4-2020 Kryon

Rodičovství vnitřního dítěte

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Toronto, ON, Kanada, 4. dubna 2020

 

Zdravím vás, drazí. Já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Krásný den se blíží ke svému konci. Je to neobvyklé pro mého partnera, který je zvyklý mluvit před mnoha zraky, které se na něj upírají, k mnoha srdcím, ke kterým může proniknout, a vidět reakce, které mu pomáhají zjistit, co říci. A přesto – to vše je zde. Dnes je to pro něj přínosné, a řekne vám, že to vše cítil.

 

Takto se věci mají mimo logické a třídimenzionální myšlení. Co kdybych vám řekl, že duše je tak velká, že může dosáhnout kolem celé planety různými způsoby,  multidimenzionálními způsoby. Toto je nejdůležitější část. To, o čem chci dále velmi stručně mluvit, nazývám „rodičovským působením“  na vnitřní dítě.

 

Toto je doba pro duši, aby nabídla pomoc. Aby nabídla pomoc lidem a jiným duším, které ani nezná. Už mnohokrát jsme mluvili o situaci, kterou Kryon používá pro přirovnání. Přirovnání, které je běžné, a které opět mluví o světle a temnotě. Mluví o tmavé místnosti, ve které někdo neznámý zapálí jednu zápalku a díky této jediné zažehnuté zápalce náhle každý vidí o trochu lépe. A přitom tato zápalka nemá ani jméno, možná ani nevíte, kdo ji zapálil, a přesto ti, kdo jsou v místnosti, se bojí méně, protože je tam světlo a osvětluje to, co bývalo temné. Toto je metafora pro duši, starou duši v tomto případě, která může zapálit zápalku soucitem, empatií, se záměrem spojit se s jinými dušemi, s jinými částmi lidstva. Ti z vás, kteří si přejí být pospolu a utěšovat ty, kteří jsou za oceánem, nebo ty, kteří jsou z vaší země, kteří trpí, kteří pláčou. Kvůli tomu tady jste. A oni to pocítí. Možná nikdy nebudou znát vaše jméno, ale pocítí to.

 

Před mnoha a mnoha lety, už jsme s Kryonem jedenatřicet let, tehdy jednou z prvních metafor, které jsme kdy použili, byl maják. Mluvili jsme o něm již mnohokrát. Maják stojí na skále, je bezejmenný. Ukazuje světlo, které vede do bezpečného přístavu. Signalizuje, kde jsou skaliska, a přesto nemá žádné jméno, nedostává se mu žádného uznání. Vše, co dělá, je, že vyzařuje světlo.

 

Každý z vás má to, čemu říkáme innate (vrozená moudrost těla). Mnozí z vás o ní vědí, protože jsme o tom mluvili už předtím, nyní je ale pravý čas mluvit o tom ještě jednou.

 

Innate byla popsána jako vrozená moudrost těla lidské bytosti. Nemusí sídlit v mozku nebo v srdci nebo v šišince (šišinka = epifýza, část mozku, která produkuje určité hormony. V některých kulturách je označována jako „třetí oko“ a je považována za hlavní sídlo duše – pozn. překlad.) Je spíše kolem celého těla. Ti, kteří se věnují kineziologii, vědí přesně, o čem mluvím. Je to práce innate vědět věci, které mozek neví. Innate je zodpovědná za účinek homeopatie, za svalové testy, které fungují, za věci, které mozek, ale ani srdce neznají. Innate to však zná.

 

Je to dobře zdokumentované a prokázané, že uvnitř vás existuje něco, co vás přesahuje – něco, co vás zná. Charakteristický rys innate, který je nejvýraznější, nejmocnější a nejhlouběji uložený, je, že innate bude dělat věci, které potřebujete. Innate ví, když vy možná ne. Innate ví, co potřebujete. Říkám vám tedy následující: vy, kteří posloucháte, kteří máte strach, vás chci nasměřovat k vaší innate, abyste se sami přesvědčili, jestli mám pravdu.

 

Má drahá innate, jsi mou částí. Nejsi něco, co budu uctívat jako boha, jsi část mne samotného. Chci, abys šla do chemických struktur mého těla a přineslo mi klid. Chci, abys mi pomohlo mě vést. Innate, co mám jíst v tuto dobu, takže se nedostanu do situace, kdy strach budu unáhleně zahánět jídlem, z kterého tělo bude brát živiny, a pak začne reagovat s obavami a se strachem. Innate, chci, abys byla na místě, ze kterého můžeš obejmout každou buňku.“

 

Kolikrát jsme vám už říkali, abyste mluvili se svou buněčnou strukturou a nechali ji, aby vás objala. Toto byla podstata Kryonovy myšlenky už od počátku. Mluvte s tím, co je fyzickou podstatou vašeho těla, a řekněte mu, aby vám teď pomohlo.

 

Někteří lidé řeknou, že to jsou ezoterické povídačky, které ale ve skutečnosti nefungují. Nemůžeš se obejmout, víš? Když máš strach, potřebuješ mít někoho jiného. Zavolej psychiatrovi, zavolej někomu, kdo přijde a pomůže ti, obejme tě, promluví si o tom s tebou. Řeknu vám, drazí, že ve vás je toho víc, než vám kdokoliv jiný může kdy dát. Jste to vy s vámi, a to je klíčem a tajemstvím pro tyto chvíle – pro Pracovníky světla, pro staré duše, které vědí, že mám pravdu. V průběhu času, možná když máte největší strach, nebo když máte obavy, začne se hlásit o slovo, povznese vaši duši: pomoz mi promluvit si se svou innate, dej mi slova. Vaše tělo naslouchá. Vaše tělo vždy naslouchá. Už mnohokrát  vám toho většinová společnost hodně namluvila a pravděpodobně to za moc nestálo. Není to nic, co je běžně vyučováno mimo ezoteriku, a přesto to lidé starověkých civilizací věděli. Řeknu vám, že ti, kteří řídili první organizované duchovní systémy na této planetě, ti to věděli. Ti věděli, že můžete řídit své vlastní tělo. Můžete mu dopřát klid, i když okolo klid není, můžete najít pohodlí i tam, kde žádné pohodlí není.

 

Toto jsou věci, které jsou nyní všeobecně známé a jsou dobře prokázané. Slyšeli jste o ženě, které bylo více jak 90 let? Tento příběh pochází od chirurga, patřícího k názorové většině (západní medicíny)Žena, jež měla více jak 90 let, umírala. Nemoc nebudeme jmenovat -  prostě umírala. Kvůli této nemoci jí zbývaly jen tři měsíce života a po této době měla odejít.  Ale ona měla vnuka, který dokončoval školu. Na konci školy měl získat titul. Bylo to něco, na co žena šetřila, pomáhala vnukovi a modlila se za toto všechno. Ovšem mělo se to stát až za dobrých osm měsíců. Vypráví se, že udržovala sama sebe při životě měsíc po měsíci, měsíc po měsíci ještě dlouho po té, co už měla být pryč. Zastavila tu nemocVe skutečnosti se vývoj nemoci zbrzdil dost dlouho na to, aby vnuk stihl školu dokončit. Pár dní na to její tělo přestalo fungovat a ona s úsměvem přešla na druhou stranu.

 

Hle, jaká síla, kterou ta lidská bytost měla nad celým procesem svého těla, nad vším, včetně nemoci. Slyšíte to? Včetně této nemoci. Zeptejte se těch, kdo pracují ve zdravotnických profesích, jestli už  toto viděli. Kdy lidská bytost bude udržovat sama sebe při životě kvůli určitým událostem nebo věcem nebo čemukoliv až do poslední minutyToto je důkaz, že slova jsou mocná.

 

Můj partner měl přítele. Přítele ze střední školy. Dokonce už na střední škole měl tento kamarád strach. Měl strach, že by mohl něco chytit. Měl strach z choroboplodných zárodků a z nemocí, měl strach z virů a bakterií. Dělal vše, co mohl, aby se ochránil. Jak říkal kamarádům: „Jdou po mně, všechny je chytím.“ Chci vám říci, čeho si můj partner všiml v životě toho kamaráda před jeho brzkou smrtíže všechny choroboplodné zárodky a všechny nemoci spolupracovaly. Všechny ho dostaly! Dal jim totiž povolení ze svého vědomí i skrze svou mluvu. Dokonce mluvil nahlas k buňkám: Určitě to chytíte! A skutečně to chytl. Zemřel příliš brzo na nemoc, o které byl přesvědčen, že ji dostane. A dostal ji.

 

Tady vidíte, jak mocní jste. Ukazuji vám tedy oboje – jak pozitivní, tak negativní, co můžete udělat s vaší innate. Co říkáte své innate?

 

Jestli chcete návod, řeknu vám jeden. Posaďte se a párkrát se zhluboka nadechněte. Pociťte boží lásku, která je okolo, obklopuje vás. Dobře. Začněte pracovat se svou vlastní fyzickou podstatou a říkejte: „Můj imunitní systém je silnější, než kdy dosud v mém životě byl. Můj imunitní systém byl navržen pro tento okamžik. Innate, spolupracuj s ním a buď silná. Innate, odstraň úzkost z chemického složení mého těla.  Innate, ty víš věci, které já nevím. Innate, ty jsi já. Innate, já jsem tvůj šéf.“ Pak se uvolněte a sledujte, jak se projevuje to, o co jste žádali.

 

Vždy budou existovat ti, kteří řeknou: „Dobře, jo, zkusil jsem to, a nefungovalo to, pověz mi něco jiného, Kryone“. Prozradím ti, že se ti to nepodařilo, protože jsi to prostě (jen) zkusil. Musíš sám sobě vysvětlit, že tomu musíš věřit. Právě jsem ti dal příklady, dokonce i většinové medicíny, že to, co si myslíš, to jsi. Co očekáváš, tím se stanešCo chceš, to můžeš projevit. Tak mocné je to v tvém těle v multidimenzionálních způsobech, které ještě ani nebyly objeveny. Jak vůbec může homeopatie fungovat? A přesto funguje. Směs za směsí, s chemickými výtažky příliš malými na to, aby reagovaly v těle? Jsou navrženy jako informace pro innate, aby zhojily toto a zhojily tamto, aby se vyléčilo ono. A innate to udělá. Udělá toto. Udělá ono. To je základ pro vaše bezpečí.

 

Drazí, čeho se bojíte, to si přitáhnete. To jste slyšeli celý život. Pokud máte sklony k metafyzice, víte, že je to pravda. Otočte to hned teď. Nemyslete na strach jako na něco přitažlivého, myslete na něj jako na něco opačného, na něco, co odpuzujetePak se objeví bublina soucitu a lásky a síly okolo vašeho těla. Žijte s tím v pokoji teď hned.  Žijte s tím v pokoji teď hned, oslavujte to hned teď, protože je to vaše právě teď.

 

Takto vypadá rodičovské působení na vaše vnitřní dítě. Toto vnitřní dítě, drazí, je stále ve vás, potřebuje být opečováváno, opravdu to potřebuje. Potřebuje být objímáno, projevujte to ve své mysli. Poznáte něco neočekávaného. Uvidíte se jako dítě a jako dospělý zároveň, jak se objímáte způsobem, který říká: „Pamatuj, co je v temnotě, je nejisté, pojďme rozsvítit světlo a podívat se, co tam je. Ano, zavři dveře, ano, umyj si ruce, ach jsi v pořádku...“ Je tam toho víc. Je tam obava o peníze, obava z budoucnosti, ano, to všechno. Také za tím zavřete dveřeBudete v pořádku, protože váš duch, vaše innate, to vše už znáte a ono vás zná také. Je tam splynutí, které byste nečekali. Jsou to průvodci, jestli je tak chcete nazývat, jiné staré duše, jestli je tak chcete nazývat, po celé planetě.

 

Tímto to uzavírám. Když jsem začínal, žádal jsem vás, abyste projektovali svou multidimenzionální duši na druhé bytosti na planetě, které to potřebují. Říkám vám, že právě teď se spolu s vámi snaží o totéž i na jiných místech a posílají stejné objetí vám.

 

Nejste sami, nejste jedinými majáky. Majáky po celém světě pomáhají jiným majákům a těm, kdož jsou přitahováni ke světlu, těm, kteří trpí, kteří mají bolesti nebo jsou smutní. Proč na chvíli neotevřete svou duši a neřeknete: „Dostávám světlo od někoho, kdo ho posílá. Spojím se s planetou Pracovníků světla. Potom to bude pokračovat.“ Ostatní pak uvidí, že se cítíte dobře, a budou chtít být s vámi, protože se cítíte dobře. Zažehli jste zápalku v tmavé místnosti. Nikdo nemusí znát vaše jméno, ale vy ucítíte objetí. Ucítíte to objetí. Je čas rodičovsky vychovávat sám sebe způsobem, který je soucitný, rozumný, logický, v souladu s vědou. Takto to vydrží na dlouho, drazí.

 

Kryonův dnešní channeling je pro tuto chvíli u konce. V budoucnu to možná nebude znamenat mnoho, ale teď ano. Říkáme vám o těchto věcech nyní, protože toto je vaše chvíle. Můj pracovník, stará duše, a já to zopakujeme ještě jednou: Byli jste navrženi pro tuto dobu. Majáky, stůjte zpříma!

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com  – Rodičovství vnitřního dítěte – 16:01

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana B. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět