5-2020 Kryon

Dělám to správně?

.

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Seattlu, Washington, 9. května 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pokud si pozorně poslechnete dnešní poselství od všech channelerů zde přítomných (Kryon má na mysli, dr. Amber Wolf a Marilyn Harper, které channelovaly před ním – pozn. překl.), rozpoznáte několik společných témat. A jedním z nich je komunikaceEnergie, ve které nyní jste, vyžaduje pozorný poslech. Přesto je pro mnohé z vás těžké vědět, co to vůbec znamená.

 

Vrátím se k tématu závoje. Toto je název, který jste dostali a který jste si sami pro sebe vyvinuli, jako zeď, která vás odděluje od nás. A už jsme vám dříve řekli, že se jedná o zeď vaší reality, nikoli o zeď skutečnou. Pro vás je to jako skutečná bariéra, protože jste ve 3D a žijete v lineární dimenzi, kterou prožíváte a znáte už celé věky. Pokud však překročíte tuto dimenzi, dostanete se k multidimenzionalitě, což je zas pro nás skutečný svět. Součástí rozvíjející se lidské mysli je stávat se duchem, který proniká za tuto 3D realitu. Také jsme vám řekli, že jste na to vybaveni.  Myšlenkou bylo, že poté, co překročíte rok 2012, což jste učinili, se začne aktivovat multidimenzionální část vaší DNA a že nakonec vytvoří v lidech multidimenzionální vědomí.

 

Chci, abyste věděli, pokud už to netušíte, že myšlenka dimenzionality, ve které se nyní nacházíte, je určena pouze vám a nevztahuje se na žádné jiné bytosti v této galaxii, ze které pocházíte. Pro mnoho forem života v této galaxii existují multidimenzionální reality, které přicházejí s evolucí a to nejen díky vynálezům, ale také prostřednictvím vědomí a myšlení. Prorazíte k věcem, které už nejsou trojrozměrné. A až to uděláte, pak také najdete nás. Ale v tuto chvíli je to tak, že tato zeď, tato bariéra stále brání komunikaci. Všechny semináře a workshopy se téměř vždy zabývají otázkou, jak porozumět tomu, co říká druhá strana, jak se spojit se svou innate, jak naslouchat, jak channelovat, jak se dostat skrz tento závoj a porozumět tomu, co tam je.

 

Dnes tohle vše předám v malé lekci, kterou potřebujete slyšet. Jedna z mnoha otázek, kterou stále kladete, pokud máte duchovní mysl nebo se pokoušíte proniknout tímto závojem, zní: „To všechno slyším, chápu a věřím tomu a opravdu chci být v kontaktu s těmito esoterickými věcmi, včetně mého vyššího já, které se zdá být v této vyšší dimenzi. Opravdu to chci, ale mám problém, že nemohu říci, zda to dělám správně nebo ne. Nedokážu ani říct, jestli cokoliv dělám správně nebo ne.“

 

Tato otázka často zaznívá od těch starých duší, které jsou na prahu porozumění, které chtějí pokročit dál, které prostě chtějí víc. Začínáte chápat a věříte, že to vše je skutečné. Co když je lidstvo v současné době na kolenou, ale je připraveno se znovu vzpamatovat? „Ale jak mám vědět, že to dělám dobře? Jak mám vědět, že z toho dobře vyjdu? Co mám udělat?“ Nerozumíte základnímu předpokladu mezi vámi a námi, prostě ho nechápete. Předám vám to znovu.

 

Vaše trojrozměrnost vás drží v krabici. A tato krabice je tak úplná, že když vysíláte své modlitby do nebe, nevíte, kam jdou. Možná se odrazí zpět, možná budou vyslechnuty, možná ne, mluvíte s Duchem a možná vás slyší, možná ne. Nevíte to. Nedostáváte zpětnou vazbu, jakou byste možná chtěli. Drazí, odpověď vždy existuje – je jen otázkou, jak ji slyšíte nebo ne. Chci vám něco ukázat, nakreslím vám malý obrázek, jaký neočekáváte. Povím vám příběh.

 

Příběh je o tom, že si malé dítě hraje s kostkami. Dítě je však svou hrou a učením frustrováno. Pokouší se umístit různé dílky do odpovídajících otvorů, které se liší velikostí a tvarem. Dítě se tedy pokouší vkládat kostky do odpovídajících otvorů, aby se tím něco naučilo o velikosti a tvarech. Ale v tomto příběhu – aha! – existuje závoj. Dítě drží kostku v ruce, ale protějšky s otvory jsou na druhé straně závoje. Takže dítě se pokouší dosáhnout kostkou skrz tento závoj a zkouší různé tvary otvorů, dokud se netrefí do toho správného. Dítě je lineární, jako vy, a v tomto příběhu má kostku, kterou se pokouší najít správný otvor. Neuvědomuje si, že na druhé straně existuje mnoho různých otvorů. V jeho lineární existenci existuje jediný úhel pohledu – jedna kostka na jeden otvor – a tak se neustále snaží vtlačit svou hranatou kostku do kulatého otvoru. Sledujte chvíli, jak si toto dítě hraje.

 

Jste teď jeho matkou a všechno to pozorujete. Víte o závoji, znáte nástroje, hračky, vidíte kostky a různé tvary otvorů. Jste matkou a milujete toto dítě. Chcete, aby se to naučilo a uspělo. Dítě stále tlačí svou kostku do nesprávného kulatého tvaru a nedělá žádný pokrok, protože nezkouší jiné tvary otvorů. Co uděláte jako matka? Řeknete: „Ach, není to roztomilé? Dítě vždycky vyhledá nesprávný tvar a dělá totéž druhý den, zatímco vy jako matka řeknete: „Není to roztomilé, jak pořád zkouší nesprávný tvar a nesprávný otvor?“ A tak to jde rok za rokem, dokud se dítě konečně nevzdá„Nic se neděje, nikdy to nebude fungovat, jsem úplně frustrované.“ A co vy na to jako jeho matka? Řeknete: „Ach, není to roztomilé, moje dítě to vzdalo?“

 

Odpověď zní: Ne, tohle by žádná matka nikdy neudělala! Jako matka se sotva dokážete udržet, když má dítě potíže, abyste mu neřekla: „Počkej chvilku, drahoušku, něco ti ukážu. Jsou tu další otvory, podívej se sem, jen sem natáhni ručku a ucítíš, že existují i jiné otvory. Není to úžasné?“ A pokud se dítě vrátí k tomu, že to stále nemůže najít, znovu mu pomůžete. Nemůžete si pomoct, protože to dítě tolik milujete a pokaždé, když udělá chybu nebo si vybere nesprávný otvor, jste tu, abyste mu pomohla. A po určité době se dítě naučí, co mu řeknete, nebo se to nenaučí – ale to je svobodná volba dítěte. To je způsob, jak se matka chová ke svému milovanému dítěti. Mám o tom mluvit dál, nebo už jste pochopili, o co jde?

 

Jak mám vědět, že to dělám správně, DuchuNic necítím, neustále tlačím tu kostku do nesprávného tvaru. Jak zjistím, kdy zapadne správně? To proto, že jste se rozhodli, že vy jste tady a my jsme za tou zdí. Nechápete, že jsme s vámi každý okamžik, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně! Jsme s vámi, když spíte, stále vás milujeme bez ohledu na to, co se děje. Naše pomoc nikdy nechybí, chceme vám ukázat správné řešení, chceme vám poskytnout zpětnou vazbu. Máme pro to však jen jednu možnostvaše svolení! Umožníte nám, abychom vám pomohli tlačit a táhnout vaši realitu tak, aby vaše ruka uchopila správný tvar kostky, který zapadne do správného otvoru, a věci se začaly spojovat do vzájemné skládanky a pasovaly k sobě? Jak to jde udělat, Kryone? Dám vám řešení: Komunikujte každý den, každé ráno a každý večer, následovně:

 

Drahý Duchu, tohle je směr, kterým právě kráčím, a pokud to není správné, zatlač zpět. Dávám ti svolení odstrčit to pryč. Dávám ti svolení najít pro mě správné místo ve správný čas. Dávám ti svolení opravit mě, pokud to nebudu mít správně a já půjdu a budu se cítit velmi příjemně. Nebudu mít žádné obavy a půjdu cestou, která bude nejvíc intuitivní. Pokud však něco nebude v pořádku, dávám ti svolení, abys to odsunul stranou a nechal mě začít znovu.“  

 

Takhle to funguje pro každého z vás. Vězte, že vás všechny sledujeme s láskou, soucitem a laskavostí, abychom vám pomáhali tlakem a tahem udržovat správný směr. Jediné, co musíte udělat, je říct: „Ať se to takto stane. Přijímám myšlenku být na správném místě ve správný čas. A i když něco opravdu chci a jsem na to zaměřen, pokud se to rozpadne, řeknu: Děkuji ti Bože, děkuji, Duchu, že jsi mě odtlačil od toho pryč, protože jsem tam neměl být. Děkuji, že jsi mi ukázal správný tvar pro tu správnou kostku.“

 

Takto se to dělá.

Právě teď je planeta na kolenou s realitou, jakou lidé nikdy neviděli. Až se z toho všichni vzpamatujete, doporučuji, abyste si kladli tyto otázky: Správně nebo špatně?“ „Ano nebo ne?“ „Ukaž mi a sděl.“ „Dávám svolení, zatímco se z toho dostáváme, abys mi ukázal cestu pro rozhodnutí, které teď budu možná dělat a které pravděpodobně měla být učiněna už dávno.“ Vím, kdo tohle poslouchá.

 

Milujeme vás, jsme s vámi. Můžete tuhle bariéru prorazit se svolením svobodné volbyDrahý duchu, řekni mi, co potřebuji vědět.“

 

Toto je poselství pro dnešek a bude to také zpráva pro zítra, protože v určitém smyslu bude takovou navždy: Milujeme lidstvo a nechceme vás nechávat dělat špatná rozhodnutí – ale pokud je to vaše svobodná volba, pak je můžete dělat. Ale drazí, nesledovali byste to a neposlouchali, pokud byste nechtěli vědět, co jsem vám právě předal. Až se zvednete, přemýšlejte o laskavosti a o tom, že věci, které vás teď znepokojují a trápí, se začnou hýbat, měnit a narovnávat. A nyní si napište menu, které chcete, aby vám bylo předloženo ve vašem životě, a představte si, jak jsou vám tyto věci doručovány. Takto můžete vytvořit realitu, která má ten správný tvar vložený do správného otvoru.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com –  Am I doing it right? – MP3 –  32:46 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět