4-2020 Kryon

Dysfunkční Bůh

Tento živý channeling byl přijat v Torontu, Kanadě, 5. dubna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Když individuální lidská bytost channeluje, není v žádné bublině, kde je jiná realita v porovnání se zbytkem planety. Ta entita, kterou slyšíte, které říkáte Kryon a která přichází zpoza závoje velmi specifickým, milujícím způsobem, od vás není nijak oddělená. Pokud požádáte o pomoc například průvodce nebo anděla a pokud jste věřící, v jakémkoliv systému, jehož jste součástí – pokud požádáte o pomoc, nemyslím si, že byste byli rádi, pokud by ta pomoc dorazila a řekla: „Nemám ponětí o ničem, řekni mi, co se děje.“ Vy chcete pomoc, která ví o všem, co se děje s vámi, a vše o vaší situaci, ve které se nacházíte, aby vám mohla pomoct tak, jak třeba. A tak to říkám ještě jednou pro ty, kteří říkají, že channeling je prožitek mimo tělo, že přichází odněkud odjinud, kde nemají žádné tušení, co se děje – mýlíte seČím více toho potřebujete, tím více toho tam jeČím více potřebujete, tím více jste tam vy – jsme tam my a jste tam vy.

.

Vidíte? Na soucitu něco je. Je něco na tom, když se setkáte s něčím obtížným. Je něco na tom, kdy klesnete na úplnou nulu, do strachu a obav. Pokud necháte strach ve svém nitru, tak zablokujete to, co je vám k dispozici. Avšak můžete pocítit strach nebo úzkost nebo jakkoli to chcete nazvat, a můžete to odstranit z cesty. Můžete říct: Drahý duchu, dej mi to, co právě teď potřebuji,“ a v ten moment, drazí, k vám přijde soucit, který nejenže odstraní strach z cesty, ale spálí ho jako papír.

.

Je nevyhnutelné, drazí, že strach odejde, úzkost zmizí a to, co je nahradí, je energie, o které jsme tolikrát říkali, že je drahocenná, drazí. Pokud byste se podívali na energie kolem vás, které jsou vám k dispozici. Pokud se podíváte na světlo ve tmě a na to vše. Když se podíváte na andělskou posvátnost, nechápete snad, že andělská posvátnost vždy vyhraje, vždy vyhraje? Je jedno, jak temné něco je. Je jedno, jak temné cokoliv je. Světlo vyhraje. Říkali jsme vám již dříve, že definicí temnoty je nepřítomnost světla. Temnota není aktivní energie, temnota je nedostatek vnitřní energie. A když jsou věci temné, tak lidé začnou tvořit svoji vlastní temnotu. Když věci neobsahují světlo a vy světlu nedovolíte vstoupit, pak člověk začne tvořit svou vlastní temnotu… Lidé byli po dlouhou dobu dost dobří ve tvoření svých vlastních institucí, které jsou nenávistné a zlé. To vše se děje v temnotě. A to je to, co je děsí a straší. Není tu žádné vykoupení, není tu žádný soucit a můžete to cítit. Ale jakmile dovolíte vstoupit světlu, ať si myslíte, že to je cokoliv – když dovolíte, aby vstoupil Boží soucit, ať už si myslíte, že to je cokoliv – když dovolíte, aby vstoupila andělská energie od jakéhokoliv anděla, je to stejné, je to nádherné, je to klidné… A přichází to k vám způsobem tak nádherným, a tlačí to k vám lásku z druhé strany závoje, která si podá ruce s vaší duší… podá si ruce s vaší duší.

.

Chci se na něco podívat – na něco, o čem jsem roky hovořil, a nyní je načase o tom hovořit znovu. Týká se to toho, jak vidíte Boha, Ducha, Stvořitele nebo jak ho chcete nazvat – toho, který je větší než vy sami. Lidé Boha přirovnávají k nějaké autoritářské postavě. To je vše, co máte. Vše, co máte za vzor-model. Skutečnost je mimo vaši představivost… Představte si Stvořitele, který je přítomný všude zároveň. Stvořitel všeho je tak velkolepá energie a síla lásky, že zná každou myšlenku, která kdy nastala v celém univerzu v každičkém okamžiku. Zkuste si představit takovou energii a poté na tuto energii aplikujte lásku, která nemá porozumění, klid a soucit… (Pozn. překl.: Kryon porovnává skutečnost s běžným výkladem Boha.) To je tak silné neporozumění! Ale ani jste tomu nemohli rozumět. Nemohli jste tomu rozumět. Nepodobá se vašemu myšlení. Nemá takové emoce jako vy. Dalece přesahuje cokoli, co by kterýkoli člověk dokázal vymyslet. Je to láska, která přesahuje jakoukoli představivost. Maminko, jak moc jsi milovala své dítě od chvíle narození a během toho, zatímco rostlo a rostlo? Nic se nevyrovná mateřské lásce. Nic se nevyrovná mateřské lásce.

.

Pokud byste měli říct co je nejčistší láska na planetě, asi byste řekli, že to musí být láska mezi zamilovanými, ale to je jiný druh. Ano, je to čistá láska, ale… ach… mateřská láska k dítěti je bezpodmínečná. Matka by dala svůj život za život dítěte kdykoliv, když by bylo třeba. Můžete říct, že to je stejný druh lásky, jaký cítí Stvořitel k člověku. Ale ne. Láska matky se dá jen nepatrně přirovnat k lásce, kterou cítí Stvořitel k vám, jen nepatrně. A přesto se lidé rozhodli, že musí být pro Boha jiný model…

.

Pokud se podíváte na všechny systémy víry na planetě, je jich mnoho, které rozhodly, že Bůh je jako zlý otec, že Bůh přišel do Rajské zahrady a dal vám úplnou svobodnou volbu, a přesto vás za ni neustále soudí. Není to logické, nedává to žádný smysl! Je to velmi lidské a neodráží to majestátnost, která tam je. Nereflektuje to majestátnost, která tam je. Lidé vzali Boha a stáhli ho na svoji úroveň – a v tom procesu se Bůh stal trestajícím. Jak jste tohle mohli dopustit s majestátností lásky a nádhery a světla všemohoucí síly stvoření, která vás nekonečně miluje? Jak jste mohli dopustit a vyobrazit Boha, jakože vás trestá, když neuděláte něco správně? A dnes většina těch, kteří ho uctívají v budovách, na jedné straně hovoří o majestátnosti a lásce, a mají pravdu… Musíte pokleknout a vnímat to při modlitbě. Cítíte to a nazýváte nás anděly. A na druhé straně byste raději měli být hodní, protože ten samý milující Bůh vezme tvé děti, vezme vás, a bude vás navždy mučit na hrozném místě, až zemřete.

.

Tak se vás ptám ještě jednou: je to opravdu Bůh, nebo je to člověk, který předává lidské scénáře pro lidi? Vyberte si… ale vy znáte odpověď. Víte, že není žádný trest. Máte svobodnou volbu, máte svobodnou volbu. Spousta z vás řekne, že musí být nějaký trest – co když je někdo zlý člověk. Nemusí za to zaplatit? Zaplatit za to – to je lidský koncept… Bezpodmínečná láska neznamená, že za to musíte zaplatit. Ach, a co to podobenství o marnotratném synovi ve vašem Písmu? Když máte jednu bytost, která dělá vše správně, a druhou bytost, která dělá, dle vašich pravidel, vše údajně špatně. Někdo musí zaplatit…. Přesto je vám řečeno, že jakmile se oba synové vrátí domů, tak mají stejnou oslavu… Už vám to dochází? Oba synové se vrátí domů a mají stejnou oslavuTo je způsob, jak to funguje, není tam žádné souzení Duchem. Prostě tam není žádný koncept toho, co je špatně, hřích.

.

Všechny věci, které jste vytvořili jako hierarchický koncept: tohle dělej, tohle nedělej – pochází z hierarchie, kterou jste vytvořili. I Desatero, které bylo vytvořené lidmi nebo člověkem, se pokouší kontrolovat to, co se stalo na úpatí hory. Tato přikázání obsahují pravdu a jsou dobrá, ale jsou lidská. Pokud by tam bylo přikázání od Ducha, pak by znělo: Milujte sami sebe tak, jak vás miluje Bůh. Milujte sami sebe tak, jak vás miluje Bůh.“ Tečka.

.

Pokud to uděláte, nebudete potřebovat žádné přikázání, protože vědomí je tak vysoké, že vše, co uděláte, je stvrzeno v lásce Boha. Vše, co uděláte, jak se chováte, jak reagujete, jak myslíte. A není tam žádný strach ze smrti, není tam myšlenka, že musíte myslet na nějaká pravidla a doktríny, které vám říkají: Pokud neuděláš tohle a pokud uděláš tohle, tak tě ten milující Bůh nechá, abys za to pykal. Ty víš, že jsi měl být raději opatrný.

.

Ti, kteří jsou ponoření v těchto myšlenkách, nepřemýšlejí o velikosti Boha, který by to nikdy neudělal. Nejsou opravdu propojeni se skutečnou láskou, které tam je. Když vám váš otec řekne: „Udělej tohle, udělej tamto,“ pokud to neuděláte, budete potrestáni. A tak řekněme, že jste potrestáni a pak se cítíte provinile. Toto provinění je pak uloženo ve vašem mozku na velmi dlouhou dobu. Jste si vědomi toho, že toto potrestání a vina jsou v určité podobě uloženy do vašeho mozku coby částí Velkoleposti lásky a Boha, Stvořitele. Znovu opakuji, že tohle pochází od člověka, od lidí. Odtud to pochází. Tento koncept dostal Boha na úroveň, která odpovídá nízké úrovni lidského vědomí, ale to se mění. Mění se to. Mění se to.

.

Těch, kdo poslouchají toto poselství, je vás mnoho tipů – jsou ti, kteří tomu sdělení rozumí. Nebe se otevírá a oni cítí: „Má pravdu. Má pravdu! Mohu se očistit od všech těch strachů a viny. Má pravdu! Bůh by tohle nikdy neudělal!“ Ti jsou připraveni posunout se do další úrovně vědomí, nebo alespoň porozumět Velkoleposti své vlastní duše, která je části Stvořitele. Vaše duše je věčná a je součástí Stvořitele. Jste propojení s tou energií, o které jsem vám právě řekl.

.

Jsou i další, kteří poslouchají a řeknou: Možná ano, možná ne. Nejsem si jist, zda vyhodím všechny ty věci, které mi byly řečeny, jen proto, že poslouchám channeling. Pokud jste jedním z nich, pak vám řeknu tohle: Nevyhazujte nic! Chci, abyste šli do svého nitra a vyzkoušeli si to samiDrahý Duchu, jsi skutečně Bůh, co trestá? Duchu, měl bych být vinen za něco, co jsem udělal? Mohl bych být potrestán, Duchu?“ Vstupte do toho místa uvnitř, do vrozené moudrosti – innate – a ona začne odpovídat na vaše otázky. A objevíte něco, co jste neočekávali. Objevíte vaši zvídavost. Stará duše vám dá světlo, které byste neočekávali. To je to, co se stalo i mému partnerovi. To je to, co se stalo mému partnerovi, když seděl na židli, jako inženýr, který nevěří metafyzickým záležitostem. Já jsem k němu přistoupil, ale nic jsem neřekl. Udělal jsem jen to, že jsem poslal lásku do jeho srdce, a on se rozplakal. Nedokázal tomu rozumět, bylo to nové. Nikdo mu nic takového neřekl – že Bůh je větší než cokoliv, co mu kdy bylo řečeno. Nerozuměl.

.

Na této planetě jsou miliony lidí, kteří jsou připraveni vám říct, že tato situace je trestem. Za to, co lidstvo udělalo nebo neudělalo. Ale tak to není. Tato celá situace je něco, co lidstvo stvořilo samo, svým způsobem a procházíte tedy procesem svého vlastního stvoření. Některé věci vám budou ukázány později a porozumíte. Tohle není trest od pomstychtivého Boha, který říká: tak uvidíte, lidé, co se stane, když něco neuděláte správně – tak budete všichni na této planetě potrestániA je zde mnoho těch, kteří vám řeknou, že nádherný Stvořitel, který vás bezpodmínečně miluje, se rozhodl vytvořit pro vás virus. To je však největší lež století.

.

Matko, pokud by tvoje děti nebyly hodné, dala bys jim nějaký virus a zabila je? Odpověď je: Absurdní. Je to naprosto absurdní. Samozřejmě, že ne! Absurdní na tom je, že Bůh nemá nic společného s tím, čím procházíte – kromě toho, že je zde pro vás. Kromě toho, že je zde pro vás, aby vám pomohl tím projít se soucitem, s láskou a v klidu v tomto čase. Proto tu Stvořitel je – v propojení s vaší duší tak, jak jste to nemohli vidět nikdy dřív. Možná to je důvod, proč se tohle vše děje. Možná jsou zde ti, kteří konečně objeví, že je toho na Bohu mnohem víc, než si mysleli. Mnohem víc než doktrína nebo pravidla nebo to, kde se říká, že Bůh je zlý otec, který vás bude mučit za něco, co jste udělali. Tohle byla vždy zpráva od Kryona. Podívejte se za to, co je lidské – za lidská pravidla, lidské předpoklady toho, co by Stvořitel mohl být. Čistá láska.

.

Zvu vás, abyste tohle vzali do svého nitra. Vezměte slova a jejich logiku a poté začněte vnášet do nitra i to, že je to skutečné. Seďte sami, ne s dalšími, alespoň na chvíli. „Drahý Duchu, pokud je tohle vše pravda, a to, co Kryon říká, je pravda, pak mi to ukaž…“ Ach, právě jste dali svolení. Když člověk dá svolení k něčemu takovému, tak potom ustupte. Znamená to, že jste na konci lana a že jste zkusili vše – a proč byste tedy nezkusili vymazat všechen ten strach, zlobu, úzkost a vinu? Vstupte, dali jste svolení a začne změnaTo je svobodná volba, chápete to, drazí? Svobodná volba věřit tomu nebo ne. Svobodná volba poslouchat tohle nebo ne.

.

Ach a třetí druh osoby, která možná poslouchá – ta si to pustí a vzápětí i vypne. Řekne: To není pro mě,“ protože nic z toho, co říkám, neprojde přes úroveň jejich vědomí. Nejsou připraveni. A to je moment, kdy přicházíte vy, pracovníci světlaProtože lidem oni mohou naslouchat, nemusí naslouchat Kryonovi nebo tomu, že věříte Kryonovi nebo čemukoliv z toho. Namísto toho mohou naslouchat hlasu, který říká: To bude v pořádku. Dovol, ať tě obejmu, pojďme si jen promluvit. Já vím, že jsi v temnotě. Pojď a prožij se mnou nějaký čas bez doktríny, bez knihy, bez platformy, jen v lásce jako od matky. Jen v lásce.“ A to je okamžik, kdy vstupujete.

.

Budu vám tyto věci říkat až do posledních dnů mého partnera, protože jsou skutečné, jsou pravdivé a potřebujete je nyní slyšet.

.

Já se vrátím.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – The Dysfunctional God – 19:31

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Petr M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět