10-2010 Kryon

Stvoření člověka

(původně byl tento channeling zveřejněn pod názvem „Mapa člověka“)
Kryonův channeling živě přijal Lee Carroll v Santiago, Chile v pondělí 18. října 2010

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto byl tento channeling následně upraven. Užijte si tedy toto obohacené poselství.

_______________________________________________________________________

Buďte pozdraveni, moji milovaní, jsem Kryon z Magnetické Služby.

Co si myslíte o Bohu? Někteří nazývají božskou energii slovem „Duch“. Jaký je váš názor? Když vás dítě požádá: „Vyprávěj mi o Bohu“, co mu povíte?

.

Po všechny ty roky jsme vám vyprávěli o vlastnostech Ducha, protože jsme chtěli, abyste si byli vědomi osobního Boha. Proto to chceme udělat znovu, ale uděláme to trochu jinak. Zavedeme vás do mysli Boha, s logikou lásky. Je možné, že vás Bůh zná jménem? Je možné, že existuje osobní část Boha? Je-li tomu tak, je pro to nějaký důkaz? Opravdu pro to existuje vůbec nějaký důkaz, nebo je to neviditelné a srozumitelné jen zasvěcencům? Je těžké dokázat Boha, že? Dobrá, vydejme se spolu na malý výlet.

.

Bůh v detailech

Podívejme se na některý z dnes běžných vědních oborů a hledejme tam osobního Boha. Je to vůbec možné? Čím více toho odhalíte z fyziky Vesmíru, tím více naleznete boží lásky. Teď řeší fyzikové a astronomové dilema; mnoho z nich souhlasí, na základě výzkumů, že Vesmír, tak jak jej znají dnes, nemohl nikdy vzniknout náhodou. Přesto je astronomie a fyzika založena na nahodilosti a synchronicitě pohybujících se těles. Takže co vlastně říkají? „Musela zde být nějaká tvořivá síla“. Ve Vesmíru je energie, která musí být inteligentní a oni ji pojmenovali „inteligentní design“. To vychází z astronomie a od těch, kdo pozorují vesmír. Čím lepší jsou vaše přístroje, tím více odhalují z osobního Boha, Stvořitele života.

.

DNA… Víc než si myslíte

Je zde něco víc. Existují vědecké názory, které naznačují, že kolem DNA existuje multidimenzionální pole, které bylo rovněž stvořeno. Experimenty nyní dokazují, že DNA má skutečně instrukce v rámci tohoto svého pole! I jediná molekula DNA může změnit látku a dát jí příkaz, aby se zformovala do nějakého matematického systému. Tato vlastnost vychází přímo z kvantové biologie, což je věda, ne new age.

.

GAIA… Víc než si myslíte

Je v tom něco víc. Nyní jsou vědci schopní každou hodinu změřit zemský magnetismus a nalézt něco překvapivého. Ty, kteří to studují, šokuje, když zjistí, že zemské magnetické pole sílí a slábne podle síly činnosti lidstva. Během tsunami dosahovalo magnetické pole svého vrcholu. Během události, kterou nazýváte 11.září, se zemský magnetismus dramaticky změnil. Ve chvíli, kdy letadla zasáhla věže, se magnetismus planety změnil. Co by to mohlo znamenat? Je možné, že lidské vědomí je tak propojené s Gaiou, že se to mohlo přihodit? Opravdu, je tomu tak a o tom také mluví důkazy. Co to má společného s Bohem? Všechno, protože to spojuje Lidstvo se vším ostatním na „cestě stvoření“.

.

Představte si na chvíli, že máte mysl Boha. Jak byste stvořili Lidské Bytosti? V průběhu miliard let Bůh tvořil Vesmír, který je vybudován k životu. Oproti všem vyhlídkám na průměrnost, jste zde. A teď, když jste Bohem, jak na to půjdete, abyste zkonstruovali Lidskou Bytost? Uděláte ji jako „náhodného savce“ na planetě?

.

Jako moudrý Člověk už nyní chápete, že lidské tělo má inteligentní DNA. Všechny geny v těle, informace všech kmenových buněk, dokonce i Akášické záznamy o minulých životech, jsou uloženy v těle ve formě informace. Zní to jako podružnost nebo nahodilost? S myslí Boha, jak byste to provedli? Bůh v sobě zahrnuje podstatu stvoření uvnitř vás. Teď už je samozřejmě jasné, že skutečná energie Gaii má vztah k lidskému vědomí. Takže, jakou část se vy (jako Bůh) chystáte dát Lidským Bytostem na Zemi? Dostane lidstvo něco dalšího? Odpověď zní ano.

.

Pečlivě, vy (jako Bůh) jste připravili tuto opravdu nádhernou Zemi, zahradu, ve které budou mít Lidské Bytosti svůj domov a kde si budou hrát. Vytvořili jste inteligentní DNA, dokonce jste spojili Lidstvo s kameny a stromy a Magnetickou mřížkou. Stvořili jste lidstvo mocné s hlubokou duchovní „image“. Proto se vás, Lidských Bytostí, ptám, jestliže jste v roli Boha, jaké vlastnosti poskytnete lidstvu z tohoto pohledu?

.

Co lidé říkají o tom, proč jsou tady

Mnoho lidí vám řekne, že Bůh stvořil lidstvo takto [hovoří Bůh]: „Mám v úmyslu seslat lidi na Zem a donutit je, aby trpěli bolestí. Chci, aby to měli opravdu těžké, proto jim dám pocit, že se narodili nečistí. Potom do nich hned vložím pocit viny, takže budou trpět a budou ve všech svých životech obětí něčeho, co se stalo před dlouhými věky. Způsobím, že se budou plazit a hrbit, jen aby mě nalezli. Zařídím to tak, aby se cítili úplně nepatrní.“

.

Myslíte si, že to byl boží záměr? V té krásné zahradě? Dává to někomu z vás smysl? Už dříve jsem vás žádal, abyste otevřeli svá srdce pocitu milosrdenství. Udělali byste to takto, moji drazí? A vy říkáte: „Ne, ne, tak bych to neudělal.“  Tak jak byste to potom provedli?  V rámci božího milosrdenství, jak byste stvořili Člověka?

.

Dovolte mi, abych vám nabídl jiný pohled na to, jak byste mohli přemýšlet, kdybyste byli Bohem: „Stvořím nádhernou zahradu, dám lidem posvátnou DNA, která se stane plánem pro obdivuhodný systém starobylých vzpomínek a zdraví. Potom je jako něco pozoruhodného usadím na Zemi. Každý bude mít v sobě kousek mne. Vezmu posvátnou ideu Stvořitele a vložím ji do jejich DNA. A tehdy budu moci dokonce říci, že jsem je „stvořil k obrazu svému“. Potom sešlu mnoho Mistrů s aktivovanou posvátnou DNA, aby jim ukázali, co všechno dokážou, tak aby na to nezapomněli. Velcí učitelé a prostředníci budou přicházet v průběhu věků, aby měli vždy k dispozici nějaké příklady. Dám jim moc nad samotnou přírodou. Naleznou-li velikost prostřednictvím svobodné volby, mohou změnit svá vlastní těla. Mohou změnit svou kulturu. Mohou změnit Zemi. Učiním je tak mocnými, že když se jich dostatečný počet spojí dohromady, dokážou zabránit i zemětřesení. Budou sjednoceni s Gaiou.“

.

Jak zní tohle? To, co jste si právě přečetli, je pravda, a víte, kdo to věděl jako první? Byly to starověké národy, které vstoupily do této oblasti. Podívejte se co vám ukazovali a co vás učili. Původní obyvatelé oslavovali Gaiu, mateřskou energii planety. Byla posvátná. Byla spojencem jejich životů a stále je. Co dělají vaše domorodé národy jako první, když slaví nějaký obřad? Oslavují své předky! Mají dokonce jakousi intuitivní znalost, že snad už žili někdy dříve a že moudrost starověkých národů byla jejich. Je možné, že moudrost věků je předávána duchovní cestou? Samozřejmě, že ano a kvantum rodového původu DNA se podstatně liší od přímého chemického rodokmenu.

.

Jak byste VY stvořili člověka?

Tuto planetu v okamžiku přestavby moudrosti navštěvuje energie. Takže jak byste zbudovali Lidskou Bytost? Moji drazí, chci, abyste tomu uvěřili. Nezáleží na tom, co si myslíte, že je channeling, máte nejvyšší čas, abyste použili soucitnou a spirituální logiku.

.

Dovolte mi, abych vás zavedl na tajemné místo. Je to místo, o kterém jsme už tolikrát mluvili. Podívejte se na podobu vašich životů, zatímco vás vezmu do Jeskyně Stvoření. Na tomto vícerozměrném místě Gaia bere v úvahu lidstvo. V hlubinách Země je multidimenzionální jeskyně, která nebude nikdy nalezena. Má množství charakteristických znaků, protože zahrnuje multidimenzionální krystalickou strukturu každé duše na této planetě. Neřekl jsem, že každého jednotlivce. Řekl jsem každé duše. Když má duše za sebou mnoho životů, krystal vibruje těmito životy a všechno, co se ten člověk v průběhu těchto životů naučil, se energeticky a kvantově usadí v této krystalické struktuře. Účelem krystalické struktury je hovořit s Krystalickou mřížkou planety. Všechno, co se kdy Lidské Bytosti naučily, je tedy uloženo na Zemi a zůstává to zde. Vše, co se kdy lidstvu přihodilo, je stále zde na této planetě.

.

A teď vám položím jednu otázku. Zdá se vám teď, že Lidská Bytost by mohla být něco víc, než jste si mysleli? Právě jsem vám dal klíč, že samotné zemské vibrace, dokonce i rychlost plynutí času závisí na tom, co se lidé spirituálně a esotericky naučili. Jestliže intuitivně cítíte, že v sobě nosíte Boha, jestliže kvůli tomu začnete žít jinak, nepříjemné věci začnou mizet z vašeho života, a vy se budete moci rozloučit s Temnotou, která se k vám už nikdy nevrátí. Naučíte se hlásit se o svou božskou vnitřní sílu a radovat se.

.

Ovlivnili jste Zemi a Gaia pozná každý váš krok. Kamkoliv jdete, všude šíříte Světlo. To, co říkáme, je stará metafora, ale ta nejlepší, jakou máme. Poznáni Bohem, jste. Poznáni Gaiou, jste. Vaše vznešenost a vaše mistrovství začne Zemi předávat vyšší vibrace. Protože jste vyřešili své problémy, vibrace samotné planety se zvýší. Jaký to systém! Je to nádherné. A není to kvůli průměrným Lidským Bytostem, které sem byly usazeny náhodou a proto, aby trpěly! Už to chápete? Už rozumíte spirituální logice toho všeho? Chceme, abyste viděli tvář Boha, která je vždy radostná, protože část Stvořitele nosíte v sobě.

.

Vyprávěli jsme vám o Větru Zrození. Jak bychom měli popsat něco, co je mimo možnost vašeho chápání? Vidíte sami sebe jako individualitu, ale vy jí nejste. Ačkoliv v lineární, 3D perspektivě, je to všechno, co máte. Když se díváte na sebe do zrcadla, kolik toho vidíte? „Co tím myslíš, Kryone, „kolik“? Otázka zní, kolik lidí vidíš v zrcadle, Stará Duše. Dovolte mi, abych vám řekl, že jestliže máte mysl Boha, uvidíte vás všechny. Je tady celá vaše Akáša. Jsou zde stovky projevů vaší duše, všechna vaše zrození na Zemi.

.

V božím zrcadle jste vy všichni, stejně tak jako i část Stvořitele. Jak vám máme vysvětlit, že můžete být na mnoha místech najednou? Jak vám máme vysvětlit, že pravá moudrost, kterou si nesete, se nachází na planetě, po které chodíte? V kvantovém stavu neexistuje žádný čas. V kvantovém stavu stále žijete své životy, pomáháte planetě, na které žijete. Stará Duše hoří na planetě Zemi velmi jasně v kvantovém spektru spirituality.

.

„Cože? Kryone, já nevím, o čem to mluvíš.“  Já vím. Já vím. Chci, abyste se chvíli dívali mýma očima. Vidím místnost plnou těch, kteří měnili planetu po dobu 30.000 let. Jsou zde původní i starověké národy. Někteří z vás jsou svými vlastními předky! Někteří z vás jsou dokonce Lemuřané. Je nádherné, co jste udělali a stále se vracíte a opět tvoříte. Co jsem vám říkal za posledních 26.000 let? Mnozí z vás čekali na tuto chvíli a nechcete ji teď promeškat. Dokonce i když někteří z vás v těch příštích několika letech závoj strhnou, vrátíte se zpátky. Protože přeci nechcete zmeškat finále! Nechystá se zánik planety, ale zánik staré energie a počátek energie nové.

.

Jak popsat Vítr Zrození? Ve vaší době to představuje atribut přímo před vaším zrozením. Z kvantového hlediska je to mimočasovost. Proto přímo před tím než jste přišli na svět, setkali jste se s potenciálem dítětem, kterým zakrátko budete. Nedokážu vám to vysvětlit, protože na rozdíl od Boha a plánu vězíte v lineárním časovém pásmu. Takže budu pokračovat v hypotetických otázkách. Co byste řekli duším, které by se případně měly stát vašimi dětmi? Jaké by bylo vaše poselství?

.

Pokud se vám bude zdát to, co jsem právě řekl, pravdivé, potom existuje dokonce ještě velkolepější plán, než který znáte, je to tak? Co kdyby to bylo všechno spojeno velkolepým stylem dohromady do kvantového systému a nestalo by se tak vůbec náhodou? Co když to všechno má nějaký smysl? Ale protože jste uvězněni v lineárním, přímočarém systému, nemůžete vidět všechno - pouze děje, které probíhají ve dvou směrech, v minulosti a budoucnosti. Takže všechno působí nahodile a skoro chaoticky. Ale ve skutečnosti všechno závisí na lidské svobodné volbě. Vaše realita závisí na energii, která se vyvíjí na planetě díky této volbě a čím vyšší tato energie je, tím lépe je plán rozeznatelný a pochopitelný.

.

Neuvědomělá role vašich rodičů

Dovolte, abych vám nabídl hledisko, o kterém jste možná nepřemýšleli. Je to něco. o čem jsem mluvil včera na hoře [Kryon byl ve Valle Nevado v Andách]. Mnozí z vás máte rodiče, kteří nejsou tak jako vy probuzeni do možnosti osobního milujícího Boha. Mnozí z těchto rodičů jsou stále naživu a s vámi a někteří již odešli. Snad milují Boha svým vlastním způsobem, všechno je vhodné, ale nejsou si vědomi vnitřního kvantového Stvořitele. Oni by se neúčastnili setkání, jako je toto, viďte? Ale vy jste otevření „kvantovému systému“ a začínáte tím pomáhat planetě. Stavíte most pro příští kvantovou kulturu. Přímočaré uctívání vás neláká.

.

Máte hlubokou víru, aniž byste k tomu potřebovali proroka, knihu nebo budovu, ve které se budete modlit. Stvořili jste nádhernou energii lásky a přátelství se Stvořitelem uvnitř sebe sama a předtím než budete na Zemi hotovi, milióny lidí kolem vás se otevřou stejné myšlence. Ta myšlenka není tou, kterou jste se naučili. Jde spíše o nové spirituální paradigma pravdy – že jste byli stvořeni velkolepými, že máte schopnost vládnout nad svým fyzickým tělem a dokonce i příroda sama se sklání nad vaším kolektivním mistrovstvím. Jste nádherná stvoření v nádherné zahradě, která byla stvořena kvůli vám, a budete obdařeni moudrostí, abyste o tuto zahradu mohli poprvé v lidské historii pečovat.

.

Možná se jednou podíváte na své rodiče a řeknete: „Kéž by měli to, co já.“  Někteří z vás řeknou: „Zdá se, že uvízli ve starých názorech.“ A když vás opustí, řeknete: „Kéž by bývali věděli to, co já.“. Takže mi dovolte přepsat pro vás tuto přímočarou úvahu do kvantového konceptu a postupně odhalit ten neuvěřitelný systém a boží lásku.

.

Vstupte spolu se mnou na chvíli do mysli Boha a já vás zavedu k Větru Zrození vašich rodičů. Ve stavu bezčasovosti se setkají s vámi, svými dosud nenarozenými dětmi, a vy budete naslouchat tomu, co vám musí sdělit: „Milovaní, my přijdeme na Zemi se starou energii. Ale některé věci se mohou na planetě stát v době vaší generace, ne naší. My vám dáme zrození a život. Přivedeme vaši duši na planetu v pravý čas, tak abyste byli schopni rozlišovat. V éře lidí vám nemůžeme pomoci procitnout takovým způsobem, jakým si myslíte, že bychom mohli. Místo toho vám teď můžeme položit hádanku, která vás přinutí hledat Boha uvnitř sebe sama, ale to je způsob, jakým se stará energie propojuje s novou. My vás přivedeme na místo, kde budete mít Světlo, které my se starou energií mít nemůžeme.

.

Takže se vás ptám, drazí posluchači a čtenáři, kdo je zde Pracovník Světla? Jsou jím vaši rodiče! Ach, snad nejsou probuzeni z kvantového hlediska, ale nyní víte, že jejich plán byl kvantový. Díky nim si nesete své Světlo. Dokonce i takoví, kteří vás kritizují za to, co děláte, do vás vložili semeno života. Zní vám to jako byste se narodili nečistí? Zní vám to tak, že máte na Zemi trpět?

.

Bůh stvořil Vesmír pro život, hojnost a Světlo. Stvořitel nedal člověku pouze nádhernou zahradu, ale také vložil část tvořivé energie do nitra každé jednotlivé duše. Bůh je Světlo a je ve vás. Je to tajemství nové energie a vy ho znovu odhalujete. To nečiní jiné systémy víry nesprávnými, ale spíše obohacuje hloubku znalostí, aby rozvinuly a vytvořily ještě silnější pouta s tvořivou energií a Mistry, které zastupují. Moji drazí, neočekávejte, že „církev“ zmizí. Očekávejte, že se rozvine v něco přiměřenějšího s pravou energií uctívání, takovou, která vzdává poctu „vnitřnímu Stvořiteli“.

.

A teď už dovolte, abychom to ukončili. Dovolte, abychom se přenesli do přítomného dění. Tak tady sedím. Mám vědomí svého partnera v jeho těle, zatímco mluvím s vámi ve vaší zemi, v Chile. Možná si myslíte, že nevím, kde jsem? Ale ano, vím to. Jsem tam, kam se přesouvá Kundalíní planety. Je to 36letá tranzitní událost, tak jako galaktické zarovnání. Je součástí 13tisícileté půlperiody oscilace precese Země [Země kmitá, což způsobuje cyklus galaktického zarovnání]. A tento pohyb není náhodný. Spirituální srdce centra této planety se samo opět přesouvá z místa, kterému říkáte Indie a Tibet a pohybuje se ke spodní části Jižní Ameriky. Ucítí to celý kontinent, ale centrum je zde [jižní Chile].

.

V roce 2008 jsem seděl na vrcholu hory se dvěma sty z vás. Vyprávěl jsem vám o přicházejícím pohybu Země [zemětřesení v Chile v roce 2010] a říkal jsem vám, že k tomu dojde na jih od tohoto místa. A tak se také stalo. Tento pohyb byl celý způsoben pohybem Kundalíní, o kterém mluvíme. Dokonce i Mayové a Inkové o něm mluvili. Mluvili o pohybu Kundalíní, ke kterému dojde v roce 2012. Hovořili o posunu lidského vědomí, pohybu Země a dokonce o sladění srdečního centra.

.

Toto sladění představuje novou energii na této planetě, která je božskou ženskou moudrostí matky. Nezmění to ženy tak moc, takže muži, nemusíte se toho bát. Ženy nebudou mít najednou více energie bohyně, než měly kdy dříve. Obdrží ji celé lidstvo, ale muži jí obdrží nejvíce. Půjde o vyrovnání ženské a mužské energie. Je to o moudrost matky, která bude vložena i do politiků. Je to o sjednocení celistvosti.

.

Takže vám nakonec odpovím na otázku, kterou jste nepoložili, ale je stále v myslích mnoha lidí. To co se stalo v Chile minulý týden, nebyla náhoda [záchrana 33 horníků].  Všichni byli ohromeni tím, jak hladce to proběhlo. Ale podívejte se na numerologii, která se k této události vztahuje. Dokonce si toho všimla i oficiální média – 33, 33, 33. Ale média vám neřeknou, jaký to má význam, protože jej neznají. Pro ně to byla pouze shoda náhod, tolikrát 33!

.

Dovolte mi, abych vám řekl, co to znamená. Podívejme se na numerologické vlastnosti čísla 33 od starověku po dnešní dobu. Číslo 33 se nazývá mistrovské číslo. Nebudeme jej numerologicky rozebírat, ale pokud si přejete, můžeme se podívat na vlastnosti samotného čísla tři. Trojka je v numerologickém smyslu katalyzátorem energie. Urychlená energie má schopnost měnit věci ve svém okolí. Když spojíte dohromady dvě trojky, představují jednu z nejvyšších energií na planetě. Je tak vysoká, že jde o poslední, pro lidstvo vyhrazené, mistrovské číslo.

.

V numerologii není číslo 44 definováno. Dokonce i ti v Tibetu, kteří pomáhali zakládat numerologický systém, řekli, že 44 je vícerozměrná a nemá žádnou formu definice. Nikdo jím neudělal číslo 55, 66 nebo 77. Bylo to číslo 33, které bylo definováno jako mistrovské číslo a zůstává jím až dodnes.

.

A teď, nechápejte nesprávně to, co vám chci říci, protože tato definice se netýká Lidských Bytostí. Týká se vlastností. Číslo třicet tři je definováno jako Kristovo utrpení (Passion of Christ – slovo passion se v tomto kontextu překládá jako utrpení, ale jinak je primární význam spíše ve smyslu „vášeň, touha, zanícení, nadšení“´- pozn. MK). Existuje něco vyššího? Číslo 33 je nejvyšší číslo soucitu ze všech, a bylo to přímo tady v Chile, kam se přesunulo srdeční centrum. Tento soucit s horníky byl metaforou naplněnou energií a věcmi k dívání, ale nic už tady nebude nikdy stejné. A jaký z toho máte pocit?

.

Jihoameričané, žijete v energii 26.000 letého cyklu, na který jste dlouhou dobu čekali. Je naplánovaný, je nádherný, a není náhodný.

.

Přijměte na chvíli božskou mysl. Staňte se na chvíli sami Bohem. Jak byste navrhli Lidskou Bytost? Něco vám řeknu. Navrhněte člověka jako přítele, jako rozšíření Boha a jako někoho, kdo může každým svým skutkem měnit planetu. Přemýšlejte: Říkali vám to i všichni velcí Mistři na této planetě. Už jste někdy slyšeli, že můžete svým vědomím pohnout horami? Už vám někdo řekl, že můžete léčit své tělo a dosáhnout samovolné úlevy i od těch nejhorších chorob? Ti všichni vám to říkali! Říkali by vám to, kdybyste byli nějakou hříčkou přírody? Říkali by vám to, kdybyste byli na planetě jen náhodou? Ne! Lidstvo je nádherné, pozoruhodné, stvořené z energie Stvořitele a k jeho obrazu. Jaké další důkazy potřebujete? Je to již dávno a začíná to potvrzovat dokonce i vaše věda.

.

Co uděláte s tímto poselstvím? „No dobrá, Kryone, rád bych to cítil, ale nevím, co mám udělat.“ Já vám to povím. Proč mi nevěříte? Proč nechápete, že je to pravda, a vaše srdce nezůstane otevřené i potom, co opustíte toto místo? Potom už by se nezdálo, že okolnosti způsobují nějaké problémy. Posuzujte věci se soucitem, Chilané, Argentinci, Ekvádořané.

.

Tento světadíl (Jižní Amerika) má silný potenciál získat v příští generaci plně novou energii, a celý svět se bude na vás dívat a závidět vám vaši stabilitu. Poznáte to na vaší ekonomice, v politice. Uvidíte to u vašich sousedů, ale tady se probudí jako první. Může to trvat jednu generaci, v 36letém cyklu příchodu galaktického zarovnání. Je to pomalejší než byste si přáli, ale už to začalo a vy to můžete cítit.

.

Opusťte toto místo jiní, než jste sem přišli, protože pro tohle jste byli zrozeni. Udělejte si chvilku času a poděkujte svým rodičům za to, že to pochopili a umožnili, abyste to vy mohli provést. Vidíte? Je to větší plán než jste si mysleli. Mějte svá srdce otevřená. Až budete příště uvažovat o těch, kteří vám dali život, spojte se s jejich Vyšším Já a poděkujte jim za jejich moudrost, že vám dovolili být dnes zde. Oni udělali těžkou práci v tom, že byli Starou Duší žijící ve staré pozemské energii. Nyní máte vy před sebou úkol nastolit na Zemi mír. A proto jste přišli.

.

A tak to je.

KRYON

.

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - The Human Design

Do češtiny přeložila pro http://www.transformace.info/ Iva M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět