1-2009 Kryon

“Rozhodnutí“

Kryon Channelling živě Seattle, Washington, 17. ledna 2009

 

Abychom pomohli čtenáři, byl tento chanelling re-chanellován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často události “naživo“ obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh komunikace – na rozdíl od tištěného textu. Vychutnejte si tedy toto obohacené lednové poselství ze Seattlu.

 

Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

Tato slova jsem říkal již tolikrát, některá před Lidskými bytostmi, které věřily, některá před nevěřícími, všechny z nichž já znám, každého jednoho. Pravdou je, že já jsem sestra, bratr a kousíček Boha. Nejsem něčím, co by mělo být uctíváno o nic více než vaše sestra nebo bratr zde na Zemi. Jsem rodina, a jediným důvodem těchto sdělení a toho, proč bych tu vůbec měl být, je posadit se k vašim nohám a omývat je, a poskytnout vám informace o tom, co jste udělali.

 

Nikdy nenastal čas, kdy by tato situace mezi námi byla jiná. Vždy přicházím v lásce, připraven vám předat vhodnou informaci. Ó, již bylo mnoho takových, kteří kolem toho spustili povyk, říkali, že to není možné nebo že se to ve skutečnosti neděje. Někteří říkají, že tato událost je jen šaškováním muže, jenž něco předstírá. Můžete říci, že je to podvod a klam. Já vám povím toto: Bude těžké přesvědčit o tom toho, kdo dnes bude odcházet vyléčen, neboť jeho uzdravení bude opravdové. Barvy, jež mnozí vidí, jsou také opravdové.

 

Nikdy nebyla napínavější doba, než je tato! Zdá se to být včera, dokonce i některým z vás, kdy jsem začal komunikovat se svým partnerem (Lee). V oněch dnech toho opravdu neuměl mnoho přeložit, ale to se změnilo. Ani on nevěří, že mezitím uteklo tolik času (20 let). Dnešní poselství se tolik neliší od mnoha ostatních podaných za celou tu dobu, až na to, že nyní sedíte v novější energii. Jde o energii, již jste stvořily teprve nedávno, drahé Lidské bytosti, a nyní začínáte vidět, jak se rozvíjí celá skládačka.

 

Ó, stále tu sedí tací, kteří říkají: “Je to jen mluvící člověk, nic víc.“ Opravdu? Že by ten Člověk vytvářel energii v této místnosti? Jak by to bylo možné? Někteří z vás ji začínají pociťovat. Mohlo by to být tak, že skrze tohoto muže promlouvá Bůh? Jaká je definice Boha? To slovo vymysleli lidé, víte? Bůh je esence Vesmíru prostupující Lidskou bytostí, to je Bůh. Neboť já sedím před entitami biologického původu a vesmírného dědictví, které jsou věčné. Jsi tu stále, vždy tu budeš, Lidská bytosti. Existují tací, kteří stále nevěří, že toto je opravdové, že se to může dít. Prohlásí, že Bůh takto s Lidmi nemluví. Ale my vám znovu říkáme, že tímto způsobem Duch vždy promlouval k Lidským bytostem. Odjakživa.

 

Dovolte mi na chvilku vložit energii tohoto poselství to běžnějšího rámce, abyste to lépe pochopili. Představte si, že ve vězení je muž. Je to přibližně 30 až 35 let po smrti jeho mistra, a jmenuje se Saul. Ale vlastně není Saul, jelikož se přejmenoval na Pavla. Protože zjevení, které měl, když skrze svého mistra spatřil Boha, změnilo jeho duchovní strukturu. Porozuměl Lidským možnostem a během svého pobytu ve vězení psal svým přátelům v Efezu a Korintu. Psal a vyprávěl jim o své radosti. Vyprávěl, jak úžasné to je, protože ta informace, již měl od svého mistra, je pravdivá. Tento muž je Apoštolem Pavlem, a jeho dopisy se staly v jeho kultuře posvátnou knihou, a tento spis je nyní znám jako Slovo Boží. A nyní se vás zeptám: kdo je Bůh, když čtete Korintské nebo Efezské? Je to slovo Boží nebo jen dopisy Pavla jeho přátelům? Odpověď – je to Apoštol Pavel pod vlivem nepopiratelné energie lásky. Takto to funguje a onomu procesu se říká channeling. Tak to bylo odedávna.

 

Takže, jsme zase tady – u situace, kdy existují tací, kteří naslouchají svýma ušima, a tací, kteří “naslouchají“ svýma očima (pozdější čtenáři). To staví ty, co naslouchají později (přehrávají nahrávku) plus ty, co čtou (vy), do kvantového stavu s těmi v “přítomném okamžiku“, kteří jsou zde. Proto tedy “kvantujeme“ celé obecenstvo jako bezčasou skupinu, neboť toto poselství přetrvá déle než životy mnoha z těch, kteří žijí nyní.

 

To poselství se týká volby. Co děláte? Co dělat chcete? Kde jste? Co jste udělali? Já jsem Kryon, kousek Boží rodiny, z níž pocházíte, a to znamená, že já nestojím pouze na druhé straně závoje, nedosažitelný a nedotknutelný. Namísto toho kráčím v každém dni s každým z vás, neboť Duch s vámi každodenně kráčí. Nemyslíte na to dost často. Tíhnete k rozdělování naší duchovní zkušenosti do škatulek. Až všichni ti, kdož tu dnes večer jsou, vyjdou ze dveří, skončili jste s meditacemi, skončili jste s channelingem a nastává vám společenský čas. Třeba si zajdete na dobrou večeři. To vše je normální, ale musíte pochopit, že my vyjdeme ze dveří s vámi, protože vás milujeme, protože jsme spolu s vámi součástí procesu, a protože víme, čím procházíte. Můžete nám říkat průvodci či andělé, dokonce nás nazývat energií. Nazývejte nás, jakkoliv chcete, ale faktem je, že nejste nikdy sami. To je ale slib! Poslouchejte: S tím, kdo dnes nevěří této pravdě, vyjde ze dveří stejný počet andělů jako s vámi! Věděli jste to? Tak co to vypovídá o lásce Boží?

 

VOLBA STRACHU

Jaká je Tvá volba právě nyní, můj drahý? Protože vás čekají nějaká rozhodnutí. Máte možnost se bát toho, co přichází, jelikož existuje spousta Lidských bytostí, které vám řeknou, abyste se roku 2012 báli. Naprosto všechno, co jsme za posledních 20 let zmínili, se týkalo této zásadní změny. Jedná se o to, co jste udělali, o potenciály toho, co udělat můžete, a o osvícený stav, do něhož má tato planeta potenciál postoupit přibližně v této době. Připravujete se na r. 2012 – ne na zkázu, o níž vám vyprávěli vaši šiřitelé strachu, ale na neuvěřitelnou pravdu, jež vám byla předána starobylými národy, jež dokonce vytesaly toto poselství do skály (Mayské glyfy).

 

Galaktické vyrovnání se děje, zatímco mluvíte. Není to něco, co dostanete v prosinci 2012, ale něco, co již nastalo! Prozkoumejte, zda je to pravda, u svých astronomů, a uvidíte, že cyklus 26.000 let již dosáhl precesního vrcholu. Proč se obáváte něčeho v r. 2012, když k té “události“ již dochází? Navíc, vy pociťujete tento posun již od roku 1998! Jak můžete popírat všechny ty věci kolem vás, když se posunují, hýbou a ovlivňují váš život? Není snad zjevné, že jste již na vrcholu tohoto vyrovnání*?

 

Neinformované lidstvo se připravuje na to, co většina Lidských bytostí vnímá jako možnou výzvu v r. 2012, ale já vám říkám, že k tomu nedojde, pokud to vy osobně nestvoříte. Nebude to “výzva“, pokud pracovníci Světla prosadí svou. Nebude se to v ničem lišit od přechodu milénia v r. 2000 nebo jakéhokoliv dalšího termínu “zkázy“, jež stvořili Lidé, abyste se mohli trápit. Vytváření těchto “značek“ je pro ně velkým obchodem. Začněte poznávat pravdu v tomto ukrytou.

 

Nyní se chci obrátit na ty, kteří naslouchají, a na ty, kteří možná toto čtou, a chci vám sdělit, že 2012 není konec času. Ti, kteří svůj esoterický kalendář vybudovali (Mayové) tomu rozuměli správně, čímž chci říci, že viděli, jak cyklické uspořádání vibračního nárůstu na této planetě posléze ovlivní vědomí. Nová krystalická mřížka je taktéž v souladu s tímto pozitivním posunem, a tato skutečnost je “divokou kartou“, již ti prastaří neviděli. Nebyla v jejich kalendáři, přesto se shoduje s jejich proroctvím ohledně vyšší vibrace Země. Krystalická mřížka byla stvořena přibližně v r. 2002, aby nesla posun Lidského vědomí a stvořila změnu v reálném čase. Je produktem neočekávané Harmonické konvergence v r. 1987 a je jedním z důvodů, proč cítíte tolik změn a posunů v tak krátkém čase. Přesto, tato krystalická mřížka nebyla v jejich proroctvích a nebyla ani v proroctvích Nostradamových. Co vám to říká o této planetě? Mělo by vám být naprosto jasné, že neexistuje žádný člověk, který by vám mohl říci, co se stane!

 

Pohlížíte na nové uspořádání těchto věcí. Kde stojíte v oddělení strachu? Jaká je vaše volba v tomto směru? Jaká je vaše dnešní volba v tomto směru? Chcete-li se bát, můžete. Je to vaše svobodná volba. Nicméně, pokud si přejete nalézt pravdu, podívejte se ke zdroji! Neboť Mayové vám ji poskytli. Řekli, že se jedná o počátek velice vysoké energie a čas, kdy by vskutku mohlo dojít k posunu Lidského vědomí.

 

Nicméně, právě nyní má rok 2012 potenciál, že se s ním bude zacházet přesně jako se střídáním tisíciletí – spousta strachu, pamatujete? Existovalo v této souvislosti zdánlivě mnoho Posvátných spisů, že? Existovalo zdánlivě hodně čtyřverší, že ano? Ale přesto – co se stalo? Nic moc. Říkáme vám, že právě nyní, když já sedím tady v r. 2014, vám předávám poselství: Cožpak není zajímavé, co se nestalo? (Kryon přeskakuje k budoucím potenciálům, jež jsme stvořili, a předává nám poselství z pohledu zpět k roku 2012.) Tak, kde v této záležitosti stojíte, Lidské bytosti? Můžete si vybrat: bát se nebo se nebát. Protože to, co dnes učiníte, vstoupí do mřížky a zůstane tam. Je to kolektivní záležitost, víte?

 

EKONOMIKA

Jaký je váš podíl, vaše volba – dnes, když přijde na vaši ekonomiku? Říkali jsme to již předtím. Řekli jsme to v prosinci 2008. Máte odvahu oslavit recesi? Drahá Lidská bytosti, v této zemi zvané Amerika, gratulujeme k tomu, co jste právě dokázali! Nikdy v historii lidstva se žádní občané nechopili tématu chamtivosti s takovou silou jako tato významná ekonomika – jedna z největších na Zemi, nejvýznamnějších na Zemi a nejmocnějších na Zemi. Jenže vy jste se rozhodli si uklidit. A podíváte-li se na svá média, je to hororový příběh. Pokud se podíváte na média, bylo to překvapení! A dovolte mi zeptat se vás: Jak by něco takového mohlo být překvapením, když my jsme vám o tom řekli před více než rokem? Nemluví to pro to, že potenciál tohoto úklidu již probíhal? Vůbec to není žádné překvapení!

 

Média vám poví, že to bude trvat dlouho a nejsou si vlastně jista, že z této díry vyšplháte a zda se to vůbec někdy povede! Nicméně potenciály jasně mluví pro to, že tím projdete, stejně jako jste prošli jinými výzvami posunu času. Tímto procesem budete posíleni. Přesně o to jde při “prořezávání“!

 

“Dobrá, Kryone, stromy naší potápějící se ekonomiky vypadají dost ošklivě, ne?“ Ano, ale když při prořezávání ořežete všechny větve, je to jako byste strom zabili, ale všichni víte, co se stane, až vysvitne slunce a přijde jaro. S vaší situací je to stejné. Duchovní zima se chýlí ke konci a čeká vás jaro. Uvidíte, že mám pravdu, protože toto je potenciál právě v tomto okamžiku, kdy s vámi mluvím (začátek r. 2009).

 

Tento posun není jen pro lidi spřízněné s New Age. Jestliže máte mít planetární posun, bude působit na hlavní proud společnosti. Kde nejsilněji tento proud existuje? Ve světe financí! A vy měníte toto jako první. Nejtěžší věcí, kterou byste mohli udělat, je rekonstruovat ve vaší ekonomice založené na úvěrech pravidla půjček a úvěrů, a vy to děláte. Snad se současně mění vaše politika? Tak, budete se toho bát? Budete jedním z těch, kteří se ukrývají? Jaká je Tvá dnešní volba, posluchači, čtenáři? Protože to, co učiníte dnes, ovlivní krystalickou mřížku, a to zase ovlivní celou planetu. Jeden pracovník Světla, jenž se dnes rozhodne se nebát, má hodnotu celého stadiónu plného těch, kteří si zvolili strach. Věděli jste to? Důvodem je vaše světlo! To znamená, že mnozí “uvidí ve tmě“ díky tomu, co vy děláte, a světlo vede k nepřítomnosti strachu. Jestliže již nejste ve tmě, nepociťujete ani nejmenší obavy z toho, co vás obklopuje. Vskutku, tuto metaforu jsem použil mnohokrát, ale je to pravda.

 

VÝBĚR MEZI EZOTERICKÝMI INFORMACEMI

Jaká je vaše volba, z kvantového pohledu, co se Země týká? Nuže, teď to bude znít divně. Jestli jste, pro začátek, nepovažovali channeling za dostatečně podivný, je to zvláštní. (smích) Proč jste tady? Jaké bylo vaše rozhodnutí ohledně tohoto? Rozhodli jste se v tuto dobu přijít? Jaký z toho máte pocit? Jestliže tato slova čtete, jestli přede mnou sedíte na židli, jestli toto čtete, je pravděpodobné, že si uvědomujete, že jste si tuto zkušenost vybrali. Neboť jde o informaci, jež je vyučována již po dlouhou dobu. A přesto je pořád zvláštní. “Ty myslíš, že jsem si zvolil sem nyní přijít a být tady?“ Ó ano, zvolil.

 

Jaké je Tvé duchovní dědictví a co jsi si jako své dědictví vybrala, drahá Lidská bytosti? Je to Tvé rozhodnutí, nést světlo? Možná, ale já bych teď rád mluvil o “kvantové volbě“, o té, která má na sobě v jeskyni Stvoření vaše jméno, což je součást dnešního učiva. Uvědomujete si, že vaše dnešní volba změní samotnou esenci oné krystalické struktury Země, a ovlivní to, v jaké podobě se vrátíte? Vaše dnešní rozhodnutí také působí na dnešní energie Země. Což je nové, před 20 lety to tak nebylo.

 

Aktivně jste souhlasili s příchodem na tuto planetu v tomto časovém rámci. Právě to je velmi významné, Lemuřené. Zopakuji to: Je vás tolik, kteří říkáte: “Já jsem tak obyčejný. Chodím do práce. Mám rodinu. Po většinu času se snažím přežít. Starám se o sebe, starám se o ně, a to je vše, co umím.“ Doopravdy? Proč tu pak jste? Je to vaše rozhodnutí, že jen přežíváte? Proč tu jste – z duchovního hlediska? Jestliže toto čtete, proč? Co vás k tomu vedlo, vy, co přežíváte… nebo jde o víc? Vy víte, že jde o víc.

Samotné vaše myšlenky nesou světlo. Samotná představa, že můžete na této planetě pozvednout svou vibraci, nese světlo Země. Povede to, během dvou generací, k velmi odlišné podobě planety. Právě to my vidíme a vždy jsme viděli. Co když stačí, že jste tady? Málo z vás přemýšlí tímto způsobem, neboť ve 3D máte pocit, že musíte něco udělat, abyste měli zdánlivě nějakou cenu. Co když stačí pouhé bytí? Vzpomeňte si, co jsme říkali: Vyšší vědomí vysílá světlo Zemi, tečka. Nemusí léčit lidi, psát knihy nebo promlouvat k davům. Pravými pracovníky Světla na Zemi jsou ti, kteří jednoduše existují ve společnosti a šíří svou radost prostřednictvím vzájemných kontaktů a normálního společenského života.

 

Pracovníci Světla, na vás na této planetě záleží, a vy přesně plníte plán. Byli tací, kteří by vám řekli: “No, rozhodnutí přijít v této době je velmi zvláštní, protože jste si zvolili příchod v obtížné době. Jen se podívejte, co se s planetou děje! Navíc narazíte na ukazatel roku 2012 a, samozřejmě, všichni zemřete. To je divná volba.“

 

Vždyť je to tak směšné! Nad tím by se Duch mohl pořádně zasmát, neboť pravý opak je pravdou. Láska Boha vás nepřivádí na toto místo jen proto, aby vás mohla pohřbít pod hromadu hlíny. Nepřivádí vás sem, abyste mohli zemřít hroznou smrtí, až se Země otočí nohama vzhůru a narazí do ní meteorit. To nedělá. Proto tu nejste. Přišli jste na základě své volby, kterou jste učinili na druhé straně závoje. Nyní jste zde s myslí 3D Lidské bytosti, ne s Boží myslí. Takže, co si volíte nyní? Chcete udržovat světlo, které jste udržovat přišli nebo nechcete? Ó, není to náhoda, že sedíte v té židli, čtete to nebo channelujícímu nasloucháte později.

 

Někteří z vás si začínají uvědomovat, že toto poselství je pro vás, a že tato událost je skutečná. Začínáte chápat pravdu, že tento hlas přichází ze druhé strany závoje, a je v něm slyšet zaujetí, neboť vás má rád. Chce vám vyjádřit úctu. Chce vám omývat nohy. Posloucháte? Kritiku, posloucháš? Nevěřící, nasloucháš mi? Mluvím o omývání vašich nohou, I když tomu nevěříte, i když o to nestojíte. Jste nadmíru milováni a vždy budete, a nikdo vás nebude soudit, pokud vyjdete ze dveří se smíchem.

 

Opravdu, vím, kdo jste, bratře, sestro, a až to všechno skončí a vy naposledy vydechnete, budeme opět spolu. Pak se všichni zasmějeme nad tímto dnem, kdy jste přišli a říkali: “To není pro mne.“ Jste Stvořiteli Země, vážně! Byli jste tu, když se tavila a byla beztvará, a věděli jste, že jednou, až přijde správný čas, ji budete obývat.

 

JAKÁ JE VAŠE VOLBA?

Táák, staré duše, jaké je vaše dnešní rozhodnutí? Je jich tolik. Co vaše rozhodnutí ohledně léčení? Stojíte o ně nebo ne? Nuže, v módu 3D je nezískáte. Místo toho musíte být trochu interdimenzionální, a k tomu již nástroje dorazily. Není to snadné. Co se rozhodnete udělat? Zvolíte si tam jít, otevřít ty dveře, nebo je to moc těžké… Je to příliš vzdálené 3D realitě, kde se o to nechcete ani pokusit, nebo snad vaše mysl neumí do tohoto programu vstoupit? Možná byste rádi, ale nevíte, kde začít?

 

Zde jsou vaše instrukce: Seďte před Bohem a buďte milováni! Řekněte: “Jsem připraven se stát interdimenzionálním, protrhnout závoj, aniž bych věděl jak a proč. Jsem doširoka otevřen, abych pocítil ruku natahující se z druhé strany, jež uchopí tu mou.“ Odvážíte se to učinit? Odvážíte se spojit s Vyšším Já? Jaké je vaše rozhodnutí? Je to příliš těžké, příliš neobvyklé, příliš strašidelné? Kdybyste jen věděli, jak strašidelně jste teď všichni vypadali! (smích) Definice slova strašidelný: Věci nehodící se do 3D!

 

Existuje nádherný systém. Krásný a dokonalý, takový opravdu je. Staré duše, vidím vás celistvé. Nevidím vás v tomto životě, mužského či ženského rodu odrážejícího se na vašem obličeji. Já vidím vzácnou Lidskou bytost jako kousek Boha. Já jsem vaším bratrem, vaší sestrou. Jste stejní jako já. Volby.

 

DOLOVÁNÍ V AKAŠICKÝCH ZÁZNAMECH

Věděli jste, že když hledáte v Akašických záznamech, všechno změníte? (Dolování v Akašických záznamech je nový Kryonův koncept, kdy jdete a vyzvednete si vlastnosti z dřívějších životů. Kryon tomu říká “skladiště toho, co jste již získali“.)

 

Věděli jste, že když jdete do Akašické knihovny a vše změníte, ovlivní to i průběh vašeho příštího života? Věděli jste to? Pokud jste vytvořili uzdravenou energii sebe-hodnoty, zůstane zdravá. Věděli jste to? Stejně jako ona duchovní nádoba, která se stále plní, je vám vše v dalším kole dostupné. Jestliže sami pro sebe umíte v tomto životě stvořit zdraví a delší život, je to otisknuto do vaší interdimenzionální DNA. Až se vrátíte, bez ohledu na to, jakou duší se rozhodnete být, je toto ta vlastnost, která bude ve vaší DNA. Pomyslete na to, co to znamená pro lidstvo! Co vy děláte dnes, je zevnějškem zítřejšího lidstva.

 

DUCHOVNÍ VOLBA

Kolik z vás je ochotno se dotknout obličeje Boha? Jaká je vaše dnešní volba ohledně posunu? Tyhle dvě věci spolu souvisí, víte? Posun je za dveřmi, a již k němu nějakou dobu dochází. Měli byste to poznat, když se v nedávné době tak velice změnil svět a geopolitická scéna. Jste v tom. Jaké je vaše rozhodnutí? Stanete se součástí tohoto procesu a přispějete? Nebo se ho budete bát? Protože tyto věci řídí další stádium. Jednou z věcí, které to pohání, je rychlost, jíž se dostanete z této recese. Podíváte-li se na odborníky, dají vám ke zvážení všechno možné. Odpověď nezná žádný z nich. Žádný expert negarantoval, že se v ní ocitnete, a neexistuje žádný odborník, jenž by vám řekl, co se stane. Proto tedy – je to vaše rozhodnutí! Proto je tedy vaší volbou rychlé zotavení! Věřte expertům anebo ne. Obávejte se situace či nikoliv. Podílejte se na zotavení či nikoliv. Je to velké energetické téma, že? Nicméně, řídíte je vy prostřednictvím svých rozhodnutí, jež v této souvislosti činíte.

 

Chcete se dotknout tváře Stvořitele? Není to až tak těžké, protože jím jste vy. Je tu klid. Drahá Lidská bytosti, v této místnosti jsou tací, kteří říkají: “Já bych moc rád všechny tyhle věci udělal, Kryone. Já bych moc rád tohle všechno udělal, ale pro mne je to jednoduše těžké. Já prostě nevím, co se děje.“ Vždy se najdou tací, kteří řeknou: “Kryone, ty nevíš, co se se mnou děje. Kdybys věděl, neříkal bys takové věci.“ Drahá Lidská bytosti, my víme o všem, co se děje! Tyto věci říkáme poctivě a jsou skutečné. Jsou určeny vám. My víme, čím procházíte, neboť s vámi kráčíme po všechny dny. V okamžiku, kdy se zbavíte strachu, naleznete manifestaci. Dotkněte se tváře Vyššího Já! Toto pozvání pro vás platí již celé roky, abyste nalezli své vlastní duchovní Já, abyste nalezli tu část Boha v sobě, abyste nalezli svou božskou část.

 

Dotkněte se dnes obličeje Vyššího Já. Já jsem si vědom toho, kdo tu je. Krásný systém, opravdu, vámi vedený, plánovaný, a tady jste, nasloucháte a čtete. Musíte vědět, že v tomto všem nejste bezmocnou šachovou figurkou. Řídíte to, a když si toto uvědomíte a převezmete kontrolu, bude vám navždy patřit mír. Žádná dramata. Výzvy budou, protože takové už je lidstvo, že? Ale nikdy vás nemusely stejným způsobem ovlivnit. Nikdy.

 

A tak tato entita před vás v tento den takto předstupuje se slovy, jež jsem dnes vyslovil na téma rozhodnutí a lásky Ducha k lidstvu. Vězte: Nejste v ničem jiní než já. Stejně jako já patříte na druhou stranu závoje. Výzva zvaná Lidský život je jen dočasná. Považujte to za hlas z domova, pokud chcete. Nastane den, to vám slibuji, kdy se opět setkáme v Síni cti a budeme se spolu bavit o tomto dni a o tomto našem krátkém společném čase, o dni, kdy jste mi dovolili omýt vaše nohy.

 

A tak to je.

KRYON

* Bližší informace o Galaktickém vyrovnání na www.kryon.com/doom

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

 

zpět