5-2010 Kryon

Tajemství Mistrovství

Zpráva byla přijata živým channelingem v Moskvě, Rusko, 15. května 2010

Zpráva byla přepracována (Leeom a Kryonem) pro lepší pochopení čtenářů. Často se stane, že živý přenos obsahuje nějaký druh energie, která se těžko popisuje slovy. Užijte si tedy toto poselství přijaté v Moskvě, 15. května 2010

 .

Zdravím, vás milí přátelé,

.

jsem Kryon z Magnetické služby.

Jak říká můj partner, lineární čas běží rychle a my jsme teď na konci dvoudenního semináře (předcházející channeling nese název – „Devátá – léčivá vrstva DNA“ z 14. května 2010). Energie nazývaná Kryon není jen lineární. Ve skutečnosti představuje energii a to nikdy není to samé jako entita. Obsahuje charakteristické vlastnosti, které byste očekávali, ale nikdy to není to samé. Pokud jste si všimli, intenzita této energie roste, když Člověk (Lee) umožní otevření brány k vědomí. Největší část tohoto procesu je na vás, protože nemůžete přijímat žádnou z těchto energií, dokud si nevyzkoušíte, co dělají ve vašem vlastním vědomí. On otevírá dveře nejvíc, jak se dá a díky tomu mohou informace procházet přes váš osobní posvátný portál. Když můj partner channeluje, informace prochází přes jeho Vyšší Já a to je to, co teď vidíte. Je to jeho styl, to co dovolil, co přijal svým vědomím. Vás žádám, aby jste udělali to samé. Vytvoří to potom další energii, které se říká „třetí jazyk.“ Vzpomínali jsme na tento proces už mnohokrát. Je to proces katalytické (působící jako katalyzátor, urychlující) energie.

.

Je důležité, že slyšíte tento hlas. Všimli jste si toho? Dokonce i když nerozumíte tomuto jazyku. (Lee mluví anglicky a je překládáno do ruštiny.) Zvuk je tvořený vibracemi ve vzduchu a katalytickým jazykem ducha, to je energie přítomná v této místnosti. Je to cítit a plyne to na povrchu všeho, co vnímáte jako zprávu, která tu je a je lineární.

.

Takže to je to, co teď cítíte drazí, když si dovolíte to cítit. Vysoko intelektuální lidé a akademici, kteří zde jsou, si můžou vybrat, že nebudou cítit. Mohou si vybrat potlačení všech emocí. A pokud je to váš případ, nikdo vás neodsuzuje. Ale v tomto procesu si vytváříte bariéry mezi sebou a překrásnými věcmi. Kdo z vás dokáže otevřít portál a přijímat tuto jednoduchou zprávu? Ti, kteří přijmou všechny předávané energie – a některé z nich mohou být skutečně léčivé.

.

Nebude to dlouhý channeling. Místo toho to bude sladká tečka za dvěma nádhernými dny. Co si vezmete z těchto našich společných dvou dní? Vzpomínky? Možná něco víc? V multidimenzionálním stavu dokážete vynést energie ven z těchto dveří, které jste sem nepřinesli. Tyto energie jsou přiměřené, lehké a mohou měnit život, pokud je považujete za informace o tom, kdo ve skutečnosti jste.

.

V procesu channelování učí moje informace mistrovství. To je to, co prochází mnou do mého partnera. Během 21-ti let jsme se to učili na různých úrovních, různými způsoby a pomocí různých předmětů. Celé je to o otevření dveří a vidění „svého Vyššího Já.“ Lekci, kterou vám dnes můj partner přinesl je jednou z těch, kde vám dáváme koncept, který ukazuje, jak omezené je vaše myšlení (předsudky). Dokonce i s předsudky jsou mnozí z vás připraveni otevřít multidimenzionální dveře. Takže ve zbylé chvíli vám povím jednoduchou zprávu. Budu jí říkat „Tajemství mistrovství.“

.

Je to „implantát“?

Co to pro vás ve skutečnosti znamená? Kdo je pro vás Mistrem? Je možné, abyste změnili sebe na úroveň, kdy můžete o sobě říct „jsem Mistr?“ Co to znamená pro váš život? Někteří z vás hledají odpovědi v Kryonově práci. Před 21-ti roky jsem vám dal koncept energie, která se nazývá „implantát.“ Teď mi můj partner řekl, že to není dobré slovo, protože mnoho lidí věří, že to je ďábelské dílo. Prověřil jsem to z mnoha stran a vyzkoušel ho. „Co to je?“ ptali jste se. Někteří se ho báli a mnozí ho nepřijali, nezjišťovali, co by to mohlo znamenat. Někteří dokonce spálili Kryonovy knihy.

.

To je přesně ta reakce, kterou jsme chtěli - k velkému zděšení mého partnera. Bylo to přiměřené, protože když to lidstvo přijme, začne se proces zjevení Stvořitele. Po všech těch letech bychom to definovali jako „implantaci svolení k Posunu“. Možná to někteří z vás věděli. Možná jste dali duchovní svolení a věci se začaly měnit? Mnozí to udělali. Možná jste jedním z těch, kteří toto udělali a sedíte zde a teď víte, že: „Tento implantát musí být tajemstvím mistrovství, protože nastartoval obrovské změny ve mně a dnes tu sedím s kompletními informacemi o mé duchovní cestě. Kryone, je toto tajemství mistrovství?“ Není. Je to jen intuitivní krok. Implantát byl dobrým krokem pro začátek, protože rozvinul to, o čem jste tolikrát slyšeli - čistý záměr vzestoupit a umožnit duchovní změny.

.

Má to něco společného s Vyšším Já?

„Potom je to pravděpodobně povědomí o Vyšším Já, ne? To musí být ono, Kryone. Mám pravdu?“ Někteří z vás, metaforicky řečeno, máte otevřené dveře do svého srdce a jste sladěnou třídimenzionální částí sebe s multidimenzionální částí Boha. To je hlavní posun a někteří z vás jsou dnes velmi odlišní oproti tomu, jací jste byli na začátku duchovní cesty. Jste tak jiní! Cítíte to a víte to. Věříte, že jste se možná dotkli části svého Vyššího Já. Můžete dokonce cítit, jak se mění vzorce ve vašem životě, o kterých jste si mysleli, že se nikdy nezmění a měli jste pravdu. „Tak to musí být ono a musí to být tajemství mistrovství – spojení s Vyšším Já. Správně, Kryone?“ To také není ono, ale je to velmi důležité. Je to jedna z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat. Přinesli jsme vám množství zpráv o tomto tématu a mnoho let jsme vás nabádali, abyste to udělali.

.

Mohli byste být větší, než si myslíte? Dokážete dnes otevřít svoje srdce? Poslouchejte. Dovolte mi položit vám otázku. V této kultuře, v této společnosti (Moskva), by byla odvážná věc být v tento večer milovaným, že? Co když uvolníte ostražité srdce na dostatečně dlouhou dobu, abyste tu něco cítili? Co by vám to udělalo? Slibujeme vám, že když otevřete chráněné oblasti sebe samého, jenom na chvíli a přijmete to, co přichází, můžete je potom znovu zavřít, když se vám tato energie nebude líbit. Je bezpečné udělat to právě teď. Můžete to udělat?

.

Souvisí to s DNA?

Jaké je tajemství mistrovství? Někdo říkal: „Musí to vyžadovat nejnovější Akášické učení za poslední dva roky, Kryone, slyšeli jsme, co jsi říkal o Akášických záznamech v buněčné struktuře. Dokonce jsi o tom napsal i knihu!“

.

Skutečně, to je úžasný dimenzionální nástroj, který působí, že minulé životy už nejsou minulostí. V této nové energii se mohou Lidské Bytosti ponořit do metaforické polévky energií minulých životů a vzít z ní to, co potřebují v každodenním životě. Dnes může Lidská Bytost jít dovnitř a vzít si z minulosti to, co potřebuje. Můžete vytvořit kvantový stav s inkarnacemi, které jste prožili a zažít tak multidimenzionální zkušenost s časem, duchovně vstoupit a získat to, co potřebujete. Vy jste žili tyto energie a stále vám patří. Můžete přijímat všechno klidně. Můžete odstranit drama ze svých životů a dokonce vyléčit buněčnou strukturu. To je jeden z nejmocnějších nástrojů o kterých jsme hovořili s lidstvem. Já jsem pouze otevřel dveře konceptu vytahování z Akáše v posledních dvou letech. Jaký to koncept! Přemýšlejte o jeho síle. Jen mistři to umí udělat v minulosti.

.

„Takže to je ono, Kryone? To je to o čem ve skutečnosti hovoříš? Toto je tajemstvím mistrovství, ano?“ Ne. Je to nový koncept pro vás a je dobrý, ale není tajemstvím.

.

Teď vidíte, proč to nazýváme tajemstvím. Protože, když vám povím, o co jde, začnete si myslet: Hmm, to je příliš jednoduché – a nezní to jako tajemství.“ Takže, pokud vám to připadá jednoduché znamená to, že to může udělat každý z vás, správně? Je to skryté a není tak lehké dosáhnout toho.

.
Je to nová informace o intuici?

„Že by to bylo to, co jsme se učili o síle intuitivního myšlení? Kryone, hovořil jsi o intuici jako o novém nástroji, který se stává mapou schopnosti spolutvoření, jako multidimenzionální anténa, která může cítit potenciál budoucnosti. Je to tak?“

.

Intuice je novým nástrojem, umožňujícím vám vědět, kdy se otočit doleva a kdy doprava a jak konat v určitém čase na základě energie, která je před vámi. Je to nádherný nástroj, protože ctí proaktivní přístup, nahrazuje pasivní/neaktivní „nechat jít a nechat Boha“ (aby vyplnil svou vůli pozn. MK – anglický výraz je: letting go and letting God) energii minulosti, kdy jste seděli a čekali na odpověď. O všech těchto nástrojích nevěděl každý, ale já jsem vám je dával dlouhou dobu. Intuice je ve skutečnosti mapa, kterou můžete používat v každodenním životě, abyste dali životu smysl. Není to něco, co vám ukáže budoucnost, ale spíše něco, co vám ukáže bezprostřední směr, když dosáhnete bodu, ve kterém takovouto pomoc potřebujete. Představuje energii všech vašich průvodců, kteří jsou s vámi po celý čas, vědomí toho, čím vším jste. „Ano! To musí být ono, protože mistři, kteří kráčeli po Zemi měli tuto schopnost! Kryone, je to ono?“ Ne.
„No tak potom to musí být něco, co by nás ani nenapadlo. Musí to být celé o tom, co jsi nás učil o Deváté vrstvě DNA. To bylo včera a jsou to naše nejnovější informace.“

.

To byly skutečně významné informace. Teď se můžete připojit na trojdimenzionální a multidimenzionální část svého imunitního systému a vytvořit si zdravé tělo. Vysvětloval jsem to včera večer. „Tak je to ono Kryone? To musí být ono. Už nic dalšího nezůstává.“

Ne, moji drazí, ani toto není ono.

.
Tajemství Mistrovství

Lidské Bytosti mají tendenci dívat se na seznamy a jednotlivé stupně schodů, žebříky a procesy. Všechny tyto věci jsou potřebné v 3D, protože tímto způsobem se lidé posouvají z jednoho bodu do druhého. To je lineárnost vaší reality. Je to také pomoc při učení a dává to smysl, můžete vytvářet seznamy všech těchto věcí a hledat v nich tajemství. Ale nejsou tam. Místo toho tajemství mistrovství skrývá každou položku z tohoto seznamu a není to něco, čeho byste mohli lehko dosáhnout nebo si zapamatovat.

.
Je těžké napsat definici, ale můžeme se o to pokusit. Nazývá se to sebeláska. Dokážete milovat sebe? Dokážete se zamilovat do tváře, kterou vidíte v zrcadle? Dokážete se na sebe podívat jako na božské a překrásné bytosti? Okamžitě si povzdechnete a povíte: „Tak to je lehké. Samozřejmě, že dokážeme. Mohu to udělat.“ Ale neděláte to, že?

.

Zkuste si na chvilku představit, že vaší úplnou podstatou je malé dítě. Představte si, že nejvnímavější část vás, jádro duše, má pocity dítěte. Co byste řekli tomuto dítěti, drahé lidské bytosti, drazí dospělí? Dovolte mi říct, co vás slyším říkat k dítěti ve vás:

.

Jsi ošklivé. Nejsi hodné. Nikdy to nedokážeš! Život na Zemi se může zlepšit, ale ne dost rychle a mimo to, tebe se to už nebude týkat, protože nebudeš žít tak dlouho. Tu práci udělá někdo důležitější než ty. Ty to nikdy neuděláš.

.

Řekli byste to dítěti? Řekli byste to dítěti, které se na vás dívá nevinnýma očima, ve kterých se odráží jeho pocity? Vy jste šéf a není tu nikdo další, kdo by vás poslouchal. Řekli byste to? Samozřejmě, že ne. Ne! Tak proč to říkáte sobě, drazí? Protože to je to, co my slyšíme. Nevinné dítě je vaším středem a čeká na tajemství mistrovství. Je to nádherná energie lásky, která se nepřestane dívat na vaše vlastní tělo a na vědomí a čeká odpověď. Co uslyší?

.
Představte si, že jste malé dítě. A posloucháte tato slova:
„Ó, jaké jsi nádherné. Máš v sobě Stvořitele! Vidím to ve tvé tváři, maličký andílku. Vidím semínka Božích jisker v tvém srdci! Wow! S touto energií dokážeš všechno! Jsi úžasné!“

.

Jak by na to zareagovalo malé dítě, naši drazí? Smálo by se, radovalo by se a vzalo by si sílu těchto slov. Tato slova ho milují!

.

„Vážně? Vidíš to tak? Děkuju ti!“ Potom by dítě vyšlo z místnosti a vědělo by, jak zacházet se sebou a s ostatními. Tato pravda potom působí a zvětšuje se každým dnem, kdy dítě chodí po Zemi. Bez pochybností se posunuje na novou úroveň a pomáhá všem okolo sebe i samotné Zemi.

.

Co kdybyste toto mohli udělat se sebou? Co kdyby tohle byl ten rozhovor, který by jste se sebou vedli každý den vašeho života? Jak byste to nazvali? Říká se tomu zamilování se do sebe. Teď to nevypadá tak jednoduše, že? Chystáte se změnit svoje myšlenky, že? Co kdyby k vám někdo přistoupil a zeptal se: „Jak se máš?“ Mluví k dítěti.

„Cítím se úžasně, protože jsem velkolepý Mistr!“ Mohli byste to říct, ale neřeknete, že? Ne.

Lidé se naučili, že když budou negativní, dostane se jim pozornosti.

.

„Jak se dnes máš?

„Zle.“ (Okamžitá pozornost). Přimícháme do toho nějaké drama:

„Proč?“

„Protože se něco stalo.“

„Co se stalo?“

„Bylo to tohle, bylo to tamto… špatné věci.“

.

Vidíte, poslouchal jsem, jak lidé komunikují. Žiji s vámi. Věděli jste to? Jsem součástí tvořivé energie, která vás po celou dobu obklopuje. Vím, kdo jste. Vím, kdo tu je. Poslouchejte tato slova, když vycházejí z vašich úst. Často je to špatný návyk, ale mluví to k buňkám, protože ony to slyší! Tvoří to negativní energii. Je tam nějaká radost? Obvykle ne. Jak tam není, potom tam není ani žádná sebeláska.

.

Kdo by chtěl hovořit s někým, kdo si stěžuje nebo s někým, kdo stále zažívá nějaké drama? Vyhledali byste takovou osobu, kdybyste potřebovali pomoc s duchovním hledáním? Mnozí z vás tvrdí, že jsou duchovní a přitom žijete s temným oblakem, který váš obklopuje po celou dobu. Jak je to možné?

.
Všechny věci, které jsem tu dnes zmínil, jsou jen průběhem procesu. Můžete mít tolik akademických a intelektuálních informací, kolik unesete, ale když nemáte radost, nejsou ničím jiným, než knihou plnou slov, která zůstala nepřečtená.

.

Pravděpodobně nakonec dostanete kus papíru, který oznamuje, že jste ukončili studium a že chápete všechno, co Kryon učí. Ale andělé okolo vás budou nešťastně plakat, protože jste nikdy nepochopili to malé dítě ve vás. To je tajemstvím mistrovství – pochopení citu sebelásky a energie, která ho vytváří.

.
Chtěl bych, abyste si na chvíli představili vašeho oblíbeného Mistra. Kdo to je? Možná Ježíš? Možná Ježíšova Matka? Možná je to prorok Mohamed? Nebo Buddha? Možná je to guru jako například Paramahansa Yogananda? Možná je to někdo z nich. Na tom nezáleží, protože oni všichni přinesli lidem v jejich kultuře stejnou zprávu – Jednotu lidstva a lásku Boha uvnitř. Tak si je představte před sebou.

.

Podívejte se jim do tváře. Co vidíte? Vidíte Lidskou Bytost smířenou se sebou. Čím jsou Mistři známí? Klidem, trpělivostí, absencí dramatu, láskou a pochopením – všemi těmito věcmi. Myslíte si, že to přichází díky intelektuálnímu úsilí? Co jste se dozvěděli o jejich životech? Pravděpodobně to, že tam, kam vstoupila jejich noha, začaly růst květy. Jejich tváře září jako slunce a doprovází je malé děti. Dokonce i zvířata vědí, kdo jsou! A to všechno proto, že jsou zamilovaní do Boha ve svém nitru. To je tajemství mistrovství. Pokud s tím máte problém, dám vám pomůcku.

.
Podívejte se na tvář v zrcadle a vnímejte krásu Boha v sobě. Zatímco se na sebe díváte, milujte ho. Pomalu začnete milovat sebe. Máte odvahu být dnes takhle milovaní? Máte odvahu otevřít svoje srdce a cítit to? Proč ne? Čeho se bojíte? Myslíte si, že vás to bude bolet? Je to společensky nevhodné? Vaše skutečná rodina je zde před vámi, neviditelná.

.
Toto je Kryonova výzva, v tomto čase a na tomto místě. Část Stvořitele je před vámi (Kryonova energie). To je to, co slyšíte a cítíte v třetím jazyce. Někteří z vás to cítí dokonce i při čtení této zprávy a vy se divíte, co to je. Je to způsob, kterým se projevuje pravda, když jsou vaše dveře otevřené! Ti s otevřenými dveřmi vědí, že je to skutečné.

.

Je to potvrzení energie, která je zde přítomná. Někteří z vás, kteří jsou dnes zde, mohou vidět barvy na jevišti okolo mého partnera a vědí, že to nemůže být podvod nebo umělý výtvor. Stejně tak nemohou být podvodem ani zjevení, která se dějí, ani uzdravení, ke kterým zde došlo. Odejděte odsud jiní než jste přišli. To je sebeláska. To je to, co mají Mistři a nemůžete se to naučit po krocích nebo intelektuálním myšlením. Musíte se tím stát.

.
A tak to je.
KRYON

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do slovenštiny přeložila Danuša (http://www.vzostup.sk/). Ze slovenštiny do češtiny přeložila Jitka V. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.