2-2010 Kryon

„Věda potřebná pro dnešní dobu“

 

Tento channelling byl předán živě v Albuquerque, New Mexico 14.února 2010
Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channelling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte vznešené poselství předané v Albuquerque, New Mexico.

 

Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Tak jsme zase zde způsobem, který se může zdát mnohým z vás podivným. Chci po vás, abyste si zvykli naslouchat tomuto hlasu a rozumět skutečnosti, která je zde. Možná se ptáte sami sebe: „Je toto skutečnost?“ Můžete říci: „Kryone, je pro mě těžké uvěřit, že opravdu chaneluješ, že ten hlas přichází z druhé strany závoje. je to tak těžké!“ Jestli to dnes říkáš, Lidská Bytosti, moje odpověď zní, že máš štěstí, že přistupuješ tak poctivě k slovům, která pramení ze snahy vymanit tě z trojdimenzionální schránky, ve které jsi lapena.

 

Moje drahá, kladeš-li správné otázky svému Vyššímu Já, své víře, své duši, potom se začnou dít věci, které jsi nečekala. Protože to je opravdová kvantová zkušenost, která probíhá na opačné straně závoje. Můj partner [Lee] a já, teď pro tebe linearizujeme tento rozhovor. Je to kvantová zkušenost a to znamená, že jazyk je jen malou částí toho všeho. Zvuk, který slyšíš a slova, která vidíš na stránce, mají na celku jen malý podíl.

 

V minulosti jsme hovořili o něčem, čemu se říká třetí jazyk. Tento třetí jazyk, který byl před časem identifikován, není jazykem linearity. Jde o jazyk, který je katalyzátorem čísla tři. V numerologii číslo tři používáme ke znázornění katalýzy čísla. To znamená, že každý z vás má schopnost přijmout to, co je předáváno na kvantové úrovni, a ne jazyk v podobě slov na stránce. Dokonce i čtenář této konkrétní zprávy může požádat o kvantovou zkušenost a zúčastnit se sezení s těmi, kteří jsou v místnosti v reálném čase.

 

Chystáme se vám předat odborné znalosti. Možná se vám zdá, že jsme si pro to vybrali zvláštní místo [Albuquerque, New Mexico]. Ale není tomu tak, protože myslíme kvantově. Chtěli jsme přijít právě na toto místo a ocenit ty, kdo postavili tuto budovu [The Indian Center]. Chceme ocenit předky, kteří jsou zde a kteří nám naslouchají. Přišli jsme na velmi tiché místo, na klidném jihozápadě, abychom vám i ostatním předali poselství jasu a čistoty.

 

Věda pro dnešek

Když předáváme poselství z nějakého vědního oboru, žádám svého partnera, aby na to šel velmi pomalu. Některé věci, o kterých mluvíme, mu byly odhaleny a některé ne. Proto jsem jej požádal, aby pokračoval pomalu, aby to bylo jasné těm, co poslouchají, i těm, co to čtou, protože s mnohým z toho, o čem se bude mluvit, se setkáte. Proto se to, co v tomto poselství následuje, netýká pouze esoteriky. Vyložíme vám věci, které můžete prakticky využít, budou se jimi zabývat přírodovědci a fyzikové…a to mého partnera znervózňuje.

 

Nebude to úplné, a přesto každý, kdo tady sedí a třeba ani trochu nerozumí vědě, přesto obdrží to, co potřebuje, prostřednictvím třetího jazyka. Každý z vás pochopí, proč vám tyto věci předkládáme a uvědomí si je. A to vše prostřednictvím tohoto procesu, prostředí, které se vlilo do tohoto místa, které představuje předky vás všech, a resonuje s tím vším. Dokonce i stařešinové, kteří jsou zde, a kteří jsou prolnuti do této budovy, do tohoto místa, kde můj partner předává poselství vědy, jsou potěšeni.

 

Uklidnění kolem globálního oteplování: co se děje?

Toto poselství není dlouhé, ale je jedním z těch, které si musíte vyslechnout. Je o životním prostředí a vědě. Takže začněme s jistotami a pozitivními zprávami. Ještě jednou potvrzujeme, že to co sledujete ve změnách počasí na této planetě, nebylo způsobeno Lidmi. To, co nazýváte globálním oteplováním, není vůbec globální oteplování a říkám to znovu: Jde o část cyklu, ke kterému docházelo vždy. Tato informace není nová a už jsme vám to říkali před několika lety, když byla myšlenka oteplování vznesena poprvé, a jejím důsledkem byl strach. Také změny počasí, které nyní sledujete, jsme ukázali již v roce 1989, když můj partner nastoupil se mnou tuto cestu. Už dlouho předtím než se stala myšlenka oteplování populární, jsem vám říkal, že máte tento cyklus očekávat.

 

Severní pól několikrát roztál a několikrát zase zamrzl. Přibývá a ubývá. Odpařovací cyklus vody [co Kryon nazývá vodním cyklem] je způsobem, jakým pracuje Gaia. Ale tentokrát se zdá, že to přišlo dříve, než se čekalo, a mnohé to znepokojuje. Kdybyste byli právě teď požádali Gaiu, aby přišla sem, Gaia by vám sdělila: „Tento stav nezpůsobili lidé“. Mohlo by to být řečeno jasněji? Říkám vám to proto, aby kvůli tomu nevznikl poplach, nebo aby se nepřijímala nějaká opatření na základě falešných představ.

 

Ale současně vám říkám, že máte plnou moc v tom, jak vyrábíte vaši energii. Je důležité, co vypouštíte do ovzduší, protože je to nebezpečné pro vaše zdraví. To, co vypouštíte do ovzduší, ubližuje Lidstvu, ale ne nezbytně Gai. Gaia je odolnější než si myslíte. Gaia se přizpůsobuje způsobem, o jakém se vám ani nezdá, a rychleji než si myslíte. Váš příspěvek ke znečištění je bezvýznamný ve srovnání s pouhými několika erupcemi sopek v minulosti. Gaia se stará o Gaiu a tento proces není nový ani překvapivý. Ale lidem říkáme: „Vyčistěte ovzduší a budete žít déle.“ Není to o zastavení cyklu počasí, který jste vytvořili. To vůbec ne! Je to o normálním smyslu pro život.

 

Bude se ochlazovat. To je jedním z dnešních témat. Budete potřebovat více energie, abyste porazili zimu, a my jsme vám už v minulosti poskytli ohledně toho pár rad, a k jedné z nich se chceme dnes vrátit. Je načase, abyste ve svém myšlení vystoupili z omezující trojrozměrné schránky, když dojde na některé z problémů, které jsme s vámi probírali.

 

Myslíte lineárně. Nepřemýšlíte o minulých konkrétních konceptech, ale spíše si osvojujete věci, které potom vytvářejí přímočaré myšlení. Ve stejné době, kdy vám předávám tyto informace, vám také říkám, že tento konkrétní koncept je již na planetě znám. Je to jeho způsob. Nepředáváme vám nic, co by už Lidské Bytosti dříve nenapadlo. Jak jsme vám říkali, určující je Svobodná volba. Proto, abychom vzdali poctu vlastnostem této svobodné volby, dnes prezentované záležitosti, musely Lidskou Bytost napadnout před tím, než jsme jí přinesli toto poselství. To vytváří situaci, ve které se projevují Lidé sami, a ne pouze aplikují pokyny Ducha.

 

Když lidstvo dosáhne tohoto pochopení, to obvykle přistane na planetě jako inspirace na více než jednom místě současně. To jest, intuitivní pochopení objevu přijde současně, obvykle na třech až čtyřech místech, aby se zajistilo, že nebude ztraceno. Je to tak: vibrace planety je jako velké dveře, které se otevírají a zavírají vibracemi osvíceného nebo neosvíceného lidstva. Jestliže si tak zvolíte a zavřete tyto dveře vytvořením nízké vibrace planety, potom informace, schopnost tvořit a odhalovat jsou ztraceny. Skutečně odejdou, protože lidstvo je ani nechce vzít v úvahu! Ale když se vibrace zvýší, dveře se otevřou a možnosti odhalení a tvořivosti tam budou „jen tak ležet“ a čekat až je někdo spatří. Takže Duch nenaděluje tvořivost, ale spíše vám poskytne systém, který jste si stvořili. Protože vysoká věda je stále zde,ať se děje cokoliv, ale Lidské Bytosti na planetě regulují, nakolik se stane dostupnou v závislosti na tom, jak vysokým lidským vědomím  planeta vibruje. To vysvětluje, jak jste v uplynulých 50 000 letech ztratili tolik odborných znalostí. Kdysi existovaly společnosti, které myslely mnohem více kvantově, než kterákoliv z těch dnešních.

 

Je opravdovou ironií, že dnes máte mnohem vyšší technické invence, ale mnohem nižší vědomí a pochopení. Máte úžasnou výpočetní výkonnost, která je programována pouze ve 3D! Jednou se tomu budete smát.

 

Přímo ze Země dostáváte k dispozici obrovskou energii, a je zdarma. Není tím, co nazýváte volnou energií, protože musíte budovat těžební zařízení, abyste ji mohli získat. Ale je všude kolem, je věčná (vy ji nevyčerpáte) a říká se jí geotermální energie.

 

Nové způsoby získávání geotermického tepla

Je pod vašima nohama, ne tak moc daleko a je to přírodní teplo. Je dost horké, abyste mohli vrtat a vyrábět páru. Dokážete-li vytvářet páru díky přírodnímu procesu z termální energie, potom můžete pohánět parní turbíny a vyrábět elektřinu. Ta vytvoří sílu, kterou potřebujete, abyste přežili krutější zimy a vytopili vaše domovy. Elektřina možná není ta nejefektivnější metoda pro vyhřívání domova, ale může být tou nejčistší ve srovnání s metodami, které znečišťují ovzduší. Jestliže dokážete vyrobit elektřinu samotnou velmi efektivním způsobem, stane se mnohem použitelnější pro každodenní využití.

 

Existují i další způsoby jak vyrobit elektřinu než s použitím páry. Lidstvo si oblíbilo velmi komplikované parní motory, a používali jste je opravdu velice dlouhou dobu. Dnešní jaderné reaktory jsou, jednoduše řečeno, velmi drahé parní stroje. Ohříváte vodu s použitím jaderných reaktorů a vytváříte páru teplem, které potom pohání vaše turbíny. Takže vám předkládáme něco k zamyšlení. Protože jaderná energie, ač tak čistá a dobrá, má vedlejší produkty, které jsou nebezpečné, a to vy víte. Geotermální energie, ač velmi čistá, může být také nebezpečná. Proto teď zahajujeme diskusi o něčem novém.

 

Jestliže dokážete vrtat v zemi přibližně do hloubky pěti kilometrů, naleznete dostatek tepla pro práci parního stroje. Pět kilometrů není pro vás tak daleko, měřeno vzdušnou čárou podél zemského povrchu. Mnozí z vás chodí tuto vzdálenost do školy a do práce a uvědomují si, že to není taková dálka. Ale když budete do této vzdálenosti vrtat, technicky se to stane obtížné a nebezpečné. Není to nebezpečné jen pro toho, kdo vrtá, ale může to být nebezpečné i pro planetu. Na cestě dolů zemskou kůrou ke značce pěti kilometrů procházíte ložisky s různými vlastnostmi…. může dojít k uvolnění plynu; možná ohně; možná vody. Když se nestane nic jiného, někdy přerušíte něco, co budeme nazývat celistvostí maziva samotné břidlice. To co teď říkám je, že můžete dokonce uspíšit možnost zemětřesení, a to vše vrtáním do hloubky pouhých pěti kilometrů.

 

Takže teď vám odpovím na to, jak vytvoříte páru bez vrtání do takové hloubky a to vyžaduje myšlení „mimo schránku“, které se u vás vždy očekávalo. Po celou dobu uvažujete o tom, že budete vrtat a trubku s vodou uložíte do země. Vodu zavedete dovnitř a páru vyvedete ven. Ale co když vám řeknu, že musíte vrtat pouze zlomek této vzdálenosti a získáte dostatek tepla k ohřátí kapaliny! Možná si říkáte: „nemožné“. Tento jev existuje nad horkými místy země, která mají teplo velice blízko povrchu, ale tyto vlastnosti neexistují na většině míst, kde vás vyzýváme, abyste vrtali. Odpověď zní, nepoužívejte vodu. Je na čase spojit nejvyspělejší technologii, která je na planetě k dispozici s věcmi, se kterými jste nečekali, že by se mohla spojit, a tím je přemýšlení mimo schránku.

 

Jde o druh myšlení, které se stává o trochu více kvantovým tím, že sleduje celý obraz místo pouhého sledování toho, o čem si myslíte, že by mohlo existovat, nebo toho na co jste zvyklí. Existují řešení a někteří již víte, která to jsou. Působí zde elegantní chemismus, při kterém dochází k varu při zlomku teploty bodu varu vody a tady je řešení: naučit se látky a kapaliny s tímto chemismem využívat uvnitř stroje s geotermicky uzavřeným systémem, a nemuset vrtat do hloubky pěti kilometrů. Co takhle dva kilometry? Použitím tohoto známého chemismu bude možno vrtat pouze zlomek vzdálenosti a získat teplo, které potřebujete pro výrobu páry.

 

Říkáme vám to proto, že to budete muset dělat. Budete-li věnovat pozornost této radě, zjistíte, že načasování a synchronicita tohoto objevu jdou ruku v ruce. Jinak řečeno, vše pochopíte a uvědomíte si, že se všechny části spojí dohromady a dostanete svůj parní stroj. A nebude trvat pět let než to postavíte,nebude to nebezpečné a nebudete to muset přikrývat krunýřem. Je to mnohem jednodušší. Nebude to chrlit kouř. Nebude to znečišťovat a vy se nebudete muset strachovat, že žijete vedle toho. Přemýšlejte o tom…přírodní teplo z Gai, které je navždy! Bude vyrábět elektřinu, kterou budete potřebovat pro teplo do vašich domovů a byznysu…protože časem se ochladí. To je číslem jedna.

 

Co právě teď Lidé nejvíc potřebují

Dáme vám ještě jeden náhled: není to nic nového, následující informace byly známé, potom nevýhodně prodané a shrábnuty průmyslem. Vzhledem k tomu, že jde o již známou myšlenku, předám vám ji zde, aby to mohla vidět veřejnost a pochopí to každý se synchronicitou, kdo poslouchá nebo čte toto poselství. I vy, kteří sedíte na židlích porozumíte tomu konceptu, ale vědci a přírodovědci to budou muset potom uskutečnit. Nezmiňovali bychom to zde, kdyby to nebylo velmi aktuální.

 

Zdroj, který lidstvo bude potřebovat nejvíce, tím jak poroste počet obyvatelstva, jak se bude měnit počasí, je ten, který jste už pravděpodobně uhádli: Je to pitná voda! Už začíná být nedostatkovou. Uvidíte, že sníh bude padat stále více na špatných místech, a často v oblastech, které nemají infrastrukturu na zachycení vody z tajícího sněhu. Nádrže a kanály jsou postaveny pro starou energii se starými vzorci počasí. Jak lidstvo poroste, voda začne být problém.

 

Novou odpovědí je odsolování

Nabízí se jedno okamžité řešení. Je to vážná věc, když je Země z většiny voda, a přesto ji nemůžete pít! Řešením je využít k jejímu získání moře a oceány. Oceán samozřejmě není pitná voda, takže se musíte ptát, jak extrahovat sůl.

 

Dnešní způsob odsolování je velmi neefektivní. Velká množství vody musí přijít do zadržovacích nádrží a být tam, zatímco je různým způsobem zahřívána. Jsou různé systémy, některé s využitím páry, některé bez, všechny ale vyžadují pro odstranění soli teplo.Trvá to dlouho. Je to drahé a neefektivní. Proto není obhajitelné odsolovat pro celé město. Proto používají systém jako je tento pouze místa, která jednoduše vůbec nemají pitnou vodu. Místo toho, aby to bylo dobrým řešením, stává se tento systém zdrojem potíží a výdajů.

 

Teď vás prosím, abyste přemýšleli mimo schránku a já vám povím, jak odsolovat vodu novým způsobem. Partnere, teď prosím zpomal.
Většina těch největších měst na zemi leží na oceánském pobřeží…velmi blízko vody. Je to proto, že v průběhu času se tyto pobřežní oblasti staly místy, kde se mohl uskutečňovat obchod s loděmi a přístavy. Takže jste skončili s největšími městy u oceánu. Je to dobré místo pro začátek, získávat vodu pro ně ze zdroje, na který se mohou dívat a využívat jej? Odpověď není tak těžká, ale vyžaduje něco, co nebylo bráno dříve v úvahu.

 

Ta nejvyspělejší technologie, kterou dnes máte, má co do činění s tím nejmenším z nejmenšího. Vy tomu říkáte nanotechnologie. Je to chemismus a dokonce chemické stroje, extrémně malé, přebírají formu jak vy tomu říkáte, robotů.Tito ultra malí roboti velikosti molekuly již dnes existují, a jsou na špici vašich tvůrčích snah. I teď vaše věda přemýšlí jak je vložit do Lidského krevního řečiště, aby vyhledávaly a likvidovaly choroby…jako přívěšek k současně pracujícím bílým krvinkám. To dokazuje jak malé tyto nanočástice jsou.

 

Přirozeně jsou proti tomu vznášeny námitky, protože to vypadá, že se přitom mění Lidské tělo. Není tomu tak. Jako každý jiný doplněk, který není stvořený přirozenou cestou, jak jste se učili, vám může pomoci s bolestí, nemocí, chemickou nerovnováhou nebo vám dokonce umožní, abyste mohli v noci spát. Takže to spojuje síly s obory znalostí, které byly dány Lidstvu, aby vás pomohly udržet naživu. Pamatujte si, že ačkoliv učíme, že Lidská Bytost může při tom využívat své vlastní vědomí, existují milióny lidí, kteří tomu neuvěří nebo se o to nezajímají. Takže věda vyplňuje mezeru, abychom tak řekli, a dnes je toho, o čem je známo že to napomáhá kvalitě Lidského života mnohem víc, a není to metafyzické. Jde o patřičnou a vhodnou rovnováhu. Stále jsou zde tací, kteří raději nechají zemřít své dítě než by zapojili do boje s nemocí vědu. Oni věří, že to co nepochází od Boha, není správné. Je načase plně pochopit, že pravá věda je jednoduše objevováním a zaváděním způsobu jakým Bůh stvořil Vesmír. Věda,použitá ve své celistvosti je správná, Bohem seslaná, posvěcená a bylo dovoleno ji objevit díky Zemi s vyšší vibrací. Jinými slovy, zasloužili jste si ji! Proto odmítáte-li výdobytky vědy, nebo ji nazýváte ďábelskou, znamená to, že jste ji nepochopili.

 

Jeden člověk má velkou žízeň. Je velmi zbožný a modlí se, aby mu byla dána voda. Kolem jde jiný člověk s vodou a nabízí mu ji. Ten žíznivý ji odmítá a říká, že očekává, že mu ji dá Bůh a že si počká. Umírá žíznivý a nikdy nepochopí, že Boží synchronicita se projevuje skrze druhé Lidi! Naučte se cenit si vědy, která je vám dána, abyste prodloužili svůj život, protože je to tak v pořádku a proto byla Lidstvu dána.

 

Nanotechnologie se stává chytřejší. Věda je učení jak udělat roboty inteligentními skrze chemii, skrze logiku, skrze elektroniku. Je to jako logika počítače, který vám může chytře pomoci dělat mnoho věcí. Nemyslí za vás, spíše vám pomáhá řešit úkoly, které neumíte dělat sami. Tito malincí roboti mohou pomoci i při odsolování vody.

 

Dám vám úkol: chystáte se postavit odsolovací zařízení, ve kterém nikdy nepřestává téct voda, a kde sůl může být odstraňována v reálném čase za vzniku vedlejších produktů, o kterých nemáte ani tušení. Voda se nesmí nikdy zastavit a nikdy nesmí přijít k varu. Není přípustné použít žádné teplo. S použitím nanotechnologie přitéká voda do jednoho konce stroje a stálým proudem z něj vytéká opačným koncem. Dovnitř – slaná, ven – pitná, a připravena pro standardní čištění.

 

První stádia systému vyžadují, abyste zavedli dostatek nanorobotů, jejichž úkolem bude nalézt rozpuštěnou sůl a napojit se na ni. A tady přichází to tajemství: každý jednotlivý robot je zmagnetizovaný! Konečně, vždyť jsem magnetický mistr.

 

[Kryon se směje]

Všechna ta sůl se potom zmagnetizuje, malinkatí nanoroboti jsou na ní zavěšeni. K dalšímu stadiu: protéká do další oblasti, voda je vystavena působení ohromných elektromagnetů, které vytáhnou veškerou sůl z vody, protože sůl je nyní magnetická! Vychází ven. Je to možná příliš zjednodušené, ale takto to je. Není zapotřebí žádného tepla.

 

A teď k vedlejšímu produktu…nebudete tomu věřit! To bude hádek, až to objevíte. Magnetické pole aplikované na vodu často vytvoří vodu, která je opravdu léčivá. Vidíte, kam to směřuje? Jaké to může být zařízení! Bylo by kvantové, víte, protože využívá magnetismus. Budou tací, kteří řeknou, že magneticky ošetřená voda je pro vás škodlivá, protože ji upravujete způsobem, kterému nerozumíte. Oni si neuvědomují to množství energie, které ostatní Lidé museli vynaložit, aby nalezli léčivé vody ze země! Nyní dostáváte trochu té mezitím odsolené vody! Navíc nebude existovat žádný důkaz pro to co se děje, proto to bude takovým zdrojem nesvárů. A všichni se dozví, že několik lidí onemocnělo!

 

To je to, co jsme vám chtěli dnes předat. To je to, co jsme chtěli, aby bylo dnes tímto způsobem zaznamenáno, abyste to slyšeli a mohlo to být publikováno. Chci vám říci, co vidíme v budoucnosti, založené na možnostech, které jste rozvinuli. Nedáme vám žádný časový rámec, protože žádný není.

 

Budoucnost vědy

Informace, kterou vám chci předat, může být dvě generace vzdálená, možná dokonce tři. Ale vše to má co dělat s kvantovými objevy. Přírodovědci a fyzikové, poslouchejte. Předám vám něco, co již znáte a je to možné. Zahrnuje to jinou vědeckou oblast, ale je to v rozporu se vším trojdimenzionálním co jste se kdy naučili. Lidé jsou zábavní. Dokonce i v té nejvyšší matematice a geometrii je vše definováno lineárně. Proto Lidé prostě milují definici kruhu jako mnohoúhelník s nekonečným počtem přímek. To je legrační! To je, jako kdyby v přírodě kruh neexistoval, a Lidstvo muselo vytvořit vzorec používající lineární objekty, aby mohl existovat. Zajímavé, že ano? Předávám vám Lidskou náklonnost k linearitě a je zábavné se na to dívat. Bublinky zde byly vždycky. Jsou krásné, víte to? Jsou přírodní, víte to? Kruh je také přirozeně se vyskytující vesmírný jev…díky planetám. Ale Lidé chtějí, aby tento tvar byl neurčitý počet přímek.

 

Stejně jako kreslené postavičky na stránce, hůlkové postavičky (stick figures) naleznou ve svých dvourozměrných životech několik málo trojrozměrných vlastností, a „dokazují“ je vytvářením nekonečného počtu hůlkových postaviček, aby vysvětlily svůj tvar.

 

Jak už asi tušíte,gravitace a magnetismus se přirozeně ohýbají. Nepostupují přímočaře a nikdy tomu tak nebylo. A co světlo? To také ne. Když je zasaženo ostatními dvěma, ohýbá se také. To by vám mělo něco říci. Vůbec nic není přímočaré! Jediné co je tady přímočaré jsou Lidské mozky.[Kryonův žert]. Ani nepoužíváte správné druhy matematiky a my jsme vám to říkali už dávno. Kouzlo matematiky je v tom, že je kvantová a pokud vám o tom začínám říkat, dokonce i v těch nejjednodušších pojmech, bude se vám to zdát až příliš komplikované.

 

Přichází nová matematika

Kvantová matematika používá něco, co bude objeveno a my se tomu chystáme dát jméno: vlivová čísla (influential numbers). Jsou to čísla, která nemají empirickou hodnotu, ale místo toho mají hodnoty, které jsou ovlivněny čísly kolem nich. Čtyři nejsou čtyři. Čtyřka je modifikovaná čísly, která jsou vedle ní, jako ve vzorci, nebo v linearitě jako při počítání. Pokaždé, když je vytvořen vzorec nebo rovnice v kvantovém stavu, číslice v nich obsažené, jsou všechny ovlivněné těmi okolo. Je tomu tak proto, že všechna čísla ve vzorci nebo rovnici  jsou modifikována čísly, která jsou vedle nich. Jsou to vlivová čísla. Jestliže je čtyřka použita lineárně, je ovlivněna číslem pět nebo číslem tři. Ony všechny mají vliv na čísla vedle nich, viděno v abstraktním smyslu. Důvodem je, že kvantová skutečnost není nikdy lineární ani nemá vlastnosti, které byste pokládali za „normální“.

 

Ale celek, ten není náhodný a v pravdě jde o elegantní systém… nádherná věc, když objevíte ty vlastnosti a vidíte souvislosti těch změn. Chaos nevypadá jako chaos, když rozumíte „pravidlům chaosu“. Konečně, když to vidíte, dostanete vzorec kruhu jako celé číslo, ne iracionální číslo jak je tomu dnes. Nebude to pí. Místo toho to bude „pí řešení“. Prosíme fyziky, aby to zpracovali zpětně, jestliže to tak musíte mít, abyste dostali celé číslo pí. To vám naznačí, co je třeba udělat se zbytkem výpočtů.

 

Představte si matematiku s vlivovými čísly! Protože každé číslo není empirické, ale ovlivněné číslem vedle něj. Předávám vám teď vysokou matematiku, a tady je jak vám to pomůže: protože, když to začnete chápat, konečně pochopíte, čemu budu říkat Svatý grál fyziky. To je Lidský pojem [Kryon mrkne].

 

Ve vašem přímočarém myšlení, ve vaší předpojatosti, máte mnoho 3D rovnic a vzorců, že? A když se podíváte na základy fyziky, mluvíte o hmotných látkách. V hmotných látkách, jste dokonce spočítali složení atomu a hustotu. Jste hrdí na konzistenci v rovnicích a vzorcích jejichž základ je v tom, co vidíte kolem sebe a myslíte si, že jsou statické, že? Myslíte si, že na všechno existuje rovnice nebo vzorec a to vysvětluje, jak věci fungují a reagují. „Jestliže má určitou atomovou hustotu a hmotnost, potom váží s určitou gravitační silou tolik a tolik. To všechno jste spočítali.

 

Tohle jste opravdu zvládli! Ale pouze ve 3D. Takže jakmile se stanete s těmito vzorci a rovnicemi kvantovými, ony všechny se rozepnou (stretch) a změní se. To všechno vám znovu opakujeme, abyste věděli, že je možné změnit hmotnost jakéhokoliv existujícího objektu. Nezáleží na tom, jak je velký nebo malý, nebo jakou má hustotu. Můžete změnit jeho hmotnost a proto (pomlka…) i to, jakou má na něj vliv gravitace. Neexistuje nic takového jako antigravitace, pouze kontrola hmotnosti. Proto kterýkoliv vzorec nebo rovnice ve 3D, která vám říká, kolik by něco mělo vážit lze potom změnit kontrolou hmotnosti příslušného objektu. Tudíž neměníte gravitaci (která je ve skutečnosti kvantovým produktem dvou dalších sil), ale hmotnost objektu. A to má co do činění s kontrolou atomové hustoty nebo zdánlivé hustoty, viděno z hlediska gravitace.

 

V Jugoslávii působí známá malá firma. Je už historická, protože patří člověku, který přemýšlel mimo schránku, Teslovi. V té firmě jsou na stropě značky, které způsobily předměty, které se odlepily z  pracovního stolu a vznesly se přímo nahoru! Rozbily se tím, jak narazily tvrdě na strop! Nikola byl zklamaný, protože objevil, jak vytvořit nehmotné objekty a nevěděl jak k tomu došlo! Přemýšlel mimo schránku…jako jediný vám předal projekt, jak může fungovat střídavý proud. Je to více než 3D. Studujte to pro tu eleganci.

 

To všechno co Tesla udělal, bylo vytvořeno pomocí magnetismu a to také stálo za experimentem v jeho firmě. Ale v jeho době neexistovaly počítače ani žádné konečné prostředky, které máte k dispozici dnes k měření nebo vytváření nepatrných fluktuací v magnetických polích. On dokázal dosáhnout změny hmotnosti objektu, ale nedokázal ji kontrolovat a přesně nevěděl, jak toho dosáhl. Byl frustrovaný. Jen tak mimochodem, je zpátky. Nebudu vám říkat kde. Snad si to přečte a bude vědět, co má dál dělat?

 

[Kryon se směje]

Je to chytré, jak může být magnetické pole rozmístěno kolem jiného magnetického pole. Dokonce i roztoky [kapaliny] lze magnetizovat a vytvořit chytře tvarované pole v rámci pole…někdy v pravých úhlech k ostatním, někdy ne, vytváří to podmínky, které způsobí změnu v hmotnosti. Žádná z těchto věcí není mimo dosah Lidského rozvoje. Jak dlouho to bude trvat? To nevíme. To záleží na vás. Ale chápete, co to změní? Všechno! To znamená, že věci známé ze science fiction budou konečně vaše. To co nazýváte antigravitací je pouze objekt s kontrolovanou hmotností. Bude plout bez ohledu na svou velikost. Je to proveditelné. Možná je na čase to realizovat?

 

„Kryone, proč nám o takových věcech říkáš?“ S tím to ukončíme. Odpověď zní, že chceme, abyste zde zůstali. To vše je vám předáváno s láskou. Chceme, abyste zde zůstali! A vám se to nepoštěstí, pokud nezačnete myslet více kvantově, pokud nezačnete urychlovat vynalézavost a neodklidíte z cesty některé politiky. Ale ty země, které to musí udělat jsou ty, které mají největší technickou vyspělost a také mají nejvlivnější struktury, které stojí v cestě tomu všemu. Je na čase, aby to občané pochopili a dali fyzikům volné ruce a nesvazovali je takovými věcmi jako je politika nebo co je nebo není průmyslově nebo efektivně „odpovídající“. Vy možná nevíte, o čem mluvím, ale oni to vědí.

 

V procesu toho všeho dojde k prodloužení života, dojde k intuitivnímu pochopení skutečnosti, můžete dokonce zjistit, že toto poselství bylo přesné a pravdivé. Někde mezi řádky, pokud to uděláte, potom získáte vyřešení hádanky, že, fyzikové? Že ano? Jestliže teď posloucháte, řešíte hádanku, protože kdo to je, kdo mluví z druhé strany závoje, dává vám informace, které jsou pravdivé a skutečné a vědecké? Na určité úrovni budete muset připustit, že je to skutečné. Jednou v budoucnosti budete muset přiznat, že duchovno a věda jsou propojeny a že energie, která stvořila zemi a magnetismus a gravitaci a všechny ty věci, které jste studovali, jsou vaší součástí…protože stvořitel je v každém z vás. Potom se možná otevřete?

 

To všechno má co dělat s touto hádankou: Je to skutečné nebo není? Je Kryon skutečný nebo není? Je láska skutečná nebo není? Dobrá, někteří z vás už vědí, protože jste dnes seděli v přítomnosti stvořitele, který vás miluje. Ta rodina na mé straně závoje vás miluje. To je nádherné Valentinské poselství, že? Proto vám, moji drazí, říkáme, že všechno o čem mluvíme, ať už se to týká vědy, nebo to má co dělat s vaší Akašou, nebo s vaší samotnou duší, nebo Vyšším Já, je vám dáno z jednoho důvodu: Aby byl život, který žijete na této planetě jednodušší. Abyste mohli objevit soucit, který je tím poutem, které vás spojuje se stvořením, které mění samotnou zemi, protože posun už je na vás.

 

To co nazýváte energií roku 2012 je již zde, dorazilo to asi v roce 1998. Ať je tím, čím se má stát, dobou vysokého uvědomění, vědecké evoluce ve spojení s integritou, s ekonomikou, která se znovu vynoří v celé své celistvosti, s vládou, která pomalu mění starou energii. Přichází nové paradigma s věcmi, které jste nikdy v minulosti nespojovali dohromady. Je to oxymóron, protimluv – nemohou existovat pohromadě – integrita a vláda – integrita a pojištění – integrita a bankovnictví. Nové paradigma je jen na vás, a posun je obtížný. Na židlích přede mnou sedí bojovníci a dělníci. Vědí to o sobě, protože proto jsou tady: Akaša je živá a zabydlená ve vás, moji drazí, a vy víte, kým jste. Já vím, kým jste. A velebím každého, každého z vás.

 

A tak to je.

Kryon

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila pro
www.transformace.info Iva M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené
a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem,
pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i
s aktivními odkazy.

 

zpět