12-2010 Kryon

Síla DNA

Kryonův channeling živě, Dallas, Texas, v neděli dne 12. prosince 2010

 

Zdravím vás,  drazí, jsem Kryon z magnetické služby. A můj partner znovu ustupuje stranou. V určitém ohledu tím, že tak činí, nedochází k žádné oddělenosti. Ve vaší linearitě to vypadá že musí někam odejít, abych mohl já přijít. A tak to není. Jediné, co musí udělat, je utlumit to, čím je ve 3D a vynést to, čím je v multidimenzionálním stavu a přes jeho vyšší já vystoupí  jeho božská část a umožní mi být.  A tak to, co vidíte, je směs, nikoliv oddělená představa o Bohu a člověku .

 

O tom učíme.  Před 21 lety existovala možnost vyučovat tímto způsobem. Nastal čas. Rok 2010 přináší to, co přinesl, ale ještě není u konce. Nakolik jste se promísili s energií, která je zde? Když vyjdete ze dveří,  opět budete ve 3D a budete 3D věcí, když nastoupíte do    vašich vozítek a vrátíte se do života.

 

Kolik z toho, co jste zažili dnes, bude spojeno s touto zkušenosti? Nakolik  můžete splynout s výukou? Vaší každodenní zkušenosti by se to zdálo divné a neobvyklé.  Když ráno vstáváte, pozdravíte  živly v místnosti? Běžně to neděláte.

 

Když děláte své pochůzky a vidíte ty, které neznáte a nakupujete. Někteří jdete do práce. Co v nich  vidíte,  co jste v nich předtím   neviděli? Je to možné? Jen slabé křupnutí a závoj se otevře a dimenzionalita o které jsme tento víkend učili vás může trvale navštěvovat a vy je začnete vidět v Božích očích. Že si každý z nich  zaslouží být tady, jdouc  životem  jako vy. A že mají akašický záznam a někteří z nich jsou  starými dušemi a někteří ne. To není důležité.  Protože každý z nich má stejnou DNA jako vy, pouze s odlišnou informací. O tom chci hovořit.

 

Rodina je stejná. Protože vy všichni máte jádro, kterým  je duch. Božský stvořitel světa. Světů.  Je nad vámi.  A ve vás. A s vámi. Když děláte nejsvětštější věci. Když uklízíte a sekáte trávu, věšíte prádlo, čistíte si zuby (Kryon se směje),   Stvořitel světa je tady. Každé jemné pohlazení, které uděláte, když kráčíte životem, je součástí scénáře toho, co zůstane na Zemi,   když odejdete.

 

A je tady akašický zákon o kterém jsem s vámi nikdy  nemluvil. Protože i když jste se narodili jako rovni, rovnost  nepatří mezi vaše vlastnosti. To znamená, že stará duše zanechá větší otisk, než ta, která zrovna přišla. To je důvod, proč staré duše, které pracují  na této planetě, jsou nositeli vlastnosti,  že aby došlo k trvalému posunu Země, musí se probudit méně než polovina z 1% lidstva.

 

Existuje něco, co se týká kvantového stavu, co objevila fyzika a co se týká duchovna a to je toto: jakmile se energie dostane kamkoliv, zůstane tam. A když opustíte tuto planetu, všechno, co  jste zde uložili, a práce  kterou jste udělali, a slzy, které jste uronili a zjevení, která vám přišla, problémy které jste překonali, všechno co jste udělali klečíc před Bohem, chválíc  Boha, děkujíc  Bohu, plačíc před Bohem, to všechno je zde uloženo  a zde zůstane. Všechno.

 

A  není zde žádné rozsouzení a nic není správné a nic není špatné,  energie staré duše ukazuje   to, co si  planeta pamatuje a co používá jako  kvocient míry vibrací, který pak posuzuje, co dělat dál. Gaia reaguje na každý váš krok. Tak to vždy bylo. Ale v této nové energii je to mnohem hlubší než kdy předtím.

 

Už jste někdy opravdu přemýšleli o vaší DNA? Nemůžete ji vidět. Je to skoro mytologie. Jen si pomyslete, že je něco tak malé a přesto je tak důležité a má to ve vašem těle kvantový podíl. Ale kdybych vás  mohl na chvíli vzít do toho vnitřního centra a nechal vás pocítit jaká je pravda o vaší vlastní biologické podstatě! Je tam  posvátnost a jsou tam záhady, jsou tam systémy. Je tam informace.

 

Dovolte mi říct, co je první anomálie kterou uvidíte. Dnes jsem se o ni  již zmínil. Že ve vašem těle jsou stovky trilionů  molekul, které nazýváte DNA totožné a ta, kterou  najdete v palci na noze, je stejná, jakou najdete ve svém srdci, nebo v mozku.

 

A chci vám něco říct. Je tam jednota. Jste zvyklí na třídimenzionální paradigma, kdy je vaše buněčná struktura specializovaná pro orgán nebo orgány, které představuje – ať je to  tělní tekutina které říkáte krev, nebo je to kus vaší ledviny nebo srdce nebo kůže. Vy o těch věcech uvažujete jako o jednotlivostech. Myslíte si, že jsou oddělené od  ostatních a pracují  společně v jednom systému.

 

Ale ne DNA, protože DNA je jiná. Můžete skoro vidět kožní buňky, ale nikdy tak neuvidíte část DNA. Molekula DNA je v kvantovém stavu sama se sebou. A pokud víte o tom, co je fyzika, tak  víte, že je v ní kvalita, které fyzika dala jméno. Nejedná se o duchovní jméno, ani to není jméno které bych dal já. Nazvali to spletenec. To znamená: být v jednotě se vším a v  kvantovém stavu: bez času a vzdálenosti.

 

Pokud máte velikost DNA, jste velmi malí. Řekněme, že jste součástí molekuly DNA a chcete jít na procházku od hlavy až k prstům na nohou. Mohlo by to trvat roky, protože při vaší velikosti je to dost daleko a přesto,  DNA mluví  jako jeden celek. Ve vašem těle se nachází ve spletitém stavu. Zná všechny ostatní části a mluví spolu  navzájem a vytváří pole, které je dynamické. To znamená, že se neustále mění. Ale kvantově.

 

Kolem vás je pole. DNA je systém vašeho vědomí, není to váš mozek. Váš mozek je elektronický motor,  je to spojení vedení,  je to biologie, která poslouchá pokyny ze všech oblasti vědomí, kterým  je vaše DNA. A toto ještě nebylo objeveno a nebylo potvrzeno, a je to  políček do tváře lékařské vědy která říká, že váš mozek má na starosti všechno, a vaše myšlenky, a vaše vzpomínky. A skutečně, ve 3D to tak vypadá. Můžete rozebrat mozek a podívat se na různé laloky a říci: tenhle je stimulován když se stane  toto a tento  je stimulován když se stane toto. A budete mít pravdu.

 

Ale je mozek stimulující, nebo je stimulován? Co, když to byla DNA která si zvolila, které části mozku budou aktivovány, když se stane něco, co způsobí interakci?  Co když to všechno ona sama řídí?  Co když je kolem DNA dynamika a kvantové pole, které jsou vším – které jsou vašim vědomím? A je pro to důkaz? Může existovat takový důkaz? Je to taková neobvyklá věc. Koneckonců, když dojde k poranění mozku, máte příčinu a následek. Když zemře mozek,  je to o příčině a následku. Ale znovu;  vy si myslíte, že mozek vše řídí. Ale co když je mozek  řízen  DNA?

 

Podívejte se na to takto:  používání mozku jako stroje. Jsou potřeba součástky. Podíváte-li se na motor, je to velmi podobné – díly jsou specializované a dělají určitý druh činností. Ale nejsou mozkem. Vy sedíte v sedadle řidiče a říkáte motoru, co se má dělat. Vidíte ten rozdíl? Existuje na to nějaký důkaz? Opět  říkáme: je všude a není pochopen, ale je tady. To pole kolem vás je inteligentní. Je inteligentní duchovně, je inteligentní fyzicky, je to  ředitel celého člověka: mozku, celé vaší fyziologie, celé vaší paměti, všech vašich emocí, to vše  tam je. Informace, obrovské množství informací,  které z vás činí toho, kým jste

 

Pokud se člověku stane  nehoda, která oddělí míchu, je tu  dle 3D modelu paradigma, které říká, že všechny signály přicházejí z mozku a jsou přenášeny přes nervy do toho, co způsobuje, že věci fungují. Je to záhada, protože lidská bytost, která má oddělenou míchu, stále funguje. Řekněme, že je mícha oddělena na krku – dost často se to stává: proč srdce stále bije? Nebylo vám řečeno, že to dělá mozek? Cožpak to  není  mozek, co vysílá signál dolů do srdce? No, mohu dokázat, že když dáte stimulátor a necháte ho běžet, nebo když  neurochirurg přeruší nervy v mozku, mozek evidentně vysílá signály k srdci. Ale teď je mozek odpojen a srdce stále bije!

 

Nejen to. Trávení pokračuje, i to co by se dalo nazvat sexuální aktivitou,  je možné. A mozek je odpojen. Teď se vás zeptám: jak je něco takového možné? Teď vám zasadím ránu: teď DNA vysílá  signály prostřednictvím jiného systému! Možná tam je další motor.  Možná je tam druhý mozek. Možná je to nehmotné. Možná je to kvantové. Vaše DNA je zodpovědná za daleko víc, než si myslíš, drahý člověče.  A to vše tu je, aby jste se na to podívali.

 

Je v kvantovém stavu sama se sebou a je to krásné. A má to jméno. Pokud vezmete  DNA a lidskou  bytost a přišli byste  z jiné planety a měli byste analyzovat lidskou bytost a měli byste k tomu kvantové nástroje, strnuli byste a zhluboka se nadechli, protože to, co byste  před sebou viděli, když byste analyzovali lidskou bytost, by bylo obrovské pole – 8 m široké,  které je kolem té lidské bytosti a které je plné posvátnosti. A to světlo by tak svítilo na tyto  nástroje. Bytost, která by se na vás podívala by řekla: „Jakou mají moc! Asi  bychom je měli nechat být“ – a mnozí to tak dělají. (Kryon se směje). Protože jste pro ně příliš silní.

 

Jestli je vesmír je plný života,  jak jsme řekli a v galaxii je život, jak  jsme řekli a život je  všude, jak jsme  řekli, proč vás tedy nenavštěvují častěji? A řeknu vám: navštěvují vás častěji, než si myslíte. A stačí jim jeden pohled a jdou jinam. Protože to je to, co vidí někdo zvenku,  s pokročilou technologií,  která vidí,  pracuje a je obsluhována v kvantovém stavu. Kde je multidimenzionalita stejně bězná jako vaše 3D a nástroje na její měření jsou stejně běžné jako ty, které používáte pro měření 3D věcí.

 

A tímto chci skončit, protože toto zvláštní poselství není zkouškou odolnosti, jako se to stalo posledně (Kryon směje ). Opět bych vám chtěl sdělit, že jste mohli vidět své pole DNA ve spisech starověkých dějin, které vám byly popsány v tom, čemu říkáte Písmo svaté.

 

Eliáš – znovu to zmiňuji této skupině aby to viděla  a poznala a pochopila: moudrá lidská bytost, jejíž čas byl u konce. Nebyl nemocný nebo zesláblý, jeho čas byl u konce a on to věděl. A zvolil si, že vzestoupí. Takže, v této starší energii vzestup znamená, že vezmete svoji sílu, zesílíte ji na 100% a odejdete s ní. Takže odejdete stejně, jak jste přišli- plně aktivováni. V nové energii má  vzestup jiný význam a my jsme o tom mluvili mnohokrát, a to je, že lidská bytost se přesune do dalšího života bez umírání. Nyní se děje spousta vzestupů. Zjevení vytváří vzestupy.

 

Kolik z vás se může ohlédnout na svůj život, a říct: já  to nebyl? Nebo když během probuzení mnoho lidí objeví, že Bůh je v nich a zanechají  své staré já někde jinde. Právě jste vzestoupili.

 

Na závěr vám říkáme toto:  rozdíl mezi starou energií  a novou energií  je velký. Eliáš byl ve staré energii. Velmi staré. A Elíša (Eliseus) byl jeho nástupce. Miloval ho. Milovali jeden druhého, jako to mohou dělat lidské duše spirituálním způsobem – když poznávají Boha v tom druhém.  Elíša chtěl moc  pokračovat v Eliášově práci. Chtěl si vzít jeho duchovní schopnosti a používat to slovo: duchovní. Téměř jako duchovní plášť, který měla tato lidská bytost, který si on chtěl navléknout a pokračovat v Eliášově práci. Tolik po tom toužil, celým svým nasazením a ostatně, také to dokázal.  Eliáš, který byl velmi moudrý, řekl:  můžeš to mít, pokud uděláš jednu věc: zaznamenáš můj vzestup. Zapíšeš to -  všechno co uvidíš. Tak, aby všichni věděli, jak to vypadá. A on to udělal.

 

Teď: jak může 3D lidská bytost jménem Elíša  popsat mezidimenzionální věci, které nemůže vidět? A odpověď je:  nemůže. Ale může alespoň napsat, co viděl ve 3D a co cítil, a jaké bylo jeho poznání. A jsou zde přirovnání, která nemohl zapsat – protože to jeho mozek nezpracoval, ani to nemohl přeložit do 3 dimenzionálních slov. No, ale  získal celý obraz.

 

Jak popíšete co cítíte, když jste zamilovaní?

 

Pokud by vás v tuto chvíli navštívil Kryon a jeho fluidum by se promíchalo S vašim fluidem, a s fluidem každé lidské bytosti a  vy byste nás alespoň na chvíli chytli za ruce,  pocítili byste, co to znamená Boží láska, protože byste se cítili doma. Mohli byste o tom psát? Co byste řekli? A kolik slov  byste museli použít? Co byste řekli o barvách, které cítíte? Co byste řekli o světle, které k vám zpívá? A jak byste to převedli do 3D? Ani  Elíša  nemohl, ale dělal to nejlepší co dokázal.

 

A tak mi dovolte zopakovat, to co řekl: takže vám opět předkládám příběh, který uslyšíte  mnohokrát, abyste konečně pochopili  smysl toho, proč vám to vůbec předávám. Protože to, co vám chci říct, je, že Elíša viděl Eliášovo pole DNA! Plně aktivované, na sto procent a když tam přišel, zapsal: Eliáš vešel do pole a změnil se ve světlo. Rozpoznal kouli lásky, 8 metrů širokou, plně aktivovanou,  zrovna před Elíšou.

 

A  znovu vám to říkám: Eliáš neodjel ve voze  který sestoupil  z nebes. Nic nesestoupilo z nebes. Eliáš se změnil na svůj vlastní vůz, na  staré vozítko, ve kterém mohl odjet  na nebesa. Elíša to všechno zapsal.  Říkal, že to skoro vypadalo jakoby měl Eliáš  tři koně. Nádherné. 3 energie napojeny na  něco, co odvezlo toto vozítko do nebe. Je to příměr, ale opravdu  tam byly 3 energie

 

A již jsme o tom diskutovali z metafyzického hlediska,  co to bylo za energie: jedna z nich  byla vyšší já a  druhá byla fluidem jeho průvodce a další byla podstatou  samotného Boha v jeho DNA. Byly  si rovny. Elíša neřekl,  že tam byl  jeden velký kůň a dva malé, že ne? Byly si rovny.  A já vám něco řeknu: je v tom poselství, na které se můžete podívat. A jak ho nazval?  Dal mu jméno v hebrejštině: Merkaba. Znamená to „ jet, vézt se“. A  je to pole DNA,  které má každý z vás až do dneška.

 

A mohli byste říct: proč již nemáme více takové zprávy ? Je to proto, že se to stane jenom jednou? A odpověď zní: ach, ne. Mistrům, kteří opouštějí tuto zemi se stává  totéž. A teď to  může být matoucí pro ty, kteří myslí na Krista na kříži, protože si nemysleli že uvidí toto.  A to vám může něco říct o tom, kdy ten mistr vlastně zemřel nebo nezemřel. A víc už o tom neřeknu.  Ale řeknu toto: to, že mistr lásky odešel. Odešel  dle svého vlastního plánu, ne dle plánu lidí. A  proměnil se v nádhernou kouli světla a odešel stejně jak Eliáš. Za takových okolností, jaké si vybral. Kdy chtěl. Náležitě. A s láskou.

 

A tak to je. A znovu vám řeknu příběh o síle, kterou máte ve své  DNA. A  jak zde sedíte na židlích, vzdáleni od sebe jen pár centimetrů, každičký z vás má pole, které se dotýká druhého. A v této místnosti se prolínají ve spleteném stavu a vytváří něco, co je větší než jeden jedinec.  A to je důvod, proč, když spojíte své myšlenky v modlitbě a položíte se do toho, bude to rozdílné od toho, kdyby se modlil jen jeden nebo dva nebo tři. A je to vlastnost, kterou máte po tisíce let. Pokud  jde o esoterní věcí, ve skupině je víc energie než v jednotlivci. A zrovna jsem vám vysvětlil, proč.

 

Takže, rodino co  s tím uděláte? Chci, abyste vyšli z těchto dveří změněni, nechci abyste zavřeli dveře a svá srdce! Přeji si, abyste odnesli energii na ta místa, která jsou  pozemská, když si žehlíte šaty.

 

Chci abyste řekli: děkuji Ti, Bože za své bytí  a za svoji  Akášu a za to, jak je to hluboké a jak to prožívám! Děkuji Ti, Bože, za ty, které jsem miloval a za nádherné časy které jsem s nimi v průběhu věků strávil! Kde to pomohlo planetě všude kudy jsem  chodil! Představte si   něco, co  děláte s tak velkou radostí – necítíte jak to pomáhá planetě? Pomáhá. Pokaždé když se smějete. Pomáhá.

 

A tak toto je poselství, které vám Kryon opět dává:

 

Nejdůležitější věc na zemi  jste vy. Živly reagují na vás.  Gaia reaguje na vás. Vy reagujete na vás. A takový je plán a tak to má být. Dáno v lásce. Vytvořeno tak, aby se lidská bytost propojila s tvůrčí energií světa.

Odejděte odsud  trochu jiní, než jak jste sem přišli.

 

A tak to je.

Kryon

 

 

Poznámka ke kopírování:
 Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Tento překlad byl pořízen z poslechu první, neupravené verze Kryonova
channelingu za situace, kdy oficiální písemný přepis v angličtině
neexistuje. Věříme, že se podařilo zachytit vše, co mělo být přeloženo.
Do češtiny, z audio MP3 záznamu, přeložila Mirka K (www.transformace.info).
Dík za spolupráci patří Zuzce D. a Marušce K. Tuto českou verzi je
možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět