2-2021 Kryon

Čtyři aspekty soucitu – 1

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 3. února 2021

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vždy jsem říkal, že víme, kdo toto poslouchá – ať už je to právě teď (živě), nebo si to poslechnete (nebo přečtete) později, třeba až za rok. Opět vám říkám: Víme, kdo tu je, kdo to poslouchá (a čte). Děje se to mimořádně láskyplným způsobem.

 

Představte si na chvíli, vy, kdo máte děti, že vyrostly a žijí si vlastní životy. Každá matka a každý otec milují okamžik, kdy jejich dítě zatelefonuje: „Ahoj mami, ahoj tati, miluji vás. Existují rodiče, kteří mají telefon stále u sebe, aby nezmeškali hovorRozumíte, co vám tím sděluji? Duch je pořád na telefonu. Jakmile se připojíte a naladíte na tato poselství, je to, jako kdybyste nám zavolali. A teď mluvíme my s vámi a vy mluvíte s námi skrz lásku, která proudí oběma směry.

 

Chci začít sérii channelingů o soucitu. Tento a další tři channelingy představí čtyři aspekty či tváře soucitu. Existuje mnoho druhů soucitu a my budeme mluvit o čtyřech souvisejících tématech, druzích nebo aspektech soucitu. A ty se mohou lišit od toho, co si myslíte. Uvidíte, kam budeme směřovat. Tyto čtyři channelingy o soucitu jsou přístupné na webových stránkách mého partnera (www.kryon.com a v češtině na https://www.kryon.webnode.cz/ a zde na mých stránkách) a jsou k dispozici všem zdarma.

 

Definice soucitu

Pojďme si definovat soucit. Definice soucitu, kterou vám dám, se bude lišit od všeho, co najdete ve svých slovnících. Protože vidíme soucit jako podstatu, doslova jako esenci Tvořivého zdrojeLáska a soucit jsou prvky Boha. Ať už Boha nazýváte jakkoli, třeba Duch, Tvořivý zdroj nebo jinak, pokud chcete znát ústřední, nejmocnější energii, pak je to láska a soucit. Jsou to energie, které společně tvoří laskavý druh soucitného jednání, o kterém budeme mluvit jindy.

 

Dovolte mi uvést definici soucitu, kterou si přejeme, abyste slyšeli dvakrát. Z našeho pohledu je soucit spojením s Tvořivým zdrojem, Bohem, Duchem, které vám umožňuje splynutí s energií a dává vám otevřené vřelé srdce, zralou laskavost a plné porozumění vůči všemu, co je kolem vás. To je odlišná definice, že? Když začnete analyzovat tuto konkrétní definici, najdete v ní smysl a logiku. Spojení s Duchem vás automaticky spojí s vaší duší a dá vám kus soucitu, který potřebujete, a který vám poté umožní splynout s energiemi vřelosti a zralé laskavosti, což je něco, co získáte spojením s DuchemTo pak přechází do porozumění vůči všemu, co vnímáte kolem sebe a k čemu cítíte soucit. To je zralý soucit a je jádrem všeho, co učíme.

 

Nejznámějším typem soucitu je soucit s ostatními lidmi. Jak kráčíte ve svém životě jako pracovník světla nebo jako duchovně zaměřený člověk, musíte pochopit, že soucit je katalyzátorem všeho. Soucit vás posouvá do stavu klidu a míru, umožňujícího léčení. Budeme to opakovat častěji. Zopakujeme to v dalších channelinzích. Pokud jste někdy mluvili s léčitelem a zeptali se: „Co děláte, než začnete léčebné sezení, nebo něco jiného v souvislosti s jinými lidmi, ať už se to odehrává přímo před vámi, nebo na dálku? Někteří říkají: „No, medituji, nebo se jinak připravuji.“ A když se chcete dopídit víc, zeptáte se: „Co to přesně znamená, jak se připravujete, co přesně děláte? A oni odpovědí něco v tomto smyslu: „Přesunu se do svého srdce. Zaujmu soucitnou vyrovnanost. Vyčistím si mysl, abych mohl vnímat lásku a potřeby člověka, s kterým budu mluvit, kterého budu vyrovnávat, aby se mohl sám uzdravit. Toto je proces společný pro všechny léčitele na planetě, zejména ty, kteří se každodenně propojují s jinými lidmi, nebo čtou jejich energie, aby jim pomohli vymanit se ze strachu a stát se klidnějšími. Takto se připravují, přesouvají se do svého srdce a odkládají stranou intelektNesnaží se přijít na věci, jen prostě jsou.

 

Dovolte mi, abych vám o něčem pověděl. Od kolika vynálezců jste slyšeli, že nepřišli na své vynálezy tím, že se soustředili na různé části fyziky nebo chemie, ale když dělali něco úplně jiného, co s tím vůbec nesouviselo – třeba když se šli projít po ulici nebo těsně předtím, než usnuli. Pak se objevily nejlepší nápady. Drazí, se soucitem a láskou je to stejný procesvyčistíte všechny své představy a postoje a až potom se dostanete do soucitného srdce, což mimochodem také vede přímo ke schopnosti uzdravovat.

 

Soucit s ostatními lidmi

Soucit s ostatními neznamená někoho litovat, pociťovat vůči němu lítost. Soucit s ostatními znamená, že si představujete, že jste tu pro ně s odpovědí. To znamená, že si představujete, že jste na jejich místě a nemusíte nutně cítit to, co cítí, ale že k nim přistupujete tak, jako byste je chtěli obejmout, dokonce i na dálku. Můžete mít soucit s ostatními lidmi a nemusíte toho nutně moc dělat nebo cítit totéž, co cítí oni, ale jen je obejmout. Máte pro ně soucit, jaký máte třeba pro dítě, které spadne a narazí si koleno. Nejde o to, uzdravit to koleno, ale o to podržet dítě v objetí a milovat je natolik, že z vás pocítí něco neočekávaného – něco, co pochází z druhé strany závoje.

 

Soucit s ostatními lidmi, v nejobecnějším smyslu slova, jaký můžete mít, nemusí nutně znamenat, že se stanete vůči těmto lidem empatickýmiVe skutečnosti to může být dokonce i nebezpečné. Například pokud je někdo v hlubokém zármutku kvůli ztrátě milovaného člověka a vy se do něj vcítíte, pak to může ovlivnit i vás. Pokud má strach, může vás to značně ovlivnit, jak můžete snadno zaznamenat. Když však stojíte po boku takové osoby, pak vaším úkolem je obejmout ji, dokonce i na dálku, nebo tu pro ni být, pak je často pro ni tím nejlepším soucitem nechat ji mluvit. Když takhle s někým sedíte a milujete ho, zatímco s vámi mluví, jedná se o nejvyšší formu soucitu, jakou můžete v daném okamžiku projevovat někomu, kdo má nějaké problémy.

 

Pokud to děláte na dálku pro celou skupinu, která něčím společně prošla, a představujete si, že je všechny objímáte a předáváte jim klid a mír, pak to, co jim posíláte v naději, že to přijmou s otevřeným srdcem, může být přesně to, co dostanete, když si uvědomíte, že vás objímá Bůh, Duch, který zná vaše jménoVysíláte jim tedy pocit klidu a porozumění, aby mohli projít tím, čím procházejí. Nebo se podíváte na nějakou skupinu lidi nebo kulturu a máte pro ně soucit, že jim v jejich trápení poskytujete pocit, že jsou objímáni, aby se mnohem méně strachovali.

 

Soucit s planetou

Pokud chcete mít soucit s planetou právě teď, kdy si prochází výzvou viru, pak je jasné, jaké budou vaše projekce: mír, porozumění, žádný strach. Tohle můžete udělat, opravdu můžete, protože máte světlo, které lze symbolicky posílat i velkým skupinám prostřednictvím energie vašeho pokojného postoje a vědomí. Nedávno jste opětovně získali (vědecké) důkazy, že vědomí je energie a že je dokonce „spoluhráčem“ ve fyzice.

 

Teď to víte. Bude se to během vaší cesty ještě víc vyjasňovat. To znamená, že vy jako pracovníci světla můžete mít soucit s ostatními a oni to pocítí. Vyčistí to pole kolem nich a pomůže jim to řešit jejich problémy. Můžete vysílat soucit pro Zemi? Ano, můžetea jako skupina můžete vysílat soucit ještě lépe, abyste mohli projít touto dobou bez obav, strachu a věcí, které by ve skutečnosti mohly zkrátit váš život, pokud byste nebyli opatrní.

 

Tohle je odpověď: soucit s ostatními na této planetě, ať už s jednou osobou nebo s celou planetou, je větší, než si myslíte. Je to skutečná práce a skutečný talent pracovníka světla, který sleduje tento program! Kvůli tomu tady jste.

 

Vědomí mění tuto planetu. A láska je vždy odpovědí.

Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Four Facets of Compassion – Part 1 – MP3 -  min. 14:52

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět