10-2020 Kryon

Prosba k vědcům

.

Tento živý channeling byl streamován pro Lemuria Starseed Gathering (Setkání lemurijských hvězdných semen) – 11. října 2020

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté v Boulderu.

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. 

Lidé se  vždy ptají: „Když channelujete, je si entita, která je channelována [Kryon], dostatečně vědoma, toho, kde jste? Ví Duch, co se děje, nebo channeling představuje nějaký druh odpojení, jako kdybyste nějak přivedli entitu z druhé strany závoje a odehrávalo se to  v jakési bublině posvátné reality a neví, co vy zažíváte? “

 

Celá tato otázka má svůj původ v dezinformaci a vnímání toho, jak vás vidí Bůh [Tvořivý zdroj]. Krásná a velkolepá pravda je tato: Bůh vás zná a to způsobem, který si nedokážete skutečně představit. Znám Bohem znamená, že všechny věci, kterými procházíte, jsou pociťovány a známy. A krásné na tom je, že to nejsou jen potíže, drazí. Duch zde není jen proto, aby vám pomohl překonat potíže. Duch je tu, aby s vámi oslavil všechny životní zkušenosti, a já chci, abyste to věděli! Když je čas se smát, uvědomujete si, jak je to uzdravující a uklidňující? Nepociťujete usmívající se tvořivou energii matky/otce Boha, když se smějete? Když oslavujete něco úžasného konkrétně pro vás nebo pro ostatní a jste v tom prostoru, kde relaxujete a je vám dobře… jsme tam i my.

 

Duch je přímo vedle vás, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Duch vás miluje, a když  potřebujete pomoc, je tam i natažená ruka DuchaPokud se ji rozhodnete využít, je to ze svobodné vůle, o které neustále mluvíme. Existuje tolik lidí, kteří byli vyškoleni z této reality! Věřili by, že musí obrazně řečeno vyjít po schodech nebo jít na určité místo nebo říci určitá slova nebo se chovat určitým způsobem, aby jim Stvořitel věnoval pozornost nebo jim naslouchal nebo jim splnil přání. Taková myšlenka je zcela a naprosto dílem člověka, drazí. Má původ ve vaší vlastní hierarchické struktuře toho, jak byste mohli mluvit se svými vlastními vládci nebo lidským vedením… stejně jako v tom, přes kolik úředníků musíte projít, abyste mohli mluvit se šéfem. S Duchem tomu tak není. Neexistuje žádná hierarchie, pouze láska. Ten Tvořivý Zdroj, který vytvořil Vesmír a nebesa a vše, co vidíte, zná vaše jméno – zná vaše jméno.

 

PŘICHÁZEJÍ ZMĚNY

Na této planetě se děje něco, co změní vaše myšlení. Už jsme to řekli dříve. Řekli jsme vám, že dojde k otevření obohaceného poznání a součástí tohoto otevření bude odhalení platnosti multidimenzionálních energií, které jsou součástí každodenní vědy. Můžete to dokonce nazvat Multidimenzionálním efektem. A právě o této věci chci diskutovat,  a ještě o dalších.

 

Lidstvo uvažuje určitým způsobem a často to dělá kvůli ochraně. Jedná se o nevědomé vnímání ochrany před falešnými věcmi a týká se to sociálního přežití. Vychází to z dlouhodobého souladu věcí, které se dějí na planetě určitým způsobem, a proto jsou přesné a správné. Zatím je vše dobré.

 

Existuje však mnoho skrytých předsudků, dokonce i mezi těmi, kteří říkají, že jsou nezaujatí, a děje se to kvůli skutečnému neuvědomovanému tréninku (programování), který člověk dostává od narození. Stává se to proto, že ti, kterých si vážíte a které milujete, vás naučili určité věci a ukázali vám, jak věci ve vaší kultuře fungují. Zahrnuje to i to, co se naučíte od své rodiny během dospívání, pak školu, vaši církev a to, co se učíte ze vzájemných vztahů.

 

Pokud však v průběhu času a odhalení najdete důkaz, že některé z těchto věcí se velmi liší od toho, co jste se naučili, často dochází k chaosu logiky a dokonce k nefunkčnosti. Přestože mnozí nyní vidí realitu zjevené pravdy, nechtějí se jí účastnitMísto toho chtějí zůstat u toho, co jim bylo řečeno, i když se to ukázalo jako nepravdivé nebo neúplné. Jinak by to byla skoro zrada těch, kteří se snažili, aby je této pravdě naučili. Existuje tedy mnoho skrytých předsudků v mnoha oblastech, zejména ve vědě.

 

VYROVNANÝ FYZIK

Rád bych vám představil vyrovnaného fyzika. Ti, kteří vyšli z vysoké fyziky, vědí hned od začátku, že v realitě je mnohem víc, než to, co je na planetě známo. Ještě toho není mnoho. Uznávají, že věda ještě neví všechno, a vidí důležité experimenty, které dávají výsledky, kterým plně nerozumí. Od začátku i ve výuce fyziky spatřují klasické příklady věcí, které ve 3D nefungují tak, jak by měly. Dobrým příkladem je experiment se dvěma světelnými štěrbinami. Jedná se o velmi jednoduchý a starý experiment, který ukazuje, že světlo může být na dvou místech najednou. Rovněž se zabývá otázkou částice versus vlna a záhadou, kdy dochází k přechodu od jednoho k druhému.

 

To je něco, co se studenti fyziky učí ve svých prvních lekcích. Otevírá to dveře do jejich výuky, která přichází od jejich učitelů: „Nevíme všechno, takže vše, co vás naučíme, je jen to, o čem věříme, že to dnes víme.“ Dobrý, vyrovnaný fyzik vždy uzná, že existuje spousta věcí, které lidstvo ještě neví. Tito vědci se velmi zajímají o věci, které pozorují, ale nemohou je vysvětlit. Je v tom tedy plné uznání, že je třeba se hodně naučit o tom, jak věci fungují.

 

Nyní většina z vás řekne, že je to velmi dobrá věc, zejména pro tak vysokou vědu, jako je fyzika. I přes tento skvělý přístup k neznámému však existuje zaujatost: „Nedělejte si starosti se současnými zákony fyziky.“  Jinými slovy, tyto fyzikální zákony jsou zlaté. Fungují a byly prokázány znovu a znovu. Mezi takové scénáře patří Newtonovy a Keplerovy zákony. Gravitační pravidla z těchto zdrojů fungovala po celá desetiletí v těch nejrozvinutějších vědách na planetě, jakou je i průzkum vesmíru. Tyto vzorce umožnily lidstvu opustit tuto planetu se sondami, přistát na jiných planetách a dokonce přistát na asteroidech! To je absolutní potvrzení Newtona a Keplera a toho, že vzorce jsou vytesány do kamene a nikdy se nezmění … a fungují.

 

VÝZVA

Zde přichází nějaký vědec se zprávou: „Mám důkazy o novém zákonu, který se ale velmi liší od toho, co řekl Newton.“ Jaká by podle vás byla reakce vědy? Bylo by to? „Páni, řekni mi víc!“ Ne. Místo toho by mohli udělat … a to, co udělali, je, že prudce zabouchli dveře a řekli „Pokud víme, funguje dobře, takže nás neobtěžujte něčím jiným.“

 

Toto je přesný scénář, který se stal v sedmdesátých letech s astronomkou Verou Rubinovou. Její objev byl nazýván „problémem“, protože její desetiletá galaktická měření neodpovídala známým gravitačním zákonům, jak je popsali Newton a Kepler. Vědci tedy namísto zdokonalení těchto zavedených zákonů uvedli, že je zjevně musí ovlivňovat zvýšená gravitaceVynalezli tedy, aby to spolu ladilo, „Temnou hmotu“. Nenapadla je myšlenka, že by snad měli tyto posvátné zákony změnit. Později Rubinová protestovala a temnou hmotu vůbec nepřijala. Věřila, že objevila novou teorii „gravitační přitažlivosti na velké vzdálenosti“.

 

Takže v jedné oblasti říkají: „Řekněte mi víc, protože nemáme odpovědi,“ a v jiné oblasti: „Nesahejte na to, co jsme se naučili.“ To je klasické a běžné. To, co vás ve škole naučí, fyzikové, doktoři, je pak to, co v životě uznáváte jako „způsob jak to je“ a nic to nemůže změnit.

 

 

RADA VĚDCŮM

Moje rada každému muži nebo ženě vědy zní takto: Zákony, které jste se naučili, věci, které znáte, považujte za základní vědu vaší reality. Až budou odhaleny některé další věci, které tyto myšlenky pravděpodobně změní, pochopte, že nevyvracejí to, co jste se naučiliSpíše to vylepšují a dělají zákony důležitějšími a úplnějšími. Díky novým poznatkům budou současná porozumění hlubší a elegantnější, než byla.

 

Co by to znamenalo v případě Rubinové, kdyby zákony Newtona a Keplera byly jen těmi základními? Co když jsou jednoduše výchozími? Co když se s dimenzionálním vědomím tyto základní zákony změní? Co když při studiu vesmíru zjistíte, že můžete udělat něco, co by tyto zákony skutečně změnilo? Podali byste potom námitku jako nyní? Fyzikové, změnili byste hmotu, kdybyste mohli, čímž byste změnili zákony kolem ní, které jste se naučili? Většina z vás by řekla: „Samozřejmě bychom nic nenamítali. Je to věda. ALE… nemůžete změnit hmotu.“ Opravdu? Kdo vám to řekl? To, co je hmota sama o sobě, bylo jednoduše výchozí nastavení a je měnitelné.

 

Je třeba učinit objevy, které vezmou to, co je nyní známo od Newtona a Keplera, a přivedou to k dalšímu kroku pomocí multidimenzionálních energií. To by mělo za následek uchování toho, co jste se naučili, ale jeho vylepšení by se týkalo větší reality, než jste tušili, že existuje. Možná si myslíte, že by to pro vědu bylo velmi vzrušující, ale nevědomé předsudky brání celé planetě fyziků, aby se odklonili od toho, co se naučili. To je to, o čem s vámi v těchto chvílích mluvíme.

 

TO, CO VIDÍTE, NENÍ KOMPLETNÍ

Před jednatřiceti lety, když jsem začal channelovat prostřednictvím muže v křesle před vámi, jsem vám představil něco, co je od té doby mojí mantrou: „Žijete v energii, kterou vnímáte jako skutečnou, ale není tomu tak. Představuje však jen zlomek toho, co ve skutečnosti existuje.“

 

„Realita“ je podle mě definována takto: Je to stav věcí, které skutečně existují v kompletní formě. To zahrnuje všechny existující dimenze, včetně atributů těch dimenzí, které zatím nevidíte nebo o nich ani nevíte. Zahrnuje všechny neviditelné, ale vnímatelné atributy všeho kolem vás. Zahrnuje všechny dimenze, které tvoří celek veškeré hmoty, všude.

 

Váš svět je barevný, ale v současné době jej vidíte černobíle.

 

Před časem jsem vám předal prohlášení, které se od mnoha lidí dočkalo velké „kritiky“. Řekl jsem: „Skály jsou živé. Žijí v nich elementálové, také v samotné Gaii, v mřížkovém systému. Všechno má skutečné vědomí, které vás zná, a vy mu říkáte matka příroda. Skály jsou živé.

 

Mnozí byli tímto prohlášením zklamáni, protože neodpovídalo jejich realitě. „No, ale teď jsi zašel příliš daleko, Kryone. Skály nejsou živé. Samozřejmě jsme je testovali a nic tam není. “

 

Vidíte tu zaujatost? Samozřejmě, že nejsou naživu, pokud je testujete pomocí technologie, která dokáže odhalit pouze atributy ve 4D. To je vše, co máte; To je vše, co víte. Můžete odhalit více barevných odstínů pomocí černobílé testovací sady? Ve skutečnosti to děláte pořád! Potom hrdě oznámíte výsledky svého černobílého testu a řeknete: „Ne, vzhledem k současným vědeckým důkazům to nemůže být to či ono.“

 

Představte si: Do vašeho města dnes přijde vědec z padesátých let, který testuje oblasti týkající se televizního signálu. Hrdě prohlásí: „Ve vaší oblasti nejsou žádné televizní signály a pouze několik rádiových. Vzduch je prostý téměř všech signálů.“ Přitom pominul  všechny mobily, Bluetooth, Wi-Fi, drony, satelity a GPS lokalizační signály atd. Také nevěděl, že ve vaší kultuře se televize již nepřenáší stejným způsobem jako dříveDostáváte se do obrazu? (Nezamýšlel jsem žádnou slovní hříčku.)

 

Vaše kontrola reality je zaujatá a vy testujete barvu pomocí černobílé sady a ani o tom nevíteTo, co jste ještě neobjevili, nevidíte. Takže co se stane, když se to začne dít? To je problém nových vědeckých debat.

 

ZDE JE TEST VAŠÍ ZAUJATOSTI

Vaše mainstreamová věda brzy pozná, že existují věci nad rámec toho, co očekávali. Zde je příklad toho, jak zaujaté je lidstvo: Ještě před dvěma sty lety byly jevy, které se ukázaly jako multidimenzionální, označovány za čarodějnictví. Tehdy jste tedy objevili realitu, která neodpovídala vaší víře, a prohlásili ji za zlou. To vám mimochodem stále zůstalo. Neřeknu o tom o mnoho víc, ale je to součást toho, co přijde: Čím více se obohacená božská energie začne projevovat, tím více strachu budou vyvolávat ti, kteří nemají tušení, jak vypadá Boží láska. Mistři minulosti dělali úžasné věci. Ale pokud někdo něco z toho dělá dnes, je označen za zlého a je vyloučen ze skutečné vědy. Drazí, připravte se, že skutečně uvidíte důkaz své velkoleposti. V jakém to žijete světě!

 

ODHALENÍ CHEMIE

Před lety se lékaři a vědci začali dívat na DNA odlišně. Jak víte, fyzika a biologie  nejsou něco, co by vaše planeta studovala společně. Jsou považovány za samostatné disciplíny. Na vysokých školách dnes vidíte budovy, kde studujete protokoly, a ty jsou oddělené. Nauka o Zemi je  oddělena od fyziky, oddělena od biologie atd.

 

Dochází však ke změnám: I v některých popisech toho, co lidé studují, získáváme náznak toho, čím se jejich protokoly staly: Mezi fyzikou a medicínou začíná vznikat spojenectví. Slyšeli jste o nějakém kvantovém biologovi? To je nyní studijní obor… a to je významné. Biologie má multidimenzionální složku. Ukázalo se to už před lety, před třiceti lety.

 

Světlo je považováno za multidimenzionální, a proto může být na dvou místech najednou. Některé experimenty se světlem a DNA začínají odhalovat, že molekula DNA reaguje na světlo jinak než jiná hmota. Někteří předpokládají, že vše, co je zjevně multidimenzionální (například světlo), bude přitahováno k čemukoli jinému multidimenzionálnímu… vstupte do studia kvantové biologie. Drazí, DNA má multidimenzionální složku!

 

Kolik dnešních lékařských odborníků a těch, kteří je učili, vám poskytne tuto informaci? Kolik profesorů a lékařů by řeklo: „Řekni mi víc, protože na to jsme čekali.“? Medicína je dodnes nastavena černobíle. Jakkoli si můžete myslet, že vaše biologie je komplikovaná a nedotčená, jde jen o výchozí nastavení.

 

PODÍVEJTE SE! Rodí se alopatická medicína: „Zatlačte sem s touto chemií a něco reaguje! Abychom vyléčili nemoc, pojďme vymyslet chemickou látku, která posune chemii těla tak, jak chceme.“ Bohužel „tlak“ často není izolován od nemoci a vedlejší účinky jsou vždy problémem. Není to dobrý systém, ale je až dosud ten hlavní.

 

Pokud začnete chápat koncept multidimenzionality vaší biologie, uvědomíte si, že určité energie mohou také ovlivnit nemoci, Innate a celkovou inteligenci tělaV posledních dvaceti letech nové studie také odhalily, že vědomí musí být považováno za „energii“. Vědomí proto může být léčebnou metodou… a to významnou.

 

Jak dlouho je s vámi homeopatie? Homeopatie byla obecně odmítnuta Americkou lékařskou asociací jako něco, co „nefunguje“. [JAMA - říjen 2009] Zpráva říká, že to nemůže fungovat. (Je to tady zase!) Zpráva v zásadě říká, že testy ukázaly, že tinktura v homeopatickém přípravku má příliš málo dílků na milion, aby proběhla jakákoli chemická reakce. Proto ji  váš lékařský průmysl odhalil jako nefungující. Přesto kupodivu po stovky let a po celou evropskou historii fungovala! Jak je to možné? Funguje, protože přenáší energetický signál z léku přímo do multidimenzionálních částí vaší biologie. Vaše DNA to vidí, dokonce i vaše krev. Nedojde ale k žádné chemické reakci. Testy se snaží vyhodnotit barvu pomocí černobílého testu.

 

Vrozený proces vašeho těla je multidimenzionální proces, který lze testovat na svalech a bude reagovat s energií vědomí. Všechny tyto věci začínají být pomalu pozorovány a používány, ověřovány a testovány. Ale je toho víc.

 

Co když v té multidimenzionálnosti vaší DNA existují energetické vzorce, které vyprávějí nějaký příběh? Je to místo, kde se multidimenzionální věda úplně odchyluje od všeho lineárního. Není to jen další chemická složka DNA. Není to jen další část, která je lineární. Naopak, je to expanzivní; vypráví příběhy; má vzorce; je nositelem tajemství a pravdy. Celá multidimenzionalita je taková, že je jako povrch oceánu v mírném vánku. Všechno má vzorce založené na tom, co to ovlivňuje. To je velmi těžké vysvětlit, protože jste to ještě neviděli. Je to jako šablona. Vypráví příběh a vytváří formu, což je více než jen celek. Mohlo by to vyprávět příběh o vaší linii a vaší velkoleposti nebo dokonce o vašem stvoření! To jsou věci, které začnou být vidět v Nové Lemurii [nastupující energii Země] a začnete to vidět v medicíně.

 

SLOVO NA ZÁVĚR

Lékař, se kterým se potkáte [s odkazem na konferenci Dr. Johna Ryana], je praktickým lékařem v rušné nemocnici v rušném městě. Má tato velmi multidimenzionální odhalení, o kterých jsme mluvili. Ví, že DNA je pro každého člověka nositelem celých knihoven příběhů. Pokud se ho zeptáte: „Pane doktore, co se stalo s vaším studiem, říká se, že nic z toho není pravda?“ Odpoví: „Moje studium platí stále. Co jsem však objevil, jde nad jeho rámec a vylepšuje ho. Moje ezoterické objevy nevyvracejí to, co jsem se naučil. Vylepšují to.“

To jsou některé z věcí, o kterých vám říkám proto, abyste je hledali.

 

Muži a ženy vědy, mohu vám říci toto? „Buďte otevření věcem, které neočekáváte.“ Je tu toho víc, než víte. Nedržte se toho, co vás v minulosti naučili jako konečné a absolutní pravdy jednou pro vždy. Protože to, na co jste byli vyškoleni, nebude vymazáno ani zrušeno, ani nebude považováno za špatné. Místo toho bude vše, co víte, jednoduše vnímáno jako základní stavební kameny něčeho mnohem většího! Buďte otevření „zbytku příběhu.“ Pokud budete, ocitnete se přímo uprostřed nové a úplnější vědy… a to je krása Nové Lemurie. “

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – Plea to Scientists   –  21:21 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět