Duševní jóga

 

3 kroky ke změně reality – krátký seminář o tom, jak můžete ve 3 krocích změnit zaběhnuté stereotypy v chování i v myšlení takzvaně za pochodu.

 

Světelné tělo KA – Léčebné meditační semináře, které vám pomohou vyléčit vaše emocionální, mentální a fyzické tělo. Výrazně se urychlí  i váš duchovní vývoj.

 

Přednášky – na různá témata.

 

Meditace - přijďte si zameditovat na různá témata při hudbě.

 

Kryon – channeling přes Lee Carroll, který je původní medium pro Kryona. Překlady nejnovějších a i starších sdělení od Kryona, které, pokud budete chtít, vás posunou…

 

Kvantové léčení Milostí – nabízím jako semináře Kvantového léčení Milostí 1. – 3. a také jako součást léčení s Kvantovým léčením Milostí.

 

Konzultační hodiny zde vám nabízím možnost se vzájemně setkat, popovídat si o vašich problémech a pomoci je vyřešit nebo najít řešení

 

Akutní a dlouhodobé léčení na dálku - možnost  zlepšit Váš zdravotní stav a znovunastolit harmonický stav těla a duše. Pokud jsem v harmonii sám se sebou, žiji šťastný a spokojený život.

 

Doufám, že si z mé nabídky vyberete a že přispějeme k tomu, že postupně získáte životní rovnováhu, mír v duši i zdravé tělo.

 

Vyberte seminář v Kalendáři akcí.

 

 

Přišli jsme sem na na tuto krásnou modrou planetu Zemi, abychom se tu naučili žít, poznali sami sebe, život a měli se rádi. Někdo z vás může namítnout, ale vždyť já se mám rád/a!

 

Ale pokud bychom se opravdu měli rádi, nikdy bychom nedopustili to, co se nám děje. Prostě ta opravdová láska v nás, by to nedovolila… Ostatně tato láska bez podmínek je úplně jiné frekvenční pásmo, než v kterém teď žijete. V mých seminářích se dozvíte o frekvenčních pásmech mnohem víc. Je to nové učení pro Novou Zem.