5-2015 Kryon

Zrychlené vědomí – nárůst duchovního zdravého rozumu

Kryon prostřednictvím Lee Carrolla, Asheville, Severní Karolína, 9. 5. 2015

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Uctěme na chvíli to, kým jste. Neříkal bych vám to, kdyby to tak nebylo. V této místnosti je vysoké vědomí, které vás halí jako laskavá pokrývka a uctívá budoucí roli starých duší. Budeme mluvit o něčem, o čem jsme už mnohokrát během let mluvili. Dnes to shrneme, v tomto mimořádném roce, který nazýváme rokem 2, protože je to druhý rok zrychlení energie. Rok 2014 byl prvním rokem, rok 2015 (kdy bylo poselství předáno – pozn. překl.) je druhým.

.

Věci na planetě se začínají dramaticky měnit. Pro vaši psychiku to budou nečekané věci. Říkali jsme vám, abyste neztráceli naději a nedělali si starosti, protože je to součástí nové rekalibrace, nového nasměrování všeho. A žádali jsme vás, abyste v tom všem viděli a vnímali dobrotu Boha. A teď tu mám pro vás pokyny, návody. Staré duše, začínáte rekalibrovat svůj názor na Boha. To, co teď bude následovat, by mělo mít nějaký nadpis. Lidé mají rádi nadpisy, proto toto poselství nazveme „Zrychlené vědomí – nárůst duchovního zdravého rozumu

.

Nastal čas, abyste konečně začali chápat a rozlišovat zralý způsob vědomí Tvořitele od vědomí člověka. Před mnoha lety jsem svého partnera přiměl k tomu, aby napsal knihu „Nemyslete jako člověk“ (Kryonova Kniha 2). Ten titul je dosud velmi známý a mnozí souhlasí, že to bylo výstižné. Teď se na něj odvoláme.

.

Poskytneme vám výčet atributů – mohl bych je nazvat i body – věcí, na kterých byste mohli pracovat, porozumět jim a realizovat je. Jsou součástí vašeho každodenního života a jste s nimi propojeni. Jde o způsob, jakým lidstvo v minulosti pracovalo se svou představou Boha. Léta jsme vám předávali poselství, ve kterých jsme vám sdělovali, že své lidské vědomí nemáte aplikovat na Boha. A toto je jedno z dalších poselství. Bude souviset s tím, co bude v realitě vašeho života následovat, proto byste měli následující informace brát vážně. Předávejte je dál, dávejte je přečíst ostatním, protože budeme mluvit o nádherném systému.

.

1. Váš vztah k Bohu – změňte staré paradigma

Moji drazí, jak vnímáte Boha? Ve staré energii, to znamená v energii, ve které se lidé dosud nacházeli, existovala předpojatost – Boha jste brali jako postavu rodiče. Některá náboženství jej dokonce nazývají „Otcem“. A paradigma rodičovství jste pak aplikovali i na Stvořitele univerza. Je to to nejlepší, co máte. Chápete to jako projev úcty a respektu. Avšak moji drazí, na tento vztah člověka-rodiče k dítěti jste aplikovali i všechny ostatní lidské vlastnosti, které otcové a matky mají. Jejich seznam je nekonečný a všechno to jsou lidské emoce: hněv, trestání, kontrola, „dělej, co se ti říká“, autorita atd. Představujete si, že Bůh je pastýř a vy jste ovce. To se často – laskavým způsobem – předkládalo jako obraz, jak byste měli vidět Tvůrce univerza.

.

Otcovský syndrom je tím prvním, o co vás žádáme, abyste propustili. Oprostěte se od něj, zbavte se jej. U Boha neexistuje žádný rodičovský vztah. Jste rodinou, ale my nejsme rodiči. Jsme s vámi spříznění, jsme vaši nejlepší přátelé, jsme vaši bratři a sestry, jsme spirituální milovníci lidstva. Neexistuje žádný hněv a žádné trestání. Žádný trest! Moji drazí, žijete tady s vaším souhlasem a se souhlasem Stvořitele a jde při tom výlučně otest energií. Nenacházíte se v žádném scénáři dobra, zla a trestu. Všechno to, co lidé lidem dělají, není to, co dělá Bůh! Jak vám to máme dokázat nebo sdělit? Dokážete pochopit konstatování, že Stvořitel vesmíru není člověk? Nemá lidské vědomí a nemá lidskou povahu. Proto se také nehněvá, nechce trestat ani mít kontrolu… a vy nejste žádné ovce. Může to být ještě jasnější?

.

Čím víc se přibližujete Zdroji, který máte ve svém nitru a jenž je Bohem, o to víc budete vnímat úmluvu, kterou jsme uzavřeli: natahuje se k vám jedna jediná ruka a tou je ruka Stvořitele, ruka všeho-co-je. A prosí vás, abyste se jí chopili – ne proto, abyste byli pod kontrolou jako ovce, ale abyste se napojili na Tvořivý Zdroj. Čím víc se skrze své vyšší já přiblížíte k Tvořivému Zdroji, který nazýváte Bohem, tím větší budete mít vliv, naplněný soucitem na této planetě – jako mistři, kteří přišli před vámi, kteří se nehněvali, netrestali a nechtěli, abyste byli ovcemi. To je první bod. Může to být ještě jasnější? Jde o to změnit paradigma vašeho vztahu k té části vás samých, jíž je Stvořitel sám. Všechny tyto věci pečlivě sledujeme a je toho tolik. V této místnosti jsou někteří, kteří to potřebovali slyšet, protože se celý svůj život snažili zdolávat určité stupně (pomyslného schodiště), aby splnili požadavky, o kterých předpokládali, že je Duch vyžaduje. Vytrpěli jste toho dost a potřebovali jste prostě slyšet to, co se teď dozvídáte.

.

2. Žádná hierarchie

Moji drazí, neexistuje žádná hierarchie. Dokážete si představit, že tu není nikdo, kdo by tady tomu šéfoval? (Kryon se směje.) To je lidský atribut, chápete to? Abyste mohli něco společně vytvářet a vykonávat ve skupině, potřebujete k tomu určitou strukturu. Je to lidské a vyskytuje se to všude. Vždy tomu někdo šéfuje a nese zodpovědnost. Vždy. Je jedno, kam jdete nebo co děláte, dokonce i prostý muž na poli – někdo jeho pole vlastní, někdo je za něj zodpovědný a musí se o něj starat. Dokonce i uprostřed oceánu je někdo zodpovědný. Možná řeknete: Je to Neptun (Kryon se směje), nebo teď je to spíš Matka příroda. Vždy nad vámi existuje určitá moc. A vy tuto hierarchii přenášíte na Boha. Dokonce jste vytvořili hierarchii i pro anděly: máte vzestoupené mistry, archanděly, kteří jsou zodpovědní za jiné. Máte knihy a filmy o andělech a ptáte se: „Kdo komu velí, kdo je komu zodpovědný?“ Oni se však nezodpovídají nikomu.

.

Struktura Ducha nebo Boha, jak mu říkáte, je jiná, než jste si kdy dokázali představit. Zodpovědné je jen vědomí a toto vědomí je také rodinou. Je těžké vám popsat tento multidimenzionální aspekt, který neznáte. Zkuste si představit, že by existovalo vědomí, které by měl každý – a všichni byste byli zodpovědní. Kdybyste to tak měli, pak by neexistovaly žádné jmenovky, neexistovaly by žádné vyšší a nižší pozice, žádné instituce. Věděli byste, co je třeba udělat a udělali byste to okamžitě společně s ostatními, protože byste byli všichni společně zodpovědní. Věděli byste, co je třeba udělat a společně jako celek byste přišli na řešení. To je způsob jednání Boha. Andělské bytosti nemají žádnou hierarchii. Mluvíte o archandělu Michaelovi, ale Michael by byl první, kdo by vám sdělil, že nic takového neexistuje. Respektuje ovšem fakt, že z toho hierarchii děláte, aby to pro vás bylo snadnější a pohodlnější v 3D. Víte, nastal čas, abyste se vymanili z omylů staré energie, kdy jste vše, co souviselo s lidskou přirozeností, přenášeli na Boha.

.

3. Staré paradigma: za všechno se platí

Bod číslo tři. Abyste něco dostali, vždy za to musíte něco zaplatit. Toto přesvědčení aplikujete absolutně na všechno ve svém životě. Dokonce i fyzika nahlíží určitým způsobem na to, jak věci ve 3D fungují. Neexistuje nic jako volná energie, ale prostě energie, která mění svou formu. Vždy musíte zaplatit nějakou cenu. Abyste se dostali z místa A do místa B, musí existovat nějaký způsob, jak se tam přemístit. I ve fyzice se takto musí energie přesouvat. Na všechno (u vás) existuje „platební plán“. A vy jste i tohle aplikovali na Boha… opravdu jste to aplikovali i na něj.

.

Nyní přichází tvořivá síla vesmíru a vy se jako první hned zeptáte: „Co mám udělat?“ Když vydáte svou energii, když počítáte korálky na růženci nebo něco uděláte, pak to pro vás znamená, že Duchu platíte, abyste v očích Boha dobře obstáli. Dovolte, abych vám něco sdělil: Narodili jste se jako velkolepí a dokonalí – a takoví jste navždy! Nemůžete udělat nic, čím byste se očím Stvořitele znelíbili. Ach, můžete zklamat sami sebe nebo společnost, protože jste tady z určitého důvodu a existuje tady to testování energií. Možná jste udělali nějaké zvláštní rozhodnutí, které ostatní lidé nevidí rádi. Ale Bůh vás miluje všechny stejně. Slyšeli jste to? Až zemřete a energie se na určitou dobu přemístí na mou stranu závoje, než se zas vrátíte (na Zem), pak se tu koná oslava, která oslavuje, co jste udělali, totiž že jste znovu prožili život na planetě a stali se další součástí puzzle. Každý člověk je oslavován, od ministra až po vězně. Slyšeli jste to? Tohle vám rozum nebere, že? Pro vás to takhle nefunguje. Když to posloucháte, někteří z vás si pomyslí: Ale vždyť musí existovat nějaký trest nebo nějaký způsob odplaty. Za všechno se přece platí.“ Ne, nemusí. Jste na této planetě s určitým záměrem a nemuseli jste nikomu nic platit, abyste sem přišli. A nebyl to ani žádný trest. Proč všemu, co se děje, připisujete pozitivní nebo negativní energie? Děláte to a je to lidská přirozenost. Každá duchovní organizace zdůrazňuje, že je třeba něco dělat, abyste získali přízeň Boha. A vy se pak ptáte: „Dělám to správně?“ Ach ano, děláte to správně – tím, že tu sedíte a milujete Boha.

.

Existují a budou existovat i nadále určité společnosti, ve kterých se duchovně zaměření lidé chovají jako děti, které o tom nevědí o nic víc. Stále se budou objevovat šarlatáni, kteří to budou vědět mnohem, mnohem lépe a budou vám tvrdit, že vám za určitý obnos odpustí vaše hříchy, abyste se dostali do nebe a dokonce, že budete mít i přednost… A už jim dáváte peníze. To se děje pořád, ještě i dnes. Drahé staré duše, propusťte toto paradigma jakýmkoli způsobem, jakým dokážete. Až vám někdo bude vykládat o odměně, trestu a odplatě a půjde o Boha, pak jim sdělte, že jste součástí rodiny a že už jste zaplatili. (Kryon se směje.) Právě teď existuje tolik lidí, kteří klečí a v modlitbě se obracejí na Boha otázkou: „Jak bychom se mohli očistit v očích Boha? Nevědí, že nikdy nebyli špinaví, hříšní. Kdo jim řekl, že jsou poskvrněni? Proč by měli být? Osvoboďte se od tohoto paradigmatu, překonejte ho. Narodili jste se jako velkolepí, jako rodina a jste čistí… navždy!

.

4. Načasování Boha

Vaše načasování není načasováním Boha. Přesto mu je připisujete a zvykli jste si na to. Můj partner o tom dokonce připravil celou sérii přednášek a video, protože tento postoj je u vás hodně rozšířený. Někdo z vás tohle teď musel slyšet – proto sem dnes přišel, aby to slyšel.

.

Přijde-li vám silná intuice k něčemu, co se možná týká vaší budoucnosti, pak to vezmete, uložíte do paměti a poděkujete Bohu, že vám konečně dal pár návodů, co máte dělat. Pak někam půjdete, začnete studovat na nějaké škole, napíšete knihu, uděláte to nebo ono… a ono to nefunguje. Nefunguje to vůbec, úplně to selže, vůbec se to nepodaří. A co pak uděláte? Reagujete lidským způsobem: Co jsem udělal špatně? Čím jsem se Bohu znelíbil? Uvažujete jen v kruhu své lidské přirozenosti. Reagujete jen na základě své lidské povahy a přitom nemáte ponětí, jak Stvořitel pracuje.

.

Když k někomu z vás přijde nějaké poselství nebo pocit o něčem, co se má v budoucnu stát, pak si vzpomeňte a slibte mi, že použijete svůj duchovní zdravý lidský rozum a podíváte se na to tak, jak to jejako na potenciál, který se může přihodit a k němuž se mohou vytvořit synchronicity, až nastane správný čas – ne však podle vašich hodinek. Rád bych vám ukázal, proč děláte, co děláte, a už jsme o tom dřív diskutovali. V celé lidské přirozenosti existuje představa autority, která vás žádá nebo vám doporučuje, abyste něco dělali. A vy to hned uděláte. Když vám otec řekne: Ukliď si pokoj – kdy byste to měli udělat? Když od vás šéf něco požaduje – kdy byste to měli vyřídit? Odpověď zní: vždycky ihnedDuch vám tedy skrz intuici něco předá, co se stane, co se připravuje nebo co byste pro sebe měli udělat a vy si hned myslíte, že to musíte ihned uvést do reality. (Kryon se směje.) A ono se to nepovede.

.

Slibte mi, že si toho budete vědomi a budete natolik zralí, abyste řekli: „Díky, Bože, za tuto nádhernou informaci. Budu trpělivě čekat, až nastanou synchronicity, abych to mohl realizovat a naplnit. Neboť jsem rodinou a rozumím principům synchronicity a načasování Ducha.“ Rád bych, abyste to viděli ve větším obraze. Tyto věci, na kterých pracujete, jsou potenciály. Možná se vám ukáží dřív než někomu jinému, kdo bude také součástí dění a kdo se to dozví až později. Na to pak budete muset čekat. Protože když se mají ve společnosti se svobodnou volbou sladit nějaké záležitosti do synchronicity, je také možné, že se nejprve musí změnit – možná se budou hodit na něco jiného a pro vás pak vznikne to nejlepší. Přesto existují lidé, kteří se na Boha hněvají, protože místo první věci dostali tu druhou. A když se jich zeptáte, jestli ta druhá nebyla lepší, odpovědí: „Ano, ale měl jsem dostat tu první – co jsem udělal špatně?“ Nechápou, že Bůh pro vás nedělá žádné pořadníky, žádné seznamy. Jsou to energie potenciálů a načasování od Ducha, které se neřídí vašimi hodinkami. Slibte mi, že nebudete jen tak sedět, až přijmete nějaké poselství nebo radu, ale budete zralým způsobem očekávat načasování Ducha a rozpoznáte je, až jej uvidíte… a že s tím dokážete spokojeně žít. Staré duše, zdravý a zralý duchovní rozum by měl převažovat.

.

5. Cíle

Bod pět nazveme Cíle. Kolika akcí zaměřených na cíle jste se už zúčastnili? Všude vám budou tvrdit totéž – aby se něco mohlo stát, musíte mít cíl a je užitečné si jej nalepit na lednici, abyste si ho připomínali. Možná vám doporučí chodit na setkání s ostatními lidmi, kteří mají stejné cíle, abyste si je posilovali.

.

Nic z toho neplatí na Boha. Už jsme vám často říkali: váš smysl, účel na této planetě nemá nic společného s vašimi činy. Slyšeli jste to? Existují přísloví, která jste slýchali po celý svůj život, například: poznají vás podle vašich skutků. Dám vám teď jiné pořekadlo: poznají vás podle vaší velkoleposti na planetě, což jste vy, kteří tu teď sedíte a nasloucháte. Co tomu říkáte? Poznají vás podle vaší velkoleposti, podle toho, že jste člověkem, a čím procházíte… ne na základě toho, co děláte, když tu jste. Velkolepost staré duše se ještě zvyšuje soucitným jednáním, to už jsme vám říkali. Proto jste tady. A pokud chcete mít nutně nějaký cíl, dám vám jeden: soucitné jednání – žijte jako mistři! A vy mi řeknete: „To je těžké.“ A já vám odpovím: Právě proto vám říkáme pracovníci světla. Je to obtížné? Ano, to je, ale dosáhli jste svými životy na této planetě takové zralosti, abyste dosáhli všeho, co jste si předsevzali. V tomto životě a ještě i v následujících životech budete ve své velkoleposti známí jako ti, kteří vytvořili mír na zemi a pomohli planetě k vzestupu. Tak vás známe, rodino, podle vašich jmen zpívaných ve světle… podle vašich jmen ve světelné formě. Tak vás známe. A to je něco úplně jiného než „mít cíl“.

.

Vše, co jsme vám dnes předali, souvisí s lidskou přirozeností, kterou jste aplikovali na tvář Boha. Týká se to téměř každé duchovní struktury, všech organizací na této planetě, a my vás vyzýváme, abyste to změnili. A až s tím začnete, drazí, pocítíte rostoucí lásku, hojnost, porozumění a mír. Uvědomte si, že tady nejde o zdolávání dalších stupňů, abyste se zalíbili Bohu. Vše, co musíte udělat, je otevřít dveře a chopit se ruky rodiny, kterou jste. Může to být jednodušší?

.

Drazí, toto je to poselství, hluboké a úplné.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – MP3 – Accelerated Awareness – The Rise of Spiritual Common Sense, 28:30 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona či Lee Carrolla, jako i od českého překladatelského Kryonova týmu můžete sdílet na facebookové stránce ZDE  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

 

zpět