2-2015 Kryon

Laskavé stvoření – Velká hra

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Las Vegas, Nevada, 22. února 2015

Zdravím vás, drazí!
Jsem Kryon z magnetické služby. 

Můj partner ustupuje stranou, tak jak často činí. Úplně se vzdálí. Musí, aby byly informace čisté, přesné a pravdivé, bez filtru lidství. Ten systém je krásný.Je to systém intuice, která používá lidský intelekt, mozek, všechny jeho jazykové dovednosti a přesto je bez filtru. Bůh uvnitř předstoupí v kráse a laskavosti a je mu dovoleno promluvit. S použitím vašeho jazyka a jazyka, kterému říkáme třetí jazyk. Nemá to, co do činění s třemi jazyky. Třetí jazyk je metafora. Trojka je v numerologii katalyzátorem, katalytickým číslem – znamená energii, která mění věci, které s ní přijdou do kontaktu. A to jsi ty. Někteří z vás obdrží informace, zatímco budu postupovat, které budou zcela jiné než informace, které zde vysloví hlas.

.

Je zde doprovod. Není to to, co si myslíte. Mluvíte o entitách, můžete dokonce mluvit o Kryonovi jako o singulární entitě, tak to není. Není to výslovně skupina, je to vědomí, které s sebou přináší další, kteří jsou také vědomí, a naplní místnost láskou. Multidimenzionálním způsobem nemůžete spočítat, co tu je, protože to je lineární úkon. Ale můžete to cítit. A to je dostatečné. Pokud jste do někoho zamilovaní, řekne vám snad: „Spočítej to“? (Kryon se směje.) Neřekne. Protože to představuje esenci citu a energie. Nelze to spočítat. A to jsme my.

.

Předkládám vám tyto věci, protože vám chci ukázat některé věci, které byste nečekali. Chci vám ukázat vaši slávu a velikost dalece přesahující to, co jste „jen vy“. Co kdyby úplně všechno kolem vás bylo systémem? Systémem, který byl naplánován vaším vědomím, když jste tu nebyli. Poslouchejte, pokud v sobě máte Boha, ať už to pro vás znamená cokoliv… pokud v sobě máte Stvořitele, pak to znamená, že jste tu byli i před Stvořením. Přeji si, abyste tuto svou část použili, ustoupili a ověřili pár věcí, které vám povím.

.

Chystám se vám povědět příběh, jehož kousky a části jsem vám předal dříve, i když možná ne takto pohromadě a tímto způsobem, z důvodu, kterým to dělám teď. Jsou chvíle, kdy chci sedět v této židli a jen vás oslavovat. Jste rodina. Lidské bytosti mají tendenci vzhlížet ke Stvořiteli a cítit se méně než OnNikdy už to nedělejte. Protože když tu nejste v tomto pozemském těle, jste součástí Tvořivého Zdroje, který stvořil samotnou Zemi. A pokud to dokážete pochopit a uvědomujete si to, budete schopni změnit, co děláte v těle. Pro planetu máte nepředstavitelnou hodnotu. Máte důvod tu být, i když na ten důvod nemůžete přijít. Znovu se vás ptám – musíte všechno vědět, abyste pokročili dál? Vážně? A znovu opakujeme – každý den používáte víru v tolika pozemských záležitostech, a přesto, když dojde na vaši spiritualitu, zastavíte se a zkoumáte. Ke svému autu přijdete, nastoupíte a věříte, že nastartuje a pojede. Všechny ty součástky, činnost spalování motoru – nemusíte to znát! Je vám to jedno, prostě jedete domů. Proč tohle neděláte s Bohem? Proč nevěříte tomu fungování, které neznáte?

.

Chci to zlepšit. Dám vám „větší obraz“. A jak to budu dělat, přeji si, abyste mě sledovali a vrátili se zpátky v čase. Chci, abyste se vrátili ke Stvoření. Chci, abyste se vrátili ke stvoření vesmíru. Protože jste tam byli. Nejste jen staré duše – to vám dává představu, kolik životů jste žili – pokračujte přes tento kousek Boha. Buďte součástí Tvořivého Zdroje – tou starou částí, která nemá žádný začátek a žádný konec.Kruhem reality, který vždy byl a vždy bude. Ve vesmíru je jen jedna pravda a ta je, že Bůh existuje. A vše, co je kolem toho – představy a odstíny existence Boha. Protože všude kolem vás, všechno, co vidíte, je Boží stvoření. Kamkoli pohlédnete očima, které byly stvořeny Bohem, tam vidíte Boha. Ale se svobodnou volbou máte coby biologická osoba mozek, který se ptá a snaží se chápat. A proto jsem tu.

.

Co dnes říkám nejsou instrukce, nejsou to odhalení, ne opravdu. Je to oslava toho, co už možná víte. Pojďte se mnou na začátek. Milovaní, pokud chcete vědět, jak byl vesmír stvořen, řeknu vám, že určitým způsobem vždy byl. Neexistoval žádný Velký třesk, vaši vědci to pochopí a budou to vědět. Velký třesk je představa něčeho z ničeho a to není způsob, jak věci chodí.

.

Kolem vás existují multiverza – mnoho vesmírů v mnoha dimenzích, které procházejí dokonce i tou vaší. Nechtějte, prostě je nechtějte objevit, lokalizovat nebo na to přijít. Prostě to tak je, je to součást krásného plánu vyvážené fyziky. Když některá z dimenzionalit vesmíru určitým způsobem překříží některou dimenzionalitu multiverza, zrodí se nový vesmírTak vznikl ten nášNe něco z ničeho, ale něco, co bylo naplánováno, protože existovaly další věci a ty se překryly, kolidovaly. Ve vašem případě byly tři překrytí, když katalyzátor vytvořil váš třesk a vznikla vaše existence. Vznikli jste za určitým účelem. Vyvinulo se to způsobem, kterému byste nevěřili, rychleji, než by mělo, podle toho, na co jste přišli. Čas je relativní, nemůžete ho měřit vaším, nemůžete jít ani nazpět a podívat se na světlo a rozhodnout, jak rychle se pohybovalo, protože to se také změnilo. Aktuální fyzika, kterou máte v oblibě, je jiná v částech vesmíru odlišných od toho vašeho. Jak vůbec můžete vzít měřítka toho, co znáte, a aplikovat to na něco, co neznáte? A proto načasování bylo jiné, reakce byly jiné, dokonce to, co dnes vidíte a myslíte si, že o tom víte, bylo jiné.

.

A povím vám něco, co jste nečekali. Mezi biliony galaxií v tomto vesmíru se soustředíme na vaší. A nikdy nemluvíme o těch druhých. Nikdy. Protože jsou věci, které se na těch druhých dějí, stejně tak pronikavé a krásné a laskavé, stejně jako v té vaší, ale vy jste v té vaší. Je to tak rozlehlé samo o sobě, že to nikdy všechno neuvidíte, dokud nejste na mé straně závoje. Obsahuje to neuvěřitelné divy. Krásu, barvy, které nemůžete vidět v těch vlnových délkách – barvy, o kterých můžete jen snít. Je to Boží Stvoření.

.

Milý Stvořiteli, ty jsi tam byl a pozoroval to. Čas není důležitý, protože s ním nemáte žádné problémy. Není to v dimenzionální realitě, když jste na mé straně závoje. Ale nadále můžete vidět tu krásu, to světlo, a pozorovat, jak se to odvíjí. Milovaní, vaše sluneční soustava je jen špička špendlíku světla mezi miliardami špiček špendlíků světla. A přesto jsem zde s vámi.

.

Chci vám říci o stvoření Země, protože bylo plánováno. Osévání vaší planety přibližně před dvěma sty tisíci lety vedlo k tomu, co nazýváte Lemurií, před padesáti tisíci lety a dřív, a to je vlastně „zcela nové“ (pozn. překl.: chce říci, že je to, jako by se to stalo před pouhou chvílí, v porovnání se stvořením planety). Chci vás vzít do doby před čtyřmi, pěti miliardami let. Chci, abyste pozorovali svou planetu, jak se vyvíjela. A zatímco ji pozorujete, předám vám některé informace. A dělám to, abyste něco uviděli. Chci, abyste viděli laskavý plán, který vytvořil lože(vhodný základ – pozn. překl.) pro vědomí v zahradě, kterou obýváte. Něco, co nikdy nebylo náhodné. Připravil to pro vás sám Stvořitel. Takže budete mít představu o tom, jak důležitá je pro nás lidská bytost. Jak vám mohu povědět věci, o kterých nemůžete vědět, vidět je nebo je objevit?

.

Rád bych vám něco připomněl. Stvoření Země je podle vašeho nejnovějšího Písma popsáno jako metafora sedmi dnů Stvoření – šlo pochopitelně o uspořádání (pozn. překl.: kvůli návaznosti na Kryonovy knihy a channelingy používáme slovo „uspořádání“, ale v tomto případě by bylo možná vhodnější slovo „fázeStvoření, kroky Stvoření, nikoli dny. A podívejte se na množství slov věnovaných stvoření Země oproti stvoření vesmíru nebo každé galaxie či bilionů dalších Zemí a hvězd. A proč to byl příběh jen o vás? To, co nazýváte Genesis, počátek, to opravdu vůbec žádný začátek nebyl! Bylo to o vás! A důvodem, proč neexistují svitky a svitky napsané o stvoření všeho ostatního je ten, že všechno ostatní je jiné než vy. Podívejte, jste stvořeni podle plánu. Plánu. Stvořitel je ten, kdo může zformovat určitým způsobem hvězdy, kontrolovat a stvořit jakoukoli část, kterou byste nazvali látkou a hmotou a fyzikou samotnou, aby se dalo vystavět to, co je pro vás zapotřebí. Je to krásné. Je to Bůh.

.

Představte si Zemi v jejím dětství, na jejím počátku. Tam začal příběh Genesis. Ne velikostí toho všeho, jen pár slov o vesmíru, světle, slunci. Vše je jen o vás. Protože Země vznikla na základě návrhu. Podle prvního návrhu, drazí, měl život na Zemi vzniknout ze dvou sluncí. Měli byste to vědět. Není to ověřeno, ale bude, a bude to dávat smysl. Pokud máte planetu, která nějak obíhá kolem jakéhokoli systému dvou hvězd, dokonce i když je to složitá rotace, máte dvojnásobnou šanci na vznik života. Slunce je dárce života, je katalyzátorem chemie zkombinované na planetách s tím, co potom budou aminokyseliny, elektřina bouří a to vše pak vytvoří stavební kameny toho druhu života, který znáte. S dvojnásobnou energií slunce, ne horka, ale s – se dvěma slunci život vznikne rychle. Jedno bylo odebráno. To je intuitivní a vy to najdete i v některých proroctvích a channelinzích, ale najdete to ve velice rozdílné podobě, protože to pokračuje tak, jak to lidé mají rádi: negativně. Ale bylo to přesné, přišli jste o to jedno slunce.

.

Existují pro to dva důvody. Za prvé, aby se život nevyvíjel rychle, měl přijít později. Museli jste sedět a čekat na to. Protože tato planeta svobodné volby potřebovala čas, aby ostatní planety prošly tím, čím prošly – předtím, než jste přišli vy. A za druhé, veškerý život, který umí v této galaxii cestovat z planety na planetu, ví, že kolem dvou sluncí se nachází život(Kryon se směje.) Takže jste byli schovaní. Pro většinu jste zůstali skrytí před jiným druhem života, který je schopen vás vidět, či se vás dotknout anebo cestovat, aby vás uviděl. A těch pár, kteří to dělají a uvidí, spolu nezbytně nehovoří. V galaxii není internet. (Kryon se usmívá.)

.

Co se stalo s tím jedním vaším sluncem?Kolabovalo samo do sebe a jeho gravitace se zvětšila, jeho většina se rozptýlila a plyny se spálily, nikdy nevybuchlo, prostě zkolabovalo.Samotný kolaps byl pro Zemi velmi dramatický, ale nebyl tu život, takže na tom nezáleželo. Část Země se ochladila, ale nezáleželo na tom. Zbytek jeho hmoty (zkolabovaného slunce – pozn. překl.)nebyl větší než planeta a prostě zmizel. Někteří channelovali, že tato planeta má jméno, je temná a dosud obíhá kolem vašeho existujícího slunce. Někteří channelovali, že se před vámi skrývá za Sluncem, a že bude nějakým způsobem postrčena, aby se k vám přiblížila a brzy vás zničila.

.

Teď se vás chci, drahé lidské bytosti se zdravým rozumem a novou energií, zeptat: ušli jste celou tu cestu, prošli milníkem (2012), abyste byli prostě zničeni? A tak bych rád, abyste tu informaci zařadili tam, kam patří: do bájí a pověstí, mystifikací, záležitostí, které se nestanou. Může to být jasnější? Nádhera toho, co jste dokázali, se neobrátí ve zničení nějakou bezejmennou planetou, kterou nebudu ani jmenovat a která k vám přijde z temnoty v nemožné fyzice, kterou nikdo nemůže vidět.Existujete na planetě s technologií, která vám umožňuje vidět malé asteroidy, přicestovat k nim, přistát na nich – teď se od vás čeká, že uvěříte, že se z temnoty přiblíží planeta, nikdo neví kdy a nikdo ji nevidí – a že se s vámi srazí a zabije vásAť zvítězí zdravý rozum!

.

Ale přišli jste o slunce. Země byla ochromena. Život byl těžký a ještě ho ztížila geologie planety, která neustále soptila, (Kryon se směje.) aby se tak úplně nezchladila – ne tak rychle, jako ty kolem ní. Měla teď jen jedno slunce a to s tím souvisí. Neměla takovou gravitaci, neměla takové tření, které byste jinak měli, což by vytvořilo určitý druh tepla, takže toto nečekáte a tak to říkám. Neochladila se správně, ne jako ty ostatní. Země byla neobyvatelná dokonce i pro mikroby. Když začal život, neuspěl. Nefungoval, nebyl vyvážený. Začalo to znovu. A život neuspěl. Nebyl vyvážený, něco chybělo. Nefungoval, to znamená, že vyhynul, protože nebyl udržitelný, nebyl soběstačný. Jiskra života byla zažehnuta pětkrát(Kryon se směje.)

.

S jedním sluncem to je obtížná výzva. Pokuste se o to – postavte si skleník, vysaďte zeleninu, a pak to zakryjte plachtou. A podívejme se, co se stane. A tak se to dělo stále znovu a znovu. Z jakéhokoli geologického důvodu, o kterém byste chtěli uvažovat, Země opětovně soptila – a já vám říkám, byl to inteligentní plán. Tisíce sopek vybuchovalo ve stejnou dobu a pokrývalo tuto planetu temným mračnem, což trvalo tisíce a tisíce let. Nic nemohlo růst, nemohl nastat žádný život, slunce bylo zastřeno, trochu slunce jste měli, ale život neexistoval.Nakonec k tomu došlo, že se objevila jiskra fotosyntézy. A v této době na této planetě započal život, začaly růst rostliny a kolem se začaly pohybovat mikroby – a chtěl bych vám předat informaci. V tomto okamžiku byli Arkturiáni živi a zdrávi s humanoidy. (Kryon se směje.) Ach, byli jste pomalí. To bylo podle plánu. Museli jste být zastaveni, abyste nerostli příliš rychle, protože když jste se objevili a byli jste oseti, muselo to být správným způsobem, s těmi správnými, aby bylo možno získat nádheru toho, kým jste a kým jste byli. Bylo to řízené samotným Stvořitelem.

.

I když vše pokračovalo a věci se odvíjely dobře, nastala kolize a vzniknul Měsíc a začalo to znovu.(Kryon se směje.) A pak znovu vybuchovaly sopky a zničily osmdesát procent existujícího života. Přišly mraky. Počátek zvířat. Plazi zcela vymizeli. Začalo to znovu. Tehdy měli Plejáďané na své planetě životní sílu. Plejády jsou seskupení sedmi sluncí. Vidíte jich sedm a nazýváte je „sedmi“, ale ve skutečnosti jich je devět. Něco z té zářivosti, o které tvrdíte, že tam je, kterou vidíte ze Země, jsou ve skutečnosti slunce, která se schovávají za skupinou těch sedmi. Samotná tato konfigurace umožňuje rychlejší život než váš. Země je to, co byste nazvali planetou v „dokonalém místě“ pro biologii. Dostatečně daleko od slunce, které má určitou velikost, aby pro vás bylo inkubátorem, který jste potřebovali pro život. Ale v té době ne zcela dobrým inkubátorem. Plejáďané jich měli více, nejen to – kolem jejich sluncí obíhaly tři planety, které jim mohly být nápomocné a nakonec jim nápomocné byly, coby jejich domov.

.

Tato Země se velice liší, drazí. Je to plán. Život se konečně rozeběhl a pak přišly asteroidy (Kryon se směje) a znovu smazaly život. Vybuchovaly sopky a opět došlo k zatemnění. Neochladilo se správně. Drazí, stále se ještě zcela nezchladila, stále máte činné sopky, ale teď je to vhodné a v pořádku. Když začal život, jak ho znáte dnes, byl to začátek historie, kterou znáteNevíte, co se stalo předtím, protože nebyl způsob, jak to zaznamenat. Mnohost planety, její výbušnost, smazala každou stopu toho, co se stalo. Znáte jen to, co můžete vidět z toho, co zůstalo.

.

Pokud byste měli způsob, jak prozkoumat hloubku toho, jak planeta sebe samu rozvířila – a měli byste vlastně být schopni to zjistit – byli byste šokovaní. Trvalo to tak dlouho, aby se rozvinul život: jednu miliardu, dvě miliardy, tři miliardy, tři a půl miliardy let, a tou dobou byl život v úplně celé galaxiiExistovali humanoidi a někteří z nich v sobě měli Stvořitele, tak jako vy. Měli vyšší já a pracovali na hádankách jako vy… a vy jste byli stále na úrovni mikrobů. Podle plánu. Je to krásné, jak jsme to zdrželi, abyste nepřišli příliš brzy, že?

.

Ironií je, drahé lidské bytosti, že jste tu nebyli a nepřihlíželi tomu, nečekali na to, víte? Měli jste své vlastní planety, a pracovali jste na nich.Řekli jsme vám to dříve. Tohle je to, co děláte. Někteří si začínají vzpomínat, že to, co děláte na této planetě, jste už dělali dříve. Je to intuice, která naskakuje a vlastně vytváří most mezi vaším vědomím, vaší innate a vaším vyšším já.Vaše intuice začíná odhalovat, co vaše Akáša ví o vás a ostatních světech. Nevyzýváme vás, abyste tím trávili čas, protože vám to teď nepomůže. Kromě toho, že byste zjistili, že se to stalo dříve a dopadlo to dobře.

.

Proč vám to říkám? Chci, abyste věděli, že to pro vás bylo naplánováno s láskou, laskavostí a krásou – pro vás! Někteří z vás tu sedí a přemýšlejí: „Kdo jsem? Proč já? Běda mi!“ S nedostatkem sebeúcty je to pro pracovníka světla neuvěřitelně silné. Protože jste prošli tolika negativními věcmi, v tolika životech, že očekáváte, že je znovu zažijete. Chci vám říci – to byl plán. Pro vás. Protože jste velkolepí! Takhle to chodí a vždycky chodiloMěli jste svobodnou volbu se sami zničit, nikdy se nedostat z dětského hřiště (nedospět), nikdy se z toho nedostat, ale zvítězila moudrost! A teď jste na úsvitu vzestoupené planety! Podle plánu!

.

Evoluce. Teď to začíná být jiné. Objevují se zvířata, která přežijí – ne dinosauři – žádné další vymření, teď musíme pokračovat. A teď jsme zrychlili! (Kryon se směje.) A vše, co víte o evoluci, je špatně! (Kryon se směje.) Když spočítáte, jak dlouho by to trvalo s Darwinovou teorií, pak zjistíte, že by to zabralo osm až desetkrát tak dlouho. Tento evoluční proces – přivést vás k lidství – byl urychlen, výrazně urychlen. Nebyla to nějaká průměrná nahodilost. Když se na planetě objevili savci, uchytili se a směřovali k primátům, směřovali k tomu, kdy jste se vy stali evolučním schématem… když se tohle začalo dít, milovaní, příroda tak, jak ji dnes znáte, začala chrlit věci, jak je dnes znáte v ZOO. To znamená, že příroda vytvoří rozmanitost pro přežití. Kolik existuje druhů vysoké zvěře, krys nebo myší, všechna ta zvířata, velká i malá, mají z důvodu přežití rozmanitost. A mimochodem, stejné je to s primáty. A stejně tak s lidmi. Příležitostně vykopete jednoho skutečně velikého, nebo třeba skutečně malého, můžete třeba vykopat jednoho s ocasem. To ale nejste vy, že?

.

Doba před dvěma sty tisíci lety neznamená nic. Nic. Když přirovnáte existenci vaší planety k dvanácti hodinám, tak doba před dvě stě tisíci lety, kdy vás Plejáďané oseli vědomím Stvořitele, je posledních jeden a půl vteřiny. A je to přesně včas. Tou dobou bylo dalších osm planet se svobodnou volbou. Miliardy let uplynuly od doby, kdy Plejáďané byli ve statusu vzestupu a byli v něm po tisíce let. Byli schopni ovládat svou fyziku, přesouvat se, kam chtěli, se Stvořitelem uvnitř.Radovali se ze statusu vzestupu – částečně biologie, převážně vědomí. Těžko vysvětlitelné – vše multidimenzionální a krásné. Když sem přišli, měli zde po několik prvních tisíc let odvolat existenci různých druhů lidských bytostí. Bylo jich přes dvacet, některé vidíte ve svém biologickém záznamu. Je jich mnohem víc než sedmnáct. Druhy lidských bytostí, všechny zanikly, až na jeden.

.

A teď se vás ptám, právě teď – kde to v přírodě vidíte na jakémkoli dalším místěBylo to podle plánu. Pro evoluci je to proti intuici. Je to proti intuitivní přírodě. Jedna lidská bytost byla oseta, aby jeden druh lidské bytosti mohl projít tím, čím jste prošli, s krásou i frustrací, se svobodnou volbou.

.

Už jsme vám poskytli zbytek toho příběhu o historii Země. Teď vám předáme historii galaxie. Ten plán byl elegantní. Byli jste mimo křivku náhody. Právě teď mluvíme k vědcům: jděte a prokažte to, protože vše, na co se podíváte, nebude vůbec průměrné. Bude to mimo křivku možnosti a pravděpodobnosti, že se věci na této planetě děly, jak se děly a důvod je, že to byl plán pro vás. To krásné jídlo, nazývané Země, bylo vařeno pomalu a pak bylo v poslední minutě urychleno. Bylo osoleno a vy jste se objevili v poslední minutě. A to jídlo je konzumováno – to znamená, že ho žijete, a jste tak akorát připraveni stát se tím jídlem, schopni zrealizovat vědomí míru na Zemi.

.

Dává to vašemu pohledu jiné měřítko toho, kým jste? To, co vám předávám, je absolutní pravda o historii této planety: podle plánu, počatá a vybudovaná, aby byla planetou svobodné volby s jedním sluncem, navzdory všem pravděpodobnostem. A proti všem pravděpodobnostem, se svobodnou volbou.Právě jste prošli precesí rovnodennostiV roce 2015, kterému říkáme rok dva, jste na úsvitu míru na Zemi. Nezoufejte si nad tím, co vám ukazují ti, kteří předávají to, co oni chtějí, abyste ve zprávách viděli. Protože skutečná zpráva je, že tato planeta víří změnami a ty změny nepředstavují hrůzu a nenávist. Protože změna je to, co vidět nemůžete, což je zbytek planety, který se začíná sjednocovat, reagovat a rozhodovat, že chce světloPůjde to pomalu, ale netrapte se. Tak dlouho jste čekali, tolik životů jste tím pomalu procházeli, abyste došli (až) sem! Lidská přirozenost je taková, že čekáte několik týdnů, abyste uviděli změnu. (Kryon se směje.) Co takhle několik generací? Budete tady a bude vám líp.

.

Pokaždé, když pro vás channelujeme, vaše biologie má možnost zvonit pravdou toho, kým jste. A v tomto zvonění třetího jazyka je energie léčení, uvědomění, krásy, řešení vašich problémů… Nesuďte předem, jak se to bude ve vašem životě vyvíjet, milované lidské bytosti, protože nevíte, co nevíte. Dnešním poselstvím je, navzdory všem pravděpodobnostem, že Velká hra nebyla vůbec hrou. Protože tady jste – prošli jste tím „milníkem“ (2012). Přeji si, abyste chvíli poseděli a procítili blahopřání laskavého Stvořitele uvnitř vás. A když říkáme: „Dobrá práce,“ myslíme to opravdu tak, protože jste na tom pracovali, a zasloužili si to.

.

A teď vím, co se stane dál, vždy jste to dělali, běžte a udělejte to. Proto tu jste. Je to vytvořené pro vás. Samotný vesmír zná vaše jméno.

A tak to je.

KRYON

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - mp3 – „Benevolent Creation“, 37:39 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva F. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět