1-2005 Kryon

Zodpovědnosti pracovníka světla

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Reddingu v Kalifornii, 29. ledna 2005
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Na tomto místě je vzrušení, které je pro nás viditelné. Ti, kteří čekali, až se posadíte na židle, vám nyní vzdávají úctu. Mimo to je v každém z vás buněčná struktura, která touží„poslouchat šéfa“. [To je Kryonovo vyjádření pro to, že přebíráte zodpovědnost za své tělo a všechny jeho funkce.]
Navíc je zde něco tak velkolepého, že tomu ani neuvěříte: všechny bytosti ve vesmíru, které si za závojem uvědomujete, jsou si vědomy tohoto setkání! „Úžasné,“ můžete říci. Je možné, že jsou tato slova skutečně interpretací zpoza závoje, kde podle vaší mysli existuje Bůh? Může to tak být?
.
Mohlo by to tak být, že v těchto tichých okamžicích je tato místnost naplněna láskou Boha? Je to možné? Je možné, že kdokoli zde může být v tomto okamžiku uzdraven? Je toho tu mnohem víc, než se zdá. A tak vás žádáme, drahé lidské bytosti, abyste právě teď použili své božské vnímání. Je to jako zvednout prst, abyste cítili, odkud vane duchovní vítr. Je to skutečné nebo ne?
.
Všechny bytosti, které sem proudí, chtějí stát všude kolem vás. Mnohé přišly na Zemi spolu s vámi. Existuje interdimenzionální skupina v hoře nedaleko odtud [Shasta], která také ví o tomto setkání. Oni znají vaši rodovou linii a říkají: „Jsou zde Lemuřané. Ti, kteří sem neustále přicházejí, protože jsou do planety zamilovaní po celé věky.“ Mluví o lidech, kteří se nemohou dočkat, aby se sem vraceli – stále dokola, na místa, kde vytvoří rozdíl pro vesmír.
.
Přesto je vaše vnímání tolik jiné, ach lidské bytosti. Jste tak unavení! Opět vám říkáme, že jsme vás ve vašich nejtišších chvílích tolikrát slyšeli říkat: „Jsem tak unavený! Drahý Bože, už jsem prošel tolika věcmi. Až se vrátím domů, už sem nechci zpátky. Pokud mám znovu projít vším tím úsilím, už se sem nikdy nevrátím!“ Slyšeli jsme to tolikrát, dokonce i od nejskvělejších z vás.
.
Ach, ale toto je realita: až vás uvidím příště na tom překrásném místě, až projdete energií, které říkáte smrt, opět budete mít mysl Boha. My ten přechod nazýváme hodně jinak než smrt. Říkáme mu „návrat“. Až se opět plně probudíte a vrátíte se na „skutečnou“ stranu závoje, podíváme se na sebe a uvidíme skupinovou energii v nás „obou“. Máte svobodnou volbu příchodů a odchodů, kdykoli chcete. Ale na lidské straně závoje nevíte, co se „tam“ stane, že? [Na té straně, kterou nyní nevidíte.] Věděli jste, že na mé straně celou dobu pracujete? Věděli jste, že „za Bohem“ existuje úžasný účel? Andělé nejsou nikdy tiší; nikdy nemusí spát; vždy mají svůj účel. A váš účel je znám nám všem. Jste zamilovaní do Gaii!
.
Představte si na okamžik, že jste nejskvělejší malíř, který kdy žil. To by ale bylo něco, že? Myslete na ty skvělé malíře v historii – a vy jste ten nejlepší. V této předstírané vizi jste se znovuzrodili na planetu podobné této [Zemi], na které jsou lidé. Projdete svým narozením, výchovou, dětstvím a nemůžete se dočkat, až budete malovat! „Ach,“ říkáte si „umím malovat! Až budu dostatečně velký, jen mi dejte štětec a plátno.“
.
Pak, až se naučíte jazyk a poporostete, k vaší hrůze zjistíte, že zde nejsou žádné štětce a žádná plátna! Tyto věci na té planetě neexistují! Co uděláte? Pak dojdete k dalšímu hroznému zjištění – nikdo tu nemá ruce, ani vy ne! Kdo by si to pomyslel? Co budete dělat? Nejsou zde žádné štětce, protože nikdo nemá ruce; ani plátno, protože o malbě nikdo nikdy neslyšel – pouze v podobě zázraků.
.
Vítej na Zemi, anděli! Protože vaše božství je tomu velmi podobné. Vaše velkolepost je ve vás. Víte, jak se uzdravit; znáte principy léčení planety i ostatních; víte, jak vytvořit lásku, kde žádná není, a dokážete vnímat řešení, která ostatní vnímat nedokáží. Vaše božství je pohřbeno kdesi ve vás. Je to divné – máte informace, ale nepamatujete si školu, kde jste je získali. Ale veškeré znalosti jsou přesto tam.
.
Jste skvělý umělec, ale na této nové Zemi lidé nemají ani ruce! Co uděláte s touto situací? A my vám dáváme tuto odpověď: ty chybějící ruce, to je takzvané mistrovství. Jakmile začnete měnit svou DNA skrze svůj duchovní vývoj, začnou se věci měnit, a ruce, po kterých toužíte, vám narostoumetaforicky. Malby, které vytvoříte novýma rukama, budou skvělé! A vy je pojmenujete: „Klid tam, kde žádný klid není“, „Řešení, kde žádné řešení není“, „Láska, kde žádná láska není“.
.
Vaše „zázračné“ ruce se stanou světlem majáku, kterým budete. Září tak jasně, každý kolem vás uvidí vaši nádhernou malbu a to jste vy. Je skvělá a představuje vědomí mistrovství na Zemi. Její barvy jsou intenzivní, umění stále-se-měnící a jeho energie je Boží. Máte ruce umělce a spolu s ostatními začínáte malovat finální obraz s názvem „Nový Jeruzalém“.
.
Zodpovědnost
Chci mluvit o zodpovědnosti způsoby, o kterých jste mne nikdy mluvit neslyšeli. Svému partnerovi [Lee] jsme řekli, aby toto poselství nahrál na záznam. Pro vás v místnosti je toto nahrávací zařízení zapnuté a nahrává. Pro mne je toto poselství už přepsáno a vytištěno! Právě teď je čteno čtenáři po celé Zemi. Takto my vidíme teď. Posluchači si budou myslet, že je to hloupé. Čtenáři? No, vy to víte lépe, že? Vy jste budoucí posluchači a ti posluchači, kteří si myslí, že jsou v současnosti, jsou ve skutečnosti ve vaší minulosti. Kdo má tedy pravdu?
.
Opět uvedeme zřejmou nelinearitu pro lineární lidskou mysl: čtenáři, kteří jsou právě teď usazeni přede mnou v tom, co nazývají svou realitou, vás „nevidí“ jako já. Ve skutečnosti je zde hlavolam: někteří z těch, kteří přede mnou sedí právě teď, toto také čtou právě teď! Dva různé časy, dvě různá místa, ale jedno teď. Takže, čtenáři, zdravím vás, i když ti v místnosti nevědí, o čem mluvím. [Kryonův úsměv.]
.
Rád bych uvedl některé zodpovědnosti těch, které pojmenujeme osvícené lidské bytosti. Definujeme osvícení. Osvícení je proces, při kterém je zaručeno naplnění posvátného hledání lidské bytosti, která se podívá do svého nitra a nalezne víc, než může vidět v jednoduchém 4D. Takže je to o záměru, že? Můžete říct, že osvícení je tedy záměr objevit neviděné ve svém nitru. Není to doktrína, není to absolutní veličina a nemůže to být kvantifikováno. Je to proces. Osvícení člověka nemusí vypadat jako osvícení pro nikoho kolem, protože co lidé naleznou v sobě, je pro každého jiné. Ale je to proces, hledání neviděných věcí.
.
Vzestup, jak už jsme ho definovali a popsali dříve, to je lidská bytost, která vystoupí z tohoto života a vkročí do jiného, aniž by zemřela. Není to revoluční? Když to člověk udělá, vše se posune, vše se změní. Takže jaké jsou zodpovědnosti osvícené lidské bytosti? Jaké jsou atributy zodpovědnosti, jak člověk prochází tímto procesem, bez ohledu na to, kde se nachází v tzv. lineární časové ose tohoto procesu? Předáme vám několik těchto aspektů.
.
Je to staré učení, víte? Už jsme vám ho dali dříve. Opakujeme vám ho, abyste to slyšeli stále dokola. Ach, ale v tuto chvíli se v této místnosti něco děje. [Pauza.] Čtenáři, musím vám něco říci. Přerušili jsme toto učení, protože v této místnosti jsou dva lidé, kteří právě teď sedí přede mnou a kteří přišli pro léčení. Ach, oni nevěděli, že toto bude léčivé setkání, ale bude. A zatímco budu v příštích několika minutách mluvit o jedné věci, další bude kolovat v jejich žilách. Toto je důležitá energie, kterou je potřeba v tuto chvíli oslovit. Takže, čtenáři, zde je výzva linearity: chci vás požádat, abyste to právě teď oslavili spolu se mnou. Chci, abyste to právě teď oslavili a abyste se mnou zpívali. Oslavujte uzdravení těchto dvou zde, kteří odsud odejdou jinak, než sem přišli, protože cítí božskou pravdu v tom, co zde dnes bylo prezentováno, a dožadují se reality toho, co mohou udělat se svými těly.
.
Pamatujte si toto setkání, čtenáři, protože bylo dobré. Jak můžete přidat „současnou“ energii k léčení, které už proběhlo? To jsou otázky, které vám umožní pochopit, že máte ve svém vědomí mistrovství, pokud ty odpovědi přijmete. Všichni jste spojeni na nelineární úrovni, která vám ve 4D nedává smysl, ale mnozí z vás to právě teď vnímají. Zpívalo vaše srdce spolu s těmi, jejichž srdcí se toto setkání dotklo? Pokud ano, pak je anděl ve vás probuzený.
.
Zodpovědnost k sobě
„Kryone, jakou mám zodpovědnost k sobě? Co mohu pro sebe udělat?“ V tomto seznamu zodpovědností vám dám 4D odpovědi, ale také ty, které jsou ezoterické či duchovní. Udělám to pro vás, protože máte ve své mysli tendenci tyto dva atributy oddělovat, stejně jako máte tendenci rozdělovat svou vlastní existenci a vkládat ji do krabic poznání. Díváte se na sebe do zrcadla a vidíte jednu lidskou bytost. Takže celý váš život, všechny ty roky, jste jenom jedno já. Tento koncept je jednoduchý, skutečně pravdivý pro vaši lidskou mysl, ale není vůbec přesný. Jak jsme již popsali dříve, jste mnohonásobné energie, ale „vidíte“ jen tu ve 4D.  
.
Kolik z vás věří, že máte vyšší já? Většina. Dobrá, to už jsou dvě já. Kolik jich potřebujete pro skupinu? [Smích.] Existuje mnohem víc než jedno vaše já, ale to je to, co si chce vaše mysl uvědomovat. Být singulární se hodí do vaší reality, že? Co kdybych vám řekl, že máte mnoho já? Věděli jste, že část z vás nikdy neopustila druhou stranu závoje? Musí tam zůstat a odpovídat na vaše modlitby! Je součástí plánovacího setkání, které je pro vás takovou záhadou. Část vaší vlastní sady průvodců jste vy! Věděli jste to? Jak můžete být svým vlastním průvodcem? Složité, že?
.
Fyzicky je zodpovědností osvícené lidské bytosti zůstat zde co nejdéle. To by nemělo být obtížné. Je to 4D cíl. A důvod je zřejmý – milujete Gaiu nebo ne? Chápete, proč jste sem přišli? Mělo by to být zřejmé, založené na tom, co už jste udělali. Už jste si dali dohromady, že Země reaguje na vaše životy? Podívejte, co se děje na této planetě! Věděli jste, že Země ví, když jdete z jednoho místa na jiné? Cítí vaše kroky a ví, že po ní kráčí andělská síla.
.
Čím déle zde můžete být se svými znalostmi a svou moudrostí, majáky, tím bohatší bude tato planeta. Změňte své pozemské zvyky, pokud vás zabíjejí! [Pauza.] A vy víte, ke komu nyní mluvím, že? Spojili jste si někdy body, jak se říká, abyste si uvědomili, že váš život je pro Gaiu ještě důležitější než pro vás? Zůstaňte tak dlouho, jak to jen půjde. Studujte knihy o zdraví, pokud potřebujete. Použijte svou vlastní sílu k uzdravení. Zůstaňte zde dlouho, protože jste zde zapotřebí! Opravdu chcete odejít, vrátit se, a ztratit dalších přibližně 20 let, které jsou nejdůležitější v historii duchovního vývoje planety? Zůstaňte v radosti! Zůstaňte bez nemocí a utrpení. To je příslib, pokud si to zvolíte, pokud budete chtít. To je fyzická zodpovědnost.
.
Duchovně? Řekli jsme vám to před 16 lety. Pečujte o sebe! Začněte svou vnitřní cestu. Objevte božství, které je skryto ve vaší vlastní multidimenzionální DNA. Nemusíte vědět, jak funguje motor auta, abyste mohli nastoupit a jet domů. Prostě funguje. A když začnete cestu do svého nitra, je to stejné. Nekonečná škola poznání to před vámi skrývá, ale vše, co máte, se před vámi ukáže, když to budete nejvíc potřebovat.
.
Toto poznání vás osvítí ve chvíli, kdy ho budete potřebovat, když řeknete: „Co dál? Co udělám?“ Vnímejte v tom radost! Neexistují žádné seznamy, čím byste měli začít. Prostě to udělejte. Kousek po kousku vám budou intuitivně předávány informace, jakmile se posadíte s čistým záměrem podívat se do svého nitra, vibrovat výše, vytvořit mistrovství. Začnete uzdravovat sami sebe, hovořit ke svým buňkám, měnit dokonce i délku svého života a dokonce i svůj rod.
.
Vědci dokázali, že můžete měnit svůj vlastní imunitní systém pouze svými myšlenkami. Netuší, co dalšího ještě dokážete. Opět o tom budu mluvit: ženy, co je v buněčné struktuře vaší DNA, čeho se bojíte? Máte matku, sestru nebo tetu, která zemřela na nemoc, která se ve vaší rodině opakuje? A vy sedíte, uvědomujete si, že jste součástí stejné rodiny a čekáte, že tuto nemoc také dostanete? Říkáte: „Dostanu ji, ale nevím kdy.“
.
Dovolte, abych vám pověděl o vaší vlastní síle pohledu dovnitř. To je podruhé, co toto téma otevírám, a předám vám ho znovu jindy. Je to hluboké, přesto ne snadno pochopitelné. Je to hlavolam – je v kruhu času, který není lineární. Povím vám toto, ženy: to, co nyní děláte ve svém životě, zruší vaši náchylnost k této nemoci ve vašem rodu. Bude to hluboká výzva pro vaši rodovou linii. Tuto nemoc už nikdy během vašeho života nedostanete. A navíc ani naše dcery… ani ty, které už se narodily, ani ty dosud nenarozené! Protože to, co děláte pro sebe v tomto „teď“, se okamžitě odrazí i v nich. Není to o léčení, ale spíše o energii. Je to o skupinové karmě v DNA a ta reaguje na mistrovství ve vás. Je to o zázraku uvnitř. To je hloubka mistrovství! A tak znovu říkáme – pečujte duchovně o sebe a pokračujte v procesu osvícení, buďte i nadále majákem pro Gaiu. To je zodpovědnost, kterou máte k sobě.
.
Rodina

„A co má rodina? Drahý Kryone, jaká je má zodpovědnost toho, kdo je v procesu osvícení, pokud jde o mou rodinu? Některé z nich ani nemám rád! Někteří z nich nemají rádi mě. Strávil jsem spoustu času tím, že jsem se od nich držel dál. Jaká je má skutečná zodpovědnost? Připadá mi divné, být tak odtažitý.“
Dovolte, abych nyní mluvil o pokrevní rodině – bratrech, sestrách, matkách a otcích. Fyzicky je vaší hlavní zodpovědností milovat je – bez ohledu na okolnosti. Milujte je bezpodmínečně. Co dobrého vidíte v jejich osobnostech a v jejich životech? Vidíte jejich božství? Vyzývám vás. Podívejte se na to, co by mohlo být „pískem ve vaší ústřici“. Vidíte, že to má božský smysl? Týral vás někdo z nich? Dokážete v tom vidět boží plán? Milujte je! Fyzicky, bez ohledu na okolnosti. I kdyby to mělo být zdálky; i kdybyste s nimi už nikdy nemluvili, i kdybyste je už nikdy neviděli. Pamatujte si, že můžete posílat lásku i na dálku a bude to čisté a mocné. Je to energie vyslaná v kvantovém stavu skrze fakt, že jste všichni součástí Boha a spojeni po celou dobu.
.
Jaká je vaše zodpovědnost k vaší rodině duchovně
? Povím vám, co to není. Není vaší zodpovědností dát jim Kryonovu knihu! Nedělejte to, pokud o ni skutečně nepožádají. Není vaší zodpovědností přesvědčovat je o kterékoli z věcí, o kterých věříte, že jsou přesné a pravdivé. Není vaší zodpovědností horlivě s nimi mluvit o těchto věcech. Nikomu to nijak neposlouží, kromě toho, že je to odežene od vás a od čehokoli, co byste si pro ně přáli.
.
Nemůžete je ani uzdravit. Žádný pracovník světla nemůže uzdravit druhé. Žádný léčitel nemůže uzdravit druhé. Můžete pouze vytvořit rovnováhu v energiích kolem lidské bytosti a umožnit jí, aby se uzdravila sama. [Proto se někteří uzdraví a jiní ne, i když aplikujete stejný proces.] Co tedy můžete udělat? Předám vám tuto informaci – informaci, která je stará, krásná, posvátná a jednoduchá: Pečujte o sebe. Dovolte, ať se neviditelná doktrína toho, v co věříte, manifestuje ve způsobu, jakým žijete svůj život!
.
Pokud jste četli Kryonovu knihu a to poselství lásky pro vás něco znamenalo, pokud jste viděli principy života, které jsme vám dali, pak je aplikujte do své vlastní buněčné struktury. Umožněte, aby vaše rodina uviděla světlo, které přichází od vás, ne doktrínu nebo knihu. Namalujte nejkrásnější obraz na Zemi, aby ho ostatní mohli vidět – a ať jste tím obrazem vy. Pak se připravte, protože někteří z nich vás za to budou nenávidět, protože nechtějí vidět tuto energii nebo nechtějí přijmout světlo, které nesete. A pokud se to stane, nechte to být, protože to je svobodná volba. Můžete se s nimi rozejít a přesto je milovat z dálky a stále být zodpovědní. Není nic, co by vám říkalo, že s nimi musíte zůstat celý život. Pravidla, která to říkají, byla vytvořena lidmi a vůbec nepředstavují moudrost.
.
Pak jsou ti, kteří by nikdy nepřišli na setkání, jako je toto, ale rozhodně uvidí vaše světlo a zamilují se do něj! Na určité úrovni pochopí. Někteří z nich budou činit rozhodnutí díky vašemu světlu, bez něj by je nikdy neudělali. Jak reagujete na rodinné problémy? Je to jiné než dřív? Jste stabilní? Jste klidní? Vidíte krásu ve všech věcech? Posloucháte? Jste fér?
.
Zde je další příslib, drazí: vaše světlo od vás odežene ty, kteří s vámi nemají být, a přitáhne ty, kteří s vámi být chtějí. Při tomto procesu nikdy nebudete kázat žádné lidské bytosti. Jednoduše budete příkladem toho, co dokáže způsobit Boží láska v životě člověka. Vaše děti si toho všimnou. Váš partner si toho všimne. Je to stejná energie, jakou zaznamenalo a milovalo lidstvo u každého mistra, který kdy kráčel po Zemi.
.
Zodpovědnost k partnerovi
Kryone, jaká je má zodpovědnost k mému partnerovi, který je pro mne důležitý a se kterým jsem?“ Povím vám to. Fyzicky – největší dar, který můžete svému partnerovi dát, je to, když mu budete naslouchat. Věřte tomu nebo ne, vaše naslouchání je pro něj nejúžasnější dar. Jeho život je drahocenný. Věci, které se dějí v jeho životě, vás možná nezajímají, ale jste spojeni takovým způsobem, že když mu nasloucháte, spojí vás to ještě víc. To je fyzická část.
.
O té duchovní části už jste slyšeli předtím: duchovně pečujte o sebe. Chystám se vám povědět o začátku vytvoření skutečné lásky. Skutečná láska je vytvořena, když na plátno života malujete mistrovské dílo, kterým jste vy. Tento život září tak jasně a tak nádherně, že ten, kdo je s vámi, se do vás bude zamilovávat každý den! Je to proveditelné. Je to pravda. To dokáže mistrovství. Nekřičí: „Jsem lepší než ty!“ Místo toho křičí: „Zajímám se o tebe!“ Nevychvaluje se a nezaujímá stanovisko. Je jemné a umožňuje božskou společnost – jako pohodlná židle, na kterou se prostě musíte posadit! Také není třeba, aby oba partneři byli v procesu osvícení. Je to o lásce, ne o doktríně.
.
Kryone, co udělám, když to nefunguje? Zkoušela jsem to a věřím, že jsem v procesu vytváření světla, přesto se zdá, že se mi můj partner každým dnem vzdaluje.“ Tento svět je o svobodné volbě. Váš důležitý partner s vámi není nezbytně pro celý život. Ve schématu věcí, které je větší, než si myslíte, někdy lidští jednotlivci ve vašem životě přicházejí a odcházejí kvůli lekcím a zlepšení pro vás oba. Dokonce i pravá láska existuje proto, aby vám dala dary, a pak se posune dál. Takže byste měli požádat o moudrost a intuici poznat, která to je. Je možné, že by pravá láska existovala pouze na chvíli? Ano, někdy to tak je. Ale ve všech případech pokračujte se svým světlem dál.
.
Většina z vás je natolik moudrá, aby si uvědomila, jak to funguje. Zůstat ve vztahu, který každý den ničí vaší sebeúctu, je jako jíst jed ze své vlastní zahrady. Víte, kdy je načase posunout se dál, že? Pak to udělejte. Duch tolikrát používá tyto situace, aby vám oběma umožnil růst. Nejčastěji, když je lekce naučena, pokročilí se posunou dál. Nevěnují se stejné lekci den co den, stále dokola. Pokud učiníte moudré, i když obtížné rozhodnutí, které je pro vás správné, pak povznese vás oba.
.
Nicméně pochopte toto: duchovně nerovní partneři mohou společně žít v lásce celý svůj život, pokud se vzájemně respektují a naslouchají si. Jeden může být v procesu osvícení, i když druhý si nemusí přát projít tím také. Ale ten, který vyzařuje své světlo, to bude chápat, a stejně tak i ten, na kterého toto světlo září. Pravá láska je ta, kde oba navzájem vidíte Boha ve vás, ne vaše individuální cesty. Není to o tom, kdo je duchovně probuzený. Protože lásku Boží můžete vidět v každém člověku, pokud to umožníte. Nechť se vaše vlastní božství stane vaším nejlepším přítelem. Pak se nikdy nebudete cítit sami, ať se stane cokoli.
.
Jedno z nejobtížnějších uspořádání, o které jsou lidé žádáni, je soužití člověka s člověkemkdyž spolu žijí den za dnem a snaží se vidět Boží lásku v tom druhém. Je to Boží úkol, ale zároveň i takový, který vám přinese velkou radost a klid, když jej plníte s čistým záměrem.
.
Ti kolem vás, kteří nejsou rodina
A co ti kolem mne? Jaká je má zodpovědnost k těm, se kterými mám být? Každý den chodím do práce a trávím více času s lidmi, které jsem si vážně nevybral, než s mými milovanými.“ Dovolte, abych opět promluvil o pracovnících a pracovišti. Tak často slyšíme: „Drahý Bože, jsem na místě, kde nechci být, dělám práci, kterou nemám rád. Co bych s tím měl udělat? Opravdu to zlepšuje můj život?“ Já se na oplátku ptám: „Proč? Co se stalo, že ses tam ocitl?“ A odpověď by zněla: „No, na to místo mě dostala série okolností. Vážně nevím, jak k tomu došlo. Ohlížím se zpět a ptám se sám sebe, proč jsem se sem přesunul, co jsem udělal, že jsem den co den trestán tím, že musím chodit do práce s těmito lidmi, kteří jsou tak temní. Myslí si, že jsem blázen a neváží si ani mě, ani mého života. Je to těžké!“
.
A má odpověď bude opět tato: Takže si myslíš, že to vše je náhoda? Nebo že jsi trestán? Pak jsi nepochopil velkolepost majáku. Majáky nejsou stavěny na bezpečných místech. Volí si, že budou tam, kde jsou bouře! Nejsi trestán. Jsi brán na obtížná místa, abys svítil.
.
Řeknu to znovu. Co byste měli dělat fyzicky? Mohli byste je milovat? Nedávejte jim Kryonovu knihu. Naslouchejte jim! Poslouchejte, co se skutečně děje v jejich životech. Považujte si každého dne, kdy máte příležitost vytvořit světlo na temném místě. Sledujte změnu v postojích. Můžete jim připadat „divní“, ale oni vědí, že představujete integritu.
.
Duchovně – opakuji, jste světlem na temném místě a divíte se, proč tam jste? Není to vždy o vás. Myslete na ně! Nejste trestáni, je vám dána příležitost. To je práce, kterou jste sem přišli vykonat, a není to navždy. Být na místě, kde nechcete být, pracovat s lidmi, se kterými nechcete být – to je práce majáku. Co když jste jediné světlo, které kdy uvidí?
.
Co když se jednoho dne ohlédnete zpět a uvidíte, že jste chodili do práce, tolerovali jste to a to bylo vše? Bylo by to pro vás v pořádku? Bylo by pro vás v pořádku, pokud byste si celou dobu stěžovali Bohu? Dokážete si představit skutečný maják na skále v bouři – bez světla, v temnotě, který křičí: „Dostaň mě odtud?“ Je to absurdní představa, že? Tady je, vybudován na pomoc v dobách tmy, ale ani netuší, proč tu je – sedí ve tmě a stěžuje si, ačkoli je baštou síly, ukotvenou na skále, se zásobou světla připravenou ke svícení, o které však neví, že ji má. Jaká to představa!
.
Takže vám říkáme: duchovně se probuďte! Buďte trpěliví a držte to velkolepé světlo. Malujte obraz radosti na obtížném místě. Oni všichni tu nechtějí být, tak jim dovolte, aby viděli vaše reakce na problémy v  práci i ve vašem životě. Jak byste si poradili s problémy, které mají oni? Co děláte jinak než oni? Pečujte o sebe a své vlastní světlo. Nechte své světlo zářit tak jasně, že k vám jednoho dne někteří z nich skutečně přijdou a řeknou: „Nevím, co to máš, ale povíš mi o tom?“ A pak jim můžete dát Kryonovu knihu. [Smích.]
.
Zodpovědnost k vládě
„Kryone, jaká je má zodpovědnost k mé vládě?“ Nyní hovořím v Americe. Tuto informaci o místě zdůrazňuji pro čtenáře, kteří nemusí vědět, kde se toto učení odehrává. Takže nyní řeknu Američanům něco, co by měli slyšet: chcete vědět, proč tato vláda setrvala tak dlouho s principem svobodné volby? Dám vám nápovědu. Když jdete na místo, kterému říkáte okres Kolumbie, jsou zde vystavěny památníky k uctění vašich předchůdců. Podívejte se na důležité historické zápisy. Slova ve vaší Deklaraci nezávislosti, z nichž některá jsou vyryta do zdí, aby vám pomohla pamatovat si vaši historii, byla předána božským způsobem. Tato slova byla „channelována“. Byla v té době velmi pozoruhodná, vytvořena a editována vědomím skupiny.
.
Nikdo nikdy neviděl nic jako tyto koncepty poskládané takovým způsobem – a jejich výsledkem byla země, která vzešla s úžasnou svobodou volby. Lidská bytost je ve vaší zemi prvořadá a to je i nadále vaší doktrínou. Není náhoda, že se to takto stalo.
.
Jaká je vaše zodpovědnost k vaší vládě? Povím vám to. Fyzickyvědět, co se děje. Nezalézejte do skříně a nemyslete si, že se vše o sebe postará samo. Nepostará. Je to o volbě! I nadále je potřeba vedení skupinového vědomí, které ji založilo – a to je v jejích občanech. Nedovolte, aby se božské principy svobodné volby vypařily. Může to znít jako politické prohlášení, ale i tak to řekneme: vaše země je pouze tak dobrá, jako její vedení. A dokud se nebudete podílet na procesu nastavení jejího vedení [svým volebním hlasem], dostanete stejnou energii jako u ostatních vlád v historiivšechny časem zničily samy sebe.
.
Duchovně, vám povím toto
, majáky: vykřesejte své světlo a posílejte ho svému vedení. Dělejte to denně. Protože kudy kráčí, tam dělají rozhodnutí pro Zemia tisíce životů závisejí na rovnováze. Vyzařujte světlo, aby mohli vidět věci, které dříve vidět nemohli. Ozařujte místnost, ve které se nacházejí. Dá jim to možnost svobodné volby, aby si mohli vybrat nové věci, které uvidí díky jasněji ozářené oblasti volby. Abyste to mohli dělat úspěšně a abyste ještě více rozzářili své světlo, pečujte o sebe. Sami ve svém prostoru, s introspekcí své božskosti, vytvářejte mistrovství, které ucítí i ve vesmírui v oválné pracovně. Neposílejte jim nové myšlenky. Pouze je osvěcujte světlem, pomáhejte každému, kdo tam je, aby činil lepší volby díky majákům, které pomáhají navádět tyto vůdce do bezpečného přístavu moudrosti a vhodnosti.
.
Zodpovědnost k lidstvu
„Kryone, jaká je má zodpovědnost k lidstvu?“ Už jsem to channeloval dříve a mému partnerovi se to nelíbilo. Dovolte mi to vysvětlit. Jste vytvořeni, abyste se starali (pečovali). Jste navrženi s radostí ze života. Byli jste navrženi, abyste pečovali. Přesto je toto systém, o kterém jsme hovořili dříve, který přesahuje vaše vnímání a je mnohem složitější, než myslíte.
.
Můj partner se mne před pár týdny ptal na nedávné tsunami. Řekl: „Jaký je smysl v tom, že téměř 200.000 lidí zemřelo během jediného dne? Jaké dobro může vzejít z toho, že byl zničen sirotčinec a většina dětí musela 8 hodin sledovat ostatní mrtvé ve vodě, než byli zachráněni? Jaký je v tom smysl?“ Má odpověď ho nepotěšila tehdy a nepotěší ho ani teď. Drazí čtenáři a posluchači, pochybuji, že skutečná odpověď potěší vás. Protože dokud jste lidské bytosti kráčející ve vaší realitě, jste vytvořeni, abyste pečovali o život.
.
Existuje zde větší obraz
a my jsme vám o něm řekli mnohokrát. Na určité úrovni všechny tyto drahocenné duše věděly, že souhlasily s tímto potenciálem pro tento život. Vytvořily tím soucit, který Gaia v té chvíli tolik potřebovala! Jejich smrt skutečně změnila předivo energie planety. Stálo to za to? Proč se nezeptáte jich? Na mé straně závoje je právě teď mnoho šťastných tváří na oslavě, kterou si nedokážete představit – v radosti, kterou si nedokážete představit – připravují se na svůj návrat a pokračování v tom, co začali. Dívají se na vás a jednohlasně říkají: „Odvedli jsme svou práci, nyní se postarejte o to, aby to za to stálo. Odveďte tu svou.“ Ty, které zde zanechali s tím pohledem, o kterém jsi mluvil ty, to změní na celý život a ne nezbytně negativním způsobem, protože budou vyhledávat další, kterým budou pomáhat a mnozí z nich se stanou léčiteli a konzultanty.
.
Ovšemže to bylo vhodné a vytvořené jako potenciál, který mohl být manifestován. A to také byl. Ale díky tomu se stejně necítíte líp, že ne? Takže, lidé, prociťte, co musíte cítit. Odejděte z tohoto místa bez pochopení. Je to v pořádku, protože je to vaše základní reakce. Ale uvítejte to, že existuje něco většího, co v těchto věcech funguje.
.
Andělé zvaní lidé, hrají každý večer divadelní hru. Je to komedie, je to tragédie. Publikum reaguje křikem, smíchem i pláčem. Pak opona spadne a ten, kdo byl pobodán, se zvedne… protože to byla jen hra. Pak mají všichni večírek – herecký večírek – všichni se sejdou a říkají: „Bylo to skvělé! Pojďme to udělat znovu, ale tentokrát bodnu já tebe, ne ty mě. Ty zahraješ tu scénu s umíráním. Já ji hrál tentokrát.“ Další noc se opona opět zvedne a oni to hrají znovu. Jak se opona zvedá a padá, stále si mění role.
.
Lemuřané, posloucháte? Lidé jsou ve 3D. Myslí si, že jsou singulární (jednotliví) a že je pouze jediný život, ale už zde byli a prošli tím vším už tolikrát! Opona se zvedá a padá, zvedá a padá. A pokaždé, když se zvedá, je zde tolik utrpení a tolik nedorozumění. Ach, příště, až půjdete na obřad, kde uctíváte něčí život, proč nemáte odvahu se smát? Proč neotevřete jeho rakev a neřeknete: „Díky! Dobrá práce! Zakrátko tě znovu uvidím. Pojďme to udělat znovu.To je pravda o tom, jak věci jsou a jak je vidíme my. A jak je vidíte i vy, když jste na naší straně závoje.
.
Takže vaše zodpovědnost k lidstvu je v tom, že máte kráčet svým životem s moudrostí a pochopením. Opatrujte život a udržujte ho jako drahocenný. Plačte při utrpení, ale chápejte, že toho je víc, než se zdá. Nehněvejte se na Boha za proces lásky, protože jste to tak sami stanovili a souhlasili jste, že se na tom všem budete podílet.
.
Zodpovědnost vůči Zemi
„Kryone, jaká je má zodpovědnost vůči Zemi?“ Povím vám to. Je to snadné: jen pochopte, že tu zodpovědnost máte! Většina lidstva vnímá Zemi jako kus hlíny. Pokud mají štěstí, dostanou z ní diamanty a ropu, a o tom to je. Nechápou, že je Gaia živá. Je to skupinová bytost. Ví, kudy chodíte, a ví, kdo jste. Oslavuje váš život a pomáhá nastavovat mřížky.
.
Gaia je překrásná ženská energie, která vás zná a miluje. Vaše zodpovědnost? Věřte tomu! Až odsud půjdete, třeba i ke svému autu, do kterého nasednete, vaše nohy se mohou skutečně dotknout hlíny či trávy. Gaia vždy ví, kudy kráčíte. Je to podpůrná skupina, víte? Jako my všichni na této straně závoje. Gaia je andělská, nádherná, živá a je hráčem ve vašem životě.
.
Mohli byste jí dokonce každý večer děkovat, když odpočíváte. Za něco nemožného: že vám navzdory všemu dodává systém, který vás udržuje naživu a vyrovnává vás. Sytí vás, dává vám vzduch, který dýcháte, a nadále pracuje v božském cyklu spolu se slunečním systémem způsoby, jejichž samotnou existenci popíráte. Chrání vás před ostatními, o kterých ani nevíte, že tu jsou, a zná jméno každého člověka na planetě. Udržuje Akášické záznamy v bezpečí, čistotě a andělské kvalitě. Vaše zodpovědnost vůči Zemi? Milovat ji!
.
Zodpovědnost vůči Bohu
Konečně: „Kryone, jaká je má zodpovědnost vůči Bohu?“ Jsme šťastní, že vám můžeme říct, že to už děláte! Chápete? Už svou přítomností na této planetě přijímáte a pracujete s touto zodpovědností. Kráčíte po obtížné cestě a jste stateční.
.
Co kdyby vám někdo právě teď řekl: „Lidská bytosti, vezmeme ti půlku mozku. Až skončíme, nebudeš vědět, kde jsi, ani kdo jsi. Pak tě umístíme někam, kde to pro tebe bude naprosto cizí, a uřízneme ti ruce a nohy. A tvým úkolem bude co nejvíc se snažit.“ Řekli byste: „Proč bych vůbec s něčím takovým měl souhlasit?“ Velmi se to podobá situaci, kdy se vydáváte na tuto úžasnou planetu – nádherná stvoření, kterými jste. Toto je situace, kterou jste vytvořili pro sebe. Jste andělská stvoření, která jsou částmi Boha, a která přišla na Zemi kulhající a nevědomá – je to smysluplná cesta z důvodu, který vám uniká, zatímco kráčíte po této planetě, o vše se zajímáte a děláte, co můžete, abyste tím prošli. Nejen že jste to dovolili, naplánovali jste to.
.
Když jste se nakláněli do větru zrození, ptali jsme se vás, jestli jste připraveni udělat to znovu. Byli jsme tam. „Myslíš to vážně?“ ptali jsme se. Pak jsme vám připomněli: „Až se dostaneš na Zemi, nebudeš mít tušení, kdo jsi. Budeš si myslet, že existuje jen jeden život. Budeš si myslet, že nad ničím nemáš kontrolu. Možná dokážeš sám objevit všechno dobré, ale možná ne. To je zkouška. Síla, kterou máš coby anděl, bude pryč, a přesto o těchto věcech budeš intuitivně vědět a budeš kvůli tomu frustrovaný.
.
Dále jsme vám připomněli, že v prvních letech po narození si to všechno budete pamatovat, ale nebudete ještě umět mluvit, takže budete jen brečet a breptat a mávat rukama ve snaze říci svým rodičům, kde jste byli, kdo jste a kdo jsou oni. Ale až vám budou tři, mnoho z toho zapomenete – pochopitelně pokud nejste Indigo. [Smích.] Indiga si pamatují dost na to, aby způsobila, že systém staré energie nebude kompatibilní s jejich životem. [Kryon se usmívá.]
.
A tak jsou vaše zodpovědnosti kompletní. Jste na správném místě ve správnou dobu, drahé lidské bytosti. Čtenáři, poslouchej: vím, kdo jsi. Není tu žádná záhada. Nejsou zde žádní cizinci a žádná podivnost. Je to láska Boha, která vás v tuto chvíli navštívila. Je to láska Boha, která se vás ptá: „Dokážeš si vzpomenout?“
.
Odejděte odsud jiní, než jste přišli. Není náhoda, že jste sem dnes večer přišli, žádná náhoda, že čtete tato slova. Je to součást toho, co jste plánovali, když jste řekli: „Pokud je to vhodné, ať ve svém životě naleznu pravdu. Dovol mi dozvědět se víc o lásce rodiny a o tom, jak mohu vytvořit více z toho, kým opravdu jsem, zatímco tu jsem.“ A to se také stalo.
.
A tak to je.
Kryon
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – přepis – The Lightworker Responsibilities
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.