5-2007 Kryon

„Vše o Bohu“

 

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Moskvě v Rusku, 20. května 2007


Toto je poprvé, co Kryon navštívil Rusko, a tento channeling je z tamního druhého setkání. Ohromné hlediště bylo naplněno těmi, kteří nikdy channeling neslyšeli… někteří dokonce nikdy ani neslyšeli o metafyzice! Což z toho udělalo určitou zásadní událost se spoustou energie a emocí. Tito ruští Pracovníci Světla ruší paradigma více než 50tileté kultury v jejich ohromné zemi. S novou energií to myslí vážně a my vás prosíme, abyste jim poslali své vlastní Světlo a mysleli na ně ve svých modlitbách. Jejich záměr je silný a měli radost, že tam mohou být.

.

Tento channeling byl re-channelován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě jasnějšího pochopení. Setkání v zahraničí často obsahují zcela základní informace od Kryona, ale hodně je přeneseno prostřednictvím emocí, což tištěný text prostě odhalit neumí.

.

Channeling “naživo” znamená překládání z angličtiny a ruštiny, tam a zpátky, a při čtení z původního zápisu vyzní hodně zvláštně. Vzniká velké množství krátkých vět v angličtině a je rozkouskovaný /protože neslyšíte tlumočníka/. Aby se podpořila čtivost a zvýšilo se porozumění, byly provedeny úpravy pro účely zlepšení plynulosti textu. Navíc vše bylo rozšířeno Kryonem kvůli včlenění jasnosti, která je přítomná pouze během živé události. Takže si užijte toto doplněné poselství, přijaté v ruské Moskvě 20. května roku 2007.

.

 

Zdravím, mí drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

.

Existují ti, kteří vědí, že onen průvod, který tu byl včera, ve skutečnosti neodešel. Vnímali jste požehnání, když jste vešli do místnosti, že? Nyní dokonce panuje oproti včerejšku větší povědomí o tom, co se teď děje.

.

Možná jste dovolili, abyste byli obklopeni andělskými bytostmi, které vás milují? Pro některé z vás je hodně namáhavé si představit, že byste se procházeli s anděly. Někteří řeknou: “To mi zní trochu moc přeslazeně, Kryone.” A může to být tím, že nechápete, co je to anděl. Co takhle ohromné, mocné stvoření, stojící mezi vámi a strachem, které zničí představu, již máte o svém nepříteli? Co takhle mocná bytost, která čistí dráhu vaší cesty, zařizuje synchronicity ve vašem životě nebo vám přináší mír? I to vám připadá moc přeslazené? Toto byste přijali?

.

Ó, mí drazí, jen kdybyste věděli, kdo je Bůh! Možná je tohle ten pravý čas, abyste se to dozvěděli, protože jsem požádal svého kolegu, aby přednesl základní informace při své první návštěvě v této ohromné zemi, a já nyní udělám totéž. Jde o hlavní informaci, která se od tohoto okamžiku bude ozývat v tomto klasickém jazyce /ruštině/, jehož linie překlenuje tisíce let. Je to poselství postavené tak, abyste ho vyslechli a nebáli se ho. Je to poselství, které říká, že Bůh je větší, než si myslíte.

.

Ty nám, Kryone, opravdu chceš říci, kdo je Bůh?” Ano, to chci udělat. Trochu to srovnám, neboť můj partner miluje linearitu. Takže toto je pro něj: Mám v úmyslu představit 11 bodů na počest těch, kteří jsou zde. Tři se budou týkat toho, kým je Bůh, tři Božích způsobů a čtyři budou o nepochopení Boha. Pak předložím jeden o tom, co Bůh chce od vás. A toto mého kolegu opravdu znervózňuje, protože si teď myslí, že musí sledovat všech 11. Netrap se, kolego, udělám to za Tebe.

.

Kdo je Bůh?

Číslo jedna: Dá se Bůh vůbec definovat? Je to energie, která představuje lásku. Je to obří slovo, které pro mnohé tolik znamená. Umíte zacházet s jeho nádherou? Slyšíte hudbu v něm a vidíte jeho barvy? Vidíte tu zlatou? Je nádherná! Když jste na druhé straně závoje, mí drazí, jsou vám dostupné všechny frekvence. Nekonečný zásobník frekvencí je tam, kde se zvuk mění ve světlo a existují spolu, neoddělené vašimi lidskými smysly. Nikdy jste na Zemi neviděli ani neslyšeli nic takového. Jak to jen definovat? Jakmile světlo a zvuk společně vibrují tak vysoko, vlastně spolu tvoří souzvuk. Není nic krásnějšího, než když nás člověk slyší a vidí zpívat své jméno ve světle, neboť to je onen bod, kdy se člověk vrací domů. Jak jen to popsat?

.

Bůh je nekonečný. Bůh je tvůrčí kosmickou inteligencí Univerza. Bůh je láska v jádru všech věcí. Bůh je nekonečný ve všech svých částech, přesto specifický ve své identitě. Pokud jeden kousek Boha chybí, pak Bůh neexistuje… a je spousta kousků.

.

Bylo by to příliš velkolepé, kdybych vám řekl, že kdybyste přestali existovat, Bůh by vás následoval? Znám vaše jméno. Zpíval jsem ho ve Světle a udělám to znovu, až se vrátíte z této cesty. Bůh je inteligentním tvůrčím zdrojem Vesmíru a vy jste zde byli, když Země byla umístěna /stvořena/, neboť jste kouskem Boha stejně jako já. Jste stejní jako Kryon a zpíváte mé jméno, protože já jsem vaše sestra, váš bratr. Vážně, seděli jsme vedle sebe, když byla Země utvářena. Není to pro vás moc velkolepé? Máte pochyby? Ó, tak se vrať a intuitivně si to vytáhni ze své paměti a ucítíš, že to je pravda, Stará Duše. To by bylo číslo jedna, že jste kouskem tvůrčí síly Vesmíru, a součástí všeho, co je. Možná to tak nevnímáte, ale je to to, co je před člověkem skutečně ukryto.

.

Číslo dvě: Bůh je společenství, ne jednotlivá entita. K Bohu se můžete modlit nebo máte jeho obraz. Stejně jako kterýkoliv člověk si myslíte, že Bůh je individuální, jenže není. Bůh je nápadný, co do počtu, jako světelná legie, přesto je pro vás partnerem. Někdo se chce zeptat: “Dobrá, Bůh je můj partner, tak co já dělám na Zemi?” Ale můj drahý, odpověď je tak zjevná! Jste zde jen na malou chvíli a luštíte hádanku, již jste souhlasili vyřešit. Podstata hádanky je tato: Jste schopni zjistit během svého pobytu zde, kým jste? Protože pokud ano, změní to realitu planety.

.

Víte, to, co se stane se Zemí, je část řešení, které Vesmír potřebuje. Je to řešení rozluštitelné pouze s využitím svobodné volby lidí, kteří nevědí, že jsou božští. Tím jste. Jste partnery s kosmem, v dualitě, v temnotě.

.

Někteří řekli: “Když já, Kryone, nesdílím pocit, že jsem partner kosmu.” A to je ta hádanka, že? Pochybnosti! Mnozí z těch, co sedí v této místnosti, by vám řekli něco jiného, neboť cítí, jak je láska omývá, dokonce i teď, když mluvím. Vidí barvy okolo mne, když mluvím. A vnímají partnerství se Stvořitelem Univerza. Jednoznačně vědí, že jim proudí v žilách. Je součástí jejich DNA… velkolepé partnerství.

.

Číslo tři: Bůh je hodně velikou sbírkou vesmírných entit, jejichž energie vypadá stejně jako vy. Ve vaší DNA je mistrovství. Máte tytéž nástroje, jaké měli největší Mistři na planetě. Věděli jste to? Ohlédněte se a koukněte na ně. Kdo je v dějinách vaším oblíbeným Mistrem? Pamatujte si, že byli lidmi!

.

Někdo by mohl říci: “Ne. Oni byli dále než lidé. Jeden byl dokonce synem Božím.” Vskutku a neřekl vám, že vy jste jimi také? Nezkoušel to a neřekl vám, jak velkou máte moc? Všichni byli jen lidmi, kteří aktivovali všechny nástroje ve svém duchovním kufříku s nástroji… stejné, jako máte nyní vy. Tím byli. A co vy? Můžete říci: “To nemohu udělat. Nikdy bych nemohl být Mistrem, neboť je to mimo mé možnosti.” Dobrá, to je teď vaše svobodná volba, nebo ne? Tak o tomto mluvíme, jako již tolikrát. Člověk se sám rozhodne, kým je a jak velkolepým si přeje být. Tohle je ona hádanka před vámi, že máte schopnost objevit svou část v kosmu… nebo ne.

.

Využil jsem 3 krátké body k popsání Boha. Každý z nich zahrnoval vás. Pokud by toto bylo jediné, co byste dnes pochopili, pak porozumějte tomuto: Jste součástí Boha. Na této události je víc, než si myslíte. V místnosti se toho děje víc, než si myslíte a ti “vidoucí” a léčitelé v této místnosti to vědí… Začínají vnímat posun a změnu přímo zde v tomto hledišti. Co když toto je ta noc, kdy se to stane? Co když toto je ta noc, kdy se vše uvnitř vás změní? Dovolili byste to? To je svobodná volba, že? Někteří mohou odejít z tohoto místa proměněni a jiní nikoliv. Někteří se mohli velice sblížit, když tu tak seděli a vnímali energii, ale namísto toho zatvrdili svá srdce – tehdy andělé pláčou, ale je to vaše svobodná volba. Budeme o tom mluvit za chvíli.

.

Jak Bůh pracuje

Jsou tu tři body. Mohou znít povědomě, jako byste je slyšeli již dříve. Ale potřebujete je slyšet znovu.

.

Číslo čtyři: Všechny zázraky na této planetě, o nichž víte, které ovlivnily lidstvo, byly stvořeny Lidskými Bytostmi. Každý z nich! Ale mohli byste říci: “Ano, ale když čtu o zázracích v mé kultuře, tak nešlo o Lidskou Bytost. Byl to Mesiáš.” Zapomněli jste, že? Největší Mistři, kteří vás napadnou, kteří učinili na Zemi největší zázraky, byli všichni lidmi – lidmi pracujícími pro lidi – měnili vibraci planety. Bůh nikdy neseslal dolů anděla, aby způsobil zázrak. Bez ohledu na to, co říká vaše mytologie, všechnu tu božskou práci vykonali lidé.

.

Pomysleli jste někdy, že jste byli zázrakem někoho jiného? Věnovali jste tomu jednu jedinou myšlenku? Již dříve jsme vám řekli, že nemůžete opravdu rozhodnout za někoho jiného, víte? Nemůžete ho přinutit v něco věřit. Také ho vlastně nemůžete uzdravit svou silou. Jediné, co můžete učinit, je dovolit mu, aby dohlédl sám na své vyléčení. Ale co když v sobě nesete tolik Světla, že by ve Vás opravdu mohli vidět Boha? Pak by byli možná mohli vidět skrze ony dveře, které jste otevřeli, když jste započali svou duchovní cestu. Mohli by vnímat, že využili vaše Světlo pro zahájení svého vlastního procesu. Tak, co když měli ve svém životě zázrak? Ustoupili byste dozadu a chválili Boha, ne? Pak byste řekli: “To je báječné. Děkuji Ti, Bože.” Ale neměli byste tušení, že vy jste byli těmi, kdo k tomu nechal dojít, kdo jim otevřel dveře.

.

V této místnosti jsou rodiče, kteří toto učinili pro své děti a přivedli své děti k uvědomění. V této místnosti jsou děti, které přivedly k uvědomění své rodiče! V tomto obecenstvu jsou nejlepší přátelé, kteří se k uvědomění přivedli vzájemně. Neexistuje větší láska než tato, kdy otevřete druhému dveře k uzdravení, pak ustoupíte a sledujete je v jejich velikosti. Takto Bůh pracuje – skrze vás.

.

Měli byste vědět toto. Způsob, jakým Bůh pracuje, je skrze božství Lidských Bytostí na Zemi. Není jiný způsob. Jste kousky Boha, které pak pozvednou vibraci planety prostřednictvím svého “luštění hádanky”. Bůh nesejde dolů a nedotkne se Lidských Bytostí. Lidé, díky svobodné volbě, otevřou brány v sobě a nechají sebou proudit světlo Boží. Takto Bůh pracuje… skrze Lidské Bytosti na planetě, které si říkají Pracovníci Světla.

.

Číslu pět je pro vás velmi těžké uvěřit: Mnohokrát, když jsme toto zmiňovali, byla spousta lidí, kteří křičeli, že to není možné… prostě není! Poslouchejte toto: Bůh vaše činy při vašem pobytu na Zemi nesoudí. Nedochází k posuzování, protože Lidská Bytost je absolutně odpovědná za to, co činí. Byli jste sem přivedeni, abyste se mohli rozhodnout, zda půjdete do světla či tmy a pokud se rozhodnete pro temnotu, je to vaše rozhodnutí. Proto jste sem přišli a je to součástí svobodné volby. Bůh nemá v úmyslu vás pak odsuzovat pro vaši svobodnou volbu. Je to část oné zkoušky, oné hádanky. Vytváří to odpovědi, které kosmos potřebuje.

.

Ale existují tací, kteří řeknou: “Určitě existuje cena, kterou musí zaplatit ti, co se rozhodli pro takové špatné věci.” A já vám znovu připomenu podobenství o Marnotratném synovi, pocházející z posvátné knihy vaší vlastní kultury. Vznikla již před dávnými časy, tak si ji běžte přečíst a chápejte ji odlišně. Je to podobenství, metafora. V tomto podobenství otec poslal své dva syny pryč z rodiny, aby si vytvořili vlastní životy. Je to vlastně metafora o Bohu, jenž vyslal dolů na Zemi 2 Lidské Bytosti. V onom podobenství jeden dělá všechno dobře a druhý špatně. Běžte si sami přečíst, jak to bylo dál: Když se vrátili domů k otci, pro oba byl uspořádán večírek… stejný večírek! Oslava pro oba byla zcela stejná. Vidíte, nikdo je nesoudil.

.

Bůh není Bůh-soudce. Proto je svobodnou volbou Lidské Bytosti, jakým směrem si přeje jít. Bůh nad vámi nestojí s palicí, neboť Bůh vás miluje, i když třeba jen sedíte v křesle… jen proto, že jste na té cestě, kde jste! Poslyšte, ten příběh o andělu, jenž se stal Luciferem, je metaforou o síle člověka vyvinout zlo. Je ve vaší moci, zda se stanete světlem či temnotou, andělé. Rozumíte? Jde o součást hádanky. Představujete to nejjasnější světlo a tu nejtemnější temnotu na planetě… není třeba žádných vnějších sil.

.

Jsou zde lidé s těžkým srdcem. Jsou i ti, kteří toto čtou, s těžkým srdcem. Říkají si: “Bůh mi nikdy nepromine to, co jsem udělal.” A já ti povím, drahá Lidská Bytosti, že Vesmír ví, co jsi udělala a stále tě zahrnuje jedině láskou. Vymaž ony myšlenky, které jsi sám stvořil. Ti, co porušují zákony lidstva, budou souzeni lidmi. Lidé vytvořili tento systém trestu a odplaty. Není to božský systém. Nebe a peklo jsou třídimenzionální manifestací toho, co si lidé myslí, nejsou výtvorem Boha. Navazují na mytologii mužské představy o Bohu.

.

Pokud vidíte divadelní hru o vraždě a spadne opona, myslíte, že přijde policie a zatkne herce, který vystřelil? Ne! Namísto toho jdou všichni ze souboru na večírek, dokud jich opět není třeba v jiné roli. Takto to funguje i ve “Hře o Zemi”.

.

Číslo šest: Komunikace s Bohem je přímá – od Lidské Bytosti k Bohu. Nemusíte sedět ve skupině, abyste mohli komunikovat. Nemusíte to sepsat a poslat někomu dalšímu, kdo si to přečte a promluví s Bohem. Žádné stání ve frontě na Boha. Pro Boha neexistuje žádný vhodný či nevhodný čas, neboť komunikace probíhá vždy v přítomném okamžiku. Co uděláte s touto informací? Budete podle ní jednat? Uděláte to později? Budete o ní přemýšlet?

.

Někdo může říci: “Byl jsem na tom setkání, kde jsem slyšel nějakého pána channelovat bytost jménem Kryon. Budu si muset promyslet všechno, co říkal, protože některé věci byly velmi zajímavé, ale nejspíš to neudělám teď hned.” A pravda je taková, že to asi neuděláte nikdy.

.

Říkali jsme to již předtím. Proč si myslíte, že sedíte zde na těchto sedadlech? Myslíte si, že jste se přišli bavit, nebo jste přišli udělat životní rozhodnutí? Nikdo zde nebude pohoršen tím, co uděláte, protože to je mezi vámi a vaším Vyšším Já. Toto je posvátný prostor, víte? Je to bezpečný prostor. Neexistuje lepší čas k tomu, abyste zatlačili na ony dveře komunikace. I ti nedůvěřiví zde mohou říci: “Milý Bože, ukaž mi, že to je skutečné.” Je to skutečné, a toto vám otevře dveře! A zahájí to proces, který je božský. Bude tak pomalý nebo rychlý, jak budete chtít… Bude postupně odhalovat pravdu, o níž mluvím. Pamatujete si slib, který jsem vám dal včera večer? Požehnán je člověk, který se ptá, protože, pokud si opravdově přeje proniknout dovnitř, onen proces začne. A ty nádherné bytosti, které vás provázejí, začnou tlačit na ty dveře. Tehdy to začnete pociťovat a budete vědět, že to, co říkám, je skutečné.

.

Nepochopení Boha

Existuje velké neporozumění Bohu. Bylo vytvořeno na základě zkušeností kultur a prostřednictvím mužů. Někteří z nich měli mravní integritu a jiní ne. Někdy šlo pouze o obyčejné třídimenzionální chybné interpretace multidimenzionálního Boha a některé byly zlovolné a pocházely od těch, kteří vládli, aby vyvolaly strach a dodaly jim tím větší moc.

.

Číslo sedm: K tomuto se vyjádřím zcela jasně – Na Zemi neexistuje nikdo, kdo by kvůli Bohu musel trpět. Taková cesta Boží není. Nemyslíte, že jste toho již vytrpěli dost i bez toho, aby vám Bůh vytvořil pravidla pro ještě více utrpení? Mluvím k těm, kteří byli tak dlouho v temnotě, kteří jsou možná v depresi a nešťastní. Možná vás trápí zdraví nebo máte neřešitelný vztah. Musíte pochopit, drahé Lidské Bytosti, že utrpení je něco, co docela dobře zvládáte sami! Není to to, co pro vás Bůh chce. Bůh by po Lidské Bytosti nikdy nežádal, aby trpěla!

.

Co jsem vám řekl o „číslu dvě“? Řekl jsem, že jde o partnerství, ne? Tak vám řeknu znovu: Nemusíte trpět, abyste se stali členy této rodiny. Hoďte za hlavu onen dojem, že vás čekají problémy nebo že existuje nějaké utrpení, které musíte překonat, abyste se duchovně posunuli kupředu. Ne. Vy byste chtěli něco takového pro svou rodinu? Chtěli? Řekli byste své sestře: “Chtěl bych, abys přišla ke mně domů, ale chci, abys cestou trochu trpěla… projdi se po hřebících, vyšplhej po komplikovaném schodišti… atd.? Ne, to byste neudělali, protože ji milujete. Modlili byste se za ni během její cesty nebo snad ne? Možná byste jí dokonce vyzvedli, aby byla v bezpečí! Vidíte? Takhle se členové rodiny k sobě nechovají. Neexistuje žádné utrpení kromě toho, jenž Lidská Bytost tvoří ve svých vztazích s ostatními nebo ve svém okolí a k sobě samotnému.

.

Tak počkej, Kryone. A co ti, kteří se narodili s bolestí a postižením? Lidé tohle nezařídili.” Ale ano, zařídili, mí drazí. Je to všechno součástí té hry a té hádanky, kterou jste sami sobě napsali. Věřte mi, tyto věci byly předem odsouhlasené. Požehnána je Lidská Bytost, která přichází na tuto planetu, aby prošla těmito obtížemi, neboť běžným důvodem je podpořit životy ostatních nebo probudit soucit, který je olejem v motoru vibračního posunu. Pro vás je moc těžké toto pochopit.

.

Číslo osm: Bůh nepožaduje uctívání jakéhokoliv druhu, ani po něm netouží. Teď se pokusím vám něco vykreslit a požádám vás, abyste se na chvíli vcítili do určité role. Řekněme, že zemřete a přejdete na druhou stranu závoje. Představte si, že je vám povoleno vrátit se na Zemi a být s vašimi dětmi, které jsou stále naživu, ale budete neviditelní. Řekněme, že se můžete vznášet okolo nich, snad se jich i dotknout svou energií a láskou. Řekněme, že za správných energetických podmínek by dokonce váš dotek mohly ucítit! Nebylo by to velkolepé?

.

Tak. Tady jste vy a neviděni jim pomáháte svou láskou a dotýkáte se jich svou energií… a ony řeknou: “Ó, mám strach! Právě se mne dotklo něco mnohem většího, než jsem sám… snad něco, co by mi mohlo ublížit! Asi to budu uctívat, protože je to tak velké a velkolepé. Určitě bych nerad, aby mi to ublížilo. Třeba, když kleknu na kolena a budu to uctívat, by mě to mohlo nechat na pokoji. Možná, kdybych se před tím dostatečně plazil, by mi to mohlo i něco dát!” Jaký by to byl pocit? Právě jste změnili životy svých dětí, jen proto, že jste byli na druhé straně závoje, ale chtěli jste se jich dotknout a držet je za ruku. Takto Bůh pro mnoho lidí vypadá. Cítí tu vznešenost a cítí ten dotek, tudíž padnou na kolena a staví obrovské budovy a sochy. Ale ve skutečnosti klečí na kolenou a uctívají svého bratra či sestru. Jaký z toho máte pocit? Je tohle to, co byste chtěli?

.

Ani my to nechceme! Poslyšte, o toto nežádáme. Požehnaný je člověk, který hledá Boha a nalezne lásku! Požehnaný je člověk, jenž přijme ruku Boží a postaví se jako rovnocenný partner! Ten bude tím, kdo bude mít dlouhý život a bude kráčet vyrovnaně. Je to ten s mistrovstvím uvnitř a je tím, s kým chce každý pobýt.

.

Nyní k dalšímu: Číslo devět. Kolik školení potřebujete, abyste toto udělali? Jak velký výcvik byste museli mít, abyste otevřeli dveře interdimenzionality uvnitř vaší DNA? Ó, existují tací, kteří řeknou: “Měl by ses raději začít vzdělávat.” Chtějí, abyste věci studovali a zapamatovali si je a dali dohromady seznamy za účelem nalezení osvícení. Vyrábějí své vlastní druhy pravidel pro to, co musíte udělat a často vás řídí, zatímco to děláte. Přejí si, abyste absolvovali a získali licenci k nalezení svého vlastního mistrovství a říkají: “Poznáš Boha mnohem lépe, pokud budeš následovat tyto kroky, které jsme my vytvořili.”

.

Tak se vás ptám: Jak velký výcvik měli pozemští mistři? Které školy absolvovali? Drazí, tu školu máte uvnitř sebe. Nemusíte do školy, abyste poznali svůj vlastní obličej či se dotkli Boží ruky. Aby nedošlo k omylu, v této nové energii existují lidé, mající pro vás metody, které vám pomohou rozvinout vaši schopnost lépe poznat své vnitřní mistrovství. Pomohou vám procvičit nové nástroje ve vaší DNA, pomohou vám uvidět nové nástroje vašeho vlastního vědomí. Nechtějí po vás memorování neužitečných učebnic dějepisu, abyste mohli vyjít po jejich schůdcích a dostat se na určitou úroveň. Neříkají vám, že je potřebujete k tomu, abyste našli Boha. Ne. Boha nezajímá ani, zda umíte číst nebo ne. Bůh se vás pouze chce dotknout a rozvinout ono partnerství ve vašem vnitřním mistrovství. Ale jestli jste již ty dveře otevřeli a přejete si vědět více o tom, co tam je pro vás přichystáno, existují ti, kteří představují nástroje nové energie a jsou připraveni vám pomoci vidět interdimenzionálním způsobem.

.

Číslo Deset: Pro vaši kulturu je obtížné, opravdu je, porozumět. Bůh není politický! Ale jsou tací, kteří by řekli:” OK, Kryone, teď jsi zašel příliš daleko. Všechno je politické.” Ne, to není. Nechápejte špatně, co vám říkám. Někdo se ptal: “Jak se mohu stát tím nejlepším občanem své země?” A odpověď je v každé zemi tatáž. Nejlepší občan Ruska je takový, který ve svém životě nalezne soucit. Nejlepší občané Estonska nebo Lotyšska jsou ti, kteří ve svých životech naleznou soucit. Nejlepší občané Litvy jsou ti, kteří ve svém životě naleznou soucit. Nejlepším občanem Ameriky je ten, kdo ve svém životě nalezne soucit. Protože uvnitř vaší vlastní společnosti a vaší vlastní kultury bude právě soucitný občan tím, na kom bude záležet, s ohledem na vedoucí postavení a vaši zemi. Stvoří nejlepší občany, které máte. Dokážete si představit Zemi, kde je každé vedení soucitné? Dokážete si představit Zemi, kde lidem záleží na druhých, bez ohledu na to, kde žijí?

.

A dalo by se říci: “Nemyslím, že budu žít tak dlouho, abych se toho dožil.” No, drahá Lidská Bytosti, takový je ale plán! A není to Boží plán – je váš! K tomu jste se rozhodli za Harmonické konvergence, že nakonec na této Zemi bude panovat soucit jednoho k druhému – soucit a porozumění od země k zemi. Soucit ke Gaie /Matce Zemi/ a slitování s životním prostředím.

.

Ó, nejde o zahájení vlády “jednoho světa”, neboť k tomu nikdy nedojde. Nejde o začátek jednotné světové církve, protože k tomu taky nedojde… nikdy. Je to začátek Lidských Bytostí, procházejících svými každodenními životy ve svých vlastních kulturách, které mají pro sebe vzájemně soucit. Jen počkejte, až to uvidíte! Opravdu k tomu nemusí dojít za doby vašeho života, ale vy jste součástí toho všeho, protože startujete “motor”, který to způsobí. Jste připraveni na místě, které nemá v historii obdoby, opravdu. Jste zástupci světového hnutí Starých Duší, které se probouzejí a vytvářejí na Zemi vibrační posun, který vyústí v hodně velkou změnu.

.

Je začátek osvíceného věku, v němž se Země pozvolna pohybuje k míru. Není to jen možné, již se na tom pracuje. Mayové vám to ukázali a stejně tak starověcí Číňané! Vážně si myslíte, že rok 2012 je koncem světa? Nebo je to konec starých způsobů?

.

Ó, Kryone, dívám se na zprávy a je to tak strašné. Nadáváme si, zabíjíme se vzájemně. Není to civilizované, je to strašné.” A já vám znovu povím, že takhle to vypadá, když posvítíte silným světlem do temnoty. Neboť odhalíte příšerné věci, které tam vždy byly, ale ukrývaly se ve tmě. Nemůžete porazit nepřítele, dokud se mu nepodíváte do obličeje, a to se nyní děje. A jeho obličejem je strach, zlo, sobectví, nenávist a apatie.

.

Věřte, že na planetě se děje spousta krásných věcí. Nemluví se o nich, protože dobré zprávy se nehlásí. Popisují soucit lidstva, ale to není příliš zajímavé pro ty, kteří dychtí po dramatech. Buďte trpěliví a vydržte tento souboj mezi světlem a temnotou. Před 18-ti lety jsme vám o tomto boji řekli a nyní jste přímo v něm a někteří z vás jsou tím rozpolcení. Jací to jste bojovníci, že máte strach z boje? Proč se neuvolníte, když víte, že máte výzbroj a světlo? Zahajte cestu, o níž mluvíme, a staňte se součástí armády Pracovníků Světla, kteří jsou Starými Dušemi a mají onu moudrost, aby učinili správné rozhodnutí.

.

Jsme téměř na konci, téměř připraveni se rozloučit, téměř připraveni odložit ona vědra slz, jež máme, abychom vám jimi mohli omývat chodidla. Ještě o chvilku déle podržíme závoj odhrnutý a vyčkáme oněch posledních okamžiků, kdy můžeme být s vámi.

.

Stále se tu mohou stát zvláštní věci. Odejdete odtud s větou “Dnes mne navštívil Bůh!”? Jak vyhodnotíte to, co se zde děje? Je to pošetilost, něco, co vám někdo přivezl z jiné země? Nebo k vám z druhé strany závoje promlouval duchovní bratr? Jaké je vaše hodnocení? Je možné, aby tato sestra/bratr mluvili prostřednictvím tohoto muže – někoho, s kým jste se drželi za ruce po roky či eony na druhé straně závoje? Je možné, abyste cítili, že jste hopsali po vesmíru s tímto přítelem, jenž tu sedí?

.

Co Bůh chce

Vidíte, pokud jste toho schopni, že toho se týká Číslo 11, neboť právě to Bůh chce.

.

Bůh opravdu chce, abyste sami uviděli, kým skutečně jste. Statečnost a odvaha – toho je zapotřebí, jelikož tato konkrétní víra vás navždy změní. Vážně, budou tací, kteří budou sledovat vaši změnu. Vskutku, budou tací, jimž se nebude líbit. Takoví nemají rádi žádnou změnu, protože závisejí na vaší bezmoci. A může být, že jsou těmi, které ve svém životě nepotřebujete vy? To je svobodná volba. Všechno se kolem ní točí. Všechno.

.

Požehnaný je člověk, jenž sem dnes přišel hledat informace a pocítil ve svém srdci dotek Kryona. Neboť já jsem vskutku vaším partnerem v této velké zemi, přichystaným zahájit intuitivnost lásky… připraveným se soucitem zahájit odhalení a pohnout samotnou DNA v každém z vás. Přeji si říci:Vzpomeňte si na mne, vzpomeňte si na mne.” Já jsem strážce brány a uvidíme se znovu. Když přicházíte a odcházíte z této planety, já jsem tou energií, kterou vidíte jako první a poslední. Tak dobře vás znám. Jsem služebník lidstva – nikdy uctívaný, vždy připravený být vám rovným. Přemýšleli jste dnes, kdo se přišel na koho podívat? Ó, možná byste byli překvapeni.

.

Za to vám děkuji.

A tak to je.

Kryon

.

zdroj: http://www.kryon.com/

(pro http://www.reiki-centrumpraha/ přeložila Lucka K., 2007)

Pozn.: Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.