2-2017 Kryon

Prastaré město Petra a Nemožná budoucnost

Tento živý channeling Kryona byl přijatý v Petře, v Jordánsku, 14. února 2017..

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět se nacházíme venku, v zemi zvané Jordánsko, v ruinách starověkého chrámu Petra. Je v něm mnoho historie a někteří z vás to zde velmi zvláštním způsobem cítí. Ne však těmi způsoby, o nichž obvykle hovoříme. Opět to musím zmínit. Je možné, že je historie živá? A pokud hovoříme o těch, kteří zde žili, budovali tento chrám a využívali ho po celé věky, je možné, že je tu určitý druh “života”, který se díky jejich vědomí zachoval? Někteří z vás ho cítí. Ale o tom dnes nechceme hovořit.

.

Rádi bychom mluvili o historii – o VAŠÍ historii a o tom, co se děje právě v této době. A abych mohl pro tuto diskuzi takzvaně “přichystat scénu”, vezmu vás znovu na určité místo, které je odtud velmi daleko, ale které bylo v průběhu historie velice významné. Mayský kalendář hovořil o všech těchto záležitostech mnohem víc, než jste si vědomi. Drazí, mayský kalendář sdílely tři kultury a to Mayové, Toltékové a Aztékové. Všichni šířili stejné poselství prostřednictvím stejného kalendáře. Existovaly o tom rozšířené informace v jejich vlastních chrámech, či na zdech jejich pyramid velmi daleko odtud. Jejich kalendář byl “dlouhý”. Dnešní vědci nazývají jejich kalendář a jeho trvání tzv. “dlouhým počtem”. Dlouhý počet představuje přibližně 5 125 let. Někteří tvrdí, že je to 5 128 let (pousmání Kryona).

.

Drazí, s tím souvisí i tato kultura, tato civilizace a časový rámec všeho, co studujete na této cestě. “Velký počet” tedy představuje aktuální historii, kterou znáte. Ne tedy historii před historií, o níž jsme hovořili dříve. Mayové řekli, že na konci “dlouhého počtu”, jež představuje střed precese rovnodennosti, se něco staneA to “něco” bude záviset na vědomí lidstva v té době. Mayové přitom s tímto proroctvím nebyli sami. Informace najdete mezi předky po celé planetě, kteří se dívali na nebe a vyřešili to. Opět, i oni znali “kolébání” zemské osy.

.

To vše jsou informace, které jsem vám předal již dříve. Nyní bych rád ale hovořil více o tom, co tito předkové řekli. Jakmile překročíte tento bod dne 21. prosince 2012 (myšleno bod precese rovnodennosti), po celé planetě započne nová energie. Toto proroctví se šířilo od těch civilizací, které to “nezvládly” a samy se zničily.Zdá se tedy, že po určitém čase civilizace umírají. Nezvládnou to. Obrátí se proti sobě, obvykle v důsledku války či nízké energieA pak začne další civilizace. Jak jsem vám řekl již mnohokrát, a hovořilo o tom i mnoho písem, i vy jste tomu v minulosti čelili. Přesto jste to dokázali. Prošli jste těmi časy, kdy nutnost války pominulaA nyní Země začíná s novou energií.

.

Tato nová energie je to, o čemž chci znovu hovořit pro ty, kteří zde sedí naproti mě. Je to převážně pro ty, kteří “ochutnávají” zdejší historii. Protože historie obsahuje “poctu”, která je živá. Ti, kteří to nejvíce vnímají, nemusí být nutně ti, kteří se účastní této cesty. Mohou to být ti, kdo ji studují. Určitými způsoby se pro ně stává živou, více než tuší. Vědomí obsahuje způsob “stání na zemi”, na tom, co nazýváme krystalovou mřížkou. Mřížka má totiž tendenci spouštět určité věci (informace) u starých duší. Rád bych o tom více pohovořil.

.

O jednom z atributů, jenž se objevil po roce 2012 u vyvíjející se lidské rasy, jsme již mnohokrát diskutovali. Nazýváme ho “konec sezení na plotě”. Jinými slovy, ty záležitosti, které budou mimo integritu, které dříve vždy fungovaly, se začnou ukazovat. A staré duše, přijde doba, kdy již nebudete moci sedět obkročmo na tomto plotě. Nemůžete mít jednu nohu na jedné straně, tedy mluvit o jedné věci, a druhou na druhé straně, to znamená dělat něco jiného. Nemůžete být spirituální jeden den v týdnu a zbytek týdne být mimo spiritualitu! Nemůžete mít v sobě dvě stránky a být v rovnováze! A proto jsou věci, které začnete pociťovat.

.

Na této konkrétní cestě mnoho z vás hovořilo o pocitech, které se začínají objevovat. Někdy se to děje, když jste bdělí, jindy zase, když spíte. Někteří dokonce “na hodinu nebo dvě” onemocněli a pak se zdálo, že se vše obrátilo zpět a jsou zase plně zdraví. Pak jsou zde ti, kteří si prošli “temnou nocí duše”, po dobu jednoho či dvou dnů, a vůbec neměli ponětí o tom, co se děje. Můžete to svádět na (špatnou) vodu, můžete vinit znečištění, můžete to svádět na půdu. Ale, drazí, toto jsou reakce starých duší na historii, která se zde nachází. Začínáte rozeznívat vlastní Akášické záznamy. Je možné si to prožít, a tolik na tom nezáleží. Záleží však na tom, co se kvůli tomu nyní odehrává. Toto vše začíná objasňovat, proč někteří z vás pociťují nepohodlí. Někteří dnes nejsou na této cestě právě proto, že cítili určité nepohodlí. A to vše z důvodů, o kterých jsem hovořil a o nichž vám Mayové řekli pravdu. Nacházíte se v energii, která je velmi odlišná od jakékoli jiné dřívější energie. Někteří doslova procházejí tím, co nazývám “restart”, kdy musíte jít až do “nulového bodu”, abyste se z něj pak mohli znovu vyšplhat a vidět, co je vhodné a nevhodné ve vašem životě.

.

Představuje to situaci, kdy musíte rozbalit vše, co jste zabalili a na dlouhá léta schovali “do skříně”, prozkoumali to a vyhodili všechno, co už vám více “nesedí”. Jestliže se vás to netýká dnes, přijde to později. Zvlášť se to týká těch, kteří si říkají staré duše – těch, kteří byli na této planetě po mnoho životů, mnoho inkarnací a toto si pamatují. Myšlenka, že je možné žít (narodit se) znovu, je součástí celé historie. Ve skutečnosti, čím víc jdete do minulosti, tím větší je víra v reinkarnaci. Myšlenka o duši, která přijde pouze jednou, pouze na pár let a odejde, je legrační. Duše prochází svou cestou časem, a vy jste součástí historie planety. Není žádným překvapením, že se ladíte (harmonizujete), s tím, k čemu máte vztah a co se nachází zde. Díváte se na fasády chrámu a cítíte, že jste jejich součástí. Jste to VY. Ale to je “stará” energie a vy se posouváte pryč od ní.

.

Toto krátké poselství vás tedy ještě jednou bere zpět k Mayům, k proroctví, které měl i kmen Hopiů. Po celé planetě věděli, že tento čas přijde. Vy to nyní začínáte cítit a historie, kterou zde vidíte a která je jednou z nejstarších na planetě, ve vás “spouští” právě ty pocity, kterým říkáme “konec sezení na plotě”.

.

Budete součástí minulosti nebo budoucnosti? Opět říkáme: Nedovolte minulosti, aby se stala budoucností. Namalujte čáru do písku a řekněte: To je staré a to, co přichází, už toho není součástí. Můžete se s tím ztotožnit? Můžete to “aplikovat” na sebe a vidět krásu toho, že začínáte znovu?

.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj origináluhttp://www.kryon.com/ - MP3 – „Ancient city of Petra “ 12:48 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata Z. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.

 

Nemožná budoucnost


Tento živý channeling Kryona byl přijatý v Petře, v Jordánsku, 15. února 2017

 

Večerní shromáždění

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon u magnetické služby.

Kdybych to náhodou později neřekl, řeknu tu znovu nyní. Láska Ducha k lidstvu nezná hranic. V této místnosti je vaše jméno známé, vaše cesta je známá, i problémy, které jste si sem přinesli, jsou nám známé. Nejste oddělení (izolovaní) od lásky Boha. Ve staré energii se zdálo, že mezi námi byla zeď a lidé se obecně snažili přijít na to, jak se přes tuto zeď dostat, nebo jak projít skrze ni, či kolem ní, a to proto, aby mohli komunikovat s Duchem. Pro lidstvo je to nikdy nekončící úkol.

.

Hovořili jsme o rozdílech mezi starou energií a tou, kterou můžeme vnímat nyní. Byly o tom napsány knihy a i já o tom hovořím neustále – co je nebo začíná být tak odlišné od toho, co bylo, a co přichází. Téma poselství zde v Petře je následující: Nedovolte minulosti, aby psala budoucnost. A v rámci těchto informací jsme vám dali mnoho konceptů. Ale v tento moment bych vám rád předal více než to. Koncepty o lidech, jež společně lépe spolupracují, o míru na Zemi, o kulturních změnách, o podnikání a politice – již byly všechny zmíněny. Nyní bych ale rád hovořil o VÁS, o vašem opravdovém já. O vás, kteří posloucháte, i o vás, kteří zde sedíte na židlích.

.

V souvislosti s přicházející generací se u vás objevuje určitý pocit. A tento pocit bych nazval předpojatost. Už jsme to mnohokrát zmínili, nemůžete myslet nad rámec toho, co jste viděli, nebo toho, co víte. Máte pouze koncept podle toho, co jste viděli v minulosti a proto vše, co si myslíte, když hovoříme o evoluci “života na lepším místě” (myšleno, že se Země stane lepším místem pro život), jsou pouze minulé činy, které se stávají lepšími. Takže přemýšlíte o problému ve staré energii, a myslíte si: “No, je to jasné a tak to bude v nové energii a takový bude nový člověk“. A v tom se přesně mýlíte! Drazí, díváte se na nové paradigma existence. Co se stane, když vědomí obecně začne být více vědomé? Koncepty reality se začnou posouvat. Už jsme to řekli dříve: “Nevíte, co nevíte”. A proto bych vám rád dnes řekl něco o vás.

.

Toto poselství nazvu “Nemožná budoucnost”. Bude to limitováno pouze na několik málo atributů, ale všechny budou o vás, o vašem osobním já. Už jsme dříve zmínili, že vaše DNA pracuje pouze z méně než poloviny, oproti tomu, k čemu je stvořená Tvořivým Zdrojem. Vše ve vaší DNA, co “zvoní” životem, Bohem, přírodou, pracuje pouze z méně než poloviny své účinnosti. A staré duše v této nové energii započínají proces, kde se DNA začíná vyvíjet tak, že se dostává lehce nad úroveň čtyřiceti procent namísto třiceti. Ti nově narození na tuto planetu pozvednou tuto novou energii, nové vědomí i nové atributy jakmile přijdou, ale nepodaří se jim to, dokud nebudou vychováni těmi, kteří jsou již zde. A to je váš úkol. Samotná nová energie pak povede nově narozené k tomu, že budou přijímat věci, které vy jste nikdy neměli. A přesto – elegance toho, jak se sami dnes měníte, zítra změní planetu. Pojďme to více prodiskutovat.

.

Tím největším, co má mnoho atributů, je člověk, který má téměř kompletní kontrolu nad vlastní “chemií” a tělem, nad vlastní Akášou a vlastními emocemi. To znamená, drazí, že poprvé v lidské historii začínáte vidět to, čeho byli schopní pouze Mistři. Viděli jste příklady a máte o tom příběhy. Nyní je řada na vás. Jen si představte, jak ovládáte vlastní chemii, představte si situaci, kdy můžete hovořit ke všem buňkám ve vašem těle, “skupině” DNA, Merkabě (světelnému tělu) kolem vás, kdy poprvé cítíte, že všechno kontrolujete. Co kdybych vám řekl, že můžete absolutně kontrolovat svůj imunitní systém, takže už nikdy neonemocníte, nebo se možná jen jednou či dvakrát do roka nachladíte (což vlastně obecně představuje rekalibraci vaší chemie), ale nic víc. Co kdybych vám řekl, že si VY, poprvé, sami svým vlastním vědomím, můžete vizualizovat své tělo, které má úžasný ohromný imunitní systém? Takový, který “nechytí” nemoc, sám se “spustí” (kdy je potřeba) a z žádného důvodu se nedostane mimo rovnováhu. Dokážete si představit život, kdy se cítíte zdraví po celou dobu? Drazí, je to “nemožná” budoucnost? Ne, není. Je to vaše dědictví. Je to příslib, protože jste přišli znovu, v této nové energii.

.

Hovoříte o léčení, o schopnosti (se) léčit, nástrojích léčení, o bytí léčitelem. Co kdybyste měli kontrolu nad svou chemií do té míry, kdy byste mohli vymýtit vše, co nebylo ve vašem těle v rovnováze? Není snad zajímavé, co jste viděli u Mistrů této planety? Mnoho z nich mohlo mezi vámi chodit, dotýkat se někoho a způsobit v ten moment léčení. A vy si sami pomyslíte, že by bylo úžasné mít tuto léčivou moc, kdy se můžete jen někoho dotknout a on se může uzdravit. Vyvíjející se DNA začne mít schopnosti, kdy budete moci okamžitě vyléčit sami sebe, dokonce ještě dříve, než nemoc propukne. Ale jestliže už ji v těle máte, budete mít schopnost ji doslova “vyprovodit” pryč s pomocí instrukcí, které dáte chemii uvnitř vás. Toto není něco, co by bylo jen zbožným přáním, není to o pozitivních věcech/informacích, které vstupují do vašeho systému. Je to o VÁS kontrolujících svoji chemii.

.

Jak by se vám líbilo mít kompletně pod kontrolou své strachy? Drazí, to je také chemie. Je to součást emocionální bytostí, jste to VY s VÁMI, je to Akáša uvnitř vás, která vás postupně krmí věcmi, kterých se bojíte po mnoho svých životů. A toto zde končí! Řekl jsem to již dříve, ale je to součást většího obrazu – VÁS majících kontrolu. Jak by se vám líbilo, ještě předtím než jdete v noci spát, instruovat svůj mozek pro čas, kdy se mísí ve vašem mozku neurony, čemuž říkáte “sen”, a dávat svému tělu instrukce, které říkají: “Dnes v noci to budou pouze dobré věci”. Právě jste dali tělu instrukce, aby odstranilo noční můry. Bez ohledu na to, čím se vás snaží vaše Akáša “krmit”, nehledě na to, co se stalo v minulosti, nic takového se nestane ve vašich snech. Někteří z vás se cítí jako oběti snů, které máte, protože nemůžete kontrolovat, co se děje, když spíte. Ó, ale můžete! Je toto nemožná budoucnost nebo je to součást vás, kdy se stáváte Mistrem více, než jste si mysleli, že je možné?

.

Přemýšlejte o dalších věcech, například o tom, že chemie vašeho těla pracuje buď PRO vás, nebo PROTI vám. Co když řeknete sami sobě: “Milé buňky, rozumím, že jsem lidská bytost, zestárnu, ale nyní vám dávám instrukce, tomu malému “přístroji” uvnitř. Dávám vám instrukce o fungování procesu stárnutí – ať se počítá jen každý druhý den a ne každý den, ať se zastaví zkracování telomerů a zůstávají nedotčené a mladé”. Je to VAŠE chemie. Drazí, můžete zásadně zpomalit své stárnutí, jestliže tomu věříte, jestliže to začnete praktikovat! K tomu jsou staré duše předurčeny v tomto časovém rámci a v této nové energii. V minulosti byl problém s dualitou světla a temnoty a s tím, jak pracovalo jedno proti druhému, a toto všechno udržovalo vaši DNA na třiceti procentech efektivity, nebo jen lehce nad. To vše se začíná posouvat a dramaticky měnit, umožňuje vám to dělat tyto věci a začít se vyvíjet.

.

Jste jedním z těch, kteří nemají moc energie? Proč to nepřepíšete? Ve vaší DNA jsou vzorce (šablony), které vás definují. Přepište vzorec! Je to jen chemie. Někteří řeknou: “No, Kryone, zní to dobře, ale já mám v tomto životě smlouvu s Bohem a tato smlouva říká toto a tohle a tamto.“ A jiná část říká: “Využívám hodně energie, a proto se rychleji dost unavím.” Drazí, právě jste to vytvořili! Řeknu vám, že vaše smlouva je napsána neviditelným inkoustem. Smlouva může být skutečná, když se sem dostanete (myšleno na planetu). Ale jste to VY, kdo kompletně ovládá všechny detaily smlouvy. Musíte, protože se posouváte a měníte. Toto je součást vyvíjejícího se lidského ducha, která rozumí, že se bude vyvíjet dokonce i váš vztah k Bohu. Nemusíte čekat, až projdete “závojem” a vrátíte se zpět, abyste implementovali tyto věci. Je to úplné ovládání sebe sama.

.

Začíná to pomalu. Je to přesně jako když cvičíte svaly. Začíná to pomalu a pak to narůstá. A nyní je zde něco, co nečekáte. Co se vám děje, když máte nějakou myšlenku? “Půjdu tam a udělám tohle,”… a někdy to funguje a jindy ne. Vlastně někteří řeknou, že to obvykle moc dobře nefunguje, když uděláte tohle nebo tamto. Drazí, právě jste si pro sebe vámi samými napsali smlouvu ve 3D. Jaký je to pocit? Nemá to vůbec co do činění s Duchem. Ale má to co do činění se sebe-hodnotou. Nastal čas přepsat chemii vlastní sebe-hodnoty! A také vše, co děláte a o čem si myslíte, že to souvisí s náhodou, tedy když jste “čirou náhodou” na správném místě, ve správném čase! Jak by se vám líbilo přepsat synchronicituToho je možné dosáhnout pomocí vyšší intuice, protože je to právě intuice, která říká: “Jdi sem, jdi tam, udělej tohle, udělej tamto.” Pryč jsou dny, kdy jste pro sebe psali smlouvu, která říká: “Jsi dobrý v tomhle, ale špatný v něčem jiném.” Změňte to, dosáhněte vývoje nového systému, který říká: Má intuice mě vždy povede k nejlepšímu řešení (scénáři), k nejvíce velkorysému výsledku. Nárokuji si to! Je to mé. A jakmile se vydáte do světa, očekávejte, že věci budou fungovat! A ony budou. Přepisujete starý program svého já. Je čas. Jak to opravdu v sobě, pro sebe, právě teď cítíte? Cítíte, že se to začíná měnit? Cítíte velkolepost své duše, která začíná spalovat starou “fasádu” temné části vašeho já a začíná zářit, jako nikdy předtím?

.

Toto není učení Kryona. Je to učení všech andělských bytostí a channelerů v nové energii na této planetě. Právě jsem vám předal tajemství poznání, zda je channeling v této energii přesný či nikoliv. Jestliže slyšíte channelované informace, které vám říkají, že jste méně než toto, okamžitě utečte jinam. Pochází to ze starého zdroje a nezobrazuje to velkolepost nového člověka na Zemi. Tak to můžete poznat, a to jsem vlastně ještě ani nedostal k soucitu. Soucit je nástroj, jakým můžete přepsat to, jak vidíte Zemi, ostatní lidi a zvířata.To už je ale na jiné poselství.

.

Je to ohromný, ohromný koncept o VÁS, kdy začínáte kráčet po cestě, o které jste si ani nemysleli, že po ní v tomto životě můžete jít. Láska Boha začíná vyzařovat mnohem víc, než kdy dřív. Cítíte to? Na závěr řeknu toto: Každý člověk, který toto poslouchá, má svobodnou volbu prásknout dveřmi a udržet vše stejné jako dosud. A mnoho lidí to tak udělá. Uvědomte si, co je zvyk. Stará energie bude utvářet rutinu, v níž se budete cítit pohodlně a která vám bude říkat, že se přes ni nikdy nedostanete, že jste vždy obětí a nic u vás nebude fungovat. Ta rutina je velmi pohodlná a vy jste v ní usazení tak dlouho, že bude velmi těžké otevřít ty dveře. Je to na vás. Svobodná volba vždy byla králem.

.

Já jsem Kryon, jenž miluje lidstvo.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - mp3 – „Evening meeting “ 21:06 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata Z. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět