3-2014 Kryon

UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ, část 2 – Monika Muranyi

 

Úplné vysvětlení uzlů a nul od autorky knihy „Vliv Gaii“ – Kryonova kniha“

 

Už jste někdy byli na nějakém úchvatném místě naší planety a cítili, jako by vás obalila sladká energie a příjemné vřelé objetí? Mohl to být portál? Co je to portál? A vlastně,  co jsou to uzly a nuly na Zemi? Proč existují? Mohly by být součástí nějakého systému? Pokud jsou součástí systému, jak fungují?

 

Věda mě vždy fascinovala, zejména provázanost, která existuje, ať už je to v mikroskopickém nebo makroskopickém měřítku, od atomů po galaxie. Téměř každý pozemský vědec ví o obrovském rozsahu propojenosti přírodních systémů. Tyto systémy jsou dynamické, neustále se mění, k čemuž přispívají průběžné změny různých faktorů. Příkladem je teorie tektoniky (zemských) desek. Tektonika desek popisuje rozsáhlé pohyby zemské litosféry. Objasňuje pohyby kontinentů. Na spojích zemských desek se odehrávají největší geologické aktivity – například zemětřesení, sopečné erupce, vrásnění hor.

 

Jako bakalářka studující aplikovanou vědu na univerzitě a později jako strážce národního parku, kde jsem byla zaměstnaná, jsem pracovala s přírodními systémy naší Země a studovala je, ale vždycky jsem vylučovala myšlenku Boha. Neměla jsem zájem o esoterické věci a neuznávala jsem ani organizovaný systém víry (náboženství). Viděla jsem jen vědu v 3D. Ještě je tu ale přítomna další energie, zdánlivě skrytá, neboť je multidimenzionální. Například gravitace. Věda ji může studovat a měřit, ačkoli je neviditelná. Multidimenzionální energie Boha je také neviditelná, ale přes 85% obyvatel planety ji cítí.

 

Když začalo moje duchovní probouzení, vedlo mě to ke Kryonovým zprávám channelovaným Lee Carrollem (tedy k původnímu Kryonovu kanálu). Kryonova práce se dotkla životů mnoha starých duší celé planety. Jedním z aspektů, které na Kryonových zprávách miluji, je  blízký vztah vysokého duchovního vědomí s pokročilou vědou. Miliony lidí mohou pociťovat lásku Boha v samotné víře, ale já jsem chtěla víc. Potřebovala jsem vědět, jak to všechno funguje, má‒li to v sobě nějaký řád. Již více než 24 let Kryon posílá lidstvu zprávy o velkém a elegantním systému. V mnoha případech vědci potvrzují Kryonovy informace několik let poté, co je Kryon zveřejnil!

 

Zde je vědecký důkaz: astronom a fyzik Michael Denton objevil, že vesmír je předpojatý pro život a dal vzniknout teorii inteligentního designu. Kryon používá výstižnější název ‒ říká, že vesmír je laskavý ‒ benevolentní k designu života. Ale co to všechno vypovídá o systémech a co má benevolentní design společného s uzly a nulami na planetě? Ve skutečnosti s tím má společné vše.

 

Uzly a nuly na planetě jsou součástí systému Gaii, který byl vytvořen Plejáďany a je „závislý“ na benevolentním designu vesmíru.

 

Přijměte na chvíli myšlenku, že planeta Země se již dostala do stavu duchovního vzestupu a vy, osvícení lidé, jste připraveni osévat jinou planetu božstvím. Jak byste takovou planetu připravili? Které věci byste zavedli? Jaký systém by tam měl být? Pokud se tento proces opakuje, myslíte, že by to bylo vždy podobné? Pokud byste tvořili budoucí planetu podle sebe, jak byste pomáhali humanoidním tvorům, aby si vybrali cestu duchovního vzestupu? Tyto otázky jsou velmi esoterické a docela složité, ale kladu je proto, abyste mohli začít spojovat body systému Gaii, které Plejáďané vytvořili, když zasévali semena božství na Zemi.

 

Moje kniha „Vliv Gaii“ je sestavená z informací poskytnutých Kryonem o vztazích Země a lidstva. Nicméně tato kniha byla napsána a publikována v roce 2013. Lidstvo čerstvě prošlo milníkem konečného rozhodnutí, 21. prosince 2012. Lidé si zvolili, že planeta absolvuje duchovní vzestup. To znamená, že detailní informace o uzlech a nulách nebyly ještě připraveny k předání, stejně jako lidstvo nebylo připraveno je přijmout. Představte si, že byste zkusili lidem, kteří žili před sto lety, vysvětlit Facebook. Je to podobné.

 

Nyní už jsme připraveni informace o uzlech a nulách přijímat. Poprvé je Kryon začal odhalovat v průběhu roku 2012 na „Kryonově kundalíní Tour“ v Jižní Americe. Toto cesta začala v Argentině, pokračovala přes Andy do Chile, dále na sever do Bolívie a skončila v Peru. Tato skupina navštívila mnoho posvátných a duchovních míst, z nichž některé byly uzly a jiné nuly.

 

Uzly a nuly spolupracují v tandemu, nikoli jednotlivě. Působí jako polarizovaný pár. Mechanismy polarizovaných dvojic uzlů a nul jsou spouštěny energií krystalické mřížky. Co to znamená? Vnímejte uzly jako vysavače. Uzly pomalu odnášejí věci, které jsou již lidstvu nepotřebné, jako strach, války a dramata. Nuly vnímejte jako úschovnu plejádských energií, odkud jsou nové informace, třeba myšlenky a nápady, pomalu předávány lidstvu. Tak funguje dvojčinná („push‒pull“ = doslova „tlak – tah“) spouštěcí energie uzlů a nul (něco je odebráno, něco předáno – pozn. př.).

 

Co jsou tedy uzly a nuly a jaký je mezi nimi rozdíl?

 

Konkrétní definice poskytnuté Kryonem jsou tyto:

UZLY se vyskytují tam, kde se překrývají tři mřížky lidského vědomí. Mřížka planety Země má pole oddělené od krystalické mřížky, ale pokud se krystalická mřížka s mřížkou Gaii překrývá, dochází k nahromadění energie a vytvoří se uzel. Existují tři druhy uzlů: portál, vír (vortex) a vortál. Portál je uzel, který přesahuje a zesiluje Gaiu. Vír je uzel, kde energie kolidují a jsou stále v pohybu. Někdo se ve víru může na chvíli cítit dobře, ale je těžké v tom místě trvale žít. Vortál je uzel, který je směsí portálu a víru (vortexu).

 

Jedním z atributů uzlů je, že absorbují energii, která již není zapotřebí. Toto je mechanika toho, jak se krystalická mřížka rekalibruje a proč už na bojištích není třeba držet energii strachu, války a smrti.

 

Uzly jsou místa nesmírné intenzity, často v oblastech méně přístupných, nebo méně vhodných pro lidské osídlení. Ale lidé jsou jimi velmi přitahováni a domorodé obyvatelstvo tam často staví chrámy.

 

Některé známé lokality, kde se vyskytují uzly: Mt. Shasta, Kalifornie; Sedona, Arizona; Machu Picchu, Peru.

 

NULY se také vyskytují v místech, kde dochází k překrývání tří mřížek lidského vědomí. Nicméně v tomto případě se energie krystalické mřížky s mřížkou Gaii navzájem energeticky vyruší a dostanete nulu. Nula je tedy místo, kde není žádná energie krystalické mřížky, takže co dostanete, je čistá energie Gaii. Dalo by se dokonce říci, že díra v krystalické mřížce vytváří ideální místo pro Plejáďany, aby tam mohli vmáčknout energii a informace. Tyto informace budou zdrojem nových vynálezů a nového vědomí na planetě.

 

Nuly můžeme pociťovat úžasně, ale je příliš ohromující pobývat v nich dlouhou dobu. Představují čistou tvořivou energii. Je mnohem těžší v této energii žít. Místa na Zemi, kde nuly působí, jsou proto často neobývaná (některá z nich jsou dokonce v oceánu). Také mívají divné vlastnosti magnetického pole, takže je obtížné udržet zde životní sílu a vyváženost mozkových synapsí. Jejich výsledkem je nevyváženost a zmatek (jakož i poruchy v navigačních zařízeních).

 

K některým známým lokalitám, kde se nuly vyskytují, patří: Měsíční údolí (San Pedro de Atacama, Chile); hora Kilimandžáro, Tanzanie (Afrika) a Bermudský trojúhelník.

 

Ve výskytu těchto linií není žádná symetrie, vyskytují se pod zemí i na zemi, takže je to složitější, než si myslíme. Všechny tyto linie jsou vytvořeny krystalickou mřížkou a krystalická mřížka je tvořena lidským vědomím. Lidské vědomí se výrazně posunulo, což vedlo k rekalibraci všeho: Gaii, krystalické mřížky i lidské přirozenosti, jak ji známe. Tato rekalibrace je popsána v Kryonově knize Třináct: Rekalibrace lidstva 2013 a dál, napsal Lee Carroll.

 

Jak byly uzly a nuly vytvořeny

Kryon řekl, že když Plejáďané přišli na Zemi, uvedli se do kvantového stavu v různých oblastech na celé planetě. Uzly a nuly představují různé atributy energie na planetě (umístěné sem Plejáďany). Je zde mnoho uzlů a nul. Najdete je v nejvyšších pohořích, nejsušších pouštích a také někde mezi tím.

 

Kdysi dávno se Plejáďané rozhlíželi po naší planetě a vybrali 12 párů energetických bodů, aby reprezentovaly dualitu. Těchto 12 energetických bodů se nachází v 24 geografických lokalitách. Celkem 24 uzlů a nul na vrcholcích hor a v pouštích mělo zastupovat ty nejslibnější části planety. Kryon nazval těchto 12 polarizovaných uzlů a nul časovými kapslemi. V případě, že lidstvo navýší vědomí, uvolní se informace z těchto míst – jak pro jednotlivce, tak i pro celou planetu. Výběr těchto párů proběhl v součinnosti s posvátnou geometrií. Kryon říká, že to ještě není viditelné, ale je to tam. Tvary, barvy, zvuky a čísla v této posvátné geometrii odhalí všem posvátné božství. Plejáďané vybrali tyto body dlouho předtím, než se objevila jakákoliv civilizace. Dnes bychom se měli zamyslet, jaký význam má to, co se právě v těchto oblastech děje.

 

Co jsou časové kapsle?

Většina lidí považuje časové kapsle za jakýsi kontejner, který byl pohřben do země, nebo poslán do vesmíru s úmyslem, že obsah bude otevřen v budoucnosti. Když Kryon mluví o časových kapslích vytvořených Plejáďany, má na mysli přímé spojení s multidimenzionálními informacemi v tomto našem čase. Existují časové kapsle v Gaii umístěné v krystalické mřížce a v kytovcích (velrybách a delfínech). Existují také časové kapsle uvnitř naší DNA (v naší Akáše). Každá z těchto časových kapslí má jiný účel, ale všechny spolupracují podle jednoho plánu. Tento plán má odhalit, zda lidstvo dokáže vytvořit vzestoupenou planetu.

 

Překročili jsme milník 2012, kdy posun v lidském vědomí vyslal signál, že lidstvo je nyní připraveno absolvovat vzestup planety. To znamená, že všechny časové kapsle uvnitř Gaii i lidstva jsou připraveny k otevření a osvobození. Kvantové informace (v časových kapslích Gaii) se týkají podstaty vědy a života a posunou lidstvo do nového paradigmatu.

 

Tyto časové kapsle musí být na planetě jako vodítko či šablona pro začínající kreativní energie Gaii (šablony tvoření). Kryon řekl, že jak se časové kapsle pomalu uvolňují, upravují krystalickou mřížku a napomáhají posunu vědomí lidí a za určitých podmínek i vzestupu planety.

 

Šablony nejsou jen informace. Jsou to kvantové portály plejádského života. To je těžké vysvětlit, ale uvědomte si, že kvantová energie může existovat na dvou místech současně. To je dokonce i atribut vaší kvantové fyziky, takže to nemusí být pro vás tak zvláštní. Uvědomte si, že i život může mít tyto atributy. Také vězte, že vaše tvůrčí semínka zde určitým kvantovým způsobem vždy byla a nyní se nacházejí v časových kapslích.

 

Pokud cítíte tyto energie ve 3D, máte tendenci je všechny linearizovat. Proto ti, kteří jsou citliví, uvidí „město“ nebo pocítí entity, se kterými budou dokonce mluvit. Skutečnost je však taková, že tyto pocity jsou jen zbytkovou kvantovou energií, na kterou hledíte ze 3D.

 

Stručně řečeno, časové kapsle uvnitř Gaii jsou souborem dvanácti specifických uzlů a nul. Těchto dvanáct časových kapslí se nachází na posvátné půdě, vytvářejí spouštěcí energii pro planetu a systém evolučních změn, jsou-li aktivovány. Časové kapsle jsou posvátné, většinou nedotčené, chráněné a představují původní plejádské šablony tvoření.

 

Nejedná se o „kapsle z minulosti“. Jsou to „kapsle pro budoucnost“. Nic v nich není k nalezení! Otevřou se a vydají v určitém čase kvantovou energii do mřížek, což umožní vyšší vědomí, nápady, vynálezy a evoluci lidské DNA

 

Kde jsou časové kapsle uvnitř Gaii?

12 plejádských časových kapslí uvnitř Země se vyskytuje ve 24 geografických lokalitách. Následuje tabulka… ALE… Pamatujte si: uzly a nuly jsou SPOLUPRACUJÍCÍ PÁRY a Kryon odhalil tři z nich! Úplné odhalení bude s největší pravděpodobností pokračovat podle možností v příštích 18 letech.
Poznámka: Pokaždé, když Kryon odhalí další dvojici, bude tato stránka aktualizována, takže se možná budete chtít na tuto stránku vracet a aktualizovat obrazovku!

 

 

Uzly, nuly
1a ostrov Maui, Havaj;                          1b horský masiv Tibesti, Čad, Afrika
2a jezero Titicaca, Bolívie/Peru;             2b posvátná hora Kailás, západní Tibet/Indie
3a poloostrov Yucatan, Mexiko;             3b hora Kilimandžáro, Tanzanie, Afrika
Nespárované uzly,  nespárované nuly
4a Mt. Shasta, Kalifornie, USA                ? pohoří Ural, Rusko
5a Uluru, Austrálie                                ? arménský národní symbol, hora Ararat, ležící v Turecku
6a Machu Picchu, Peru                           ? Aneto, Pyreneje, Španělsko
7a Glastonbury, Anglie                           ? Gunnbjørn Fjeld, Grónsko
8a Mont Blanc, Francouzské Alpy, Francie         ? hora Meili v Sněžných horách, Čína
9a Mount Cook, Nový Zéland                  ? Mt.  Aconcagua, Argentina
10a Mt. Ida a Hot Springs, Arkansas, USA        ? Mt. Fitz Roy, Patagonia, Argentina
11a Rila Mountain, Bulharsko               ? nejvyšší hora Kanady, Logan, Yukon Northern Territories, Canada
12a Stolová hora, Jižní Afrika                ? Štít Vítězství, nejvyšší hora masivu Tian Shan, Kyrgyzstán

 

 

Jak komunikovat s časovými kapslemi?

Stručná odpověď je, že komunikace je možná skrze naše vědomí. Nicméně, existuje několik způsobů, jak to lze udělat. Časové kapsle byly na Zemi, protože Plejáďané přišli a zasadili semena božství do Země, do lidstva a do kytovců (delfínů a velryb). Pokud by lidstvo neobstálo, časové kapsle by zde zůstaly, ale nebyly by nikdy aktivovány. Rozhodnutí lidstva o posunu vědomí uvolnilo mnoho nových nápadů a vynálezů, které přišly na tuto planetu. To byl důvod, proč Kryon, magnetický mistr, začal komunikovat s Lee Carrollem. Přibližně v téže době, kdy Kryon začal komunikovat s Leem, jeden lékařský výzkumník začal pracovat na laserových technikách (multidimenzionálním laseru). Když tento výzkumník, Dr. Todd Ovokaitys, četl Kryonovu Knihu Jedna – Konec času, zjistil, že Kryon předával zprávu o všem, co on objevil. Dr. Todd a Lee se setkali a vznikl vztah, který trvá více než 20 let. Kryon často dává channelované zprávy, ve kterých zmiňuje Dr. Todda Ovokaityse. Avšak Kryon Dr. Toddovi říká Yawee.

 

V roce 2001 se Dr. Todd začal rozpomínat na starobylé posvátný zvyk zpívání tónů, které aktivují šišinku, epifýzu, a učinil rozsáhlé pokusy. V následujících letech Dr. Todd začal jiné učit tyto tóny. V roce 2010 Kryon Yaweemu (Dr. Toddovi) sdělil pokyn, co by měl s tóny udělat. V té době Dr. Todd vyvinul šestnáct šišinkových tónů. Kryon řekl Yaweemu, aby jich vyvinul dvacet čtyři, protože v nich je dvanáct energií, které tvoří pár a vzájemnou soudržnost (součinnost). Kryon dal Dr. Toddovi pokyny, aby dal dohromady sbor, který spárované tóny zazpívá 21. prosince 2012, a určil, že nejlepším místem pro toto pěvecké vystoupení bude Havaj (původní jádro Lemurie). Když jsou specifické šišinkové tóny zpívané proti sobě (v párech), vytvářejí třetí jazyk.

 

Proč bychom měli vědět o šišinkových tónech a jejich sborovém zpívání? Kryon vysvětlil, že v Lemurii se Lemuřané jednou v roce (o slunovratu 21. prosince) sešli a zpívali 12 sad šišinkových tónů. Tím vytvořili vědomí masového kvantového signálu. Signál byl vyslán do galaxie. Tentokrát znamenal sdělení pro naše duchovní rodiče – doslova: „Děkujeme vám, Plejáďané“. Poslední takové zprávy do galaxie šly před více než 20.000 lety.

 

Dne 21. prosince 2012 shromáždil Dr. Todd Ovokaitys přes 900 účastníků, aby zazpívali šišinkové tóny. Akci lemurijského sboru zahájila duchovní havajská velekněžka Kahuna Kalei’iliahi. Kryon se o Kahuně Kalei’iliahi vyjádřil takto: „Duch vložil na Kahunu Kalei’iliahi vysokou energii zodpovědnosti, kterou získala prostřednictvím své Akáši. Ona v sobě nese původní královskou krev čistého Lemuřana a probudila se do jádra duchovní setby.“

 

Sbor Lemuřanů zpíval specifické tóny v párech, které vyslaly kvantový signál do celého vesmíru. Tento sbor zpíval přesně tytéž tóny, jaké zpívali Lemuřané před 26 000 lety. Kryon uvedl, že Dr. Todd se rozpomněl na tóny „překvapivě přesně.“ Dále vysvětlil, že původní lemurijský sbor vytvořil „zámek“ na krystalické mřížce zpěvem 12 párů tónů. Výraz „zámek“ je metaforou „časové kapsle“ v krystalické mřížce. Informace uložené v tomto „zámku“ nemohla být uvolněna před koncem 26000letého cyklu. Proto tóny zpívané v roce 2012 lemurijským sborem byly událostí, která otočila klíčem v zámku. „Událost“ je další metaforou, která představuje volbu lidstva rekalibrovat krystalickou mřížku prostřednictvím soucitu. Otočením klíče v zámku se začalo probouzet 12 „časových kapslí“ v mřížce. Po akci sboru Lemuřanů Kryon podotkl, že ostrov Maui na  Havaji, tedy uzel, byl spárován s horským masivem Tibesti v Čadu (Afrika) ‒ tedy nulou.

 

Otevření časových kapslí

Kryon o akci sboru Lemuřanů v roce 2012 hovoří jako o metaforickém vložení klíče do zámku s cílem otevřít přístup ke všem časovým kapslím. Během Kryonovy cesty Kundalíní Tour v roce 2013 se konala velmi hluboká a významná událost na ostrově Slunce u jezera Titicaca, Bolívie. Úplně poprvé byla otevřena kapsle a její obsah byl vypuštěn ven.

 

Průběh této akce se vztahuje ke starověkému proroctví z doby před tisíci lety. Proroctví bylo zmíněno v Kryonově Knize Osm ‒ Překročení milníku, a detailně v mé knize Vliv Gaii. Toto proroctví se v zásadě týká planety procházející procesem vyrovnání. Severní polokoule s mužskou energií se znovu spojí s jižní polokoulí ženské energie, aby byla planeta opět v rovnováze. Starodávní tím v tomto případě poukazovali na pohyb Kundalíní. Několik proroctví tento proces nazvalo Cestou opeřeného hada, Probuzením pumy nebo Setkáním orla a kondora. Proroctví uvedla, že pohyb Kundalíní proběhne v roce 2012. A to se stalo!

 

Dříve jsem se zmínila, že Plejáďané nastavili energii v časových kapslích tak, aby se lidstvu otevřely při dosažení určitých vibrací. V roce 2013 jsme byli v požadované vibraci. Mezitím Kryon na ostrově Slunce odhalil, že první kapsle na planetě je připravena k aktivaci a otevření. Nulou do páru byla posvátná hora Kailás v Tibetu. Kapsle v numerologickém smyslu čekala na rok „šest“, tedy na rok 2013. V numerologii „šest“ představuje posvátnost, komunikaci, harmonii, rovnováhu a lásku (také Vyšší Já)

 

Kryonovu sdělení předcházel obřad a zpěv pod záštitou velekněžky Kahuna Kalei’iliahi, což byla významná součást aktivace. Kryon uvedl, že energie 900 sboristů z lemurijského chóru tehdy vstoupila do Kahuny Kalei’iliahi, aby pak ona mohla tuto energii přinést na tuto událost (Kundalíní Tour). (Zajímavé je, že o účasti Kahuny nikdo z organizátorů předem nevěděl. Nebyla původně ani pozvána. Ale souhrou synchronicit se zde „ocitla“ a Kryon při jiném channelingu řekl, že to tak všechno bylo záměrně. Tím, že poslechla svou intuici, umožnila splnění tohoto velkého úkolu. To byl pro všechny silný okamžik – poznámka Marie Kuchařové.) Navíc bylo tomuto channelingu přítomno asi 20 původních Lemuřanů. Ti, kteří se osobně účastnili u jezera Titicaca a další tisíce lidí, kteří poslouchali audio kanál, otevřeli časovou kapsli přesně tak, jak naši předkové předpovídali před tisíci lety!

 

Dvojice časových kapslí reagují na „záměrné soucitné akce“. K vystoupení lemurijského sboru na ostrově Maui Kryon Dr. Toddu Ovokaitysovi řekl, že pokud si přeje dále posílit planetární posun, měl by tuto choreografii zopakovat s použitím jiných kombinací tónů. Během prosince 2013 tento Soucitný chór zpíval konkrétní dvojice šišinkových tónů v mexickém Cancúnu. Toto setkání bylo uspořádáno předtím, než Kryon podal vysvětlení o uzlech a nulách na planetě. Jaká to „náhoda“, že sbor zpíval na jednom z uzlů – na poloostrově Yucatan v Mexiku! Kryon odhalil odpovídající nulu pro tento uzel  ‒ je jí nejvyšší hora Afriky ‒ Kilimandžáro v Tanzanii. Zajímavé, že  tato hora je v těsné blízkosti místa, kde Dr. Todd provádí výzkum ke zlepšení zdraví a pohody lidstva!

 

K dispozici jsou tři další vystoupení Soucitných chórů, které má Dr. Todd v plánu. V Cancúnu doporučil Kryon Dr. Toddovi názvy tří naplánovaných sborů. Chcete se o nich dovědět více?

 

Mt. Shasta, Kalifornie je plánována na červen 2014, s názvem Oslava.
Vystoupení v Uluru, Austrálie je plánováno na březen 2015, s názvem Tvoření.
Izrael je naplánován na říjen 2015 pod jménem Léčení.

 

Máte-li zájem dozvědět se více o šišinkových tónech nebo navštívit některou z plánovaných akcí sboru, informace naleznete na následujících webových stránkách: www.kryon.com/schedule

 

Článek Uzly a Nuly na Planetě Zemi, část 1 naleznete ZDE.

 

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/

 

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Oldřiška
(www.transformace.info a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět