03-2017 Kryon

Rozšířené dary

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Kansas City, Missouri, 26. března 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Na konci podobných shromáždění často přichází osobní channeling, určený spíš lidem zde v této místnosti než posluchačům. Avšak i posluchači a čtenáři mohou zakusit energii a získat nové informace. Drazí, vím, kdo je tady. Duch zná posluchače (čtenáře) bez ohledu na to, kdy toto poselství budou poslouchat (a číst). Už teď vám mohu říct o potenciálech posluchačů (čtenářů) během dalších pár let. Je to v budoucnosti, avšak potenciál tu je už teď a Duch ví, že čas existuje v nádherném kruhu. Přesto bych chtěl v tomto okamžiku promluvit k vám zde v místnosti. Jste všichni lidé, zatímco já jsem člověkem nikdy nebyl. Vím však, jak fungujete a co si myslíte. A proto jsem tady, abych zkusil uklidnit duše, které si vymýšlejí různé věci a možná by se chtěly zapojit i do nějakých dramat, která ani neexistují. Jsem tady, abych vám pomáhal v tomto nádherném časovém přechodu ze staré do nové energie.

.

Když se můj partner úplně otevřel, ptal se, zda po zbytek svého života bude channelovat. Ptal se mě: „Proč se mi to přihodilo teď, proč až v tomto věku?“ Řekl jsem mu, že neexistuje žádný věk. A to byl začátek jeho výuky a studia o jeho vlastním těle – a o něčem, co se ukrývá v jeho nitru – to, co často není chápáno a co je tak často využíváno lidmi jako jste vy tady. Definovali jsme to tolika způsoby, rozebrali jsme to a zas znovu složili a dávali tomu mnoho jmen. Znáte to pod názvem „innate. Definovali jsme, kde se vyskytuje v systému devítky a kde v systému trojky. Innate je pro vás něco tak speciálního a je to něco, co reaguje na vědomí. Začněme od začátku.

.

Každý jednotlivý člověk má ezoterické tělo zvané „INNATE“. Lze říct, že je biologické? Je s vaší biologií natolik spojeno, že jej také označujete jako „inteligentní tělo“. Je innate spojena s Duchem? Ano, je spojena s vaším vyšším já a stejně tak i s biologickou částí vašeho vyššího já, kterou je šišinka. Je to součást vašeho srdce a rozumu? Absolutně. Řídí innate nějaké určité věci? Ne. Její prací je komunikace. Innate je tedy největším komunikátorem vašeho těla. Předává informace a může je také přijímat. Tělo samotné má svůj vlastní uzdravující mechanismus. Už jsme vám vyprávěli o předloze zdraví a genezi buněk a také jsme vám říkali, že tělo je připravené přijímat informace skrz innate. V důsledku toho komunikuje innate s buňkami a buňky vždy naslouchají. A vědomí má přehled o všem. Proč vám to znovu shrnuji? Protože bych vám rád popsal, co už někteří z vás dělají. Drazí, je to tak nádherné a je to rozšířený a vylepšený nástroj pro tuto dobu. Předám vám informace o rozšířených nástrojích, které skrz innate můžete využívat. Někteří z vás si prostě jen vyslechnete to, co už teď děláte. Ale ostatní to potřebují slyšet.

.

Co je innate?

Máte tedy toto lidské tělo s nádherným ezoterickým tělem zvaným innate. Někteří se zeptají: Kde je innate? A odpověď zní: Všude. Je to Merkaba těla? Ne, ale je s ní spojeno. Toto inteligentní tělo, innate, je tedy částí mostu – spojení mezi 3D a multiD. Je to část těla, která komunikuje se všemi buňkami hned a zároveň, pokud je to zapotřebí. Je to část těla, která od vás může doslova přijímat hluboké informace a transformovat je do spontánního uzdravení. To je innate. Je v každé části těla, které můžete testovat svalovým testem. Je to ta inteligentní část, která reaguje na poklepávání nebo dotazy jinou osobou. To je innate.

.

Mám na vás otázku, která je možná ezoterická, ale má velmi, velmi prostou odpověď. Člověk je možná biologicky vyveden z rovnováhy, což podle okolností může vyvolat dokonce i mentální problém. Možná takový člověk podlehne psychóze a je natolik nevyrovnaný, že musí vyhledat léčitele. Otázka zní: Je v takovém případě innate také nevyrovnaná?Odpověď, kterou dobře znáte, zní: Innate je vždy vyrovnaná, protože je spojena se Zdrojem. Nehraje tedy žádnou roli, jak moc člověk vypadl z rovnováhy – jeho innate tím není nijak dotčena, zůstává čistá a stále připravena. Drazí, to je důvod, proč afirmace fungují.Protože i když se nějaká část vašeho těla, vaše duše nebo vaše vědomí ocitne ve stavu nevyrovnanosti, pak tajemství uzdravení vždy souvisí s tím, že v sobě máte něco, co je stále v rovnováze. Jde přitom o „naslouchání“ a já vám tento bod vysvětlím, ať už se jedná o tělesné nebo mentální zdraví, o vědomí nebo strach.

.

Teď víte, že když začnete meditovat nebo se modlit k Bohu, podílí se na tom jiná vaše část, která je vždy v rovnováze a propojena se Zdrojem, vyšším já a šišinkou. Je to ten nejkrásnější „motor“ lidské bytosti, který ve vás existuje. Protože innate je vždy v rovnováze a vždy připravena.

.

Dva mosty

Existují dva mosty: most směrem od vás k innate a most od innate k DuchuMost od innate k Duchu závisí na energii planety. Pochopili jste to? Pokud se planeta nachází ve stavu nízké energie, existuje tu závoj a innate může skrz tento závoj dosáhnout jen takového stupně, jaký vy umožňujete skrz vědomí planety. A to se právě teď mění a posouvá. Sdělím vám také, že innate je schopná přejít mosty skrz šišinku a vyšší já a hovořit s Duchem, aby dostala to, co si zasloužíte. Na základě božské části ve vašem nitru se tento závoj začíná lehce nadzvedávat. Od vás to však vyžaduje, abyste přešli tento most mezi vámi a innate. A to je ta nejobtížnější část. Vyžaduje to od vás, abyste si tento systém osvojili – jednoduše řešeno, abyste v něj věřili. A to je obtížné, protože to jste se nikdy neučili. Jak často jste slyšeli, že musíte trochu trpět, abyste mohli nalézt Boha? Tím jste ty mosty pořád jen ničili. Jak často vám říkali, že je lépe klečet na kolenou, protože Bůh je tam nahoře a vy tady dole a že jste nehodní? Pokud tomu věříte, tak tím most jen ničíteTento most od vás očekává, že porozumíte své vlastní velkoleposti, že se napřímíte a budete dostatečně hrdí, abyste řekli: „Milá innate…“ a pak vyslovíte, kdo jste a doplníte nějakou afirmaci s vědomím, že si to zasloužíte, že jste toho hodni, protože máte Boha ve svém nitru. Kristovská energie, jak byste to mohli nazvat, je ve vás. Možná jste dnes tady, abyste se dozvěděli a pochopili, že Bůh ve vás sídlí do takové míry, že lze tyto mosty zcela lehce zbudovat. Rád bych se vás ale zeptal na něco jiného: Pokud je nějaký člověk vyveden z rovnováhy, je pak vyvedena z rovnováhy také innate? Ne, innate je dokonalá, nedotčená a čistá. Bod číslo 1 tedy zní: můžete se sami uzdravit prostřednictvím innate.

.

Innate při léčení ostatních lidí

Přesto se mnoho léčitelů už dlouho zabývá otázkou: Pokud je vaše innate v rovnováze, můžete ji pak také přenést na jiného, nevyrovnaného člověka? Je známo, že je pro každého člověka obtížné, vlastními svaly testovat svalstvo někoho jiného. Můžete se svou innate provádět svalový test jiného člověka? Příčina tkví v tom, že nepokládáte správnou otázku. Dovolte mi, abych vám sdělil něco, co léčitelé vědí. Někteří z vás komunikujete s dušemi, bez ohledu na to, jaké léčitelské povolání vykonáváte. Vstoupíte do místnosti a ještě než začnete mluvit s pacientem, víte, co mu chybí. Intuitivním léčitelům stačí podívat se na člověka a už vědí, co mu chybí – ostatně, mohou vidět i to, co je v pořádku. Protože vidí obraz, který není ve 2D, ani 3D a dokonce ani 4D, ale vnímají to prostřednictvím své innate. Vy to sice už víte, ale teď jsem vám ten proces vysvětlil. Vaše innate dokáže vnímat innate někoho jiného a předat vám informace. Nazývá se to dar, nadání, talent. Co kdyby se tento dar začal ještě víc rozšiřovat? Co kdyby se rozšířil natolik, že by se do toho navíc zapojila i vaše intuice? Pak byste mohli stát před nějakou osobou a vědět, co si myslí, kde není vyrovnaná nebo co jí máte říct, abyste jí uklidnili. Toto je rozšířený dar léčení. Avšak jde to ještě dál a tím míním, že se vaše innate začínají vzájemně prolínat. Umožňujete to svým vyšším vědomím a doba současného posunu vám k tomu začíná poskytovat rozšířené schopnosti.

.

Teď jsem vám právě předal tajemství rozvinutého a vylepšeného člověka – a proč se jednoho dne už nepovedou války. Protože se budete rozpínat ještě víc do takové míry, že to budou moct vnímat i ostatní lidé. Budete mít soucit pro to, co prodělávají nebo jací jsou… namísto toho, abyste se po starém způsobu nad nimi podivovali, odsuzovali je nebo je obelstili. Co kdyby nastala doba, ve které by celá skupina vnímala soucit pro každého jen proto, že jsou pohromadě? Zeptejte se léčitele v této místnosti: „Je možné, že dokážeš vnímat, co je s pacientem v pořádku a co ne?“ A on by odpověděl: „Ano, tak to dělám vždycky.“ Rozšiřujte to a zesilujte tento pocit. Pokud si myslíte, že toto nadání nemáte, pak vám říkám: „Je tady a čeká na to, až přejdete mosty“. A vy namítnete: Ale já přece nejsem žádný léčitel. Drazí, všechno, co vám říkám, je: „Nebylo by krásné vnímat, oč jde u osoby vedle tebe, předat jí správné informace a pocity, aby se mohlo vytvořit vzájemné propojení?

.

Svalově netestujete svou innate pro někoho jiného, ale spojujete pole dvou innate, abyste mohli vnímat, prociťovat, co oni prociťují – a aby oni mohli přitom vnímat vaši vyrovnanost. Léčitelům pomáhá vědět, jak si mají počínat, když se mají někoho dotknout nebo co mají říct. Pomáhá to intuitivním léčitelům při diagnóze a léčebných opatřeních. Co kdyby to už nebylo mimořádné nadání, ale úplně normální obecná schopnost? Už se to děje. Léčitelé v této místnosti to teď slyší úplně novým způsobem a získávají zesílený pocit svého daru. Začnete poznávat a chápat věci, o kterých jste dřív nevěděli, protože se do toho vloží nové smysly – třeba jako čich. To je rozšíření člověka, který se začíná dál rozvíjet se vším, co má. Avšak to nejlepší přichází – je to propojování innate více lidí, takže vzniká porozumění, komunikace a soucit mezi dušemi.

.

Pomoc v každodenním životě

Myslíte, že by to vám to mohlo pomáhat na vašem pracovišti? (Kryon se směje) Ach, ano. Dokážete si představit, že by vám to pomohlo pochopit vašeho šéfa? Nejen že svého šéfa budete chápat, ale budete k němu pociťovat soucit a poskytnete mu vyrovnanost, porozumění a produktivitu. Myslíte, že by vám to pomohlo při styku s vašimi dětmi? Ach, musím vám něco říct o dětech: ony už tuto schopnost mají. Proto je pro některé dospělé nepříjemné být pohromadě s mladistvými určitého věku, věděli jste to? Protože tito mladí lidé vás hned prokouknou a vědí, co si myslíte – odhalí vás. Někteří z vás jste to zažili – je to nepříjemný pocit, že? Avšak oni vás neprokouknou proto, aby vás odsoudili, ale abyste poznali faktor soucitu. Dokážete si představit, že by tato schopnost byla prospěšná v partnerském vztahu? Vím, kdo je tady. Poslyšte, máte pocit, že máte partnera, od kterého jste se už natolik vzdálili, že už neexistuje žádná naděje? Vím, kdo je tady. Říkám vám, že tato jiskra soucitu tu stále ještě je a vy ji můžete propojit s pochopením, klidem a mírem. Bude to pak takové, jako kdybyste poprvé natáhli ruku a vzali se za ruce. Tak je to čisté a tak je to možné. Je to nové a je to součást lidské evoluce. Už jsem to dřív viděl.

.

Plejáďané

Drazí, někteří z vás měli otázky, které jste však ve skutečnosti nepoložili: „Kryone, byl jsi u Plejáďanů, když procházeli tímto procesem? Existovaly Kryonovy channelingy pro Plejáďany?“ Ano, ano, ano. Neříkali mi Kryon, protože nemluvili vaší řečí. Vyslovit toto slovo by pro ně bylo obtížné, protože měli jiné hlasivky, které vytvářely zároveň zdvojené tóny a tím odlišnou řeč. Avšak, drazí, byl jsem tam a viděl jsem tehdy to, čím procházíte dnes. „Procházela planeta, která osela Plejáďany, také stejným procesem?“ Ano. „Byl tam také Kryon?“ Ano. Co vám chci říct, je následující. Je nádherné, že tu je precedens, není to nic nového, viděl jsem toTo, co se u vás děje, není nic nového.

.

Každý z vás má svobodnou volbu a ta prostě jen ukazuje, zda tomuto mostu věříte, zda jej využíváte nebo jak rychle jej pochopíte. Avšak most je tady a je tady proto, abyste jej přešli, stejně jak tomu bylo u všech ostatních ras na jiných planetách. Jaká byla jejich biologie? Trochu jiná než je ta vaše, ale stejně tak humanoidní. Avšak innate, drazí, byla stejná!Protože je spojena s Duchem. Bůh je Bůh! A oni měli stejného Boha jako vy. Proto byla jejich vzestoupená planeta tak nádherná, protože byla příkladem lásky, kterou vy právě teď pociťujete. Vaše plejádské osetí sestává z dvaceti tří 3D párů chromozomů a jednoho multiD páru chromozomů (číslo 24), který je plejádským párem. Je to tentýž Bůh, který stvořil tuto planetu a je stejně tak v nich, jako je ve vás. Už jsem to dřív viděl. A všechno, co vám říkám, je: Pro staré duše je to začátek nové doby.

.

Otázka: Je to pro vás příliš nové? Překročíte most nebo budete čekat, až se vrátíte (v dalším životě – pozn. překl.) a budete to mít snadnější? Nebo se chopíte výzvy, kterou jsem vám předhodil s otázkou: Co je to stáří? Co je to věk? Máte vůbec představu, jak bylo vaše tělo navrženo? Nebylo navrženo k tomu, aby stárnulo. Víte o tom? Můžete se sami od sebe omlazovat a vaše tělo nemusí stárnout. To jediné, co způsobuje stárnutí, je DNA, která pracuje zhruba na 33 – 34 % a obnovu vašich buněk snižuje, zkracuje telomery, místo aby zachovávala jejich stejnou délku. Avšak to se může změnit – prostřednictvím mostu! Překročíte most, začnete hovořit s innate, dáte ji příkaz: Zastav proces stárnutí! A pak to můžete vidět v zrcadle. A uvidíte, jak vaši přátelé, kteří tuto informaci nemají, budou stárnout rychleji než vy. Předkládám vám tuto výzvu a říkám: Zkoušejte to, dělejte to a zkoumejte, zda mám pravdu. Můžete zpomalit tělesné hodiny? Ano. Vaše tělo bylo stvořeno k tomu, aby vydrželo stovky let. Takový je plán. A když začnete stárnout pomaleji než jiní lidé ve vaší civilizaci, začnou se v různých lékařských časopisech objevovat titulky: „Co se děje s lidstvem? Proč někteří žijí o tolik déle – s tak málo léky?“ Takové titulní strany časopisů se začnou objevovat, ale bude to ještě nějakou dobu trvat.

.

Vaše tělo je připraveno pro vás a pro vaše vědomí, které se rozšiřuje. Je na čase, abyste předstoupili a oslovili most: „Vím o tobě – nech nás přejít dál.“

.

Sedím na velkolepém místě, navrženém pro channeling, v kapli, která byla vybudována pro modlitby – a pro dobu, kterou stavitelé viděli přicházet.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „Enhanced Gifts“ 29:27 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět