6-2007 Kryon

PŘÍRUČKA PRACOVNÍKA SVĚTLA – 3. LEKCE – „Esoterika na maximum“

 

„Esoterika na maximum“
Toto živé Kryonovo poselství přijal Lee Carroll v Mt. Shasta,
Kalifornie 16. června 2007, Letní světelná konference

 

Tento channeling byl znovu channelován (Leem a Kryonem) a doplněn tak, aby poskytl jasnější pochopení. Tato setkání v Shastě často obsahují velmi základní informace od Kryona, ale je s nimi předáno i mnoho emocí, které tištěná stránka prostě nemůže odhalit. Proto je Kryon rozšířil, aby zahrnul i doplňující vysvětlení obtížných konceptů, které byly prezentovány živě na setkání. Toto rozšíření tvoří ještě lepší komunikaci, než tomu bylo při živém poslechu.

 

Tento specifický channeling bude označen jako LEKCE TŘI série „Příručka pro Pracovníky Světla“. Užijte si jej.

 

Zdravím Vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby.

Nelekejte se toho jména; jsem sestra Kryon, jsem bratr Kryon. Je možné, jak jsem řekl dnes ráno (v ranním channelingu), že „tato místnost byla naplněna energií přesahující všechna očekávání, přicházející z míst, kterým byste nerozuměli?“ Na tomto místě se nachází energie, která vás zná tak dobře, že se dotýká vašeho srdce.

 

Je jedno, kdo jste, z jaké kultury nebo odkud – energie, která tu je, se dotkne vašeho srdce. Kdybych vám řekl, že máte všichni něco společného, možná tomu těžko uvěříte, ale skutečně všichni přicházíte ze stejného místa. Existuje něco společného – pravda, že jste určitým způsobem všichni stejní? Domov je pro vás všechny stejný. Možná je to to, co cítíte, když přicházíte na toto místo? Cítíte spojení s osobami, se kterými „se už nikdy neuvidíte“? Co to pro vás znamená? Chápete, že pouta a mosty, které zde vytváříte, jsou „mimo čas“? Věděli jste, že toto je místo, kde vzniká láska? Víte, že je to místo, kde je bezpečné myslet jinak?

 

Ne všichni jste sem přišli, abyste shlédli „duchařskou show“, víte? (Smích.) Někteří z vás prostě jen chtějí „přetrpět tento čas pro esoteriky“. Vím, kdo tu je, a tak mi dovolte, abych nyní hovořil k vám: Jste tolik milováni pro vaši trpělivost… tolik milováni pro vaši trpělivost! Věděli jste, že tu není ani jeden průvodce, jediný anděl či jediná entita na této straně závoje, kteří by vás obtěžovali? Pokud odejdete z tohoto místa a řeknete: „Nic z toho mě nezajímá! Nevěřím tomu! Ten chlap ve skutečnosti nechanneloval, víte? Jen to předstíral.“ – když odejdete s naprostou nevírou, ani v nejmenším to nezmění to, co k vám sestra/bratr Kryon cítí. To je svobodná volba Člověka a tu respektujeme. Protože až budete připraveni, pak si můžete zvolit, zda otevřete tyto dveře víry v esoteriku, ale ne dříve. Bůh neklade energie na ty, kteří si přejí zůstat touto zkušeností nedotčeni.

 

Chtěl bych říct, jakou strukturu bude mít toto poselství, a o čem budeme hovořit dnešní noc a tu další. Dnes budeme hovořit o esoterice a zítra o fyzice a astronomii. Budou to dva velmi odlišné channelingy. Budou předány odděleně, ale v mé realitě jsou předány zároveň. Pro vás to je dvojice poselství, která je o protikladech, ale souvisí spolu. Jestliže čtete nebo posloucháte jeden, určitě si poslechněte či přečtěte i ten druhý. Vzájemně drží rovnováhu – jeden je nejesoteričtější a druhý nejvědečtější. Takže zítra udělám něco, co už jsem velmi dlouho neudělal. Předám vám čistou fyziku – čistou vědu. Vysvětlím některé věci, které jdou až na hranici dovoleného – toho, co mohu odhalit. Naznačím, jak věci fungují a proč fungují právě takto. Vysvětlím některé nevysvětlitelné věci, které vidí astronomové, a některé věci, které fyzikové naprosto a zcela pominuli (či jim neporozuměli). Dokonce přepíšu některé fyzikální zákony, na kterých závisí váš logický systém. Ale dnešní večer je pro „bu-bu“ skupinu (Kryon si patrně dělá legraci, že jde o „duchaření“ či že jde o věci, které mnoho lidí považuje za „divné“ a šílené… – pozn. př.). (Hodně smíchu.) Věděl jsem, že se vám to bude líbit. Můj partner mi řekl, abych použil toto slovo.

 

Bu-bu nesmysly

Vím, za co jste nejvíce kritizováni. Vím, kdo tu dnes je. Vím, co mnozí z vás vydrží kvůli svým názorům, které leží mimo akceptovatelný způsob myšlení vaší kultury. Mnozí z vás sem přišli úplně a zcela sami a vědí, že až se vrátí, nebudou moci vyprávět nic z toho, co se zde dělo, i když budou chtít! Rádi by vzali někoho stranou a řekli: „Byl jsem na jednom místě a byl jsem dojatý. Nějak se to dotklo mého srdce. Ani netuším, CO se mě to vlastně dotklo, jen vím, že se teď cítím tak dobře! Cítím se dostatečně silný, abych dělal věci, které jsem dřív nedokázal. Jsem teď sám sebou a chtěl bych to s tebou sdílet.“ Ale to nemůžete, že ne? Pokud se v tom poznáte, mám pro vás poselství: není skutečně nutné, abyste cokoli sdíleli s jiným Člověkem. Jednoduše odsud odejděte radostní, uzdravení, požehnaní… a neste v sobě vědomí a světlo, které prostřednictvím vašich činů ukáže vaši proměnu – vaší rodině, kolegům a kultuře. Nechť je toto vašim poselstvím. Neboť to je a vždy byl ten správný způsob.

 

Musím uvést vše esoterické tím, že vás opět provedu výzvami, kterým čelíme na této straně závoje, když přecházíme do třídimenzionální existence a snažíme se vám co nejlépe předat interdimenzionální informace. Zde mám pro vás jeden příklad: zkuste někdy popsat barvy člověku, který nikdy neviděl. Nikdy nezažil, co to je vidět, a vy se mu snažíte vysvětlit, co je červená a modrá. Tak obtížné je pro nás každé z těchto poselství.

 

Od počátku času bylo toto speciální Univerzum vytvořeno tak, aby všechno, co vidíte, bylo jednotlivé (ve smyslu oddělené – pozn. př.). A vy jste ve svém vnímání lineární. Tato lineárnost vašeho vnímání zcela určuje, čemu věříte, že je skutečné, a čemu ne. A když to nemůžete vidět, tak to neexistuje. Když to nevidíte, tak o tom ani nemůžete mluvit. Přestože kolem sebe máte neviditelné síly, které berete jako potvrzené – třeba magnetismus a gravitaci. Obě tyto síly jsou dokazatelné na úrovni „vidění“, neboť vliv jejich působení můžete denně jasně vidět.

 

Ale když nemůžete vidět, co vidí jiní – barvy nebo energie kolem věcí – pak je to pro vás „divné“. Proto jsou tací, kteří řeknou: „Volím si být lineární.“ A někteří z nich jsou dnes večer tady. Je to pohodlné a jste na to zvyklí, ale je to předpojatá linearita a vy to ani nevíte. Na vašem bytí v lineárním světě závisí vaše přežití, a proto byl váš mozek již velmi brzy trénován „nevidět“ nic, co nezapadá do vaší lineární existence. A proto máte předpojatou realitu; i když vaše současné fyzické oči mohou vidět barvy, váš mozek toto vidění popírá. Nezapadá to do vaší lineární reality.

 

Každý člověk tady je tak lineární a tak na to zvyklý, že nikdo z vás nepozná, jak „ochromená“ vaše realita ve skutečnosti je. Coby třídimenzionální, lineární Lidské Bytosti přicházíte na sedmihodinovou konferenci, kde vám má každý řečník předat slovo za slovem. A váš mozek musí poslouchat slovo za slovem. Je to jako by byla celá vaše realita na této malé, úzké stezce, na které jdete pouze dopředu, nikdy zpět nebo nahoru nebo dolů, vlevo nebo vpravo – jen vpřed. Balancujete na tenké šňůře a vše kolem vás tímto způsobem funguje. Ale jste na to zvyklí, takže to nevypadá jako omezení.

 

Když dostanete knihu, čtete lineárním způsobem, slovo za slovem. Dokonce i ti z vás, co ovládají rychločtení, čtou stránku po stránce. Je to stále lineární – jedno po druhém. Vaše realita je „omezená“ a ani to netušíte.

 

Kdybyste žili v „kvantové skutečnosti“ jako my, viděli byste koncepčně vše najednou. Viděli byste úplný scénář potenciálních možností a všechna poselství naráz, mimo linearitu. Mohli byste vejít do místnosti jako je tato a obdržet poselství celého dne během několika sekund, jako byste celý den naslouchali lineárním způsobem. Mohli byste „číst“ knihy tak, že byste se jich dotkli a na okamžik je podrželi. To popisuje někoho, kdo se může pohybovat nahoru, dolů, vlevo, vpravo, vpřed a vzad v realitě, kterou si neumíte představit. Dnes jste viděli příklad tohoto (Leeovo video o nadaných dětech v Japonsku, který byl na semináři promítán).

 

Všeobecně je opravdová interdimenzionální zkušenost člověka velmi vzácná. Jste ve 3D z určitého důvodu, je to energie, kterou jste vytvořili. Máte kontrolu nad vlastní realitou a nad vnímáním celku. A tak sedíte v tom, co jste si vytvořili. Žijete svůj život ve 3D a z tohoto místa kráčíte pryč krok za krokem, ve 3D.

 

Proto, když mluvíme o esoterických věcech, je pro ně jen málo důkazů, protože se ve 3D nedají dokázat. Avšak těm mezi vámi, kteří se mnou chtějí dnes překročit most reality, chci povědět o esoterických věcech ve vašem systému víry, a mnoha z nich se dotkneme.

 

Bude se zdát, že za těmito věcmi není žádná věda. Ale je to jen proto, že vaše chápání vědy se zcela zakládá na 3D. Až se začnete posouvat za hranici 3D, jednoho dne vaše věda esoteriku samozřejmě zdůvodní, protože potom budou teorie, předpoklady a pravidla založeny na interdimenzionalitě. Takový je způsob tohoto. Dnešní bláznovství je vědou zítřka – tak to je, co je lidstvo lidstvem. Nebylo by zábavné usadit vás do stroje času, abyste mohli vysvětlit svým předkům, jak můžete hovořit s libovolnou osobou na Zeměkouli díky malé krabičce v ruce, anebo posílat fotky vzduchem do vesmíru a zase je moci přijímat skoro všude na Zemi? Mnoho štěstí, ale daleko byste se nedostali, protože by vás ukamenovali, upálili nebo alespoň ignorovali jako „jednoho z nich – podivínů, kteří se paktují s ďáblem“. Pozorovali jste něco takového ve vaší kultuře?

 

A pak jsou tací, co tvrdí: „Nevěřím ničemu, co nemůžu vidět.“ A tak mi dovolte, abych nejprve promluvil o této záležitosti, protože to je tolik společné pro mnoho z vás.

 

„Musím to vidět,“ říkají. „Jinak, Mistře New Age, nemluv o divných věcech v éteru. Nemluv o intuitivním pohybu, který nazýváš kineziologie. Nemluv o numerologii. Nemluv o astrologii. Nemluv o minulých životech. Neříkej mi o Lemuřanech v hoře. Nevidím je, protože neexistují. Jsou to všechno pohádky.“

 

Neviditelné věci jsou všude kolem vás a vy je považujete za dané, neboť jsou součástí vaší 3D reality. Nějak jste je zdůvodnili. Vzduch je moc malý, aby byl vidět, ale pod mikroskopem je to možné. Aha! „Proto ve skutečnosti není neviditelný,“ říkáte. Láska je emoce, kterou cítíte, není vidět. To je v pořádku, protože se to dá zažít. Zemská tíže a magnetismus jsou tak velké, že jejich důsledky pozorujeme stále, takže jsou pro vaše 3D myšlení v pořádku. Takže se zdá, že 3D mysl připouští jako „skutečné“ cokoli, co se dá změřit přístroji nebo co můžete cítit svým tělem. Ale já mluvím o něčem, k čemu musíte dospět, protože je možné to vidět a zažít jen se spirituálním úmyslem… to trochu mění 3D pravidla.

 

Proto mohou být neviditelné věci, o kterých mluvím, vnímány pouze pokud změníte svou skutečnost… něco, k čemu dáte svolení. Když na chvíli odložíte svoji 3D předpojatost, můžete se mnou přejít most do kvantového stavu – jen na okamžik. To je začátek rozpouštění krabice falešné reality, ve které jste, a posun k tomu, že vezmete v úvahu „neviditelné věci“ jako součást svých možností. Co byste řekli tomu, kdyby byl jednoho dne přístroj schopen „vidět“ interdimenzionální energii? Byly by to pohádky anebo by to pak bylo v pořádku? Toto rozhodnutí budete muset učinit dříve, než si představujete.

 

Pravda – velké nedorozumění

Pro předpojatou 3D mysl je jednou z nejtěžších věcí něco, co odkrývá linearitu vašeho myšlení, a je zároveň jednou z nejzákladnějších otázek, kterými se zabýváte: Co je pravda? „Skvělý, Kryon se nám chystá říct, co je pravda!“ Ano, chystám. Máte pravdu, ale nebude se vám to líbit, protože to není ve 3D.

 

Pravda je atributem toho, když se lidské srdce ožení s láskou Boha, a výsledkem je nadšení pro spirituální cestu, která daného člověka povznáší.

 

Někteří z vás již mají tuto zkušenost a znají svou pravdu, že? A často říkáte: „To je moje pravda.“ Ale jak vám je, když to není pravda někoho jiného? I ostatní mohou mít svou vlastní pravdu, jinou než vaši, avšak jejich pravda může být stejně vášnivá pro jejich svatbu s láskou Boha. Co oni vidí ve svých potenciálech a co dělají – činy, které vykonají; upřímnost, se kterou objímají Ducha; směr, kterým jdou – to vše může být velmi, velmi rozdílné od toho, co děláte vy. Jak to vnímáte? Mýlí se?

 

„Kryone, chceš nám říct, že existuje mnoho pravd?“ Ano, ale víc než to. Samozřejmě, existuje mnoho pravd, avšak lidský mozek spočívající v singularitě (jednotlivosti) křičí: „Může být jen jedna pravda! To je něco, co je jádrem veškeré spirituality – jedna pravda! Nemůže jich být mnoho. Všichni hledáme JEDNU Pravdu. Je zodpovědná za všechna náboženství a většinu válek na planetě. To je přiměřené hledání Boha.“

 

A já říkám: „Jak 3D!“ Co kdyby existovaly mnohonásobné reality pravdy, které by vedly na stejné místo? Bylo by to pro vás OK? Neboť to je způsob, jak to funguje. Pokud opravdu potřebujete jednu jedinou pravdu, tady je: Jste spolu všichni spojeni. Jak se vám to líbí? Ale přemýšlejte o tom – znají všechny součástky všech pozemských strojů kompletní obraz? Vědí, proč existují? Ne v lineárním světě. Co kdybyste všichni byli částmi obřího „stroje pravdy“, všichni pracovali společně za jedním účelem, kterému byste opravdu nerozuměli? Říkám vám, že tato spojení pravd jsou jako výplet kola. Jsou jich biliony a všechny vedou do středu, všechny jsou nazývány pravdou.

 

Někteří říkají: „Nelíbí se mi to.“ Nelíbí se vám to, protože to nepasuje do vaší lineární krabice. Pojďme mluvit o jídle. Potravou pro život je jídlo. Potravou pro váš spirituální růst je vaše pravda. Je to vaše nadšení. Co budete dělat na základě této pravdy, kterou nesete a která je svatbou mezi vámi a vaším Vyšším Já? Co budete v životě dělat? Cokoliv pak uděláte, je vaší pravdou a jen vy ji znáte. Je to osobní. Ale je to linearita lidské existence, která by to pak ráda zobecnila, přenesla na skupiny lidí a nazvala to učením. Vložíte to do krabice a cítíte se lépe, že? Je mnohem jednodušší, když máte autoritu mimo vás, která vám řekne, co je vaší pravdou; pak za to nejste zodpovědní.

 

Kdybych vám tvrdil, že je jen jeden druh jídla, co byste řekli? Také by se vám to nelíbilo. Co kdyby dolů sestoupil veliký anděl jídla a řekl: „Přestaňte s tím! Všichni musíte přestat jíst to, co jíte, protože je jen jedno jídlo.“ Řekli byste: „To nejde. To je směšné. Je to hloupé.“ A já vám říkám, že je to stejné, když jde o spirituální pravdu. Duchovní potrava je individuální a jedinečná. Hledání pravdy není hledáním jedné věci, na které by se všichni podíleli. Domněnka, že ano, je velmi 3D, zatížená předsudky a velmi singulární…

 

Tady je to, na co byste se měli podívat. Právě jsem řekl, že pro každého v této místnosti existuje pravda, která je izolovaná, oddělená a jedinečná. Přesto je zde kvantový efekt. Když se sejdete, nějak se tyto pravdy spojí za jediným účelem, že? Existuje shoda ve vaší intuici. Shoda, ve které se pravda příslušného dne před vámi manifestuje. A ti, kteří to zažijí, se při tom cítí dobře, neboť vidí větší obraz.

 

Zajímavé je to, že ačkoli sem přicházíte jako jednotlivci hledající jedinečné pravdy, společně vidíte jediný cíl, neboť ve spojení mezi pravdami existuje synchronicita a tou je Boží Láska. Vyšší Já, které máte, ta esoterická věc, kterou nemůžete vidět, se zdá být tím lepidlem způsobujícím kvantový efekt… zdá se, že vše objasňuje. Tady máte svou singularitu!

 

Inteligentní buňky?

Povím vám o intuitivním pohybu. Moderní medicína nemá ráda, když Pracovníci Světla používají své vlastní tělo, aby testovali chemikálie a jídlo, které do sebe mají přijmout. Nazýváte to kineziologií – svalovým testem. Nějak, nějakým způsobem, by mělo vaše tělo vědět, za hranicemi vědění a intelektu, co je pro vás dobré a co ne. Můžete tedy vidět mnoho Pracovníků Světla, jak dělají tyto druhy testů na svých tělech, a to se zdá divné těm, kteří tuto víru nesdílejí. „Moc ujetý!“ říkají. „To je nejhloupější věc, jakou jsem kdy viděl. Co to ti lidé dělají?“

 

Chtěli bychom to dát do správné perspektivy. Překročíte tento esoterický most se mnou? Jak je vytvořena vaše biologie? Co by měla dělat? Můj partnere, chci, abys při tomto zpomalil. Co kdybyste měli v těle nemoc? Předstírejme, že je to něco jako rakovina a že je nyní ve vás. Ó, intelektuálové, jejichž mozek stojí na nejvyšším stupni evolučního žebříčku, proč o tom nevíte? Proč vás váš mozek nevaruje? Nejste naladěni na celulární strukturu každé buňky?  Neměl by váš mozek přijímat signály, že ve vás roste něco nepatřičného, co by mohlo způsobit dokonce i smrt? Každý systém vašeho těla je propojen tak, že může mluvit s vaším mozkem! Proč to tedy nevíte?

 

Povím vám to. Vyvinuli jste se tak, neboť ve vašem těle jde o přežití a ono je vždy V PRVNÍ ŘADĚ v režimu přežití. Kdyby existoval neutrální protokol, který by vás informoval pokaždé, když do akce vstoupí vaše protilátky, žili byste v neustálé úzkosti – což je pro přežití velmi špatné. Jste před tím chráněni. Je to totální a dokonalý blok. Mohli byste tak chodit s nemocí a přijít na ni náhodou, příliš pozdě. To nevypadá správně, že? Nicméně, jste stvořeni tak, že mozek věří, že imunita je dostatečně dobrá, aby se postarala o cokoli, takže vás nezatěžuje s detaily.

 

Ale vaše buněčná struktura o tom ví všechno, nemyslíte?  Každá buňka ví, co se děje.  Pak tedy máte podvědomý systém, který tyto věci zpracovává. Možná ve vašich buňkách probíhal boj každý den po několik měsíců, přesto si vykračujete a nemáte o tom ani ponětí. Takže existuje vrozené povědomí o tom, co se děje ve vaší buněčné struktuře, a to s vámi komunikuje. Je mimo intelekt (pro intelektuální myslitele těžko pochopitelné) a říká se mu kineziologie.

 

Zkuste to. Vaše tělo vám dá informaci, pokud se zeptáte způsobem, který obchází intelekt. Je to skutečné? Mnoho lidí to praktikuje, takže ve skutečnosti existuje záznam. Je to stejný proces jako s tím, co nazýváte kyvadlo. Vaše prsty chytí kyvadlo na konci šňůrky nebo řetízku a kterým směrem se pohybuje, vám pomůže rozhodnout. Přesto mnozí, kteří to vidí, s křikem utíkají. „Musíš být součástí nějakého kultu zla!“ říkají. Nějak si to, co děláte, spojili s mytologií. „Používáš energii ďábla,“ říkají. „Používáš kyvadlo!“ (Lapání po dechu.)

 

To, co probíhá u kyvadla, je jednoduše jen „minikineziologie“. Jsou to doslova svaly vašich prstů za hranicí vaší schopnosti je kontrolovat, které odpovídají na otázku o buněčné struktuře. Zatímco se snažíte držet prsty v klidu, svaly se pohybují, aby vám předaly zprávu – kývají kyvadlem jedním nebo druhým směrem. Je to vrozená inteligence, která zkouší obejít váš intelekt prostřednictvím svalů – a ono to funguje. Co byste si mysleli o lékaři, který by pokaždé, když byste se ho zeptali na dávkování, vytáhl kyvadlo? Nuže, někteří to dělají. Jeden je dokonce tady. (Kryon se usmívá.) Používejte tento proces, jestli chcete, abyste zjistili, co se děje ve vašem těle. Co je pro vás nejlepší? Na které potraviny jste alergičtí? Vaše tělo zná všechny tyto věci. Avšak intelekt je v režimu přežití – v krabici 3D – a nic vám neřekne.

 

Astrologie

Chtěl bych přejít k jinému tématu. Astrologie. Bohužel s vámi dnes večer nemohu mluvit o astrologii, protože není esoterická. Je extrémně vědecká. Je to nejstarší věda na planetě. Takže astrologii přesunu na zítra. Předám vám její fyziku – jak a proč funguje. Možná jí zbavím kouzla a některým se to nemusí líbit, protože někteří milují mysticismus toho všeho. Definicí mysticismu je nevysvětlená věda o Bohu.

 

Numerologie – energetický systém

Chtěl bych otevřít téma, které je velmi těžké a které definuje esoteriku. Své 3D části musíte zcela odložit, aby bylo možné vše co nejstručněji vysvětlit. Když vám chci povědět, jak numerologie funguje, musím vám říci o druhé straně závoje. Musím vám říct o interdimenzionálním stavu kvantovosti, který představuje to, jak věci fungují, ale čeho si nejste vědomi.

 

Na této struně reality, na které se nacházíte, a která je lineární, nemůžete zadržet hodiny. Tikají dál, ať se děje co se děje. Nemůžete je obrátit. Jdou jen jedním směrem a vy se stále pohybujete. Nemůžete zastavit. Nemůžete jít vpřed žádnou jinou rychlostí a ani kousek zpět. Jaké to omezení! Nyní si představte, že jdete na místo, kde není vůbec žádný čas, kde se skutečnost může pohybovat všemi směry současně. To pro vás představuje obrovské množství zmatku, neboť se vše zdá náhodné. Místo spořádané singulární 3D reality to vypadá jako chaos!

 

To, co vidíte, jsou všechny možné potenciály – vaše, vašeho souseda a každého na této planetě – všechny společně na jednom místě. A žádný z nich nepodléhá časové linii. Proto jsou tam nejen všechny potenciály toho, co byste mohli udělat po tomto setkání, ale také všechny potenciály toho, co jste dělávali v takzvané minulosti – všechny potenciály, které tady byly, které jste propásli anebo neudělali, všechny najednou na jednom místě. Můžete si představit něco tak chaotického? A tak tady sedíte a díváte se na to, a ono to vypadá tak zmateně a neorganizovaně. Vše, co řeknete, je: „Vraťte mě zpět do linearity, kde to bylo jednoduché!“

 

To je kvantový stav. A pro vás, když třeba jen nepatrně překročíte most z 3D do tohoto kvantového stavu, to vypadá neuvěřitelně chaoticky, neboť neexistují žádná viditelná pravidla. Zjevně zde neexistuje žádný „systém“, protože věci, které zde vidíte, nedělají to, co byste očekávali ve 3D. Nejsou ani jednoduché, ani singulární, ani organizované způsobem, na který byste přišli. Proto říkáte: „Dostaňte mě odsud!“ Je to podobné situaci, ve které mají od narození slepí lidé náhle díky vědeckému pokroku schopnost omezeně vidět. Říkají: „Zakryjte mé oči! Je to prostě příliš jiné než jednoduchost, na kterou jsem zvyklý.“ Stejně tak se daří těm ze 3D, kteří jdou na druhou stranu závoje a tam to vypadá jako chaos. Není to chaos, ale není to ani to, na co jsou zvyklí.

 

Dokonce i vaši nejlepší vědci měli na počátku kvantové fyziky těžkosti. Viděli tu zdánlivou neorganizovanost a náhodnost a vznášeli námitky. Volali věty jako: „Můj Bůh nemůže být chaotický Bůh! Nebudu součástí systému, který je chaotický. To není způsob, jakým Vesmír funguje. Musí tu být systém, musí existovat plán, musí zde být zákony, žádný chaos.“ A mají pravdu. Neboť teď vám říkáme, že vše, co vypadá jako 3D zmatek, je kvantová organizace. Existuje skutečně systém a má co do činění s vibracemi a energií.

 

Vše, co vibruje v jakékoli frekvenci interdimenzionálním způsobem, nastavuje potenciály, které jsou „zřetelné“ pro svou vibrační frekvenci. To je velmi těžké vysvětlit. Stanou se „zřetelnými potenciály“. To představuje potenciály, které se nejpravděpodobněji manifestují v 3D realitě, protože je kolem nich jedinečná vibrace v protikladu k jiným, které (tak) nevibrují. Navíc existují vlákna vibrací, které jsou tak krásné, že jsou vždy mezi všemi potenciály. Ve zdánlivém chaosu existují vlákna mezi jednou a druhou osobou – jak se potkají, co udělají. Nazýváte to náhodou, ale Pracovník Světla to nazývá synchronicitou. Ať už tomu říkáte jakkoli, reprezentuje to systém s pravidly, ale takovými, která neodpovídají 3D.

 

Mnozí říkají: „Náhody neexistují.“ Tento výrok rozčiluje logické myslitele, kteří na to reagují: „To je ta nejhloupější věc, jakou jsem kdy slyšel. Náhody neexistují? Samozřejmě, že existují.“  Ne, nejsou to náhody. Jsou to manifestace potenciálů do reality, které jsou založené na vibracích kvantových atributů a souvisí s tím, co nazýváte spolutvoření. Není to nutně to, co nazýváte plánování, ale organizování tam je zapojeno.

 

Je to nádherný systém. Podívejte: Co vás sem přivedlo? Zažili jste Zjevení? Děje se zde něco – je tu nějaká energie? Je. Já vím, kdo tu je. A vy si myslíte, že je to náhoda? Co vás přivedlo do židle naproti mně? Co přivedlo vaše oči na tyto stránky nebo vaše uši k tomuto poslechu? To je to, o čem mluvím. To není náhoda. Jde tu o systém a vy jste jeho součástí.

 

Pokaždé, když na hodinách vidíte 11:11, říkáte: „Ó, jaká náhoda?“ Nebo možná víte, jaká je energie čísla 11 v numerologii? Je to osvícení a osvětlení. Dvě čísla jedna dohromady, každé znamená nový začátek. Dohromady tvoří mistrovské číslo. A proč se vám objevuje tak často? Je znamením doby. Je číslem období. Numerologie je vibrace. A když se podíváte na její důležitost a uvidíte, co mohou čísla znamenat ve vašem životě, dávejte pozor. Systém toto vytváří, a numerologie perfektně zapadá do systému vibrací.

 

Překročte se mnou další most a zaměřte pozornost na vykládání tarotu, což mnozí nazývají dílem ďábla. Vyložíte karty a ony vám nějak řeknou, co máte dělat? Není to věštectví? Ne. To to není. Tarot nemá nic společného s předpovídáním budoucnosti. Poslouchejte: pokud tohle slyšíte poprvé, nechte mě vysvětlit, o co jde. Vykládání tarotu je nádherná intuitivní metoda, která z chaosu na moment udělá pořádek, jen na moment, takže tímto způsobem můžete uvidět určité věci ve svém životě, což vám pomůže lépe porozumět své energii. Ještě jednou, ukazuje vám to, co intelekt neví. Neboť to odhaluje energii vibrace uvnitř systému, o kterém mluvíme.

 

Jaký nádherný systém! Esoterický. Využijte ho nebo jej nechte být. Numerologie existuje již dlouhou dobu. Není to New Age. Je poměrně stará. Bylo by možné, že předkové věděli něco, co my až teď znovu objevujeme? Bylo by možné, že se vyznali v číslech a využívali je celou dobu? Jsou tací, co říkají: „Numerologicky vzato se musí na září tohoto roku něco chystat. Neboť máme rok 2007 a září je 9. měsíc.  Co to bude?“

 

Roční vibrace devítky (2007) reprezentuje konec, dokončení, uzavření něčeho. Jako další přijde rok 2008, což je 1 (2008 = 10 = 1). To reprezentuje restart, singularitu, nové začátky. To se děje každých 9 let. Máte 9 a 1. To je jednoduše jen matematika. Ale kdo spojil ty 9tileté cykly? Sečtěte čísla a uvidíte, co se děje uvnitř nich nebo s potenciály kolem nich. Chtěl bych vás jen upozornit – naposledy, co se toto stalo (9letý cyklus), jste byli v roce předpovídaného Armagedonu, který jste ale nezažili. Všimli jste si toho? Vždy je tady potenciál k posunu, aby se uzavřela nějaká věc a jiná započala, a nyní jste opět v roce devítky. Můžete říct: „Ale v září 2007, se musí něco stát, ne?“

 

V tomto měsíci je více datumů s vibrací 9. Např. 18., 27. (září). „Takže, Kryone, co se v tyto dny stane?“ Řeknu vám to, i když mnozí z vás mohou být v tento den naladěni na esoteriku, a jiní si budou jednoduše kráčet dál a nebudou se tím zabývat. To je den, který se bude na celé Zemi slavit, ať už to bude kterýkoli den. Je to den velkých oslav posunu. Nebojte se těchto věcí. Numerologie vám říká, co vám intelekt nepoví, a v tomto případě vám dává rady ohledně vaší Země, vaší cesty (orientaci života) a toho, co děláte. Proč nevzít tento den jako příležitost se sejít ve skupině? Proč neoslavíte skutečnost, že se pohybujete k roku 2012? Přesně jak Mayové řekli. Je to čas osvícení – vibrační vzor, který viděli, se opakoval po tisíce let, vibrace planety stoupaly a klesaly. To dělali ve svých observatořích – sledovali pohyby Slunce a Měsíce. Vypočítali esoterické! Zapsali posuny vibrací Země, s úspěchem. V tomto devátém roce, v devátém měsíci a ve dni s vibrací devítky si udělejte čas a řekněte: „Děkuji ti Duchu (spirit), že jsem tady, že jsem na živu a že mohu na této planetě vytvářet změny v sobě, ve svém zdraví a v lásce k mé rodině. Děkuji ti, že mohu být Majákem v tomto čase.“ To nebyl původní plán v době, kdy jste vyrůstali, víte? Něco ho změnilo. Jděte a podívejte se na Nostradamova proroctví. Už neplatí. Vy jste se změnili a posunuli, zahnuli za roh. To je numerologie… energetický systém.

 

Minulé životy

Ó, to je velké téma. Mnozí říkají: „Jak může být někdo takový hloupý, aby věřil na minulé životy? Neexistují naprosto žádné důkazy. Jak se můžete držet předpokladu o minulých životech?“

 

Z této židle dnes ale žádné důkazy neuslyšíte. Nikdy nebude existovat žádný druh absolutně empirického důkazu. Bude o tom mnoho na okolnostech založených a zkušenostních důkazů, ale nikdy nic, co je doopravdy dokazuje. Buď cítíte potvrzení intuitivně a pak víte, anebo ne. Ale my se vás ptáme, co je to, co vede vaši osobnost tak, že se tolik lišíte od své sestry či bratra, když máte stejné rodiče? Co vás činí tak jedinečnými? Co vám dalo nečekané fobie, když jste v životě nezažili nic, co by je mohlo vyvolat? Co ve vás vzbouzí chuť dělat určité věci? Proč je umělec umělcem? Je to vše náhoda? Je to dáno rozmanitostí biologie, jak tvrdí vědci, nebo by v tom mohl být systém?

 

Je v kvantovosti potenciálů, které jsem popisoval, možné, že už jste žili před tím? Odpověď je: ano. Odpověď je: mnohokrát. Odpověď je, že ti, kteří přišli na setkání, jako je toto, si toho jsou dobře vědomi. Staré Duše se sešly, aby se naučily tyto esoterické věci. Staré Duše jsou těmito intuitivními věcmi přitahovány. Staré Duše jsou v této místnosti. A tak přichází víra k těm, co hledají svou pravdu, neboť je to součástí studia vašeho božství. Blábol to zůstane pro ty, kteří se o to nezajímají anebo jsou intelektuálně vázáni na svou 3D krabici.

 

Dám vám informaci o minulých životech, kterou jste možná dříve neslyšeli, kterou ale potřebujete znát. Neboť je to nejméně pochopená část Lidské Bytosti. Nejprve toto: vaší velkoleposti neslouží, když budete vědět, kým jste byli a co jste dělali. Stojí to v cestě vašim životním lekcím. Odvádí to vaši pozornost, a proto je to dobře maskováno a schováno, a je pro to důvod. Seznámím vás s řadou faktů a chci vám říct, že to jsou skutečně drahocenné informace. Tohle není doba pro esoterická pravidla nebo dogmatická studia. Jsou to vzácné věci, které vám mají ukázat, jak moc jste milováni v rámci systému. Je zde systém!

 

Vše, co jste se duchovně naučili v kterémkoliv životě na této planetě, je kolektivní; je to uloženo na místě, odkud to na esoterické úrovni v interdimenzionálním stavu přechází do vaší DNA, když se narodíte. Znovu si to vyzvednete a je jedno, jestli to použijete nebo ne, a nemusíte se už nikdy vracet a učit se to znovu. Vše, co jste se v některém z životů naučili, ulpívá a zůstává pro příště. Věděli jste to? A vše, co máte udělat, je otevřít nádobu životních zkušeností s vlastní svobodnou spirituální volbou – z ní se pak vylévá spirituální moudrost věků. Každý z učitelů, které na tomto pódiu vidíte tento víkend, už toto dělal dříve! Již dříve to žili a cítí se tak dobře. Není to výsledek několika let na Zemi. Je to výsledek tisíciletí. To je pravda a vy byste měli být schopni to cítit, drazí.

 

Chtěl bych vám sdělit další nádhernou skutečnost: máte přítele, který byl na každé z vašich cest a vy jste si toho ani nevšimli. Tato věc, kterou nazýváte Vyšším Já a kterou ani neumíte správně definovat, je multidimenzionální částí vás – kouskem Boha. Je to interdimenzionální část systému. To je to, co to je. Je to část zdánlivého chaosu a něco, co má cosi společného s každičkým z vašich minulých životů. Vidíte, přicházíte sem pokaždé s tím samým Vyšším Já. Je to část toho, co nazýváte svou duší a je to stále to stejné Vyšší Já. Přemýšlejte o tom chvíli. Co to znamená?

 

Je toho víc. Protože vaše Vyšší Já a vaše zkušenosti z minulých životů jsou něčím, co nazýváte „kvantový (interdimenzionální) stav“, nabízí se otázka: Jedná se skutečně o minulý život, když zde žádný čas není? Jak vůbec můžete použít slovo minulost? Když to není minulý život, co to pak je? Je to tedy současný život, nebo ne? Vše, co jste se naučili, je nahromaděním toho, kým jste, když kráčíte po této planetě.

 

Moudré, Staré Duše, nemusíte nutně vnímat, že jste naplněni moudrostí, avšak někteří z vás vědí, o čem mluvím – a jste skutečně naplněni věděním. Vlastníte „znalost poměrů Univerza“ a víte to. Je to intuitivní. Nemůžete se toho úplně dotknout, ale víte, že je to pravda. Toto Vyšší Já zná každou Lidskou Bytost, kterou jste byli. A není to seřazeno v řadě nebo na lineárním seznamu za sebou. Vše je smícháno v jedné míse, kterou máte na klíně. A co jsme vás dříve učili je toto: Ti z vás, kteří si to přejí, mohou sáhnout do této mísy a vzít si nejlepší části z kteréhokoli života a použít to ve svém současném životě! Neboť od toho jste tady, drahé Lidské Bytosti. Je to součást systému. Vůbec nejsou minulé. Požehnaný je ten člověk, který sáhne do Akáši a vyzvedne si moudrost, který si vyzvedne učitele, vášeň Boží lásky, kněze, jeptišku, šamana. Všechno to tam je! Je součástí systému, abyste poznali svou pravdu, protože teď víte, proč je tak jedinečná – protože v sobě nese věky, které jste zde strávili. To jsou fakta o minulých životech.

 

„Kryone, já věřím v minulé životy. Věřím v kineziologii. Věřím dokonce i v numerologii, protože jsem viděl, že to funguje. Všechny tyto věci jsou pro mě v pořádku. Ale mám opravdu potíže s těmi Lemuřany v hoře!“ (smích)

 

Dobře. Chtěl bych, abyste si to společně se mnou dali do souvislostí. Chtěl bych, abyste na chvíli odložili svá přesvědčení a přešli se mnou tento most. Většina lidstva říká, že Bůh je věčný. Ať už pro vás Bůh znamená cokoliv – Zdroj, Ducha, Inteligentního Tvůrce, Stvořitele Vesmíru, Inteligentní Design – většina cítí, že je věčný. Bůh vždy byl a vždy bude. Bůh je na mnoha místech současně. Každý to ví. Bůh může právě teď hovořit s vámi a současně s někým jiným – možná dokonce s někým v minulosti. Kdo musí být Bůh, když to může zvládat? Zjevně je Bůh v kvantovém stavu. Musí to tak být.

 

Přemýšlejte o tom: Na určité úrovni Bůh potkává každou duši, která právě přechází, každou minutu dne. Bůh vítá všechny novorozené, každou minutu na každém místě planety. Jaký to Bůh! Všude, ve stejnou dobu, bez věku a bez času je Bůh v potenciální budoucnosti, v minulosti a v tady a teď. Troufli byste si vůbec aplikovat tyto atributy na bytost, která žije nebo žila na planetě? Říkáte: „Ne, ne, ne, to je hloupost. Nedělejte to. To je rouhání!“ Někteří z vás začínají rozumět, kam tím mířím. Lidské Bytosti, které se učí přesunout do kvantového stavu, jsou lidé, kteří se stanou bezčasí. Děláte to, když meditujete. Necítíte to? Věděli jste, že tělesné hodiny mého partnera se zastaví, když channeluje? Mluvili jsme o tom dříve. Když vstoupíte za závoj, odkládáte svou 3D linearitu.

 

Lemuřané to činili, ale fyzicky. Měli ty vrstvy DNA, které jim dovolovaly rozumět kvantovému stavu, takže měli velkou praxi v tom, „jak se to dělá“. Dělali to proto, aby se dostali do časové kapsle vibrace změny. Pokud tato Země měla kdy čelit výzvě Armagedonu (a to měla) a přesunout se do příslibu roku 2012 (což děláte), tak se tato kapsle měla otevřít a vylít svou moudrost na tuto planetu. Byli schopni to dělat, protože měli Boha ve své DNA – přesně jako vy! Teď už to není tak přízračné, že ne?

 

Přemýšlejte o tomhle. Kdo byli? Byli stejní jako vy! Jsou partnery v této nové epoše. Jsou zamilováni do lidstva tak moc, že viděli přicházet pár věcí, které by zredukovaly jejich rasu (ustoupení doby ledové, ve které se nacházeli, před 50.000 lety způsobilo, že voda zaplavila jejich země), a proto se odebrali do tohoto interdimenzionálního stavu. Říkáte: „No, to čekali dlouho!“ Ne, nečekali. Zeptejte se jich! Pro ně je to jakoby včera obědvali v Lemurii. Je to stav bez času, ve kterém jsou a ve kterém sekundy tikají mimo hodiny. Pouze přešli ulici a jsou teď tady!

 

A co je s tou horou? To je opravdu velmi jednoduché. Je to shromaždiště, které zvolili. Je to jen shromaždiště, ze kterého pomáhají těm, kteří pro to přišli. Pokaždé, když se svým partnerem sedím na tomto pódiu na tomto magickém místě, připomínám vám to – a řeknu to znovu. Existuje pozvánka pro vás, abyste vzali Lemuřana s sebou domů! Jsou to jednoduše lidé, kteří předtím žili v pradávných dobách a měli vysokou technologii (kvantové vědomí) ve své buněčné struktuře. Byli v kvantovém stavu s elementy této planety. Je to tak moc přitažené za vlasy? Co vůbec víte o svých vlastních domorodých spoluobyvatelích planety? Lemuřané měli vědomosti o planetě, o biologii, o DNA, o magnetismu. Nyní se nabízejí jako pomocníci těm, kdo chtějí začít tuto interdimenzionální cestu. Je to součást systému.

 

A na konec uzavíráme. „Kryone, mám potíž s Bohem. Kde je Bůh? Chceme, aby Bůh sestoupil dolů a uvedl planetu do pořádku. Ó, tolik si přeji mír, po tom všem, co je ve zprávách. Skutečně existuje Bůh? Jaké jsou pro to důkazy?“

 

Nuže, běžte se zeptat svých astronomů, kteří dávají dohromady energii a potenciály. Škrábou se právě teď (bezradně) na hlavě. Co je to inteligentní design? Neřeknou slovo Bůh, ale řeknou všechno ostatní. „Existuje systém,“ řeknou. „Možná to není tak náhodné, jak jsme mysleli,“ řeknou. Vidí to, ale neumí to definovat. Vědí, že je to inteligentní a že nás to, navzdory všemu, stvořilo.

 

Víte, co dělá člověk, jakmile je na to dost starý? Hledá Stvořitele! Věděli jste to? Je to skoro jako svědectví o tom, že se ve vaší DNA děje něco, co vás žádá, abyste nalezli Boha! Když více než 85% planety patří k některému náboženství, které věří skutečnosti, že duše je věčná, musíte se podívat na to, proč tomu tak je. Někteří chtějí strčit Boha do nějaké stavby. Jsou šťastni při vědomí, že je tam a že ho mohou navštívit a uctívat. A zbytek z vás? Chcete ho najít uvnitř sebe, protože máte eóny zkušeností, které tvrdí, že ho tam můžete nalézt. Chcete vědět, zda je Bůh skutečný? Máte odvahu sami se posadit a říct: „Milý Bože, chci vědět, jestli tu jsi nebo ne. S čistým úmyslem tě prosím, abys mi to ukázal.“ Máte odvahu to udělat? To je noc, kdy neusnete, protože tehdy andělé, kteří vedle vás stáli celý váš život, uspořádají party (oslavu)!

 

Dáváte svolení, aby mohlo začít léčení, abyste se stali částečně interdimenzionální, abyste navštívili kvantový stav, abyste žili déle a poklidněji a abyste vytvořili mír ve své zemi. Začnete se posouvat způsoby, o kterých byste snad ani nevěřili, že jsou možné, prostřednictvím kvantové inteligence, která doslova přenese vaše myšlenky a modlitby tam, kam patří. Stanete se partnerem Boha. To vy nesete Světlo, o které jste Boha žádali, abyste jej mohli nést k těm, kteří jej tolik potřebují.

 

Vidíte, je to součást systému, o kterém mnozí řekli, že je chaotický, ale on chaotický není. Ó, je nádherný. Je láskyplný. Můžete vidět vlákna, jak vibrují – všechna za nějakým účelem – ne chaoticky. A svým úmyslem je můžete kontrolovat, tvořit svoji vlastní pravdu, vytvářet svoji vlastní realitu, vytvářet život velmi odlišný od toho, který jste si mysleli, že máte. To je esoterika. To je poselství od Kryona. Zítra budeme hovořit o fyzice. Dnes večer mluvíme o Lásce Boha.

 

A toto je mé poselství skrze tento čistý kanál, který sedí zde před vámi. Dnes v noci neopouštíme tuto budovu, víte? To vy! Až se zítra vrátíte, pořád tu budeme.

A tak to je.

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
 Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložily Martina Mangová
(www.channeling.wbs.cz) a Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a
www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a
neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud
bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět