2-2009 Kryon

Spojení se svým kvantovým Já

Tento živý channeling Kryona byl předán v Melbourne v Austrálii, 8. února 2009
.
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


Zdravím vás, drazí, JÁ JSEM – já jsem Kryon z magnetické služby. A lidská bytost znovu sedí na tomto místě a napíná představivost těch, kteří myslí ve 3D. A začíná proudit síla lásky z jedné strany interdimenzionální reality do dimenze, která je v jednomístných číslech. A proces channelingu, jak byl popsán dříve, otevírá dveře. To je vše. A to je pro člověka ta nejtěžší věc, kterou má udělat – otevřít dveře. To je předmětem našeho společného času dnes večer. A pokud ty dveře otevřete a zeptáte se, co se děje v této zemi, dostane se vám poselství lásky a útěchy a uslyšíte: „Buďte trpěliví a vydržte.“
.
V roce 1987 jsme mluvili o změnách v počasí a tady jsou. A když se podíváte pozorně, mluvili jsme o věci, která se děje i tady, zatímco mluvíme; řekli jsme, že budou země, které bývaly úrodné a už nebudou. Řekli jsme, že budou taková místa, kde se dříve neurodilo nic a která se promění na rostoucí ráj. Čas, kdy bude vody příliš a čas, kdy jí nebude dost. A ti, kteří sedí na tomto místě, jsou vzorkem toho všeho. A nejste sami. Protože jsme mluvili s těmi, kterým říkáte Amerika. Pak jsme mluvili o čase, kdy větry budou pravidelně silnějšími, než kdy bývaly. A dali jsme jim radu. Dobrou radu: Až uvidíte, že se tyto věci dějí, až uvidíte, že se mění koloběh vody, postarejte se o sebe. Vězte, že je před vámi „pořádná jízda“ a chvíli to potrvá.
.
Těm v Americe jsme řekli: Odstěhujte se pryč z pobřeží. A oni to neudělali. Řekli jsme: Postavte si domy na „kůlech“. A oni to neudělali. To se lidem nelíbí, víte. Jsou tvrdohlaví. To, co právě máte ve své zemi, chvíli potrvá. A tak vám říkáme, v tomto procesu zemského posunu, postarejte se o sebe. Neboť věci, které se dějí teď, v této zemi, se budou nějakou dobu cyklicky opakovat. A můžete se vrátit a vše znovu postavit stejně. To můžete. Nebo se můžete rozhodnout, že natáhnete ruku a přijdete na to, co udělat jinak, abyste přestáli velký vítr, horko a ano, i požáry. A jsou cesty, jak to udělat… A pak jsou tací, kteří si možná nepřejí vrátit se zpátky do těchto oblastí. „Ach, Kryone, co nám můžeš říct k tomu, kdy to skončí?“ Je to takto. Ti v této místnosti zrychlili časový rozvrh samotné geologie. Cykly přicházejí rychleji, než jste si mysleli. S planetou se neděje nic špatného. S planetou není nic v nepořádku.
.
Dovolte, abych vám dal jednu radu, které možná nebudete rozumět. Uvidíte, jak mizí některé věci, které jsou vám drahé a pro Ducha jsou jen cyklické. Uvidíte zvířata ve volné přírodě, uvidíte zemědělství, uvidíte některé stromy a jiné věci, jak mizí z tváře Země. A budete se ptát: „Proč to tak musí být?Budete plakat pro to všechno. A my vám říkáme toto: Poslouchejte, dávno před lidmi zde byla určitá zvířata, určité rostliny a určité důvody, proč přišli a existovali, udrželi energii a pak odešli. Je to součást životního cyklu, je to součást vodního cyklu, je to součást udržení energie pro planetu. Je to součást uvolnění místa pro lidskou přirozenost a vědomí, zaplnili mezeru – a když zmizeli, objevili se další.
.
A pak přišli lidé a rozhodli se zachránit všechno s chundelatou tváří. (Smích.) „Kryone, kam odešli?“ Říkám vám, některé z tváří, které chcete zachránit, tady byly jen pro vás, na chvíli, aby připravily scénu, na které budete moci oslavovat. A tak neplačte, když zmizí. Hráli svou roli, stejně jako různé země sehrály svou roli. V této zemi právě probíhá pročišťování; a vy to víte, že? To není náhoda… pročišťování. Vím, kde jsem. Sedím na místě, které je čisté. Možná jste o tom nikdy nepřemýšleli. V Austrálii dochází k probouzení. Říkal jsem svému partnerovi, abychom se sem vrátili, protože se tady něco děje. Atributy samotné země, na které nyní stojíte, ve které žijete, jsou pro tuto planetu jedinečné. Protože na tomto místě je to čisté. A ta čistota je způsobena skutečností, že tady bylo velmi málo lidí. Můžete si projít historii a podívat se na to. Zjistíte, že tady bylo vedeno velmi málo válek. Že ta země je čistá, nerozprostírá se na ní lidské drama jako na jiných místech na Zemi. Žádná obrovská dramata, žádné masové umírání jako na tolika jiných místech. Žádné nevhodné vlády, které by zotročovaly své lidi. Nebyly tady velké války, které by vytvářely jizvy na tváři země. Nebyly tu civilizace, které by přicházely a odcházely a byly pohřbeny v důsledku nenávisti, násilí a bojů.  Je čistá. A začíná se probouzet. Probíhá tu čištění. A je to obtížné.
.
A my ti říkáme, pracovníku světla: jsi ve správný čas na správném místě. Neboť jak Gaia prochází posunem a změnou a vibrace se začínají zvyšovat, není náhoda, že sis vybral pro svůj život tuto dobu, abys toho mohl být součástí a držet své světlo. Přemýšlel jsi o tom někdy?
.
Co s tím děláš? Bojíš se těch věcí? Nebo buduješ v souladu s tím? Přesouváš se v souladu s tím? Chápeš, že to tady chvíli potrvá? To je vyspělost pracovníka světla. Chceš od Ducha slyšet, že to brzy skončí? Neskončí. A je to tvá volba, protože toto je ten posun. Děje se po celém světě. Možná patříš mezi mnohé, kteří sledují tyto věci a pláčou pro zvířata, pláčou pro listoví. Neplač. Protože si zvolili své místo a drželi energii, kterou měli držet. Nyní jsou součástí posunu spolu s vámi. Přemýšlejte o tom takto. Odcházejí, aby je mohlo s láskou nahradit lidské vědomí. Říkám vám, že se tato země probouzí.
.
Pracovníci světla, za nějaký čas se odehrají změny v tolika oblastech. A je na čase. Je na čase…
.
Rád bych mluvil obecně o „navázání spojení“. Jaká je ezoterika toho, kdo jste? Je tak těžké popsat tyto věci, které si lidská mysl nedokáže představit. Lidé si rádi myslí, že mohou přemýšlet o všem. Lidé se domnívají, že když jsou na vrcholu vývojového žebříčku, je jejich intelekt bezmezný. Když se zeptáte mnoha lidí: Je něco, co si neumíte představit? Oni odpovědí: „Ach, umíme si představit cokoli. Jen si nás vyzkoušej.“ Ale nedokážete si představit interdimenzionální věci, nedokážete si představit Domov, nemáte dokonce představu ani o své božskosti, protože přesahuje vaše myšlení, vaši schopnost toho dosáhnout. A proto vám tyto věci nemůžeme popisovat logicky. Dáme vám nějaké informace. Vykreslíme vám obraz o spojení a navázání kontaktu. Zde je premisa: několik pracovníků světla v této zemi navázáním spojení s jejich božskou částí vytvoří světlo. Toto světlo ve skutečnosti změní mřížku planety. To urychlí změny na Zemi. Dokonce to ještě více urychlí přeměnu koloběhu vody. To znamená, že čím víc vás naváže spojení a probudí se, tím více změní vědomí mnoha. „Kryone, jak to funguje? Kryone, řekl jsi, že dochází k probouzení. Kolik lidí se musí probudit?“ Ne mnoho. Vůbec ne mnoho. „A jak je to možné? Jak může pár lidí způsobit tak obrovskou změnu na kontinentu?“  Znovu vám něco vysvětlím. Potřebujete to pochopit, potřebujete to slyšet. Vaše práce, navázání spojení s božstvím ve vás, s vašimi interdimenzionálními částmi, skutečně mění realitu. „Kryone, tomu je těžké porozumět.“ Dobrá. Dám vám metaforu.
.
Muž, který má ve tmě světlo, vidí kolem sebe ty, kteří kolem sebe šermují rukama a mají problém najít cestu. Tak s použitím světla opatrně vyseká cestu ve křoví. A když je hotov, je tu jednoduchá cesta, kterou vytvořil, protože měl světlo. Pak ustoupí Zanedlouho ti ve tmě tu cestu naleznou a projdou jí. A tak jeden muž se světlem vytvořil cestu, kterou ostatní nalezli. Ta cesta je nyní snadná pro mnoho dalších – protože jeden udělal tu práci. Stejné je to s majákem, že? Stojí a vyzařuje své světlo. Navádí lodě do bezpečí v přístavu – jeden maják, mnoho lodí. Ony nemají světlo, ale maják ano. A tak to funguje – ve své jednoduchosti. Tak to funguje. Jeden pomáhá mnohým.
.
Kryone, jaké jsou k tomu příklady?“  Povím vám to, jak jsem to už řekl předtím.
.
Jeden se světlem jde domů. Řekněme, že vaše rodina nevěří žádným takovým věcem. Řekněme, že jste jim ani neřekli, že jdete na setkání s channelingem. Já vím, kdo tu je. Až půjdete domů, řekněme, že vás to „zasáhlo“cítíte radost. Dojde k buněčné změně. Řekněme, že malinko záříte. A když přijdete domů, nemůžete říct ani slovo. Ani slovo. Možná řeknete: „Tak strašně bych jim chtěl říct, co cítím, co jsem objevil. Neuvěří tomu. Nezajímá je to. Kéž by tomu uvěřili. Byli by z nich skvělí pracovníci světla, ale nejsou. A pravděpodobně nikdy nebudou.“ A jste tam sami, že? Říkáte si: „Ó, kéž by!“ Něco vám povím, pracovníci světla. Vaše svědectví je ve vaší osobnosti. Co uděláte dál? Jste tolerantnější, jste trpělivější? Víte, kdo si toho všimne nejdřív? Děti. Ať už to budou vaše děti, vnoučata či děti vašich přátel. Vzhlédnou k vám a řeknou: “Nevím, co se s tebou stalo, ale líbí se mi to.“  Budou to děti, kdo to první řekne nahlas.
.
„Mami, tati, já vím, že chodíš na ta setkání. Choď tam dál, protože ať se tam děje cokoli, je to dobré. Vidíme tu lásku. Způsob, jak se k nám chováš, tvou trpělivost, jak se chováš k otci, tvou trpělivost, jak se chováš k mamince, tvou trpělivost.
“ A i kdyby členové vaší rodiny nikdy nevzali na vědomí tuto vaši víru, jedno je jisté – uvidí vaše světlo. Možná si myslíte, že se ho budou obávat. Nebo že je bude odrazovat. Opak je pravdou. Možná nikdy nepůjdou na setkání jako je toto. Ó, ale bude se jím líbit, čím jste se stali. Možná se do vás znovu zamilují. To dělá Boží láska. To dokáže. To je ezoterika, dám vám teď nějaké informace týkající se navázání spojení. A teď to bude „strašidelné“. Věci, kterým byste nevěřili; způsob, jak věci fungují mimo 3D. Ukážu vám, jak navázat spojení s některými věcmi, které byste nečekali. Jsou zamlžené.
.
Je čas na pokročilou informaci. Někteří potřesou hlavami a řeknou: „Téhle části nerozumím.“ Ti, co tu sedí, možná řeknou: „Snažím se navázat spojení se svým Božským já. Kryon říká… druzí říkají… mnozí říkají… že pokud to dokážu, budu šířit světlo, zvýším vibrace Gaii.“ A máte pravdu. A protože lidské bytosti jsou extrémně singulární, budete se snažit navázat kontakt s jednou věcí. Špatně. (Směje se.) Vysvětleme si tu spletitost. Moc rád vyprávím příběhy.
.
Na druhé straně závoje, kde začínáš, anděli, každý z vás rozumí, že jste navždy kouskem Boha. Toto je dočasná cesta, kterou podnikáte mnohokrát. Přijde den, možná za tisíce pozemských let, kdy zkouška bude u konce. A vy se ptáte: „Co se stane potom?“ A já odpovím – budete dělat to samé někde jinde. To je váš úkol. A tam „někde jinde“ bude Kryon a další jako já, kteří vám budou s láskou sloužit – kteří přijdou a budou vás držet za ruce a pokusí se vysvětlit posun ve vibracích, aby vám pomohli zlepšit to „někde jinde“, ať to bude kdekoli. Je to součást zkoušky. Ne vaší, ale energie. Děje se to stále dokola. Toto není první planeta, na které jste byli, ani není poslední, na které budete. Čím dříve pochopíte, že existuje plán, který dává smysl, který je milující a má svůj účel, tím větší uvolnění vám to přinese. Možná to dokonce můžete urychlit. Tato planeta svobodné volby by si to směle mohla namířit k absolvování studia. Je ve vaší moci to udělat. Víte, co udělá probouzející se lidstvo? Tato země je pro to ta pravá. Je nevinná, je čistá. A když máte zeminu (půdu), na které nebyly žádné války, nejsou zde žádné nánosy bitev, máte spojení s Gaiou snadné. Ti, kteří přišli do této země jako první, o tom vědí mnoho. Zeptejte se jich. Je to tak u mnoha tzv. prvních národů, že tvoří spojenectví se Zemí, vědí, jaké to je – cítí, jak reaguje na vaše vědomí – vpřed i vzad. Ach, je to tady čisté, velmi čisté.
.
A na druhé straně závoje? Dovolte, abych vás vzal ještě na jednu cestu. Jste tam, připraveni vstoupit na Zemi a proces začíná. Teď poslouchejte, protože tohle jste nečekali. Ale až vám to řeknu, pochopíte. Už jsme o tom mluvili dříve, ale potřebujete to slyšet znovu, pracovníci světla. Nemůžete přijít na planetu s celým jádrem duše. Je příliš veliké. Shořeli byste. A tak když sem vstoupíte, ať si to přejete nazvat jakkoli, jakmile vstoupíte do této reality zvané Země jako „vy“, část vás zůstane na druhé straně závoje, rozdělíte se. Rozdělíte se. A ne na dvě části, protože v interdimenzionální polévce, která je energií, se části prostě nedají takto počítat. Jediná část, kterou můžete počítat, je ta, která je tady. A to jste vy. To je podle všeho jedno tělo a jedna mysl – naplněné interdimenzionální DNA. A pak je část vás, velká část, kterou necháváte tam. Uvažujte o tom. Téměř 7 miliard lidských bytostí má kousek sebe na druhé straně závoje. Pak můžete říct: „A co tam ty kousky dělají?“ Povím vám to. Pro pracovníky světla: pomáhají zařídit zhmotňování. Nechápete, že na druhé straně musí být část vás, aby vytvářela synchronicitu? Musí to tak být. Tolik z vás věří, že jen Bůh pro vás zařizuje věci. Nerozumíte tomu, že to VY děláte věci s VÁMI.
.
A co když nejste pracovník světla?
Co dělají?“ Řeknu vám, co dělají. Řeknu vám, co dělají. Kráčejí vedle svých „dvojníků“ na této planetě a doufají, že se probudí. Co někteří z vás cítí jako houf andělů kolem sebe, jste VY s VÁMI. Ten, kdo je v depresi, smutku, strachu a dramatu, i ten kdo nenávidí, je obklopen hlavní skupinou svých vlastních já, která čeká, aby mu mohla sloužit. Aby mu nabídla pokoj, rovnováhu, spojení, aby byla na dosah – avšak pouze s jeho svolením. Co ti v té skupině dělají? Někteří pláčou, neboť vidí tolik potenciálu, a žádné uvědomění. Ach, kéž by tu bylo aspoň trochu světla, ten člověk by mohl vidět lépe… A to je tvá chvíle, pracovníku světla, abys stavěl svou stezku. Abys šel na tmavá místa a držel svou pochodeň. Do práce! Tam, kde není nikdo, kdo by stál o cokoli spirituálního, kromě tebe. Uvažuješ, co tady děláš. Držíš pochodeň – to tady děláš, a je to pořádně těžké, že? Je to těžké. Nemyslíš, že to víme? Nemyslíš, že tvá druhá část to ví? Nejsi sám. A to je pouze jeden aspekt! Pozor, je toho víc. Co třeba vyšší já? Co je to? To není druhá část tebe. Tohle je obtížná část, můj partnere, tak pěkně pomalu.
.
Vyšší já je vaše podstata, která je tady úplně pokaždé, bez ohledu na to, kdo zrovna jste. Myslíte, že jste měli minulé životy – něco vám řeknu. Ony nejsou něco mlhavého v dálce, co nikdy neobjevíte. Vaše vyšší já tady bylo v každém z nich. To znamená, že tato podstata vašeho duchovního já ví všechno o vás a kým jste byli. To trochu začíná měnit obraz, že? Neboť ty energie, které nazýváte minulými životy, jsou současné, živé a dostupné vašemu vyššímu já; vaše vyšší já jste vy – ne váš úlomek – je to vaše podstata, vaše Boží část. Jedno vyšší já zastupuje mnoho, mnoho životů. Vidíte, jak mocní jste? Vidíte, jak moudří musíte být, když jste tu byli už tolikrát? A máte jedno vyšší já zodpovědné za každý jeden život. Je tam všechno, co jste se naučili. Všechny duchovní věci, které jste uskutečnili, jsou tam.
.
Jak by se vám líbilo takové spojení? Ach, je dostupné. Nebo jsou to dvě spojení? Dobrá. Tak to trošku zkomplikujeme. Co krystalická mřížka? I to je spojení. Je to spojení s Gaiou. Je to spojení, které potřebujete mít. To je spojení, o kterém říkáme, že byste ho měli navázat. To je třetí. A lidská bytost mi teď začíná dávat otázky. Ezoterické, ale intelektuálně ezoterické otázky: „Co nejdřív? A pak co? Kolik a jak dlouho to má trvat?“ To děláte, vy to víte. A odpověď je vždycky ANO. (Smích) To jsou hloupé otázky. Protože není žádné „kolik“, není žádné první, druhé nebo třetí, je to všechno v kruhu, všechny existují společně v energetické polévce, což jste vy, což je Božství. A možná řeknete: „Co mám v celé té spletitosti dělat já?“ A já vám řeknu – důvěřujte Duchu a systému, do kterého vstoupíte a vyberte si, co potřebujete, když to potřebujete. Co vy na to? Nemusíte nic měnit v něco jiného nebo v někoho jiného, používejte jen svou intuici a staňte se interdimenzionální a nechte nástroje, ať pracují pro vás, aniž byste na to museli přijít sami.
.
Ale to jsou jen tři. Je ještě jeden. Samozřejmě. Co samotná Akáša?Co tím myslíš, Kryone?“ Energie je nejen s vámi, ale je také v tzv. Jeskyni stvoření – Akášický záznam, který je skrze karmickou energii propojený s tolika lidskými bytostmi. A vy s ním musíte udržovat spojení. Pomáhá vám to směrovat svůj život. Pomáhá vám zůstat na cestě. Pomáhá vám to vědět, kdy sejít z cesty, všechna ta spojení, všechny ty věci k napojení…
.
„Kryone, točí se mi z toho hlava, říkáš, ať se spojím s tolika kousky a částmi, že teď vůbec nevím, co mám dělat.“ Řekněme, že vyjdete ven; setkání je u konce. Nasednete do svého automobilu a objeví se někdo, kdo řekne: „Promiňte, vy umíte řídit to vozidlo?“ A vy řeknete: „Ano umím, proč?“ – „No protože nemáte ponětí o tom, jak pracují jeho součástky. Tady je manuál – neměl byste si ho raději přečíst? Obzvláště zajímavá je ta automatická převodovka. (Smích.) Je tam mechanika kapalin. Je tam fyzika. Jak dlouho, kolik, kdy, jak… Kde je rychlost jedna, rychlost dvě, kde je trojka?“ Rozesmáli byste se, že? A bouchli byste dveřmi a prostě odjeli na večeři a přitom byste použili ty stovky či tisíce součástek. To byste udělali, že? A to se snažíme naznačit. Jste na to zvyklí. Je to otázka důvěry. A je to ve 3D, funguje to pokaždé. Pokud dokážete aplikovat stejný koncept při vytváření a udržování spojení, bude to snazší.
.
Ach, Kryone, musíš nám dát radu. Nejlépe seznam. Prosíme, dej nám seznam.“ Na to jste zvyklí ve 3D, že? Já vám dám koncepty. Není to seznam, je to kruh. Takže i když je to ve 3D, ve vašem časovém rámci, i když vám dám jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, nevšímejte si pořadí, v jakém je uvádím, jsou v kruhu – a kruh nemá žádný začátek ani konec. Prostě na chvíli vystupte ze 3D, budeme mluvit o napojování tím, že vám poskytneme ne seznam, ale kruh pojetí, která nemají začátek, konec ani prioritu; žádné z nich není nadřazené jinému. Všechny existují společně a můžou se provést najednou. To je to nejlepší, co můžeme se seznamem udělat.
.
A tady jsou: Číslo jedna (haha). Připusťte koncept víry. „Kryone, já jsem věřící.“ Ne tak docela. Ne tak docela. Vše, co jste se za celý život skutečně naučili, vás odhání od pravdy. Čistá víra je taková, která říká: Jsem připraven pozvolna otevírat dveře a dovolit neviditelným věcem, aby se staly skutečnými.
.
Další v kruhu. Umožněte emoce. Jsou tací, kteří řeknou: „Ale emoce stojí v cestě mému myšlení.“ Tak je nechte. Víte, co prochází nedotčené skrze závoj? Znáte tu interdimenzionální energii, která prochází nedotčená skrze závoj? Pár vám jich uvedu. Jednou je láska, další radost, další smích. Věděli jste, že se Bůh směje? Věděli jste, že se smějí andělé? Víte, že se smějí? Jistě že to víte. Tak to prociťte. A když Boží láska přijde a sedne si vám na klín, dnes, mohli byste si dovolit trochu poplakat? Protože je to tak krásné. Anebo zadržíte slzy a řeknete: „To neudělám, protože je emoce to, víš?“ Emoce (city) pročišťují duši. Někdy potřebujete plakat a radovat se a milovat. Jen proto, abyste věděli, že jste opravdoví a existujete. To není smutek, je to radost. Pláčete, když se vám narodí děti. Pláčete radostí nad procesem života. Jste z toho smutní? Má to své místo. Je to koncept. Umožněte koncept intuice. „To dělám, Kryone.“ Když to děláte, tak proč potom – když se něco stane – řeknete: „Věděl jsem, že se to stane, měl jsem poslechnout.“ (Smích z publika.) Nedovolujete intuici, aby se projevovala. Bojujete s ní. Napadne vás myšlenka a vy automaticky řeknete: „To přichází ode mne,“ a přehlížíte ji. Co kdybyste si řekli: „Přichází to ode mne, to znamená, že to pochází od Boha. Podívám se na ni.Dovolte intuitivní energii, aby vás vedla. Je to součást polévky, je to koncept. Umožnit víru, umožnit emoce, umožnit intuici, to je koncept. Je to kruh. Umožněte těmto věcem, aby se vzájemně propojily. Nemusíte vědět, kolik to má částí, drazí. Opravdu nemusíte.  To je koncept kruhu.
.
Představte si sebe větší, než jste.
Myslím duchovně, ne fyzicky. Nelapejte po dechu (nevzdychejte). Skutečnost, kterou znáte jako Merkabu – duchovní podstatu lidské bytosti – je obrovská, obrovská. Dosahuje daleko do stran. Mnoho metrů. Můžete být tak velcí? Může vaše světlo být tak velké? Umíte si sami sebe představit větší, než kam dosáhnou vaše ruce? Protože to jste. Teď je to obtížné. Neboť to vyžaduje interdimenzionální myšlení, víru a intuici. Možná dokonce emoce.
.
Uvažujte o sobě jako o kousku Boha – významném – na povrchu Země. To je představa, co říkáte? A dám vám další. Vizualizujte si sami sebe bez potíží. Žádné drama, žádné problémy, žádný strach, žádné fobie, žádné potíže se zdravím. Všechno je vyřešené, vše je čisté. A vy asi řeknete: „Ale Kryone, takhle to není. Máme to popírat? Když mám problémy, jak si můžu představit, že nemám problémy?Ach, jak 3D! Vy opravdu věříte tomu, že to tak bude celý život, že? V kruhu, kde neexistuje žádný čas, je to vyřešeno, je to pryč, zmizelo to, je to vyléčeno. Tam to je. Můžete tam jít s tím? Můžete přijmout pojetí vyřešených problémů? Pokud nemůžete, daleko nedojdete. Protože ten strach a drama tam budou sedět stále. A to spojení nikdy nenastane. Ne doopravdy. Ne jak o to žádáte. Takto prostě máte málo světla. A nebudete ho mít celé.
.
Jsme téměř hotovi. Ještě jednu věc máme do kruhu. Je krásná. Není o nic důležitější než ty druhé. Ale mělo by to být zmíněno zároveň. Tady to je. Představte si sami sebe, jak otevíráte dveře domů. Představte si, jak tlačíte na ty dveře. A na druhé straně těch dveří je ruka, která se k vám natahuje. Kdyby mohla mluvit, a ona umí, řekla by: „Vítejte, drazí, čekali jsme na vás tak dlouho. Snažíte se spojit se Stvořitelem, který čeká na spojení.“ Věděli jste to? Není to jednosměrný tlak. To není. V této nové energii, drahá lidská bytosti, Božství, se kterým se snažíte navázat spojení, se snaží navázat spojení s vámi!Nejste sami. Najděte tu cestu.
.
Tohle jsou koncepty. První koncepty. Dosud nikdy nepředávané tímto způsobem. A přece jich bylo tolik předáno jednotlivě, skrze skupinu pracovníků světla probouzejících se v této probouzející se zemi. Kráčejících po čisté zemi, která má energii Gaii a nic jiného. Uvědomujete si význam tohoto místa? Neboť to, co tady děláte, se dotýká všech. Ach, nejste jediní. Je tolik jiných na jiných místech, kteří mají své úkoly, kteří prožívají své probouzení. Ale já sedím v Austrálii, a chtěl jsem vám říct, jak čistá je vaše země. Chtěl jsem vám říct o spojení s Gaiou, snažíme se vám vysvětlit čištění, které probíhá, a všechny ty věci, které vám moc nedávají smysl, ale které mají co dělat s láskou Boha. Dochází k posunu, a proto jste tu. Proto jste přišli. Mysleli jste na to někdy? A co s tím můžete udělat? Sedíte tady a víte, že za pár okamžiků toto setkání skončí. Ve 3D možná řeknete: „Kam to vlastně Kryon odchází?“ Jak 3D! Není žádné odcházení, žádné přicházení. V té dimenzi, kterou nazýváme domovem, je pouze bytí. Nádherné bytí. Existence mimo čas. „Ach, Kryone, kéž bych rozuměl plánu Země.“  Rád bych vám něco řekl. Když nejste tady, všechno to víte. Přicházíte sem se souhlasem, že váš intelekt bude zakryt mrakem, takže nevidíte duchovní důvody. Je to součást zkoušky.
.
Probuďte se. Dotkněte se Božství ve vás, najděte tam uvnitř Boha. A všechny věci se začnou vyrovnávat. Neboť uvnitř je vaše dokonalost. Kousek, který chce být nalezen. To je vlastně mřížka existence a energie a láska je uvnitř. Když je aktivována, začíná vyvažovat samotnou podstatu vaší duše, která vám pomůže natáhnout se skrze ty dveře a dotknout se Stvořitele, kterým jste. A to vás učíme. Někteří to uvidí a jiní ne. Někteří by moc chtěli, ale nemůžou, protože nevidí koncepty, které jsme představili. Nepřipustí víru a intuici. Možná ani emoce. A proto vám dáváme tyto věci, abyste je věděli.
.
Než odejdu, něco vám řeknu. Neodcházím. (Smích.) Vyjdu z těch dveří s každým z vás. Svým vlastním způsobem. Svým vlastním způsobem. Je zde Božská přítomnost, která kráčí s každým člověkem. Zvolíte si, že to chcete vidět, cítit, představit si to, vědět to? Předstíráme, že se tu objevíme a channelujeme, a pak odejdeme. Tak to ale není. To je jen ve 3D. Jen pro vás.
.
Byl jsem v této budově než jste přišli. Očekával jsem vaši tvář. Věděl jsem, že přicházíte. Bylo to součást vaší smlouvy. Věděl jsem, že přijdete. I doprovod věděl, že přijdete. A tak můžeme sedět vedle vás a omývat vaše nohy, držet vás za ruce, dotýkat se vaší hlavy, ramen a kolen, abychom vám řekli, že jste nejlepší – abychom vás upozornili, že toto je skutečné. Ne jen nějaká ezoterická představa jen pro pár lidí, kteří chtějí být duchovně poplácáni po ramenou.
.
Víte? Víte? Víte? Je toho daleko víc. Daleko víc.
A tak to je.
.
KRYON
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – přepis – Connecting to Quantum Self
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.