11-2014 Kryon

Příští tři roky

Tento živý channeling byl přijat v Ottawě v Kanadě, 30. listopadu 2014
Abychom pomohli čtenářům, byl tento živý channeling upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl lepší porozumění. Někdy jsou informace i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto rozšířené poselství.

.

Zdravím vás, drazí. Jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je bezpečné místo. Tvoříme zde energii s doprovodem, který tu máme, abychom na vás položili bublinu lásky, kterou ucítíte příjemným způsobem. Vtiskne vám informaci, že vše co přinášíme, dokonalé a synchronizované, je díky Boží lásce k vám. Toto nebude dlouhé poselství. Mým přáním je předat vám spíše intenzitu informací.

.

Drazí, provedli jsme vás načasováním potenciálu nové energie a předávali jsme vám to přesně tehdy, když jste to potřebovali – v každém dalším bodě vaší cesty. Začali jsme v roce 2010 tím, že jsme popisovali zkušenosti roku 2012 a zdůrazňovali, že se není čeho bát. V roce 2012 jsme začali mluvit o rekalibraci 2013 a žádali jsme vás, abyste se nebáli. Když jste přešli do roku 2014, řekli jsme vám, že energie roku 2013 ještě přetrvává a že někteří z vás se ještě nacházejí v rekalibraci.
.
Energie se neřídí roky v kalendáři.Přesto vám chceme předat potenciál následujících tří let, neboť věci se začnou odehrávat rychle. Nyní je tady energie, která bude v průběhu tří let dokončena a to je energie vašeho postupu, drahé lidské bytosti. Ještě tři roky vám bude trvat zvyknout si na tuto novou energii. Máte na to čas. Je to rozhodující čas pro učení starých duší. Jde o hluboké změny a vy je potřebujete vstřebávat pomalu, rozpoznat, o co jde, a přivést je k sobě. Ale v průběhu těchto tří let vzniká nové paradigma. Kvantový astrolog v této místnosti to spatří v tabulkách, protože je to hluboké, přesné a pravdivé.
.
Pojďme nejprve prozkoumat numerologické okolnosti, abyste viděli, že čísla ukazují, o co se jedná. Znovu a znovu jsme označovali rok 2014 jako rok jedna. Je to první rok potenciálu nového lidstva. 2013 byl rokem rekalibrace. Jednoduše jste si zvykali na posun a na to, co se mohlo dít. Zvykali jste si na fakt, že jste opravdu překročili milník a že to je skutečné. Začali jste to vnímat. Rok 2013, pro některé obtížný, byl rokem introspekce. Možná rokem učení, možná léčení. Rok 2014 startuje proces a my jsme ho nazvali rokem jedna.
.
Právě jsme identifikovali další tři roky. Důležité roky kvůli posunu v paradigmatu. Takže je nazvěme rokem dva, tři a čtyři. Nyní se můžete podívat na numerologii každého z nich a udělat si představu o jistých věcech. Dvojka je dualita, trojka katalyzátor a konečně čtyřka – struktura. Když je sečtete dohromady, dostanete devítku, dokončení. Tyto tři roky budou dokončením cyklu pro lidské bytosti, zejména staré duše. Staré duše dokončí cyklus na planetě i pro ty, kdo nejsou starými dušemi; uvidíte, co to znamená. Lidské vědomí zažije velkolepé posuny – daleko od toho, co bylo, k tomu, co bude. Ale neočekávejte osvícenou populaci za tři roky, drazí.  Hovořím o posunu, který budete moci pozorovat na Zemi v hlavním proudu někdy koncem příštích tří let. Mluvíme o letech 2015, 2016 a 2017. Zkuste je sečíst – a nebuďte překvapeni, že opět dostanete devítku. A to je další, co vám chceme říct.
.
Dá se to nazvat jako synchronicita nebo shoda náhod, že všechna ta čísla dávají devítku? Mělo by vám to napovědět, že tři roky, které jsou před vámi, představují něco velkolepého… protože když uvidíte devítky na různých místech, uvědomíte si, že to dokončení je dokončením cyklu. Nebo taky učení. Jelikož numerologie je energie a v tomto konkrétním případě jde o lidskou energii, bude to tedy dokončení cyklu učení. Začínáte luštit hádanku a v průběhu tří let budete připraveni posunout se dál.
.
Nyní bych s vámi rád shrnul staré a nové paradigma, abyste viděli, o čem mluvíme. Staré paradigma existence pro starou duši na této planetě je tlačit proti energii, která není souměřitelná s vaší. Kamkoli jdete a cokoli děláte, tlačíte. Tlačíte proti zdravému rozumu; tlačíte proti rodině.  Lidé, se kterými pracujete, hlavní náboženství na této planetě – na všechny tyto věci, kamkoli se podíváte, tlačíte. Jedna z věcí, na které si budete muset zvyknout, je nové paradigma.
.
Následující tři roky reprezentují trojku. Trojka je katalyzátor. Proto říkáme, že po tři roky bude energie dokončení katalytická. To znamená, že změní všechno kolem. Ty tři roky urychlí energii staré duše v novém paradigmatu a vy to začnete vidět a věřit tomu, co vám říkáme. Je čas pracovat. Jaké je nové paradigma? Už na nic netlačit.
.
Drazí, chci vám říct, co přijde. Neřídí se to podle kalendáře, tak nečekejte, že 1. ledna 2015 přijde posun. Pro každého je to jiné. To, co vám poskytujeme, je potenciál pro mnohé. Nemusíte tlačit. V kolika životech, kterými jste prošli, drazí, jste pouze tlačili proti staré energii? Odpověď zní: ve všech, ve všech, ve všech… Jak dlouho myslíte, že vám potrvá změnit to, co nazvu psychika Akáši – to, co očekáváte, že se stane, stále dokola; to, co si přinášíte skrze svou Akášu, budete znovu očekávat. A právě to budete muset přepsat. Bude to tříletý proces přepisu starého Akášického paradigmatu. Akášické paradigma vás, v jiných životech, kdy jste tlačili proti staré energii a snažili jste se pohnout dopředu. To, co je zodpovědné za vaši nedostatečnou sebeúctu jako staré duše, se stalo dávno. Není s vámi nic v nepořádku. Je to kulminace tlačení proti staré energii, která tlačí zase zpátky. Zdá se, že se takhle nikam nedostanete. Kolik let jste tím museli procházet, než jste se tentokrát probudili a řekli jste si: „Je to tu zas!“? A část vašeho těla říká: „Já vím, jak tvrdě tlačit, než budu vědět, že už nemám tlačit. Protože stará energie neustoupí.“ Možná řeknete: „Bez ohledu na to, kolik světla vyzařuji, je tady stále chamtivost a korupce, ve vládě jsou stále problémy.  Jakoby existovalo spiknutí proti mému světlu.“ Pokud jste si to mysleli, měli jste pravdu. Až dosud. V roce dva, tři a čtyři se probouzí nové paradigma. A my vás zveme, abyste se na tomto velkolepém posunu podíleli. Překročili jste milník (2012) a víte, že teď se věci začnou odvíjet jiným směrem. Ale pokud jste stovky životů byli zvyklí tvrdě tlačit určitým směrem, budete v těchto letech dělat totéž. Takže zde je pozvánka: přepište program, na který jste zvyklí. Neboť vám chci říci toto: stará energie umírá. Musí. I ona musí učinit posun; nepřemění se v něco jiného, prostě odejde pryč.
.
Kousek po kousku se bude lidské vědomí dívat samo na sebe a očistí se. Co je vhodné či nevhodné se stane součástí kulturního chování a moudrosti. Ve včerejším poselství jsme zmínili, co jsme vás učili loni v lednu – že evoluce vaší lidské duše by se dala přirovnat k dětem na dětském hřišti, kde se po staletí děti vzájemně šikanují, bijí se, tvoří gangy a chovají se nezrale. Že přesně jako vidíte své děti, jak z toho vyrostou a stanou se dospělými, takový je posun i v paradigmatu, který přichází. Zralost, moudrost v jednání, tolerance a soucit. A že to přichází pomalu. Ještě jsme vám ale neřekli, že stará energie začíná pomalu odcházet společně s těmito změnami, a že ji nahrazuje něco, co jste opravdu nečekali. Je to nový nástroj. Nová energie na této planetě začne být více souměřitelná s vaší tvořivou schopností. Dovolte, abych to řekl jinak, můj partnere, abys to vyjádřil lépe… (smích).
.
Dostane se vám pomoci. Řekli jsme to už dříve, ale nedali jsme vám časovou linii. V letech dva, tři a čtyři začnete dostávat pomoc místo tlačení proti staré energii. Vítr vám bude foukat do zad. Věci, o které se pokusíte, budou fungovat, ale pouze pokud upustíte od starého vzorce očekávání nezdaru. Chápete to? Začněte očekávat úspěch - když řešíte záležitosti v rodině; když se zabýváte jinými věcmi na Zemi, které jste léta nebyli schopni uskutečnit – včetně následování svých tužeb, rozvoje určitých programů; mluvím k lidem tady; psaní knih… Nevíte, odkud brát finanční zdroje, nevíte, kdo to uvidí, nevíte, jak to udělat. A co? To, co jste přizvali s touto energií, bude s vámi spolutvořit a pro vás vytvářet synchronicity, protože svým záměrem vysíláte signál na místa, o kterých ani nevíte, že na této planetě v této energii existují, aby pracovaly právě s vámi a posouvaly vás vpřed.  Někteří z vás to uvidí a budou s tím pracovat a někteří ne.  Protože je těžké to změnit.
.
Kolik životů jste museli tlačit? A tak vzniká pocit, že nic není dost dobré. Že se nikdy nikam nedostanete. Že na tom nikomu nezáleží, nikdo neposlouchá a tak dále a tak dále. Mohl bych pokračovat.
.
A já jsem tady, abych vám řekl: jste mnohem úžasnější než toto. Ani nevíte jak. Proč byste měli naletět na krásné řeči staré energie, když tu stará duše sedí se zázraky v kapse? Drazí, vy jste ti, kdo to má spustit – vy, kteří posloucháte toto poselství. Dostane se vám spolupráce na místech, kde ji budete potřebovat. Pro některé to bude mít smysl a pro některé ne, ale časové kapsle se otevírají a začínají chrlit informace, které se přenesou do mřížky a to způsobí, že se budete cítit lépe.
.
Magnetická mřížka, krystalická mřížka, Gaia – to jsou mřížky planety, o kterých jsme diskutovali a učili. To jsou ti pomocníci, to jsou ty nástroje; to jsou vaši spojenci. Vědí o nové energii. Jsou tady, aby vás podporovaly a pomáhaly, dokud tomu neuvěříte. Stále máte svobodnou volbu, drahé lidské bytosti. Co s tím uděláte? Časové kapsle budou v roce dva, tři a čtyři daleko aktivnější a někteří z vás to pocítí do té míry, že řeknou: „Mám neskutečné štěstí.“ (Kryon se směje.) Tak stará energie nazývá průběh synchronicit. Na konci těch tří let vám konečně svitne: to vy jste to vytvořili, nebyla to náhoda. A jaké že to věci můžete vytvořit?  Ó, to je různé.
.
Proč jste sem přišli? Posluchači, proč toto posloucháš? Opravdu, upřímně, proč sedíš na té židli? Co chceš? Stará duše, jestli chceš zůstat na této planetě a rozluštit tu hádanku, pak nikomu neposlouží, když budeš nemocný. Slyšíš mě? Chci, abys o tom chvíli uvažoval. Nepřišel jsi sem, abys byl nemocný. Jak můžeš být vyrovnaný a pracovat na té hádance, když strádáš a trpíš, když tvé buňky nefungují správně? Je načase se o to postarat. Část toho, o čem mluvíme, je nejvyšší, nová, krásná hojivá energie. A vy ji přivedete do svého těla a vaše innate (vrozená moudrost těla) bude poprvé velice pozorně naslouchat všemu, co říkáte; ucítíte to. V roce dva, tři, čtyři – chci, abyste začali mluvit s buňkami ve svém těle – aktivně a nahlas – abyste používali afirmace o kráse. Ať to jsou afirmace „Já jsem“, ne „já chci“ nebo „mám v úmyslu“. „Já jsem“ je to, na co innate reaguje. Já jsem zdráv. Já jsem, kdo jsem. Já jsem mistr. Já jsem. Mládnu. (V angl.: já jsem mládnoucí – pozn. překl.) Všechna ta „já jsem“ tam jsou. Vaše innate je vezme, uvidí je jako instrukce pro tělo a začne proces, o kterém mluvíme už desetiletí. Jenže teď začnete cítit podporu. Už to nejste vy s vámi. Jste to vy a zbytek energie, který tlačí. A přitom vám pomáhá.
.
Časem budu konkrétnější, ale chci to uvést do perspektivy. Toto jste ještě neslyšeli. Protože jste tady ještě nebyli. Ne doopravdy. Dvacet pět let vám předkládám stejnou zprávu různými slovy. Vydržte, říkám. Máte kontrolu nad svým tělem, říkám. Můžete žít mnohem déle, říkám. Vydržte.
.
A najednou vám začínáme dávat informace o tom, jak na to. Ta zpráva vám říká, že máte podporu. A je na čase. Skutečně jste si mysleli, že v této nové energii byste to měli zvládnout sami? To jste si mysleli? Pokud ano, tak jste jen kopírovali a zrcadlili to, co jste dělali po celé věky. To už ale není nová energie. Léčiteli v této místnosti, poslouchej! Věci, které už jsou pryč a začínají prolamovat zeď hlavního proudu, začnou být přijímány velkolepějším způsobem. Budou zahrnovat logiku, ohleduplnost, soucit. Začnou být více přijímány možnosti, které „slyší na čtyřku“ (4D), možnosti, kvůli kterým tu jste a které nepodléhají „mainstreamovému“ myšlení. Tím vším chci říci: vyhlížejte tu změnu, která je na vaší straně a zatlačte na dveře, o kterých jste si mysleli, že jsou navždy zavřené. Nebuďte překvapeni, když na druhé straně bude někdo „neviditelný“, kdo je otevře, když na ně zatlačíte. Takové to bude.
.
Poslouchejte, vy všichni máte schopnost rozpoznat, co dělat dál, založenou na signálech, které vám předává vaše duše. Když na něco zatlačíte a ono to „vzdoruje“, přestaňte na to tlačit. Avšak nepřestaňte tlačit navždy. Zatlačte znovu zítra, nebo příští týden nebo další týden, abyste zjistili, jestli se energie nezměnily. Dali jsme vám tu informaci už před lety. Lidské bytosti se řídí tímto vzorcem: něco zkusí, nepodaří se to a tak už to nikdy nezkusí znovu. Jejich představa je taková, že pokud to selže jednou, selže to vždycky. Jak lineární přístup! Když cítíte odpor, počkejte a zatlačte zase později. Možná zatlačíte trošku jinak. Počkejte na dveře, které se otevřou. Otevřou se.
.
Drazí, možná mluvím šifrovaně, možná vám dávám informace, které jsou metaforické, ale jádro této konverzace, esence tohoto rozhovoru, tkví v tom, že v následujících letech obdržíte pomoc s těmito energiemi. Otevírá to nové paradigma a pak se to ještě zlepší.
.
Stará duše, chci, aby ses to naučila dělat. Někteří uspějí a jiní ne. Ti, kteří neuspějí, prostě počkají a budou se učit trochu déle, zabere jim to trochu víc času, ale naučí se to.
.
Jak vám to jen popsat, zatímco uzavíráme toto poselství? „Kryone, budu ten, kdo uspěje nebo ne?  Řekl jsi přece, některým se to povede a jiným ne.“ (Kryon se směje.) To Duch neví. Nemůžu vám dát výklad, protože jedním z atributů nové energie je posun. Kolik z vás je připraveno udělat posun hned teď? Nová paradigmata myšlení jsou obtížná, některá budou záviset na kultuře. To znamená, že některé kultury na ně přistoupí daleko rychleji než jiné. Bude to očividné a jasné. Jednomu pohlaví to přijde snazší než druhému. A co vy? Přistoupíte na změnu nebo opustíte tuto místnost s tou samou písničkou?
.
Drazí, mluvím ke starým duším, které poslouchají toto poselství, a říkám, že vy všichni máte příležitost přepsat realitu, jakou ji znáte, a posunout se k energii, která vám chce pomoci udělat věci, které vytvoří světlo pro vás a pro další lidi na této planetě -  mluvení s vaší innate, využití léčení, pro které jste sem přišli, situační změny, které dávají smysl a o které jste žádali – to všechno v následujících třech letech.
.
Proveďte numerologii, uvidíte její smysl; vy víte, že ta energie je správná, máte na své straně matematiku. Toto je správná chvíle. Je na čase. Teď, když je rok jedna téměř u konce a roky dva, tři a čtyři začínají svůj cyklus trojky, budete toho součástí nebo ne? Víte, nikdo vás neodsoudí, řeknete-li ne. Ale proč byste to dělali? Kvůli tomu jste sem přeci přišli. To jste sem přišli udělat. Chci, abyste to viděli jasně. Všechny ty životy, které jste žili, nyní přicházejí k tomu, co byste nazvali bodem obratu, smyslem…
.
Dali jsme vám pokyny, řekli jsme vám, že máte pomoc. Řekli jsme, že se otevírají časové kapsle, že innate;  vlastně jsme řekli: dovolte, aby započalo léčení.
.
Někteří v této místnosti budou vědět, že mluvím konkrétně k nim. Někteří z těch, kdo poslouchají později, budou vědět, že mluvím k nim. To protože vím, kdo slyší tato slova. Všechny tyto věci se propojí dokonalým způsobem, pokud to dovolíte. Netlačte moc tvrdě, pokud cítíte odpor, ale nikdy nepřestaňte tlačit. (Smích.)
.
Toto je dnešní poselství, nádherné poselství pro vás.

.A tak to je.

KRYON

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – The Next Three Years- mp3 záznam, 29 minut

.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz) a www.transformace.info ). Přepis záznamu do textové podoby provedla Hanka Č. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět