12-2002 Kryon

Oslava! – Co dál?

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v New Beach v Kalifornii, 8. prosince 2002
Toto je poslední channeling předaný veřejně před tím, než Kryonova „skupina“ dokončila svou práci na změně mřížky a odešla.
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby!
[pauza]Na okamžik jsme zastavili, aby se můj partner mohl vzpamatovat ze zaplavujícího pocitu radosti. Je to radost z dokončení, radost ze zvládnutí a radost, kterou máme z lidstva.

Na tomto místě [mluví o Newport Beach] jsme se rok za rokem stále dokola scházeli a omývali jsme nohy těch, kteří sem přišli na setkání s námi. Ta slova byla publikována i pro ty, kteří si je chtěli přečíst či poslechnout ze záznamu. Omývali jsme i jejich nohy. A tak dnes v noci tato slova směřujeme pro mnohé z těch, kteří jsou i nejsou zde. Kdo jsem, čtenáři, abych mohl říci, že tu nejsi, když čteš tato slova? Je to v okamžiku „teď“, kdy hovoříme ke skupinám, které se toho účastní zdánlivě v budoucnosti, ale které jsou zde i v současnosti. Skupina přede mnou je zde přítomná dnes a čtenáři jsou v budoucnosti. Později ve vašem lineárním časovém rámci budou čtenáři v obojím [protože to všichni nečtou ve stejnou chvíli], a tato skupina bude v minulosti. Přesto vás všechny vidíme ve stejnou dobu.
Toto poselství hovoří ke všem vrstvám DNA. Mohou magneticky rezonovat s tím, že lidstvo změnilo planetu do takové míry, že umožnilo nadzvednutí závoje a zrušení toho, čemu říkáme Apokalypsa – velký dimenzionální posun, dokonce i nové zřízení na planetě.
Je to naposledy, co vplouváme na toto místo, zatímco je mřížka v procesu přeměny. Je to naposledy, kdy bytosti, kterým říkáme „pracovníci mřížky“, pracují s magnetismem. Je to naposledy! Přesto tu není žádný smutek. Není tu žádné sbohem… pouze oslava. Chystáme se vám za malou chvíli říci proč a odhalíme vám věci, o kterých jsme nikdy nemluvili. Budeme ezoteričtí. Někdy mluvíme vědecky a jindy o praktických věcech. Ale na vyšší úrovni vám chceme vysvětlit, co se děje při tomto dokončení 12letého cyklu na vaší planetě.
Ach, drahý člověče, víš, jak moc jsi zde v bezpečí? Hledal jsi místo, kde bys mohl říkat své afirmace – kde by byla pouze čistota a láska? To je ono! Přicházíme na oslavu a obřad. Ti, kteří chtějí provést obřad poděkování pracovníkům mřížky o něco později, mohou vnímat, jak oni zase děkují jim. Víte, tento proces začal dlouho před Kryonovými publikacemiproces, ke kterému jste dali svolení a který změnil samotnou realitu na planetě.
Během dnešního učení se někteří z vás chichotali, když jsme mluvili o Armagedonu, který jste očekávali, ale který nenastal. Někomu přišlo humorné, že k němu nedošlo a někteří si toho ani nevšimli! Jiní jsou pobavení tím, že ti, kteří s ním počítali, jednoduše posouvají jeho datum! Jsou si jistí, že stará realita nakonec přijde. Mnozí jsou tak zvyklí na starou realitu, že budou až do konce popírat, že jsou nyní v realitě nové, i když se stará proroctví nikdy nesplní.
Smrt a destrukce, které měly podle vašeho plánu potkat Zemi, byly změněny – přepsány. Co vám to říká o lidstvu, když může přepsat historii i budoucnost? Mnozí začínají vidět novou realitu a nyní připouštějí: „Ano, zdá se to velmi odlišné od toho, co nám bylo řečeno.“ Přesto ti samí lidé pochybují, jestli mohou přepsat svou vlastní DNA! To je práce velké lidské duality. Někdy vyhrává předpojatost pochybností, bez ohledu na důkazy.

Magnetická mřížka této planety byla pro vás přenastavena
.
Mnozí z toho budou mít užitek, ale je v tom stále svobodná volbamůžete si zvolit, zda se chopíte nového zřízení a posunete se vpřed. To je klíčem. Ti, kteří nechtějí změnu, nebudou potrestáni ani souzeni. Vždy to tak bylo. Podobenství o marnotratném synovi vám bylo dáno před dlouhou dobou, aby vám tento proces ukázalo. Nástroje leží před vámi. Můžete je zvednout, jeden po druhém. Každý z nich je „naladěn“ na konkrétní dimenzi a čeká na velikou sílu vašeho záměru naladit se na něj.
Dovolte, abych vám řekl o této magnetické mřížce. Dovolte, abych definoval některé věci, které jsme nikdy dřív neoddělili. Bude to dávat smysl i těm, kteří vidí Kryona jako bytost mužského rodu. Kryon byl vždy zároveň i sestrou. Na druhé straně závoje není žádné pohlaví. Takže Kryon je bezpohlavní. Ale pro lidstvo zde byl vždy i přesah pohlaví. Magnetická mřížka této planety má také ženskou kvalitu. Vždy byla ženského rodu. Magnetická mřížka této planety hovoří jazykem lásky. Já jsem z rodiny Archanděla Michaela a i ona je tím potěšena! [Kryon se směje.] Vždy to tak bylo. Pocit bezpodmínečné lásky – pocit matky – zdá se to jako dichotomie, že ze silné mužské přítomnosti může vyzařovat matka? To, drazí, je splynutí, které jsme vám chtěli celou dobu představit. To proto, abyste viděli, že zde může být rovnováha. Ale magnetická mřížka planety je ženská – a stejně tak i Kryon. Mnozí z vás to věděli, že?
Během minulých 12 let jsme si uvědomovali, že tento pohyb mřížky může rozrušit mnohé z vás, kteří přišli na tuto planetu s duchovním přesahem – léčitele odvádějící svou práci – běžné lidské bytosti, které nechápaly svou „andělskost“. Mnozí z nich ze dne na den odešli ze své duchovní práce a meditace, ale celou dobu se ptali: „Proč je zde takové odpojení?“ Mnozí zoufale toužili po odpovědích a tak se ptali: „Co se mi to děje? Proč už toto nebo tamto nefunguje?“ A tak to je, že jsme se pustili do vysvětlování. Tyto lekce zabraly mnoho z našeho společného času a budeme v tom pokračovat, protože je toho ještě víc k vysvětlení, když je mřížka téměř nastavena a závoj se lehce nadzvedl.
Dokud si to můj partner bude přát, Kryonova skupina s ním zůstane a bude pokračovat ve vysvětlování. Ale toto vysvětlování bude mít trochu jinou esenci, protože na planetě budou jiné duchovní aspekty. Je zde zbytková energie posunu mřížky, o které jsme mluvili mnohokrát, která potrvá minimálně ještě tři další měsíce. Věci se s Duchem nestávají všechny naráz, pokud jste si nevšimli. Co to pro vás znamená? Nejen že konečně dojde na určitou stabilitu v tom, co bylo pohyblivým cílem duchovní energie, ale je toho víc než to. Nově nastavená mřížka přináší na planetu nové zřízení.
Dnes večer budeme hovořit o mnoha věcech ve skupinách po třech. Někteří věří, že na této planetě už byla dvě duchovní zřízení. Toto je tedy třetí. Stále dokola jsme mluvili o „přesunu ze dvou ke třem“, a toto je tedy další příklad tohoto posunu. První zřízení bylo zřízení zákona. Druhé bylo zřízením lásky. Nyní přichází nové.
Až vám předám slovo spojené s tímto novým zřízením, mnohým z vás se to nebude líbit. Protože to slovo znamená něco, co mnohým z vás není příjemné. Pro jiné je to zcela pochopitelné. Přichází to i s číslem – se skutečným číslem v numerologii – stejně jako se jménem. Toto dokončení magnetické mřížky je kouskem obrovské zemské skládanky. Posun magnetické mřížky je pouze jednou ze tří událostí.
Toto je poprvé, co jsme vám vůbec schopni předat tuto duchovní linii a to proto, že je mřížka téměř dokončena. Ale nejprve dovolte, abychom vám předali jméno a numerickou hodnotu tohoto nového zřízení. Ti, kteří rozumí numerologii, to pochopí. A není to číslo, které bylo v minulosti Kryonizováno. Není to číslo, o kterém bychom dříve mluvili jako o tom, které patří ke Kryonovi, ke skupině mřížky či k doprovodu, který s Kryonem přichází.
Energie nového zřízení
Chceme vám představit zřízení zodpovědnosti a také číslo osm. Toto číslo naležato reprezentuje nekonečnost. Svisle může být obráceno „vzhůru nohama“ a stále zůstává stejné. U symbolu tohoto čísla není žádné nahoře a žádné dole. Je v „teď“ a je vyvážené. To je osmička. Kdybychom měli zřízení zodpovědnosti přiřadit numerologickou energii, pak by to byla tato. Osmička hovoří o stabilitě a struktuře a je načase, že?
Magnetická mřížka sama zaujala pozici v očekávání pozvání od těch, kteří si přáli nadzvednout závoj. Pokud patříte mezi ty, kteří ničemu z tohoto nevěří, nic se vám nestane. Máte naprostou svobodu volby – není zde nic než respekt k tomu, co si přejete, a váš záměr bude naplněn. Takový je způsob těchto věcí. Instrukce od lidské bytosti jsou prvořadé a mocné. Co si přejete? Došli jste ve svém hledání dostatečně daleko? Už si nepřejete jít dál? Pak je to to, co máte. Pokud si budete přát ignorovat nové nástroje, neaktivují se. Bojíte se jich? Jste unavení a říkáte: „Teď ne.“? Staniž se. Je to jak si přejete. Všichni průvodci kolem vás budou ctít toto rozhodnutí a tak to také dostanete.
Pak jsou také ti, kteří řeknou: „Ukaž mi ty nástroje! Jsem připraven postoupit dál.“ Těm říkáme toto: Vstupujete do roku pětky [2003], která představuje změnu. Jak je možné mít stabilitu a zároveň změnu? Vítejte do Kryonovy energie [práce na mřížce]! Protože součet 5 a 8 je 13 a následně 4. To je číslo základu.
Ach, je toho zde mnohem víc, ale začněme s některými informacemi, o kterých jsme dosud nemluvili. O skupině mřížky. Někteří se ptali: „Kolik má ´členů´, Kryone?“ Odpověď zní ano. [Smích.] Nelze je spočítat! Když dojde na tyto bytosti, některé jsou vaší součástí a vy jste zase jejich součástí. Nelze je spočítat. Jak můžete spočítat vzduch na planetě? Je všude kolem vás, že? Je skutečný a fyzický a je ho hodně. Ptali jste se někdy: „Kolik je zde vzduchu? Tato skupinová energie byla součástí práce na Zemi již od začátku. Je to energie, která se pohybuje mezi strukturami druhé a třetí mřížky na této planetě a spolupracuje s nimi, když potřebují vyladění. Tady jsou některé novinky: ve skutečnosti vůbec nejsou skupinou magnetické mřížky! Je to jen jméno, které měli minulých 12 let.
Když jste dali svolení ke změně reality na této planetě, pomysleli jste třeba jen na chvíli, že by mělo dojít jen k posunu magnetické mřížky? Co takhle ostatní mřížky? Kdy dojde na ně? Magnetismus musel být první. Připravuje planetu na to, co má přijít. Tato skupina magnetické mřížky se nyní přesouvá na další místo, kde změní zase něco jiného – další mřížku – mřížku, o které jsme nikdy nemluvili, a která není v kompetenci Kryonovy práce.
Takže tato skupina mřížky ve skutečnosti neodchází. Jednoduše mění zaměstnání. Mění se jen to, že mění svůj post a přechází na další významnou práci. Všichni ti, kteří pracovali na ztenčení závoje, to dělali kvůli dalšímu kroku, ke kterému má dojít. Je to změna energie mřížky, o které jsme nikdy nemluvili. Není to naše specializace a jsou tu jiní, kteří se toho chopí. My budeme pokračovat v učení o magnetické mřížce, o tom, co to pro vás znamená a co můžete udělat v souvislosti s tou další (mřížkou), která má být změněna.

Tři mřížky Země

Existují tři mřížkové struktury planety, ale abych o nich mohl mluvit, musíte pochopit něco, co vám může, ale nemusí, dávat smysl. Chtěl bych mluvit o „trojce“. Existuje mnoho druhů „trojic“. Kdybych vám na kusu papíru [2D] představoval trojúhelník, viděli byste tři strany. „Ano,“ řekli byste „to je trojúhelník.“ Kdyby ale trojúhelník měl obsah, to znamená, že by mohl obsahovat vzduch a stal by se tří nebo dokonce čtyřdimenzionálním [kdybyste přidali čas], pak by tento trojúhelník měl tři, čtyři nebo dokonce pět stran v závislosti na obsahu a tvaru trojúhelníku. Takže je to stále trojka? „Ano,“ řekli byste. „Je to stále trojúhelník.“ Nicméně náhle zde máme něco, o čem stále hovoříte jako o „trojúhelníku“ (to znamená o trojce), ale co může mít pět či více stran. Takže trojúhelník pojmenovaný podle svých třech stran má více než tři elementy. Rozdíl? Mění se s dimenzí, ve které je viděn.
Říkáme vám to, abyste pochopili, že i když mluvíme o třech věcech, je jich víc než tři – v závislosti na dimenzi, jejíž jste součástí. To je těžké. Takže když vám říkáme o třech energiích mřížek na Zemi, říkáme vám také, že je jich ve skutečnosti víc. Proto když bude někdo mluvit o jiných druzích mřížek, může to vypadat, jako že jejich identity nejsou jako ty, které jsem vám předal… ale jsou. Pak si vzpomeňte, že ve trojce jsou atributy, které závisejí na dimenzi. V tomto učení budu mluvit o trojici ve vaší dimenzi a může vás překvapit.
Kam odejde skupina mřížky, až skončí? Přejde k další mřížce a tuto práci začne v roce 2003. Dovolte, abych vám řekl o této mřížce, kam se skupina chystá. Je nazývána mnoha jmény a já vám řeknu několik z nich. Ale říkejme jí krystalická mřížka.
Krystalická mřížka tu byla vždy. Není nová o nic víc než magnetická mřížka. Ve skutečnosti byla na planetě nastavena ve stejnou dobu jako magnetická. Vždy spolupracovala ruku v ruce s magnetismem. Někteří říkali, že Kryon se zabývá pouze magnetismem, takže je to jediná důležitá mřížka. To jsme ale nikdy neřekli, že ne? Naší specializací je magnetická mřížka a o té jsme mluvili. Krystalická mřížka je další. Pracovníci se přesouvají od jedné k druhé, zdánlivě shora dolů, přesto to tak mimo vaší 4D není. Krystalická mřížka byla nazývána mnoha jmény. Nejprve zjistěme, kdo jí vytvořil.
Existují specifická místa na této planetě, kde je krystalická mřížka fyzicky projevená ve formě krystalických struktur. Ty vždy zůstanou na stejném fyzickém místě bez ohledu na to, co magnetismus udělá a jak bude změněna energie krystalické mřížky. Krystalická mřížka se neposune jako magnetická, u které byste mohli skutečně změřit posun ve fyzickém umístění. Místo toho jsou změněny energetické atributy krystalické struktury. Samotná struktura zůstane tam, kde je… a drazí, součástí krystalických struktur na této planetě jsou nejposvátnější místa, která si dokážete představit. A ta zůstanou posvátná.
Mnozí rozumí duchovním bytostem země [fyzické zeminy]. Mnozí tato stvoření nepochopili. Někteří říkají, že jsou zlem. Nejsou. Nikdy nebyli. Ti, kteří nastavili krystalickou mřížku, milují lidstvo. Nejen že jsou interdimenzionální, ale mají i fyzické atributy. Chystám se učinit prohlášení a doufám, že nikdo z těch, co toto čtou nebo slyší, to nepochopí špatně. Interdimenzionálním metaforickým způsobem se vám chystáme předat jméno spojené s těmi, kteří fyzicky nastavili krystalickou mřížku – nepochopte ho špatně. U některých toto slovo vytváří všechny možné představy z vaší mytologie. To slovo je drak (dragon).
Dračí energie… nikoli zlo. Nechápejte ho špatně. Co draci metaforicky znamenají pro planetu ve vaší mytologii? Žijí pod zemí a jsou silní – to z nich ve vaší mytologii udělalo příšery. Pohybovali se od vesnice k vesnici a zabíjeli. To ale není dračí energie, o které mluvíme. Je těžké popsat, proč vám to odhalujeme tímto způsobem, ale je to zcela metaforické a ve vaší 4D nevysvětlitelné. Znamená to sílu. Stabilitu. Je to energie tvůrce energie krystalické mřížky! Krystalické mřížce se také říká světelná mřížka. Jiní jí říkají mřížka stabilityduchovní základ planety. Má mnoho jmen. Je další na řadě, aby se změnila. A tato změna bude „potřesením rukou“ s věkem zodpovědnosti. To je to, co následuje.
Část energie krystalické mřížky je zodpovědná za studnici vědění na planetě. Vše, co kdy bylo – co existuje – a co má potenciál toho, že bude, je umístěno v krystalické mřížce. V další sekci krystalické mřížky je úschovna. Další část krystalické mřížky je živá – jsou to savci, kteří jsou jakousi „studnicí“ planety – znalost všeho mají ve své DNA.
Hovořili jsme o tom dříve a nyní tomu možná porozumíte. Věk velryb započal. Jak se krystalická mřížka posunula, centra znalostí v savcích na planetě se také změní. Tato informace je ezoterická, nedokazatelná a pravdivá.
Jaké změny to budou?
Jaká si myslíte, že bude změna energie krystalické mřížky? To je složité, můj partnere, uchop to tedy správně [Kryon mluví k Leeovi, žádá ho, aby zpomalil]. Chystám se sdělit vám prohlášení, které pochopí pouze fyzici. Skupina, kterou jste přišli oslavit jako skupinu mřížky, se přesouvá z magnetické mřížky ke krystalické struktuře a mění formu. Příštích deset let (do roku 2012) stráví přepisováním minulosti.
Právě teď jsou na Zemi dva kmeny, které jsou u toho. Mají mnoho společného, dokonce mají stejného otce. Jsou to bratři a sestry a jsou uzavření ve zdánlivě neřešitelné bitvě – v bitvě, která je divná, protože je bojována kvůli minulosti. V Palestině není mnoho radosti. Ani v Izraeli není mnoho radosti. Jsou to bratři a sestry ve válce jednoho s druhým, rozhněvaní kvůli tomu, co se stalo. Ve skutečnosti si jen málo z nich pamatuje, že byli při tom, když k těmto věcem došlo. Bojují s koncepty linearity… s „minulostí“. Kdo co vlastní? Kdo si začal první? Kdo komu co udělal? A to je realita, která se celá zakládá na minulém konceptu – na něčem, co už se neděje.
Co by se na planetě stalo, kdyby minulost náhle nenesla energii, jakou nese nyní? Tato skupina mřížky, která posunula magnetismus planety, se nyní přesouvá do krystalické energie a začíná přepisovat minulost! Jak můžete něco takového udělat? „Minulost je minulost,“ můžete říct. „Nemůžeš změnit, co se už stalo, že ne?“ Možná by to tak bylo, kdybyste byli na stejné Zemi, ale to nejste! Změnili jste svou vlastní realitu, pamatujete? Minulost, na které lpíte, patří k úplně jiné realitě! To je skutečný test. Opravdu věříte, že jste v nové realitě nebo ne? Proč nedošlo k Armagedonu podle plánu? Proč se nenaplnila proroctví? Možná, že ano! Ale v jiné realitě… ne ve vaší. Jste na panenské cestě nazvané Nový Jeruzalém… na Nové Zemi. V „teď“ tato panenskost expanduje do minulosti, současnosti i budoucnosti… vše je nepopsáno.

Kruh zodpovědností
Věk zodpovědnosti. Mnozí to slovo nemají rádi. Nechtějí být zodpovědní. Přesto je to slovo, ze kterého přímo čiší pravda a radost. Zodpovědná lidská bytost, je ta, která zná svého Boha! Povím vám o některých z těchto zodpovědností. Existují v kruhu, žádná nemá přednost před druhou.

K Bohu

Jakou máte zodpovědnost vůči Bohu, ať už to slovo pro vás znamená cokoli – Ducha, Zdroj, Rodinu? Jaká je vaše zodpovědnost k Bohu? Je to snadné a přesto těžké. Pro ženského Kryona je snadné, aby vás pozval, abyste uviděli křídla, přesto tak těžké pro vás, abyste uvěřili, že je něco takového možné. Jaká je vaše zodpovědnost k Bohu? Povím vám to: spočívá v pochopení, že jste to vy. Je to zodpovědnost za hledání této vaší části – za uznání, že jste božští. Myslíte si, že to je nějaký druh tajuplného omylu, že většina lidstva věří ve věčný život po smrti? Myslíte si, že je to jen hromadné přání? Není. Je to intuice! Je to vědění! Dovolte, abych vám řekl o další „náhodě“. Co si myslíte o savci na planetě, jediném – velrybě – jehož ochranu podepsaly stovky zemí – dokonce i ty, které nemají žádné moře? Myslíte si, že je to náhoda? Celé lidstvo se spojilo, navzdory všem rozdílům, bojům a náboženským idejím, a hlasovalo pro ochranu jediného savce. Chcete vědět proč? Protože velryby v sobě nesou studnice vědění o tom, jak změnit minulost! Lidstvo to na buněčné úrovni ví.

Tito savci také vědí, jak pracovat s Indigy. Přemýšleli jste o tom někdy? A kdo jsou nejbližší bratranci velryb? Delfíni. Dovolte, abych vám pověděl o delfínech a Indigách. Tyto nové děti vám přinesou potenciál míru na Zemi a možná to pro některé z vás nebude dostatečně rychle, ale věřte mi, pracuje se na tom. Jednoho dne povstanou Indiga v oné problematické oblasti zvané Střední východ a způsobí skutečný údiv. Palestinci a Izraelci se na sebe budou dívat a řeknou: „Je na čase zahodit minulost. Pojďme mluvit o přítomnosti. Pojďme mluvit o tom, co se může stát teď, pryč od toho, co bylo součástí staré cesty, po které šli naši rodiče.“
Před delší dobou jsme řekli: Jak se daří Židům, daří se Zemi.“ Řekněme velmi jasně, že do toho zahrnujeme i atribut Palestinců a Židů. Stejný otec. Vidíme je jako jednu rodinu. Nevidíme destrukci Země. Možná někteří z vás řeknou: „No, víš, jsi na druhé straně závoje, Kryone. Nejsi na našem místě.“ Ach, ale to si uvědomujeme! Proto vás tolik milujeme. Požehnaný je anděl předstírající, že je člověkem. Ráno vstane z postele, doklopýtá k zrcadlu a nevidí velryby… nepřemýšlí o nich. Místo toho si říká, jaký bude jeho den. Dělá si starosti ohledně procesů ve svém těle. Dělá si starosti o společnost, ve které žije, o nedostatek hojnosti a o věci, které jsou ve tmě a které nemůže vidět. Zřídkakdy spatří anděla v zrcadle. No, máme pro vás radu: Je načase rozsvítit světlo! A až to uděláte, vše, čím jste klopýtali, bude vaším pokladem. Někteří z vás to udělali. Víme, kdo toto slyší a čte. Někteří se mohou ohlédnout zpět a říci: „Změnil jsem svou minulost.“ Požehnaní jsou ti, kteří se přesouvají do té dimenze!

Ke společnosti

Jaká je vaše zodpovědnost ke společnosti… k těm kolem vás? Jaká je vaše zodpovědnost vůči těm, kteří vám konkurují zdánlivě stejnými nápady ve vaší společnosti? Jaká je vaše zodpovědnost vůči sobě? Někteří z vás správcují energie – informace, které vám byly předány – a v tomto správcovství jste sami. Jakou zde máte zodpovědnost? Povím vám to: myslíte si, že je třeba spravovat jen to, co máte vy? A co ostatní, kteří mají také své správcovství? Knězi, odděluješ to, co máš, a ochraňuješ to? Nebo vidíš i jiné myšlenky a duchovní cesty a vidíš, jak spolupracují s tvými? Rabíne, dokážeš zpívat v chóru? Cti ostatní, kteří mají také svou práci. Žehnej druhým tolik, aby oni spatřili sami sebe v tobě a naopak. Pospojuj body. Mluvili jsme o tom už dříve. Jak může hrát celý orchestr, když je tolik vůdců přesvědčeno, že jsou sólisty? Musíte hrát společně. [Kryon zde mluví o mnoha náboženstvích na Zemi a o jejich tendenci zůstávat ve svých vlastních krabicích a nectít ostatní.]

K rodině

Jaká je vaše zodpovědnost k vaší biologické rodině? Myslím vaše bratry a sestry – bratrance a sestřenice – matky a otce. Ach, člověče, tato zodpovědnost se nikdy nezměnila. Je to pilíř toho, co vám Kryon říkal. První podobenství, které jsme vám kdy dali, je podobenství o jámě dehtu. Takže dovolte, abych vám předal význam tohoto podobenství: Pokud si všichni kolem vás libují v bahně, někdo si nakonec všimne, jak čistým diamantem jste se stali. Budou chtít vědět, jak se ten diamant stal diamantem a proč je nedotčený tím bahnem! Všimnou si vás.
Takže co můžete udělat pro svou rodinu? Rozsviťte světlo! Dovolte, ať se objeví poklady. A ti kolem vás? Všimnou si toho. Možná neuvidí poklady, které můžete vidět jen vy, ale uvidí vás! Někteří náhle řeknou: „Vážně chci být jako ty!“ Mohou to být dokonce i ti, u kterých jste to vzdali. Nikdy nepochopí, čemu věříte, pro co jste se rozhodli. Drazí, ale oni to nemusí pochopit! Možná, že nejblíže, jak se dostanou k Bohu, bude, když vás budou milovat! Někteří, kteří jsou vám velmi blízcí, možná řeknou: „Znovu jsem se do tebe zamiloval, protože ses změnil.“ Věřte tomu. A co si myslíte, že jste opravdu změnili? Rozsvítili jste světlo a změnili jste minulost. Ano, někteří se schovají před světlem a odejdou z vašeho života. Věřte mi, je vhodné, aby to tak bylo.

K outsiderům

Jaká je vaše zodpovědnost v kruhu zodpovědností k outsiderům? Kdo je outsider? To je ten, který si z vás dělá legraci. Možná je to ten, kdo vás chce zničit. Už jsem to řekl dříve: uvidíte toho hodně. A, drahá lidská bytosti, nevznikne to tam, kde byste to čekali. Zopakujme si to, co jsme vám řekli před čtyřmi lety. Největší odpor k rozsvícení světla bude od pracovníků světla, kteří budou ve tmě. Dojde k rozdělení vědomí dokonce i v rámci hnutí, kterému říkáte New Age. Někteří půjdou svou cestou a vy půjdete svojí. Někteří vás nazvou zlem, protože jste rozsvítili světlo, které je oslepilo. Bojí se toho, co nemohou zažít. Budete zářivě žhnout a oni to nepochopí. Když už vás nebudou schopni zaměřit, označí vás jako zlo podle svého způsobu uvažování.
Naše rada zní: nepokoušejte se je změnit. Ctěte jejich svobodnou volbu, ale nedovolte jim, aby oni změnili vás, pokud to pochopitelně není vaše volba. Udržujte si integritu toho, čemu věříte a co jste objevili jako svou pravdu. Nechte je, ať si jdou svojí cestou. Dokonce i ty, kteří jsou vašimi přáteli.Přetrhejte vazby, protože vám pak bude líp. Pamatuj si toto, drahá lidská bytosti, pro ně jsi outsider ty. Jde to obousměrně a připomínám, že je to bratr proti bratru. Rodina je stále jedna, bez ohledu na to, v co každý z bratrů věří.K Zemi
Jaká je vaše zodpovědnost vůči Zemi? Je důležité, abyste to slyšeli. Domorodé národy to věděly. Domorodci po celé planetě to věděli. Byla to intuitivní informace, bez ohledu na to, jestli byli ze Severní nebo Jižní Ameriky, Polynésie, Evropy, Austrálie či Afriky. Všichni to věděli! Věděli, že je Země živá! Má vědomí. Věděli, že s ní můžete mluvit a ona s vámi také. Věděli, že když jí budete ctít, ona bude ctít zase vás… a že byste si nikdy neměli brát víc, než jí dáváte. Země je vibrující a žijící bytost. Co pro ni můžete udělat? Povím vám to: Denně jí berte na vědomí! Proč se neinspirujete u těch, kteří kráčeli po zemi na tomto místě? Ráno pozdravili západ, sever, východ a jih. To jsou linie magnetických mřížek! A oni to věděli. Zdravili Zemi. Díky tomu budete mít lepší den. Budete v harmonii. Zní to otřele, že byste měli být „v harmonii s přírodou“. Ale to je cílem. To je to, co můžete udělat pro planetu… vaší zodpovědností je milovat ji.


K sobě

Dostali jsme se k poslední… nebo k první? Jaká je vaše zodpovědnost vůči sobě? Co pro sebe můžete udělat? Tím je kruh kompletní. Kruh zodpovědnosti končí tam, kde začal. Vězte, že jste Bůh! Jaká je vaše zodpovědnost k sobě? Vězte, že jste Bůh.

Třetí mřížka
Na tomto místě jsme vám předali mnoho poselství, ale žádné nebylo tak hluboké jako toto. Je to konec jedné věci a začátek druhé. Rok 2012 bude koncem přenastavení energií krystalické mřížky.Takže, Kryone,“ můžete chtít říci „která je ta těžko uchopitelná třetí mřížka?“ I ta je neviditelná jako zbylé dvě. Také je živá. Je ovlivněna prvními dvěma. Tato třetí reaguje na dimenzionální posun. Má svobodnou volbu. Třetí mřížkou Země je lidské vědomí.Místo aby se posouvala jako poslední, posouvá se zároveň s ostatními dvěma a činí tak celou skládanku ještě záhadnější.Portály
Dovolte, abych vám pověděl o portálech [ne vírech]. Portály jsou vytvářeny na základě magnetismu, krystalické energie a vědomí Země [upraveném lidstvem]. Všechny tři společně vytváří portály. Ty přicházejí a odcházejí. Je v tom zahrnut i čas. Někdy jsou jen krátké a někdy velmi malé. Někdy jsou velké a zůstávají. Největší portály na planetě zůstávají velmi dlouhou dobu a mají pod sebou velké krystalické struktury. U těchto věcí se nezastavíme, protože nejsou naší specializací, ale rádi bychom tyto části identifikovali. Jaká je polarita pohlaví v krystalické mřížce? Je mužská? Je ženská? Ani jedno. Je vyvážená a stabilní. Je velmi stabilní – je to zemina.
***

V této místnosti se něco stalo. Skupina mřížky změnila svou práci (zaměstnání) a přeje si zúčastnit se obřadu spolu s vámi. Chce lidstvu poděkovat za tolerování posunů, které byly tak náročné. Ti, kteří posunuli mřížku a kteří jsou nyní mezi vámi, se přesouvají ze svého místa vedle vás do obřadu uctění. Ti, kteří chtějí, jsou zváni, aby řekli: „Děkuji.“ Svým vlastním způsobem, tiše, věnujte jim lásku za to, co vykonali. Pro teď to není o vás. Tento okamžik je o nich. Kolektivně v této místnosti i mimo ni – kolektivně mezi těmi, kteří toto čtou – pošlete svou lásku těm, kteří toho vykonali tolik pro mnohé. Jejich práce je nyní dokončena.

[pauza]
A to je ten čas. Doprovod Kryona není skupinou mřížky. Věděli jste to? Je to doprovod Kryona. Tento doprovod s Kryonem přichází vždy a je to to, co jste zvyklí vnímat. Přichází a odchází. Možná, že dnes večer, než si půjdete odpočinout, můžete zavřít své oči a zašeptat: „Děkuji.“ A pokud to uděláte, bude to slyšet po celé Zemi. To je náš příslib. Kryonův doprovod se k vám připojí v tomto poděkování skupině mřížky.
Je těžké odejít odsud. Mnoho bylo řečeno a mnoho učení bylo předáno. Víte, že se vrátíme zpátky. A až se vrátíme, učení začne! Nechť „jasná řeč“ vzejde ze ztenčení závoje!
Požehnaná je lidská bytost, která dnes viděla tvary – která se podílela na barvách, které jsme vám dnes představili – která viděla jas interdimenzionality v tomto místě. Požehnaná je lidská bytost, která věnovala čas svého dne, aby byla s touto rodinou. Požehnaní jsou lidé, kteří zde sedí a kteří toto čtou. Samozřejmě že jsou velmi požehnaní, protože jsou to ti, kteří mají potenciál vytvořit rozdíl na této planetě Zemi – udělat z ní nádherné místo k žití!
A tak to je.
Kryon
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – Celebration! – What´s next?

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.