4-2019 Kryon

Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 16. channeling

Elegance starověkých

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v chrámu Edfu, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je šestnáctý channeling naší série v Egyptě. Právě teď plujeme na lodi se sto účastníky po dolním Nilu. Na této cestě navštívíme některé z nejúžasnějších staveb, které Egypťané postavili. Kdybych měl tomuto channelingu dát nějaký název, mohl by se také jmenovat „Tichý čas“, ale vybral bych název „Elegance starověkých“. Je to téma, o kterém budu opakovaně mluvit, téma, o kterém jste již dřív slyšeli.

 

Chtěl bych se na chvíli zastavit a zamyslet se, kde jste, že se nacházíte v chrámu Edfu. Uvědomujete si, že se chrámy zvětšují, a jak se zvětšují, můžete vidět něco z elegance jejich geometrie. Zkusili jste si spočítat sloupy? Rád bych, abyste to teď udělali, protože o tom budu dál mluvit. Sedíte tu, drazí, dnes ráno velmi brzy před východem slunce mezi sloupy této ohromné stavby.

 

Když mluvíme o starověkých Egypťanech, mluvíme o čistých časech. Mluvíme o eleganci toho, co dělali, co věděli a čemu věřili, mluvíme o čistých časech. Definice čistých časů se nemusí nutně shodovat s číslováním dynastií. Jsou to spíše mezidobí, než se dobyvatelé nebo cizinci mohli stát faraony, nebo než se zde mohly rozšířit jiné systémy víry. Čisté časy znamenají, že egyptští bohové byli stále bohové lásky. Byly to časy, než přišli cizinci, a během staletí smísili svou víru s vírou Egypťanů. Byly to časy, než přišli cizinci a stali se součástí jejich správy, politiky nebo rodokmenu. Mluvíme tedy o čistých časech, čistých egyptských časech a o tom, co napsali na stěny pro vás, abyste dnes mohli vidět, jak žili a čemu věřili.

 

Právě teď sedíte na místě, které k vám chce promluvit o skrytých věcech. To jsou věci, o kterých moc neslyšíte, ale jsou tu všude. Pokud spočítáte sloupy, zjistíte, že Egypťané byli téměř výhradně propojeni na základě dvanáctkové soustavy matematiky. Už jsme to dříve sdělili. I když to není obsahem egyptologie, řeknu vám to znovu. Přijde den, kdy se vynoří elegance matematiky na dvanáctkovém základě. Nebude se nazývat „nová matematika“, ale budou jí říkat „starověká matematika“. Říkám to znovu, pro každého matematika, který nyní poslouchá (nebo čte), že se jednoho dne usměje nad frází „Elegantní matematika odhaluje sama sebe“. Tím míníme to, že k vám začnou promlouvat vzorce a sekvence dobré matematiky. Dobrý matematik to uvidí, usměje se a zažije aha efekt: „Tato posloupnost vede k této posloupnosti a, páni, no jen se na to podívejte.“ Fraktály, které najdete ve všem, v biologii, geometrii a vesmíru, budou mluvit o dvanácti stranách, šestkách, trojkách a čtyřkách. Zřídka najdete pětky a desítky, mnohem méně často, protože vesmír je tvořen šestkami, trojkami, čtyřkami, dvanáctkami a osmnáctkami.

 

Spočítejte ty sloupy. Myslíte si, že je to náhoda. Spočítejte kněze a to, co považovali za posvátná čísla. Myslíte si, že to byla také náhoda? Pětky a desítky nenajdete. Tímto způsobem právě teď představuji tento channeling jako přípravu pro mé vysvětlení elegance této (starověké) společnosti. Ve skutečnosti to byl začátek. Ve skutečnosti v této starověké době existovala také dualita a všechny věci, které máte. Avšak, drazí, když se podíváte na jádro tohoto Egypta, uvědomíte si, že se dokázal udržet (podporovat) sám sebe s Bohem laskavosti. To je velmi důležité. Všimli jste si, že tento chrám, ať je sebevíc velký, odráží i ty nejmenší věci, které jste viděli? Dokonce i ty nejmenší. A první věcí, kterou vidíte, jsou dva sloupy, které byly umístěny tak, aby vytvořily prostor, skrz který vychází slunce.

 

Než se dostanu k tomu hlavnímu, mám pro vás malou filozofii. Tato filozofie říká, že slunce vychází každý den, stejně jako každý den vstáváte vy, a že to bude svěží den, bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě. Slunce vychází mezi dvěma sloupy, což vám sděluje, že se na vás Bůh usmívá a že všechno je svěží a nové. To je laskavost. Je to symbolika a je to metafora, není to uctívání slunce. Drazí, Egypt vám poskytuje jednu metaforu za druhou. Hodně toho, co vidíte na stěnách, jsou příběhy, které vyprávějí o energii, která není nutně fyzická. Je to příběh života na horním a dolním Nilu, příběh lásky k této zemi, příběh laskavosti. To na jiných místech nenajdete, drazí, ne tak jako tady. Řeknu vám něco krásného. Přes třicet let předávám channelingy a můžete to nazvat systémem víry, pokud chcete. Není to však systém. Je to základní pravda o lásce Boha. Je to o tom, co byste mohli nazvat magií, která obsahuje multidimenzionální energii soucitu. Něco, co se právě teď začíná na této planetě zkoumat, co se také nazývá „pole“ a „koherence“ (soudržnost). Je to měřitelný soucit a Egypťané to věděli. Říkám vám už třicet let ve svém učení od začátku jednu věc, kterou bych rád, abyste si zapamatovali: Jste hluboce milováni.

 

Ale je toho víc. Stále vám opakuji následující. Poslechněte si to. To, co vám opakovaně říkám, je na těchto stěnách zapsáno. Poslechněte si toto: Můžete žít svůj život a nikdy se nemusíte dívat na Boha, Ducha nebo Stvořitele, ani na to, co chcete nazvat Zdrojem, který je esencí lásky. Nemusíte se na to nikdy podívat. Možná kráčíte životem příliš zaneprázdněni. Můžete chodit a říkat: „No, v takové esoterické věci nevěřím.“ Můžete dokonce říci: „Nechci se účastnit systémů víry ani chodit do kostela nebo do synagogy.“ Můžete říci: „Stojím mimo všechny tyto věci, jsem moderní člověk, starám se o moderní věci současnosti.

 

Řekl jsem vám, že celou tu dobu až do konce vašeho života, kterou jste strávili ignorováním Stvořitele, Stvořitel se na vás díval, podával vám ruku a říkal: „Vezmi mě za ruku, kdykoli budeš chtít, pokud budeš chtít, to je tvá svobodná volba “. Jinými slovy, nemusíte se dívat na Boha, ale Bůh se na vás díváKaždý člověk je stvořen k obrazu lásky a žije na této Zemi se stejnými právy. Každý má stejnou příležitost vzít nabízenou ruku magie lásky a získat lepší život. Toto je Kryonovo poselství po dobu 30 let. A teď jste přišli sem a uvědomujete si, že tyto stavby, které jsou kousek po kousku odkrývány z písku, ty kousky a části, které si můžete přečíst, které nebyly odstraněny jinými systémy víry, vám řeknou totéž.

 

Všechny chrámy byly postaveny podle určitého protokolu, drazí, od velkých po malé, v přímé linii vedoucí k oltáři, kam mohl vstupovat jen faraon a možná jeden nebo dva kněží. V chrámu byl velký prostor, kam mohli vstoupit a shromažďovat se obyčejní lidé. To místo nebylo zakryté, aby na ně mohla zářit obloha. Všechny tyto věci jsou metaforou pro boha světla. Vnitřní komory se zmenšily a kněží se stávali posvátnějšími. Cesta vedla k místu, kde mohl na jednom místě stát jen faraon a udělat něco, o čem si za chvíli popovídáme. Protokol předpisoval, že obyčejní lidé nemohli úplně nahlížet dovnitř, protože to bylo natolik posvátné a Bůh je velkolepý a Bůh je světlo, ale že Bůh se na ně může vždy dívat.

 

Jejich filozofií bylo, že každý z nich měl bublinu, vyšší já. Už jsme vám to sdělili dřív. Nazval jsem to vyšší já. Oni tomu říkali jinak, ale je to vidět na stěnách. Existuje Já, které je oddělené od fyzického já každé lidské bytosti. Toto Já je vozidlem, které přenáší světlo člověka po smrti do dalšího života, za závojem. Metafyzika, kterou vám předávám už třicet let, je právě tím. Mohlo by to být tak, že tato prastará kultura, dokonce i samotný faraon, mohli znát tyto pravdy? Předávali tyto pravdy, všechno to, čím byliTyto znalosti se dotýkaly i nejobyčejnějších lidí, kteří se od kněží učili, co se děje uvnitř (u oltáře).

 

Co myslíte, že se dělo uvnitř? Nyní zde poblíž sedíme, ne úplně u oltáře, ne úplně v té malé posvátné místnosti, do které vstupoval pouze faraon. Co tam dělal? Existuje mnoho lidí, kteří se o tyto věci nezajímají a říkají: „No, vstupovali tam, něco obětovali a dělali všechno to, co dělali pohani.“ Co kdybych vám řekl, co tam faraon dělal? Rád bych vás pozval (vyzval), abyste jednoho dne udělali to, co dělal faraon. Faraon poznal (uznával) Pána Světla, magii lásky, bez ohledu na to, jaké měl jméno, jaký druh boha to bylPodstatou magie byla Hekaskrze kterou se bohové projevovali. To byla magie. To byla rodová linie, dokonce i linie bohů. Byla to láska. Bylo to uzdravení. To bylo součástí scénáře Boha světla. Teď si můžete představit faraona a vidět, co udělal. Řeknu vám něco, o čem se nutně neučí do té míry, v jaké by se o tom mělo učit.  Drazí, toto místo bylo postaveno pro hudbu, ale ne pro hudbu, jak byste si představovali. Bylo postaveno pro tóny, určité sonority, které se zpívaly, které něco znamenaly, protože všechny byly součástí matematiky. Začali jste toto speciální turné ve Velké pyramidě v Gíze. Uvnitř královské komory šlo také o tóny a matematiku. Drazí, faraon zpíval. Zpíval. Jednou z věcí, které lidé na nádvoří slyšeli, bylo to, že někdy byl slyšet silný faraonův hlas, protože nemumlal. Na tomto místě zpíval co nejhlasitěji o Pánu Světla, žehnajícím životu v této zemi, nahoře i dole, pokračujícím v úrodnosti světla.

 

 

Ačkoli tam skutečně existovala hierarchie šlechty, královská rodina sdílela tyto znalosti se všemi ostatními lidmi. Ve skutečnosti na toto mimořádné místo mohl vstoupit jen jediný muž nebo jediná žena, něco udělat a promlouvat s Bohem. To bylo poté ihned sdíleno s ostatními. Faraon to ihned sdílel s kněžími a kněží to sdíleli s ostatními kněžími a nakonec to slyšeli i obyčejní lidé na společném nádvoří: „Pán světla žehná vám, Egyptu a zemi a bude ji udržovat živou, krásnou a v bezpečí a povede vás na druhou stranu závoje, až vám nakonec smrt všechno vezme.“ Právě ho slyším, jak říká: „Smrt nemá žihadlo. Žijete tu malou chvíli, ale skutečná pravda spočívá v tom, co se stane potom.“ Pokud jste už o tom slyšeli, bylo to ode mě, když jsem vám vyprávěl o nádherném Tvořivém zdroji, který zná vaše jméno, je Světlem a hluboce vás miluje. Nebuďte překvapeni, až to egyptologové budou číst na stěnách, protože tohle Egypťané, dokonce i ti starodávní, věděli, i ti s protokolem bohů. Věděli to.

 

Co tady ale chybí? Řeknu vám, že hudba, tóny, tonality a matematika zvuků něco znamenaly.  Proto v elegantní společnosti, která tyto věci používala, musela existovat hudební notace. Ne všechno se učilo jen ústně. V chrámech se musel vyučovat protokol, hudební notace, to je způsob, jak zapisovat hudbu, aby budoucí generace věděly, jaké to byly noty a jak se kombinovaly. Každá elegantní společnost měla hudební notaci. Proto se ptám egyptologů: „Našli jste nějaké věci, které nedokážete interpretovat, jste si nejistí, nebo jsou to věci příliš mystické, než aby se daly správně vyložit? Mohly by to být právě hudební notace.

 

Každá elegantní společnost měla také něco, co uctívalo její vlastní historii a historie před ní. Musela tu existovat muzea, drazí, ať už se nalézala v chrámech, kam patřila, nebo možná v podzemí. Egypťané měli svá vlastní muzea. Archeologové na to někdy zapomínají. Provádějí vykopávky, nalézají věci a říkají: „No, to muselo patřit do určité doby nebo na určité místo.“ Nechápou, že se právě dostali do vnitřní komory muzea starověkých. To je právě ten případ tady.

 

Tato společnost byla elegantní, měla lékařství, ve kterém si důkladně umývali ruce. Znázorňovali to na stěnách jako znamení, že pochopili, že musí existovat něco, co se později nazývalo „choroboplodné zárodky“. To je elegance, o které mluvíme, elegance starověkých. Nejenže měli Boha lásky, ale také ho používali. Ve skutečnosti ne všechno bylo trvalé. Ve skutečnosti se věci změnily, ale chci uctít eleganci nápisů na stěnách z těch časů, které byly čisté, z doby, kdy říkaly, že existuje Bůh světla a že je to magie lásky a laskavosti pro všechny. Žádné odsouzení, žádná hrůza, ale světlo.

 

Chrámy byly postaveny tak, abyste se na ně mohli dívat a uvědomovat si, že uctívají myšlenku, představu, metafyzickou představu. Když slunce vychází každý den, vychází pro vás. Znamená nový život, nový začátek, nový start. Je ještě dost brzy, takže když vstanete a odejdete z tohoto místa, můžete zažít a pozorovat východ slunce. To je jeden z důvodů, proč byl náš plán posunut, proč jste tu dnes tak brzy, ve 3:30 ráno. Můžete tedy postát v této časné, chladné hodině a užít si toho, o čem mluvili Egypťané. Proto je tento chrám postaven tak, jak je postaven. Chrám je metaforou pro nové začátkyNenechte se zmást myšlenkou, že „staré“ je něco, co nefunguje. Co kdyby tomu tak bylo naopak? Je toho tady hodně, co se můžete naučit! Vezměte si tyto poznatky s sebou, rozpoznejte je a používejte je pro sebe. Nenechte se zmást dualitou, kterou také vidíte na stěnách, protože to byli lidé jako vy. Řekli byste, že věříte ve velmi milujícího Boha? Ano, samozřejmě, ale pokud by se Egypťané mohli podívat na vaše dějiny, mohli by být také zmatení. Hledejte světlo, které tu vyzařuje, a oslavujte, co Egypťané měli. Ať na vás dnes svítí slunce, tak, jak architekti tohoto chrámu zamýšleli, aby se stal metaforou pro dobré věci, laskavost, naději a život pro tuto zemi.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – Edfu – Ancient Elegance – MP3 – 33:29

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět