5-2010 Kryon

Devátá – léčící vrstva DNA

.

Zpráva přijata v Moskvě, 14. května 2010

Tato zpráva byla upravena (Leem a Kryonem) pro lepší pochopení čtenářů. Často se stane, že živý přenos obsahuje nějaký druh energie, která se těžce popisuje. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

 .

 

Zdravím Vás, drazí. Já jsem Kryon z Magnetické Služby.

Někteří tvrdí, že je to příliš rychlé, aby takto Lidská Bytost (Lee) překročila hranici tak, jak to vidíte. Říkají, že by to mělo trvat déle, protože jste zvyklí na starší energie. To, co vidíte teď, je člověk, který nikdy úplně nezavřel dveře svému Vyššímu Já.

.

Je to dohoda, kterou s ním mám, takže nejde o situaci, při které sedí a připravuje se, mění svůj postoj nebo žádá anděly. Já jsem stále s ním a jsem stále připravený. Někteří z Vás to viděli v lekcích, které dává, a některým je dávám já. (Kryon se usmívá.) Bavíme se o splynutí. Není to jen pro channelery. Je to splynutí, ve kterém se multidimenzionální já spojuje s fyzickým já. Je to proces, který zlepšuje intuici lidí. Je to proces, který dovoluje normálním, obyčejným lidem stát se Mistry. Neznamená to, že by věděli, co se to okolo nich děje, ale intuitivně vědí, jaký je jejich další krok – vykročit ze 3D. Intuitivně cítí, čeho se nemusí obávat. Intuitivně cítí lásku Boha.

.

Dnešní zpráva je odlišná. Bude o biologii a dokonale pasuje na to, čemu my říkáme kvantová DNA. „Kryone, proč stále hovoříš o DNA?“ ptají se mnozí. „Chceme slyšet o spirituálních věcech. Chceme slyšet o andělech. A ty stále hovoříš o chemii.“ Pokud si toto myslíte, neposlouchali jste moc pozorně.

.

Kolem každého z Vás existuje pole, které je úplně multidimenzionální. Toto pole je vytvářené 100 bilióny chemických kousků nazývaných DNA. Věda zatím neví, jak mezi sebou komunikuje a nedokáže v ní vidět ani multidimenzionální vlastnost. Nevidí ještě kvantové atributy DNA vůbec.

.

DNA „ví,“ kdo jste. Sto biliónů dvojitých spirálově uložených molekul DNA ve vašem těle, které jsou identické. Vytvářejí okolo Vás pole, které je přibližně osm metrů široké a jeho hebrejské jméno je Merkabah. Teď vidíte, že DNA reprezentuje posvátný element ve vás.

.

Krátké shrnutí

Dovolte mi udělat krátké shrnutí dříve, než budeme pokračovat s informacemi, které dnes přináším. Vy si myslíte, že DNA je chemie. A je, ale pouze 3 procenta DNA jsou chemie třetí dimenze. Zůstatek je multidimenzionální informace, skrytá ve zdánlivě náhodně uložených molekulách. Věda se na to dívá svým způsobem, protože to vnímá jako dvojšroubovici složenou z molekul DNA – nukleotidů. Když se však vědci podívají na tuto chemii, vidí pracovat jen 3 procenta DNA. Ta 3 procenta tvoří lineární systém, který vytváří všechny geny lidského těla.

.

Zbytek chemie, který představuje 90% DNA, není objasněný, protože věda  hledá stále jen lineárnost. Chtějí zkoumat věci, které očekávají ve své realitě. Dokonce i když zbylých 90% vnímají jako záhadu, nadále se koncentrují jen na ta 3 procenta, která vypadají, jako by dělala všechno. Lidská Bytost, když má lineární vědomí, vidí pouze to – lineární systémy a lineární chování. O tom vám dnes chci vyprávět.

.

Jediný způsob, jak přiblížit Multidimenzionální věci

Před čtyřmi lety jsme vám spolu s mým partnerem tady v Moskvě přiblížili všech dvanáct vrstev DNA a informace, které představují. Tehdy vysvětlil učení Kryona o DNA. V rámci tohoto vysvětlení vám dal informaci, že vůbec nejde o 12 vrstev. Namísto toho je to 12 energií, které jsou interaktivní, vzájemně na sebe působí. Takže pokud chcete vědět, co je to DNA, musíme ji rozbít na lineární systém kvůli pochopení – proto 12 lekcí.

.

Co kdybych vám přinesl zprávu celou o lásce? Kolik dílů a částí si myslíte, že má láska? Začněte si dělat seznam. Podívejte se na všechny odlišné druhy lásky, které existují, různé pocity, spletitosti – zatím je to jen studium, ne? Když někoho milujete, nepřemýšlíte nad všemi částmi, ani nepostupujete podle seznamu!

..

Když hovoříte o lásce, je to opravdu velké téma. Takže studování lásky je jedna věc a její prožívání je věc druhá. DNA se dá vysvětlit jen tak, že ji uděláme lineární, protože Lidské Bytosti dokáží přezkoumat jen to, co nepřesahuje jejich kapacitu chápat v třetí dimenzi. Dosáhli jste hranice logiky a takovéto koncepty narážejí na vaše hluché uši a hluché vědomí, takže to nemůžete chápat. Věci, které neexistují ve vaší realitě, jsou pro vás nepředstavitelné. Takže celé učení o multidimenzionálním aspektu musí být upravené do přímé linie, abyste to dokázali uchopit. Právě kvůli tomu používáme metafory a příklady a proto jsme i rozdělili multidimenzionální vlastnosti na 3D části.

.

Mezi dvanácti energiemi DNA jsou některé, které jsou pro lidstvo velmi zajímavé. Můj partner právě teď přijímá poslední strany knihy týkající se tohoto tématu. Více než pět let jsem mu tyto informace velmi, velmi pomalu odevzdával, takže je dokáže dát do lineární formy a upravit je tak, aby byly pro vás pochopitelné. Proto vás dnes chceme vzít na cestu do jedné z těchto energií DNA. Tato energie má číslo devět.

.

V lineárním učení ji budeme nazývat Devátá vrstva DNA. A hned vám musíme i říct, že nic takové jako Devátá vrstva DNA neexistuje! Je to jen zjednodušené pojmenování. Pouze kvůli učení se stává lineární. Čísla náležící k jednotlivým energiím jsou jen pomůcky, každé jedno z nich. Neexistuje žádná jedna až dvanáct. Všechny jsou spolu v jedné polévce energetické informace, kde na sebe vzájemně působí.

.

Jako příklad uvádíme číslo devět, protože tento konkrétní víkend je zaměřený na vlastnosti, o kterých chceme hovořit. Teď, můj partnere, začni pomalu. (Instrukce pro Leeho) I když jsem ti tyto věci diktoval do knihy, jsou tu nějaké nové příklady, které použijeme ve vyučovaní.

.

Posun je tu

Budeme hovořit o lidském těle a jedné jeho vlastnosti, která je pro mnohé nejzajímavější – léčení. Takže Deváté vrstvě DNA budeme říkat Léčící vrstva. Udělám, co je v mých silách, abych vám přes mého partnera vysvětlil něco, co je nevysvětlitelné.

.

Ve vašem těle se něco děje, něco, s čím jste se už narodili. Je to něco velmi starého a začíná se to opět probouzet. Na planetě dochází k Posunu. Jde o posun v Mayském pojetí a je to časový úsek s potenciálem probuzení vědomí – schopnost vibrovat na vyšších frekvencích vědomí, než kdy Lidstvo zažilo. To přináší potenciál pro vytvoření spojení s vaším Vyšším Já. Vědomí mnohých z vás je už poměrně vysoko. Začínáte zjišťovat, že je ve vás něco, co jste si nikdy neuvědomovali. A toto dnes napravím a povím vám o překrásném dvoudílném systému.

.

Síla DNA

DNA pracuje v duálním systému, což znamená, že část je lineární a část multidimenzionální. Lineární část je jednoduchá a zabírá méně než 5% celé DNA. Většinu tvoří multidimenzionální část, která je komplexní a složitá na vysvětlení. Obsahuje vaše Akášické záznamy, což je soubor energetických informací o všech životech, které jste prožili. Je tam to, co jste dostali od Plejáďanů. Je tam vaše Vyšší Já. Všechno, co nazýváte duchovno, je tam. DNA je duchovní inteligence, ale až tehdy, když vibrujete na tak vysoké úrovni, která umožňuje její plné fungování. Kvůli tomu si je většina lidstva vědoma jen třech procent DNA a druhou část považuje za nepodstatnou.

.

Dovolte nám říci, co je to zdraví a léčení. Více než 20 let na této planetě přijímáte pomalu nové nástroje na práci s multidimenzionální DNA. Léčitelé o tom vědí své! Oni vědí, co se děje léčiteli, který stojí před Lidskou Bytostí. Léčitel a pacient v jedné místnosti a oba mají pole DNA osm metrů široké. Léčitel se postaví před toho, koho jde léčit a pole se překryjí. Když spolu hovoří, dochází k přenosu informací. V tom přenosu je poznání – poznání všeho působící kvantovým, věčným (bezčasovým) způsobem. Ti dva v místnosti vědí, jaké to je, dostávají informace pomocí intuice o potřebách pacienta – z DNA pacienta!

.

Léčitel se může stát jedním z nejlepších multidimenzionálních lékařů na Zemi, protože využívá překrytí multidimenzionálních částí, které jsou navrženy tak, aby byly šikovné. Proto je dnešní medicína reaktivní. To znamená, že je to chemie vložená do těla, kde proběhne 3D chemická reakce. A je to tak dobré, jak to jen jde.

.

Je úžasné, co jste dokázali s chemickým léčením, které máte. Ale je to tak, jak to vnímáte. Nedůvěřujete šikovnosti těla. Ve skutečnosti ho alopatická medicína spíše zhanobuje, protože předpokládá, že tělo neví a potřebuje pomoc. Je to, jako kdyby tělo bylo neschopné a hloupé. A koho je možné za to vinit, když ve 3D to tak opravdu působí?

.

DNA – navržená na fungování v mnoha dimenzích

Vysvětlím vám, co je to Devátá vrstva a co je to dvoudílný scénář léčení v lidském těle a povím vám o mimořádné sebediagnostické schopnosti DNA.

.

Nejdříve se spolu podívejme na lineární část. Co kdybyste měli virus právě teď? Poví vám to tělo? Co kdyby byl nějaký orgán napadený rakovinou? Poví vám to tělo? Ne. Nezdá se vám to znepokojující? Není divné, že musíte jít k lékaři, abyste pomocí testů našli tyto problémy? Nekřičí na vás na buněčné úrovni: „Něco chybí?“ Ve skutečnosti křičí a to, co chybí, je 90% kvantových informací v DNA, která byla navržená tak, aby nejen věděla, ale aby se i postarala. Jenže to nefunguje.

.

DNA byla navržena tak, aby pracovala ve dvou částech. Méně jak 5% je lineárních a většina čeká na aktivaci. Představte si to, jako kdyby těch 5% byl genový stroj a 95% byly instrukce o tom, jak má tento stroj pracovat.

.

Část imunitního systému je lineární. To je ta část, o které víte, a je to ta část, kterou se zabývá vaše medicína. Ostatních 90 a více procent je možné aktivovat jen multidimenzionálními energiemi – energiemi, které jste v minulosti znali, ale ztratili jste je.

.

Takže toto je pradávná informace. Tehdy lidé možná nevěděli konkrétně o DNA, ale věděli, že existují esoterické principy, které dokáží léčit. Co myslíte, že jsou meridiány těla a kolik jich je? Ukáží se na rentgenovém snímku? Ne. Jsou skutečné? Ano. Je jich dvanáct. Každý z nich představuje nejjednodušší formu multidimenzionálního portálu lidského těla na přístup k „inteligenci“ DNA. Lidstvo to ví už tisíce let. Jak to využíváte ve vaší „moderní medicíně“? Nevyužíváte, protože moderní medicína to považuje za starou tradici neznalých.

.

Co je akupunktura a další systémy, které působí na meridiány? Jsou to přenosy energetických informací do moudré multidimenzionální části DNA. Pomohou tělu, aby se uzdravilo samo, s vlastními informacemi, s vlastní chemií, namísto podávání vnější chemie, jako by tělo bylo neznalé a potřebovalo pomoc.

.

Uvedu příklad, který vás asi překvapí. Zamyslete se nad homeopatií. Můžete říct, že je to chemie. Ale opravdu je? Myslíte si, že tinktura s téměř neměřitelným množstvím chemie vložená do tělesného systému je reakční? Medicínský výzkum ukázal, že homeopatie není schopná s takovou malou koncentrací zasáhnout tělesný systém. Ale je to právě naopak, protože homeopatikum je jen „informačním signálem“ pro multidimenzionální DNA. V nejjednodušší formě dává tělu informaci, aby mu pomohlo pochopit, co je třeba udělat. Je to signál záměru, který předpokládá, že DNA je chytrá a potřebuje pouze informaci a ne chemii, aby tělo sama vyléčila.

.

V Deváté vrstvě DNA je obrovské množství léčivé energie čekající na kvantové instrukce, aby systematicky změnilo vlastní formu. Protože DNA pracuje multidimenzionálním způsobem, není lehké pochopit ji logikou. Představte si skutečný kvantový efekt ve fyzice. Malé částice se chovají velmi divně. Ukázaly to nejjednodušší experimenty se světlem – jako například experiment se dvěma štěrbinami. Světlo může být na dvou místech zároveň. Světlo dokonce dokáže změnit svou formu z vlny na částici a to pouze tím, že je pozorováno Lidskou Bytostí. Co vám to poví o světle? Je multidimenzionální a šikovnější, než si myslíte. A totéž platí o vaší biologii!

.

Už je to nějaký čas, co jste o tom slyšeli. Odhalím vám nejmocnější energii, kterou má k dispozici multidimenzionální DNA: Lidské vědomí. Máte posvátné vědomí v poli DNA, o kterém jsme už hovořili. Vaše vědomí může komunikovat s buněčnými strukturami vašeho těla každý den. Posiluje to váš imunitní systém a zbavuje vás to chorob, protože energie lidského vědomí je opravdu jen „informační“ energie. Posílá informace vašemu tělu, aby se pozvedlo.
.
Dám vám pár příkladů. V roce 1987 Harmonická Konvergence odstartovala časovou vlnu, ve které se teď nacházíte. Posun vědomí, který byl předpovězen před dávným časem, je před vámi a vy tu sedíte po více než dvaceti letech. Téměř každý, kdo mohl přijít na setkání, jako je toto, ví, že právě to se teď děje. Podívejte se na sebe dnes. Teď se podívejte na období před třicet lety (mluví na Ruské publikum). Něco se stalo, že? Jaksi se staré a tuhé vědomí pozdvihlo a změnilo – a to stejné se stalo s vašimi životy. Toto všechno je součást scénáře, o kterém jsme hovořili roku 1989.

.

Stalo se i něco dalšího, téměř se otevřel portál. Můj partner Lee se stal vědomým. Byl inženýr a musel otevřít svůj tvrdošíjný 3D mozek a to i přesto, že 40 let tvrdil, že channeling je směšný nápad. Povím vám, jak jsme toho dosáhli: Zamilovali jsme ho do toho. (Kryon se směje,) Nemohl odmítnout energii a důkaz lásky Boha v ní, když k němu promluvila na úrovni DNA.

.

Mnoho dalších věcí se stalo ve stejném čase. Učitelka Peggy před vámi pravidelně přednáší (Peggy Phoenix Dubro). Dostala vizi o jakémsi vzorci kolem lidského těla. Bylo jí řečeno, že jde o kvantový vzorec, že je multidimenzionální. Začala pracovat s Lidskou Merkabou. Ten vzorec vypadal jako mřížka. Postupně dostávala informace o tom, jak tato Vesmírná Mřížka pracuje. Její informace se staly multidimenzionálními instrukcemi na uvedení DNA do rovnováhy.

.

Takže práce s energií se stává jedním z atributů, které promlouvají k devíti desítkám procentům DNA. Tato nová energie skutečně může být braná jako „informace pro DNA.“ Je možné ji a nebo její výsledky nějak měřit? Odpověď zní ano a zrovna nedávno byla vědecky potvrzená právě tady v Rusku. Takže práce s energií mění biologii!

.

Devátá vrstva

Devátá vrstva DNA je léčící vrstva, ale musí pracovat spolu s první vrstvou DNA, která je chemickou 3D vrstvou v podobě dvojšroubovice. Musí! Můžete být multidimenzionální kolik jen chcete, ale když jdete léčit svoje tělo, chcete to vidět ve vaší realitě, ne? Multidimenzionální část musí pracovat s 3D částí – genovým strojem. Najednou začne devátá vrstva pracovat spolu s první. Když je dáte dohromady, dostanete 10. V numerologii se 10 redukuje na 1. Začátek a konec, dokončení a obnovení. Pracují spolu na ukončení staré informace a počátku nové.

.

Mezi vámi je slavný Lemuřan, který je přestrojený za lékaře a výzkumníka DNA. Probudil se ve stejné době jako učitelka Peggy a můj partner Lee. Sedí tu dnes přede mnou. Vím, že jen znovu objevuje to, co už dávno ví. Přináší vám multidimenzionální fyzikální vynález, který komunikuje s multidimenzionální částí DNA.

.

Chtěl bych vám toto objasnit. Existuje několik možností komunikace s touto částí DNA. Lidské vědomí je nejsilnější z nich a stane se i nejefektivnější, když lidé odejdou ze 3D. Práce s energií je na druhém místě a stává se na planetě stále oblíbenější. Starodávné metody jsou jednoduché a jsou známé už mnoho let. Potom je tam základní fyzika. Poslechněte si, jak to funguje.

.

Jak může fyzikální vynález ovlivnit multidimenzionální, inteligentní DNA? Existuje jen jeden způsob: samotný vynález chápe záměr vynálezce. To je něco tak velmi nezapadající do 3D, až se z toho hlava točí. Ale kvantová fyzika je taková. Pokud světlo dokáže změnit svou formu, protože je pozorované Člověkem, je tak divné, že vynalézavé vědomí lidského mozku může být ovlivněné záměrem a nebo účelem? Takto to funguje! Proč byl Tesla tak výjimečný nelineárním způsobem? Protože jeho mozek byl naladěný na nelineární záměr. Věděli jste, že objevil nastavitelnou hmotu? (To je Kryonův popis antigravitace.) Můžete udělat objekty těžšími anebo lehčími nastavením hmoty. Dělá se to pomocí magnetismu. Ale nedokázal to kontrolovat, protože tehdy ještě neexistovaly počítače. Ale jeho mozek byl naladěný na multidimenzionální frekvence a ty mu dávaly schopnost „přemýšlet nad rámec normálního“.

.

Lidské vědomí, které vám přinese multidimenzionální vynález, je protknuto každým aspektem tohoto vynálezu. Je těžké to vysvětlit. Vnímejte to jako energetický otisk vynálezcova záměru v kovu, ze kterého je vynález sestrojený. Nezáleží na tom, jak se používá, protože oslovuje DNA a DNA reaguje na tuto informaci.

.

Multidimenzionální stav není lineární, takže můžete zahodit všechny pokusy pochopit ho logikou. Můžete zahodit výpočty, které jste se naučili ve fyzice, zvlášť ty, které se týkají energie všeobecně. Například zákon obrácených čtverců je zcela 3D zákon. V multidimenzionálním stavu ale stačí málo. Někdy se zdá, že se energie násobí. Důvodem je, že multidimenzionální energie je ve skutečnosti přenos informací.

.

Přehlídka buněčných struktur

Když v lineárním chemickém stavu smícháte nějaké dvě chemikálie, nastane reakce, které chcete dosáhnout. V multidimenzionálním stavu dáváte jemné instrukce. Chci vám ukázat buněčné struktury. Chci vám ukázat podání ruky.

.
Představte si buněčnou strukturu – je krásná a má uhlazený vzor. Buněčná struktura se, stejně jako DNA, skládá ze dvou částí. Jedna část je lineární, druhá multidimenzionální. Podívejte se na ni pod mikroskopem a uvidíte jen lineární, chemickou část. Neuvidíte multidimenzionální, neviditelnou část, i když je stejně reálná jako vaše 3D. Je skutečná jako celá chemie. Můžete ji vidět jen když máte multidimenzionální mikroskop. Není esoterická, je skutečná. Je to překrásná buněčná struktura, která existuje v mnoha dimenzích.
.Teď se podívejte na jednoduchý diagram, který znázorňuje, jak pracují buňky. Podívejte se na způsob, jak se navzájem přitahují. Jsou inteligentní. Ve skutečnosti jsou tam věci, které jsem vám neukázal. Je tam množství otvorů a vyvýšených částí, které vytvářejí jamky. Jedna buňka hledá druhou buňku a když k sobě pasují jako zámek a klíč, spojí se a rozdělí s použitím systémových informací, které jim dají informace o výtvoru. Takto vytvoří chemii života. Jsou připravené rozdělit se, regenerovat. Vidí navzájem svoje polaritní vzory.

.
Jak to funguje
Drazí, existuje jedna multidimenzionální vlastnost, která se jmenuje magnetismus a já jsem jen náhodou Mistrem Magnetismu. Pravděpodobně si myslíte, že informace o magnetismu se týkaly Země. Ne. Je to o DNA. Buňky jsou magnetické – nejen magnetické, ony jsou komplexně magnetické. Každá jedna. Biologie díky tomu kvete. Jedna buňka vidí magnetický vzor druhé a jako zámek a klíč zapadnou do sebe. Vědí, co dělat. Přiblížím vám běžný scénář. Okolo jde virus, moudrý, magnetický! Virus je též biologie a je též multidimenzionální. A má i DNA. O tom nikdy nepochybujte. Má i program a inteligenci. Ve svém jádru má pud sebezáchovy přesně jako vy. Sledujte: připojí se šikovně k buňce. Jak? Tak, že napodobí magnetismus zdravé buňky, která tam patří! Je šikovný a moudrý.

.

Hostitelská buňka je lstí přinucena k tomuto podání rukou a tím pádem se spojí. Najednou je virus vevnitř. Je v systému a může se začít rozvíjet a replikovat. Teď si povíme, jak vypadá 3D reakce těla. Jakmile jsou buňky spojené, chemie buňky ví, že byla oklamána. Když je virus vevnitř, nemůže se už nadále přetvařovat. Tak hostitelská buňka pošle pro pomoc. Tu přichází armáda! Obrovské buňky bílých krvinek, navržené na boj s nemocemi a zabíjení vetřelců, se hrnou dovnitř. Bílé krvinky dorazí ve skupině. Přijdou tam, ale virus je pro ně zcela neviditelný! Nedokáží ho vidět, protože napodobuje normální buněčnou strukturu pomocí magnetismu, který dokáže duplikovat. Bílé krvinky nevědí, co dělat! Dostaly signál, že něco není v pořádku, ale nedokáží odhalit nepřítele.

.

Uvedený scénář poukazuje na to, že je něco špatně v tom, jak tělo pracuje. Teď vám ten příběh dopovím. Najednou přichází interdimenzionální soubor informací. Možná jste vy oslovili mřížku – své vlastní kvantové pole – systém navržený tak, že s ním můžete projít procesem krok po kroku. A nebo možná vibrujete na dost vysoké úrovni a tak to nepotřebujete dělat. Můžete přímo hovořit ke svým buňkám bez jakékoliv 3D struktury. To je dobře. Dělají to všichni Mistři na planetě. Ale možná došlo k multidimenzionálnímu zásahu a inteligentní DNA dostala instrukce. To je to, co dnes chybí, i když lidé velmi dlouho vědí, jak se to dělá.

.

Teď si zopakujme celý příběh. Máme buňku, celkově zdravou, připravenou na podání si ruky při dělení. Přichází virus, přesně jako předtím. Ale tentokrát máme dodatečnou informaci od DNA. Hostitelská buňka teď dokáže virus vidět! Dostala informaci, která říká: „Když vidíš přicházet virus, změň svůj magnetický vzor.“ Virus přijde k buňce jako předtím, ale tentokrát tam není žádný zámek a klíč. Tentokrát nenastává žádné podání rukou za účelem dělení. Buňka křičí na bílé krvinky. Ty opět přicházejí, ale tentokrát dokáží virus vidět, protože nebyl schopný dostat se do hostitelské buňky. Okamžitě ho zničí.

.

To ale není všechno. Jak vidíte, DNA je inteligentní. Je kvantová a proto odešle signál systému. Devátá léčící vrstva předstoupí a změní magnetismus 100 biliónů kousků a částí Lidského těla, kompletní systémové instrukce DNA najednou změní. Virus nemá žádnou šanci. Celé tělo to ví. Devátá vrstva je vaší nejlepší obranou proti většině agresivních nemocí známých lidstvu, dokonce i těch „nevyléčitelných.“ Interdimenzionální síla přepsala program, který umožňuje buňkám bránit se.

.

Rakovina je agresivní a oklame tělo tak, aby ji přijalo. Tělo ji nevnímá jako růst porušující rovnováhu. Dokonce ani nepošle pro pomoc. Pravdou je, že Devátá vrstva je navržená tak, aby ji viděla a zastavila. Ale bez souboru nových instrukcí pro existující DNA to nefunguje. Je potřebné, aby se do procesu zapojilo lidské vědomí. Slyšeli jste už o spontánním vyléčení se? Byli byste si někdy mysleli, že vám povím, jak je to možné? Není to žádná záhada. Lidská Bytost přepíše instrukce do DNA!

.

Jak vytvoříte nový vzor buněčné tkáně? Tak, že změníte magnetickou strukturu. Existují systémové instrukce, které odevzdáte buněčné struktuře na vytvoření nové tkáně, jaké jste nikdy předtím neměli. Říkal jsem vám o tom už mnohokrát a dnes to tu máme zas. Přijde den, kdy vám opět doroste noha nebo ruka. Jak? Všechno, co potřebujete, je dát DNA nové systémové instrukce. Staré instrukce říkají, že se to dá udělat pouze v děloze. Změňte instrukce!

.

Konec konců, poznáte tajemství, která znali dávní lidé. Opravdu žili stovky let? Mnozí ano. Znali tvoření mimo 3D. To, co moderní medicína považuje za mýty a hloupé pověry je interdimenzionální mechanismus. Je načase přehodnotit realitu, ve které žijete. Když fyzici tvrdí, že existuje 11 dimenzí v jádře každého atomu, proč jste se rozhodli, že jen čtyři z nich pracují? Proč nepřijmete fakt, že ve vašem těle je energie (Deváté vrstvy), která pracuje spolu s vaší 3D biologií a je připravená pracovat pro vás? V současnosti to moderní medicína ignoruje. Raději vás zahltí chemií, která vám způsobí rozsáhlé škody, než by pracovali se systémem systematických instrukcí.

.

Posun, ve kterém se nacházíte, vám dává možnost opět pracovat s multidimenzionálními částmi vaší DNA. Dělali jste to před dávnými věky a ztratili jste to. Teď je to opět na stole a část vaší populace to brzy přinese pro zbytek světa. Máte 12 vrstev DNA. Bavili jsme se jen o jedné vrstvě. Zamyslete se nad nástroji, které máte!

.

Lidské Bytosti, jste tu na Zemi, abyste vykonali svoji práci. Je toho tolik, co se teď děje a tolik dobrých novinek. Možná jsme dnes byli příliš vědečtí, ale tato zpráva byla pro tuto skupinu. Všechny channelingy jsou zveřejněné, ale tento byl pro tuto skupinu. (Moskevský seminář.) Co můžete dělat se svými buňkami? Podívejte se na sílu, kterou jsem vám popsal. Věděli o ní pradávní lidé, věděli o ní obyvatelé Lemurie, teď o ní víte už i vy.

.

Budoucí generace o ní jednoho dne budou vědět všechno, všechno ve jménu nové vědy, která objeví multidimenzionální zařízení, které propojí s lidským vědomím. Je množství Lemuřanů v této místnosti a každý z nich ví, že jsem vám právě dal tajemství Chrámu Omlazení. Obyvatelé Lemurie neměli počítače. Neměli žádné nástroje moderní vědy, které máte vy. Ale věděli všechno o Deváté vrstvě, protože měli informace o kvantovém léčení, které byly intuitivní. A ty se ve vás znovu probouzejí.

.
Jste větší než si myslíte. Je to nádherné. Máte v sobě mistrovství. Máte v sobě Lásku Boha!
.
A tak to je.
KRYON

 

.

Zdroj: http://www.kryon.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do slovenštiny přeložila Danuša (http://www.vzostup.sk/). Ze slovenštiny do češtiny přeložila Šárka M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět