4-2010 Kryon

„Vztah ke Gaie“

 

Tento živý channelling byl předán v Mt. Shasta, Kalifornie
v sobotu 24. dubna 2010

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem] tak, aby umožnil čtenářům lépe pochopit. Často se stává, že živý channelling obsahuje energii, která se přenáší v průběhu komunikace, ale v tištěné verzi již ne. Tento channelling byl podstatně rozšířen! Takže si tento obohacený vzkaz užijte i s přídavky, které Kryon chtěl přidat ke čtení.

 

Zdravím vás, drazí, Já jsem Kryon z Magnetické Služby.

 

Je zde energie, která reprezentuje domov a pro některé z vás je silná. Jak můj partner překládá tato slova z těchto myšlenkových skupin a obrazů, které mu předávám, zdá se vám, že je to můj hlas, který říká tato slova. Dělá to již léta a skutečně nejlepší na tom je, že spolu s překlady vám předává i emoce ze srdce, stejně jako logiku intelektu. To tudíž znamená, že je tento jazyk kompletní, protože je to rovnováha těchto dvou prvků, která vám umožňuje poznat, že to, co se zde děje je reálné, autentické a přesné.

 

Minulý týden vašeho času byl můj partner v jiné zemi a já mu předal informace o Gaie. Zároveň jsem mu radil, aby to nenahrával, aby to mohl slyšet, být součástí toho všeho, aby byl lépe připraven na to, až se tento vzkaz bude nahrávat. A to se stane nyní.

 

Dnešní vzkaz je celý o vztahu ke Gaie, o tom, co se děje na této planetě – něčemu rozumíte, něčemu pravděpodobně ne – o prozkoumání některých věcí (o mnohých jste ještě neslyšeli) a následně diskuze o nových věcech, o kterých jste slyšet nemohli. Začneme s energií vzpomínek.

 

Původní obyvatelé Země, starověké národy, uctívali planetu, na které žili. Byla pro ně jako matka / otec a oni ji vnímali jako zdroj všech dobrých věcí. Přinášela jim jídlo z lesa i půdy (lov a pěstování). Poskytovala vodu i skrýš, i když třeba vypadala rozhněvaně. Mytologie ohledně toho rozprostřela mnoho hrdinských příběhů. Mnoho bohů dávných časů představovalo energii Gaii. Místo aby byla vložena jen do jedné, často je její božství rozděleno do mnoha božských energií moře, vzduchu, země, úrody, slunce, ohně a zimy (chladu). To vše však bylo vždy respektováno. Toto byl nejdéle udržovaný pohled na planetu a existoval spolu s původními obyvateli až do doby před několika sty lety… vždy v respektu.

 

Lemuřané to viděli a byli jedni z prvních, kteří sestavili protokol o Gaie. Vnímali Gaiu jako vědomou energii, kterou jste později označili jako Matku Přírodu. A je to toto vědomí, které chceme, aby promluvilo o dnešku.

 

Lemuřané objevili, že existuje rovnováha, která může být projevena skrze dávání a přijímání přírody. Bylo to téměř jako byste navštívili přítele. Přinesli jste dárek a na oplátku vás obdarovala Gaia. Tyto oběti vždy tvořily rovnováhu pro ty, kdo vnímali, že příroda je vědomá. Pokud jste si vzali něco ze země, museli jste něco vrátit zpět… něco jednoduchého, ale něco co jste vlastnili nebo co mělo na sobě vaši energii.

 

Nyní, v procesu moderní civilizace a mnohdy i mezi Pracovníky Světla, se toto nedodržuje – nevstanete a neobětujete Gaie. Můžete dělat jakékoli jiné věci – hovořit s vašimi buňkami, a mít vize o spojení s vaším Vyšším Já – ale nějak tomu chybí v pozadí ta entita, která je Gaiou.

 

Takže zde je channelling, který vás vyzývá ke znovuobnovení vašeho spojení s energií Země. Tímto se znovu postaví most vědomí mezi Lidským Bytím a Gaiou. Protože Gaia slouží lidstvu a sama se mění v souladu s tím, jak se mění vaše vědomí. Pamatujete si předpoklad, který jsme vám dali před dlouhou dobou? Vědomí lidstva na Zemi skutečně jde až ke zdroji (Krystalické Mřížce). Je uloženo a Země na něj odpovídá. Zem (hlína) neodpovídá, ale Gaia ano. Takže můžete říct, že lidstvo je pověřené a zodpovědné za změny a posuny na Zemi.

 

Pokud si to uvědomíte, pak můžete mít podstatnou kontrolu nad tím, jak se vyvíjí vědomí Země. Ale opět musíte začít navázáním vztahu. Právě teď se na to Lidstvo jen dívá se strachem a říká „Co se to děje? Bojím se těchto změn, které vybočují z normálu, na který jsem zvyklý.“ Člověk nechápe, že většinu z toho, co se děje, sám způsobil! Není to způsobeno tím, co lidstvo způsobilo životnímu prostředí, ale svým vědomím.

 

Měníte dobu.

Takže pokud to dáme do kontextu, shrňme znovu, co jsme řekli o počasí. Před jednadvaceti lety jsem přiměl partnera napsat do malé bílé knihy možnosti vaší budoucností. Tato budoucnost se koná nyní. Důvod, proč jsme byli oprávněni vám znovu předat toto poselství, byl ten, že jsme viděli velmi silný potenciál posunů vědomí, které bylo tak veliké, že mohlo ovlivnit i Gaiu. A to skutečně ovlivnilo.

 

Je to natolik významný posun, že jste opravdu projevili změnu v časovém rámci lidstva a tudíž i ve vnímání vaší reality – varování: vědecká poučka (Kryon se usmívá). Nečekáme, že toto všichni pochopíte, ale čas je relativní. Nepohybuje se konstantně. Ačkoli vaše 3D hodiny se konstantně pohybují, čas může být ovlivněn spěchem, stejně jako některými kvantovými příčinami, o kterých nyní nebudeme hovořit. Může se stát, že věci zrychlují, ale je to relativní vzhledem k vašemu časovému rámci, nikoli k vašim vyšším vibracím. Zdánlivě si vzájemně odporují.

 

Vlak, který opouští stanici rychlostí blížící se rychlosti světla a jede v kruhu, se vrátí do stanice s jiným věkem. Bude mladší a stanice bude starší. Pokud zrychlí, pak zpomalí čas pro sebe, ale ne pro dráhu, po které jel nebo pro stanici, kterou opustil.

 

Dvoje hodiny vedle sebe mohou začínat stejně, ale pokud nějak zrychlíte jedny hodiny – řekněme, že s nimi pohybujete tam a zpět velmi vysokou rychlostí – bude následně na těchto hodinách jiný čas než na těch druhých, ať už bude kmitání jakkoli konstantní. Nyní jste těmi hodinami v pohybu vy. Hodinami, které se nehýbou, je Gaia. Takže první předpoklad je, že věci kolem vás zrychlují. Ačkoli pravda je, že navýšení vibrací zpomaluje hodiny ve vás; rychlost opravdu tvoří pomalejší časový rámec. Ale když se podíváte z okna na svět, váš pomalejší vlak obecně způsobuje, že se život pohybuje rychleji.

 

Důvodem je, že Pracovník Světla vibruje daleko rychleji než před 20 lety. „Rychlost vašeho vědomí“ je jako některé kvantové atributy, které studujete, a tvoří rozštěpení mezi lidstvem a starou energií, ve které je „usazeno“. Jste uprostřed velkých posunů a začátek roku 2012 osvítí časový fraktál. Gaia se tedy také posune, ale Gaia není Člověk. Gaia se mění jinými způsoby, aby se přizpůsobila nárůstu vašich vibrací Nového Lidstva. Když se podíváte na věci kolem vás, zdá se, že zrychlují. Pro někoho je to iritující a způsobuje to ztrátu spánku a úzkost. Mnozí to cítí.

 

Takže ačkoli je to matoucí, pravda je, že Pracovníci Světla tohoto světa vytvořili v uplynulých 23 letech posun vědomí, který změnil současnou rychlost vibrace Lidského vědomí. To změnilo časový rámec pro lidi a vytvořilo předpoklad pro zrychlení Země. Předpokládá se, že jste zrychlili čas. Realitou je, že časový rámec vašeho vědomí se pohybuje pomaleji než časový rámec vaší Duše. Všimli jste si někdy, že Bůh se pohybuje pomalu a lidé jsou velmi netrpěliví? Je to proto, že čas Boha není shodný s vaším časovým rámcem. To se změní, jakmile se spirituálně vyvinete. Věděli jste, že Země byla vytvořena za sedm dní? Bylo to „Boží dny“. Už chápete?

 

Globální Oteplování – Ne Dlouhodobé

Počasí, které máte dnes s veškerými alarmujícími příznaky, je scénář, který byl naplánován, aby se na Zemi stal v každém případě. Znovu opakuji, že změny počasí, které vidíte, jsem předpovídal již před jednadvaceti lety a tudíž nejsou překvapivé. Změny nejsou způsobeny tím, že byste znečistili ovzduší. Nazýváte to globálním oteplením a je to hezká fráze a pravděpodobně vás přiměje méně znečišťovat ovzduší, což je velmi záslužné. Ale přeměny počasí, které dnes vidíte, nebyly způsobeny tím, že Lidstvo vypouštělo věci do ovzduší. Stalo by se to v každém případě během asi 300 let.

 

My tento proces nazýváme vodní cyklus, protože je to vše o vodě, nikoli o vzduchu. Voda je převládajícím znakem Gaii a vodního cyklu, který vidíte. Ještě důležitější je její teplota. Cyklem je: led na vodu a voda na led a ten se opakuje na této planetě stále dokola. Není to nové. Není to nijak mimořádné. Není to děsivé. Ale je to cyklus, který moderní lidstvo nikdy dřív nevidělo a je to dlouhý cyklus přesahující délku života Lidských Bytostí. Proto jsou sklony to přehlížet nebo vůbec nevidět!

 

V časech Lemuřanů byla hladina vody v Pacifiku téměř o 400 stop níž a to je jen 50 tisíc let zpět. (Kryon pobízí vědce, aby si to ověřili – hladinu vody v těch časech.) To byla práce vodního cyklu a důvod, proč byla voda o tolik níže, je ten, že voda byla uložena v ledu. Dnes procházíte dalším vodním cyklem, po kterém bude následovat opět ochlazování. Poslední nastalo ve 14 století, věda to vidí kolem roku 1650. Jak jsem zmiňoval, jsou tak pomalé, že Lidstvo na ně nemá žádnou vzpomínku, pouze letokruhy stromů a rýhy ve skalách a tak se dá obecně vypočítat, že před několika sty lety jste prošli mini – dobou ledovou. Nyní se blížíte k další.

 

To není varování a není se čeho bát. Už jste tím prošli dříve. Lidstvo, i bez technologie, tím prošlo a přežilo. Vše, co musíte udělat je rozpoznat to (připustit) a učinit několik příprav – naučit se perfektní demineralizaci (zbavení soli) mořské vody, abyste netrpěli žízní (jeden z minulých channellingů na to upozorňoval). Je to asi 400 až 600-letý cyklus. Ale body zvratu jsou zřejmé a potrvají asi jen 50 let (přechod).

 

Před jednadvaceti lety jsme vám říkali, že přijde čas, kdy vyroste úroda na místech, kde nikdy nebyla. Také budou místa, kde úroda nebude, ačkoli dříve byla tato místa úrodná (Kryon, Kniha Jedna). To je vodní cyklus. Takže já vám přináším toto: Neznepokojujte se. Nebojte se toho, co nyní vidíte. Jsou to změny, které jste nikdy neviděli, je to děsivé a vypadá to nevysvětlitelně; přesto se snažíte najít logický důvod v lidském konání, který by to vysvětlil. Není to nic, co by způsobilo lidstvo. To je vodní cyklus Gaii.

 

První věc, kterou bychom vám rádi přinesli, je následující. Led taje. To jste věděli. Jakmile led na pólech roztaje, způsobí to neuvěřitelnou změnu ve váze na místech, kde dřív byl. Je to děsivý pohyb váhy ledu – někde spočívala na zemi, někde ve vodě, ale tato váha byla koncentrována na pólech. Jakmile se led promění na vodu, rozprostře se váha po celé zeměkouli. Proto uvažujte: váha, která je na pólech planety se sama přerozdělí v tekuté formě po celém povrchu. Jak led taje, přesouvá se obrovská váha na velmi tenkou kůru. Následně se kůra začne přizpůsobovat a způsobí zemětřesení a výbuchy sopek. Sledujte, kde sopky explodují – blízko pólů. Znovu opakujeme to, co jsme již dříve říkali: Chile ještě nevidělo konec, je tam ještě jeden nebo dva vulkány, které se ještě chystají vybuchnout. Jestli se to stane nebo ne je možnost, o které je tato lekce.

 

Máte vztah s Gaiou nebo ne? Dokážete Gaie předat instrukce, aby se méně otřásala v oblastech, které jsou obydlené? Věříte, že máte tuto moc? Toto je Lidské Bytí: Vědomí nad hmotou. Jak se kůra přizpůsobuje, bude se více otřásat. Bude tedy více vulkanické aktivity.
Pracovníku Světla, který toto posloucháš či čteš, tisíce z vás potřebují znovu obnovit tento vztah. Pak se podívej, co se děje: Zemětřesení v neobydlených oblastech, podmořská zemětřesení bez následných tsunami, sopky, které nikoho nezasáhnou. To je možné. To je uskutečnitelné. Toto se nyní děje s Gaiou, takže se neznepokojujte náhlým zvýšením aktivity. Říkáme, že je to normální. Stávalo se to vždy, když led tál a přetvářel se.

 

Teď něco, co byste měli vědět. Věda to zná a nepotvrzuje to teorii o globálním oteplování životního prostředí. Led taje zespodu. Podívejte se. Nemá to nic společného se znečištěním ovzduší. Je to přirozený cyklus způsobený oteplováním vody. To také způsobuje navýšení možností bouřek. Takže, máte vztah s Gaiou nebo ne? Co byste chtěli říct Gaie o tom, kde mají bouře nastat? Sledují staré dráhy jako vždy? To je lineární informace. Nebo umíte říct Gaie, že preferujete bouře v místech, kde lidé nejsou?

 

Přitažlivost: Stálý Hráč v Posunu

Mnoho věcí se nyní na planetě děje. Přitažlivost se také mění. Přitažlivost slunečního systému a především Slunce má vliv na vaše počasí. Kolik slunečních skvrn jste nedávno viděli? Co si myslíte o vlivu Slunce na vaše zemské klima – jak malý ten vliv je? Kdy tomu tak v průběhu vašeho života bylo? Co to znamená? Řeknu vám to, drahé Lidské Bytosti, to vše je způsobeno tím, co se děje na Zemi. Nemůžete rozumět vzájemným propojením, ale o jednom důležitém vám řeknu. Co když (astronomický pokyn bude následovat), co když sluneční skvrny byly vytvořeny gravitací a dalšími interdimenzionálními silami způsobenými obíháním planet? Příliš divné? Zveme vás k pohledu na vzájemné vztahy.

 

Slunce je v centru interdimenzionálních gravitačních sil okolních planet. Každý okamžik dne Slunce generuje interdimenzionální informaci – můžete ji nazývat gravitačním vzorem, pokud chcete. Jak planety přitahují a zároveň odpuzují střed slunečního systému (účinek Slunce prostřednictvím gravitace), ovlivňují polohu Slunce. Tyto vzory jsou každý den jiné (jedinečné) a kříží magnetické pole Země, jak jsou váty (vanou) od Slunce vlivem toho, co nazýváte solární vítr.

 

Solární vítr tvoří magnetickou heliosféru a má velmi multidimenzionální vlastnosti. Tento magnetický vítr naráží do Země, křižuje magnetické pole a vy ho můžete vidět! Nazýváte to Aurora Borealis = Severní Polární Záře. Je to jedno obrovské magnetické pole (Slunce) křížící se s dalším (Země). Vědci tento jev nazývají indukce. Tato křížící se energie přenáší informační vzory Slunce (v ten moment) do magnetického pole Země. To je to magnetické pole, ve kterém se nacházíte. Vše živé.

 

Nyní vám opět předáváme informaci, kterou jsme vám již předali: Merkabu. Je to váš tzv. otisk DNA – pole kolem vás – přijímá informace z magnetického pole Slunce a instrukce uvnitř tohoto pole přecházejí do DNA, které je také magnetické. Právě jsem vám předal magnetický přenosový řetězec, o kterém si myslíte, že je esoterický. Není. Je velmi vědecký. Ale vědění, že veškeré interdimenzionální, magnetické a gravitační atributy slunečního systému přecházejí do vaší DNA je velmi esoterické. Někteří to nazývají astrologie. Pravda je, že je to určeno pro lidstvo i pro Gaiu! Pro připomenutí – Země je součástí magnetického řetězce informací pro vaší buněčnou strukturu (Magnetickou Mřížku). Říká, co a kdy udělat. Je to spojené. Takže, jak moc jste spojeni s Gaiou? Jak moc oslovujete toto vědomí?

 

Věci, které neočekáváte – Gama Energie

Je ještě další věc, které se to týká a která musí být vědecky pochopena. Existují další sady instrukcí pro Gaiu, které přicházejí z míst, které neočekáváte. Je mnoho energií atakujících Zemi, nepředstavitelné množství v podobě gama energií. Vědci se diví, odkud pochází, ale zůstává to nepochopeno. Chápou, že jsou to kosmické energie a přicházejí z vesmíru. Pravda je, že přicházejí z centra galaxie, ale zdá se, jako by přicházely odevšad. Je to proto, že hlavní vlastností tohoto druhu energie je to, že není 3D. Proto má kvantové (multidimenzionální) vlastnosti, které v sobě nenesou „umístění“ či místo původu. Je těžké to vysvětlit, ale věci ve skutečně kvantovém stavu jsou všude, součástí bytí „jednoho“ ve všem. Proto nemůžete říct „přichází to odtamtud.“ Jedná se o precedens ve vědě, takže tohle všechno není cizí fyzikům, kteří to čtou.

 

Příklad: Věděli jste, že velmi pomalé, hluboké audio zvuky nemají rozeznatelný přímý zdroj? Jinými slovy, lidské ucho nedokáže rozeznat, odkud tyto zvuky přicházejí. Vysoké zvuky jsou velmi přímé. Je velmi snadné to vyzkoušet. Pusťte hluboký zvuk (s velmi málo vibracemi za sekundu), zachycený v místnosti a nebudete schopni určit, odkud přichází. Pusťte normální zvuk (vyšší) a okamžitě určíte, odkud přichází. Důvodem je to, že vibrace u nižších zvuků jsou natolik vzdálené, že ucho nedokáže rozeznat „zdroj“. Stejný je princip věcí, které jsou v kvantovém stavu. Nejsou vnímatelné na žádném „místě“ a 3D nástroje nedokážou určit, „odkud“ pocházejí. Ve skutečnosti, vůbec myšlenka „odkud“ je velmi zábavná, protože „kde“ je výtvorem pouze 3D reality. To je důvod, proč „Bože, kde jsi?“ je velmi rozkošná a prostoduchá otázka. Odpověď zní „ANO.“

 

V centru galaxie existuje jev, který vaši vědci označují za zvláštnost (jedinečný jev). Říkají mu černá díra. Právě jsme vám řekli, že nic jako jedinečný jev není a i vaši vědci vědí, že se ve fyzice jedná o oxymorón (logický spor). Je to pouze černý prostor nazývaný dírou, jelikož tam nemůžete vidět žádné světlo. Jelikož dosud nemáte žádné interdimenzionální fyzikální zákony a protože nemáte naprosto žádné nástroje, které dokáží „vidět“ interdimenzionální energie, stále ještě opravdu nevíte, co tam skutečně je. Dlouho poté, co můj partner odejde, si můžete přečíst tato slova a budete znát pravdu, že tyto věci následně vyvinete. Pokud je obrátíte do centra galaxie, uvidíte dva velmi jasné zdroje.

 

Namísto singularity (jedinečnosti) se jedná o polaritu. Tato polarita je znakem „tlaku“ a „tahu“ interdimenzionálního zákona, který jste dosud neobjevili nebo alespoň nerozpoznali. Jednou to dokážete, budete mít dva chybějící fyzikální zákony, protože jich je šest nikoli čtyři. Tato polarita tlak-tah vystřeluje svůj vlastní interdimenzionální vzkaz pro celý vesmír a vaše Slunce jej také přijímá. Tyto polarity v centru vaší galaxie jsou spojeny i s dalšími galaxiemi – to je námět pro jeden z dalších channellingů. Mohli byste říct, že tento jev nese poselství či jev, který není vidět, nese poselství a trvale a silně zasahuje Zemi způsoby, kterými „hovoří“ s Gaiou.

 

Takže zde se nacházíte, Lidské Bytosti, s pocitem, že jste obětí toho, co se děje s Matkou Přírodou. Ale my vám říkáme toto: dnešní zprávou je znovuprobuzení vztahu s Matkou Přírodou, se zdrojem Gaiou. Jakmile budete schopni ho navázat, pochopíte, že jste schopni to vše řídit. Nezávisle na sadě instrukcí vodního cyklu, na ročním období, na tom, co považujete za neřiditelné – jste silnější, než si dokážete představit. Intenzita a umístění vulkanické aktivity i zemětřesení jsou změnitelné na základě vztahu s Gaiou a dávní obyvatelé to věděli. Dokázali přivolat déšť, ačkoli nebyl v předpovědi. Vy jste to nazývali ignorantstvím! Dokázali vypěstovat úrodu na místech, kde by neměla růst. Vy jste to nazývali štěstím. Vážili si Země a jejích darů a ty pak dostávali. To je naprostá skutečnost a je všude ve vaší historii.

 

Lidé mají sklon domnívat se, že jsou tolik moderní ve svých názorech. Starší ze starých by se na vás podívali a potřásli vám rukama. Vyřešili jste způsob, jak vyrábět stroje a umělé mozky a dokonce i život! Ale skutečnou moc jste nechali ležet v prachu.

 

Posun

Nyní se staneme esoterickými. V minulých letech se něco stalo. Již jsme to v minulosti popsali a chystáme se vám to znovu předat. Další dílek ze skládačky vašeho posunu vědomí. Snaha to vše pochopit je znakem, že se vše zdánlivě zrychluje, o čemž jsme již hovořili. Znovu – vypadá to tak vlivem toho, jak se vaše vibrace zvyšují a tím zpomalují váš spirituální čas. Tento jev způsobuje, že vše kolem působí, jako že se vše zrychluje. Přemýšlejte o tom takto: mnoho z vás vnímá, že vibrujete rychleji. Hukot, co? Vztahuje se to k někomu z vás? (Kryon se směje.) Zároveň cítíte, že věci kolem vás se zrychlují. Nyní znáte všechny důvody.

 

Někteří z vás (připravte se) jsou skutečně schopni dostat se z bodu A do bodu B v rychlejším čase, než je možné ve 3D (třeba i než by to bylo možné autem)! To není nic divného, protože se jednoduše přesouváte mezi svým časem a časem Země.

 

Říkal jsem, že o tom budu mluvit a tady to máte. V minulém spirituálním scénáři zrození a smrti, ve starší energii, Člověk přišel na planetu a učil se čemukoli, čemu chtěl, a pak zesnul. Co nazýváte smrtí, je jednoduše posunem energie a je to příchodem a odchodem z inkarnace, který nazýváme zkušeností. Součástí tohoto scénáře jsou dvě návštěvy Jeskyně Stvoření – při příchodu a při odchodu. Jeskyně Stvoření je spíše než jen esoterickým místem, místem fyzickým, o kterém jsme vám řekli, že je interdimenzionální. Proto je neviditelné a nebude nikdy nalezeno. Ale je na Zemi a musí zde být vzhledem k jejímu vztahu ke Gaie. Záznam duše Lidského Bytí – ten, který je vaším záznamem části stvoření, je uložen v Jeskyni Stvoření. Pokaždé, když přicházíte a odcházíte, znovu podnítíte tuto energii zkušenosti.

 

Můžete si to představovat nejspíše jako krystalickou skladbu s kódem (proužkem) za každý život, který jste prožili (jako letokruhy stromu). Jedná se ale o spirituální záznam v kronice Akáša Země. Je to jiný než Záznam Akášy, který je umístěn ve vaší DNA. Tento záznam je oddělený a reprezentuje systém planetární evidence. A takto to v minulosti fungovalo. Cokoli jste na Zemi vykonali, zanechali jste v Jeskyni před tím, než jste odešli ke zdroji. Vše, co jste věděli, udělali a naučili se, stalo se součástí Gaii. Vibrace planety se proto měnily v závislosti na tom, čím jste se stali. Tyto vibrace buď stoupaly nebo klesaly v závislosti na tom, co Lidstvo kolektivně tvořilo v době, kdy zde pobývalo.

 

S další inkarnací jste před návratem na planetu navštívili Jeskyni Stvoření a aktivovali esenci krystalu vaší duše. Pak jste prožili další život, zemřeli a vrátili se do Jeskyně Stvoření a na krystal přibyl další pruh. Vše, co jste se naučili, zde bylo znovu vryto do toho, co jsme nazývali Krystalickou Mřížkou. To je část Gaii, která esotericky vibruje. A toto je způsob, kterým Lidské vědomí v minulosti ovlivňovalo Gaiu. V roce 1987 jste vytvořili předpoklad pro změnu tohoto systému.

 

To je důvod, proč jsme zde. Přišel jsem v roce 1989. Vždy jsem zde byl a vždy zde budu. Skupina upravující mřížku odešla v roce 2002. Ale poselství se projevila v roce 1989 a skrze dobrou vůli mého partnera jsme vám začali předávat zprávy, které před tím nebyly dostupné, protože Země neměla dostatečnou vibraci, aby je mohla dříve přijmout.

 

V roce 1987 jste změnili pravidla. Setkalo se to s opozicí metafyzických bytostí, že by se měl nadále vyvíjet současný esoterický systém. Zaujatost esoterického myšlení byla stejná, jako je to ve vědě – že statický systém se nikdy nezmění a vše, co můžete dělat, je zkoumat vlastnosti neměnné energie, abyste ji mohli řídit.

 

Jen velmi málo lidí pochopilo, že i fyzikální zákony se vyvíjí. Jak planeta zvyšuje vibrace, zákony se mění, vzorce se mění. To je kvantovou vlastností fyziky obecně a mnohem více i esoteriky. Máte vyvíjející se galaxie, vyvíjející se sluneční systém a vyvíjející se vědomí. Je to tak, protože nic jako statická sada zákonů pro všechno neexistuje. Právě jste je změnili.

 

Od roku 1987 existuje nový scénář: Lidské Bytosti přicházejí na planetu; navštíví Jeskyni Stvoření a vloží svoji esenci do krystalu. Pak začnou žít svůj život. Ahhhh. Ale nyní, jak žijí své životy, mají vizi, drží své světlo, naučí se vše, co se měli naučit jako staré duše a to přechází přímo do Krystalické Mřížky v reálném čase. Už není potřeba smrt k přenosu informace pro planetu. Tento nový systém dokonce mění délku Lidského pobytu. Ve starém systému jste museli zemřít, pak byly informace o tom, co jste se naučili, zaznamenány do Krystalické Mřížky a prostřednictvím Jeskyně předány Gaie. Nyní ne.

 

Slyšte. Je čas pochopit, že délka života je nyní ve vašich rukách. Není to součástí starého energetického systému, který vyžadoval vaši smrt jako prostředek přenosu. Na Karmě nezáleží, máte kontrolu nad vaší buněčnou strukturou, Krystalickou Mřížkou, tím co jste se naučili, časovým rámcem planety, vulkanickou aktivitou a zemětřeseními ještě před tím, než odejdete! Můžete říct, „Jo, Kryone, ale jen skutečný Mistr to může dokázat.“ A my říkáme – přesně! Vy studujete na Mistra. Nové energetické systémy, které vám jsou nyní předávány a nastaly v posledních 20 letech, jsou Mistrovské systémy. Všechny jsou o změnách vašeho vnímání sebe sama. Takže říkáme, že se pomalu navracíte do dávných systémů mocného vztahu ke Gaie. A ten, kdo channelluje Gaiu vám potvrdí, že ona to ví. Také vám řekne, že jste nezpůsobili globální oteplování, protože ona ví.

 

Takže tady jsme, drahé Lidské Bytosti, se znalostmi, které jsme vám dnes předali a které vás zvou ke znovu podnícení procesu, který někteří z vás ignorují. Takže lekcí dnešního dne je: studujte prapůvodní obyvatele, protože měli pravdu. Podívejte se do mytologie a najděte v ní semena pravdy, protože tam pravda je. Vnímali Gaiu jako přítelkyni, jako matku/otce.

 

Než skončíme, chci se vrátit k základům.

Když jsme sem prvně přišli, abychom vyzkoušeli komunikační proces channelingu, řekli jsme vám věci, které se změnily. To, co jsme právně popsali je pouze jednou ze změn, a to bylo kontroverzní. Ale ta, kterou vám předávám nyní je ještě více kontroverzní. Vyvolá mnoho emocí. Totiž že Mistři jsou samo-aktivovatelní a že se učíte, jak se stát Mistry. Jak zvyšujete své vibrace, rostete a metaforicky řečeno – dotýkáte se tváře svého Božského já. Už nebude nutný prostředník v podobě Lidské Bytosti či procesu, nikdy. Lidská Bytost sama ve svém nitru objevující všechny části a kousky sebe sama je vše, co je potřeba. Všimněte si té velkoleposti a Světla. Vnímání vlastní ceny. Není nutné navštěvovat lekce nebo poslouchat channel hřející srdce nebo číst knihu. Jen být ve svém nitru, objevovat, kdo jste, to je cestou k vašemu Mistrovskému rodokmenu.

 

Staré duše, toto jste již věděly, ztratily a nyní to znovu objevujete. Stát se znovu vědomými. Tyto věci, které vám v těchto časech, dnešní den a tímto způsobem přináším, jsou pravda. Tímto procesem zažehnete mnohem větší Světlo. Toto je proces přenosu do Krystalické Mřížky a Gaia odpovídá. A než se to dozvíte – budete tím podílem, o kterém jsme mluvili; méně než půl procenta lidí musí zasadit semeno probuzeného vědomí. Požehnaná je Lidská Bytost, která klade otázky, protože kladení otázek o Bohu v sobě samém je přímým způsobem, jak nechat vyrůst tato semena do vědění, v průběhu času do moudrosti a poté objevu.

 

Toto je dnešním vzkazem. Vše je to o Gaie. Nebo snad ne? Možná je to vše o vás? Vezměte tato slova a přeložte je do své reality. Tato zpráva je předána dnešním dnem ve stínu hory (Mt. Shasta), která o těchto věcech jasně hovoří. Rodina je zde a když se pečlivě podíváte, můžete je vidět, jak se procházejí po ulicích Shasty, protože je čas, aby to udělali. A pokud o tom opravdu chcete vědět více, vyjděte na kopec několika způsoby a někteří z nich vás pravděpodobně obejmou. A budete to vědět.

 

A takto je.

KRYON

 

 Pro www.channeling.wbs.cz a www.sacredheart.cz přeložila Marie Kuchařová.
Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům,
a to za podmínek, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění
této “Poznámky” a to včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové
stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. M.K.

 

zpět