11-2009 Kryon

„Velká vědecká předpojatost“

Tento channeling byl předán ve Washingtonu DC 7. 11. 2009

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vznešené poselství předané v Gaitherburgu, Maryland.

 

Zdravím Vás moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby.
Tak rychle to nastane – přechod mezi lidskou bytostí zde a tím, kdo channeluje zprávu z druhé strany závoje, že? Možná je to příliš rychlé pro ty z vás, kteří se mohou snažit dělat úsudky nad tím, co se zde vlastně děje. To, co vám ale můj partner neřekl, je to, že zde není žádný skutečný přechod, protože já jej doprovázím vždy. Je to jeho volba, touto cestou přijmout moji energii, být schopen přepínat tam a zpět při sdělování poselství lásky mezi jeho a mojí řečí. Takže ti říkáme, lidská bytosti, že každý z vás se může dostat stavu, kde je malý nebo žádný přechod mezi tím, kdy mluvíte vy nebo vaše Vyšší Já.

 

To, o čem s vámi chci dnes hovořit, je obtížně definovatelné. Nechal jsem svého partnera přijít s takovým titulkem channelingu, aby čtenáře zaujal. Chtějí si naplnit „oddělení (šuplík) očekávání“. Přejí si mít nějaký druh identifikace pro procesy všeho, čím se zabývají, a tak jsem ho to nechal udělat (nechal Leea přijít s tímto titulkem – pozn. př.). Protože se chystám hovořit o vnímání dimenzionality jako nikdy před tím. Přeji si vám dát mechaniku toho, jak to funguje, a také něco málo o tom, co můj partner nazývá vytvořením divoké karty – těch věcí, které neočekáváte nebo jim nevěříte. Začnu příkladem.

 

Dovolte mi, abych vám představil Henryho a Marii. Jsou kreslenými postavičkami na kousku papíru. Jsou dvoudimenzionální a samozřejmě inteligentní, protože to je podobenství. [Kryon se směje.] Jejich životy nejsou složité a oni jsou jednoduché postavičky. Všechno zvládli. Mají dokonce i lásku. Dvoudimenzionalita jejich života je vše, co znají a oni jsou s ní spokojeni. Znají parametry kousku papíru, na kterém se nacházejí, a spokojí se s nimi. To je vše, co kdy měli. Vědí, co mohou a co nemohou. Henry a Marie jsou spokojeni se svou realitou.

 

Pak přichází pan Svobodomyslný, který byl nakreslen trochu jinak. Tato zvláštní postavička začíná hovořit k nim oběma – o potenciálu 3D… o možnosti „nahoře a dole“.  Mluví o 3D namísto 2D, kterou si oba dosud užívají. Je to začátek konceptu reality, kterou oba nikdy nespatřili, nemají pocit, že by se na ní podíleli a ani jí nemohou skutečně rozumět.

 

Pojďme se podívat, jak Henry a Marie naloží s touto informací. Za prvé, nechápou ji. Je to pro ně trochu moc velkomyslné. Za druhé, je to mimo jejich realitu, takže je to skutečně nezajímá. Nemusí to používat, takže pro ně je to domněnka a proto nevěří, že je to opravdu důležité nebo že to existuje. Stává se to pro ně fantazií o vědě – něčím, co se nikdy nebude týkat Henryho a Marie, kteří jsou koneckonců jen 2D kresbami na kusu papíru.

 

Existuje mnoho lidí, kteří si sednou a přečtou tento kus papíru a jsou jim podobní. Nezajímá je nic mimo 3D realitu. Ne z jejich vůle, ale protože jsou součástí paradigmatu, který vždy byl… paradigmatu 3D, ve kterém žili celý svůj život. Je to realita, ve které je těžké myslet za její hranice a mnoho lidí by se tím opravdu nemuselo zabývat. Koneckonců, co je špatného na realitě, ve které žijete? Vždyť funguje!

 

Nový posun, který je před vámi, je posun ke kvantovosti. Bude potřeba, aby lidské bytosti více rozuměly tomu, co je kolem nich a co je pro ně neviditelné, ale co je velmi skutečné. Musí dospět k pochopení a tudíž i k víře, že ne všechno je spatřitelné a pochopitelné v rámci 3D myšlení, a také, že je zde mnoho dalších věcí, které jsou součástí jejich světa, ale aby je pochopili, je potřeba použít logiku, která dalece přesahuje to, na co jsou zvyklí.

 

Nejlepší způsob, jak můžu začít toto studium v přiděleném čase, je vzít vás na cestu a dát vám nějaké informace. V tomto poselství budou některé věci, které budou zajímavé hlavně pro ty, co milují vědu. Těch ostatních, kteří nejsou vědecky zaměření, se to možná tolik nedotkne, ale i tak se mohou zúčastnit analogie, kterou vám předávám, a pochopit tuto lekci.

 

Chtěl bych vás vzít na skutečné místo, ale pro dnešek to musí být jen ve vaší kreativní mysli. To místo je skutečné, ale v tuto chvíli tam nemůžete jít… ještě ne. Zajímavé je, že každý z vás tam, kam vás beru, už byl, když jste nebyli na Zemi. Bylo to před tím, než jste vůbec byli člověkem a než jste zde strávili čas. Je to neuvěřitelně krásné místo. Ten pohled je, můžeme říci, nadpozemský. Chci vás vzít mimo a nad vaši galaxii, odkud se můžete shora dívat na její spirálu. Pojďte na okamžik se mnou. Na chvíli předstírejte, že tlaky prostoru a teplot nepůsobí na vaše lidské tělo. Na žádné z těchto věcí nezáleží, protože jste chráněni bublinou vašeho duchovního já. Pojďme všichni společně sledovat tento nádherný pohled.

 

Jako lidská bytost jste zasaženi tichem prostoru vesmíru, nechápete a ani si neuvědomujete skutečnost, že každá hvězda zde pěje svou vlastní píseň. Já je slyším všechny. Co je tichem pro vás, je symfonií pro mne. Protože vibrační frekvence světla, které hvězdy vysílají, se spojují do chóru a vytvářejí souzvuk, který je nádherný. Vesmír pro mne zpívá, protože já jsem kvantový. Vaše kvantové části se již začínají jemně vkrádat i mezi části třídimenzionální. Toto splývání, tento soutok, bude vytvářet paradigma myšlenek, které se liší od ostatních na planetě. Protože na planetě Zemi nebyl nikdy čas jako je tento, kdy jste žádáni, abyste mysleli mimo vaši pohodlnou realitu a abyste šli za její zdi. Podívejte se se mnou na okamžik na vaši galaxii. Krásná spirála, kterou tvoří, se pomalu pohybuje společně jako jedno… pomalu rotuje jako tabule plná světel. Nadechněte to všechno.

 

Dnes vám předám vědu. Dám vám informace, které nastanou a budou známé ve vaší budoucnosti. A protože to bude dnes zapsáno, přijde den, kdy se k tomuto záznamu vrátíte a řeknete: „Kryon měl pravdu.“ A až to uděláte, až věda potvrdí, co vám dnes říkám, chci, abyste se podívali na celé poselství. Protože pak váš faktor víry bude také vědět, že mluvím pravdu, když hovořím o vašem vztahu k Bohu, ke Stvořiteli ve vás. Mám pravdu, když mluvím o tom, co je před vámi, ve vaší budoucnosti, a jediný důvod, proč vám dnes předávám vědu, je ten, že vaše linearita a vaše předpojatost se s tím později propojí. „Jak jde jeden, jde druhý,“ říkáte, „proto budu věnovat pozornost všemu, co bylo řečeno.“

 

Pohled na galaxii

Je to krásné, jak jsme se zastavili zde nad vaší domovskou galaxií že? V tom, čemu říkáte okamžik ticha, při pohledu na velmi pomalu rotující galaxii, spirálu vinoucí se jako jedno – je to neuvěřitelné, nadpozemské, velkolepé, slovy nepopsatelné. Dějí se zde podivné věci, které nezapadají do vašich pozemských paradigmat či pravidel. Nezapadají do vaší fyziky.

 

Henry a Marie, dvě postavičky na papíře, měli také své vědce. Měli své 2D fyzikální zákony a to bylo vše, co potřebovali. Všechno fungovalo dobře, dokud zůstávali na stránce. Vy máte čtyři zákony fyziky, protože technicky jste ve 4D a tyto zákony také fungují dobře. Tyto zákony se samy prokazují znovu a znovu, dokud zůstáváte ve 4D (které říkáte 3D), a budou fungovat i nadále.

 

Mám pro vás esoterickou otázku. Podívejte se na Henryho a Marii. Kolik fyzikálních zákonů je doopravdy určeno pro 2D postavy? Je tam celý soubor, který zahrnuje multi-dimenzionální realitu, nebo jen to, co uspokojí 2D? Odpověď by měla být zřejmá. Fyzika je kompletní bez ohledu na to, jak ji vnímáte. Proto Henry a Marie jsou si vědomi, věří a využívají 2D, ale všechny zákony jsou stále zde… připraveny na to, aby byly objeveny. 3D nemusí být něco, co by postavičky pochopily, ale je to tam připravené tak jako tak. Tak rozšiřte své myšlení a dovolte mi, abych se vás zeptal na toto, 3D stvoření: kdybych vám řekl, že existuje 6 fyzikálních zákonů, které pokrývají dimenzionalitu, kterou nevidíte, kolik je jich zde pro vás? Odpověď je stejná jako pro Henryho a Marii. Je jich víc než jen ty, o kterých víte, i když jste si vědomi a aktivně používáte pouze čtyři, které máte.

 

Vidíte? Čtyři zákony, které máte, fungují dobře. Není s nimi nic v nepořádku, ale je jich víc a to je důvod, proč jsme vás vzali sem, nad vaši galaxii, abychom vám to všechno ukázali a abychom vám ukázali něco, co mohou vidět i astronomové. Podívejte: na tom, jak se galaxie pohybuje, je něco podivného. Všimli jste si toho?

 

Dva doplňkové zákony fyziky jsme vám předali již dříve a není teď čas je znovu vysvětlovat. Ale když se dostanete do interdimenzionální sféry, díváte se na multidimenzionální energie, které musí obsahovat více informací než vaše současná fyzika. Nyní máte čtyři zákony. Říkejte jim Newtonův (2), Euklidův a Einsteinův, jestli chcete. To jsou ty, které vás přivedly tam, kde jste dnes. Ale nyní se mnou sledujte spirálovou galaxii a pozorujte její pohyb. Nepohybuje se jako váš sluneční systém.

 

Pravidla, která máte pro objekty v pohybu, s sebou nesou třídimenzionální předpojatost o soudržnosti. Vaše věda hledá empirická pravidla a vědci nalézají to, o čem věří, že je pravdivé pro všechno. Ale co si neuvědomují je, že je v tom předpojatost. Fungují jen v jednom směru… ve 3D. Pokud aplikujete tyto zákony pouze na jedno hrací pole času, můžete aplikovat lineární matematiku a zjistit z toho, co potřebujete. Vše je to v přímce, vždy dopředu, nikdy se nemění, stále stejné. Dalo by se říct, že vaše věda je předpojatá v jednoduché stálosti!

 

„Kryone, co je na tom špatného? Mně to zní dobře!“ Nyní přichází svobodně smýšlející a říká: „Interdimenzionální věci se nevztahují na 3D logiku či zaujatost. Pravidla slabých a silných interdimenzionálních sil, jsou mimo chápání 3D a mohou se zdát chaotické a nestálé.“

 

Dovolte mi dát vám ještě další vysvětlení. Váš solární systém funguje dle vašeho očekávání. V rámci druhů vaší fyziky, kterou jste aplikovali na to, jak se věci pohybují ve vesmíru, máte objekty, které jsou blíže ke Slunci a pohybují se rychleji, jako například planeta Merkur. Pak jsou zde objekty, které jsou od Slunce dále a pohybují se pomaleji (vnější planety). Ve hře jsou zákony orbitální mechaniky. Vzdálenost od Slunce vztažená na 3D zákony orbitální mechaniky je založená na vámi objevených pravidlech pro gravitaci, hmotnost, rychlost a vzdálenost. A tato pravidla jsou správná… pro 3D. Tato pravidla vám umožní posílat vesmírná plavidla na jiné planety, přesněji řečeno potkat se s nimi na oběžné dráze, pořídit fotky a analyzovat je.

 

Ale dívejte se nyní na chvilku se mnou… toto není způsob, jakým se vaše galaxie pohybuje. Je to v elegantním pohybu, který se vymyká zákonu obráceného čtverce (zákona, který určuje, jak energie postupně vyprchává s tím, jak se vzdaluje od zdroje). To odporuje základním zákonům gravitace a síly. Odporuje to jednoduchým, zaujatým, singulárním atributům způsobu, jak se pohybují věci ve vesmíru. Podívejte se se mnou na vaši galaxii. Sledujte, jak rotuje. Je to téměř jako na podnose. Vše se pohybuje společně. Všechno! Vše rotuje stejnou rychlostí ve vztahu ke středu… jako obří kolo, kde je vše propojeno. Tento obří podnos se chová, jako by všechny hvězdy byly oblázky přilepené na tkaninu vesmíru, všechny se pohybují společně.

 

Jak je to možné? Co to vidíte?

Dovolte mi, abych vám dal náznak, nápovědu: Mluvili jsme o slabých a silných interdimenzionálních silách, které jsou neobjeveným pátým a šestým zákonem fyziky. Způsob, jakým se vaše galaxie pohybuje, je o tom, co je ve středu galaxie a znázorňuje tyto síly. Vy si myslíte, že je to Černá díra, ale není. Je to mnohem víc, než si dokážete představit. Všimli jste si, že ve fyzice je vždy polarita? Od nejmenších atomových struktur k největším, je zde vždy polarita. Vidíte to i v magnetismu. Je to skryto i v gravitaci. Je to podstatou energie všude. Všude. Vždy existují dva druhy energie, které pracují proti sobě a vytváří dimenzionální realitu. Hmota sama je jedna z polarit reality a anti-hmota je druhá. Vždy se dívejte na tah a tlak, protože to vám ukáže cestu k odpovědím na nejvíce matoucí otázky fyziky.

 

V centru každé galaxie jsou „dvojčata“. Dvojčata jsou i ve středu Mléčné dráhy. Máte dvě energie: jedna tlačí a druhá táhne. Nicméně vy to svým vnímáním vidíte jako jednu obrovskou Černou díru. Domníváte se, že gravitace Černé díry určitým způsobem drží tuto spirálu a způsobuje její rotaci neobvyklým způsobem, který porušuje Newtonovy zákony. Tak to není. Co se děje ve středu vaší galaxie, je nádherné. Je to elegantní interdimenzionální síla, kterou není gravitace, která se rozprostírá po celé vaší galaxii – síla, která ji drží pohromadě způsobem, pro který nemáte zákony, které by to vysvětlovaly… zatím. Navíc se zde skrývá něco, čím se věda teprve začíná zabývat.

 

Celé toto vysvětlení vám dáváme, abychom se dostali k logice, která otevře velmi zásadní záležitost. Jednoduše řečeno: když vstoupíte do interdimenzionální fyziky, a ta zahrnuje i energie toho, co nazýváte spiritualita, najdete něco, co jste nečekali: VĚDOMÍ… fyziku s postojem. Interdimenzionalita vašeho galaktického centra má vědomí. Musí mít. Vše interdimenzionální je sladěno se Stvořením. Mluvím o věcech, kterým nerozumíte. Toto jsou atributy vysokého myšlení, někdy až neuvěřitelné, které dosud nikdy nebyly tímto způsobem otevřeny. Jakmile prolomíte zeď lineární logiky, zbavíte se toho, co očekáváte v lineární fyzice, dovede vás to k věcem, které nedávají smysl ve vaší předpojatosti. Nebudou dávat smysl… nejen proto, že jsou v kvantovém stavu, ale protože obsahují i něco jiného, co „konsistentní 3D věda“ nechce akceptovat… INTELIGENCI VE FYZICE.

 

Vaše věda je velmi hrdá na teorii Velkého třesku. Přišli na to všechno a mají k tomu časovou linii. To je pro nás velmi komické! Jak můžete mít časovou osu pro kvantovou událost? V kvantovém stavu není žádný čas, přesto to tak vymysleli. Dokonce přišli i na to, že existuje zbytek (po Velkém třesku), který mohou změřit a který dokazuje, že mají pravdu. Jak chytré!

 

Dovolte, abych se vás na něco zeptal – pokud v kuchyni cítíte nádherné zbytkové aroma po pečení chleba, co vám to řekne? Říká to: „chleba byl upečen před miliardami let“ nebo „byl upečen nyní“?

 

Toto je předpojatost lineárního myšlení v singulární, jednotlivé časové dimenzi, které cítí chleba a počítá, jak je to dlouho, co byl chleba upečen! Tito vědci nechápou, že kvantová událost „Velkého třesku“ stále probíhá. Vysvětluje to energii expanze vesmíru. Dokonce to začíná vysvětlovat „energii toho, co nevidíte“. Ony „zbytky“, které měří, jsou důkazem skutečnosti, že tato událost stále probíhá, tak jak to vidíte ve 3D, ale tato událost – realita stvoření – je v kvantovém stavu.

 

Podívejte se na 3D nesoulad v současné teorii: jak by mohlo vše vzejít z ničeho, v rychlosti vyšší než je rychlost světla, v okamžité expanzi, porušujíc všechny zákony současné fyziky a vytvořit vesmír nynějšího objemu v nano-momentu? Přesto předpojatost lineárního myšlení nechává toto všechno stát se v lineární časové ose… a na to všechno přišli. Měli by všichni slavit s Henrym a Marií! [Kryonův humor.]

 

Řeknu vám něco, co jsem vám ještě nikdy nepopsal. Centrum vaší galaxie „vyplivlo“ hmotu, kterou jste vy. Věda to má obráceně. Dvojčata v centru vaší galaxie vedou k dvojčatům ve středu všech ostatních galaxií. Milionům a miliardám z nich. Všechna jsou propojena takovým způsobem, že to nemůžete pochopit – mimo prostor, mimo čas, jako pouta mezi přáteli, kteří mají vědomí. Není to druh inteligence a vědomí, které vidíte ve svém mozku. Ne. Místo toho je to vlídnost, inteligentní pojivo, které drží vesmír v lásce. Říkal jsem vám, že tomu všemu neporozumíte. Je to vysoké myšlení, ušlechtilé a mnoho z vás na to jednoduše není připraveno.

 

Působení Gaii

Pojďme k něčemu jinému. Život na vaší planetě a způsob, jakým byl stvořen, se stal kontroverzním, protože jsou ve vědě ti, kteří musí vše linearizovat. Darwin vám dal možnosti vyvíjejícího se životního systému (evoluce). Ukázal, jak to mohlo fungovat, možná, v biologii náhodného výběru po miliardy let až se vytvořilo to, co máte teď. Nyní se ale pusťme do působení Gaii.

 

Vědci se dívají na historii Země a začínají vidět něco pro jiné vědce velmi nepříjemného: může zde být vědomí, které stvořilo život. Přirozeně, věda nechce myslet tímto způsobem, protože 3D  myšlení v přímce vaší současné vědy nepřipouští pravidla mimo svůj naprosto konzistentní rámec. Skutečnou ironií je, že singulární konzistence vašich předsudků nepřipouští zaujatost Stvořitele. Může být vesmír zaujatý pro život? V této ironii je člověk zaujatý kvůli omezenému dimenzionálnímu myšlení a vesmír je zaujatý v lásce.

 

Kontroverze je v tomto: historie Země ukazuje, že život na planetě byl tvořen a zanikal v průběhu čtyř miliard let. Začal a skončil – sám sebe vytvářel a sám zanikal stále znovu a znovu. Zatímco na život bylo dříve pohlíženo jako, že vznikl „navzdory všemu“ na planetě a pak už nikde ve vesmíru, nyní je vnímán jako něco, co vznikalo znovu a znovu!

 

Někteří říkají: „No, to, co se stalo, byla náhoda.“ Opravdu? Jaká je šance, že se život sám zničil a poté neuvěřitelně náhodně vznikl znovu? Jak to zapadá do evoluce? Něco, co nefungovalo… se vrátilo! Co si o tom myslíte? Vědci si začínají uvědomovat působení Gaii, coby vědomí přicházející odkudsi, jaksi, které je zaujato pro stvoření života. Je to mimo působnost toho, co nazýváte náhoda. Dělo se to znovu a znovu, dokud to planeta nestvořila správně. Fotosyntéza byla odpovědí, protože vytvořila rovnováhu… rostliny a stromy konzumující vedlejší produkt života. Takže konečně začala rovnováha.

 

Trvalo to dlouhou dobu, ale život byl vždy vytvořen znovu, dokud to „systém“ neudělal správně. I když systém život zničil, vrátil se! I když Země byla bez života, protože to nevyšlo, stvořila ho opět – pětkrát. Věda to začíná vidět a přemýšlí, jak je možné, že je Země takto zaujatá životem. Někteří říkají, že je v ní vědomí, někteří říkají, že to není pravda… že v ní být nemůže, prostě nemůže.

 

Ale je, drahý, a je to interdimenzionální vědomí, které drží věci pohromadě. Protože když se dostanete do interdimenzionálního stavu, dotýkáte se tváře Boha, tvořivé energie vesmíru a ten je, samozřejmě, předpojatý v lásce.

 

Geologická překvapení – přehodnocení času

Někteří studují způsob, jak Země geologicky vznikla a znovu – jsou předpojatí ve svém lineárním myšlení. Jsou neobjektivní, protože se dívají na erozní vzorky, dívají se na to, jak to bylo, a pak aplikují zvláštní všeobecné zákony na všechno na této planetě. No, tady je pár překvapení: už jste slyšeli nejnovější zprávy? Jak dlouho trvalo vytvořit Grand Canyon? Kolik milionů let by musela voda téct, aby došlo k vytvoření takové prohlubně? Jeden milion let, dva miliony? Je to stále uváděno na cedulích historických památek, jak dlouho to trvalo. Ale teď geologové začínají měnit své názory, protože objevili další atributy, které nedávají smysl. Začínají se přiklánět k časové ose přibližně tří set let!

 

Co se stalo s jejich logikou? To, co nyní vidí, je divoká karta. To znamená žádný pramínek vody. Místo toho může za vytvoření Grand Canyonu moře, příval vody, který skálu rozřízl mnohem rychleji. Je to mimo paradigma myšlení, je to přesné. Vidíte, kam tím mířím? Jsou to konzistentní předsudky, které vás udržují v přímočaré rutině, tak jako 2D postavy na papíře. Musíte začít přemýšlet mimo „krabici“ a hledat, co dalšího by v tom mohlo být. Takže jsem vám dal příběh Grand Canyonu a můžete vstřebat další…

 

Dosud nevyslovená geologie existence Lemurie

Řekl jsem vám pár podivných věcí o planetě a geologové valí oči. Říkají, že vám Kryon dává informace, které jsou „geologicky nemožné“. Vyprávěl jsem vám o Lemurii. Řekl jsem vám, že původní lemurská civilizace byla soustředěna na souši na úpatí nejvyšší hory světa, měřeno od paty na vrchol, kterou je nyní Havaj. Je to jedna velká hora s několika vrcholy, které dnes trčí z vody, a říkáte jim Havajské ostrovy, jsou uprostřed Pacifiku.

 

Říkali jsme vám, že v dobách Lemurie byla země kolem paty hory suchá. Geologové se smějí, je to přece uprostřed Tichého oceánu! Jak je to možné? Řeknu vám, jak je to možné. Nejprve musíte pochopit, že geologicky není 50.000 let dost významný čas pro něco jako pohyb zemských desek, aby to mělo viditelný dopad. 50.000 let je ve skutečnosti v geologii velmi krátký čas … přesto byla v té době hladina vody o více než 120 metrů níže než dnes. Byli jste totiž v procesu vodního cyklu, o kterém jsme mluvili dříve. Takže toto je jeden z atributů, který byl ve hře. Nicméně hlavním důvodem byl další atribut, o kterém jsme nikdy dřív nemluvili.

 

Hora Hawaii se pomalu pohybuje po něčem, čemu se říká „hot spot“ (neklidná oblast) – to znamená, že se pomalu pohybuje po obrovském vulkanickém jádře, které zde existuje miliony let. Před 50.000 lety byl tento „hot spot“ v procesu obrovského „vydutí“, které postupně zvedlo dno oceánu kolem havajské hory o více než 1800 metrů. To znamená, že plášť Země se vlivem vulkanického tlaku vydul natolik, že vyzvedl horu výše, než je dnes, a vytvořil tak relativně malou oblast pevniny kolem ní. Jakmile se láva uvolnila, bublina pomalu splaskla. Trvalo to několik tisíc let, bez ničivé erupce – láva jen pomalu stékala po vrcholcích hory a vlévala se do moře, čímž vytvořila ještě více země kolem Havaje. To vytvořilo situaci, kdy úpatí hory Havaj bylo nějakou dobu nad mořem. Pomalé vylévání vytvořilo klesající bublinu a Lemurie byla pomalu zaplavena. To je příběh, který jsme vám původně vyprávěli, a důvod, proč byli Lemuřané dobří mořeplavci a přesunuli se na mnoho dalších míst.

 

Výhodou pro všechny pochybovače je, že důkaz o Lemurii byl zničen, jak to mělo být. To ve vás vyvolává otázky. Ptáte se, jestli to tak mohlo být. Lineárně smýšlející vám řekne, že to tak být nemohlo, protože o tom není historický důkaz. Nikdy jste neviděli takový druh „vyboulení“, stejně jako efekt „Grand Canyonu“, kde je pravda skrytá za předsudky. Co jste nikdy neviděli, to není možné.

 

Mimochodem, důkazem „vyboulení“ jsou pruhy na oceánském dně kolem hory, které stále ukazují zvláštní symetrii kolem hory a dávají tušit, že vulkanické vlivy ji kdysi vyzvedly a že později opět klesla. Existují také hluboko pohřbené kostry zvířat, které mohou biologům říci, že co je dnes na dně uprostřed Pacifiku, bylo kdysi vystaveno slunečnímu svitu… asi před 50.000 lety.

 

Boží stvoření – důkaz je v podivnostech

Dovolte mi, abych vám řekl o Stvoření. Astronomové začínají mluvit o inteligentním designu. Nyní se dostáváme k tomu, co začínají chápat – že kvantový vesmír může mít samozřejmě vědomí. Proti všem očekáváním – žijete v parametru, v atributu vesmíru, který je i nadále „navzdory všem očekáváním“. Jste ve vesmíru stvořeném pro život! Kdybyste mohli hodit kostkou fyziky a stvořit vesmír, nikdy byste nešli touto cestou. Nikdy. Statistici řekli, že toto je mimo pravděpodobnost náhody… přesto se nacházíte na Zemi překypující životem. Nacházíte se ve vesmíru překypujícím životem. Na planetách kolem vás je život, ale vy jste ho zatím ještě neobjevili. Je mikrobiální a představuje počáteční znaky jednobuněčného života. Je tam všude. Uvidíte. Udělejte si výlet na Europu (měsíc Jupitera) a rozhlédněte se trochu v oceánu. Uvidíte. Život je rozhodně v souladu s vesmírem a je všude. Uvidíte. A je to navzdory všemu, že se to stalo a věda to nyní začíná vidět. Je to natolik mimo váš statistický model stvoření jakéhokoli vesmíru, že to označili nálepkou inteligentní design. Musí v tom být plán.

 

Uprostřed vaší galaxie existují dvojčata, která táhnou a tlačí interdimenzionální energie tak, že musejí mít inteligentní doplněk. Všechny hvězdy se pohybují současně s tím. Jsou zapojeny síly, které dalece přesahují rámec gravitace. Je to interdimenzionalita, která lepí galaxie k sobě, a to je něco, o čem chci nyní mluvit, protože to má co do činění s vaší budoucností.

 

Vaše budoucnost

Futuristi vaší společnosti mají tendenci dívat se na to, co bylo, a podle toho předvídat co bude. Vidíte to lineární myšlení? V předsudcích o stálosti říkají: „Vzhledem k tomuto bude toto.“ Dívají se na stálý model staré energie a ve svých projekcích nikdy nedávají šanci změně. Popírají samu schopnost lidstva překročit minulost takovou, jaká byla.

 

Co bylo na planetě konzistentní, pokud jde o vědomí? Vyjmenujme tyto znaky: válka, chudoba, utrpení, drama – opakování téhož stále dokola, stále dokola a stále dokola. Fraktály času, které přicházejí a odcházejí, přicházejí a odcházejí, přicházejí a odcházejí, což vytváří vědomí, které opakuje a opakuje a opakuje.

 

Nyní můžete vidět ony předsudky, a proč jsou zde. Protože když cokoli zůstává ve stejném cyklu, očekáváte, že v něm zůstane navždy. To se také ozývá ve vaší fyzice. Čím kvantovějšími se stáváte, tím méně konsistentní budete v přemýšlení tímto způsobem. To znamená, že nakonec budete očekávat, že se budou dít věci, které se nikdy dřív nestaly. Jste v posunu, který to umožňuje a všechno kolem vás, všechny věci se mění. Poslouchejte: nemůžete aplikovat pravidla minulých let na mír na Zemi. Je možný? Ano… více než možný, je to ten nejpravděpodobnější výsledek, který vám můžeme dát.

 

Co vám pravidla minulých let řeknou o léčení ve vašem těle? Říkají, že je nevyléčitelné? Není nevylečitelné. Co vám pravidla minulých let říkají o strachu, který je vyvoláván ve vztahu k probíhajícímu vzestupu? Říkají vám, že budete zatopeni vodou. No, pokud se budete soustředit na tempo, jakým věci (ledovce) tají a poté to budete projektovat do své budoucnosti, pak budete aplikovat rozpravy chabé vědy… a pak tedy budete (zatopeni vodou)! Ale to je od vás příšerně konzistentní, ne? Chápete, co říkám? Nedáváte svolení divoké kartě. Nedáváte svolení faktu, že se tato planeta přesouvá do zcela odlišného magnetického atributu. Slunce spolupracuje; vesmír spolupracuje; je to skoro jako by dvojčata viděla, kdo jste!

 

Dvojčata jsou fyzikou, velkolepý tlak a tah interdimenzionálních znaků, které vám ani nemůžu dost dobře vysvětlit. Dvojčata nejsou Bůh. Dvojčata jsou výsledkem Bohem předpojatého vesmíru a interdimenzionální fyziky, kterou teprve začínáte objevovat a zkoumat. Vaše věda to teprve začíná vidět. Působení Gaii, inteligentní design, způsob, jakým byla Země sestavena – nebyly v tom žádné náhody, navzdory všemu… to by mělo dávat smysl i ve vaší logice.

 

Jste uprostřed obrovského posunu, o který jste žádali, pro který nastal čas, kvůli kterému jsem zde! Tento posun se vás nechystá zničit! Nemusíte se ho bát. Je pod naší kontrolou, jak se stáváte více kvantovými. Začínáte chápat, že stálost života, jak jste ji viděli, je opravdu staré paradigma. Stálost strachu, nenávisti a zklamání… se začíná měnit. Pokud chcete být ve věcech stálí, pak vězte, že láska Boha je tou nejstálejší a nejvytrvalejší věcí na Zemi a ve vesmíru. Je stálá! Tak trvalá, že ani na chvíli neustala od doby, kdy byl stvořen život, od doby, kdy byla objevena láska.

 

Vědomí Kryona

Dnes jsme chtěli vykreslit obraz. Bylo to většinou vědecké, zčásti logické puzzle, abychom vám ukázali, že vaše současná 3D logika není rozvinutá. Není to ten druh logiky, který budete potřebovat, abyste se přesunuli do budoucnosti. Říkali jsme vám, abyste očekávali divokou kartu. Očekávejte věci, které se nikdy dříve nestaly. Změňte historii přemýšlením o budoucích věcech, které mohou být evoluční a samy být divokou kartou. Dokážete rozpoznat některé z těchto divokých karet ve vaší bezprostřední minulosti? Kolikrát vám musíme dát tyto věci, abyste se na ně podívali? Žádné z Nostradamových čtyřverší dnes neplatí. Byly napsány knihy o obrovské válce s Islámem. No, jednoho dne je budete číst a smát se, protože se to takhle neodehraje. Celý tento scénář je založen na stálém, neměnném vědomí na Zemi, ve kterém se vše opakuje podle očekávaného starého vzoru, ale tak to není!

 

Jste očekávaným vzorcem na Zemi, nebo jste vy tou divokou kartou? Vidíte, přicházejí věci, které jste nečekali. Vím to, protože vidím potenciály, které vám nejsou otevřeně k dispozici. Je to vědomí, které se „peče v troubě“, na kterém se právě pracuje způsoby, které nečekáte. Tohle není věštění budoucnosti. Jen uvádíme fakta o potenciálech v myslích na planetě… kam se vydávají a o čem přemýšlí.

 

Chci, abyste toto místo opustili s nadějí. Tuto zprávu jsme uložili pro tuto konkrétní skupinu. Je to pokročilá zpráva a nedosáhne k uším těch, kteří jsou zde poprvé nebo jsou v této energii poprvé. Dosáhne pouze k uším starých duší. Nepamatujete si to? Vzpomeňte si na to se mnou, protože jste to očekávali. Proto tu jste a proto se vrátíte.

 

Nakonec toto: byl jsem s tebou ve větru zrození, s každým z vás. Předtím než jsi vklouzl na tuto planetu, než andělé stáli kolem postele a zpívali tvé matce v radosti z tvého narození, byl jsem tam. Těsně předtím, než jsi sem přišel znovu, jsem se tě ptal, tak jako to dělám vždy: „Je tohle opravdu to, co chceš udělat? Podívej se na ty potenciály, na těžkosti, na choroby a zármutek, které jsou spojeny s bytím člověkem. Vážně se tam chceš vrátit?“ Podíval ses na mě jako vždy a jsi řekl: „Pošli mě tam. Už se nemůžu dočkat, až se vrátím a dokončím, co jsem začal.“

 

Nyní máte některé z prvních znamení od té doby, kdy jste člověkem, že se tato planeta přesouvá k absolvování („maturitě“), do vyšších vibrací a stává se součástí souhry energie, o které jste dosud jen snili… a vy se nacházíte na samém začátku toho všeho.

 

Jsem Kryon, milovník lidstva. Toto je pravda, kterou jsem vám dnes předal. Dávám vám tuto zprávu, aby se vryla do vašich srdcí i myslí – naděje, že tyto věci jsou opravdu tak, že jsou pravdivé. Možná odsud někteří z vás díky tomu odejdou jiní, než sem přišli. A tak bude toto mimořádné poselství předáno znovu v jiné formě pro jinou skupinu lidí, ale každičká jeho část je plná lásky a dojetí.

 

Já Jsem Kryon. A tak to je.

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložili Honza Limburský a Marie Kuchařová 
(www.transformace.info, http://www.posvatnesrdce.cz, www.kryon.webnode.cz). Tuto českou
verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním
způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět