11-2011 Kryon

Rekalibrace moudrosti

Tento živý channeling byl předán v Limě, Peru dne 27. listopadu 2011

S cílem pomoci čtenáři, byl tento channeling za účelem ještě jasnějšího pochopení znovu Kryonem a Leem předělán. Často se totiž stane, že co se naživo zažije, obsahuje skrytou energii, která nese určitý druh komunikace – toto u vytištěné stránky není. Takže si užijte toto obohacené poselství. 

 

Zdravím vás, milovaní, jsem Kryon z Magnetické služby.

Proces byl zahájen – a mluvili jsme o tom již mnohokrát.  Informace, kterou vám chci dát, byla již jednou předána. Ale nepředal ji Kryon a nebyla předána ve španělštině, takže nyní vám sdělíme shrnutí – což nepotrvá dlouho. Je důležité, abyste to slyšeli a aby to slyšeli i ostatní, aby všichni pochopili, co to všechno znamená.

.

Tato informace nebyla předána komplexně a proto může být snadno pochopena nesprávně. Je to informace, která se vztahuje k vaší oblasti (Peru) a je esoterická. Tak začněme opakování.
.

Předpověď velkého posunu

Na planetě probíhá velký posun a jedná se o pomalý, hluboký posun lidského vědomí. Před 22 lety jsme vám o tom řekli v prvním záznamu (Kryonova Kniha Jedna). Část Kryonovy energie byla vytvořena za tím účelem, aby vám dala pochopení, informaci a lásku o věcech a k věcem, které jsou na planetě nové. Toto je jedna z nich. Přestože je nová, není nečekaná.

.

Před 22 léty jsme začali mluvit o  pohybu, který se kolem vás odehrává. A dnes vám bylo ukázáno, jak byla celá záležitost přepsána a zaznamenána (již dříve, během tohoto setkání). Řekli jsme, že Kundalíní planety je v pohybu. Nikdy nepoužíváme slovo had, ale nyní tak učiníme. Bylo to staré proroctví, ale nejednalo se o proroctví těch, kteří jsou zde. A ti, kteří toto uslyší by měli vědět, že mluvím z Peru.

.

Tato speciální proroctví většinou pocházejí od obyvatel severní polokoule. Mnohá hovořila o tomto čase jako o pohybu energie. Některá proroctví pochází od Mayů a některá až z úplného severu. Hovořila o tom, že přijde doba možností, nádherné změny planety Země. Bude to vědomý posun, který začne pohybem Okřídleného hada směrem na jih. Nyní je důležité, abyste pochopili proč se to děje a co to ve skutečnosti znamená. (Kryon Kniha Osm – 2000 – strana 341 „Cesta Okřídleného Hada „. Zatím bohužel nevyšla v ČJ.)

.
Tři mřížky

Na planetě jsou tři mřížky a o všech jsme nedávno hovořili. Jednou z nich je Magnetická mřížka. Přišel jsem v r. 1989 a to, co byste označili jako vědomí mého partnera a já jsme splynuli v jedno, abychom vám mohli předat zprávu. Řekli jsme vám, že Magnetická mřížka planety se v příštích 10 letech pohne víc než v uplynulých 100 letech. Bylo to znatelné již v roce 2002. Věda to zaznamenala a je to měřitelné obyčejným kompasem. Magnetická mřížka se posunula a my jsme vám řekli, že se to stane.

.

To byl pouze začátek, protože je to propojeno s dalšími dvěma mřížkami planety, které jsou také neviditelné. Druhá se jmenuje Krystalická mřížka. Třetí nazveme Gaia..Všechny jsou spolu propojeny, ale nejdynamičtější je ta krystalická. Krystalická mřížka reaguje na lidské vědomí a na tzv. Kundalíní planety. Je to energie, která se pohybuje a rozplétá, ale pouze, pokud je k tomu vyzvána prostřednictvím multidimenzionální energie zvané lidské vědomí. To se stalo a nyní si vysvětleme, proč k tomu došlo.

.

Může se to zdát příliš zjednodušené, ale již mnohokrát jsme zmínili, že planeta není v rovnováze. Rovnováha, o které hovoříme, je rovnováha mezi mužským a ženským vědomím. Tuto informaci jsme vám dali před lety. Řekli jsme vám, že na planetě je těžká převaha mužského prvku. Není to vyvážené. A to ovlivňuje mřížku, a planetu a Gaiu, ale lidstvo vytvořilo na planetě tuto energii během svého historického vývoje. To se teď mění, protože lidé se mění. A když se mění lidé, mění se i Gaia.

.

Nepleťte se: to nemá nic společného s muži a ženami. Má to co do činění s vědomím mužů a žen. V poslední Kryonově informaci o 12  vrstvách DNA  jsme popsali jednu hlubokou vrstvu DNA, která existuje samostatně. Neřekneme vám její číslo v pořadí, protože chceme, abyste ji sami našli a odhalili – a abyste se pak smáli synchronicitě numerologie. Jmenuje se Moudrost Posvátného Ženství. Neprolíná se s žádnou jinou vrstvou, tak jako některé jiné. Je jemná a něžná. Je to mateřská energie – vlastně je víc než to.

.

Co se dnes děje v tomto posunu vědomí je, že se začínají měnit specifické energie. A znovu: může se to zdát jako příliš zjednodušené, ale má to co dělat s magnetizmem a také s lidským vědomím. Existuje v tom systém, který se vám zdá značně nevěrohodný, a který se týká všech zemských energií které na sebe vzájemně působí jako katalyzátory. Jak se pohybuje lidské vědomí, pohybují se i zemské mřížky – tj. jedno ovlivňuje druhé.
.

Charakteristiky severní a jižní hemisféry

Severní hemisféra planety obsahuje více toho, co bychom označili jak mužská energie planety. Jižní hemisféra má více ženské energie. Tato informace vám již byla předána dříve. To je polarita a dualita planety. Když se začínají měnit lidské bytosti, začíná se měnit i planeta a energie mřížek. Takže největší změny týkající se zemských mřížek se odehrávají jako reakce na lidstvo.
.
Všimněte si, že nerovnováha lidstva a nerovnováha zemských hemisfér je patrna v dějepise. Většina velkých válek a všechny světové války začaly a probíhaly většinou na severu. Tam se odehrávala většina bojů. Tam se, zas a znova, odehrávalo porobování národů. To byla nerovnováha planety a mužskou válečnou nerovnováhu můžete velmi zřetelně vidět na severní polokouli.

.

Většina válek na jižní polokouli byla zapříčiněna těmi ze severu, kteří přišli ovládnout a zotročit. Vidíte, o čem hovoříme? Uvažovali jste někdy o tom? Severní polokoule má těžkou mužskou energii, ale ne nadlouho.

.

Teď, pokud je pravda, že se planeta ve svém vědomí začíná sama dostávat do rovnováhy, co myslíte, že se děje? Odpověď je, že začínáte pozorovat vyvažování mužského a ženského vědomí. Znamená to, že mužské bytosti  planety se stávají vyváženějšími. Znamená to, že ženské bytosti planety se stávají vyváženějšími. Lidstvo se stává vyváženějším.  

.

Začátek konce války

Existuje rčení které říká: ”Kdyby ženy vládly světu, nikdy by neposlaly své syny do boje.” To se stalo definicí “mateřské energie”. Řeknu vám jiné rčení: „Kdyby byl ve světe vyvážen mužský a ženský prvek, lidé by nikdy neposlali své děti do boje.”

.

Vyvážení mužských a ženských energií v mřížkách znamená, že se určitý druh zemské energie dá do pohybu. Kundalíní se musí hýbat. Byla na místě tak dlouho na severní polokouli – v Indii a Tibetu. Mnozí říkají, že tam bylo centrum spirituální moudrosti. Skutečně, byla tam moudrost, a to pomáhalo vyvažovat těžkou mužskou energii, ale přitom to samo získalo těžký mužský charakter.

.

Kolik ženských vůdců vidíte mezi mnichy a u jiných duchovních řádů v těchto oblastech? Odpověď je, že skoro žádné.

.

Jižní polokoule představuje ženskou energii planety. Kundalíní se dala do pohybu v reakci na lidstvo a roztáčí se a ocas hada bude na konci Chile. Střed (Okřídleného) Hada je v Peru.

.
Nejde o posun moudrosti

Na rozdíl od toho, co vám možná bylo řečeno, to nemá nic společného s posunem moudrosti na jižní polokouli. Poslouchejte. Co tu je? (V Peru.) Kdybyste se zajímali o zdejší historii, našli byste moudrého posvátného ženství! Je všude. Nedaleko odsud v horách je místo, které byste nazvali hlavním městem moudrého posvátného ženství planety (Machu Picchu). Bylo to ignorováno! Tato pravda ležela zde neznámá, pouze místní  farmáři o ní věděli a v jejich očích nešlo o žádný objev. Dobyvatelé (Španělé) se v této oblasti pohybovali a nikdy to nenašli. Lidstvo na to nebylo připraveno a nyní je.        

Budou tací, kteří vyslechnou tuto zprávu a řeknou:  “Moudrost Tibetu se přesouvá do Peru”. Tak to není. Ale srdeční čakra Země, což je Kundalíní, nyní začíná hledat druhé centrum vědění, které bude vyváženější. Posouvá se do místa, kde převládala něžnější forma moudrosti. Hledá moudrost posvátného ženství.

.

Takže Země je připravena vzít tuto moudrost a otevřít portály tohoto místa. Během tohoto procesu bude vědomí planety změněno ještě víc. Čekalo na to.
.

Opravdová energie Machu Picchu  

Místo, které nazýváte Machu Picchu (což je vaše pojmenování, nepojmenovali to tak jeho stavitelé) představuje něžnou energii. Je to bezpečná, a děloze podobná energie. Je nádherná a proto tam mnozí začali přicházet. Jsou touto energií přitahováni, protože věděli, že přichází. Staré duše ze všech koutů světa ji chtějí pocítit. Chtějí vylézt na skály a oslavit ji. Je to nová země. Je čas, aby moudrost, která zde byla odjakživa, byla umístěna do Krystalické mřížky planety a sdílena všemi.

.

Zrovna jsem vysvětlil pohyb Kundalíní, energie Okřídleného Hada. Činí tuto oblast ctěnou. Vždy byla na to připravena. Oslavovali jste sté výročí objevení Machu Picchu -  to je vše. Je to pouze zlomek historie severu. Bylo skryto a teprve nedávno odkryto. Bylo připravováno, chráněno, a nyní je připraveno k tomu, stát se hlavním městem moudré, božské ženskosti na planetě. 

.

Jsou zde tajemství, která možná nebudou nikdy odhalena. Jsou zde ti, kteří reprezentují Sedm Sester, kteří se ještě neukázali. Probíhá zde probuzení a někteří z lidských šamanů v této oblasti o tom vědí.

.

Peruánci, slavte! Protože to je to, na co staré duše čekaly. Proto je zde vůči tomu odpor. Odpor je proto, že stará energie která se zde nachází, to nechce přijmout. Stará energie sem přišla před dávnou dobou ze severní polokoule a je nevyvážená a vy to víte. Nedělá čest zemi, vzduchu ani vodě.

.

Takže zde bude posun a změna a odpor. Buď na to připravena, stará duše. Oslavuj to, co se děje a připravuj budoucí generaci na to, co přichází. To je zpráva, kterou vám dáváme. Je ucelenější než jak byla dána dříve, a vysvětluje vám, proč je pozměněna. Předáváme to dokonce i do vaší DNA, protože ta je v módu zapamatování si a čekala, až se toto stane.

.

Konečně, jsou tací, kteří této zprávě nechtějí rozumět. Pro ty říkám, že to není nutné. Místo toho vězte toto: Boží láska je ve vás a chce, abyste odešli jiní než jste sem přišli. Nemusíte pochopit všechno esoterické. Pouze vás žádáme, abyste procítili, co je pravda.

.

Bůh vás zná a my se vám klaníme. Nastal váš čas.
.

A tak to je.

KRYON

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K z audio záznamu živého channelingu. (http://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.