2-2020 Kryon

Vlak přijíždí

.

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v  Miami, Florida, 22. února 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Tohle je v pořadí druhý channeling z Miami. V tom prvním jsme mluvili o něčem, čemu říkáme „Boží plán“. A přesto je zde stále mnoho takových, jež řeknou: No, já to stále nechápu. Jaký je ten Boží plán? Nyní vstupujeme do pole porozumění či neporozumění. Opět je to celé založené na lidském vědomí. Tohle chci vysvětlit. Jste si vědomi toho, že lidé myslí lineárně, že si prostě nemohou pomoct? Všechno musí mít začátek a konec. Kdybych řekl: Myslím na nějaké lano“, oni by se zeptali: “Dobře a jak je dlouhé? A kdybych já řekl: „Nemá žádný začátek“, ten člověk by řekl: ne, tak to nemůže být, to lano musí mít nějaký začátekJelikož vy myslíte lineárněVšechno má začátek. A v budoucnosti, tak jak ji vidíte, všechno musí mít nějaký konec.

 

Ti, kteří studují fyziku, si nyní začínají uvědomovat, že existují také další reality, kde žádný začátek ani konec vůbec nemusí existovat. Ba co víc, není tam ani nic jako vzdálenostA čas? Ten je tam poněkud proměnlivý. To je kvantové. To, jak se věci chovají ve kvantovém poli. Odtamtud pochází to jméno (kvantový – pozn. překl.). Ovšem slovo se stalo něčím víc. Používáme ho pro multidimenzionální věci. Zdá se, že lidé mají tři dimenze, ale ve skutečnosti žijí ve čtyřech nebo v pěti. Pokud byste je chtěli začít počítat, můžete – výška, šířka, hloubka a čas. Výška, šířka, hloubka a čas. Čas se stává jednou z dimenzí, jelikož je proměnlivý. Jestliže se ptáte: co by tam mohlo být ještě víc, aby nás to vzalo do většího počtu dimenzí? Odpovědí je „Většina existence“. Ó, vy žijete ve velmi malé, malé krabici. Ale přežíváte tam. Jaký je Boží plán? Rozumíte tomu, že samotné slovo „PLÁN“ je lidský koncept? Začátek, konec, „proč“, účel – všechny tyto věci jsou, drazí, lineární. A také se všechny tyhle věci postupně, pomalu mění. Říkali jsme, že plán Boha je láska. Jsou takoví, jež řeknou: No, ale to přece není žádný plán. Ano, je – pro to, co je multidimenzionální. Jak vysvětlíte něco, čemu fyzikové říkají „propletení“ (entaglement)? Jedná se o situaci, kdy mohou být dva objekty velmi daleko od sebe, a přesto jednají tak, jako by byli spolu! Když se dotknete jednoho, ten další se pohne. Nehledě na to, jak daleko od sebe se nacházejí. To by vám mělo naznačit, že nejsou ve vaší dimenzi.

 

A proč vám tohle všechno říkám? Jelikož věci se začínají ve vašem vědomí měnit. A to bude mnoho pracovníků světla frustrovat. Vy už frustrovaní jste. Ptáte se na lineární otázky ohledně toho, co je nová energie. A ta není lineární. Mluvme teď o lidském plánu.

 

Jestliže se podíváte na to, co lidé plánují pro sebe samé, ve skutečnosti to začíná velmi brzy a něčím velmi základním – přežitím. Někteří říkají, že se vždy nacházejí v módu přežití. A jestliže přijmete význam a definici slova „přežití“, má začátek a konec. Existujete proto, abyste přežili a „trvali“ do dalšího dne. Tudíž je to založené na čase, nebo není? Zeptáte se mladého člověka: čím budeš? Co Tě zajímá? A přímo před nimi se nachází lineární plán školy, práce, cílů – a samozřejmě, na závěr, konce. To je lineární, drazí. Vaše duše je založena na kruhu. Geometrie Boha je kruh. Při posledním shromáždění jsme vám předali informaci o kráse lidské duše. Kruh je metaforou pro absenci začátku či konce. A to je ve skutečnosti to, kým jste. Také jsem vám při našem dosud posledním setkání předal jednu myšlenku. Něco k zamyšlení. Co když byla vaše duše součástí této galaxie již od jejího vzniku? Místo toho, aby byla „pouze“ součástí historie Země. A kdyby to tak bylo, jak staří byste byli? Právě teď jste mě slyšeli položit lineární otázku. Nemůžete se totiž ptát „jak staří“, protože slovo „staří“ vyžaduje začátek! (Kryon se směje.) Vaše duše je součástí Tvořivého zdroje Vesmíru. Vždy tu byla. A vždy bude. Vaše duše je esencí, je spirituální. Ó, drahé lineární lidské bytosti, jste tady na vteřinu a hned zase odcházíte. Ale vaše duše, ta pokračuje – v kruhu. To je způsob, jakým to vždy fungovalo. Právě ten kruh způsobuje, že se vždy vracíte zpět. Říká se mu „vyjádření návratu“. Poslouchejte, jak ho sami nazýváte. Naslouchejte svému jazyku. Minulé životy, budoucí životy. Všechno založeno na čase – na začátku a na konci. Vy jste věční. Jste vždy v teď. Mnoho pracovníků světla řekne: „Ano, já tyto věci vím. Pokouším se být multidimenzionální.“ A potom, když se jich zeptáte, co budou nyní dělat, řeknou: „Chtěl bych napsat knihu, postavit léčebné centrum…“ A všechny tyhle věci, které jsou velkolepé… a velmi lineární. Ve vědomí se právě něco děje. A je to tak frustrující. Tolik z vás má tak úžasné nápady ohledně toho, co bude následovat ve vašich životech. A všechny jsou naprosto a zcela mylné (smích Kryona i v publiku).

 

Nacházíte se na určité úrovni, drazí, blízko toho, abyste mohli otevřít dveře a vstoupit do prostoru. Jsou zde úrovně, u nichž nemůžete zpozorovat, že se odehrávají v tom, čemu vy říkáte vaše budoucnost. Vyžaduje to pouze pozměnění (úpravu). Jedno jediné pozměnění. Vyžaduje to vaše povolení být nelineárnímTakže místo plánu vytváříte potenciál. Řeknete: Napíšu knihu, tedy pokud mi do cesty nepřijde něco jiného. A vy řeknete: „No ale počkat! Já už mám podepsaný kontrakt na tu knihu, já vím, že mám napsat knihu! Cítím, že jsem se odjakživa snažil napsat knihu! A teď mi říkáte, že tu knihu možná nenapíšu?“ Ale co kdyby to byl jiný typ knihy? Co kdyby to byla kniha o tom, v jakém soucitu žijete? Věděli jste, že soucit je multidimenzionální? Co kdyby se věci okolo vás začaly trochu posouvat oproti tomu, jak jste je viděli předtím? Možná, že jste jedním z těch skvělých lidí, kteří mají svůj život naplánovaný na roky dopředuÓ, jak se v tom případě ale zklamete! Věci se nebudou vyvíjet tak, jak jste si je naplánovali! Vy totiž kráčíte po velmi tenkém provaze (Kryon se směje), který jste si sami pro sebe vytvořili – se začátkem, prostředkem a koncem. Pracovníku světla, stará duše, vítej v tom, co sis sám definoval jako nejistotu. Jak se vám to zatím líbí? Někdo vám řekne: no a co budeš dělat teď? Odpovíte: Já nevím… No a máš alespoň nějakou představu?… Ach, ano… No dobře, ale jaké sis vytvořil/a plány?… No, moc jich není… No ale jak se pak teda můžeš někam dostat! Jaký je tvůj plán!?… A vy řeknete: No, můj plán je si sednout a nechat sebou proudit tu energii, jež mi řekne, co mám dále udělat. A nyní zůstává váš přítel potichu. A pak řekne: Že ty jsi teď někdy byl na setkání s Kryonem? (Velký smích v publikuTo nedává smysl! A ano, těm okolo vás to nebude dávat žádný smysl. Drahá stará duše, myslíš si, že si plánuješ svou budoucnost. Dobře, udělej to nejlépe, jak umíš, to je v pořádku. Ovšem buď připraven… na něco lepšíhoBuď připraven na další úroveň. Připrav se na vstoupení do prostoru a cítění se v něm pohodlně. A tohle vás odděluje od staršího lineárního vědomí.

 

 

„Kryone, jak se po nás chce, abychom vedli naše životy v lineární kultuře, v níž žijeme, a abychom v ní zároveň fungovali tímto (novým) způsobem?“ A odpověď zní: velmi opatrně. Jdete tam, kam vás energie tlačí a vede. Tady je můj slib: nevstupujete do prostoru. Pouze vaše vnímání vám říká, že to děláte. Místo toho v sobě vstoupíte do stavu, že ucítíte, že sem patříte, a že jste dokonale milováni a vedeni. Nevíte, jaký je další krok, a přesto se toho neobáváte. To je stará duše. Stará duše, která začíná rozumět té vyvinuté myšlence, jak žít.

 

Je zde velké množství věcí, které se mají ještě odehrát pro to, aby se lidstvo stalo multidimenzionálním. Ovšem stejně tak jako cokoli jiného ve vaší kultuře, zvané civilizace, pouze několik málo z vás něco začíná. A ostatní se dívají, co děláte. Je velmi možné, že by to mohlo dopadnout tak, že budete žít déle, budete šťastnější, šťastnější sami se sebou, se svým životem a tolerantnější vůči věcem, které vás dříve zatěžovalyTo je to tajemství – odhodit strach a úzkost. Dokážete si představit, že vás již neobtěžuje nějaká věc, která vás dříve vždy trápila? Většina z vás si to představit nedokáže. „To se mi nelíbí, líbí se mi tamto. Něco mě prostě dohání k šílenství, řeknete. Jak můžete jít tam nebo dělat tohle, když víte to, co víte?!“ Řeknu vám to. Existuje účel a místo pro to, co se děje na této planetě během tohoto posunu. Nerozhodujte se vytvářet si předčasné úsudky na základě vašich plánů ze staré energie. Vy jste se rozhodli, jaký je plán Boha. Ani nevíte, co ten posun doopravdy je.

 

Věděli jste, že zde dnes byla mistrnou astroložkou položena velice hluboká otázka? Zněla: „Je možné, z důvodu že se náš solární systém posouvá do jiné části Vesmíru, že by to mohlo změnit astrologii?“ Odpověď zní: „Ne tak úplně“. Astrologie, tak jak vy ji znáte, tedy lineární astrologie, je specifická pro tento solární systém. Ovšem kvantová astrologie se velmi změní během toho, co budete jako lidstvo putovat na nové místo ve hvězdách. Přicházejí věci, které začnou to, čemu říkáte vědomí, seřazovat novým způsobem. Stane se to skrze planetární mřížky a bude to silně tlačeno novými oblastmi Vesmíru, do kterých vstupujete. A někteří z vás už to začínají cítit. Některé z otázek, jež pokládáte, začínají být multidimenzionální. To je to, co se děje, dokonce i zde v této místnosti.

 

Jste jedni z těch, kteří budou všechno zpochybňovat a chtít pro vše odpověď a důvod? Nevadilo by vám to prostě pustit? Říkám vám to znova. Opustíte tuto místnost, mnoho z vás přijde do vašeho auta a samozřejmě, že ještě předtím, než dáte klíč do zapalování, skloníte se k obrovské knize, jež leží na sedadle spolujezdce a jež obsahuje veškerý materiál pojednávající o fungování spalovacího motoru a automatické převodovky a studujete ji hodiny, než nastartujete vaše auto? Vy víte, kam tím mířím. Musíte opravdu porozumět kráse lásky, abyste ji mohli „používat“? Musíte opravdu rozumět plánu lásky předtím, než se ho „zúčastníte“? Musíte opravdu pochopit multidimenzionalitu, než se do ní „přeměníte“?

 

Jak dlouhé je teď vaše lano? A odpověď zní: ANO. A je to dobrá odpověď, protože říká „Už nejsem v dimenzi, ve které by na tom záleželo (na délce lana)“ (smích v publiku). To je to, kam jdete! Někteří z vás jsou frustrovaní a vyslovují tu velmi, velmi lineární větu: Jsem zaseknutýNe, nejste, stáváte se multidimenzionálním. A jste zklamaní a frustrovaní z toho, že to lano nedělá to, co byste od něj čekali. Kdybych vám řekl, že přijíždí báječný a nádherný vlak a že existují koleje, kam se lze postavit a počkat tam na něj. Kdybych vám řekl, že vás čeká zbytek vašeho života v tomto vlaku. Co byste udělali? Kryone, jaké barvy je ten vlak? (smích v publiku) Jak je dlouhý? Kdy přijede? A tak se tam postavíte, začnete poklepávat nohou a řeknete: „Unavuje mě čekat tady na ten vlak, jsem unavený, jsem zaseknutý.“ Nebo… čekáte na něco, co je pro vás magické, co má vaše jméno všude okolo? Vlak osvícení, většího (širšího) porozumění, zvaný láska. Staňte se multidimenzionálními bez frustrace a dýchejte s ulehčením. V této chvíli máme v této místnosti dva druhy pracovníků světlaTy, kteří rozumí tomu vlaku, ty nezajímá, jakou má barvu, jsou nad to povznesení, nezajímá je ani to, kdy ten vlak přijede, ale jsou netrpělivíA proto jsou zaseknutí. To znamená být zaseknutý – čekat na vlak. Druhý typ lidí zažívá party! „Podívejte! Ten vlak přijíždí, vlak přijíždí, vlak přijíždí!“ Někdo se na ně podívá a řekne: já nevidím žádný vlak… A oni stále opakují: vlak přijíždí, vlak přijíždí! Nemusí to být v určitou hodinu, jelikož já vím, já rozumím tomu, jak moc jsem milován a jsem nadšený z toho, že zde můžu stát a čekat na něj“ (na ten vlak).

 

To je ta dnešní zpráva. Zpráva, jíž na závěr pojmenuji, protože je zábavnější ji pojmenovat až teď, když jsem skončil (Kryon se směje). Tento channeling se bude jmenovat: Vlak přijíždí. (opět smích v publiku)

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com  –  The train is comming – 22:31

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Honza H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět