12-2010 Kryon

Ohlédnutí za rokem 2010

Toto poselství bylo předáno živě v texaském Dallasu, v sobotu 11.prosince 2010
Tento channelling byl upraven (Leem a Kryonem), aby tak umožnil čtenáři jasnější porozumění. Často se stává, že živý channelling v sobě obsahuje energii, která nese určitý druh komunikace – na rozdíl od psaného textu. Takže si užijte toto doplněné poselství, přijaté v texaském Dallasu v prosinci 2010.

 

Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické Služby. Skutečně, toto je zpráva z té strany opony, která je vaším domovem. Vaše tvořivá energie je zde dnes večer přítomna, ale vy jste ve 3D a vše, co vidíte, je muž s nezvyklým jménem, rovnajícím se číslu 11 (Kryonova numerologie), který na pódiu reprezentuje andělskou energii a mluví k vám jakoby z druhé strany vaší reality. Takže, co s tím udělá vaše tří-dimenzionální mysl? Máte pocit, že před sebou vidíte, řekněme, oponu? Vidíte muže, který proniká touto oponou? Představujete si mnohovrstevnatou realitu, kde vy jste na jednom místě a Kryon na jiném? Nabídnu vám teď kvantový úhel pohledu, protože se zdá, že k vám mluvím skrze toho muže s mikrofonem. Ale to není to místo, ze kterého přicházím, neboť já se nacházím v portálu zvaném Lidská Bytost, a přitom jsem všude.

 

Pokud mě slyšíte jasně a zřetelně, a pokud je zde přítomen a připraven třetí jazyk, je zde potenciál pro komunikaci. Portál Vyššího Já se otvírá se svolením tvořivé energie, kterou jste vy, je ve vás, je vaší součástí a patří/náleží vám. Je to jádro toho, co nazýváte Bůh, a to je to místo, odkud přicházím. Nejsem od vás oddělený. Jsem ve vás. To je ten portál komunikace, tak to vždy bylo a bude. Ten portál není vepředu v této místnosti na židli a nepřicházím k vám jako lidský hlas skrze audio systém. Takže vás zveme ke kvantovému zážitku – je to totiž něco, co je vně 3D. Naslouchejte a potvrďte si to ze svého nitra. Jste schopni to udělat?

 

Moji drazí, hovoříme k nestárnoucímu, věčnému obecenstvu. Nejen v této místnosti, ale i k těm, kteří poslouchají a k těm, co čtou. Sdělíme vám, jak vidí Duch svým vlastním kvantovým způsobem rok 2010. Bude to jeden z posledních channellingů, veřejně předaných v tomto roce. Je tedy v pořádku, když si myslíte, že bychom vám měli poskytnout přehled o tom, co se dosud stalo, a za malou chvíli to také udělám.

 

Duch se dívá na věci jinak než vy, proto o tom budeme mluvit jak z pohledu třídimenzionálního vnímání, tak vnímání kvantového. V kvantovém stavu neexistuje lineární realita. To, co děláte v linearitě, hodiny, které určují váš čas, to není systém Ducha. Naše shrnutí loňského roku vás tedy může překvapit, protože neuvažujeme v časovém rámci tak jako vy.

 

Můj partner (Lee) často mluví o numerologických aspektech energie a tuto numerologii také vyučuje. Čísla v sobě obsahují energii komunikace. Jinými slovy – předávají zprávu. Není to tak, že něco „dělají“, to je jako kdyby něco “dělala“ kniha. Kniha je jen tiskařská barva a papír, ale když ji čtete, často se stane, že pláčete nebo se vám zrychlí tep. Řekli byste, že tiskařská barva a papír mají energii? Ne. Je to komunikace obsažená v té knize, v jejím jazyce. Řeč čísel funguje stejným způsobem. Je jednou z nejstarších věd na této planetě a používá se po tisíce let mnoha způsoby.

 

Nejjednodušší a nejvíce aktuální je ten způsob, který jsem předal svému partnerovi. Vznikl v dávném Tibetu, neboť zde sídlila po 13 tisíc let Kundalíni planety. Indie a Tibet se staly místem, kde bylo více soucitu, více možností vyššího poznání a více šamanských energií než kdekoli jinde na planetě. Je tedy logické, že vám tuto numerologii představujeme v té podobě, jak s ní pracovali.  Může být složitá, ale Lee ji na mou žádost zjednodušil, aby byla srozumitelnější.

 

Teď se s pomocí této jednoduché numerologie podíváme na číslo 2010. Když číslice v tomto čísle sečteme, dostaneme trojku. V energii numerologie je trojka definována jako katalytická energie. Je-li na něčem, co chcete definovat, energie trojky, představuje tato energie katalyzátor. Můžeme tedy říct, že rok 2010 byl katalytický rok. Toto číslo přichází v rámci pravidelného číselného cyklu (jako je lineární řada roků) a tudíž už tady bylo. Ale tato energie, ve které jste teď, a naposledy, zesiluje vše, co je ezoterické a když se podíváte na některé tyto dávné energetické systémy, tak můžete vidět daleko jasněji mnohé z toho, co se děje na planetě právě teď.

 

Chemicky je katalyzátorem látka, která při kontaktu s jinou látkou způsobí zesílenou reakci. Původní látka zůstává často beze změny a změní pouze druhou látku. Nebo také přivede dohromady dvě substance, z kterých pak vznikne třetí. Jestliže je rok 2010 katalytickým rokem, není to ani tak o změně, jako spíše o podnětu ke změně. Můžete říct, že je to zprostředkovatel změny. Nezapomeňte však v této lekci, že Duch není lineární. Změny, které katalytický rok vytváří, nemusí tedy nutně nastat v roce svého vytvoření. Takže to, co se stalo či stane v roce 2010, bude trvat/přetrvávat a bude tyto energie posouvat dále do vašeho roku 2011.

 

Než se podíváme na to, co se v tomto katalytickém roce stalo, prozkoumáme, jak často rok trojky nastává. Podíváme se také na jedničku a dvojku na každé zvlášť, abyste viděli jaká je jejich energie a porozuměli tomu, co vám říkají.

 

Kdy jste měli naposled katalytický rok? Pro ty z vás, kteří se věnují matematice, to byl rok 2001. A pamatujete si, co se stalo v roce 2001? Ptám se vás, kdo žijete v této kultuře: Došlo opravdu k vytvoření energie potenciální změny do budoucna? Ovlivnilo to poslední dekádu, případně i další roky? Odpověď zní ano. A rok 2010 má stejný druh potenciální energie. To ovšem neznamená, že se nutně musí stát mezinárodní tragédie, aby se něco pohnulo. Stejně tak to neznamená, že budoucnost je vždy tvořena negativními věcmi. Je to jednoduše energie katalyzátoru a Lidé poskytují tento katalyzátor tím, co dělají.

 

Nezapomeňte, že Duch vidí tyto věci jinak než vy. Pojďme teď mluvit o tom, co je ve vaší zemi. Co zde vidíte? (Je to „slon v místnosti“ tak, jak zde můj partner sedí.) Pro vaši ekonomiku to byl hrozný rok s potenciálem vytváření mnoha znepokojení a obav. Přišla naprostá ztráta důvěry v bankovní sektor, pojišťovací systémy a investiční procesy. Váš finanční nástroj, který nazýváte dolar, pomalu klesá oproti jiným mezinárodním finančním systémům. Vlastně dolar de facto (tak jako tak fakticky existuje, nezávisle na vědomé akci), znehodnocujete že? Před deseti lety jsme vám říkali, že se to stane. Mnozí tehdy ke Kryonovi poznamenali, že Spojené státy by toto nikdy neudělaly dobrovolně. Nemusely. Svobodný trh světové ekonomiky to udělal za/pro vás.

 

Pro americké Lidské Bytosti to vypadá hrozivě, probíjíte se tím a možná se ptáte: „Ztratím svůj domov?“, a v případě některých z vás „Proč jsem přišel o svůj domov? Zlepší se to vůbec někdy, co se to děje, co jsme udělali, že si zasloužíme takové věci?“ Toto je tedy tří-dimenzionální lidský náhled na rok 2010 a já ti teď chci sdělit, drahá Lidská Bytosti, jak vypadá náš náhled. Není to tak dávno, co jsme vám řekli, že toto je opravdu jedna z potenciálních možností. Řekli jsme vám, že je dost dobře možné, že některé z největších korporací ve vaší zemi padnou. A také jsme vám řekli: „…a první, co zkrachuje, bude pojištění.“ Toto vše, co jsme řekli, můžete najít ve vydaných dílech Kryona.

 

Toto vše byly však pouze potenciální možnosti. Nic takového jako věštění neexistuje a Duch neví, jak se Lidé zachovají, co udělají. V případě možností se silným potenciálem se však často stane, že je doslovně naplníte a stanou se vaší realitou. Někteří se ptali, jak jsme mohli předpovědět záležitosti vaší ekonomiky, když nejsou duchovního charakteru. Dovolte, abych vám teď řekl, jak to můžeme dělat a co to znamená. Umožní vám to vhled do budoucích channellingů, ve kterých vám řekneme o přicházejících potenciálních možnostech.

 

Tato země fungovala stejným způsobem, ve stejném systému více než 200 let. Jistě, trochu jste měnili pravidla, ale v podstatě to bylo pořád stejné a bylo to založené na chamtivosti. Byl to systém, kde se bohatí pomalu stávali více bohatými a chudí chudšími. Toto není hodnocení, to je fakt. Tento systém pracoval ve staré energii a i tak to byl dobrý systém, protože i ti uprostřed žili dobrý život, lepší než v jiných zemích. Ale najednou se, drahá Lidská Bytosti, díváš na novou energii, která prostě nemůže udržovat staré cesty a způsoby; Dokonce i základní ekonomika se musí změnit. Proto se finanční systémy vystavěné na staré energii rozpadly. Nové vědomí je nepodporuje a tak se rozpadly. Chyby minulosti se zkumulovaly v to,  čemu říkáte recese.

 

Lidé říkají:„Jaká katastrofa!“, ale Duch říká: „Blahopřejeme vám, protože reformujete základní pravidla toho, co chcete. Rozhodujete se mimo rozměr všeho toho, co kdy bylo před tím v této zemi uděláno.“  To, co od této chvíle uděláte, je katalyzátor, číslo tři. Kterým směrem to vezmete? Jak bude ten nový systém vypadat, až se znovu vzchopíte (a vy se určitě vzchopíte)? Dolar se vrátí. Tato země může změnit finanční systém, politický systém a samotné paradigma kapitalismu téměř přes noc. Vaše země je jedna z těch, které to mohou udělat, a jediná z nich je takto velká. Takže, jaký model představíte na zemi příště? Co třeba model, který bude pracovat s větší integritou pokud jde o velké peníze? To je to, co se teď děje.

 

Budou tací, co zde budou sedět a uvidí sklenici jen napůl plnou, protože sčítají všechny ty negativní věci a nechápou, o čem tato nová energie je, ani jak to odůvodňuje/vysvětluje Duch. Severní Amerika byla vždy vzorem pro jednotu. Vždy jste sloužili jako vzor pro větší integritu vlády. A teď jste právě jen znovu změnili způsob, jakým věci fungují. Kolik z vás je sto si v době, které říkáte Štědrý večer, sednout a mít odvahu prohlásit: „Díky Bohu za recesi. Děkuji ti, Duchu, za to, že nás takto semíláš, protože ať jdeme kamkoli, je katalytický rok a tento rok staví scénu/dějiště pro opětovné zotavení a sílu?“

 

Rok 2010 představoval dvojku a jedničku dohromady.  Pokud je nesečtete (tak jak se to v numerologii dělá, abyste dostali celkovou energii), má každá svůj příběh. Dvojka představuje dualitu. To je energie dvojky v tibetštině. Dualita je kombinace andělského a biologického – hlavního charakteristického rysu Lidských Bytostí. Jak tak sedíte na židli a slyšíte, co říkáme nebo to posloucháte či čtete, tak to, co je „vaše jádro – vaše podstatné já“, má energii duality. Jste schopni objevit uvnitř v sobě Stvořitele? Můžete jít jakýmkoli směrem si přejete. Můžete tvořit ďábelské věci, pokud se tak rozhodnete. Můžete tvořit božské věci, pokud chcete. To je Člověk. To je síla lidstva. Máte a vždy jste měli svobodnou volbu. To je dualita.

 

Teď se podívejte na jedničku vedle té dvojky. Čísla se totiž vzájemně ovlivňují, mohli bychom tomu říkat relační (vztažná) numerologie. Čísla nacházející se v jedné rovnici nebo v čísle označujícím rok, mají na sebe vzájemně vliv. Co znamená jednička? Nové začátky. Podívejte se na 2001. Nezapomenete na to, viďte? Ten rok všechno změnil. Byl to nový počátek toho, jak tato země nakládá s ohrožením bezpečnosti a s cestováním. Avšak tentokrát je to jiné. Toto je nový začátek finančních systémů ve vaší zemi, struktury velkých peněz.

 

Doslova jste znovu objevili Spojené státy. Budete svědky pozdvižení v politice, když přesunujete sem tam to, co jste se rozhodli, že chcete od těch, kteří se vás pokoušejí vést. Mimochodem, oni stále vězí ve staré energii. Každý z nich. Podívejte se na průměrný věk těch, kteří vám vládnou, a budete vědět, o čem mluvím. Protože starci jsou poradci, a to i mladého prezidenta. Může to opravdu zabrat nějakou dobu, než tam budete mít většinu mladších mužů a žen, aby způsobili změny, po kterých tak toužíte.

 

Je to jen otázkou času, s více koncepční moudrostí, kdy budou Lidé řešit dimensionální problémy, které nikdy dříve neexistovaly. „Kryone,mluvíš v hádankách. Co tím vlastně myslíš?“ Buďte trpěliví. Všechno se mění. Ale až uvidíte mladé lidi vystupovat po žebříku a stávat se vašimi vůdci, najdete řešení, které jste vždycky hledali, která jsou logická a dávají smysl. Potom se budete divit, že ta řešení trvala tak dlouho.

 

Tak Duch vidí recesi jako pozitivní změnu ve směru, který odpovídá měnící se energii na planetě. Proto byla očekávaná. Přesto jsou mnozí frustrováni politikou a ekonomikou a říkají: „To vypadá, že chodíme sem tam  a vůbec  nic se neděje“. Mluvíte o trojrozměrných jevech – těla, právo, události a červené a modré státy (v US podle toho zda mají většinu Demokraté nebo Republikáni, pp). My mluvíme o energii. Energie vložená do země je trvalá. To znamená, že všechno co do ní moudře vložíte, v ní zůstává a vy na tom stavíte. Neztratí se to. „Kryone, stále mluvíš v hádankách.“ Někteří z vás to už chápou. Pomalu tvoříte to, co zamýšlíte.

 

Duch sleduje lidstvo po generace. Máme ve zvyku dívat se do Lidského vědomí v 60letých cyklech. Pro vás to znamená o něco málo více než dvě generace. Ve staré energii to trvá tak dlouho než se posune to, co bylo, do toho, co je teď. Řeknu vám důvod – protože tím co vytváří neustálou změnu je energie toho, co dospělí říkají svým dětem, a potom toho co tyto děti vyprávějí jejich dětem,. Dvě generace. Tak dlouho to trvá. Proto Duch sleduje, co se stalo s Lidmi s využitím tohoto paradigmatu vědomí.

 

Gaia
Promluvme si o lidstvu.“Jak se to dělá?“možná se ptáte. Tak se podívejme nejdříve na Gaiu, protože se musíte podívat na energii Gaii v kontextu ke studiu lidstva, protože spolu souvisí. Takže když to vezmeme od velkého k malému, co Gaia vykonala v roce 2010, aby povznesla to, co jste vytvořili vy?

 

Řekli jsme vám, že jsou před vámi klimatické změny. Řekli jsme to už před 21 lety! Je to proto, že vidíme věci v mnohem delších cyklech než vy. Lidstvo je krátkozraké. Máte pouze jeden lidský život, abyste viděli v cyklech, které jsou mnohem delší než jeden lidský život. (V příštím channelingu vám předám podobenství o duhovém pokoji, abyste to pochopili). Někteří z vás říkají: „No dobře, země se tak radikálně mění, někde musí být chyba. Co pro nás dnes Gaia dělá?“ Tato slova pocházejí ze skutečně trojrozměrného myšlenkového procesu, který vypočítává, že musí být nějaká chyba pokaždé, když je sklenice z poloviny plná. Dobrá, sklenice je přesně tam, kde jsme řekli, že bude  -  podle plánu.

 

Důvodem, proč jsme předpovídali, že se podnebí změní, je to, že procházíte vodním cyklem, o kterém jsme vám už říkali. To bude mým tématem promluvy po dlouhou dobu, protože časem bude mnohem zřejmější, že to je to, co se právě děje.  Podnebí, které máte teď, nakonec povede k velkému ochlazení na planetě. Už se to stalo dříve. Je to vodní cyklus, který zahrnuje mnoho pozemských životů a vaše věda to zatím takto nevidí, protože je to pro ni nové. Teď máte přístroje k zaznamenání tohoto cyklu a během následujících dvou generací, uvidíte krásu toho všeho. Je to „osvěžující“ cyklus a ovlivňuje život na Zemi.

 

První věcí, která se děje je, že částečně tají ledovcové příkrovy na severu i jihu – ne všechny, ale velká část. Co to způsobuje je, že se tvoří vodní hladina, která nutí stoupat oceány o několik centimetrů a nově se stanovuje hmotnost vody na planetě. To přerozděluje hmotnost od pólů [koncentrace ledu nahoře a dole] k rovnoměrnější hmotnosti na zemské kůře. Toto přerozdělení potom stlačuje zemskou kůru v nových směrech a výsledkem jsou zemětřesení a sopečná aktivita.

 

K něčemu takovému v tomto roce došlo, že? Někteří lidé, kteří se dívají na zemětřesení a sopky říkají:“Udělali jsme něco strašného. Gaia nás trestá.“ Sklenice je napůl plná, že? Je to pouze tím, že Lidstvo nechápe, že je to zemí, která se vylaďuje na

 

Lidské vědomí.

A teď, tento vodní cyklus se uskutečňuje dříve než měl! Vy jste to načasování urychlili, protože jste zrychlili samotný čas. Proto prosím ty staré duše, které sedí přede mnou, a které teď čtou a poslouchají: Necítili jste časový nárůst? Zrychlil se! Protože vaše trojrozměrné hodiny odškrtly stejné množství času, multidimenzionální hodiny ve vás běží velmi rychle. A Gaia je součástí multidimenzionálních hodin; Zrychluje se spolu s vámi, že? Takže můžete říci (a budete mít pravdu) že Lidstvo mění podnebí!

 

Takže to co nazýváte globálním oteplováním je pravým opakem. Nakonec to uvidíte jako globální ochlazování. Sledujte příští rok [2011] co se děje s vaší zimou, protože cyklus již probíhá. Jen tak pro zábavu, běžte po ulici až bude sněžit více než by mělo a křičte, „ globální oteplování, globální oteplování“ [smích]

 

Takže, to je to, co se děje s Gaiou právě teď, a říkám vám, že co se stane s Gaiou příště, drahý Člověče, záleží jen na tobě.

Dovolte mi, abych vám řekl o vašem nejnovějším vědeckém objevu. S objevy to je tak; byly zde vždy a čekaly, až je uvidíte a objevíte, ale pro vás jsou nové. Nicméně, když to teď prozrazuji, vzpomínáte si, že jsem o tom mluvil?

 

Vědci dnes dokážou každou hodinu změřit magnetismus planety. To, čemu byste říkali magnetický oběh mřížky Země,  se liší podle síly. Také se liší místo od místa. To všechno má svůj důvod, ale poprvé ve Vesmíru a na Zemi, máte k dispozici měřící metodu, kterou můžete tento oběh hodinu po hodině změřit.

 

V minulosti jste jej mohli změřit pouze každých několik měsíců. To bylo docela dobré, ale s pomocí moderních metod jej můžete nyní měřit v reálném čase, a najednou došlo k objevu. Možná jste to nevěděli, a proto jste si to měli poslechnout nebo přečíst? Protože toto je důležitá informace a takovýmto způsobem by měl fungovat vztah mezi lidstvem a Gaiou.

 

Vaše věda objevila, že změny v magnetickém toku – tj., odchylka v síle magnetického pole stoupá a klesá podle činnosti Lidstva! Dýchejte. Přemýšlejte o tom. Vědci spatřili, že když velká část Lidstva opustí najednou planetu, změní to magnetismus! Když byl na planetě soucit s trpícími zármutkem, změnil se! Když tam byla rozjařenost, protože se stalo něco, co se oslavovalo, změnil se! Je to neuvěřitelná, synchronická vlastnost a naprosto neočekávaná a pozoruhodná.

 

Magnetická mřížka země se posunuje v závislosti na tom, co se děje Lidem.
A teď, co vám to říká o energii lidstva? Mění fyzikální vlastnosti planety. Neptejte se Gaii co se stane. Místo toho se ptejte vědomí lidstva, co se stane. A já vám povím, že to co vidíte, že se děje s lidstvem právě teď, probíhá podle plánu a nestalo se to nikdy předtím v historii planety. Nikdy předtím jste neurychlili čas, přestože jsme vám říkali už před více než 21 lety, že je to možné

 

Toto všechno je součástí starého proroctví o pohybu Kundalini planety. Tato energie srdeční čakry Gaii doslova opustila Tibet a Indii a směřuje, tak jak tomu my říkáme, na dno Země, do Peru a Chile a tam, co nazýváte Patagonií. Jde o stupňování energie planety. To všechno je součástí životně důležitého pohybu a odpovídá tomu o čem mluvili ve svých proroctvích Inkové, o čem mluvili ve svých proroctvích Mayové i severoameričtí Lakotové.
Duch vidí věci jinak než vy. Vy fungujete v lineárním časovém rámci a Duch ne. Když si myslíte, že vidíte tragédii a bolest a smrt, musíte porozumět krycí vrstvě těch duší, které přišly s potenciální možností, že se to stane, protože bylo psáno ještě předtím než se narodily, že tyto věci by se mohly cestou k mírumilovné zemi přihodit.

 

Před šedesáti lety, na konci vaší poslední velké války, si skupina čtyř futuristů v Evropě řekla: „Jak můžeme zabránit, aby se to už neopakovalo? Vždycky to dopadne tak, že bojujeme jeden s druhým. Po stovky a stovky let, je to všechno, co děláme – budujeme armády a bojujeme spolu.“ Tak společně položili základy dnešní Evropské unie. Měli nějaký cíl. Řekli: „Co kdybychom vybudovali něco, jako jsou Spojené státy – jedna měna, skupina zemí, které by se mohly stát státy bez hranic, a budeme tomu říkat Evropská unie?“ A to přesně udělali a přetrvalo to 60 let. Teď je jejich měna silná a jejich myšlenka funguje. Mají tam spory a problémy i zmatky, ale řeší je za pochodu.

 

Ale drazí, chci, abyste se podívali na celkový přehled. Když dáte věci dohromady a propojíte je, vznikne to, co je stabilní v nové energii. Když věci rozdělíte, vytvoříte věci, které jsou nestabilní. Přijde doba, kdy tato planeta bude mít pět a pouze pět měn. Budou zastupovat velké kontinenty, které spojí věci dohromady, podobně jako to udělali Evropané. Právě teď, když mluvíme, existuje jiná skupina, která to provádí v Jižní Americe. Mají vizi. „Co kdybychom mohli spojit všechny země dohromady bez hranic, s jednou měnou, to všechno během dvou generací. Měli bychom mnohem silnější ekonomický vliv na Zemi.“ Mají před sebou model Spojených států a Evropské unie. Afrika to udělá nakonec také, během 50 let. Evropané věděli, co dělají, protože výsledkem spojení je toto: Země, které závisejí obchodně jedna na druhé, nepůjdou spolu válčit. Už začínáte vidět obrázek mírumilovné Země, a proč by mohla být mírumilovná?

 

Stvořit tento druh míru zabere pouhé dvě generace. Když rodiče říkají svým dětem, aby nenáviděly jinou kulturu, tak podporují starou energii. Řekl jsem vám to už dříve v Severní Americe. Podívejte se na nepřátele, se kterými jste bojovali ve druhé světové válce a na zúčastněné státy, a na nenávist, strach a smrt, mučení a ponížení, které viděli vaši prarodiče, a dokonce i někteří z vašich rodičů. A teď se podívejte na ty stejné bývalé nepřátele dnes. Jsou to vaši obchodní partneři! Jeden z nich je s vámi tak spojen, že vyrábějí všechna zařízení pro vaše domy a i mnoho aut, ve kterých jezdíte! Trvalo to pouhých 60 let – od nenávisti k partnerství.

 

Tak a teď se mnou pojďte na Blízký východ a uvidíte rozdílný scénář, tam rodiče učí své děti nenávidět druhé. Dělají to už více než tisíc let. Rozumíte, co vám říkám? Bude to trvat pouhé dvě generace, než se to změní. To, o čem si myslíte, že je neřešitelný problém, může být vyřešeno v krátkém čase a bude tomu tak, a to mladými lidmi Země.

 

Po celém Blízkém východě existují skupiny mladých lidí, kteří začínají chápat pošetilost separatismu. Nebudou nenávidět ty, u kterých jim to nařizovali jejich rodiče, a jak jsme řekli dříve, je jich takových hodně v Íránu. Uvidíte změnu. Bude způsobena posunem vědomí. Je to potenciální možnost, která je před vámi.

 

Lidská Bytost
A teď si promluvme o vás osobně. Vidím souhrn všech vašich životů, Akashu, která je ve vás a energii těch, kteří se sešli, aby byli v této chvíli zde. V tom je ten posun energie zastupující galaktické seřazení. A přece to vidíme jinak než vy. Jste více než jen Lidé kráčející po zemi, plnící své lekce. Jste katalyzátory energie. Všude, kde se dotknete země v osvíceném stavu, zůstane změněna. A my jsme to říkali už dříve. Existuje množství procesů, které probíhají dokonce na molekulární úrovni v rámci pole vaší DNA. Reaguje s Krystalickou Mřížkou planety. Vaše přítomnost v tomto životě mění Gaiu. Staré duše jsou v čele tohoto procesu, a méně než jedna polovina procenta Lidské rasy musí dělat to, co jste dělali, aby ovlivnili trvalou změnu na této planetě, vědomý posun , který byl předpovězen pro rok 2012.

 

Po 17 let jste v energii středového vyrovnání, protože je to 36letý proces. Máte před sebou ještě 19 let. To co uděláte v příštích 19 letech se stane vzorem pro budoucnost. Uskutečňujete to, kvůli čemu jste přišli. To je shrnutí roku 2010. Uskutečnění.

 

Jste ve správném čase na správném místě, tak co ještě dodat? Je zde slib od Ducha: Ponořte se do těch věcí, které jsou multidimenzionální. Věřte, že to neviděné, které nazýváte víra, vás zavede na místa, která jsou plná odhalení pro vaše osobní životy. Buďte trpěliví a čekejte na synchronicitu, kterou si stále ještě neumíte představit. Chcete ji kontrolovat, a přece nemůžete, a věci, které nedokážete kontrolovat ve vás vzbuzují neklid. Proto buďte s těmito jevy, které nedokážete kontrolovat v míru, a chápejte, že systém Ducha je vybraný/elegantní, a myslí jen na vás.
Je zde nové paradigma. Při procházení obtížemi této planety, už nebudete trpět a válčit. Už nikdy nebudete muset žít s vědomím, kdy očekáváte, že se vám stanou špatné věci. Plujte spolu se změnami. Používejte svou intuici, abyste se pohnuli doleva nebo doprava.  Jestliže se podnebí na planetě mění  a záplavy stále vyplavují váš dům, možná je dobrý nápad se přestěhovat. ale Lidská Bytost říká: „ Ale vždyť je to pouze 100letá voda.“ Opravdu je to tak? Počkejte do příštího roku. Začínáte vidět nové paradigma podnebí.  Pohybujte se s ním. Buďte flexibilní Lidské Bytosti. Chápejte co je v pohybu. Svým vědomím jste změnili planetu. Teď buďte součástí té změny. Pracujte s ní. Chápejte ji. Oslavujte ji. Pohybujte se spolu s ní.

 

Toto je dnešní poselství. Shrnutí roku 2010 nachází staré duše na cestě a nasměrované k ještě větší změně. Blahopřeji! A jaký bude ten příští rok? Tak si vezměme rok 2011. Podívejme se na dvojku, která je dualita proti 11, která je mistrovským číslem. Tato 11 znamená objasnění, inspiraci i osvícení. Když se spojí dohromady, je to čtyřka. Povězme si o čtyřce. Představuje stabilitu, Zemi, respekt k půdě, a všechny věci spojené s Gaiou. Je to jen několik z těch věcí, které přijdou, které budou pokračovat v posunu této planety na ještě jinou, vyšší vibraci. Nemůžete to popřít. Sedíte v tom. Cítíte to. Žijete to. Už to není nic nadpřirozeného, když si to uvědomují všichni.
Tak toto je to dnešní poselství, abyste si to ještě jednou poslechli. Před 22 lety si mnozí mysleli, že jde o spekulaci, když četli Kryonovy knihy. Dnes je to vaše realita. Co vám mohou dnešní spekulace přinést za 20 let? [Kryon se směje]
Dáno s láskou dnešního dne. A tak to je.

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložily Ivana M.
a Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné
v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka
včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět