11-2009 Kryon

„Společnost pro osvícení a transformaci“

Tento channelling byl předán na půdě Organizace spojených národů v New Yorku, v pátek, 13.listopadu 2009

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channelling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Navíc byl tento channelling předáván ve španělštině, proto bylo mnoho krátkých vět, přepracováno tak, aby byly čitelnější. Proto si užijte toto vznešené poselství předané v New York City v OSN.

 

Toto je od roku 1995 posedmé, kdy Společnost pro osvícení a transformaci působící v budově OSN v New York City požádala Lee Carrolla, aby přivedl Kryona na živý channelling. Tato setkání jsou často uzavřená pro veřejnost a vstup je umožněn pouze delegátům, zaměstnancům OSN a jejich hostům, takže nejsou navštěvovány velkým množstvím lidí. Konají se často nahoře v zabezpečených prostorách v místnostech výboru. Tento channelling se podobal těm ostatním – jeho účastníky nebyli nezbytně duchovní lidé, stoupenci hnutí New Age nebo metafyzici. Někteří se přišli „jen tak kouknout“. To samo o sobě ovlivňuje energii a také poselství, ale vždycky se týká světových událostí.
Žádný channeller nebyl nikdy tolikrát pozván, aby vystoupil před touto organizací. Lee je poctěn množstvím těchto pozvání, ke kterým již dochází po více než 14 let.

 

Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

 

Budou zde tací, kteří nerozumí [channellingu], proto tomu přizpůsobíme energii. Máme k dispozici několik společných chvil, které se nikdy nebudou opakovat, ne s touto skupinou. Jsou to okamžiky v kvantovém čase, čase, který prožíváte přímočaře, ale který vůbec přímočarý není. Proto musíte pracovat s jednostrannou představou, která je ale tou jedinou, kterou máte a jedinou, které můžete důvěřovat. Přizpůsobím se tomu.

 

Drahé Lidské Bytosti, v těchto okamžicích, v této místnosti, bez ohledu na to, jaký je váš systém víry, bez ohledu na to, jestli si myslíte, že „je zde člověk, který předstírá, že channelluje“, vnášíte jasné světlo do vědomí lidstva. Vědomí posunu je teď na vás, kteří sedíte v této místnosti, ve vaší realitě. Vaše světlo je mnohem jasnější než jste si mysleli a to, že vás dokáže dokonce přivést na tak zvláštní místo jako je toto setkání, je důkazem, že něco uvnitř vás hledá evoluci vědomí, která se skrývá v tomto posunu.

 

Vím, kde jsem. Položili jsme zde dnes příkrov energie. Položili jsme jej i na vás. Necháme jej na vás ležet, ať může vstoupit sladkost. Toto je intelektuální prostor. My si teď přejeme přidat k této energii „duchovní prostor“.

 

Začínáte si v duchu myslet: „Může to být pravda? Je to možné, že ten člověk v křesle je opravdu ve spojení s opačnou stranou závoje?“ Dám vám 30 vteřin na to, abyste to mohli procítit, pozorovat, protože jsou zde tací, kteří to dovedou. Je to tady nějaká všímavá skupina… ti, kteří poznají, zda ta energie je skutečná nebo není. Nepotřebujeme moc času, nepotřebujeme žádnou hudbu, protože v této chvíli vstupují na toto místo andělé a usedají vám na klín jakkoliv si jen přejete. Duch vám přeje, abyste byli v souladu s vaší vlastní schopností rozlišovat a s těmito poselstvími pravdy. Protože dnes na tomto místě vám předám možnosti toho, co vás čeká. Podíváme se do blízké i vzdálené budoucnosti, opravdu je tomu tak, protože jsme to v této budově udělali již mnohokrát předtím.

 

Je to posedmé, co zde prezentujeme Kryonovu energii. Sedmička je posvátné číslo, proto nám dovolte, abychom naplnili tuto místnost svatostí. Jsou zde tací, kteří to ucítí a už to začínají pociťovat, protože v místnosti se trochu oteplilo. Je vás zde jen několik, ale snad máte světlo, které byste chtěli rozzářit?

 

Možná jste sem přišli, protože chcete vědět, čím to je, že můžete zářit? Odpovím vám na tuto otázku před tím, než budu hovořit o této planetě: Až opustíte tuto místnost, budete mít možnost odnést si sebou naději – ne drama, ne utrpení, ne neřešitelný plán, ale absolutní, pozitivní naději. Znalosti a vědomosti, které jsou před vámi, jsou velkolepé, mnohem větší než kdykoliv v historii této planety.

 

Více Lidských Bytostí než kdy na zemi existovalo, splyne společně v míru. Bude to ještě za vašeho života? Semena jsou již zaseta. Uvidíte je brzy a někteří z vás je již spatřili. Ironií je, že zde je to místo, kde něco z toho začalo. Ne, nebylo to ve velké sněmovní místnosti, ale v těch místech, kde vytváříte zdraví tam, kde žádné zdraví nebylo, radost tam. kde nebyla žádná radost a normálnost tam kde bylo trápení. Ti v této budově, kteří slyší moje slova, vědí přesně, o čem mluvím. [Kryon mluví o hlavním smyslu OSN, pomáhat se zajišťováním jídla, kvalitou vody, vzděláním, zdravotnictvím a péčí o děti třetího světa. V tom dosahují úspěch, ale mluví se o tom jen velmi zřídka.]

 

Vzdálená budoucnost
Když jsem zde byl naposledy, mluvil jsem o něčem, co bylo vzdálené asi dvě generace. Mluvil jsem o kontinentu, který bude vyléčen, o Africké unii (AU). Mluvil jsem o společném měnovém systému pro tuto novou soustavu států. Hovořil jsem o kontinentu, který bude mít větší ekonomický vliv, než kdy měl jaký kontinent na této planetě, protože bude zdravý, naplněný novou ekonomickou nadějí, novými závody, příležitostmi a milióny obyvatel, kteří chtějí budovat, kteří chtějí domovy, dobrou vládu, stabilitu a kteří budou mít obrovský trh. Dokonce větší než Číňané, kteří ještě musí projít změnou starých způsobů, zatímco AU mluví o startu od nuly a vytvoření něčeho od samého začátku.

 

Tato možnost pro planetu je něco, co je daleko před vámi a nikdo z vás v této místnosti nebude žít dost dlouho na to, aby se dozvěděl, jestli má Kryon pravdu nebo jestli se mýlí. Ale záznamy těchto slov jsou zde, navždy. Takže budoucnost přinese potvrzení Kryonových slov… možná trochu příliš pozdě pro ty v křeslech, kteří dnes pochybují? Avšak, začíná to teď. Klíčem bude léčení. To také začíná. Kontinent, který má velice málo nemocí, s dobrou pitnou vodou a vědomím jednotnosti vlády, se bude rozvíjet. Mohli byste říci: „To v Africe nikdy nebude!“ A my na to říkáme, jen se dívejte. Stane se to, ale za vašeho života budou viditelné jen zárodky této změny. Už neuvidíte, až k tomu dojde, protože je to vzdáleno dvě generace; půl století uplyne, než se to stane. Také jsem předpověděl, možná si to vybral, co bude s mým partnerem (Lee Caroll).

 

Řekl jsem vám, že se vrátí zpět, a za půl století nalezne sám sebe mezi těmito obyvateli jako vůdce s černou pletí. Mimochodem, to také změní celkovou představu, co barevní lidé poskytnou planetě. Protože z této nové Afriky přichází respekt, síla, a mnozí budou toužit po tom, co mají oni.

 

Blízká budoucnost
Teď mi dovolte, abych vám pověděl o věcech, které jsou vám bližší (možná nastanou už za vašeho života). Dovolte těmto slovům, aby byla pečlivě přeložena, protože jsou to možnosti vašeho teď. Nemluví o budoucnosti, která je absolutní nebo empirická, neříkají, že musí nastat, protože nic takového neexistuje. Možnosti a načasování toho co předávám, změní závislost na Lidském vědomí. Existují některé věci, které jsou teď v běhu, a které vás mohou překvapovat, a já vám je předám v tomto krátkém poselství. Protože vyřeší neřešitelné, jednu z největších záhad moderní doby, a jednu z těch, o kterých si mnoho lidí myslí, že se vyřešit nedají. Jsou to názory těch, kteří si myslí, že Lidské vědomí se nikdy nezmění.

 

V této chvíli, když spolu v tomto roce 2009 hovoříme, v tomto měsíci listopadu, mluvím o možnostech na této planetě. [Toto je Kryonova „datumovka“ pro tento channelling určená budoucím čtenářům.] Existuje několik diktátorských režimů se starou energií, které okupují energii těch ve velkých místnostech [Valné shromáždění] a zmizí samy od sebe. [Jde o diktátory, kteří mají řádné členství na Valném shromáždění, jako vedoucí představitelé některých zemí a členové OSN]. Viděli jste to již dříve, a oni padnou sami, jednoduše proto, že budou naprosto mimo realitu toho, co chce jejich lid. Jejich stará energie je dožene a jejich vlastní lid je odstraní. V posledních 20 letech jste to viděli v několika zemích. Existuje společná myšlenka, že věci se dějí lineárně a tak, jak se děly vždy. Existuje názor, že se to nikdy nezmění. Existují názory, že musíte spojit dohromady určité druhy logických atributů, abyste vytvořili smlouvy. Existuje názor, že musíte vyvinout tlak nebo uvolnění, abyste mohli jednat nebo být nečinní. To jsou věci, které jste dělali vždy, abyste donutili některé vlády, aby se chovaly způsobem, jakým chcete, aby se chovaly. Říkáte jim embarga, utrpení, nátlak. Může se vám stát, že tyto prostředky jednoduše v nové energii nefungují. Velký klacek už není tím, čím býval, a stará energie diplomacie není ničím více než starým způsobem odkládání těchto problémů.

 

Dnešní energie přinese prostředky, které nikdo neočekával, díky naprosto novému způsobu přístupu ke vztahům mezi zeměmi.

 

Kompromis a nová spojenectví založená na stabilitě a jednotě se stanou „novou cestou“ k úspěchu. Síla armád a zbraní nevytváří naději, radost, zdraví, ani nepostaví nové školy a nemocnice. Proto bude jejich pozice vybudovaná podle schématu „kdo je tady nejsilnější“ upadat. Místo toho „který je tady nejsilnější“ bude veden vládami s nejvyšším vědomím, nejschopnějšími poskytnout svým lidem kvalitní život a finanční zabezpečení. Už jste to viděli ve vašich vlastních finančních systémech, které začínáte pomalu „čistit“.

 

Překvapí vás, jak to všechno funguje, protože je to mimo normu. Nebude trvat dlouho a uvidíte zmizet problém se Severní Koreou. Uvidíte, jak začínají některé formy sjednocování a má to potenciál, že se tak stane spíše samo od sebe než na základě toho, co děláte zde [v OSN]. Bylo by rozumné, abyste následovali logiku tohoto postupu a zdrželi se takových prostředků, které v současnosti plánujete. [Jde o přímou Kryonovu radu ohledně toho, co by OSN měla plánovat pro Severní Koreu, se žádostí, aby byli opatrní, protože pod pokličkou se vaří něco jiného].

 

Jižní Amerika vás překvapí svou stabilitou. Začíná to teď, protože kundalini planety se pohybuje v tomto směru, aby se vycentrovala ve spodní části tohoto kontinentu, v Chile. Nahoře v Kolumbii a dole v Chile jsou nejstabilnější a nejstálejší vlády, jaké jste kdy v Jižní Americe viděli. Budují základnu pro země, které jsou mezi nimi, aby se k nim připojily.

 

V minulosti byli hrdinové, kteří přišli dříve, než nastal jejich čas, kteří se snažili spojit dohromady státy Jižní Ameriky, jak španělské tak portugalské. Není nutné, aby se to stalo [s jedním Člověkem, který by vedl křížovou výpravu za sjednocení], ale to, k čemu dojde, bude vědomí splynutí. To znamená, že stabilita bude hledat svůj vlastní střed, protože naděje je tím klíčem, a staré cesty se zužují. Je zde jeden diktátor, který to může všechno přerušit. Můžete počítat jeho dny a já to zde říkám pro všechny, aby to viděli a sledovali. Protože staré energie nemohou existovat společně s novou energií vědomí národů. Tato energie padne sama od sebe, zevnitř. Buď to, nebo, i když na to je jen malá naděje, může se změnit! Uvidíte to a já jsem vám to zde řekl.

 

Na malém karibském ostrově vzdáleném 90 mil od vašeho amerického pobřeží se bude brzy slavit. Možná poprvé budou USA tolerovat ty, které v minulosti viděli jako velice blízké komunistické vládě a dovolí jim, aby existovali tak, jak jsou, ale s volným obchodem a turistikou. Toto je mimo paradigma čehokoliv, co kdokoliv z vás kdy očekával, protože až do teď existovala buď bílá nebo černá, až dokud se neobjevila Čína , tak je to [Kryon zamrká]. Teď možná přichází čas pro Kubu? Říkám vám, že toto je aktuálně na pořadu dne.

 

To mě přivádí k proroctví, které jsem učinil před nějakým časem. Protože zůstává stále platným [potenciály se nezměnily]. Jedna z těch nejneobvyklejších věcí jakou jste si kdy vůbec dokázali představit, že by se mohla stát, se týká Íránu. Řeknu vám to znovu, tak jak jsem to již třikrát řekl třem jiným skupinám. Teď to sdělím v těchto místnostech Organizace spojených národů. Írán má možná v rukou klíč k nejstabilnějšímu, nejziskovějšímu a nejvlivnějšímu národu na Blízkém východě. A bude-li tento potenciál naplněn, budou to mladí Íránci, kteří budou aktéry „Velké íránské revoluce“.

 

Když bude Írán veden lidmi s mladou islámskou myslí, ale bez staré energie „myslí mulláhů“, naleznete stabilitu. Protože mladí lidé tohoto národa se začnou rozhlížet kolem sebe a uvidí rozdíly, jaké mohou získat v míru díky obchodu, díky investicím. Cesta, kterou šla starší generace je vyplněna nenávistí, strachem a možností války. Zvěčňuje tisíc let utrpení, vydržování si starých nepřátel a udržování šarvátek v chodu. Mladí lidé si uvědomí, že jejich prorok byl pro jednotu, a začnou důkladněji studovat pravý význam Islámu, a nebudou s ním v rozporu, když se budou spojovat se starými nepřáteli. Protože to je to o čem mluvil jejich prorok a proč především přišel.

 

Poslední věc, kterou uvidíte nebo si představíte, že byste mohli někdy vidět, má silný potenciál pro to, že se stane. Existují možnosti, že Írán bude skutečně investovat do míru Jeruzaléma a že jejich autority a finanční prostředky začnou mít velký vliv na vyřešení situace v Izraeli – nepůjde pouze o vyřešení situace mezi Izraelem a těmi co se nazývají Palestinci, ale mnohem větší vliv bude mít vyřešení situace pro okolní islámské země.

 

Jeruzalém je rozdělené město. Fakticky je jedním, ve kterém ale mají židovský, křesťanský, arménský a islámský vliv podíl na čtyřech kvadrantech. Představte si ten stejný scénář, ale s plnou mocí! To znamená, že by se dodržovalo stejné uspořádání, ale s povolením stát se oddělenou zemí, nebo „mírovou zónou“. Řeknete si, „Židé to nikdy nedovolí!“ Zeptejte se mladší hebrejsky hovořící generace, jestli by o tom mohli uvažovat, protože budete šokováni tím, co vám odpoví. Mohou to vlastně vyměnit za možnost usadit se v oblastech, kde by všichni žili mnohem raději! Také oni začínají sdílet to, o čem přemýšlejí jejich mladé protějšky z Íránu… o uzavření kompromisu a míru namísto pokračování v cestě nenávisti a netolerance. Ti mladí za vámi, o generaci moudřejší [vaše děti], nakonec převezmou otěže vlády, a rozdíly v myšlení se stanou zřejmými. Skutečná válka je ta mezi starou a novou energií. To bylo Kryonovým poselstvím po více než 20 let. Tato válka se dá vyhrát a obě strany z ní mohou vzejít jako vítězové.

 

Mír na Blízkém východě stvořený obyvateli Blízkého východu – jaké to pojetí! V minulosti jste si mysleli, že to vzejde odsud (z OSN) nebo že vliv Západu vytvoří kompromis mezi dvěma stranami, které se spolu ani nesetkají! Existuje možnost, že to přijde přímo z centra Blízkého východu, ne ze Západu. Nevzejde to od těch, kteří se snaží, seč mohou, aby získali takový vliv, aby blízkovýchodní země jednaly podle příslušného rámce Západních představ. Možnost, kterou před vás stavím, není něčím ze seznamu futuristů, něčím co by se mohlo stát. Je to to, čemu říkáme „divoká karta“. Je to to co se stalo se Sovětským svazem… zase nic co by bylo na futuristické obrazovce možností.

 

Války se vedou a na pocity se zapomíná. Velká občanská válka ve Spojených státech nebyla zdrojem trvalého rozdělení vědomí. Druhá světová válka nevytvořila nepřátele na věčné časy. Místo toho dnes nacházíte všechny tyto vlády a obyvatelstvo pracující pospolu. Většina z nich se nespoléhá na minulé pocity. Blízký východ je jiný, o tom co se stalo v minulosti, se vyučuje jako o tom co „se děje dnes“. To je to, co se změní.

 

Uvidíte země v okolí Íránu spojit se s Íránem, dokonce i dřívější nepřátele. Hranice budou uvolněny. Posléze to ovlivní i Pákistán a Afghánistán, kteří nebudou chtít zůstat mimo nový blízkovýchodní svaz. Bude zahrnovat i Indii, která naváže obchodní vztahy s Pákistánem na nikdy nevídané úrovni. Ti, kdo představují myšlení se starou energií, se nebudou mít kam skrýt, protože mír bude tím, co se jim postaví do cesty. Rozšíří se úplně nová představa, která říká, „jestliže teď můžeme zastavit tradice nenávisti a učit naše děti naději, nakonec zde bude skupina národů, která bude jen vzpomínat na to, jaké to bývalo napětí, pouze ze čtení svých historických knih.“ Nastupuje kvantová generace, taková, která dokáže myslet dopředu, způsobem vzdáleným jejich vlastním životům…vzdáleným učení jejich rodičů o nenávisti a starých způsobech. A to je součást nové propasti, která vznikne mezi rodiči a dětmi po příštích 50 let na Blízkém východě.

 

To je to, co vidíme a je to součástí života mnoha lidí, co jsou tady. Může to pokračovat pomaleji v závislosti na tom, co děláte. Může to jít rychleji v závislosti na tom, co děláte. Ale dokud můj partner channelluje, tak to funguje. Je to proto, že jsme vám o té možnosti řekli už v roce 1989. Věci se v politice a vědomí dějí pomalu. Někdy je to pro mnohé z vás příliš pomalu. Podívejte se na tyto věci, které se začnou dít dokonce ještě před dokončením renovace této budovy [mluví se o renovaci budovy OSN, která má trvat pět let]. Uvidíte zárodky těchto věcí, a ano, dokonce bitvy, které jim mají zabránit…. staré proti novému. To je potenciál tohoto okamžiku. I pokud to bude trvat déle, ta možnost stále bude existovat. Je to míč, který se kutálí ve vědomí mysli a činu, které je nezměrné. Kutálí se teď. Je to silné a interdimensionální a vy to nemůžete vidět. Ale já ano. Bude to těžké zastavit mír na Zemi.

 

Jsem Kryon. A vím, kdo jste vy. Snad cítíte lásku Boha ve svých srdcích, že tyto věci jsou pravdivé a přesné, tak jak jsou viděny tímto channellerem skrze mne, protože já miluji lidstvo. Nikdy bych vám neříkal věci, které by nebyly pravda. Neexistuje důvod, abych vám předával dobré zprávy, které se nemají stát.

 

A tak to je.

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info ). Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět