4-2012 Kryon

Rekalibrace Sebe – 1. část

Tento živý channeling byl předán v Newport News, Virginia, 28. dubna 2012

 

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.
Na tomto místě je energie bezpečí.  A všechno, co dnes bude v tomto poselství následovat, se týká Lidských Bytostí, Starých Duší, které poslouchají a musí souhlasit s věcmi, které doslova mění paradigma jejich reality. A tak je tento den plný příkladů toho, jak myslet jinak. Předáváme vám poselství za poselstvím, počínaje tím prvním v letošním roce, o tom, jak se věci změnily. Prosíme vás, abyste se podívali na něco, co nazýváme „rekalibrací“ všech věcí.

 

Právě teď s vámi mluvím lineárně, abyste zažili to, co můj partner obdržel v průběhu let, kdy intuitivně předával věci, které jsem musel říkat, a přitom stál stranou. Vy stále máte tento filtr, protože dokud je channeling výsledkem duchovnosti prostřednictvím Lidské Bytosti, stále existuje filtr Lidské Bytosti… kultura, jazyk, myšlenkové procesy. Součástí channelingu je naučit se ustoupit stranou a dovolit jej. Nikdy nešlo o ovládnutí. Bylo by to něco, čemu říkáte ovládnutí, ale tak to není. Jedná se o láskyplné splynutí za účelem předání informací, energie a komunikace. A já vám to říkám, protože lekce, které vám teď dáváme, jsou obtížné na komunikaci. Jestliže jste nezažili jistý druh reality, potom je těžké o této realitě hovořit. A přece to dnes udělám.

 

Předávám zde poselství, které je ve dvou částech, ale každé z nich je samo o sobě úplné. Řekl jsem svému partnerovi, aby spojil obě části dohromady, aby se ti, kteří se účastní buď části jedna, nebo dvě, mohli podílet na obou. Proto toto poselství bude kompletní, a to zítřejší stejně tak. Ale když spojíte obě dohromady, mají větší význam než jen jako součet jejich částí. A toto je třetí jazyk v akci. V tomto příběhu je víc než samotná slova, která říkám. Přichází to z energie, která je tu teď přítomna, a my vás vyzýváme, abyste ji vnímali i teď, když k vám mluvím. Tyto věci jsou bezvýznamné bez síly Boží lásky, která na vás spočívá. Bůh je tvořen vámi, když zde nejste, a všemi těmi ve vesmíru, kteří vědí, kdo jsou. Bůh není individuální energie, Bůh je „polévkou“ božskosti. Je těžké popsat komukoli ve 3D  jeho existenci způsobem, který je přijatelný pro trojrozměrnou mysl. Pohybuje se v této místnosti mezi vámi, způsobem dokazujícím, že je skutečný. Jestliže máte vědomí otevřené takovýmto věcem, moji drazí, potom již rozumíte, že vaše tělo rozeznává, co se právě děje. Jestliže jste sem přišli kvůli léčení, to zde nastane a nebude to ode mě nebo od muže na této židli nebo zjevení po mé pravici. Přijde to od vás, božskost ve vašem nitru je vyladěna na novou energii, moji drazí. Ta božskost uvnitř vás ví, co se děje na planetě, drahé staré duše, které jste čekaly na tuto chvíli.

 

Mladí lidé, zdědíte planetu, která se velmi liší od té, kterou zdědili vaši rodiče. Energie je v pohybu, abyste začali chápat, co stojí před Pracovníky Světla. Nazval bych to “Rekalibrace Sebe“. Nezaměňujte to za rekalibraci lidstva či Lidské Bytosti. Je to Rekalibrace vás – vašeho středu.  Energii je velmi těžké definovat nebo vysvětlit. Často, když mluvíte o energii, myslíte tu, která pulzuje lineárně skrze dráty v dvoufázovém systému – vaší elektřinu. O té ale nemluvíme. Energie není singulární informace, energie není trojrozměrná, není to ten druh, o kterém mluvíte. Je to multidimenzionální atribut všude kolem vás, je to spojení Země a vědomí a způsobuje to, čemu říkáte manifestace. Narodili jste se v určité energii. Mluvíme o Mřížkách planety v určité energii. A ta není dobře definovaná. Můžete vstoupit do místnosti a říci: „Dnes tady není dobrá energie.“ Jindy vstoupíte a řeknete: „Páni, cítíte tady tu energii?“ Můžete dokonce pro větší názornost použít výrazy pozitivní a negativní. A jak byste vůbec definovali energii?

 

V této lekci vám chci předat to, že energie, kterou na Zemi využíváte, ať už to pro vás znamená cokoliv, ve které žijete, ve které pracujete, meditujete, uctíváte… se mění. A to ovlivňuje vše, co považujete za normální. Takže kdybychom vám mohli dát nějaké měřítko, řekli bychom: Očekávejte, že „normální“ se změní. A to je těžké. Protože Lidská Bytost žije s tím, že ví, co je normální. Musíte to vědět. Musíte to vědět, abyste mohli kráčet z bodu A do bodu B. Očekáváte určité věci – vzduch, který dýcháte, gravitaci, kterou máte, magnetismus, na kterém jsou závislé vaše buňky, mřížku…. Co kdybych vám řekl, že mnohé z těchto věcí nebudou stejné? A jediná věc, kterou si jako Lidská Bytost uvědomujete, je, že je cítíte jinak. Proto nám dovolte promluvit o těchto jinak pociťovaných věcech.

 

Zde je příklad Rekalibrace. Je to souhrn toho, co jsme vám řekli dříve, nedávno, ohledně “Mřížek”. Řekli jsme vám, že Krystalická Mřížka této planety, esoterický neviditelný multidimenzionální atribut, se mění. Řekli jsme vám, co to je; jedná se o paměť lidstva. Tato Krystalická Mřížka je tudíž spojena s Gaiou a zodpovídá za to, co nazýváte „portály“ a „temnou energií“ a to i v místech, kde byla válka, protože odráží vzpomínky na to, co lidé dělají. To je Krystalická Mřížka. Proto se jí říká Krystalická a my jsme vám to říkali, protože metafora jakéhokoliv Krystalu je, že nese vibrace. Proto si představte Mřížku kolem planety, která si pamatuje, co lidstvo udělalo. Tudíž v těch místech, kde nemáte dobrý pocit, budete mít válku za válkou – bitevní pole, do kterých by Pracovníci Světla raději nevstupovali, protože cítí utrpení smrti, strach a úzkost, které zůstávají v zemi a vy to víte. Stejně tak existují i portály léčení a radosti a toho, co můj partner nazývá lůnem Gaii – místem, kam můžete jít a koupat se v bohatství vytvořeném Krystalickou Mřížkou z toho, co jste tam vložili. A řekli jsme vám něco úžasného – řekli jsme, že Lidské Bytosti jsou zodpovědné za stav této Mřížky. Co se děje lidem, je uloženo do paměti, a ta energie vstupuje do této Mřížky. Řekli jsme vám, že existuje atribut, o kterém se domníváte, že musí být lineární – totiž čím více špatných věcí se stane na jednom místě, tím horší to bude a tím lepší bude místo, čím více lepších věcí se tam stane – a to je lineární vzpomínka. A my říkáme: „Jak lineární!“ (Smích.) Ale tak to není, protože do této chvíle, moji drazí, má Země nelineární vzpomínky. To, kde lidé zemřeli, kde bylo velké utrpení, si Země pamatuje MNOHEM víc než narození dítěte. Toto je zodpovědné za to, čemu říkáte „strašidla“ a „duchové“ a všechny ty věci, které se zjevují, které „přehrávají nahrávky“ stejným způsobem… to je Krystalická Mřížka. A my jsme vám řekli, že Krystalická Mřížka je to, co je měřeno. Když se díváte na planetu a ptáte se: „Kde je dnes, jaká je její vibrace,“ závisí to na tom, co lidé právě dělají a dělali. A potom jsme vám řekli, že způsob, jakým si Mřížka pamatuje, se začíná měnit. A teď máte tu odpověď: Jak mohou věci udělané v budoucnosti změnit minulost? Protože to, co děláte, mění linearitu Mřížky, a tudíž to pozitivní, co se stane ve Světle, přinese Mřížce, planetě, vzpomínce i vibraci daleko větší a skvělejší energii než cokoliv, co se kdy stalo dříve. Tudíž to přepisuje všechno, co bylo nazváno minulostí.

 

Přijde den, kdy budete moci vstoupit na bitevní pole a říci: “Necítím vůbec nic.”  Protože existují lidé, kteří vyšlapali tuto stezku a to jsou Pracovníci Světla, a každý krok, který udělali, změnil atributy pole, po kterém kráčeli. A tato realita je mimo váš dosah. Nejste v ní se mnou. Chcete, aby byla lineární, ale to ona není. Proto říkáme, že dochází k Rekalibraci Sebe, to znamená toho, co předpokládáte, že je skutečné. Nemohlo by to být osobnější než toto. Představte si situaci, kdy olej neplave nahoře, když je smíchán s vodou. A vy byste mohli říci: „Děje se to vždycky. Musí to tak být, je to molekulární vazba, je to dáno hustotou. Vždycky plave na povrchu.“ Co kdybychom řekli, že přijde den, kdy fyzikové samotní budou moci měnit realitu všeho, co jste dosud znali? Co kdyby byl olej blíže hustotě vody a tudíž by mohl jednoduše ležet uprostřed? A kdyby ano, řekli byste: „To je děsivé!“ (Smích.) Řekli byste, že s tím není něco v pořádku. Jiní by mohli říci: „To je jen lávová lampa.“ (Smích.) To je Kryonův žert. (Smích.) Ale nerozuměli byste tomu. A o tom to je! Jestliže se něco může změnit v takové míře, že to převrátí všechno, co jste čekali nebo věděli nebo o čem jste si mysleli, že je to přesné a pravdivé, založené na vašich zkušenostech, co jste se naučili na planetě, jak byste s tím naložili? Uměli byste rekalibrovat sami sebe a říci: „Chápu, že to bylo jedním způsobem a teď je to jinak,“ a jít kupředu? Nebo byste se na to dívali a řekli: „To jsem zvědav, kdy se to vrátí zase to toho stavu, jak to bylo?“ A toto moji drazí je jádro celého poselství. Protože se energie na této planetě posouvá, dokonce i Staré Duše budou mít nutkání říci: „Je to nádherné, je to dobré, miluji to, budu s tím pracovat,“ a potom ve svých nejtemnějších hodinách řeknou: „A kdy se to vrátí do stavu, jaké to bylo?“ Protože jste vyrostli v energii, kde dualita byla jeden způsob a ten se teď mění. A my přinášíme otázku, kdo to je Pracovník Světla. Rekalibrace Sebe začne být rekalibrací sebehodnocení, (hm). A krátce jsme to zmínili již dříve – Pracovníci Světla se bojí Tmy, protože Tma vás v každém životě týrala, že? A proto sedíme v místnosti plné Starých Duší, které vstoupily do tohoto života, a většina z vás dokonce ani jednou (nádech, nedokončená věta)… Můj partner je ohromen pokaždé, když se k tomuto dostanu… Přišli jste sem, aniž byste věděli, co se stane. Jste s tím srozuměni. Jste v roce 2012 – 12 let poté, co jste zde už neměli být, uvědomujete si to? Takové byly možnosti, takové byly předpovědi. Taková byla slova proroků – že to nezvládnete. Že milénium bude vaší zhoubou, začátkem semen destrukce, že vypukne válka a epidemie dokoná zbytek. Mohli jste o tom všem číst, je to vytištěno a je toho hodně. A to není, kde teď jste.

 

Když jsem přišel poprvé, chvíli po Harmonické Konvergenci, řekl jsem svému partnerovi, že jsem zde kvůli tomu, co udělalo lidstvo. Řekl jsem svému partnerovi, že bych zde jinak nebyl, protože jinak by tu nebylo nic k učení – nic, co byste zvládli. Ti, kdo jsou vnímaví, kdo cítili vstupující Kryonovu energii, věděli, proč je tady. Celá skupina přišla, aby se podělila s lidmi, aby byla jejich povzbuzením, protože jsou to oni, kdo to změnil.

 

Sovětský svaz padl, což nebylo v žádné předpovědi. Další věci se začaly pohybovat kupředu, aniž by byly předpovězeny. Bylo třeba vedení a směrování pro každý jednotlivý den, kdy zde sedíte. Rekalibrace vašich instinktů přežití, toho, o čem si myslíte, že je skutečné – ať už jste schopni se vyrovnat s rekalibrací nebo se vždy ohlížíte přes rameno v údivu, kdy se to vrátí do vyjetých kolejí.

 

A tak toto poselství je jedním ze dvou: povzbuzením, přijetím toho, kdo je Stará Duše a proč to potřebuje dělat. A tak to řekneme na rovinu: Ty nejstarší Duše zde byly v průběhu toho nejhoršího z nejhoršího. A každý život zapsaný do vaší DNA přináší paměťové stopy emocí. Přišli jste na svět v očekávání toho, že budete dělat to, co jste vždy dělali.

 

Když jste se začali probouzet k pravdě, v minulosti byste se museli skrýt. Mohli jste to zablokovat ve své mysli, ale já jsem byl u toho a stejně tak i vaše Vyšší Já. Někteří z vás byli nedaleko odtud upáleni na hranici. Někteří z vás se vrátili zpět a všechno se to dělo znovu. Kolik životů to zabralo, šamane, než ses posadil a řekl: „Už to znovu dělat nebudu!“ Nebo se probudíte v moderní společnosti a řeknete: „Dobrá, půjdu na to setkání, ale nikomu nepovím, že tam jdu, takže už tím vším znovu nebudu procházet.“ Dáváte si pozor, komu řeknete o tom, čemu věříte, protože jste unaveni plaváním proti proudu a tím, jak vámi proud mlátí o skály. Nebo jste možná unaveni z toho, že ztrácíte rodinu a přátele, dokonce i práci, protože věříte v Boha ve svém nitru. A to je příběh Staré Duše, která je v této místnosti a poslouchá tato slova. A výsledek je ten, že přijde Stará Duše coby Pracovník Světla (zachechtání) a postrádá sebeúctu (sebevědomí). A to je oxymóron (protimluv – pozn.překl.). Jak může existovat Maják, který si není jistý svým Světlem? Nebo tím, zda dělá cokoli správně? Nebo jestli nepřijdou vlny a nezhasnou jeho Světlo? A takoví jsou přede mnou. Protože vy jste všichni takoví.

 

Tento zvrat nemůže okamžitě vytvořit obry ani hrdiny v sebedůvěře. Zvláště mezi těmi, kteří toto na této planetě praktikovali po mnoho let, mysleli si, že to všechno už zvládli, ale nezvládli. Ne v energii, která přichází. A tomu se chceme věnovat. Přichází něco, v čem budete schopni manifestovat věci, o kterých jste jen snili, ale bude třeba víry, znovu-sladění a pochopení, že dimenzionálně jste mnohem mocnější v dimenzích, které nemůžete vidět než v těch, které vidíte. A to vás neučili ani ve škole, ani vaše matky. To vás učíme my. A vy řeknete: „Dobrá, co se bude dít, Kryone?“ Trénink (chichotání), procvičování, záměr, tvoření – budete se tam muset CHTÍT dostat. Jestliže aktivně nepřistoupíte ke změně, pořád budete jen plavat na hladině, jako starý olej. Používáme tento příklad, protože máte představu toho, kam na planetě směřuje Temnota a Světlo.

 

Tak nám dovolte předložit to způsobem, kterému budete rozumět, pojďme si opět promluvit o záležitosti Tmy a Světla. Předávali jsme vám znovu a znovu informaci, že definicí Temnoty je nepřítomnost Světla a co jste s tím udělali? Vy jste se ve své mytologii rozhodli, že to musí být inteligentní. (Smích.) Za Temnotou musí být vědomí. A protože jste se rozhodli, že tam je, proto se jí bojíte, nikdy nechápete, že před Světlem uteče. Pořád tomu nechcete uvěřit. Právě teď jsou lidé, kteří říkají: „Počkej minutku Kryone, to myslíš, že neexistuje nic takového jako zlo?“ Nic takového jsem neřekl. Protože, když… – to je pro vás těžké to pochopit – když lidé vezmou to, v čem není žádné Světlo a vztáhnou to na vědomí svého vlastního designu, stane se to lidským designem (výtvorem, koncepcí) zla! Teď to má vědomí, protože jej tam člověk vložil! Ale samo o sobě neexistuje tam venku nic, co by se zmocnilo vaší duše! Existuje pouze rovnováha mezi Temnotou a Světlem. To, co s tím lidé dělají, je, že to manifestují. A vy jste byli zvyklí na Zemi na určitou rovnováhu. Ta není inteligentní. To je první věc, kterou se musíte naučit, Pracovníci Světla. Proti vám nestojí žádná síla. Vy tomu nevěříte. Vždy vás učili, že ano. Čím jasnější je Světlo, tím méně Temnoty bude všude kolem. „Ach Kryone, to miluji. Jak mohu udělat své Světlo jasnější?“ Tím, že se nebudete bát Tmy. (Smích.) Když se Tmy bojíte, tak jí dáváte svou energii, víte?

 

Takže, čeho se bojíte? Možná teď vzbudím vaši nelibost. Jde o přežití, že? Je tady tolik věcí, drazí, které budete muset rekalibrovat. Koho se snažíš potěšit, Pracovníku Světla? Zeptám se takto: Pokud se snažíte potěšit Boha, děláte radost Bohu. Nebyl bych tady, kdyby to tak nebylo. Jestliže se snažíte potěšit ty na druhé straně závoje, a v některých případech se otáčíte za svými rodiči, děláte radost jim! Bojem, který zde vedete, Světlem, které nesete – všechno je v pořádku. Cítíte to? Nebo se rozhlížíte kolem po nějakém potvrzení odjinud a nechápete to? Nastal čas, abyste to rekalibrovali. Jsou věci, které byste měli vědět o způsobu, jakým teď myslíte, o co jde, co se změní. „Kryone, ty myslíš, že už nebude boj?“ Ale ano, bude. Boj mezi Temnotou a Světlem bude klasický. Budete na to pohlížet jako na hru. Možná dokonce na vaší vlastní půlce hřiště, kde to létá sem a tam, nezdá se, že by jedno družstvo vedlo, vypadá to, že to je sem a tam. A co si o tom budete myslet, až to nastane? V hloubi srdce, co řeknete? „No, prohráli jsme (zachechtání) a nic se neděje.“ A je to tím, drazí, že všechno, co jste ochotni sledovat je 3D hrací pole. Nedíváte se na nic jiného, co by se mohlo dít pod ním nebo nad ním. Možná je to prostě „push-pull“ (tah-tlak) motor, který vás zaměstnává, zatímco někde jinde se děje něco jiného. Co když jste kouskem skládačky pracující pro něco jiného, co se má stát někde jinde?

 

Co když jste tím, kdo drží prostor na této planetě? Je těžké to popsat. Toto je bitva mezi Tmou a Světlem. „Dobrá, Kryone, jestliže Temnota není inteligentní, jak s námi může bojovat?“ Tady jsou některé vlastnosti Temnoty, o které se chci podělit: 1. Je tmavá (smích). 2. Protože je tmavá, nemůže vidět, co děláte! Je hloupá! A vaší výhodou je, že můžete vidět vše a tato energie Temnoty je prostě jen energie – tak jako jsou energií gravitace a magnetismus. Když vidíte, jak funguje magnetismus, a vidíte, jak se spojují věci, které jsou zmagnetizované, dáváte jim při pohledu na ně jména a vědomí? Jenom proto, že se přesunuly z jednoho místa na druhé, že byly k sobě přitaženy? Neděláte to, říkáte: „To je fyzika. Je to energie. Přemisťuje tohle tam. Jako olej a voda. Je to energie.“ Olej plave na povrchu kvůli své hustotě.

 

A Tma a Světlo mají tyto vlastnosti, jediný rozdíl je v tom, že v Nové Energii jste Stvořitelem Světla! Tudíž měníte hustotu planety. Víte, o čem mluvím. Rovnováha mezi Temnotou a Světlem se mění podle toho. Temnota není chytrá, klidí se z cesty, protože jste tam vy. Kdybyste tomu nevěřili, neustále byste jen chodili kolem po špičkách, a uvažovali, jestli vás Temnota dostane.

 

Ó Pracovníci Světla, toto je poselství dnešního channelingu. A zítra? Uvedu některé z věcí, které uvidíte, které jsou temné. Ale to nejdůležitější je, co s tím uděláte? I když Temnota není inteligentní, je to stále vyrovnávací síla. Proto můžete očekávat, že bude mít efekt. (Odmlka.) Když spadnete z útesu, koho z toho obviníte? Příšeru gravitace? Jaká inteligence vás tam strčila? A jak si to mohlo dovolit vás hodit dolů a zranit! To je příklad síly, která tam je. Ale na rozdíl od gravitace, drazí, tato konkrétní rovnováha je multidimenzionální, elastická, dynamická věc. Po eóny byla stejná (neměnná). Teď už není. Pohybuje se v souladu s energií, kterou jste se rozhodli vytvořit – je to váš čin. Ale nestane se nic, pokud se nepostavíte do své síly. Hodláte jenom tak čekat, až to udělají mladí lidé? Pokud ano, pořád ještě se to může stát, ale bude to trvat mnohem déle.

 

A tak uzavíráme toto poselství s touto radou: Buďte opatrní v tom, co si o věcech myslíte. Protože to, jaké opravdu jsou, může být velmi odlišné od vašeho mínění. A vy můžete mít nad těmi věcmi ve svém životě takovou moc, že ucítíte, že jste nikdy dříve takovou moc nad ničím neměli. A pokud se bojíte čehokoli, temnota vítězí. A to je rovnováha, o které mluvíme. Je těžké to vysvětlit v ne-3D termínech. Můj partner zde sedí a uvažuje, jestli vůbec odvedl dobrou práci. A já mu říkám: „Ta práce byla dostatečná.“

 

Rekalibrace Pracovníka Světla je charakterizována jako Pracovník Světla objevující své skutečné Světlo.

 

A to je zde – patří sem, je to jejich chvíle, teď to můžou rozsvítit. Temnota nebude mít možnost existovat nikde v jejich okolí, dokud budou svítit sami sobě.

Nechte božskost zářit skrze každého z vás, když kráčíte po této planetě a pochopte tyto věci, protože jsou zásadní. Je třeba, aby byly vyslechnuty. A to je jen jedna z věcí, o kterou vás žádáme, abyste udělali.

 

Chcete vědět, proč jste přišli? Kvůli tomuto. Nejde o dělání, jde o bytí – o bytí Světlem tam, kde bývala Temnota. A to je dnešní poselství.

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. A tak to je.

KRYON

 

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M.
pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou
verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a
rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato
poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět