3-2014 Kryon

Cestování duší – první část

Tento živý channeling byl přijat v Aucklandu, Nový Zéland, 22. března 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Poselství, které následuje, je přesně takové, jak si to myslí můj partner. S mým partnerem [Lee] používám určitý protokol, který on oceňuje: Dostává příležitost rozšířit poselství, které „slyší“ poprvé na jednom místě, ale předá ho na jiném. Jelikož se zdráhá nějaký channeling opakovat, dává přednost tomu, aby „věděl“, že to je patřičné. Minulý týden jsme zastavili nahrávací zařízení uprostřed channelingu. Když se to stane, bez zřejmé 3D příčiny nebo technického důvodu, je to pro něj „znamení“, aby si zase sedl a channeloval stejné poselství, aby mohlo být nahráno a přepsáno. Struktura je stejná a zásoba slov je velmi podobná, ale informace budou rozšířeny.

 

Drahé lidské bytosti, vy chcete všechno singularizovat. Máte snahu vzít to, čemu ve své dimenzionalitě rozumíte, a uplatnit to na Boha. To, že to děláte, není překvapivé, a nikdo vás za to neodsuzuje, protože je to všechno, co můžete použít jako svou příručku. Vaše realita je vaše realita a proto ji uplatňujete na Boha. Je to to, co znáte. Ale teď je na mně, abych vám znovu podal vysvětlení toho, čemu říkáte lidská duše, která ve skutečnosti vůbec není lidská.

 

Dovolte mi říci toto: Tvořivý Zdroj vesmíru vždy byl a vždy bude. Právě teď mluvíme o tom, čemu říkáte Tvořivý Zdroj, a který jste označili nálepkou Bůh nebo Duch. Mohli byste říci, že tento koncept zahrnuje části všeho, co je, a měli byste pravdu. Dokonce ještě před vznikem tohoto vesmíru, tento zdroj existoval. On je zodpovědný za všechno, co existuje, včetně vesmírů, které existovaly před tím vaším, a které koexistují s tím vaším nyní. On je zodpovědný za věci, které znáte i za věci, které neznáte a nikdy znát nebudete. To je Tvořivý Zdroj, kterému říkáte Bůh. Je to kvantová polévka energie, která stojí mimo hranice vaší známé fyziky.

 

Je to samo o sobě ve sféře reality, kterou je Bůh. Je to velkolepé a nádherné a vy jste tam byli! Byli jste tam, protože vy, váš pravý střed, je součástí této říše, která je Bůh. Opravdu chci, abyste to chápali takto přímočaře: Umíte si představit, že jste v této realitě? Doslova vám umožňuje vidět jakoukoliv část tohoto nádherného Vesmíru, včetně vlastního stvoření. Představte si, že jste před nějakou supernovou, sledujete její explozi, vidíte určitým zvláštním způsobem všechnu tu energii a víte, že to všechno je součástí přírodní fyziky, součástí tvořivého procesu, cyklů energie – a při sledování vám nehrozí žádné nebezpečí.

 

Měli byste být schopni vidět a slyšet všechno, co existuje a co je v jakékoli dimenzi viditelné nebo slyšitelné! Vaše smysly by byly tak velkolepé a tak velké, že byste věděli o věcech ve velké vzdálenosti, jako by se všechny děly najednou kolem vás, a vy byste je uměli oddělit a všechno sledovat, bez ohledu na to, kde to je, a dokonce byste si nesli představu o tom tak dlouho, jak byste chtěli. Tvořivý Zdroj je takový. Všechno, o čem si dovedete představit, že je Bůh, je větší než si dokážete představit! A vy jste tam byli a dělali jste to.

 

V této debatě máme pouze slovo vy, ale nemluvím o lidském vy, kterým jste teď. Jste mojí součástí a já jsem součástí vás. Toto je tou nejtěžší věcí, kterou budeme kdy učit, ale budeme v tom učení pokračovat, protože toto je základní pravda. Lineární mysl to nechápe, a to má také svůj důvod. Kdybyste mohli spatřit, kým opravdu jste, nezůstali byste tady, abyste byli tím, kým si myslíte, že jste. Je to před vámi skryto.

 

Některá z učení v této nové energii rozšiřují vědomí, a vy potom vidíte více z toho, kým opravdu jste. V tomto rozšířeném vědomí to není jen o objevování nové biologie nebo nových vynálezů, ale spíše jde o poznání kdo, když dojde na to, kdo je ve vás. Stvořitel prostupuje každou molekulou DNA. Je přítomen způsobem, který nemůžete rozdělit na několik částí a nemůžete je spočítat. Takže, moji drazí, nemůžete ani počítat duše na planetě, protože nejsou jednotlivé ani připravené k počítání.

 

Polévka energie, která je Bůh, se stává vaší duší a to je ta těžká část. Pokud si myslíte, že toto je matoucí, jen počkejte, než dnes skončím. To, co musím odhalit, není něco, co můžete snadno poznat, a není to něco, co jste opravdu připraveni plně pochopit. Ale chci vám říci, že dokonce i při vašem zmatku po vás chci, abyste viděli velikost toho, co je zde.

 

Tou největší věcí je to, že jste součástí Tvořivého Zdroje. Když z vás spadne omezení lidstva, drahé lidské bytosti, začne se ukazovat Bůh, který je vevnitř. Nejste částí Boha, vy jste Bůh! Je to proto, že polévka Boha se nerozškatulkuje a nevklouzne do lidského těla se jménem a osobností – a o tom vám chci povědět.

 

Duše nejsou individuální

Toto je pro váš rozum kontroverzní! Ty duše, o kterých říkáte, že jsou „vaše“ nejsou individuální, ale spíše jsou částí celku. To se snadno řekne, ale těžko chápe. Když pohlédnete na jinou lidskou bytost a řeknete: „Namasté,“ ctíte tím Boha ve vás a zdravíte Boha v nich. Pomysleli jste vůbec někdy na to, že možná zastupují tu stejnou duši, že jsou tentýž Bůh? Pak musí být i stejnou duší! Ale vy tak nepřemýšlíte. Vy máte svou duši a oni zase svou. To si myslíte, a to je to nejlepší, co můžete udělat, protože kdybyste je spojili dohromady, vznikly by ve vaší lineární mysli logické problémy.

 

Mysl, která je lineární, vidí vaši duši jako vaši a to vám bude bránit pochopit toto poselství. To, co se vám chystám sdělit, je, že když překročíte svůj vlastní most pochopení, rozšíří to vaši perspektivu. Žádným způsobem to neubírá nic z velkoleposti vaší duše.

 

Neexistuje nic takového, jako je individuální duše, protože ta je vždy spojena s celkem. Polévka Boha je vždy v polévce. Můžete ji nazvat kolektivem, pokud chcete, protože se neodděluje od celku. Její kousky a části, jestliže to chcete tak nazvat, obývají lidské vědomí a vy je identifikujete jako své vlastní, ale ony jsou víc než to. Učení mého partnera v tomto roce bude o devíti atributech lidské bytosti. Tři z těchto atributů jsou ze skupiny duše, a on mluví o středu. Tento střed je to, co cítíte, když se dostanete do hlubokého meditativního stavu. Dotýkáte se středu a myslíte si, že to jste vy. Nejste! Je to každý! Proto to cítíte tak velkolepě. Nechci ale, abyste si mysleli, že je to nějaká cizí entita ve vašem nitru. Jste to vy, ale větší vy. Vy jste Bůh.

 

Duše není omezena na lidi – a „neučí se“

Chystám se zlomit některá paradigmata, která vás naučili. Lidská duše, jak jí říkáte, nepatří lidem. Je součástí stvoření ve všech částech vesmíru. A tudíž i ostatní duchovní biologické entity mají duši jako je ta vaše. Ne každý inteligentní život ve vaší galaxii ale má duši, mají ji pouze ti „osetí“ duchovním zdrojem. Necháme to na jindy. Jen pochopte, že i samotné označení „lidská duše“ je nesprávné.

 

U duše neexistuje nic takového jako je „schopnost učit se”. Duše se neučí. Učí se lidé. A přece říkáte, že duše přicházejí a odcházejí, aby se něco naučily. Říkáte, že některé jsou moudřejší než jiné. Můj partner užívá výraz staré duše, což může být matoucí. Vy všichni jste staří, jde jen o to, že někteří z vás jsou lidmi déle než jiní. Samotný výraz staré duše dokonce ani nedává smysl, protože pro duši neexistuje žádný čas. Duše vždy byla a vždy bude částí Boha. Takže stará duše není správná nálepka, ale budeme ji nadále používat, protože když jste ve 3D realitě, znamená to něco jiného. Je to výraz pro člověka, který žil mnoho, mnoho životů.

 

Poslouchejte, neexistuje nic takového jako duše, které jsou schopné se učit, aby se staly lepšími dušemi. Nakonec neodcházejí nikam jinam, kde by se mohly stát absolventskými dušemi. To vše je předpojatost lidské bytosti, která je spojená s lidskou realitou. Učí se lidé; absolvují lidé; jsou to lidé, kdo se přesunuje z jedné úrovně do druhé. Duše ne, moji drazí. Vy jste prostě umístili svou realitu do jiného systému, aniž jste pochopili, že není jako ten váš. Takže si na to zvykněte, a také na další věci, které se týkají duše. Duše není součástí lidské reality. Duše je částí Boží reality.

 

Co kdybych vám řekl, že vaše duše je ve své velkoleposti identická s každou duší na této planetě? Připravte se: Kdo je ta nejhorší lidská bytost, na kterou si dokážete vzpomenout? V historii, žijící, mrtvá – která je ta nejhorší? Hádejte! On nebo ona má stejnou duši jako vy – dokonalý kus Boha, který dovoluje odhalení nebo ne. To vám hodně napovídá o svobodné volbě. Říká vám to, že tato konkrétní velkolepá část Boha je dostupná, v plné síle, pro každého člověka, který chce hledat.

 

Už dříve jsme vám předali channeling, který vysvětlil, jaká jsou pravidla Ducha. Tím hlavním je, že nemůžeme zasahovat do svobodné volby. Můžeme sledovat, jak děláte chyby, dívat se, jak se otáčíte zády ke své vlastní vnitřní velkoleposti, ale nemůžeme zasáhnout ani vám dát nějaké znamení. Můžeme sledovat, jak rozvíjíte zlo a jak je vyživujete. Můžeme pozorovat, jak zabíjíte a děláte strašlivé věci, někdy dokonce ve jménu Boha, a nemůžeme vůbec nic dělat. Musíte to být vy, kdo si to zvolí. Ti, kdo jsou lidmi na této planetě už dlouho, dělají daleko lepší volby. Jsou si na určité úrovni vědomi Boha ve svém nitru. To je pouze jeden atribut, který chci demystifikovat. V případě duše neexistuje žádná „úroveň“ učení.

 

Neexistují žádné duchovní stupně ani pokrok

Toto se podobá tomu poslednímu: neexistuje postup duše z jednoho stupně na další. Lidské bytosti mají představu, že duše může začít jako zvíře a potom pokročit k člověku. Podle této představy, duše nějakým způsobem prochází určitou inkarnací, kdy od nižší lidské bytosti nebo možná zvířete postupuje k moudré, staré duši. Tak to ale není.

 

Opět, moji drazí, lidská realita, logika a vaše základní lidská přirozenost vytváří stupně vašeho pokroku. A vy potom umístíte tento systém na Boha a dokonce tyto věci učíte. Věděli jste, že to snižuje Tvořivý Zdroj? „Kryone, myslíš tím, že zvířata nemají duši?“ to jsem neřekl. Zvířata mají jiný druh toho, čemu říkáte duše, a ano, některá se reinkarnují. To jsme vám řekli dříve. Ale poslouchejte: Systém nikdy nepřekročí bariéru od zvířete k člověku – NIKDY.

 

Energie stvořitele, kterou v sobě nesete, je cenná a posvátná. Patří jen entitám v této galaxii, které byly vysety kvůli spiritualitě a jsou nadány svobodnou volbou, aby se rozvinuly do vzestoupeného stavu. Je jen ve vás, lidské bytosti, a není v delfínech, psech nebo koních. Patří vaší duchovní lidské DNA a je částí velkolepého plánu. Nezačalo to nějakými zvířetem. Jsou zde tací, kteří skutečně věří, že čím nižší je zvíře, tím nižší je duše. Existuje myšlenka, že jste začali jako křeček a jednoho dne se stanete delfínem a nakonec člověkem. Mimochodem, tak se to ještě na některých místech na Zemi stále učí. Chci vám říci, že takto to vůbec není, a je to jednoduše humanismus přenesený do mytologického stavu a neoceňuje to, kdo jste, nebo co je ve vás.

 

Takže zde není žádné učení, neexistují žádné úrovně pokroku a neexistuje žádná hierarchie. “Počkej minutku, Kryone, a co archandělé a nižší andělé?“ O tom jsme mluvili již dříve. Veškeré to třídění Ducha je vaše vlastní lidská organizace. Záleží to na tom, kam je dle vašeho názoru zařadíte a jak je pojmenujete. To je lidský atribut, moji drazí, a nepochází od Boha. Neexistuje žádný systém řízení nebo vývojový diagram, který by pocházel od Boha. U Boha není žádná hierarchie toho, kdo je čí nadřízený. Naopak, je to systém, který znají všichni, kdo jsou na mé straně závoje. Je nádherný, posvátny a dokonalý. Panuje zde „jednota“.

 

Jsou vědci, kteří hledí do Vesmíru a začínají si uvědomovat, že nemohl vzniknout náhodou. Lidé se učí, že věci se dějí náhodně a že to vede k evoluci. Někteří vědci teď bojují s tím, co vidí, protože náhoda stojí mimo realitu evoluce života. Je zde předpoklad, že šlo o laskavý systém designu.

 

Je to pravda: Vaše galaxie byla tímto způsobem navržena. Byla stvořena pro život a umístěna takovým způsobem, který umožnil to, co se v této chvíli děje – sedět na této Zemi a slyšet tato slova. Všechno to je o vás a svobodné volbě nalézt část Boha, duši ve svém nitru. Opravdu, tak to je. Všechno se točí kolem lidské bytosti na této planetě a mnohá zvířata to na určité úrovni vědí. Ale přimět vás, abyste si to uvědomili, je pomalé. Takže právě teď je úkolem lépe pochopit duchovní systém, který vás podporuje.

 

Nejste to vy proti světu

Nestavíte se proti systému, když jdete ven a díváte se na věci, o kterých si myslíte, že je nemáte pod kontrolou. Věci se vám dějí; někdy se zdá, že je vaším nepřítelem počasí a jindy jste smýkáni z místa na místo. Mnozí si myslí, že jste to vy proti všemu kolem vás. Cítíte se tak? Věděli jste, že to všechno jsou pozvánky k vaší změně? Možná znáte lidi, kteří měli nešťastný život? V každém jednotlivém bodě se jim děly jen samé špatné věci! Drahé lidské bytosti, tento konkrétní člověk měl obrovskou příležitost dostat se na nulu a přijmout ruku Boha, možná stále a stále! Ale místo toho přijal roli oběti a nakonec o to žádá! Takoví někteří jsou a tak se to bude dít pořád. Se svobodnou volbou se mnozí otočí zády při představě, že by mohli být schopni kontrolovat lépe svůj život a tento druh rozhodnutí často vytváří větší nahodilost událostí a žádnou kontrolu nad životem. Tuto cestu si ochotně zvolili. Někteří si budou hovět v životních problémech a jiní se chopí ruky Boha a pohnou se vpřed.

 

Toto jsou body rozhodování, které dáváme lidstvu stále znovu a znovu. Moji drazí, učení neprobíhá vždy skrze utrpení! Rozumíte? Někdy získáváme vaši pozornost skrze radost a oslavu. Záleží na tom, kdo jste, v co věříte, a co si může získat vaši pozornost. Věděli jste, že „náhodné“ věci jsou pouze začínajícími projekty vaší reality? Věděli jste, že „průměr“ je pouze stav reality, která existuje, pokud není zapojena nějaká další energie, která by to změnila? Chci, abyste o tom přemýšleli – a možná, že o tom budeme později i učit.

 

Vaše duše je navždy. Je nezměnitelná. Je dokonalá a nádherná. Jak jí říkáte? Vyšší Já? To je dobré jméno. Je to já, které vibruje výše než vy – část Boha. Ale vy stále chcete, aby toto já mělo na sobě jméno, že? Věděli jste, že duše nemá žádnou osobnost? V duši nejsou žádné atributy lidstva. Kdybych vám tak mohl poskytnout větší obraz! Moc bych chtěl, abyste to viděli! Existuje dokonalost vesmíru, kterou sdílíte s každou další lidskou bytostí na planetě. Je to uvnitř, připravené k rozvinutí. Víte, co je ve skutečnosti rozšířené lidské vědomí? Je to budování mostu k propojení s duší. Je to to, když začnete rozumět, že vy jste, doopravdy, všichni stejní.

 

Přežije náboženství na planetě novou energii?

V minulosti jsme mluvili o evoluci duchovních systémů [náboženství] na planetě. Diskutovali jsme o tom, co očekávat, řekli jsme vám, abyste se dívali na to, jak se bude měnit organizované náboženství. Ve skutečnosti se to už děje – velmi pomalé pochopení toho, že vaše systémy jednoduše odrážejí koncept větví stejného stromu, a neprotiřečí si navzájem – jsou prostě jen odlišné. Popíšeme to znovu, protože to ukazuje, jak kolektivní duše hraje roli v uvědomování si.

 

Byla položena otázka: “Přežije náboženství?” a odpověď zní ano. Už dříve jsme vám řekli, že nezáleží na tom, jak lidé naleznou Boha. Opravdu na tom nezáleží! Bude mnoho úrovní lidské uvědomělosti zastoupené mnoha cestami k uctívání a růstu. Kultury nemusí splynout do jedné skupiny, aby se staly osvícenými. Je důležité, že všechny různorodé procesy zůstanou, takže právě začínající lidské bytosti mohou projít libovolným duchovním procesem, a mají dost času ocenit své vlastní načasování učení se. Hledání Boha je pro každou lidskou bytost jedinečné.

 

Takže co organizované náboženství? Jak se může změnit? Začne být vidět propojování a to je to, co učíme. Až se náboženství na této planetě spojí dohromady v dialogu a konečně si uvědomí, že jsou unikátní, ale mají víceméně stejný soucitný účel, uvolní se. Až uvidí, že je krásné uctívat způsobem, jakým si přejí, rozšíří se moudrost. Uvidíte expanzi duchovního uvědomění této planety se zvýšenou znalostí a porozuměním a soucitem. Ale dokud se rozdělují do skupin, každé z nich prohlašuje, že je „to pravé“ a nemluví spolu, nemůže přijít žádný růst. Ale to jste věděli, že?

 

Náboženství se nezmenší ani neodejdou. Ve skutečnosti se zvětší! Pátrejte po lepším pochopení mezi věroučnými systémy. Když uvidíte rozdělení a radikalismus, bude to vypadat, že vás to znepokojuje – a přece je to zde po celou dobu. V této úplně nové energii se to začne odhalovat jako mnohem nižší vědomí a ne Boží. Změna je všude.

 

Není zajímavé, že na vaší planetě existuje plné uvědomění si monoteistického Boha? Je jeden Bůh, hlavní myšlenka vyjádřená většinou lidí na Zemi. Většina na Zemi také věří, že existuje posmrtný život [něco za smrtí]. Přesto se rozdělujete do tisíců „ dogmatických kusů“, a rozhodujete, kdo přistupuje k uctívání jediného Boha tím správným způsobem. Ti, kteří to nesplňují, zůstanou mimo. Tento přístup se změní. Je to o propojenosti a soucitu s jinými procesy.

 

Walk-ins – sdílení duše
(walk-ins je označení pro to, když do vás vstoupí další duše během vašeho života – pozn. př.)

 

To, co se vám teď chystám předat, bude maximální výzvou pro vaše vnímání propojenosti. Předkládáme vám sdílení duše. Nebude se vám to líbit, moji drazí, protože to narušuje paradigma vašeho tradičního myšlení.

 

Začneme jednoduše, potom to bude složitější. Sdílení duše: Slyšeli jste o walk-ins? Mnozí ano. Promluvme si o tom, co to je, co si myslíte, že to je, co jste se naučili, že to je, a potom o problémech logiky a singularity, které kvůli tomu vznikají. Zde jsou vaše nejčastější názory: Lidská bytost vypustí po smrti duši a potom se vrátí zpět. Ale aby se vrátila rychle a přeskočila 7 až 15leté období dospívání, stane se „walk-in“. Aby dokončila duchovní věci rychleji, bude po dohodě sdílet duši, a „vklouzne“ do jiného existujícího lidského života v přibližném věku 13 let. To je walk-in jak ji vidíte. Takže teď, pravděpodobně, máte dvě duše v jednom těle. Sledujete mě ještě?

 

A teď dál – walk-in má atribut, na který se musíte zeptat. „Co se stane s tou první duší? Přejímá podřízenou pozici? Jestliže je první lidské jméno Sally a ta druhá duše vstoupí a byla zvyklá být Henry, jak to funguje?“ Je to matoucí. „Co si o tom myslí Henry, když je v jiném pohlaví se Sally? Mohou existovat společně? Skončí jeden na zadním sedadle? Půjde druhý dopředu? Vzdá to jeden a jde dozadu? Jak to probíhá?“

 

Ezoterické lidské bytosti lomí rukama a vedou diskuse, při kterých se hádají a říkají: „Jak se to může stát a jak to vysvětlit?“ A my na vás hledíme a ptáme se, o čem to mluvíte? Co je za problém?

 

Máte své 3D argumenty a intriky vaší logiky odhalují vaši singulární předpojatost. Henry a Sally se při tom cítí dobře! Vidíte? To, co nevíte, a co jste ještě nepochopili je, že v tom těle nejsou dvě duše! Je tam jen jedna a ta se jmenuje Bůh. Rozdělení na Henryho a Sally jste udělali jen vy. Jedna duše se spojuje s druhou a sdílení duší je jako Bůh s Bohem. Jste to vy s vámi. Jen se stáváte většími. Jedna polévka se spojuje s jinou a tak tu teď máme větší polévku.

 

Budou zde argumenty jako: „Dobře, a které atributy Akáši patří Sally a které Henrymu?“ Co když vám povím, že je zkombinovali? Co kdybych vám řekl, že věci se ve walk-ins jenom zvětší? Bylo by to tak v pořádku? Co kdybych vám řekl, že celým účelem walk-ins je kombinace Akáši? Je to tak, že zkušenosti mnoha životů se mohou zkombinovat do jiné lidské bytosti jako jeden. Teď je to matoucí, protože vy chcete, aby byli jednotliví. Vidíte, je to větší než si myslíte.

 

S Boží velkolepostí neexistují žádné hádanky, na které je potřeba přijít. Walk-ins jsou velmi běžní, zvláště u starých duší odcházejících a vracejících se rychle zpět do někoho, kdo už biologicky vyrostl. Je to systém laskavosti a urychlení systému, který umožňuje, aby se věci děly lépe než by tomu jinak bylo, a také aby trvaly kratší dobu. Tak, to bylo to snadné. Dál tento výklad bude ještě víc matoucí, pokud jste zmateni už teď.

 

Partneři duše / sdílení duše

Dalším tématem jsou partneři duše. Není to vždy to, co si myslíte. Tady je jeden příklad. Jeden člověk se potká s druhým a vznikne spojení. Nezáleží na tom, jestli je to bez milostného vztahu, i tak je to opravdu matoucí záležitost. Může to pocházet z minulého života, kdy tyto osoby byly bratrem, sestrou, matkou nebo otcem, ale znají se navzájem. Myslí jako jeden člověk. Mohou komunikovat, při pouhém pohledu do očí a jsou ohromení. Museli strávit mnoho životů společně, aby měli podobné myšlenky, přemýšlení a zaujetí. Je to přitažlivé, být s touto osobou, jen s ní být, protože reprezentuje něco, co je tak jedinečné – a vy pro to máte výraz partneři duše.

 

Co kdybych vám řekl, že jste se právě setkali s kouskem sebe sama? Řekl jsem vám, moji drazí, že je to strašidelné. Co když sdílení duše je prostě atribut, kde se setkáváte s kouskem sebe v jiné lidské bytosti? V tomto bodě mnozí tuto informaci odloží, vyjdou z místnosti a řeknou: „To není nic pro mě. To nemůže být pro mě.“ Drazí lidé, chci, abyste hned teď použili svůj úsudek a duchovní logiku. Jestliže Bůh není singulární a vy jste kouskem celku, jestliže každý je ve vás a vy jste v každém, tak proč je to potom tak děsivé? Když vidíte kousek sebe sama v jiné lidské bytosti, proč by to mělo být tak nezvyklé? Je to prostě součást fungování sdílení duše. Místo, abyste v té osobě viděli Boha, vidíte v něm sebe! Tak to cítíte, že? Možná jste spolu byli v minulosti jako walk-ins, a sdíleli jste jedno lidské tělo? Nyní jste opět ve dvou tělech. Tak toto je partnerství duší. Není divu, že jste k nim přitahováni a oni k vám!

 

Duševní sdílení se nedá uspokojivě vysvětlit žádné jednociferně-dimenzionální lidské bytosti a všechno, co udělám teď, to bude jen dál ohromně komplikovat.

 

Reinkarnace / sdílení duše

Dovolte mi, abych vám řekl to nejsložitější, a potom vám chci dát příklad. Řekl jsem vám, že existuje systém reinkarnace, který ctí rodinu a že v tom systému existuje minimálně skok jedné generace při reinkarnaci v rámci rodiny. Většinou jsou to dvě generace, ale často je to každá další. To umožňuje novým duším vstupovat a učit se a starým duším být jejich dětmi a jejich rodiči. Mísí se to a pomáhá to oběma. Například, stará duše, vaše děti pravděpodobně nejsou staré duše, ale vaši vnuci jsou [nebo budou]. Přeskočení ob generaci nebo dvou generací je nejběžnější. Je velmi běžné, že spatříte své rodiče v očích těchto dětí.

 

Někteří z vás vědí, co myslím, protože většinou říkáte, že víte, že vaše děti jsou nejlepší, ale když přijdou vnoučata, vidíte v nich něco, co vnímáte jako neobvyklé. Teď to chci vyjasnit, ale přesto to nebude jednoduché. Všechno to vyprávění o reinkarnaci a přeskakování generací je pro vás velmi srozumitelné a v pořádku, pokud vaši rodiče zemřeli. Ale jestliže stále žijí, vzniká problém. Jak mohou být vaši žijící rodiče vašimi dětmi, jestliže jsou stále naživu? Co si o tom myslíte? Díváte se do očí svých dětí a víte, kdo jsou, ale nemohou být! Nebo mohou?

 

Odpověď zní, že mohou, a to je sdílení duše. Není to složité, pokud už vaši rodiče odešli, ale velmi komplikované, jestliže jsou stále tady. Rozumíte této lineární lidské skládačce? Pro Boha to skládačka není. Slyšeli jste, že v kvantové fyzice může být světlo na dvou místech najednou? Vítejte v nové realitě! Není to až tak komplikované, když to vyjmete z vaší 3D krabice.

 

Je toho více, a já budu mluvit o dědictví, které se liší mezi Akášickým a chemickým zítřkem. Opravdu to chceme všechno spojit dohromady. Takže teď, když jsem vrazil vidle do toho, co vám říkali a rozvířil to, kdo tedy jste? Je možné, že čím více poznáváte jeden druhého, tím více vidíte téhož Boha ve vás všech? Propojenost je v tom, co řeší problémy lidské různorodosti – vás, kteří jste spolu po celá století nevycházeli.

 

Přijde den, moji drazí, pokud budete pokračovat stejným směrem jako ti před vámi na jiných planetách… přijde čas, kdy nejdříve vezmete na vědomí stejného Boha ve všech lidech a až potom osobní rozdíly. To je tajemství míru na Zemi.

 

Pohled na jiné lidi a poznání, že jejich touhy jsou stejné jako ty vaše, je druhem soucitu. To nakonec povede k velkorysosti, ne k násilnostem a dobyvačnosti. Začnete se dívat na to, co máte společného, a ne na to, co vás rozděluje. Mnozí vás budou sledovat a uvidí váš půvab a vyspělost v tom, jak žijete den za dnem. To je jediný prostředek, jehož prostřednictvím musíte učit jiné lidské bytosti o Bohu. Dovolte jim spatřit atributy Boha ve vás.

 

Příběh o Evelyn, věčném stromu

Dovolte mi, abych vám vyprávěl krátký příběh, a potom to zakončíme. Chci vám povědět o Evelyn, věčném stromu. Víte, někdy podobenství nedávají smysl. Protože to jsou alegorie, musíte něco slevit z 3D logiky a jen poslouchat. Evelyn v přírodě ve skutečnosti neexistuje, ale je to příběh, který se dostatečně přibližuje tomu, co dělá příroda a čemu budete rozumět.

 

Evelyn měla povědomí o sobě jako o stromu. Bylo tam vědomí Gaie a věděla, že je strom Evelyn. Byla si vědomá mohutného stromu, kterým byla. Její úkol, její jediný účel, byl vyrůst, jak jen mohla, tak vysoko jak jen mohla, dodávat svůj podíl kyslíku na planetu pro lidstvo.

 

Evelyn zapustila kořeny, tak jak to stromy dělají, a mohla cítit, jak hluboko její kořeny pronikají. Potom mohly vstřebávat živiny, které potřebovala pro svůj růst, zásoby z půdy Země. Vyrostla ještě výše. Jak rostla, její kořeny se rozrůstaly stále více, aby ukotvily její velikost a majestátnost, kterou v lese představovala.

 

A ta Evelyn si již vůbec neuvědomovala své kořeny, tak jako si neuvědomujete každý lidský vlas. Bylo jich tolik! Ale jeden konkrétní, ve velké vzdálenosti, nalezl svou cestu zpátky na povrch a začal růst směrem vzhůru. Objevil se a rostl, a jeho výhonek se potom stal dalším stromem. Tento malý výhonek si také začal uvědomovat Gaiu a začal růst stejně tak jako to udělala Evelyn. Taky měl jméno – Marta.

 

Evelyn si teď uvědomuje svůj sousední strom, protože teď už je velký. Evelyn sleduje, jak Marta roste. Ale Marta je Evelynin kořen. Ve skutečnosti jsou stále spojeny! Časem Marta zapustila kořeny a i s ní se stalo totéž. Ve stejné době, vystoupily na povrch v jiných směrech další Evelyniny výhonky. Všechno to byly Evelyniny kořeny, propojené s Evelyn, ale vyrážely jako další stromy s jinými jmény. Chápete, kam tím mířím?

 

Nakonec tam vznikl les a všechny ty kořeny byly spojené, všechny propojené. Životní síla živin planety jimi všemi pulzuje. Není žádný konec ani začátek žádného kořene, protože jsou všechny propojené s ostatními a všechny mají konkrétní jména a „vědomí stromu“.

 

A teď mi dovolte malý rozhovor s Evelyn. „Evelyn, kdo jsi? Když se rozhlédneš po lese, jsi Evelyn nebo jsi také Marta a George a Sally? Kdo jsi?“ Evelyn by se měla postavit a odpovědět: „Já jsem každý z nich a oni jsou všichni ze mě, protože naše kořeny jsou spojené dohromady ze stejného zdroje.“

 

Chci, abyste se podívali na tento příběh a pochopili, že to je metafora toho, kdo jste. V přírodě se na to všechno díváte a říkáte, jak je to jedinečné. Nespatřujete v tom vlastní počínání, s individuálními osobnostmi a životy, které prožíváte jako lidští jedinci. Ale ten příběh o Evelyn se týká lidí více, než si myslíte. Propojenost, uvědomění a jednota v tom všem, bude spásou lidstva. Ale musí to začít, doslova začít, s vaším pochopením, že duše uvnitř vás je větší než jste si kdy mysleli.

 

Před chvílí jsem vám řekl, že duše nemá osobnost, ne tak, jak si myslíte. Ale má atributy. Má dokonalost, lásku a laskavost. To je to, co cítíte, když jste v kontaktu se středem. Ruka duše, jíž je Bůh, je pro vás vždy otevřená, vždy. Od okamžiku vašeho narození, je zde pozvání objevit, kdo jste, přijmout tu ruku a začít měnit svou realitu. Přesuňte se do pozice, kde můžete změnit planetu tím, že budete žít posvátnou realitu uvědomění. Víte, že mám pravdu, protože jinak byste nečetli toto poselství.

 

Nakonec mám pro vás jednu radu: Tato rozhodnutí musí vzejít z vaší svobodné vůle a vašeho záměru a plného pochopení. „To je, co chci udělat,“ slyšíte sami sebe říkat. Nedělejte nic proto, že byste měli, nebo protože jste přišli na nějaké setkání a slyšeli jste nějaký channeling, který vás nutí něco dělat. Nedělejte to. Chci, abyste se posadili sami na židli, a zeptali se svého těla: „Je toho zde víc?“ Buďte upřímní a poslechněte si odpověď. Přijde v podobě chvění [mrazení] a tou první odpovědí bude: „Proč ti tak dlouho trvalo zeptat se?“ řekne: „Ano!“ A to je začátek objevování.

 

To je opravdu nevyřčené pozvání, moji drazí, pro každou jednotlivou lidskou bytost na planetě. Jestliže se uvolníte, budete mluvit k innate* (vnitřní, vrozená moudrost vašeho těla) a dovolíte, aby vás pomohla vést k pravdě, stane se to. Neposlouchejte mě nebo nějakou lidskou bytost proto, abyste to udělali. Chci, abyste začali poslouchat sebe. Je tento channeling skutečný nebo není? Použijte svou rozvahu a schopnost rozlišení, abyste poznali energii tohoto poselství skrze Boha ve vás.

 

Dnes večer pro mě vypršel čas, kdy jsem vám předal poselství lásky, pocházející ze zdroje, který je ve vás všech. Měli byste rozeznat slabý hlásek, ne lidský hlas, ale jiný, který k vám hovoří třetím jazykem celou tu dobu. Je to šepot: „Poslouchej, poslouchej, poslouchej, proto jsi přišel.“ Opravdu je to tak! Drahé staré duše, vy jste nadějí planety. Každý, kdo to poslouchá a poznává v tom pravdu, pochopí, že toto je váš čas. Dejte se do toho.

 

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – „Soul Journeying, Part 1″

*  O tématu „innate“ – vrozené moudrosti těla Kryon předal informace v několika předchozích channelinzích. Specificky pouze tímto tématem se zabýval v channelingu zvaném „Záhadná innate“

 

 

Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro
www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět