10-2009 Kryon

Navzdory všem očekáváním

Tento živý channeling Kryona byl předán v Montrealu v Kanadě, 17. října 2009
.
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Řekl jsem to dříve, právě zde v energii této budovy. Vždy je zde množství lidí, kteří tomu nechtějí věřit [channelované zprávě]. Dokonce i dnes zde budou tací, kteří si přede mne sednou jako staré duše, jako ti, které znám, a zkříží své ruce a řeknou: “Je to lidská bytost, která předstírá, že channeluje.” Nechtějí si myslet, že by to mohlo být skutečné. Přesto bude vedle nich ten, kdo je léta schopen vidět barvy a kdo prožívá atributy interdimenzionality. Je to zajímavé, dva lidé, bok po boku – jeden s naprostým nesouhlasem s tím, co se odehrává, a druhý, který je léčen.
.
Takže co vám to říká? Naznačuje to, že jste svobodní, naprosto svobodní v tom, jestli budete nebo nebudete absorbovat energie, které leží před vámi. Tak to je, a dnes večer nebude z mé strany žádná snaha přesvědčit toho, kdo přesvědčen být nechce. Jsem zde s informacemi. Jsem zde s láskou a jsem zde pro ty, kteří si chtějí užít tuto energii.
.
Probuzení je velmi osobní zkušenost. Jste ctěni, každá stará duše zde, bez ohledu na to, jestli věříte, že je tento channeling skutečný nebo ne. Všichni jste ctěni a milováni Bohem stejnou měrou. Pociťte to, jestli chcete. Někteří dnes odtud odejdou a nebudou z toho věřit ničemu. Nezáleží na tom, protože láska je i přesto zde.
.
Dovol mi říct něco, nevěřící, o čem chci, abys přemýšlel. Nemusíš věřit tomu, že co se v tomto momentě odehrává na tomto pódiu, je skutečné. Můj partner je zde se mnou. Není v transu. Poslouchá, když mě nechává u mikrofonu a já používám jeho osobnost, jeho znalosti, jeho jazyk, jeho intelekt a jeho Akášickou zkušenost. Využívám tento lidský dopravní prostředek, a potrubí, které se mnou za ta léta rozvinul, vzrostlo ve své čistotě, ve své celistvosti, a zpřístupnilo dokonce víc. Nyní k vám dokážu promlouvat způsoby, kterých jsem před 20 lety nebyl schopen. Přesto tomu možná stále nevěříte.
.
Kolem vás je doprovod, kterému říkáte andělé nebo průvodci nebo jakkoliv jste si zvolili jim říkat
. Jsou zde pro vás jako podpora a budou zde po celý váš život, přesto o tom často ani nevíte. Někteří z vás s nimi putují celý život a jim není dovoleno říct ani slovo. Zaručuje to vaše svobodná volba. Nadmíru vás milují, přesto nemohou říct ani slovo nebo dát o sobě vědět.
.
Přicházejí s vámi; stojí u vaší postele při vašem narození a jsou s vámi po celý život. Po celý život! Když vydechnete naposledy, budou tam. Přesto, když k nim nikdy nebudete mluvit, nikdy neřeknou ani slovo. A když budete žít plný život a bude vám 90, když odejdete, nebo 100… neřeknou ani slovo. Tak je ctěna vaše svobodná volba. Nebudou do vás strkat; nebudou do vás dloubat. Nebudou vám říkat, že byste měli udělat toto nebo tamto. Jediné, co vám vůbec umožní něco cítit, je to, když projevíte čistý záměr hovořit s nimi. A nemusíte znát jejich jména, protože žádná nemají.
.
V tomto shromáždění jsou tací, kteří vědí přesně, o čem mluvím, protože tyto pomocníky objevili. Dostali od nich zprávu, když jednoho dne v meditaci poklekli a řekli: “Jestliže tam jste, dejte mi vědět, protože chci změnit nějaké věci v životě. Chci kolem sebe změnit nějaké věci, navzdory všem očekáváním. Chci změnit, kdo jsem. Chci v sobě nalézt kousek Boha.” To je všechny aktivovalo!
.
Jsou jedineční a jsou různí pro každého jednotlivého člověka. Ale můžete je cítit při práci. Začne docházet k synchronicitě. Vaše osobnost začne být spokojenější. Úzkost začne mizet, drama se zmenší a problémy ve vašem životě už nejsou dál těžké. Líbí se vám to? Někteří řeknou, že je to nemožné, a navzdory všem očekáváním je to skutečné.
.
Mnozí mají pocit, že channeling není vhodný. Říkají: “Je to příliš zvláštní a divné, víš? Jsme zde s lidskou bytostí a přijímáme zprávy z druhé strany závoje. Jak to může kdokoliv zdůvodnit? Kde je to v duchovní historii?” Povím vám, kde je to v historii, přesto si to často neuvědomujete. Všechna Písma na této planetě, nejhlubokomyslnější Písma, která jste kdy četli, nepřišla od Boha. Přišla od lidských bytostí, které je napsaly pro vás! Nejsou to slova Boha, jsou to slova lidských bytostí pod vlivem božského vyššího já.
.
Tak hlubokomyslná byla! Některá z nich byla napsána ve vězeňských celách měsíce před smrtí pisatele, přesto se autor nenacházel ve stavu úzkosti. Když psal svým přátelům, byl ve stavu radosti, v jakém mnoho z nich bylo. Jeho slova zněla: “Chvalte Boha, od kterého přicházejí všechny dobré věci.” Autor hovořil o radosti z nalezení vyššího já. Jsou to Písma psaná lidmi milujícími Boha!
.
Poslouchejte: nejstarší a nejhlubší způsob, kterým dokáže Stvořitel promlouvat k lidstvu, se děje v tomto okamžiku v této místnosti. Možná jste si to neuvědomili. Přesto jsou zde vždy tací, kteří řeknou: “No, není to vhodné, protože to bylo OK pro tehdy, ale ne pro teď.” Říkají: “Máme všechny knihy. Jsou tam veškeré znalosti. Nepotřebujeme nic nového. Toto je z jiné doby a z jiného místa.
.
Ach, lidské bytosti, řeknu vám, že na této planetě tvoříte posun, který je velmi nový. Nechtěli byste o tom vědět trochu víc? Skutečně jste spokojení pouze s těmi věcmi z minulosti? Nechtěli byste vědět, co vás dnes přivedlo do této místnosti? Nechtěli byste se dozvědět více o některých z energií, které zde víří? Dnešní poselství je přehledem pro vás – abyste ho mohli prozkoumat. Chci, abyste to slyšeli.
.
Dnes večer je tu nádherně. Zveme vás, abyste cítili bytosti, jak okolo vás pracují. V tomto obecenstvu jsou dva z vás, kteří nedávno ztratili milované osoby – vím, kdo tu je… vím, kdo jste, a mluvím k vašim srdcím: neexistuje nic jako smrt. Je to jen energie přechodu. Nejtrvalejší a nejhlubší věc na planetě nikdy nemůže být zničena – láska. Přesto máte pocit, že odešla. Ale není tomu tak, protože milované osoby, které odešly, jsou stále zde. Jen se přesunuly mezi vás a závoj.
.
Sny, které se vám o nich zdají, jsou skutečné; zprávy, které jste obdrželi, jsou skutečné, a tyto milované osoby jsou tuto noc v duchu zde. Sedí vedle vás, křičí na vás a říkají: “Nermuť se, protože jsem zde po celý zbytek tvého života.” Potřebovali jste to slyšet a snad proto jste přišli. Pro mě je to tak skutečné! Jak jsem před vás teď předstoupil, mohu vidět všechny dimenze, obě strany závoje.
.
Chci vám něco vysvětlit: na této planetě se udály věci, které jsou jednoduše navzdory všem očekáváním. Lidské bytosti se na ně jen nepodívaly dostatečně, aby viděly, co jsou zač. Chtěl bych vás provést zázraky posledních dvaceti let.
.
Začátek posunu
Harmonická Konvergence v roce 1987 umístila novou energii a připravila Zemi k posunu, a vy jste se ocitli přímo v tom. Věci se začaly dít rychle. V roce 1989 mi můj partner umožnil vstoupit a začít channelovat. První informace, kterou jsem mu channeloval, byla vydána v roce 1993. Řekl jsem, že se magnetická mřížka planety změní… velmi. Vskutku, událo se to během vašeho života, přesto se to nikdy neudálo během života vašich rodičů nebo prarodičů. Řekl jsem vám, že navzdory všem očekáváním uvidíte, že se posune velmi… během 10 let se posune více, než za posledních 100. Mělo se to stát během vašeho života, navzdory všem očekáváním. Pak se to stalo. Je to měřitelné, dokonce i dnes. Je to snadno ověřitelné za pomoci kompasu. Došlo k posunu navzdory všem očekáváním, a vaše věda si toho všimla.
.
Ve vědeckých záznamech je uvedeno jako fakt i to, že se velmi změnila heliosféra Slunce. Zmenšila se. Do vaší sluneční soustavy přichází magnetický zdroj, který je součástí Galaktického uspořádání, což v současnosti prožíváte. Vše v pravý čas, vše podle plánu, vše vhodně, mé drahé lidské bytosti.
.
Vše z toho je v souladu s tím, co vám řekli Mayové: jedna z nejvyšších vibrací, kterou kdy Země spatřila, bude v tomto posunu rozvinuta. A to se NESTANE v roce 2012. Stalo se to v roce 1998! Jste v posunu. Jediná exploze, ke které dojde v roce 2012, je exploze mytologie západního světa, která se snaží o to, abyste se tohoto data báli! Právě teď sedíte v posunu a magnetická mřížka je toho nedílnou součástí. Řekl jsem vám to před 20 lety a teď je to tu. Navzdory všem očekáváním to prožíváte.
.
Jsou zde tací, kteří by řekli: “No, došlo by k tomu stejně. Není to pro mě tak působivé, protože je to astronomická událost.” Lidé to dělají. I když se přihodí něco velmi zvláštního, řeknou, že by k tomu stejně došlo.
.
Je to pravda. Ke Galaktickému uspořádání by došlo i tak, i kdyby lidé na planetě nebyli, aby si to užili. Ale ezoterická vibrační změna, která to doprovází, je příjemná, a vy ji můžete vidět všude. Snad potřebujete trochu více příhod “navzdory všem očekáváním,” než začnete chápat, že toto je unikátní doba změny pro všechny z vás. Je to jiné. Jste svědky věcí, které nikdy neviděli dokonce ani vaši starověcí předchůdci. Je to čas změny.
.
V těch samých přepisech v tomtéž roce 1993 jsem vám řekl, že vzory počasí se velmi změní. Řekl jsem, že během 20 let to dramaticky pocítíte. Vidíte nějaké? Jsou zde. Také si všimněte, že nebyla vyslovena určitá klíčová slova. Nikdy jsem neřekl nic o oteplování, že? Vaše oteplování je přírodní cyklická událost před příštím ochlazováním! Má to co do činění s vodním cyklem této planety a bylo to geologicky urychleno. Čas je relativní a totéž tvrdí vaši vědci. Ve vibračním posunu této planety jste zrychlili čas – ne čas na vašich mechanických hodinách, ani čas měřený rozpadem radioaktivních izotopů… ne ten druh času. Místo toho se jedná o interdimenzionalitu času… něco, co je způsobeno interdimenzionálním posunem. Zrychlili jste ho. Běží rychleji a vaše tělo to ví. Cítíte to. Víte, že běží rychleji, že? A vaše Země také.
.
Geologie se zrychluje. Jste svědky věcí, které geologové neočekávali po dalších 100 let. Jde o vodní cyklickou změnu, která působí na počasí. Říkali jsme vám o tom, a teď v tom jste. Navzdory všem očekáváním se počasí změnilo! Nestalo se to za života vašich rodičů nebo vašich prarodičů nebo jejich rodičů. Navzdory všem očekáváním jste zde a vidíte to.
.
Pak jsou zde ti, kteří budou sedět a říkat: “No, to by se stejně stalo. Nic to nedokazuje, Kryone. Budeš mi muset ukázat více než to.” Ukážu. Až skončím, chci, abyste to viděli jasně. Do tohoto posunu je zahrnuto příliš mnoho náhod, a skutečnost, že jsme vám o mnoha z nich říkali roky předtím, než k nim došlo, ho dělá ještě zvláštnějším, že? Takže, jestli hodláte sedět a být intelektuálními, udělejte to. Ale v určitém bodě se musí intelekt podrobit faktům.
.
Všechna stará proroctví se sladila do scénáře Armagedonu. Všechna se sladila s přibližným časem nedávného přelomu tisíciletí. Souběh energie měl přijít spolu se dvěma super silami na Zemi, z nichž každá měla svrhnout atomové bomby na tu druhou. Pak jste měli to, co bylo nazýváno zánikem Země, nebo přinejmenším koncem toho, jak ji znáte. Předalo vám to mnoho proroků. To není něco, co si Kryon vymyslel pro tuto diskusi, a vy to víte. Biblicky je to pro vás k nahlédnutí ve vašich vlastních náboženstvích. Je to také v Nostradamově čtyřverší. Je to dokonce i v domorodých písmech o potenciálech budoucnosti.
.
Pak, navzdory všem očekáváním, se něco přihodilo; bylo to něco, k čemu nemohlo dojít na logické nebo intelektuální úrovni, ale došlo k tomu. Přes noc se jeden z obrů ve schématu Země politicky zhroutil. Sovětský svaz přestal existovat (a náhle nebylo proti komu bojovat…pozn. překl.). Kdybyste se na to zeptali svých rodičů, řekli by: “Nemožné.” Před dvaceti lety, kdybyste se zeptali Pentagonu na tyto potenciály, řekli by: “Nemožné.” A kdybyste se zeptali Kremlu, řekli by: “Směšné.” Přesto se to navzdory všem očekáváním stalo. Je to součástí posunu. Je to součástí energie tohoto nového věku, která je nad vámi. K eliminaci jedné ze super sil muselo dojít. Ani jedna bomba nespadla. Ani jedna bitva nebyla svedena. Udělalo to vědomí, pokud jste si všimli.
.
Co si o tom myslíš, lidská bytosti? Srazit na kolena supervelmoc pouze vědomím? To je třetí skutečnost na mém seznamu, takže kolik událostí ještě potřebuješ, abys viděla, že se něco děje navzdory všem očekáváním?
.
Před třemi lety jsem vám předal proroctví, které nebylo proroctvím, nebylo věštěním budoucnosti, ale bylo to zprávou o jednom z největších potenciálů, který existuje ve vaší realitě. To jsou události, které dokážeme vidět přicházet, protože je pomalu tvoříte. To je naše schopnost vidět potenciály toho, co tvoříte a nemůžete vidět, a já jsem je viděl, předal jsem vám je a řekl jsem vám o nich. Bylo to o tom, že obří země hned za vašimi hranicemi [USA] ztratí stabilitu svých největších korporací; finanční bašty zkolabují. Řekl jsem vám, že to začne pojistkami, a to se stalo.
.
Když se podíváte na tyto korporace, které byly doslova americkým snem, které patřily Spojeným Státům – na ty, které samy vynalezly a vytvořily automobily pro zbytek světa… jsou dnes mimo “běžný obchod”. Navzdory všem očekáváním.
.
Kdybyste se před 20 lety zeptali v automobilce vedoucího pracovníka, jestli se to může stát, řekl by: “Ne. Jsme silní. Nic to nemůže způsobit.” Navzdory všem očekáváním se to stalo. A je důležité, abyste pochopili, proč. Drazí, nejedná se o žádný trest. Tyto společnosti nezkrachovaly, protože byly zkorumpované. Nezkrachovaly, protože udělaly něco špatně. To není způsob, jakým to funguje. Kdyby to byl způsob, jakým to na Zemi funguje, mnoho věcí by se už dávno sesypalo, nemyslíte? To není způsob, jakým to funguje. Místo toho začínáte sít semena změny ve finančnictví a v bankovnictví, která vypovídají o poctivosti. Vědomí mas se rozhodlo kompletně změnit způsob, jakým bankéři pracují s bankami, pojišťovací společnosti s penězi. Pravidla se musela změnit a tak se také děje! Mnozí se stále podivují nad tím, co se stalo. Na této planetě začíná finanční prořezávání, které začalo v Severní Americe, a my jsme vám o tom před pár lety říkali. Navzdory všem očekáváním se to událo, jak jsme říkali.
.
Co teď budete s touto informací dělat? Toto je v pořadí čtvrtá ze šesti událostí, které vám předávám. Staly se navzdory všem očekáváním. Začínáte si dělat obrázek? Kolik z vás má odvahu, vyspělost a porozumění oslavit recesi? Dokážete říct: “Díky, Bože, že směřujeme kupředu s trochu větší poctivostí v těchto věcech, o kterých jsme mysleli, že nás mohou dokonce potopit.” Konspirátoři vám řeknou, že se stane toto a tamto, a že jste všichni odsouzeni k zániku. A důkazem je ironicky recese! Stále zde není žádné pochopení toho, že co děláte, je prořezávání systému k poctivosti.
.
Dovolte mi říct něco více o zemi pod vámi [USA]. Navzdory všem očekáváním… všem očekáváním, mají černošského prezidenta. K tomu nemělo dojít po dvě další generace. Zeptejte se na to sociologů, protože vedou studie o potenciálech. Bylo zde jednoduše příliš mnoho nenávisti, příliš mnoho předpojatosti, příliš mnoho problémů mezi rasami, aby k tomu mohlo dojít. Přesto k tomu došlo. Možná jste se divili, jak chtějí se všemi těmi rasovými spory vyřešit tyto rasové problémy? Přesto navzdory všem očekáváním zvolili černocha. Chtěl bych vám říct, že k tomu může dojít pouze s posunem vědomí. Podle těch, kteří tyto věci studují, k tomu ještě nebyla vhodná doba.
.
To nejsou ezoterické události. To jsou události v reálném životě okolo vás, a je zde důvod, proč vám je dávám k prozkoumání. Můžete je vzít v úvahu a pochopit je s tím, že až se dostanete k číslu sedm, budete muset věřit, protože se to nebude zdát možné. Toto bylo číslo pět. Číslo šest se sotva začíná dít, a důkaz toho jste letos viděli. Znovu, dal jsem vám potenciál, ne věštbu budoucnosti jako věštec, pouze potenciál toho, co bylo v chodu a co jste nemohli vidět. V knize Velký posun, sestavené člověkem, který zorganizoval toto setkání (Martina Valeé), jsem řekl, že v Íránu dojde k revoluci. Došlo, a nyní bych vám chtěl předat zbytek příběhu.
.
Viděli jste to? Začalo to letos. Jsou zde semena pro hlavní íránskou revoluci. Ach, byla potlačena… nebo nebyla? Roste i teď, zatímco k vám zde hovořím. Velmi málo lidí ovládá většinu v té zemi, která byla vámi doslova nazývána Říší zla. Není to zvláštní? Zrovna tak tomu bylo i u Sovětů, a podívejte, co se stalo.
.
Nechme historii, ať ukáže, co se stane, neboť to, co vám dávám, jsou potenciály. Toto je číslo šest. Revoluce v Íránu bude nazývána Velkou revolucí. Proběhne odstranění mulláhů. Uvidíte to. Jestliže budou potenciály tak silné jako dnes, uvidíte to. A po odstranění mulláhů naleznete mladou íránskou civilizaci, která je vyspělá ve své víře, která ví, co chce, a která vytvoří stabilitu. Ve skutečnosti se může stát tak stabilní – jste na toto prohlášení připraveni? – že stabilita Íránu může nakonec vést ke stabilnímu Střednímu východu. Íránský vliv může ve skutečnosti vést k tomu, co vám dáváme v čísle sedm (následuje dále), totiž že Íránci mohou docela dobře začít přinášet mír do Izraele.
.
A jsme zase na začátku: před dvaceti lety jsem řekl: “Kam půjdou Židé, tam půjde Země.” A říkám vám – čekali jste na řešení, ale to nepřijde ze Severní Ameriky, odkud mnozí mysleli, že by mělo. Říkali: “Severní Američané jsou jediní, kdo to může dát dohromady. Organizace spojených národů je jediná, která by to mohla napravit.” Sledujte, jak se to dává dohromady! Budou to ti ze Středního východu s těmi ze Středního východu. Jak jsem řekl předtím – vyspělý, stabilní Írán uzavře mír s těmi kolem sebe, možná dokonce založí unii islámských států, a s jejich zdroji a jejich finanční vyspělostí pochopí, že v Izraeli může fungovat řešení jednoho státu*.
.
Nezačíná vám to dávat větší smysl? Ach, ale nedal jsem vám číslo sedm. Dokonce váhám… bude to příliš neuvěřitelné, až to uslyšíte. Poslyš, můj partnere, možná se to neuskuteční ve tvém životě, ale budeš zde.
.
Pro některé z vás to bude smysluplné a někteří z vás se budou škrábat na hlavách a říkat: “Já tomu nerozumím.” Poslouchejte: definitivní obnovení Šalomounova Chrámu v Jeruzalémě začne probíhat za pomoci islámského financování, spojeného s financováním od stoupenců Izraele.
.
[Pauza]
.
Nyní jsi zašel příliš daleko, Kryone. Je to navzdory všem očekáváním a velmi naivní tvrzení. Je to neznalé a trochu to urážejí Židy.” Opravdu?
.
Skutečně to není až taková spekulace. Dovolte mi vysvětlit, co se právě teď děje. V Jeruzalémě je právě teď určitý druh statického míru, protože realita je taková, že jsou zde tři velcí náboženští hráči na opačných koncích stupnice nesnášenlivosti, kteří musí sdílet nejposvátnější svatou půdu, která pro každého z nich existuje. A prostě se stalo, že se jedná o totéž místo pro každého z nich. Na tomto místě, kde má být Chrám obnoven, je místo astrálního vzestupu Mohameda, proroka Islámu. Chrámová Hora je prostranství, a to je také vzácné pro Židy a křesťany.
.
Židé by vám řekli, že tam byl téměř zabit Abrahámův syn Izák. Jejich historie v tom má jasno. Věří tomu dokonce i křesťané. Ale v Islámském světě to byl Ismael, jiný Abrahámův syn, kdo prožil tuto zkušenost na Hoře. Takže oba sdílejí tatáž svatá místa a koexistují v míru nutnosti. Všimli jste si? To není místo, kde jsou v Izraeli problémy. Jsou všude okolo, ale Chrámovou horu udržují posvátnou. Vlastně toto místo sdílejí po dvě generace, víte?
.
Nyní mě nechte vložit novou energii
. Co vám nyní předávám, již probíhá, a ačkoliv se zdá přitažené za vlasy, že by se Židé a Arabové spojili a financovali obnovu Šalomounova Chrámu, semena tohoto již byla představena. Přemýšlej na chvíli o neuvěřitelných zdrojích obou skupin!
.
To by bylo potřetí pro Židovský chrám, a uprostřed toho by byla tolerance pro vznešenost Islámské Chrámové hory.
Společně by postavili něco, co by mohli sdílet i nadále, ale v průběhu procesu by to mohli udělat velkolepější než kdy jindy… možná velkolepější než všechno, co bylo kdy postaveno! Společně by našli způsob, kde by oba mohli navštívit všechny své vlastní části, a Palestinci by navštívili svou část poprvé svobodně a otevřeně. Dokonce ti, kteří by nebyli muslimové, by poprvé mohli vejít a užít si krásu tohoto posvátného místa bez přítomnosti těch, kteří stojí v pohotovosti se zbraní v ruce pro případ, že by se vyskytly potíže.
.
Navzdory všem očekáváním a poprvé v historii by Židovský národ a Islám uzavřeli svou vlastní dohodu a spojili se v neutrální oblasti a za pomoci Íránu. Nakonec by zavládla stabilita. Kdo by byl skutečným patronem? Írán, největší a nejstabilnější země na Středním východě.
.
Přijde den, můj partnere, kdy Střední východ se svými problémy bude vzdálenou vzpomínkou. Jak vzpomínáte na Irsko a jeho problémy? A co Německo, Japonsko nebo Rusko? Bývalí nepřátelé půl století nyní mezi sebou volně obchodují a mají vzájemně propojené ekonomiky. Je na čase spatřit ten samý atribut na Středním východě. Nemožné? Navzdory všem očekáváním?
.
Kam půjdou Židé, půjde Země,” říkal jsem vám. Když uvidíte semeno tohoto potenciálu v Izraeli, budete vědět, že směřujete k míru na Zemi. V tomto potenciálním atributu můžete vidět začátek toho, co se může stát na planetě. Tisíciletí nepřátelé si mohou navzájem pohlédnout do očí a říct: “Nemáme se rádi, ale pojďme spolupracovat a postavme něco neobyčejného. Udělejme to tak unikátní, že si to budeme moci oba užít. Vytvořme způsob. Nesnášíme se a měli jsme naše války. Ale toto Svaté místo je příliš krásné na to, aby existovalo tímto způsobem v nenávisti.” Očekávejte jasnější mysli, protože energie se mění, navzdory všem očekáváním. To je číslo sedm.
.
Je zde potenciál, že dříve, než se toto vše odehraje, dojde v těchto oblastech ke vzplanutí…
taková je stará energie, a takoví jsou ti, kteří si přejí posunout planetu v energii zpět. Jsou zde, a po nějaký čas zde budou, takoví, kteří ochotně zemřou, aby vrátili planetu zpět do temnoty a vědomí, které je elementární, základní a neosvícené. Ale já jsem vám dal náznak budoucnosti… poněkud v dálce, ale dost blízko na to, aby to pro vás bylo skutečné.
.
Co hodláte s těmito všemi informacemi podniknout? Mnozí se budou smát, ukazovat na problémy a současnou nenávist a říkat vám, že je to jednoduše “navzdory všem očekáváním”. Když to udělají, pak se můžete usmívat, protože to je přesně ten případ. Navzdory všem očekáváním je energie dneška, a představuje změnu.
.
Co je to, co je navzdory všem očekáváním s vaším životem? Vím, kdo je zde. Je to rodina? Je to vaše zdraví? Co je to, že jste řekli: “Já nemohu?” Co je to, že jste se upsali k nemožnému? Je to součástí tohoto třídimenzionálního seznamu, který lidé mají: proveditelné a neproveditelné. Lidé s ním zacházejí, jako by to byly zákony fyziky!
.
Mám v úmyslu vás dnes večer požádat, abyste se se mnou stali interdimenzionálními, protože já vidím, kdo jste a vidím velkolepost těch, kteří zde sedí na židlích. Vidím tvořivou schopnost, kterou všichni máte. Zahoďte seznamy toho, co nemůžete udělat. Jestliže je v tomto seznamu číslo osm, jste jím vy! Co je to, o čem jste se rozhodli, že navzdory všem očekáváním nemůžete udělat? Můžete to léčení mít. Možná je to léčení láskou, a vy víte, ke komu mluvím.
.
Se kterou částí vaší rodiny už vůbec nekomunikujete? Možná se změnili. Možná jste se změnili vy? Víte, co na této planetě dokázala láska? Je to tvůrce míru. Obnovte spojení, o kterých si myslíte, že jsou pryč. Nemožné? Navzdory všem očekáváním? Koho jste dnes potkali v synchronicitě tohoto setkání, koho neznáte? Mysleli jste si sami pro sebe: “Půjdu k někomu, koho neznám. Možná má něco, co potřebuji? Možná mám něco já pro něj?” To je synchronicita! Víte, že to je důvod, proč se staré duše dávají dohromady?
.
Přijde čas, kdy to bude důvod, proč budete přicházet na setkání jako je toto. Ach, ne abyste slyšeli řečníky, ale abyste se navzájem potkali! Ale to jste si skutečně ještě nepřipustili, že? Že? Je zde toho tolik, co je skryto. Je zde tolik potenciálu, navzdory všem očekáváním.
.
Toto je Kryonova energie. Je to ženská energie předaná mužským hlasem, ale to jste věděli, že? Je to energie Otce-Matky. Proto jsme zde, abychom vám pomohli vidět, co je v každém z vás. To je, co děláme, abychom vám připomněli, kdo jste, a požádali vás, abyste se na to vše začali rozpomínat.
.
A tak to je.
.
Kryon
.
*ŘEŠENÍ JEDNOHO STÁTU: Toto je “Kryonovo postrčení” – druh energetického mrknutí, které Kryon v textu nějakou dobu používal kvůli obdržení reakce. Kryon definuje “řešení jednoho státu” jako “jedinečný stav kombinovaného vědomí míru“. Není to politický název řešení, ale spíše jedinečný stav mysli. Dělá to proto, aby ukázal, jak je každá strana jedinečně smýšlející, protože vždy přijdou reakce, jako právě tato. Kryon nám říká, že nikdy nemůžeme dosáhnout míru, pokud se dopředu rozhodneme být tak zaujatí, že budeme akceptovat pouze “řešení naší strany”. Obě skupiny to dělají tímto způsobem, a obě skupiny v různých dobách šílí, když spatří tato slova. To je důvod, proč přijde konečný mír z jiného zdroje.
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – Against all Odds
.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel J. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.