6-2009 Kryon

Stát se kvantovými

přijal Lee Carroll 13. června 2009 v Sedoně, Arizona

 

Buďte pozdraveni moji milí, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Před 20 lety jsem tato slova řekl k mému partnerovi. A víte, co odpověděl? „Budeš si muset změnit své jméno. Není dost hebké. Nezní dost andělsky… A kdo vůbec kdy slyšeli o magnetickém Andělovi?″  To řekl před 20 lety.


Chtěl bych v tuto chvíli pohlédnout zpět. Pokud byste chtěli, můžete to nalézt v prvních poselstvích z roku 1989, která jsem zprostředkoval. Řeknu Vám následující: měl by přijít čas, kdy na místech, kde dříve bývalo provozováno Zemědělství, už nesklidíte žádnou úrodu. Řekli jsme také, že na místech, kde nikdy Zemědělství nebylo, se bude úroda sklízet! Řekl jsem Vám, že by mohlo vzhledem k posunu počasí přijít něco významného. A řeknu Vám to. Nacházíte se uvnitř toho.

 

Hovořil jsem o posunu vědomí a je to tady, a pro ty z Vás, kdo se ptají, kdy se asi stane… Vy jste to propásli! Je to všude kolem Vás. Je to to, co se událo od konce 80. let a co se děje letos. Je všude kolem Vás. Je to rozhodující moment… Je to bod, kdy se lidské vědomí rozhoduje/volí stornovat fraktály vracejících se energií planety.

Řekli jsme Vám, že globální oteplování probíhá cyklicky a že jste je nezapříčinili. Věříte tomu nyní? Tenkrát to bylo channelováno a dnes to ukazuje i věda. V minulých letech jsme Vám jasně řekli, že toto oteplení bude krátkodobé a povede k období chladu. Nyní je tato skutečnost publikována na mnoha místech a existuje příslušná věda. Věříte tomu nyní?

 

Existují tací, u kterých se intelekt začíná slučovat s emocionálním. Začínáte poznávat to poselství. „Možná je to v pořádku nemít hebké Anděly,″ říkáte. Možná je to v pořádku, že pravda přichází od někoho, kdo Váš miluje, z domova. Možná je dokonce v pořádku, že k Vám hovoří magnetický mistr?

 

Ptali jste se někdy, proč jsou tato poselství zprostředkovávána tímto způsobem (channelováním) a proč před také dlouhou dobou? Možná další náhoda? Vracíte se zpět a ptáte se: „Kdy to všechno začalo? Kdy začal vědec Greg svoji cestu? Kdy započal můj partner svoji cestu? Kdy se událo několik zjevení ve Vašem životě?″ někteří z léčitelů zde v publikum má také zajímavé startovací datum. Kdy měla učitelka Peggy svá první zjevení v první fázi? Většinu toho můžete vystopovat tak 20 let zpět, přesně k bodu, kdy začal posun… Přesně tehdy, kdy začal vzestup. Je to pro Vás dost náhod? Kdy měla Dr. Todd vizi ohledně svého vynálezu? Stalo se to v průběhu těchto 20 let, o kterých hovoříme. Příliš náhod? Možná.

 

Toto je shrnutí poselství z minulých šesti měsíců. Neboť v průběhu tohoto období jsem Vám zprostředkoval informace o tom, co se s Vámi děje. Dnes večer Vám dám informace důležité pro rozhodující moment.

 

Existují tací, kteří řeknou, že na této křižovatce není důvod udělat cokoliv jinak, než jste obvykle dělali. Existují tací, kteří říkají, že jste vytvořeni k pádu. Každý cyklus, každá civilizace by padla, jakmile by se objevily určité jevy a civilizační znaky. Říkají, že lidská povaha se nikdy nezmění, neposune, a že se cykly opakují a opakují a opakují. Jsem tady a říkám, že to nyní bude jiné. Dosáhli jste bodu, kdy se začnete kvantově měnit a vyvíjet. Méně než půl procenta této planety musí učinit toto rozhodnutí, aby vznikla dokonale změněná planeta.

 

Magnetické
Co jste se dnes naučili o magnetismu (opět na přednášce Grega)? Jak to propojíte s Kryonovým učením? Dal jsem Vám informace o procesu, jak Sluneční soustava/systém ze sebe prostřednictvím indukce sejme gravitační Otisk a doslova jej vyšle s heliosférou Slunce… Kvantová komunikace přes Sluneční vítr. Když narazí na Vaše magnetické pole a napojí se na ně, překříží se solární vítr s magnetickou mřížkou Země, která se zase překříží s polem, které vytváří vaše DNA. Proto dospěje stejná informace, kterou dostává Sluneční systém, i k Vám.

 

Tak říkajíc sedíte na magnetickém gauči. Vaše DNA je magnetická a to je vědecký fakt, který byl nyní konečně uznán. Nyní máte to malé, co ovlivňuje to velké, a to velké, které ovlivňuje to malé. I to jste dnes slyšeli, nebo? Pokud dostatek lidí myslí Jinak, pokud má dostatek lidí soucitnou reakci, vytvoří se taková pocitová vlna, která může být změřena vědeckými přístroji. Je tím ovlivňována samotná vibrace planety. To, jak myslíte a co děláte, může způsobit rozdíl. A pokud jste to tomuto divnému chlapíkovi nevěřili (Lee), možná to uvěříte tomuto vědci? Možná, ale jen možná, mají oba pravdu. Jaké by to bylo?

 

Stát se kvantovými
To je téma dnešního dne. Je to těžké, neboť to od Vás vyžaduje, abyste mysleli jinak. Milý člověče, jsi ve vývoji. Je to vývoj prostřednictvím magnetismu, který hovoří k DNA a myšlenkám dává možnost vytvářet interdimenzionálním způsobem posun vědomí. To je to nejtěžší, co kdy budeme vyučovat.

 

Před třemi lety jsem svému partnerovi řekl, že bude vyučovat nenaučitelné, a dnes tu sedí na židli a dělá to. Existují tací, kteří tomu porozumí, a tací, kteří tomu nebudou rozumět. Pokud jste se zabývali kvantovými stavy, rozpoznáte určité znaky a dnes večer budeme o jednom z nich hovořit. Jen o jednom, ale bude mít tendenci některé vlastnosti vašeho života delinearizovat. Ukážu Vám, co pro Vás bytí kvantovými může udělat.

 

Lidé jsou emocionální a je to také dobře, protože pocity jsou kvantové. Víte, ony jsou nekontrolovatelné oběma směry: nekontrolovatelná nenávist, nekontrolovatelná Láska… nedrží se žádného vzorce nebo? Je potřeba intelekt, aby se vykonstruovala Krabice kolem pocitů, a to nazýváte vyrovnáním/smírem. Takže již beztak začínáte rozpoznávat, že lidská mysl je kvantovým znakem. Vědomí – svojí vlastní povahou je vědomí kvantové. Lidský mozek byl stvořen k tomu, aby myslel kvantově. Pouze prostřednictvím logiky a intelektuálním vyrovnáním se staly biologické synapsi lineárními. „Kryone, my nerozumíme, o čem hovoříš.″

 

Podívejte se na autistického člověka. Zde máte člověka, který má vlastnost, u které zdá se něco chybí. Možná jste někdy byli v blízkosti určitých druhů tohoto autistického vědomí? Pakt víte, co jim chybí. Je to konstrukce linearity. Neboť autistická mysl linearitě nerozumí a neustále se snaží pochopit pořádek a symetrii. Zoufale se snaží vytvořit konstrukci kolem svého vědomí, aby mohla v tomto světě najít nějaký smysl. Pravdou je, že je mnohem mnohem více kvantová, než jste Vy! Dívali jste se na to někdy takto? Předpoklady jsou tedy dány. Kvantovost je již ve Vašem dosahu. Vše. Co potřebujete zjistit je jak otevírat a zavírat ty různé synapsi a tím nechat vzniknout takový druh člověka, který je začátkem Vyvinutých (lidí). Bude dosaženo rozhodujícího momentu a všední rutina bude výsledkem? Stane se člověk náhle osvíceným, něco si vybere a pak se vrátí zpět do neosvíceného stavu? Odpověď zní ne a vy to víte. Ne, místo toho se změníte a zůstanete změnění. A to vytváří nový začátek, nebo snad ne? To je ten Joker (žolík), který se v tomto současném cyklu vynoří a nikdy dřív se neobjevil. Protože přišel Kryon v roce 1989 a proto jsem tady. Tento posun/vzestup stojí před Vámi. Sedíte uprostřed něho.

 

Spánek – interdimenzionální jev
Zde přichází jiný kvantový aspekt. Vysvětlím vám to, abyste pochopili, jak matoucí může být kvantovost a přesto se nachází ve vašem mozku a proto vím, že jí časem budete rozumět. Když se oddáte této věci, kterou nazýváte spánek, možná dokonce něčemu, co nazýváte stavem alfa, této mezifázi vědomí, která je bez konstrukce, co se tady děje? Měli jste už někdy sen, ve kterém nic nedávalo smysl? Kvůli linearitě reality se lidé ve svém snu nemohou vyznat (mimo čas, mimo jakékoliv místo). Možná jste byli na různých místech v různých časech, které ve skutečném životě nedávají smysl. A přece to v tento moment smysl dávalo, nebo? Proto vám řeknu proč: protože je to kvantové, když se do tohoto stavu dostanete! Je to kvantová záležitost, toto alfa-snění. Mozek je ve stavu bezpečí kontroly intelektu. Proto se stává kvantovým a bez struktury. Z tohoto důvodu je to mimo linearitu. To znamená, není na to navlečena žádná časová konstrukce. Všechno se děje ve stejný čas a je to pro Vás absolutně v pořádku, dokud tam jste. Když jste ve snu, nervete si vlasy zoufalstvím, nebo? Prostě si to vychutnáváte. Kvantovost je přirozený stav.

 

Mohli byste možná dokonce říct, že se začíná měnit intelektuální konstrukce, která leží přes vaše vědomí, a díky více porozumění to umožňuje učit to, co dnes učím.

 

„Kryone, já stále ještě nerozumím.″
To já vím, a proto to zjednoduším na pojmy, kterým budete rozumět. Podívejte se na tu krabici, ve které jste a která se nazývá časem. Že můžete jít jen jedním směrem je tak lineární! Nemůžete jít doleva, doprava, pouze rovně do budoucnosti. Hodiny tikají pouze jedním směrem … vpřed. Neexistují žádné hodiny, které jdou nahoru, dolů, vlevo a vpravo, nebo? Jsou pouze dopředu. Ó, jak lineární. A tak také myslíte. Uznáváte tento lineární předsudek a uplatňujete jej na všechno.

 

Všechno myšlení, všechno chápání, všechna logika, všechna spiritualita se uskutečňuje na základě vašeho předsudku. Říkáte: „My jsme lineární, proto takový musí být i Bůh.″ Přesto takový Bůh není. A vy ve skutečnosti také ne! Někteří z vás, moji milí, z toho brzy vystoupí a pochopí více toho, co se děje v jejich životech.

 

Frustrace kvůli času – váš nejsilnější předsudek!
Pojďme začít s učením. Je to shrnutí, eventuálně i věcí, které jste slyšeli dříve, které ale dnes budou tak seskupeny, aby Vám dopomohly k většímu pochopení. Sedím před skupinou bdělých individuí a mnozí se nazývají pomocníci světla/lightworker. Můžete to definovat jakýmkoli libovolným způsobem, který se Vám líbí. Je to vědomí, vědomí o věcech mimo linearitu. Je to víra, opravdu, že jste částí Boha. V sále jsou přede mnou mnozí tohoto druhu, většina. V tomto vědomí se děje komunikace s druhou stranou závoje. Proto přesně ukážu jedno z chybných očekávání a frustrací, které se dějí, když podniknete tuto cestu na druhou stranu linearity.

 

Milý člověče, kolik z vás obdrželo poselství, která mění život? Možná se uvedou do stavu meditace, možná je to v tomto stavu snění, který jsem zmínil? Avšak je to tady, myšlenka, možná dokonce návod? Možná jste měli vizualizaci? Může se projevit následovně: Tady je to, co máš dělat. Tady je ta kniha, kterou napíšeš. Tady je, jak bude vypadat tvoje budoucnost. Tady je léčebná metoda, kterou budeš vyučovat. Zde jsou pokyny, jak se s někým setkáš. Budeš něco dělat!

 

Jsi tím rozrušený. Možná se vrátíš z vizualizace a vyprávíš o tom příteli/lkyni: „Je to tak doopravdy. Je to to, co budu dělat. Začnu s tím. Není to úžasné?″ A co uděláš pak? Začneš to uskutečňovat. Ó, jak je to od tebe lineární. Je to to poselství, které jsi dostal? V tomto kvantovém stavu ti Bůh řekl, abys šel zpět a hned to udělal? Odpověď je ne. A přece tak myslíš, a protože tvé hodiny tikají jedním směrem, vrátíš se do lineárního času a začneš uskutečňovat, co ti bylo řečeno. To je velká chyba, ale to ty nevíš.

 

Pojďme se jednoduše podívat, milý člověče, co přijde dál. Většinou je jedno, co Vám bylo ukázáno…, ztroskotá to. Prosadí se zklamání: „Já mám napsat tuto knihu a zkoušel jsem to a …a nic se nestalo. Nebylo nakladatelství, které by ji chtělo, nikoho to doopravdy nezajímalo. Musel jsem se mýlit. Měl jsem tyto úžasné nápady a uskutečňoval je, ale nic se nestalo,″ říkáte.

 

Podívej moje/můj milá/ý, já vím, kdo tu je (a kdo to čte) a momentálně hovořím k některým z Vás a vy to víte. I když jste to nikomu neřekli, ztroskotání je takové. Lidský mozek nechce hned přiznat a říct: „Nevím, proč nebyla moje komunikace s duchem jasná. Přijal jsem poselství, vrátil se zpět a pokusil se o to a nic se nestalo.″ Jak lineární! Co jsi s tím udělal potom? Tento nápad, tato krása, tato myšlenka, tebou naplánovaná jednání, věci, které ti byly ukázány, byly tvé …co jsi s tím udělal poté, co ses o to pokusil a ztroskotal jsi? Položil jsi je úplně dozadu do skříně a zavřel dveře! Je to pryč!

 

Možná několik tvých přátel řeklo: „Víš, vzpomínám si, že ses před pár lety o něco pokoušel. Proč to nezkusíš ještě jednou?″ Co jste mu v tuto chvíli odpověděli?

 

„Ne, zkusil jsem to a ztroskotal jsem.″
Cože? Jak lineární! Chápete, kam mířím? Bůh Vám neřekl, abyste to udělali hned. S vašimi předsudky o čase jste se rozhodli kdy a kde a pak navzdory jakémukoli racionálnímu kvantovému myšlení jste to, poté co jste to jednou zkusili, odhodili/zavrhli! Již se nikdy nepokusíte to obnovit a vyzkoušet, nebo? Ó, jak lineární. Jaký to máte jedinečný předsudek k průběhu času! Tady přichází to, co koná kvantový myslitel: Obdrží poselství, vrátí se z vizualizace a poselství oslaví. Je to jízdenka, kterou drží v ruce a na které stojí, že přijíždí vlak. Když si jízdenku přečte pozorně, není na ní žádný čas. Neříká kdy, nebo? Ale on má stále ještě jízdenku. To kvantovému mysliteli stačí.

 

Oslaví jízdenku a pak se opře a otevře se nastavení, které očekává synchronicitu. To znamená, bude se dívat na kvantovost a pak na vznikající synchronicitu, aby rozpoznal, kdy přijede vlak. Chápete to? Požehnaný je v tuto chvíli člověk, který tu sedí a uvědomuje si, co říkám. Ve skříni čekají věci, které jste tam zavřeli a které jsou nyní připraveny. Teď je ten čas! Je to rozhodující moment. Je to nyní, kdy jsi to měl udělat. Dříve to nefungovalo, protože to nemělo fungovat. Chyběla synchronicita, chyběla energie, nebyla tu kvantovost, ale teď je tady.

 

Takže, co to pro Vás znamená? Staňme se na okamžik kvantovými. Co si myslíte, že to znamená? Jaký druh rozhodnutí byste si chtěli ještě jednou promyslet? Toto je pozvání. Je na čase, nebo? Myslíte lineárním způsobem, a proto jste lpěli lineárním způsobem na předsudcích, a to přeruší proud spirituálního kontextu komunikace s Bohem. Protože je to normální, ani si to neuvědomujete. A víte, co to vytváří? Frustraci a někdy zlost. Někdy se možná k duchu otočíte zády a řeknete: „To nefungovalo. Myslím, že bych měl jít dál.″ Nebo: „To nefungovalo. Nejsem tak moc milován, jak jsem si myslel.″ To je lineární předsudek člověka a neodpovídá pravdě.

 

Čekat na instrukce
Chtěl bych Vám ještě něco říct. Mám před sebou sál plný pomocníků Světla a mnozí z nich jsou jimi již dlouho. Avšak mnozí stále ještě čekají na to, aby zjistili, co mají dělat. Jsi to ty? Hm? Víš, že mám pravdu. Dotýká se to jádra věci? Jinak než předchozí výňatek, nejste zaměstnáni nějakým cílem, spíše čekáte, až zjistíte, kdo jste a proč jste tady. To je zcela jiné, protože to nemá nic společného s tím, co Vám bylo sděleno v nějaké vizi, nýbrž s něčím, co vnímáte na úrovni Akáši. Proč jste tady? Kdy to budete vědět?

 

Máte tuto jiskru vědomí a víte, že jste Božskými. Víte o tom, co je ve Vaší DNA a začínáte to vše objevovat, a cítíte, že je tu ještě něco. Nevíte, co to je, ale „jednoho dne to tu bude,″ říkáte. „Jednoho dne budu vědět, k čemu jsem tady,″ říkáte. Je to rezavá lineární kolej, neboť to říkáte a cítíte už velmi dlouhou dobu. Pokřikuje na vás v linearitě stále to stejné. „Stále jsi ještě nedorazil,″ říká Vám. „Čas není na tvé straně,″ říká. A někdy říká: „Prošlo to kolem tebe a ty jsi to neviděl!″ Pak si začnete dělat starosti a jste smutní.

 

Chtěl bych Vám sdělit pravdu a chtěl bych otevřít vaše Srdce, protože sedím před těmi, co to akorát emocionálně a opravdově musí slyšet. Nechtěl bych, abyste zvedali ruce, ale neviditelně, metafyzicky bych chtěl, abyste si teď v tento moment zažehli nad hlavou světlo, pokud k tomu patříte. Čtenáři, tebe se to také týká. Hned teď. Hledím v tento moment na vaše světla a dám Vám Váš učební plán. Dám Vám ten plán, kvůli kterému jste tady. Řeknu Vám, proč se také cítíte, jak se cítíte, a dám Vám seznam s instrukcemi, který Vám umožní odsud odejít s věděním, kdo jste a proč jste sem přišli. Některým se to možná nebude líbit, jiní to ale možná budou milovat. Závisí to na Vašich lineárních předsudcích. Doufám, že se toto světlo, které jste zažehli nad svojí hlavou, zkoordinuje se světlem, které vyzařuje můj partner, pak je to pravda.

 

Poslyš, pomocníku světla, celý život jsi čekal na to, co bude následovat. Čekáš, až zjistíš, kam kráčíš a co máš dělat. Chtěl bych ti říct následující: požehnaný je ten člověk, který je vědomý, neboť samotné vnímání vědomí je to, co pro planetu činíš. To je ten momentální úkol. Zůstaň vědomý. Nechej nádále svítit světlo. Jdi od místa k místu, privátně nebo pracovně. Udržuj vědomí. To je rozhodující moment, neboť vědomí mění mřížku.

 

Nejde o to, co budeš dělat, jde o to, co si po celý den myslíš. Na kvantové cestě neexistují hodiny. Můžeš tuto energii udržovat až do dne, kdy zemřeš? Pokud můžete, pak bude vědět každý jeden z vás, který momentálně toto světlo udržuje, že jste tu právě proto! Nedívejte se po něčem jiném, hledajíc dál, protože momentálně v kvantovém stavu konáte to, z jakého důvodu jste přišli. Každý z vás, který je vědomý, to koná! O to jde. Jste tu, abyste byli vědomými! Když si budete vědomi svého Božského nitra, pak perfektně splníte úlohu. Perfektně! Jděte odsud spokojeni, spokojeni s tím, co děláte pro planetu. Zůstaňte vědomými. Nevzdávejte se! Staňte se kvantovými (spokojeni tady a teď).

 

Když bude všechno, včetně vaší spirituální práce tlačeno do časového sledu, ztroskotáte, protože věci, které Vám přinesou hodiny, nejsou těmi věcmi, které Vám přinese Srdce. Srdce (soucit) je kvantové. Učte se žít bez budoucnosti. To zruší lineární postoj, který říká, že dosažení něčeho je měřítkem úspěchu. V lineárním vědomí času je tomu tak, ale v kvantovém vědomí je na tomto místě měřítko vašeho míru a radosti z jednoduchého „Bytí″. Jsi to ty?

 

Dárek – aktivace Akáši
Již dva roky udržujeme otevřené dveře ke kvantovému celulárnímu posunu a začali jsme Vám dávat informace, které jsou prostě neuvěřitelné. Ve vaší DNA se nachází kronika Akáša. Veškeré životy, které jste na planetě žili, tam jsou. Vyšší Já bylo v každém životě tour stejnou energií duše. Proto máte jednoho přítele, který se účastnil všech těchto životů! Doposud byly životní zkušenosti naštosovány jako ve vrtném ledovém jádru (lineární vrtné ledové jádro, které obsahuje historii, tak jak je měřena vědci na pólech). Musí se prozkoumat lineární značení a rozpoznat, kým jste byli, jaké možná byly energie a co se stalo. Vy všichni jste přijali, že je to neměnné a v minulosti, jakoby se četly staré noviny.

 

Toto není kvantové myšlení. Kvantový myslitel se na to dívá jako na všechno konající se v teď. A proto je to, co se koná nyní pro vás přístupné. Jak by se vám líbilo jít do té zdánlivě nezměnitelné lineární historie a vybrat si z ní tu pomoc, kvůli které jste přišli? Hovořím nyní ke třem lidem v místnosti: Přestaňte chtít vyléčit sami sebe. Neboť vaše biologické Já na to nepřistoupí. Nebude vyléčeno. Ale v posledním životě, pokud jej dáte dopředu, bylo čisté. Běžte a vezměte si ho! Proč si nevezmete tento život a nedáte si ho (pro své lineární myšlení) nahoru? Jaké by to bylo? To je to, co by udělalo kvantové individuum.

 

Tedy, pokud byste to mohli udělat, co přesně jste vlastně udělali? Vyléčili jste se nebo jste odbourali Akášu? Chápete, proč je to tak, že se nemoc nikdy nevrátí? Je to tím, že na kvantové úrovni jste ji nikdy neměli. Pokud se budete moci vrátit k energii vašich minulých životů, najdete DNA, která je čistá a nikdy neměla problém, který máte teď. Jak to má fungovat? Chtěl bych se vás zeptat na následující: milujete někoho na planetě? Pokud je odpověď ano, pak se vás ptám … jak?

 

Pochopte, některé věci musí být učiněny na nelineární úrovni, odděleně od seznamů, které vám lidé rádi dávají. Seznamy se hodí dobře k naučení se podstatných věcí, jsou ale nepoužitelné na tyto pokročilé kvantové energie, které se učíte absorbovat a učíte se jimi být.

 

Chápete, co říkám? Co si přejete, abyste mohli udělat? Co jsou vaše bloky? Co si představujete jako ty věci, kterými jste a přece je nemůžete změnit? V Akáše je také vaše já, mnoho z nich. Proč tam nejdete a nenahradíte současné já předcházejícím já? To je odbourání Akáši. To je kvantový člověk a dalece přesahuje to, k čemu mají být energie minulých životů dobré. Bylo vám řečeno, že jste tu pro karmickou výměnu. To je staré pojetí, že minulé životní zkušenosti narůstají ve vaší DNA, že jste jimi rušeni, že jsou “pískem ve vaší ústřici” a že musíte něčeho dosáhnout, abyste tomu mohli zabránit. Je to velmi stará informace a vy nyní můžete jít daleko za tyto hranice.

 

Co by bylo, kdyby byl účelem Akáši pravý opak? Co by bylo, kdyby tam byl zlatý důl s tvým jménem? Žil/a jsi tyto všechny životy. Mysli na to. Je to životní zkušenost, je to moudrost, šamane. Nyní běž a odbourej to. To je to, co činí kvantový člověk. To vytváří Mistrovství. Přemýšlej o tom.

 

Znovu navštívit Vnitřní dítě
Teď přichází něco, co někomu na tomto jevišti udělá radost (hovoří o Janu Toberovi), protože vám teď sdělím tajemství Vnitřního dítěte. To je a vždy bylo kvantové dění. Proč je Vnitřní dítě tak důležité? Slyšíte to roky, avšak mnozí před tím utíkají. „Nechci být dítětem,“ říkáte. „Stal jsem se dospělým a nemusím s tím přijít do styku. Vynechám to.“ Možná je to jinak, než si myslíte?

 

Chtěl bych vám říct, co je na tom tak kvantového. Naslouchejte mi a na chvíli otevřete své srdce. Pomalu je na čase, nebo? Nikdo z vás už není dítětem, ale kdysi jste byli všichni dětmi. Tedy, proč se na chvíli se mnou do něčeho nepustíte: zapomeňte na hodiny a dělejte, jakoby před vámi leželo nyní v tomto životě všechno, co jste kdy na planetě měli. Tak jako koše, ze kterých to můžete vzít, to leží před vámi. Nejsou v minulosti, ale spíše ve kvantovém stavu, připraveny, abyste je považovali za právě se konající.

 

Reflektujte: Chtěl bych, abyste tam šli a pár těchto košů si prohlédli – když vám bylo osm, když vám bylo sedm, když vám bylo šest, když vám bylo pět. Podívejte se tam! Neznali jste žádné starosti. Kolik z vás, když vám bylo osm, si dělalo starosti s měsíčními platbami? A jak to bylo s penězi pro domácnosti nebo zda jste si mohli dovolit auto a nastartovat ho? Odpověď? Žádný z vás! Vaší největší starostí bylo, jak dlouho smíte zůstat venku a hrát si. Přemýšlejte o tom… u většiny to tak bylo. Mysl dítěte je taková… čistá, nekomplikovaná a za hranicemi možnosti, dělat si starosti.

 

Takže bych chtěl, abyste si na moment udrželi tyto myšlenky. Chtěl bych, abyste dělali, jako byste na moment mohli vklouznout do této osobnosti, do tohoto dítěte, kterým jste. Nese vaše jméno a žili jste ho. Vezměte ho z košíku a oblečte ho. Žádné starosti. Žádné drama. Žádné zítra, skutečně ne. Žádné dítě nemyslí na zítřek, jedině že by byly Vánoce a pak pociťuje radost a nadšení. Jak už je to dlouho, co jsi něco takového pociťoval, člověče?

 

Proč o tom mluvím? Protože vás Boží Láska zve právě k tomuto jevu! Máte k tomu nyní model a to je vaše bytí dítětem. Tedy přineste to zpět jako model toho, jak vás milujeme a nabízíme lásku a mír, které potřebujete, abyste mohli jít do této Nové energie! Tak vypadá kvantový člověk, který může jít zpět a uplatnit tyto znaky/atributy pro svůj život. Můžete říct, kdo takový je, protože chodí kolem a září! Nebrání se tomu. Jsou kvantoví.

 

Existuje řada Mistrů, kteří byli na této planetě a byli dobře známí v mnoha náboženstvích. Chtěl bych vám říct, co měli společného: byli kvantoví. Když jste se jim podívali do obličeje, viděli jste, jak září? Mohli byste tam se mnou zajít? Mohli byste být na moment u svého oblíbeného Mistra? Moli byste na moment stát vedle ní nebo vedle něj? A pokud můžete, jaká je tam energie? Je to mír, nebo ne? Staráte se o své měsíční platby? Staráte se o své složenky? Jaký druh dramatu máte ve svém životě? Můžete jich mít mnoho, ale nemůžete je vidět! Z nějakého důvodu je neznáte a jste přitahováni tímto mírem, nebo snad ne? Chcete jen prostě vedle nich stát. Možná si pro sebe říkáte: „Ó, kdybych mohl/a být právě takový/á. To bych tak rád/a.“ nuže, to můžeš mít, můj milý/má milá, a jmenuje se to držení esence Vnitřního dítěte. Není to žádná nevinnost; není to ignorance; je to totální dokonalé kvantové vědění. Je to schopnost, uchopit věci, ze kterých byste si v linearitě dělali starosti, a nechat je vznášet na místě, kde vás neovlivňují. Co se stane s vědomím, které není ovlivněno strachem? Řeknu vám to. Stoupá! Čekali jste to? Práce s Vnitřním dítětem je kvantovou prací. Veškeré věci, které jsme poslední měsíce přednášeli, podporují člověka, aby se stal kvantovým.

 

Neuvěřitelná síla lásky
Nic není srovnatelné s posledním bodem. Nic. Je to už potřetí, co vám to sděluji, ale mnozí zde to ještě neslyšeli. Pozorně vnímejte: dokonce i ve spirituální práci existují tací, co vysvětlovali, že je emocionalita špatná. Říkají, že když jsme emocionální, nemůžeme být racionální. Pokud brečíte, neměli byste tu být. Říkají, že je to intelekt, který všechno zjistí a na vše přijde. Tam je doma logika a je to váš rozum. Proto chcete přijít k bodu, kde zahodíte všechny emoce a můžete zkoumat pouze svou bohem danou logickou myslí.

 

Poslouchejte moji milovaní, to je totálně lineární myšlení. V této místnosti neexistuje člověk, který by otevřel kvantový stav svým intelektem, protože to není ten stav, do kterého byl narozen a ani stav, ve kterém žije. Kvantový stav je místo toho vyrovnáním srdce a intelektu. Emoce mohou projít závojem a děje se to z velmi důležitého důvodu.

 

Řeknu vám, kde vězí skutečná síla…příčina soucitu a neuvěřitelná síla lásky. Ukážu vám nejvíce kvantovou energii planety a doufám, že tomu budete rozumět. Dělám to potřetí a chtěl bych, abyste pečlivě naslouchali.

 

Existuje síla za hranicemi všech sil a přichází přímo z emocionálního stavu. Jste překvapeni? Vylíčím obraz ještě jednou tak, jak jsem dříve učinil. Ó, zde v místnosti jsou matky. Mnohé. Maminko, vrať se se mnou do doby, kterou jsem s tebou sdílel. Vrať se do doby, kdy bylo tvé prvorozené dítě několik minut staré. Vrať se se mnou zpět, když se dítě poprvé nadechlo a život začal. Reprezentuje to část vaší DNA, část vaší linie původu, část vaší Akáši. Nyní se vás na něco zeptám: Slyšely jste zpívat Anděly? Stáli kolem postele, víte to? Co jste vnímaly, když jste miminku poprvé pohlédly do očí? Slyšely jste zpívat Anděly? Tálo vaše srdce? Rozplývaly jste se v tento okamžik v Univerzu? Všimly jste si, že i technici v místnosti brečeli? Kdo to způsobil?

 

Možná jste si myslely, že tato zvláštní síla pocházela z vaší mysli a z vašeho srdce? Nepocházela! Daleko za tím, co by jediný člověk mohl možná vyrobit, tekla tato úžasná energie do místnosti, protože tam byla posvátná radost. Na chvíli v průběhu času jste otevřely interdimenzionální portál, kde začal život a každý z toho radostí plakal. Dítě se na vás podívalo a vy jste se podívaly na dítě. A nic už nebylo jako dřív. Vzpomínáš si mami? Vzpomínáš si na tento den? Na tento moment? To je energie, která přesahuje, co by mohlo tvé srdce samotné učinit. Měly jste pomoc a všechno, co jsi cítila, bylo zesíleno božskou energií ve tvém nitru.

 

Hovořím o lepidle, které udržuje pohromadě vědomí a je emocionální. Mluvím o Lásce Boha. Tak znělo poselství od prvního dne, kdy jsem začal zprostředkovávat informace. Stálo to mého partnera čtyři roky, otevřít jeho srdce až do bodu, kdy by mohl s touto silou plakat v přítomnosti libovolné osoby. Je to mimo vše, co by si pro sebe mohl vytvořit sám. Tato místnost je plná doprovodu, jehož síla může vytvořit mnohem více, než jediné lidské srdce! Je to kvantová energie… bezčasová… žádná budoucí událost… naplněná pocitem, že každá milující věc, která kdy existovala, do vás proudí. Je to příroda, vaše vlastní životní energie a moudrost věků. Mami, vzpomínáš si?

 

Lidé se zamilovávají. Trochu blázní. Někteří z vás, nebo? Mnozí si na to vzpomínají, jak hodně vzdychali a hleděli si do očí. Psychologové říkají, že to probíhá trochu jako přechodná psychická porucha. (smích) Vzpomínáte si? Vytvořili jste to zcela sami? Byla to ta druhá osoba? – myslíte si to nebo myslíte, že se dělo ještě něco jiného? Mysleli jste, že jste součástí něčeho, s čím jste byli sami? Milenci vám budou vyprávět, že jsou v místnosti Andělé, když se lidé sejdou, když přeskakují jiskry, a že je přítomno mnohem víc, než mohou vytvořit oni sami. Někteří z nich dokonce slyší zpěv! To je jen zdání zamilovaného? Ne, máte pravdu… je to součást lidské zkušenosti, kdy se dva sejdou a nějakým způsobem vytvářejí energii, která je mnohem více než součet jejich částí. A to je tím, že je přítomen Bůh!

 

Andělé se usmívají. Tak to funguje. Je to kvantové. Je tam soustředěná síla. “Proč nám to, Kryone, vyprávíš?” Řeknu Vám důvod: Protože jsou mezi vámi tací, kteří jsou připraveni se zamilovat do prvorozeného semínka Vědomí, což je rozhodující moment. To znamená se zamilovat sami do sebe, do Boha ve svém nitru, do přírody nebo jednoduše do celého procesu stvoření. Je to vytvoření energie na této planetě srovnatelné s narozením dítěte. Je větší než součet svých součástí, pokud jste dostatečně kvantoví, abyste to zvládli. Je to pro vás zmatené nebo je to přirozené?

 

Jste si vědomi, že nemusíte být nikde členem? Nemusíte. Poznávejte jiné kolem vás, kteří milují Zemi. Uvědomte si, že můžete spolupracovat přesně do té míry, která se vám líbí. Otevření srdce vytvoří takovou energii, která je za hranicemi toho, co byste kdy mohli učinit sami. A přece to vypadá tak, jako by to bylo individuální rozhodnutí. To je pozvání ke kvantovosti. Nazývejte to, jak je vám libo. Chcete to nazývat Bohem; chcete to nazývat Duchem; chcete to nazývat svým vlastním božstvím? Není to důležité. Ale budete to cítit. Mnozí z vás to již cítili a ani jste nevěděli, co to bylo. Láska je taková. Je čistá. Nemá žádné plány. Nenafukuje se. Je bezpodmínečná. To je Bůh ve vás. To je to poselství.

 

A tak vypadá práce před vámi. Zvedněte se ze židle a odcházejte jinak, než jste přišli, s trochu větším vhledem, jak s vámi pracuje Duch. Možná máte lepší pocit z toho, kým jste a kam kráčíte. Možná to dnes večer byla úleva pro některé z vás, kteří se považovali za ztroskotané nebo něčeho nedosáhli, a proto přišli. A já vám říkám, dosáhli jste toho.

 

Milujete Boha? Pak jste toho dosáhli. Milujete sebe sama? Pak jste toho dosáhli. Můžete eliminovat dramata ve věcech, nad kterými nemáte kontrolu? Pokud jste jedním z nich, tak jste toho dosáhli. Proto jste přišli. A tak to je, že vám v tuto dobu říkáme, že každého z vás známe jménem. Co učiníte s touto informací? Je to jen informace nebo je to pravda. Vy to rozhodujete.

 

A tak to je.

KRYON

 

Přeložila Martina M.

 

zpět