12-2009 Kryon

Sedm Slibů osobního Boha

 

Tento Kryonův channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Salt Lake City, Utah, USA 5. prosince 2009
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

 

A budou tací, kteří řeknou, že spojení mezi Lidskou Bytostí a Kryonem se uskutečnilo příliš rychle, než aby to mohla být pravda. Řeknou, že je to hlas Lidské Bytosti, která předstírá channelování. Že to je tentýž hlas, který poslouchají již pět hodin. (Lee během tohoto workshopu již několikrát hovořil – pozn. překl.) Tato slova jsme říkali již mnohokrát . Ti, kteří chtějí vidět a cítit energii, vědí, že se toto místo změnilo a tato komunikace je skutečná. Doprovod započal svou cestu – míří zezadu dopředu, dokud nedosáhne pódia. A někteří to cítí a jiní ne. A říkáme to, co jsme říkali dříve: Pokud tomu nevěříte, toto není čas pro to, abychom vás přesvědčovali. Žádáme vás jen, abyste otevřeli svá srdce a umožnili to – na okamžik. Co když je to skutečné? Co když je to skutečné? Dovolili byste Duchu, aby se vás dotkl, aby vám ukázal kým je? Bylo by to příliš? Co můžete ztratit?

 

Pak jsou zde i ti, co vědí, že toto je ten čas – přesně jak byl předpovězen. Vědí, že na druhé straně závoje je energie, kterou nazýváte Bůh nebo Duch, že je to rodina, a ta je s vámi spojená. Vědí, že tento proces je dokončením toho, co se zde odehrává, v této době. Tento proces hovoří k mnoha z vás najednou. Zároveň je to proces, který patří vám osobně. Nemusí k vám hovořit těmito slovy a tímto jazykem, ale je to stále tento proces.

 

Je možné, že slyšíte Kryona, kousek stvořitelovy energie, která k vám přichází ve vaší realitě prostřednictvím channelera, který zde sedí na židli? Někteří řeknou ano, jiní řeknou ne. Toto je tedy pro ty, kteří rozumí a věří. Je to pro ty, kteří se shromáždili v této místnosti. Poselství pro všechny, ale zejména pro tebe.

 

Některá naše poselství hovoří o fyzice, o konceptech, o předpovědích a faktech, ale toto je o jednom zvláštním ročním období. O jakém? O tom, kterému říkáte „Svátky“ (myšleno Vánoce – pozn. překl.). V linearitě a kultuře, v níž jsem v této chvíli, je to čas vyhlašování víry v Mistra Lásky. A tak se toto období stává svátkem Lásky. Čas dávání dárků a také čas velkého stresu (Kryon se usmívá).

 

Přeji si dát vám něco ze své perspektivy jako dárek k těmto svátkům. Jestliže to chci udělat správně (přesně), budu muset znovu mluvit o případu singularity mého partnera. Dalo by se říct, že jde o rozšíření channelingů, které vám nabídl během těchto několika týdnů.

 

A tady je můj dárek, který jsem nazval: „Sliby od osobního Boha“.

 

Ó, drahá Lidská Bytosti, ve způsobu vašeho myšlení je tak velká singularita (oddělenost, jedinečnost)! Je to vaše předpojatost, takoví prostě jste. A každý z vás, včetně mého partnera, to tak má. Učíte se, jak se tomu vyhnout. Učíte se, jak to přelstít. Ale jak se Lidská Bytost naučí myslet jinak? Ve vaší realitě tato singularita vytváří jednu Duši, jednu Lidskou Bytost, jednu Pravdu, jediného Boha, jednu víru, jedinou správnou cestu… zatímco ostatní správné nejsou. To je předpojatost, že?

 

A v tom je vytvořeno to, čemu se říká Zákony Člověka (lidské zákony). A ty vám řeknou, jak to funguje. A jak říká můj partner – zákony se mění v závislosti na „krabici“, do které vstoupíte.

 

A já vám chci předat pravdu – z mé perspektivy. Chci odstranit tuto předpojatost. Na okamžik vás vezmu do kruhu. Budu vás držet za ruku a povím vám o Bohu a jeho slibech. V tomto velkém Posunu v období těchto svátků, čase lásky, to chci zdůraznit a proto vám povím o slibech.

 

Ó, nebude to dlouhé, ale v energii, ve které je toto předáváno, je láska tak silná, že přetrvá věky. Předám toto poselství svému partnerovi takovým způsobem, aby to popsal správně a úplně. Nese se skrze Akášu, přes stvoření planety, ještě před příchodem Lidské Bytosti a přináší vám sliby Stvořitele, abyste mohli sedět na těchto židlích, slyšet to a rozhodnout se, co to pro vás znamená.

 

Slib číslo jedna
Nezní to jako slib, je to kvantový atribut. Nezní to jako slib, spíše jako prohlášení, ale je to slib.

 

A tady je základ všech základů: Pravda je LÁSKA. To je pro vás kvantové prohlášení, protože to všechno je zneváženo „těhotnými potenciály“ nedorozumění. Pravda znamená tolik věcí pro tolik lidí! Pravda znamená tolik věcí pro tolik lidí… Pomyslete na to, že pravda o Bohu, o životě, o všech doktrínách na planetě a o všech faktech… je láska! A je to Láska, kterou Bůh miluje Lidstvo a kterou Lidstvo miluje Boha.

 

Je to kruh, který nemůže být oslaben (zmenšen) intelektem. Je to kruh a pravda, která nemůže být zničena (přetržena), protože to není přímka. Je to kruh a vždy bude. To je Odhalení. Pravda je Láska. A kolem toho, jak věci fungují, můžete vystavět paradigmata, jaká jen budete chtít. Můžete kolem toho vytvořit kroky (úrovně, postupy), pokud si to zvolíte. Můžete vytvořit doktríny, pokud chcete. Můžete si zvolit, že se vás to nebude týkat, ale nikdy nemůžete přerušit (zničit) tento kruh. Nemůžete umlčet lidskou intuici.

 

Nuže, to je slib číslo jedna: PRAVDA JE LÁSKA. Slib, který se nikdy nezmění. Pokud byste to chtěli obsáhnout jediným „akčním“ slovem, pak by to bylo slovo „Odhalení (Objev)“. Můžete to objevit? Intelekt přemýšlí, jak se dotknout tváře Boha, jaké jsou postupy. Žádné nejsou! Když se matka poprvé dotkne tváře svého novorozeného dítěte, kolik kroků (postupů) při tom udělá? Kolik knih jsi musela přečíst, matko? Šlo to ze srdce, že? Dotkla ses poprvé tváře novorozeněte, které právě vyšlo z tvého lůna. Pamatuješ si to? Poprvé. A takový je tento slib.

 

Slib číslo dvě
Jste Rodina. Slib je tento: KAŽDÁ LIDSKÁ BYTOST BÝVALA ČÁSTÍ BOHA.  To je slib. Není to jen prohlášení. Je to dar, který vám přináším. Informace, kterou potřebujete znát.

 

Rodina Boha je mnohem větší než si myslíte. Rodina Boha zahrnuje vaše Akášické záznamy – všechny Lidské Bytosti, kterými jste byli, všechna jména, která jsou tam zapsána, všechny energie duše, které jsou částmi srdce vašeho Vyššího Já, a Duši – vše, čím jste a vše, čím jste zde byli ve všech těch inkarnacích. To je Rodina. Spojte to s těmi zde v místnosti, jejich dušemi a jejich Akášou. Spojte to s esencí Boha – to je Rodina!

 

„Kryone, proč je tohle slib? Co tento slib znamená?“ Je to slib, který říká, že to tu má smysl. Že tu jen tak náhodně neposkakujete kolem bez jakéhokoli směru. Je to tvoje volba, člene rodiny. Pokud pochopíš, že tě obklopuje energie, která vytváří silné vedení s určitým smyslem, první reakcí bude velké AHA. Tím jsem vám sdělil skutečně NĚCO. Druhou reakcí bude mír. Kde je smysl (účel), tam je mír. A to je číslo dvě.

 

Slib číslo tři
Číslo tři je pro mne těžké vyjádřit, neboť je spojen s opravdu intenzivní emocí. Tohle je skutečně osobní Bůh. Osobní, protože jste jeho (sou-)částí. Osobní, protože zná vaše jméno. Ne jméno Lidské Bytosti, ale jméno vaší Duše. Jméno vaší lekce života. Jméno vašeho kvantového Já. Jméno Světla, kterým jste, když nejste zde (na Zemi). Vím, kdo jste. A ví to i každý kousek stvoření. Hleděli jste někdy na přírodu a žasli nad její krásou? Seděli jste někdy na místě, kde jste byli naplněni takovým množstvím krásy, že to prostě zaplavilo vaše smysly a rozplakalo vás to? Stalo se vám to? Pokud ano, pak víte, že jste právě byli rozpoznáni každou skálou a každým stromem, i větrem, který vás hladil po tváři a šeptal vaše jméno. Jste součástí Stvoření a právě jste se setkali sami se sebou. (Kryon se usmívá.) Proto lidé pláčou nad krásou. Když stojí na vrcholu hory, obloha je čistá a vychází slunce, pláčou. Nemůžou si pomoct, protože zem (hlína) je zdraví, sníh je zdraví, esence samotné přírody zpívá jejich jméno. My vás známe. To je slib osobního Boha.

 

Nejsme sochy, nejsme doktríny, nejsme od vás daleko a nejsme ani na nebesích. Jsme u každého úderu srdce Lidské Bytosti. Je to krásné. A základním slovem je Objev (Odhalení).

 

Číslo čtyři
Záleží nám na vás. „Proč by se Bůh staral o Lidské Bytosti? Bůh je tak velký a lidé jsou tak malí! Bůh stvořil Vesmír! Jak malá musí Lidská Bytost být (v porovnání s tím)!“

 

Jak velké je vaše Vyšší Já? Nemáte ani ponětí. Je to vesmírná přítomnost (přítomnost vesmíru), která má jméno, identitu, není jednotlivá. Nemohu vám to popsat. Účel Vyššího Já je součást samotného Stvoření. Je kouskem Boha, který je Bohem. Je to část, od které jste se oddělili, když jste sestoupili, abyste se stali Lidskou Bytostí. Jste to Vy v obleku Boha. Když se podíváte na nebe, když se díváte na Mléčnou dráhu, jste to vy v obleku Boha, který je Vesmírem. A jemu na vás záleží. Záleží mu na vás dost na to, aby znal vaše jméno. Záleží mu na vás tolik, že když se rozhodnete spolutvořit, když se rozhodnete zatlačit na ty dveře poznání, když se rozhodnete být milováni – je tu! Nemůžete zničit ten kruh. Ó, můžete ho ignorovat – a mnozí to dělají – lehkovážně, jako by se jich pravda netýkala. Ale nemůžete zničit ten kruh. Pravda je Láska.

 

Číslo pět a šest jsou naplněny příslibem. Toto jsou nové sliby.

 

Pátý slib
Hluboko ve vaší Akáše je všechno, co jste se kdy na této planetě naučili. A je zde slib, že se nikdy nemůžete pohybovat zpět – všechno, co jste se kdy naučili, v ní zůstane. Toto jsou nové časy. V tom, co nazýváte metafyzikou – což znamená jednoduše způsob, jak věci fungují – je něco přidáno a je to toto: Vaše „spirituální nádoba“ obsahuje veškeré informace o tom, co jste se naučili ve všech vašich minulých životech a je udržována od života k životu. A příště, až dorazíte, bude stále v činnosti. To je náš slib, drahé Lidské Bytosti. Poslouchejte mě – příště, až dorazíte na tuto planetu, mohli byste si zvolit otevřít tuto nádobu s vašimi znalostmi a „vylít z ní“ šamana, kterým jste bývali, a vše, co jste se naučili v roce 2009, 2010, 2011… až do posledního výdechu? Vše, co je vaše, čemu říkáte znalosti, osvícení… znovu vstoupí. A vy si to můžete vzít nebo to nechat být.

 

Jak se vám líbí tento slib? Svobodná volba možná způsobí, že to nebudete chtít. A to je svobodná vůle. Ale pokud budete chtít, vzpomenete si… A vzpomenutí si je aktivní slovo v tomto slibu, protože aniž byste věděli, kým nebo kde jste dříve opravdu byli a jak jste se to naučili, vylije se na vás moudrost věků a vy to zpracujete a půjdete dál. Nikdy se to nebudete muset učit znovu.

 

Můj dnešní slib můžete vnímat velmi dobře, protože zde sedím a dívám se na tuto skupinu a každý jeden z vás se vrátí. Nenecháte si ujít to, co jste začali. Nezmeškáte to, co jste začali.

 

Číslo šest
Ten je nový. Je to slib, o kterém Kryon nikdy nehovořil. Je to slib nové energie a kvantového vědomí. Dávej pozor, můj partnere, jak toto pojmenuješ. Nech zaznít pravdu, která v tom je, a také sílu Akášické kvantové mysli.

 

Lidé se stávají kvantovějšími. Jde o propojení s Akášou, o kterém hovořím už roky, a v těchto měsících jsem vás vybízel, abyste Akášu dolovali – to znamená, abyste šli a vyzvedli si atributy, které už jsou vaše, které jste získali v tom, co nazýváte minulými životy a čemu my říkáme energie současného života – v polévce toho, kdo jste.

 

A tady je něco nového. Teď (pro to) máte vědomí, touhu a přání a s tím přichází Akášická volba. Teď poprvé vám říkám, že už teď si můžete zvolit určité atributy vaší Akáši pro dobu, kdy se vrátíte. S čím jste bojovali v minulosti – s náhodností pohlaví, kterým budete, kde budete žít… a víc. Říkám vám, že nad tím nyní máte kontrolu. A s opakovaným Akášickým záměrem plně s použitím vaší dynamické kvantovosti si můžete fyzicky zvolit, co se stane příště.

 

Poslouchejte mě: Jste hluboce spojeni se svým partnerem a nedokážete si představit, že byste byli bez něj? Poslouchejte. Co jsem vám řekl, je pravda, je to láska. Možná jste tak hluboce zamilovaní do toho, s kým jste, nebo s kým budete, nebo s kým jste byli a nechcete žít bez něj. Nechcete, aby to tímto životem skončilo. Chcete s ním být i příště. Možná jste někoho ztratili. Máte možnost toto vyžadovat od Akáši. To je nové. Dokonce i v partnerství. A s jejich svolením, a oni vám ho dají, můžete uzavřít dohodu, že se znovu setkáte a budete pokračovat ve vašem vroucím vztahu.

 

A to je jen začátek. Co je vaší touhou? Užíváte si pohlaví, které nyní máte? Tak ho zopakujte. Oblíbili jste si talenty, které máte? Chcete je zlepšit? Pak to požadujte.

 

To je poprvé, co vám předáváme tuto informaci. Je to moc kvantového myslitele / kvantově smýšlejícího – podívat se do Akáši a nachystat ji na příště. Je zde možnost objevu (odhalení).
A to nás přivádí k poslednímu slibu – tomu nejjednoduššímu, který se nikdy nezmění.

 

Sedmý slib
Nikdy nejste sami. Prohlásili jsme to už v úplně prvním channelingu, který jsem předal před dvaceti lety soukromě mému partnerovi. Toto jsou slova, která uslyšel: „Jsem Kryon z Magnetické služby a ty nejsi nikdy sám.“ Nejste singulární (oddělení). Ve 3D zrcadlo říká, že jste. Kdybyste měli multidimenzionální zrcadlo, viděli byste pravdu. Obklopují vás vaše kousky a části – průvodci, pomocníci, andělé. Jakkoli nazýváte anděly, cokoli si myslíte, že jsou – klidně jim můžete dávat jména a jestli vám to dělá dobře, přidávejte jim křídla a kůži. Provolávejte jim slávu, dávejte jim jména – to ale není to, kým jsou. Ó, je to ještě větší. Ani oni nejsou jednotliví. A vy nikdy nejste sami. Ve vašich nejtemnějších chvílích – nikdy nejste sami.

 

Chci, abyste si to pamatovali v okamžiku vašeho posledního výdechu, těsně předtím než přijde Světlo, aby tam nebyl žádný strach, až se setkáte s Rodinou. A objevíte, že vše, co jsem vám dnes řekl, je přesné a pravdivé. A nejdůležitější slova jsou: VZPOMENUTÍ SI a LÁSKA.

 

Toto je sváteční poselství. Je to sváteční poselství pro každého a nejen k oslavě těchto svátků. Protože pravdou je, že každičký den může být takový – pokojný, celistvý, plný moudrosti, bez bolavého srdce, bez obav, s Akášickým věděním a slibem pro budoucnost.

 

Toto je Kryonovo dnešní poselství. A budou ti, kteří pochopí, že hovořím přímo k nim. A jedním z nich je můj partner.
A tak to je.

Kryon.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – Seven Promises from a Personal God (MP3 – 28 min.)

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Láďa M. pro www.transformace.info 
a pro www.kryon.webnode.cz. Korekturu provedla Marie Kuchařová. Tuto českou verzi je možné
v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud
bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět