7-2009 Kryon

Pôvod duchovna

 

Živý channeling prijatý 11.7.2009 v Chráme Múdrosti Delfskej univerzity v McCaysville, Georgia, USA

 

Pozdravujem vás moji drahí, ja som Kryon z Magnetickej služby. Je to hlas ľudskej bytosti, ktorý vy všetci teraz počúvate, však? Je to ľudský hlas aj pre čitateľov tejto správy. Hovorím o budúcnosti, pretože som v kvantovom stave, energia čitateľov a energia poslucháčov je rovnaká, pretože tí, ktorí sú predo mnou v 3D, sú pre mňa tí istí, ako tí, ktorí čítajú túto správu. A opäť sa pýtam, kto to hovorí? Je to ľudská bytosť, ktorá predstiera, že je výnimočná? Pýtame sa to otvorene, pretože teraz nastal ten čas, ľudská bytosť, preskúmať tú energiu, ktorá je pred vami. Pre tých z vás v reálnom čase práve teraz, je to energia plynúca z tejto stoličky. Niektorí z vás budú mať pocit akoby ich ovanula múdrosť, vytvorená so zámerom, že Boh môže na tomto mieste vystupovať ako priateľ a že skutočná Duchovnosť môže vyžarovať z každej bunkovej štruktúry ľudských bytostí v tejto miestnosti. To je to, čo sa teraz deje. Základná štruktúra dreva v tejto miestnosti si je vedomá zjavenia uzdravenia ľudstva. Deje sa to v stoličkách, na ktorých sedíte naši drahí a vy všetci ste nám známi, pretože my sme tu tiež vždy boli.

 

Vedeli sme, kto bude sedieť na týchto stoličkách a poznali sme potenciál tých, ktorí budú čítať túto správu – všetko predtým, než sa to stalo. Toto nie je predpovedanie budúcnosti, je to iba o potenciáli. Opäť vravíme, že všetky posvätné knihy na planéte, najdôležitejšie texty v histórii, ktoré obsahujú duchovné znaky, boli napísané a vyslovené ľudskými bytosťami, každá jedna z nich. Boh nenapísal ani jednu z nich. Všetky napísali ľudia. Napísali ich s určitým zámerom, vlastnými rukami, komunikujúc s priateľmi v rôznych mestách, niektorí vo väznici, niektorí zahltení negatívnymi okolnosťami. Všetci z nich poukazovali na radosť vo svojom srdci, pretože našli niečo výnimočné. Toto sú posvätné texty, všetky napísané ľuďmi. Teraz, na tomto mieste, predkladáme ešte viac múdrosti a jednoty s menom budovy a chrámu, ktoré vytvorili (Delfská univerzita Chrámu Múdrosti).

 

Pred dvadsiatimi rokmi som prišiel, channelovaný ľudskou bytosťou, ktorá teraz sedí na tejto stoličke. Bol som tu síce ešte skôr, než sa zem stala zemou, ale až na začiatku posunu mi bolo dovolené začať komunikovať s vami. Správa je nepretržitá, pokračujúca, nikdy nie je protichodná a nikdy nie je prerušená. Všetky moje správy spolu súvisia a nikdy medzi sebou nesúťažia. Jej posolstvom od začiatku je súčasný čas posunu, ktorý prebieha teraz, keď čítate tieto slová.

 

 

Budem hovoriť o duchovne vo všeobecnej rovine. Ľudia z dávnych vekov strážili vďaka svojej intuícii „tajomstvá Ducha,“ ktorým teraz hovoríte New age (Nový vek). Na týchto veciach nie je nič nové, sú staré ako ľudstvo samo. Vo viere dávnych ľudí nebolo žiadne tajomstvo. Nepotrebovali ho. Nič s nimi nesúperilo a oni otvorene uznávali, že existuje energia planéty nazývanej Gaia a že táto energia úzko spolupracuje s ľudskými bytosťami. Živí ich, šatí ich, dáva im múdrosť. Ľudia oslavovali narodenia svojich detí obklopení energiou Zeme. Svojim deťom dávali mená po svojich predkoch z mnohých dôvodov, vrátane presvedčenia, že ich deti sú ich vlastnými predkami! Kruh života, nazývaný reinkarnácia, bol prijímaný ako realita a k tomuto poznaniu intuitívne dospeli všetky spoločnosti na planéte, pričom sa nijakým spôsobom nemohli kontaktovať alebo dokonca vedieť, či vôbec existuje nejaká ďalšia spoločnosť. A predsa vyhlasujete tieto pradávne presvedčenia za časť vášho New age.

 

Počas histórie tieto presvedčenia dozrievali, pokým sa energia na planéte nevyvinula natoľko, že sa začali objavovať majstri. Títo majstri prišli ukázať ľudstvu, ako môžu využiť tieto intuitívne atribúty na vykonanie zmien na planéte. Majstri učili majstrovstvu, ale ľudia ich chceli iba uctievať. Majstri prichádzali jeden za druhým a jeden za druhým boli ľudstvom odstránení. Toto mučeníctvo vytvorilo nový systém, v ktorom sa uctievali proroci a systém viery sa začal meniť a dávne poznatky museli opustiť svetlo sveta a ukryť sa v tieňoch. Takže to, o čom sa bavíme, nie je v skutočnosti metafyzika a nie je to ani New age. Je to základné intuitívne duchovno. Je to niečo, čo dávni ľudia vedeli a teraz sú tieto informácie skryté a museli sa z nich stať „tajomstvá.“

 

Tajomstvo sa začalo – zachovanie dávnej pravdy

Rád by som vás zobral na jedno miesto, metaforicky. Je to skutočné miesto a ide o skutočné udalosti, ktoré sa stali v histórii. Nie je veľmi vzdialené od súčasnosti, stalo sa to pred menej než tristo rokmi. Vezmem vás do miestnosti zaplnenej starými vzdelanými mužmi. Niektorí z nich boli vládni hodnostári, niektorí sudcovia, jeden dokonca biskup. Ich stretnutie bolo tajné. Sedeli v kruhu na dôležitom stretnutí, ktoré sa nedá identifikovať žiadnym názvom, ani miestom stretnutia. Na tomto stretnutí sa dohodlo, že sa bude pokračovať v utajovaní rôznymi spôsobmi a spoločenské organizácie budú predstavovať zásterku. Toto bol ten čas, odkedy bolo intuitívne duchovné myslenie považované za diabolské, odvtedy bola považovaná základná ľudská prirodzenosť za niečo temné a dary Ducha za diablovu prácu. Museli spraviť niečo, aby ochránili prosté pravdy Boha, ktoré ľudstvo poznalo celé veky, ale teraz začínali byť ohrozené. Vznikalo „moderné náboženstvo“ a to učilo ľudí, že sa rodia pošpinení, nehodní a že proroci mali vo svojich rukách kľúče ku všetkému a preto by mali byť nasledovaní a uctievaní, dokonca aj vtedy, ak sú už mŕtvi. Duchovno bolo predefinované na balík, ktorý bol roztrieštený a neosobný. Ľudia začali písať 3D pravidlá o tom, „ako nasledovať a uctievať“ a zhromažďovali moc, ktorá z toho plynula. Ľudstvo bolo na počiatku duchovnej skazy, ktorá bola naplnená mýtmi, utrpením, smrťou, vojnami a nenávisťou a to všetko v mene Boha.

Prvá vec, ktorú títo starí páni odstránili boli Krištáľové dráhy (Crystallines), ktoré vnímali ako „nástroje energie.“ Rozostavili tieto kamene (krištále) vo svojom kruhu do veľmi zaujímavého tvaru. Tento tvar je dnes známy ako dvojitý tetrahedron (štvorsten, tvar merkaby), čo bol pre nich posvätný tvar. Títo muži stáli pred týmito krištáľmi a začali spievať. Spievali tóny bez slov, pretože vedeli, že Ľudský hlas vytvára energiu posvätnosti. Vnímali seba ako Boha a naplnili miestnosť tónmi, aby očistili to, čo práve vytvorili. Zapálili množstvo sviečok, ale nie preto, aby zvýšili posvätnosť tohto úkonu, ale preto, že nemali elektrinu (Kryonov humor  ). Je to zvláštne, pretože toto robíte dodnes, je to ako semienko spomienky na tú dobu, kedy bola pravda ukrytá.

 

Rozhodnutia, ktoré padli v tejto miestnosti, sa stali zárodkami posvätných organizácií, ktoré fungovali na planéte desaťročia, alebo dokonca storočia. Niektoré z týchto organizácií mohli prekvitať, ale boli nepochopené, iné sa menili na iné organizácie, keď sa ich členovia stali nenásytnými. Niektorí chceli využívať tajomstvo ako moc. Niektorí z nich si hovorili „Osvietenci.“ Ale neboli osvietení a ďalší skrývali tajomstvo a udržiavali čistotu toho, čo im bolo dané.

 

Jedna z týchto organizácií je súčasťou vašej spoločnosti ešte aj dnes – organizácia, ktorú nazývate Slobodomurárska lóža. Ak by vám mohli prezradiť tajomstvá, ktoré dnes poznajú, povedali by vám títo muži, že kľúčovou informáciou je to, že každý z nich má vo svojom vnútri proroka, nazývaného Boh a že zdroj všetkej múdrosti, liečenia a energie na planéte pochádza z vnútra. Aký to je koncept! To je to, čo sa učíte dnes a nazývate to New Age. To sa učí práve v tejto budove. A kruh sa uzatvára, však?

 

Veda je zmena – logika to tak vyžaduje

Dovoľte mi hovoriť o pôvode duchovna, pretože posun, ktorý zažívate je začiatkom odhalenia starých právd. Dôkazom toho je fakt, že sa začína rozpadať bašta logického myslenia, pretože empirická veda (veda založená na skúsenostiach) začína potvrdzovať existenciu „inteligentnej energie,“ ako piliera možného stvorenia a evolúcie.

 

Počas celej vašej „modernej doby,“ nemá Boh miesto vo vede. Ale zrazu, počas poslednej generácie tí, ktorí študujú čísla, pravdepodobnosti a paradigmy stvorenia vidia logiku, ktorá je „proti všetkým pravdepodobnostiam.“ Napriek všetkým predpokladom sa zdá, že sa Vesmír vyvinul spôsobom, ktorý môže navrhnúť iba inteligentná sila. Tento koncept „inteligentnej sily“ je kontroverzný, pretože predpokladá existenciu nejakého vyššieho vedomia. Napriek všetkým argumentom veda nedokáže poprieť, že taká možnosť existuje a tomu faktu musia čeliť. Jednoducho sa to nemohlo stať náhodou.

 

Gaia začína mať zlú povesť! Stáva sa veľmi kontroverznou, pretože teória, že Zem by mohla mať vedomie, teraz leží na stole pred vedeckou komunitou. Prečo? Pretože pri odhaľovaní histórie Zeme sa vynára fakt, že existuje „plán“ života, systém nie náhodných udalostí, inteligencia, ktorá je naklonená životu a neustále ho vylepšuje a kultivuje.

 

Práve teraz sa vedci z oboch názorových táborov organizujú. Naozaj existuje energia evolúcie života nazývaná Gaia, ktorá udržuje seba samú a ochraňuje a uvádza do rovnováhy život na Zemi? Alebo je postup, ktorý Zem vyvinula úplne náhodný, čo dokazuje to, že život zničil sám seba sedem krát v čase pred súčasným obdobím? V skutočnosti je! Preto sú takí, ktorí vravia, že „život je sebadeštrukčný“ a vždy, keď sa na planéte vyvinie, nakoniec zničí sám seba. Iní naopak tvrdia, že začiatky a konce životných cyklov vypovedajú o tom, že sa ho Gaia pokúša vytvoriť stále lepšie.

 

Existuje jeden konkrétny pozoruhodný atribút, ktorý stojí „proti všetkým pravdepodobným možnostiam“ – ten, na ktorý sa vedci dívajú a ktorý ukazuje, že prítomnosť Gaie nie je náhoda. Keď sa pozriete na súhrn, ktorý sa pomaly ukazuje uvidíte, že je zrejmé, že energia planéty nazývaná Gaia, sa učí zo začiatkov a koncov každého životného cyklu. Jednou z hlavných deštrukčných síl na planéte je nadbytok životných foriem závislých na kyslíku, ktoré všetky naraz oberajú atmosféru o kyslík. Potom dôjde pochopiteľne k zániku života, pretože sa vyčerpá všetok kyslík. Zaujímavé je to, čo sa stalo potom. Ďalší vývoj expanzie života zahŕňal celkom nový proces nazývaný fotosyntéza. Gaia vytvorila systém, v ktorom rastliny na planéte produkujú práve ten kyslík, ktorý život potrebuje. „Potrava,“ ktorú planéta potrebuje je vylúčená ako odpad. A tak sa zrodil prvý prirodzený symbiotický vzťah, ktorý vyzeral náhodne, ale ktorý bol ďalším inteligentným procesom, ktorý predložila, celkom mimo pravdepodobné možnosti. Počas dlhého obdobia bolo zrejmé, že život nezničí sám seba náhodou. Namiesto toho sa učí z predošlých chýb a vyvíja korekcie potrebné na prežitie. Gaia bola živá a zdravá a pomaly chystala javisko pre ľudstvo.

 

Ďalšia etapa – Ľudské vedomie

Prečo o tomto hovorím ako o pôvode duchovna? Pretože tu sedíte vy, Ľudské bytosti. Vy ste produktom toho všetkého a Gaia vám neustále poskytuje zmeny, ktoré potrebujete. To, čo sa teraz deje na planéte je posun vedomia, pretože je to ďalším krokom v scenári evolúcie života. Život nezničí sám seba, pretože je to jeho osudom. Namiesto toho ide o samotnú podstatu Gainej práce. Preto môžete povedať, že Ľudské vedomie a Zem sú zladené a budete mať pravdu. Prvý krát v histórii ľudstva ste sa dostali do bodu, v ktorom nie je jasné, kde jeden končí a druhý začína. Potvrdzuje to Mayské pozorovania v rámci ich štúdií a duchovného kalendára. Ste zladení so Zemou a s vedomím, ktorému hovoríte štruktúra krištáľovej dráhy (crystalline) (spomienka na Akašické záznamy) a to vibruje tak, ako vaše myšlienky. Nie len v Jaskyni Stvorenia, vaše myšlienky prúdia priamo do Mriežky Krištáľových dráh planéty.

 

Máyovia hovoria o tomto čase v súvislosti s Galaktickým zarovnaním (energia roku 2012) ako o Cykle žltého slnka. Predpovedali tento cyklus Gaie a vo svojich textoch vravia, že toto obdobie histórie by malo mať najvyššie vibrácie, aké kedy boli prístupné Ľudskému vedomiu na planéte. Tieto informácie sa stále neučia na tých miestach, kde sú vyryté do kameňa (v Mexiku), pretože staré sily ich potláčajú! Ale sú tam a každý si ich môže prečítať a nie sú to správy o skaze a beznádeji!

 

Zmenil sa Boh?

Základný duchovný systém sa zmenil a je veľa takých, ktorí nechcú túto zmenu. Karma je starý systém života a smrti, zrodu a rozvoja života, ktorý prináša energie a synchronicity, ktoré vznikajú preto, aby umožnili poskladať skladačku. Jedna osoba mohla prežiť život a oni sa mohli vrátiť späť a niesť v ich DNA energiu, ktorú nemohli dosiahnuť vo svojom poslednom živote. Niekedy nesú vo svojej DNA to, čo dosiahli… a robia všetko, čo dokážu, aby to napravili. Karma bola hnacou silou za tým, čo sa stalo z osobnosti Ľudskej bytosti, čo chceli, za ich strachmi, ich nádejami a ich túžbami. Do karmy patrilo všetko.

 

Toto všetko sa počas posledných dvadsiatich rokov zmenilo. Boli tam aj takí, ktorí sa venovali metafyzike veľmi dlhý čas a popierali fakt, že k nejakej zmene došlo. Povedali by vám: „Boh bol rovnaký včera, je rovnaký dnes a bude rovnaký aj zajtra.“ Majú pravdu! Pretože láska Boha sa nemení a podstata „osobnosti Boha“ je večná. Toto je ich argument, keď vravia, že nemôže dôjsť ku žiadnej zmene a žiadnemu posunu v súvislosti s Bohom. Proti tomuto faktu neexistuje argument. Argumentom je však toto – zmena nastala vo vzťahu ľudskej bytosti k Bohu, Gaii, Akašickým záznamom a všetkému, čo predstavuje tento systém. V tejto oblasti nastali zmeny a vo vzťahu k Bohu a Gaii, vedomie sa začína posúvať k stavu, v ktorom Ľudstvo môže prísť na planétu a povedať: „Karma je niečo, s čím sme skončili, je hotová.“ Potom sa každý človek v tomto stave môže vymaniť zo starej Akašickej cesty vyšliapanej tými vecami, ktoré prišiel napraviť, ktoré tak intenzívne cítil, ktoré chceli jeho rodičia a o ktorých si myslel, že chce tiež, pokým si neuvedomil, že ide o neužitočné energie, ktoré ho obklopujú iba kvôli karme. Môžu očistiť všetky karmické štíty energie a presunúť sa na miesto, kde dosiahnu majstrovstvo vo vytváraní ich vlastnej reality a kde nebudú postrkovaní a tlačení k niečomu prastarému v nich, čo vnímajú ako zastarané a niekedy to už ani nespoznávajú.

 

V tejto miestnosti je viac než 30 z tých, ktorí to urobili. Odsunuli ste do minulosti energiu, s ktorou ste sem prišli a v tom procese ste sa učili a v tom procese ste sa poriadne zapotili. Tento proces obsahoval nepríjemné časti vás samých, ktoré museli vyjsť na povrch, tie časti, o ktorých ste vedeli, že sú nevhodné, ale nedokázali ste ich kontrolovať. Toto je začiatok Ľudských spolu-tvorivých energií, ktoré teraz na tomto mieste oslavujeme. Toto je Chrám múdrosti a tieto veci ste sa už naučili.

 

Čo vám povedia futurológovia

Čo je najmúdrejšou vecou, ktorá sa dá teraz povedať? Poviem vám, čo to je – Ľudské bytosti vládnu tejto planéte! V ich vedomí ovládajú zem a nebo nad ňou. V ich vedomí ovládajú úroveň vibrácií toho, čo sa bude diať. V ich vedomí ovládajú úseky času, kedy sa vytvárala energia toho, čo sa bude diať v budúcnosti (opakujúci sa cyklus sebadeštrukcie). Chystáte sa vypočuť si od tých, ktorí sú „expertmi,“ že nasledujúce dva roky budú naplnené horormi. Vypočujete si, že vaša ekonomika bude naďalej upadať a napokon sa celkom zrúti. Vypočujete si, že Gaia, Zem a atmosféra sa naplní plynom, ktorý udusí celé ľudstvo (metán). Vypočujete si, že nové choroby sú vždy súčasťou spiknutia temných síl a majú planétu zahaliť morom. Toto všetko si vypočujete a to preto, že všetky tieto veci sú súčasťou potenciálu vašich životov. Inak povedané tieto veci sú naozaj súčasťou potenciálu vašej reality.

 

Teraz však Ľudské bytosti poviem to, čo budete počuť odo mňa. Tieto hrôzostrašné udalosti sa nemusia stať! Strach, spiknutie a katastrofické predpovede sú tu, pretože energia starého cyklu sa pokúša uplatniť sa. Je vás dosť takých, ktorí dokážete zmeniť smerovanie energie prúdiacej z vášho vedomia k Zemi, ktorá sa posúva tou cestou, ktorú ste vy vybrali namiesto toho, aby nasledovala nejaký časový úsek. Budete ju viesť cestou, po ktorej chcete, aby išla a nebude nasledovať tých, ktorí predpovedajú skazu. Hovoríme vám to preto, že toto je potenciál, ktorý tu vždy bol. Tento potenciál je najsilnejší a tak to aj zostane. Nemusíte sa nijak zvlášť snažiť, pretože vaša práca spočíva iba v udržiavaní svetla, ktoré máte. Všetko, čo musíte urobiť je niesť svetlo, ktoré máte a dosiahnete cieľ. Naozaj začnete celkom nový úsek času, ktorý bude naplnený vašou novou energiou.

 

Dali sme vám niekoľko predpovedí o tom, že sa z nestabilných krajín stanú stabilné, diktátori budú zosadení a udalosti v ekonomickej oblasti, ktoré by ste nikdy nečakali, sa dajú do poriadku. Toto sú veci, ktorým sa ťažko verí, pretože sú všetky pozitívne a vy sa akurát nachádzate uprostred jednej z nich – preusporiadania toho, akým spôsobom fungujú vo vašej kultúre peniaze a ako reagujú na zodpovednosť a odstránenia chamtivosti. To nevyzerá ani trochu pozitívne! Je to zložité, však? Vyvoláva to strach, však? Koľkí z vás to príjmu a budú oslavovať obrezávanie stromu ekonomiky? „Ďakujeme ti Bože zato, že tento strom stále prežíva, pretože odrezané časti nám už nijak neslúžia.“ Mohli by ste povedať: „Ďakujeme ti Bože zato, že slobodné podnikanie, ktoré robí túto krajinu takou výnimočnou (USA) prežíva, pretože tak máme možnosť zmeniť spôsob, akým to funguje. Ďakujeme ti Bože zato, že sa história nemusí opakovať a my nevyhynieme, aj keď si to mnohí myslia.“ Táto vaša sila je niečím, o čom vám práve teraz podáva Duch informácie skrze mnoho kanálov (channelov). Je to to, čím sa systém stáva. Teraz tomu velíte vy! Pozrite sa na ďalšie veci, o ktorých som tiež hovoril. Pozrite sa na obrovské zmeny, ktoré sa dejú na Strednom východe.

 

Galaktické zarovnanie je súčasťou posunu

Vesmír hrá tiež svoju rolu. Zarovnania majú svoj dôvod a to, o ktorom sme hovorili pred zhruba dvadsiatimi rokmi, je tu. Je tu načas a to je iba o sekundu neskôr, ako ľudia prišli a obývali túto planétu. (Galaktické zarovnanie – energia roku 2012) Prišlo v tom v čase, keď malo prísť a prišlo v období jednej z najvyšších koncentrácií vysokých energií na planéte aké tu kedy boli. Prišlo v čase vysokého vedomia. Čo s tým spravíte? Máte k dispozícii všetky nástroje. Ak veríte v synchronicitu a náhody poviem vám, že sedíte v Chráme múdrosti vybudovanom pre posun (hovorí k publiku v miestnosti) skôr, než tento posun nastal, spravovaným tými z vás, ktorí vedia, prečo existuje. Dnes existuje preto, aby sa pokračovalo v učení, ktoré sa začalo už pred posunom. Takže môžete povedať, že to bolo dokonale načasované. Sedíte tu na mieste, ktoré vás zlaďuje s dôvodom, pre ktorý tu sedíte. Sedíte na tomto mieste, ktoré vás spája s Kryonovou správou. Vidíte ako to bolo zorganizované a naplánované? V tom systéme museli byť nejaké vedomosti, nejaká intuícia, nejaká inteligencia. Muselo dôjsť ku skutočnému channelingu. A naozaj došlo. Nie je dôkazom toho fakt, že to, kde sedíte je miestom, kde ste práve teraz mali sedieť?

 

Dokonca aj zarovnanie planét a hviezd v tomto konkrétnom okamihu v čase je výsledkom práce energie za posledných 36 rokov, ktorá umožňuje planéte začať pokojný vývoj. To je to, o čom je táto energia. Je tým, čo sme vždy videli. Tým, čo vesmír robí pre vás – spolupracuje a zdokonaľuje Ľudské skúsenosti.

 

Spojenie s DNA

Vaša biológia sa posúva. Sú vedci, ktorí chcú skúmaním niektorých ľudských mozgov zistiť, čo robilo ich majiteľov takými geniálnymi. Či je iný mozog človeka, ktorý je liečiteľom alebo človeka, ktorý dokáže ohýbať vôľou lyžičky, alebo ľudí s ďalšími nezvyčajnými schopnosťami. Ale zistia, že v mozgu nie je žiaden rozdiel, pretože chémia 3D prostredia je statická. Je podriadená zostávajúcej časti DNA, ktorá riadi kvantovosť Človeka. To znamená, že týchto 90% kvantovej DNA, reaguje na vedomie a na dotyk Gaie. To je to, čo zmení túto planétu. To je to, na čom pracujete – odtiaľ pochádza liečenie, odtiaľ pochádzajú channelingy. To sa vás snažili naučiť majstri, ale nedokázali to.

 

Kvantová časť vašej DNA je tých 90% vašej DNA, ktorú vedci považujú za zbytočnú, pretože v nej nedokážu nájsť kód alebo systém alebo chemický „podpis.“ Celá jednoducho pracuje s vašou 3D chémiou, bielkoviny sú kódované časťami DNA, ktoré riadia všetky vaše gény. Celé je to o vesmírnej energii, ktorá vytvára magnetizmus a prináša súbor inštrukcií pre nové ľudstvo priamo do 90% vašej DNA. Hovorím to preto, aby ste vedeli, že žiaden vedec nedokáže zistiť, prečo sa ľudia menia. Chémia DNA zostane nezmenená a zmení sa iba náhodne usporiadaný „odpad.“ To však v 3D nevidno. Napriek tomu to vedci čoskoro zistia a uvedomia si, že tie tri percentá sú „motorom“ vášho 3D tela a 90% sú kvantový súbor inštrukcií, ktoré určujú tomuto motoru, čo má robiť. Budú mať pred sebou hotovú skladačku, ale nepripustia, že ide o zásadný faktor. O tomto vám poviem viac nabudúce.

 

Záverečný atribút

Dovoľte mi priblížiť vám posledný atribút, moje drahé Ľudské bytosti. Je nový a pritom nie je nový. Pred viac než 2000 rokmi sa niečo na planéte začalo meniť. Počas celej histórie videli dávni ľudia ezoterický systém iba ako systém. Všetko, čo videli, je ako… duchovný systém. Využívali a oslavovali systém a nikdy si nevzali viac, než dokázali vrátiť späť. Videli vyváženosť prírody a oslavovali ju. Istým spôsobom to bolo ich náboženstvo, ale namiesto toho, aby systém nevyhnutne uctievali, ho používali. Neobklopovala ich žiadna energia, ktorá by pre nich nepracovala. Často sa toho báli a naučili sa rešpektovať to. Vedeli o Bohu vo vnútri, o tom, že sú všetci prepojení, ale nič nevnímali osobne. Vedeli o kolobehu života, ale používali ho na to, aby dali zmysel ich aktuálnym záležitostiam.

 

Potom začali na túto planétu prichádzať majstri a poskytovať vám informácie. Ak si vypočujete ich slová uvedomíte si, čo vraveli. Vraveli, že máte schopnosť sami sa vyliečiť. Máte schopnosť otvoriť dvere a nájsť niečo, čo by ste nečakali. Hovorili o niečom, čo nikdy predtým nebolo spomenuté – hovorili o láske a súcite ako o nástrojoch systému. To bol vývoj, neočakávaný vývoj. Bolo to niečo, čo bola Zem pripravená počuť, ale majstri neboli zato ocenení. Na východe aj na západe boli majstri odstránení a zostali iba ich skúsenosti a slová, ktoré boli zakomponované do doktrín a procesov, ktoré ich nikdy skutočne neocenili.

 

Sú takí v rámci starej metafyziky, ktorí povedia, že emócie nemajú svoje miesto v systéme. Vravia, že stoja v ceste systému a zahŕňajú všetko do spôsobu akým duchovno pracuje s človekom a človek pracuje s duchovnom a nikdy nedajú žiadnu dôveryhodnosť láske Boha. Toto sa však zmenilo. Počas týchto posledných dvadsiatich rokov som prišiel na toto miesto, aby som vám predal informácie o fakte, že existuje stvoriteľ, ktorý je vašou rodinou… chýbajúcim článkom. Tento stvoriteľ, ktorého Ľudia hľadajú, nechce byť uctievaný. Namiesto toho chce byť milovaný ako súčasť rodiny. Chýbajúci článok, ten, ktorý ste hľadali, má tvár. Má srdce a vy sa naň pozeráte každý deň v zrkadle. Láska Boha je skutočná. Súcit s ľudstvom skrze všetky životné formy je pojítkom, ktoré celú dobu chýbalo. Je to prvok vývoja a stupeň, ktorý presahuje systém. Je to kvantum a nedá sa empiricky zmerať. Nemá žiadnu formu a nemá žiadne miesto. Nemôžete si to „vyhľadať“ a zracionalizovať. Preto je to mimo všetkého ostatného, čo je možné nájsť v systéme.

 

Odo dňa, kedy som prišiel vravím: „Umyjem vaše nohy láskou Boha, slzami, ktoré sme preliali, pretože sme uchvátení možnosťou sedieť pri nohách ľudstva.“ Dnes, ste nás pozvali na miesto, ktoré bolo vybudované pre toto! Múdrosť dňa vraví, že existuje Boh a je múdry a milujúci a je vo vás. Ak to prijmete zistíte, že ste rodina a ak to prijmete zistíte, že toto je sila, o ktorej sme hovorili celú dobu.

 

A preto je toto pôvod duchovna na tejto planéte – to, že ste znovuobjavili pravdu o dávnych ľuďoch, že odhalené tajomstvá sú jadrom informácií, ktoré sú ľudstvu známe už od počiatku. Posun teda musí byť nazývaný časom získania toho, čo bolo vždy pravdou a bolo vždy vaše. Vaša Akáša by sa tým mala rozoznieť, potvrdzujúc tak to, že je pravdivé a správne to, že majstrovstvo je vo vašom vnútri a vy vediete planétu.

 

Na tejto planéte je geológia, ktorá si pamätá túto správu (štruktúry krištáľových dráh). Bude rozhlasovať pravdu, pokým bude toto miesto existovať. Na tomto mieste bude učenie sústredené okolo faktu, že Ľudské bytosti riadia všetko a sila, ktorá to všetko obklopuje je láska Boha. Dajte ich dokopy drahí a budete nezastaviteľní a vytvoríte mier na tejto planéte a pomaly uvidíte veci meniť sa na rozumné spolužitie Ľudských bytosti, ktoré nemajú dôvod medzi sebou bojovať kvôli nenávisti alebo konfliktu záujmov. Vyspelé vedomie sa vyvinie vtedy, keď sa vedenie pridá k zbytku vedenia a nebude sa izolovať, vedomie, ktoré vraví, že to, čo ľudstvo chce, je pokojné miesto pre ich deti.

 

Nie je nikto v tejto miestnosti, ani medzi tými, ktorí počúvajú alebo čítajú, kto by s tým nesúhlasil. Tak to vytvorte! Vyjdite z tohto miesta a vytvorte to! Vyjdite z tohto miesta s vedomím, že ste naplnení silou tohto posunu a že dôvodom, že sa veci dejú takto je ten, že došlo k významnej zmene v Ľuďoch – zmene, o ktorej vieme, že môže prísť, ak si ju vyberiete a vy si ju vyberiete.

 

Hovorím o týchto veciach ako Kryon, milovník ľudstva. Čo s tým spravíte? Bola to pre vás milá správa alebo bola niečím viac? Niektorí z vás odtiaľto odídu s kúskom mňa. Je to kúsok mňa, ktorý je vami. V kvantovom stave, napĺňam srdcia tých, ktorí si želajú byť naplnení láskou Boha v tomto okamihu, zárodkom liečenia v tomto okamihu, zjavením toho, čo ste schopní pre seba spraviť v tomto okamihu. Dovoľte mi zasadiť tieto semienka a keď budete odchádzať z tohto miesta alebo vstávať zo stoličky, na ktorej ste sedeli pri čítaní tejto správy, stane sa mnohé z toho, o čo ste žiadali.

 

A pre niektorých z vás je to dôvod, pre ktorý ste prišli.

A tak to je.

KRYON

 

pre stránku www.vzostup.sk preložila danuša

 

zpět