11-2014 Kryon

„Odhalená Innate“

 

Tento živý channeling byl přijat v Portlandu, v Oregonu, v sobotu 22. listopadu 2014

Abychom pomohli čtenářům, byl tento živý channeling upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl lepší porozumění. Někdy jsou informace i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto rozšířené poselství přijaté Portlandu, 22. listopadu 2014.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Dnes večer vám chci představit jeden velmi důležitý systém způsobem, jakým jsme to nikdy dříve neudělali. Nazveme tuto informaci, „Začátek informování o Innate (vrozená moudrost těla).“ Už jsme na toto téma hovořili a jeden z nich byl nazván Záhadná Innate*. Navíc jsme vám předali některé z atributů týkající se vašeho vlastního těla, a dnes tyto informace chceme ještě obohatit.

 

Velkolepá Innate

Moji drazí, chci vám vyprávět o procesu ve vašem těle, který je nejen tajemný, protože není ve 3D, ale i dostatečně prchavý, takže jej nelze skutečně definovat. Přesto patří k vám tak dobře, že jste to vlastně vy. Mohli byste se ptát, „Jak může něco být v mém nitru, Kryone, aniž bych o tom doopravdy věděl?“ Odpověď, kterou ode mě opět dostanete, zní, že vaše DNA nepracuje zatím na plný výkon, a že toto je ten důvod. Vaše vědomí ještě není synchronizováno s realitou jistého druhu věcí při práci uvnitř vašeho těla. Ale tyto představy k vám konečně přicházejí, a rekalibrace lidstva zahrnuje rozvinutého Ducha ve vašem nitru, a my o tom budeme hovořit trochu více v tomto channelingu.

 

Dovolte nám nejprve identifikovat Innate: Co dělá Innate tak záhadnou, je to, že se nejedná o funkci mozku. Je to také, možná, jeden z jediných systémů v těle, který není centralizovaný. Pro vás je to těžké pochopit. Tento systém nebyl objeven, takže také nebyl definovaný v medicínském smyslu. A přece je pozorován stále znovu.

 

To co máte v DNA, je velmi obtížné vysvětlit. Biliony molekul DNA ve vašem těle neustále všechny vzájemně komunikují. Musí tomu tak být, když vezmete v úvahu, co DNA dělá. Jak vaše tělo ví, který druh buňky potřebuje a kde ji potřebuje? Je to Innate, která je zodpovědná za to všechno při vašem narození. Tato DNA, dalo by se říci, je opravdu jakási esoterická centrální kontrola. Je to energetické pole kolem bilionů částic DNA, které zná sebe samo jako jednu entitu. Celá DNA pracuje jako jeden systém prostřednictvím tohoto pole, a ten jeden celý systém se nazývá Innate. Takže byste mohli říci, že je to kombinace buněk DNA ve vašem těle viděných společně jako celek, jenž nazýváte inteligentním tělem, Innate. Je decentralizovaná. Neexistuje žádný jednotlivý orgán nebo žláza v těle, která je zodpovědná za Innate. Každá jednotlivá část těla je zahrnuta v tomto inteligentním tělesném systému.

 

I když je tak prchavá, víte, jak nalézt tělesné řešení skrze Innate, a často používáte svalový test nebo kineziologii. Existuje mnoho způsobů – tapping, řeč těla, dekódování a další. Všechny tyto systémy vám dávají to, co bychom nazvali zpětnou vazbou inteligentního těla. Je to prováděno velmi úspěšně, aby se zjistilo, co vám chce inteligentní tělo sdělit. Ti, kteří napomáhají těmto procesům, dokonale vědí, že mluví k „inteligentnímu poli“ v těle. Toto pole představuje DNA jako celek, ne nějaký orgán nebo žlázu, ani mozek.

 

Innate je inteligentní záložní systém

Takže tou první věcí, kterou vám chceme o Innate říci je, že to je tělesný systém, který „ví“ více než cokoliv, co váš nervový systém nebo systém mozku kdy mohly vědět. Innate je všudypřítomná. Je v nehtu vašeho palce u nohy i ve vlasech. Je všude tam, kde je DNA, v každé formě, kde existuje DNA. Je jedinečná a jste to vy.

 

A teď vám povím, že lékařská věda to pozoruje stále znovu, ale nechápou to. Dovolte mi, abych vám dal jeden příklad: Když si nějaká Lidská Bytost poškodí při nehodě míchu, je poškozená navždy. Již jsme o tom mluvili a řekli jsme vám, „Není to divné, že se míšní nervy neopraví a opět nedorostou?“ Vše ostatní v těle je naprogramováno k tomu, aby se regenerovalo, a přece se v této oblasti buňky dobře neobnoví. Poškozená končetina to dokáže, ale nervy v míše ne. Také jsme vám řekli, že nastane doba, kdy se bude obnovovat, a že je to součástí rozvinutého Člověka, který přichází. Ale dovolte nám promluvit o tom, jaké to je teď.

 

Představte si toto: Řekněme, že znáte nebo jste viděli nějakého paraplegika. Je to muž nebo žena na vozíku, kteří mohou pohybovat jen svou hlavou. A teď, dává vám nějaký smysl, že většina nervů v míše, které umožňují pohyb, jsou poškozené, a přesto to, co v těle závisí na poškozených mozkových signálech, stále funguje? Srdeční sval nepřestává bít, dokonce i tehdy, když vám říkali, že rytmus tlukotu srdce je posílán z mozku, proto jsou ty signály ve správném schématu.

 

Věda to dokáže vysvětlit u srdce [níže], avšak, trávení také pokračuje, rozmnožování a většina tělesných funkcí pod krkem jsou nepřerušené. A přece mozek již signály neposílá. Jak to vysvětlit? Lékařská věda má v současnosti docela dobré vysvětlení pro srdce, protože je celou dobu sledují. Řeknou vám, že srdce může pracovat nezávisle, že tluče díky zvláštním buňkám v sinoatriální uzlině. To je jejich popis Innate! Zároveň sledují významný záložní systém při práci.

 

Je to jakýsi záložní systém v rámci pole DNA, které vás drží naživu. Toto DNA pole vašeho těla vás v podstatě spojuje s mozkem, a signály jsou zasílány kvantovým způsobem [bezdrátově]. Tato sinoatriální uzlina je jakási nervová anténa, která „zachycuje“ mozkové přenosy prostřednictvím tohoto pole. Je v tom tak dobrá, že i když je mozek mrtev, „pamatuje si“ po nějakou dobu tento vzorec, tak jako nějaká záložní baterie. V tom spočívá síla Innate.

 

Uvědomte si, že vaše kvantové pole DNA je neustále ve spojení s celým tělem, dokonce I když dojde k poškození míchy. Mozek pokračuje v posílání signálů, pole DNA je přijímá a posílá do srdečního svalu, trávicím procesům – všemu, kromě svalům v jiných částech. Prosím, abyste se podívali pečlivě na tuto tělesnou zvláštnost prostřednictvím zranění páteře, a poznáte, že mám pravdu. Tím získáte reálné potvrzení tohoto jevu.

 

Innate, to inteligentní tělo, vás bude udržovat naživu, i když bude poškozeno spojení s mozkem. Innate je mnohem inteligentnější, než to, co nazýváte orgánem přežití, kterým je mozek. Mozek je jakýmsi pozoruhodným počítačem přežití a existence. Dává vám možnost být zde. Ale není tak inteligentní. Nedovede vám ani sdělit, jestli nemáte v krvi nějakou hroznou nemoc. Ale Innate to dokáže.

 

Jedinečnost Innate

Je načase, abyste uvažovali o vaší DNA jako jedné věci, ne bilionech věcí. Věda neuznává ani to, že DNA dokáže komunikovat sama se sebou, a přece tomu tak musí být, aby vaše tělo mohlo všechno třídit způsobem, jakým to dělá. Krása toho, co učíme, spočívá v tomto: Hmotné tělo, to, které je kontrolováno mozkem, začíná budovat most k Innate. Tento most vzniká prostřednictvím intuice a nakonec přijde čas, kdy budete svým vlastním intuitivním léčitelem! Nejen, že budete vědět, co se děje ve vašem těle, ale budete mít mnohem vyšší porozumění energie vaší Akaše.

 

Innate má svůj vlastní druh programování. Je naprogramována na něco, co byste již měli znát, s touto novou energií, nastal čas přepsat tento program.

 

Programování přežití

Zatímco Lidský mozek je naprogramován na tělesné přežití, Innate je naprogramována na přežití duchovní. Mohli byste se zeptat, „A jaký je v tom rozdíl?“ Tělesné přežití je vaše schopnost uniknout před tygrem, který vás honí a nalézt potravu a přístřeší. Dává vám logické myšlení, abyste si to spočítali a zůstali naživu. Duchovní přežití je velmi odlišné, a velmi esoterické. Jedná se o mnohem vyšší druh přežití. Posunuje lidský duchovní vývoj a poskytuje vyšší pracovní úroveň vaší DNA. Dovolte mi, abych to vysvětlil.

 

Innate ví to, co věděly staré národy. Zná ten velkolepý plán; uvědomte si, že je spojený s Vyšším Já. Innate to ví; vaše DNA to ví. Jaký je základní příkaz Innate? Je tento: dělat pro vás všechno co může, dávat vám množství šancí při zachování svobodné volby, dovolit, aby došlo k probuzení, a tím umožnit lidstvu překročit most přežití a přesunout se do stavu vzestoupené planety. Tak zní základní příkaz.

 

Duchovní přežití představuje možnost evoluce Země a všeho co se toho týká. Innate je navržena k tomu, aby vás všemi možnými způsoby v rámci systému svobodné volby tlačila vpřed k duchovnímu vědomí. K tomu je Innate. Vidíte v tom všem ten velký plán? Máte zabudovaný jakýsi naváděcí systém, aby vám pomáhal směrovat váš potenciál.

 

Při tomto procesu Innate také velmi rozdílnými způsoby překračuje most s tělesnou chemií. Innate je zodpovědná za spontánní remisi (vymizení příznaků závady, poruchy či nemoci, aniž by došlo ke specifické léčbě či nápravě). Teď již víte, odkud pochází. Opravdu jste si mysleli, že přichází z mozku? Jak může u nějakého Člověka zmizet nějaká nemoc přes noc? Jak je možné, že se hmotné tělo může samo vyčistit od něčeho tak nevyváženého přes noc? Jak může tkáň vyrůst tak akcelerovanou rychlostí, že způsobí vyléčení téměř přes noc? Právě jsem vám předal něco, co v nemocnicích vidí stále znovu a znovu. Rentgenují je a vyšetřují a chemicky testují. Říkají, že neexistuje, že by se to mohlo normálně stát. Pro ty, kteří jsou duchovně založení, to musí být jako zázrak! Pro ty se smyslem pro vědu to zůstává nevysvětlitelné. Nádhera toho spočívá v tom, že se to opravdu dá vysvětlit. Je to zázrak Innate! Je to vaše vlastní tělo udržující vás naživu. Je to hluboký, zázračný záložní systém.

 

Toto je síla, kterou máte. Když Innate definitivně začne budovat most k tělesnému já, Lidská Bytost, tak jak ji znáte dnes, zmizí. Ta, která zaujme její místo, bude mít mnohem delší život, dokáže se sama opravit a dokonce jí budou dorůstat i končetiny. Takto byla navržena, moji drazí, a vám by to mělo začít dávat smysl.

 

Staré energetické naprogramování Innate

Teď, když už víte, co je to Innate, dovolte nám promluvit o naprogramování Innate z minulosti. V Kryonově První knize [1993], jsem mluvil o něčem, za co Innate zodpovídá. Řekl jsem, „Je načase odložit karmu.“ Karma je energie, kterou si nesete jako výsledek zkušeností z minulého života, taháte si ji přes závoj do reinkarnovaného těla. Je to jakási energie nedokončeného byznysu. To je karma. Je reálná a byla potřebná ve starší energii.

 

Je v DNA a Innate jí řídí. Takže, když jsem vám řekl, že máte odhodit svou karmu, řekl jsem, že musíte mluvit se svým tělem a mluvit se svými buňkami. Když to děláte, řekněte, „jsem hotov s energií minulosti. Opouštím svou starou karmu. Posunuji se vpřed.**“  To byly první pokyny, které jste ode mě dostali o procesu, který překračuje most od tělesného já k Innate. Řekli jsme vám, abyste používali čistý záměr.

 

Buněčný posun není automatický

Čistý záměr oslovuje vaše buňky způsobem, který je tak čistý, že jej tělo vidí jako skutečnost a jedná podle toho. Takto se odkládá karma. Vidí vás jako šéfa, tak jak tomu má být, a jedná. Teď chci, abyste viděli, co nebylo uvedeno celé ty roky a co teď nastal čas odhalit. Chci, aby vám to dávalo smysl, proto nejprve uvádíme logiku toho všeho. Všechno co je v těle naprogramováno, je naprosto řízeno svobodnou volbou. Máte volbu poslechnout instrukce přežití vašeho mozku, nebo ne. Máte svobodnou volbu věřit, jestli je toto poselství reálné nebo není. Tedy esoterické volby v této nové energii nepocházejí automaticky z vašeho těla. Svobodná volba znamená, že se po vás chce, abyste použili své božské vědomí a nasměrovali Innate k nové energii. Dává vám smysl, že spolu s tím, kdy jako stará duše vstupujete do nové energie, kde karma už není více potřeba, že Innate ji odloží sama? Odpověď zní ne. Innate čeká na instrukce, a posun vašeho vědomí není naprogramován do vaší DNA. O tom všem je svobodná volba.

 

A teď poslouchejte, protože toto je dnešní učení. Innate, protože je tak inteligentní, jak je, bude pokračovat tak jako dříve, dokud nedostane nové pokyny. Budete muset Innate přeprogramovat, protože má sklony ke staré energii. Pracuje s vámi stejným způsobem od doby, co jste Člověkem. Byla navržena k tomu, aby dělala určité věci určitým způsobem, a teď přišla doba to změnit. Vaše vědomí je klíčem k této změně. Bylo tomu tak vždy a vždy bude. Vaši svobodnou volbu je třeba odprogramovat a to nazvu instrukční soubory Innate. Takže opuštění vaší karmy bylo první novou energetickou instrukcí, kterou jsem vám kdy předal, a tady je další.

 

Přeprogramujte Innate ve svém těle právě teď! Toto přeprogramování je prostřednictvím vašeho svobodného vědomého záměru, a není těžké. Vaše vědomí, prostřednictvím čistého záměru, je králem tělesné změny. Vždy jste věděli, že můžete změnit svou chemii a léčit své tělo, a klíčem k tomu je hovořit s Innate. Teď to začíná být komplikovanější. Za okamžik vám povím, jaký je ten starý program.

 

Vaše síla

Takto to funguje. Musíte hovořit s Innate jako se svým nejlepším přítelem, jako byste byl s nějakou Lidskou Bytostí sedící před vámi. Předpokládejte, že budete hovořit se svým nejlepším přítelem. Omílali byste potom jen to samé stále dokola? Odpověď zní ne. Naopak, poskytli byste dobrému příteli k poslechu a porozumění důkaz inteligence. Toto je důvěryhodnost, kterou musíte mít s Innate. Innate je vaše inteligentní tělo a je načase, abyste přeprogramovali to, co si myslí o tom, že je vaše duchovní přežití. Je to proto, že Innate nepřekročí tu energetickou značku s vámi. Vaše vědomí vstoupilo do této nové energie, ne vaše stará původní buněčná struktura. Rekalibrace, moji drazí, není automatická.

 

Staré duše, existuje několik věcí, kterým byste měli porozumět. Shledáváte zajímavým, že Innate zná všechno o vašich minulých životech, ale vy ne? Jaký to má vliv na efektivní systém? Rádi byste věděli více? Jaká je ta energie z minulého života, kterou jste si zasloužili, kterou můžete dnes opět použít? Mluvili jsme o tom, Dolování Akaši probíhá prostřednictvím svobodné volby vědomí a rozhovoru s Innate. Svalové testování, tapping, řeč těla, afirmace, dekódování – všechno co můžete dělat, co ošálí hmotnou logiku Lidského mozku, vytváří práce s Innate. Abyste si plně uvědomili tento potenciál, budete muset ve své realitě myslet jinak. Jste zvyklí na kvantitu, opakování a další lineární koncepty, abyste měnili své nitro. Už nikdy více.

 

Proto nám dovolte mluvit o tom, co musíte přeprogramovat, což je tím největším úkolem Innate.

 

Přeprogramování vašeho těla

Číslo jedna: Odložte svou karmu. Říkáme to znovu, toto je číslo jedna. Co je to, co vás stále sekýruje, moji drazí, co je tou Achillovou patou vaší osobnosti? Co je to, co je tady a čemu nerozumíte? Povím vám to; je to energie minulosti, a pro budoucnost jí není třeba. Zbavte se jí. Innate udělá, co jí řeknete. Zdá-li se to jako duchovní logika, bude spolupracovat, protože toto poselství Innate poslouchá spolu s vámi! Ví, co víte vy, a vy jste vědomým spouštěčem změny své vlastní Innate.

 

Číslo dvě: Změňte ten základní příkaz Innate: Co to je, k čemu je Innate určena, co nedává vůbec žádný smysl? Právě teď se vám to chystám sdělit, a je to až dosud jedno z největších odhalení. Moji drazí, existuje systém nazvaný reinkarnace, který je právě teď tím motorem duchovního vzestupu pro planetu. Například žijete život, naučíte se určité věci, a jdete dál. Znovu se zrodíte na planetu a ve vaší DNA a Akaše je moudrost, kterou jste si přinesli z minulého života. Každý život vám přidává další moudrost, a vy máte svobodnou volbu ji využít nebo ne. Ale přichází s vámi při narození jako nový potenciál.

 

A staré duše si přinášejí daleko více esoterické moudrosti než nové duše. Je to až dosud srozumitelné? Vy, jako staré duše, jste tady byli a dělali to.  Viděli jste nováčky na planetě? Ničemu neumí najít hlavu ani patu! Každý další život buduje knihovnu moudrosti, když sedíte dnes na židli. Vy víte, že jste staré duše. A teď hádejte, co s tím dělá Innate?

 

Starý program Innate

Innate se naučila to, co požadoval starý systém. Jste připraveni? Smrt. Abyste postoupili, uchopili moudrost, a posunuli se na vyšší duchovní vědomí v příštím životě, potřebujete krátký a činorodý život. Potom se reinkarnujete s tím, co jste nashromáždili. Čím rychlejší jsou učební cykly, tím větší je zde potenciál pro planetu, aby se probudila do vyšší vibrace – duchovní vývoj. Začínáte chápat, k čemu to směřuje? Innate, tak jak byla navržena, vám poskytne krátký život! Jaký to systém! Je důležité, abyste pochopili smysl, který v tom je. Ve starším vědomí, se to stalo „motorem osvícení“. Klíčem byla recyklace starých duší. Dovolme jim mít zkušenosti a moudrost. Potom je recyklujme zpět na planetu, aby ta moudrost mohla být použita.

 

Je důležité, abyste si zapamatovali, že stará energie opravdu nedovolila moudrosti současného života, aby se projevila [použila] mřížkou planety. To šlo provést jedině skrze znovuzrození, a z DNA pracující pouze asi na jednu třetinu svého potenciálu.

 

Najednou jste v roce 2012 překročili ukazatel, (který je vyměřen precesí bodu rovnodennosti), a přišli jste na místo ve vědomí, o kterém vám říkali vaší proroci. Moji drazí, proto jsem tady! Máte schopnost, poprvé, dělat to, co jsme viděli, že je možné, před 25 lety, když jsem dorazil. Vaše DNA se začíná vyvíjet.

 

Chci, abyste všichni začali říkat Innate, že nepotřebujete projít přechodným stadiem smrti, abyste dosáhli moudrosti, kterou máte. Nyní je zde nový proces, a ten je jiný než kterýkoli z těch, které jste měli v minulosti. Vaše současná moudrost dnes nejenže dokáže vstoupit do planetární mřížky, ale všechno, co jste se od začátku naučili, může být také použito. Vaše plná Akašická moudrost a učení je najednou přístupné v reálném čase energii Země.

 

Již se nemusíte rychle reinkarnovat. Naopak, můžete to udělat tak, že zde zůstanete, protože vaše DNA začíná zvyšovat svou efektivitu. Až se dostanete na 36 procent [spočítejte to numerologicky], proces bude kompletní. Potom budete moci zůstat – velmi dlouhou dobu! Moji drazí, Innate to neví. Po tisíce let, posunovala planetární potenciál duchovního růstu tím, že vám dávala krátký život. Innate to potřebuje vědět, a vy jste určeni k tomu jí to sdělit. Delší životy jsou klíčem k planetární evoluci!

 

Nedává to logický smysl, moji drazí, že byste toho mohli na planetě vykonat vice, kdybyste se nemuseli znovuzrodit a nemuseli stále znovu vyrůstat? Zůstaňte!

 

Mnozí na této Zemi řeknou, „to je hloupost. Jedna věc je narodit se a druhá zůstat.“ Ale to je jednoduše staré tradiční myšlení. Můžete přeprogramovat skoro všechno ve svém těle! Mnozí z vás vědí, že jste změnili celou osobnost, možná dokonce i svou Lidskou přirozenost! Změnili jste dokonce i svou tělesnou strukturu. Mezi těmi, kteří toto čtou, jsou lidé, kteří zastavili stárnutí a o tom to je – dokázat, že tyto věci jsou reálné.

 

Klíčem k zastavení stárnutí tak, jak je znáte dnes, je přeprogramování Innate. Vaše tělo je navrženo tak, aby vás dělalo starými, dokonce i když je to proti zdravému rozumu! Vaše buněčné tělo bylo navrženo, aby se omlazovalo, a nedělá to dobře. Chápete to? Je to práce pro Innate to změnit, ale potřebuje k tomu signál. Toto je svobodná volba, a vy jste jediní, kteří to mohou udělat – ne nějaký povzbuzovací prostředek nebo léčitel, žádný channeler. VY se musíte naučit jak komunikovat s Innate.

 

Řekněte jí: „Již nemusím umírat, abych dosáhl duchovního růstu.“ Můžete to dělat téměř jakýmkoliv způsobem. Naučte se, jak používat pozitivní afirmace. Vstupujte do kontaktu s tělem jakýmkoliv způsobem, který jde vaším směrem. Jste připraveni komunikovat se svým inteligentním tělem.

 

Nádhera toho všeho spočívá v následujícím: Nemusíte Innate o ničem přesvědčovat. Ona to ví! Ona čekala, až na ni zavoláte! Jakmile spatří pokrok, který jste udělali ve svém vědomí, je dohoda uzavřena. Slyšeli jste to? Innate ví, kdo jste! Konec konců, je to inteligentní tělo. Ale neví to, dokud mu nedáte zprávu.

 

Innate je připravena spolupracovat, jakmile spatří rozvinutou cestu duchovního vývoje. Výsledkem toho je, že byste mohli žít mnohem déle. Někteří řeknou, „Nejsem si jistý, že to chci!“ Když to řeknete, potom berete vážně staré paradigma, kde stárnutí rovná se zdravotní problémy. Nemusí to tak být! Takže tady je další věc: Zůstaňte zdraví, protože nezestárnete. [Kryon mrká]. Mládnutí není složité. Je možné, že je naplněné láskou? Ano. Je to nové? Ano. Je to také dost inteligentní, aby to dobře fungovalo.

 

Moji drazí, právě jsem vám předal atribut, který jsem nikdy nebyl schopný lidstvu předat, a vy jste o něm slyšeli dnes večer poprvé. Aby mohla být tato informace předána, museli jste překonat energii roku 2012, projít rokem 2013 do roku 2014. Je načase, abyste se dozvěděli pravdu. Máte pod kontrolou o mnoho víc, než vás učili. To ukazuje, jak jste mocní. Uvidíte to, a potom v to uvěříte. Ale každý jste jedinečný, a ne všichni dokážete probudit Innate se stejnou silou. Je to proto, že každý z vás je individualitou na jedinečné duchovní stezce. Moji drazí, já vím, kdo jste!

 

Staré duše této planety, probuďte se! Probuďte se do nového procesu a nového způsobu života. Můžete zdvojnásobit střední délku života a více! Nebojte se toho, co vidíte kolem sebe. Budou tací, kteří nebudou s ničím z toho souhlasit, a výsledkem bude, že to nebudou moci udělat. Oni to nechápou. Pokud nebudete tak rychle stárnout, rozdíly mezi vámi a jimi je mohou skutečně vylekat. Nebude tomu tak navždy, protože přijde doba, kdy celé lidstvo bude vědět, že to, co učím dnes večer, je pravda.

 

A tak to je.

 

KRYON

 

* jde o poselství Záhadná Innate z 31.08. 2013, které najdete ZDE

** Nicméně tohle je jen stručné zobecněné vyjádření toho, co Kryon k ktomu v Knize 1 říká. Abyste znali celou problematiku vystoupení z energií karmy a nastavení tzv. Neutrálního implantátu, bylo by vhodné si aspoň příslušnou kapitolu v knize nastudovat. Kryon tam velmi podrobně popisuje co je karma, jak působila, proč byla nutná i jak je možné v současné době z kruhu působení těchto energií vystoupit, co je třeba udělat, co to znamená, jak se život změní apod. Opravdu nejde jen o to prohlášení, které uvádí v tomto poselství, jde o proces, který má jisté trvání než se naplní, byť určité vědomé prohlášení na počátku je nutné.

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – „The Innate revealed“

 


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M.
 (www.transformace.info a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou
verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále
kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena
celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět