8-2000 Kryon

SÍLA SOUCITU

Živý Kryonův channeling – Seattle, Washington, 6. srpna 2000

 

Zdravím vás drazí, JÁ JSEM Kryon z Magnetické Služby.
Není nic sladšího než shledání a někteří z vás na něj čekali dlouhý čas. Konečně vás vidím tváří v tvář v lidské formě, v čase proudů energie lásky k rodině. Zdravím čtenáře, ačkoliv se nevidíme.

 

Je to (živý channeling) pro mnohé poprvé a přece to doopravdy poprvé není. Pro nás, kteří víme, kdo jste, radujeme se z vaší přítomnosti právě v okamžicích jako je tento. Ačkoliv si to možná neuvědomujete, často jsme tu seděli před vámi a milovali vás.

 

To se může stát jen v čase a způsobu, jako je tento, kdy budete sedět před Duchem Svatým. Může to být jediný čas, kdy můžete říci Duchu Svatému: „Přeji si sdílet energii soucitu a sedět pár minut bez jednání.“ Drahá lidská rodino, cokoliv se stane ve vašich životech, vy máte tuto sílu, tak ji užívejte nyní, jestliže si to přejete, je v souladu s tím, co vám chceme říct.

 

Právě teď tvořte a představujte si, jak jsou vaše životy čisté, volné, plné míru a bez trápení a problémů. Ti z vás, kteří sem přicházejí s buněčnou nemocí v těle, vizualizujte si dobu, než se to stalo. Cítíte míruplný pocit jako byste seděli před Duchem Svatým. Říkáme vám, když si to tak vizualizujete a požadujete to jako vám vlastní, přivedete to do reality tak, jak to tvoří vaše mysl – taková je síla vašich interdimenzionálních darů.

 

Nechte „doprovod“ (bytosti a energie zde přítomné spolu s Kryonem), aby tento večer proudil mezi židlemi, dovolte, aby se dotýkal vašich rukou, ramenou a nohou. Čtenáři, jsi v tom také zahrnut, dříve jsme často mluvili o tom, jak vidíme „nyní“ – toho, kdo je zahrnut do poselství, které je zde obsaženo. Toto je i vaše setkání!

 

Buďme v době, kdy vás Duch Svatý miluje. Buďme v čase, kdy jste klidní, zklidnění před Duchem Svatým, dokud nebude vhodný čas něco říct, udělat, cítit. BUĎME TEĎ v tomto vzácném čase, kdy hustota lásky Boha proudí mezi vámi a námi – jsme rodina. Není nic velkolepějšího nebo většího než tento moment universa – nic velkolepějšího a většího než vy. Cítíte lásku a čest, kterou Kryon a jeho doprovod pro vás má.

 

Při čtení této zprávy si mnoho z vás řekne: „Oh, Kryone, my jsme si zvykli, že přijdeš – blahopřeješ nám, uznáváš nás a miluješ nás.“ Pak se někteří ptají „Je to něco, co jen Kryon dělá?“ Tím, že se na to ptají, nerozumí multidimenzionalitě Ducha Svatého. Nevíte, co je zde? Je zde láska Boha. Nerozumíte, kdo sedí před vámi? Nerozumíte, že sedíte v přítomnosti všeho? Nerozumíte tomu, že co je tady, je všude? Na mnoha úrovních, všechny bytosti znají tento moment! To není zpráva od Kryona. To je zpráva od „všeho“ – zpráva z rodiny, sdílená členy rodiny. Je obtížné vysvětit, jak takové věci mohou být v časovém ohraničení. Vězte toto: Všechno-co-je-Bůh ví vše o tomto okamžiku… že sedíte na židlích s očima na stránce nebo ušima poslouchajícíma tato slova. Takto důležití pro nás jste.

 

Rodino, je tu energie náležející tomu, o čem si přejeme hovořit, mimo jiných věcí, tuto noc. Je to energie nového jazyka – tu, kterou v minulých zprávách identifikujeme jako Třetí Řeč. Tento jazyk reprezentuje typ komunikace, kde si vás všechny části Boha uvědomují jako užívajícího tento jazyk. Může být těžké si představit, jak to může takto být. Vaše vlastní dualita nemá dost porozumění pro záběr rozsahu Boha, když jste tu.
Říkáme vám, že VŠE v Bohu ví, že tu sedíte na židlích, čtěte nebo posloucháte. Bůh ví vše z vašich životů. Oh, Lidské Bytosti, máte představu, kdo vy jste! Tohle je jediná planeta svobodné volby ve vesmíru. Je jediná obydlená anděly, kteří testují, jací jste – a jako jediní tak můžete měnit svou vlastní realitu. A vy se divíte proč vás tak milujeme?

 

Je mnoho přicházejících na planetu, kteří nikdy neviděli 4D – nic o tom nevědí a ještě tomu nerozumí. Možná si myslíte, že jen tehdy, když se vrátíte domů, tak budete schopni vidět zpět a říct, „Oh, nyní rozumím, jaká Země byla. Jaký to byl test a výzva.“ Není to tak, protože celý obraz a sílu toho, to můžete poznat už teď, když tu sedíte na židlích. Věci se mění, včetně schopnosti chápat co je interdimenzionální. Tento šperk vesmíru, který nazýváte vaším planetárním domovem, je jedinečný. Nikde jinde není žádné takové místo – s takovou energií jako má Země. Co se děje, bude tak moc ovlivňovat vesmír na buněčné úrovni – a vy to víte.

 

Na buněčné úrovni znáte lásku, která je zde dnes prezentována. Můžeme tady jen sedět a gratulovat vám, není třeba nic říkat. Můj partner říká, že tu můžeme být několik dní (co Lee říkal v jeho lekci). A můžeme. Jakmile jste se rozhodli přijít a posadit se, věděli jsme to. I když někdo přišel na toto setkání na poslední chvíli, věděli jsme to. Rozumíme potenciálu vašeho záměru a dokonce i potenciálu, kde budete sedět. Oh, drazí, my známe vaše pravá jména. Vy jste rodina, a my jsme zde, abychom vám gratulovali a blahopřáli.

 

Někdo řekne: „Nenapsal jsem žádnou knihu ani neudělal nic působivého. Proč mně?“ Oh, opravdu? Venku je mír, není? Lidské Bytosti. Podívejte se na vaši komunitu a na vaši zemi. Je ve válce? Řekněte mi, Lidské Bytosti, je to déšť ohně? Je Země odsouzená k záhubě? Vy říkáte, že jste nic neudělali a přece jste změnili realitu planety! Sedíte v energii, kterou nikdo nepředpovídal a uvnitř je potenciál, který nikdy předtím nebyl viděn. Vaše změna je směrotvorná! Změnili jste největší předpovědi v tisícileté historii planety. A nyní zde sedíte v realitě, kterou nikdo z vás neočekával, když sem dorazil. Cítíte se zvláštní? Ano, to byste měli!

 

Kolik z vás si je vědomo, že realita času byla změněna díky vám? Kolik z vás si je vědomo, že vlak lidskosti, ve kterém sedíte, se pohybuje rychleji? Řečeno metaforou – právě cítíte pohyb vozů! Je to rychlejší pohyb než kdy předtím, dosud tak ještě vaše hodiny neměřily. Je to zrychlení času a mnoho z vás si je toho vědomo. Mnoho z vás cítí úzkost skrze toto zrychlení, a i toho jste si vědomi. To je to, co se děje, když 4D bytost zažívá 7D. Jsme tady,abychom vám řekli, že Mír bude stále. Rozumějte částem Boha, kterými jste. Ztište sami sebe a natáhněte ruce k Duchu Svatému a nechte se pohltit tímto okamžikem.(Pauza…)

 

Jedinečné Lidské Emoce
Naše učení tohoto setkání se začíná a otvírá věcmi, které jsme předtím neprobírali. Je to opravdu interdimenzionální Lidské Bytí, o kterém mluvíme – a rozšíření minulých učení (která byla dána v Santa Fe v Novém Mexiku). Přejeme si vám říct o něčem, co všichni víte, ale ještě jste o tom neslyšeli. Přejeme si vám říct něco, co je pro Lidské Bytosti na této planetě jedinečné – něco, co neexistuje na žádné jiné planetě, která má inteligentní formy života. Přicházíme vám říct o Božím „citu“.

 

V minulosti jsme tuto emoci naznačovali, nyní ji plně odkrýváme. Lidé jsou jediní, kteří mají spirituální emoce na této planetě a jediní s interdimenzionálními emocemi ve Vesmíru. Tento emocionální atribut přechází mezi naší a vaší stranou. Přichází nedotčený do Člověka, když se on nebo ona narodí, a je to atribut Boha. Veškeré emoce a vaše schopnost je cítit – to je atribut Ducha Svatého, což je posvátné. Můžete říci: „Kryone, viděli jsme zvířata cítit emoce. Co s tím?“ Dovolte mi vám říct, že to, co jste viděli u zvířat je instinktivní a ne posvátné. Ačkoliv jste u nich mohli spatřit mnoho očividných emocí, zvířata necítí abstraktně. Nemohou se smát a být naplněni radostí z něčeho abstraktního. Nemohou cítit závist nebo smutek z budoucnosti, tak jako to můžete vy. Ačkoliv můžete číst o jejich osobnostech mnoho věcí, nemají ten samý druh posvátného cítění jako máte vy. Mohou vás milovat, ale nemohou milovat koncept Boha. Mohou cítit smutek nad ztrátou, ale ne nad potencionální ztrátou. Tudíž jsou posvátné emoce atributem, který zahrnuje minulost a možnosti budoucnosti. To umožňuje radost ze vzpomínek, stejně tak jako radost z budoucnosti. A také oslavuje neviděné.

 

Emoce jsou části reality vaší vlastní mysli a těla. Můžete používat emoce jakýmkoliv způsobem, který si vyberete, a my vám říkáme, že toto je posvátný atribut Boha. Tato lekce je o něčem, co cítíte běžně, ale je posvátná a tvořivá pro užívání Lidských Emocí. Lidské emoce se právě reálně mění!

 

E.T. a Emoce
Jak jsme naznačovali v minulosti, to je to, co je přitažlivé pro ty, kteří vás navštěvují (mluvíme o E.T.). Řekneme vám to znovu. Chtějí se dozvědět tajemství vaší schopnosti měnit realitu. Chtějí se dozvědět tajemství něčeho, co nemají, ale co vy máte – a to jsou posvátné emoce. „Kryone, můžeš nám povědět o plném dosahu Lidských emocí?“ Ano, mohu. Povím vám o vaší možnosti pohybovat se mezi jakoukoliv emocí, kterou si vyberete. Všechny emoce mají místo ve změně v interdimenzionálních atributech, které tvoří to, co nazýváte realitou. Ale jedna z nich je králem!

 

Nejsilnější Spirituální Emoce
Co myslíte, která je nejsilnější emoce na planetě? Někdo řekne: „Může to být zlost – kvůli ní zemřelo více lidí než na nemoci. Válka za válkou pustoší naši planetu kvůli zlosti mezi zeměmi a nelidskost je výsledkem. Lidé zabíjejí jeden druhého příšerným způsobem jako výsledek zlosti, hněvu, vzteku.“ Je to nejsilnější emoce? Ne, není.

 

„Kryone, tak to může být strach. Strach je zodpovědný za úzkosti a smutek. Strach odpovídá tomu, čemu můžu čelit zítra. Je to emoce, kterou jsem si přinesl s sebou do této budovy dnešní noc, jak jsem tě poslouchal anebo seděl a četl tato slova. Někdy si nemohu pomoci, ale cítím to a stále mě to svírá.“ Ne. Strach není největší emoce, ale stejně si přeji vám říct o jeho síle.

 

Poslouchejte, členové rodiny: hovořím k vám přímo. Jestliže strach narůstá skrze vaše těla právě teď, ztište se na okamžik a následujte Lásku Ducha Svatého a posvátné věci, které jsou tady plynoucí skrze vás, od hlavy až k patě. Chápejte, že máte moc vstát z těchto židlí jiní než jste sem přišli. Jestliže chcete vědět, co vás uzdraví, povím vám to. Tato energie tady vyzrála se životní změnou… Právě tam, kde sedíte.

 

Přestaňme teď na chvíli vyučovat. Je čas na uzdravování a možná to je důvod, proč jste sem přišli, nebo proč toto čtete. Jsou tady někteří, kteří by rádi upustili od slibů a my vám s tím můžeme pomoci (mluví se o slibech z minulých spirituálních životů). Možná jste to chtěli udělat později? Můžete to udělat hned. Proč to neudělat před svitou (skupinou kolem Kryona), která vás tak moc miluje?

 

Chceme vám předtím něco říci: Nemusíte nic říkat nahlas – jen si to řekněte potichu pro sebe: „Ano, toto je pro mě. Upouštím od slibů, se kterými jsem přišel – od slibu celibátu, od slibu být osamocen, od slibu být šaman nebo lékař/léčitel – odsunut na okraji společnosti, nepochopen a obáván. Již to nechci více. Přeji si mít hojnost ve svém životě. Chci obživu. Chci lásku Boha jako mou stálou společnost. Nechci se nikdy víc trápit. Upouštím od svých slibů z minulých životů tady a teď.“

 

Slyšíme tě, šamane. Slyšíme tě, knězi. Je to čas změny. Proč nejdete vpřed a neuděláte nové sliby: „Slibuji ve jménu Ducha Svatého vibrovat tak vysoko, jak jen je to možné – abych se přiblížil(a) k Bohu a na místo, které je nazýváno Nebem – ta energie přichází s tím, jak se přibližuji ke svému Vyššímu Já a objevuji svou božskost. Toto je můj slib. A během toho budu milován(a). Během toho nebudu osamocen(a). Během tohoto procesu budu mít obživu.“ Slyšíme vás, drahá rodino.

 

Soucit, Duchovní katalyzátor
Ne, strach není nejsilnější emocí. Ani zlost. Nyní vám řeknu, co to je. Je to atribut lásky. Můžete říct: „Oh, to je velmi, velmi hezké a my věděli, že to řeknete.“ Ano, ale není to ve skutečnosti láska. Chystáme se identifikovat atribut emoce, která je centrem Třetí Řeči. Třetí Řeč je definována jako jazyk mezi Lidským Bytím a Vyšším Já. A také obsahuje něco, co je katalyzátorem síly. Nazývá se „soucit“. Je těžké definovat Třetí Řeč pro tuto dimenzi. Když Lidské Bytosti ucítí opravdový soucit k rodině, k sobě, k planetě, energie komunikace bude tvořivá tak, jako dosud nikdy nebyla, a vy to můžete cítit.

 

Někteří z vás mohou takové věci cítit během meditací. Někteří z vás cítí takové pocity, když se modlíte. Mění se to v soucit. Kolik z vás si je vědomo „zpětné vazby“ pocitů, když meditujete – zaplaví vás nebo mravenčí nebo se dotknou na hlavě? Kolik z vás si uvědomuje, co to je? Přivádíte sebe sama na úroveň, kdy můžete cítit zážitek energie soucitu. Touto aktivovanou komunikací cítíte zpětný dotek průvodce energie a Vyššího Já.

 

Říkáme vám, že soucit je spouštěčem během vaší komunikace s Duchem Svatým. Mluvíme o vytváření „síly (tloušťky) lásky“. Je to soucit, co je klíčem, a když cítíte soucit, vrátí se vám to jako dvousměrná interakce. Začínáte nás cítit, když cítíte soucit, jako energii ve vás. To tvoří komunikaci. To překládá nepřeložitelné. Jsme tu, abychom vám řekli, že toto je jenom vaše. Zvířata necítí posvátný soucit, vy ano. Nic jiného žijícího na vaší planetě nemůže vytvořit tento druh energie, ani nikdo, kdo teď váš svět navštíví.

 

Více než E.T.
Ve vesmíru jsou tací, kteří jsou na cestě, která je velmi odlišná od vaší. Nemohou se rozvinout duchovně jako planeta, není jejich záměrem to udělat. Ve „stvoření“ mají všechny věci svůj důvod, a ačkoliv toto vám nikdy nemůže být vysvětleno k vaší spokojenosti, stále dokola vám říkáme, že Země je unikátní a oddělenou formou života ve Vesmíru.

 

Někteří z ostatních vás stále ještě navštěvují, tak jak jejich dovednosti, schopnosti postupují v rozsahu porozumění fyzickému vesmíru a způsobu, jak to všechno pracuje. Některé z nich nazýváte E.T. Někteří z nich se o vás tak moc zajímají, že si vás odvezou sebou, aby vás studovali. Skrze proces paralyzujícího rizika odvádějí člověka po člověku. Prosím dovolte mi vám sdělit, o co se doopravdy zajímají: o vaše emoce, speciálně o soucit. Chtějí se dozvědět o energii soucitu pro jeho sílu. Je to léčení. Je to Třetí Řeč, kterou chtějí znát. Vaše emoce jsou tak silné, že některé jsou nyní vyživovány vaším strachem. To je doklad, jak jste unikátní. Proč ještě, jak se zdá, chtějí studovat rozvinutou rasu s takovou vervou?

 

Meditace a modlitba
Drazí, dovolte mi zeptat se vás – Jak meditujete? Jak se modlíte? Soucit je jazykem spolutvoření. Kolik z vás tvoří pro sebe sama? Nyní jsme téměř na spodní hranici v praktikování. Sedíte před Duchem Svatým a říkáte: „Oh, Duchu Svatý, potřebuji toto a tamto.“ ? Říkáte: „Oh, Duchu Svatý, potřebuji ti vysvětlit něco předtím než mi můžeš pomoci; potřebujete vědět, jak to či tamto funguje.“?

 

Drazí, známe přesně, co vy potřebujete a milujeme vás. Lidské Bytosti, víme o vás všechno, tak nám nemusíte nic vysvětlovat! V době starých energií jste nás chtěli informovat o lidských potřebách, ale to byla doba dávno před Třetí Řečí. Byl to čas, kdy závoj byl hustý – předtím, než se hnula mřížka. Dokonce se někteří z vás trápili, že jsou sami… už vám to nemusíme vysvětlovat. Nikdy nejste sami!

 

Co vaše spolutvoření, synchronizace a léčení? Jak to děláte, možná se ptáte? Proč se to nedělo v každé době? Odpovědí je to, že jste často užívali příliš mnoho slov! Přijďte, ztišení, a sedněte si před Ducha Svatého. Víme vše, co se děje ve vašich životech. Berte to na vědomí a buďte tiše před majestátností Boha. Staňte se soucitnými a splyňte se svým Vyšším Já.

 

Abyste cítili hloubku síly vašich životů a stálý vztah s vaším Vyšším Já, učte se rozvíjet soucit – jak ho cítit v duši a srdci. Pociťujte soucit s druhými kolem vás – mějte soucit se situacemi, ve kterých jsou – mějte soucit pro lidskost a Zemi. Vizualizujte si věci, které si přejete, tím začíná jejich spolutvoření. Vizualizujte si sami sebe bez nemocí, smutku a úzkostí. A pak se těšte z těchto pocitů! Oslavujte čistotu a průzračnost vaší existence.
Nyní mějte soucit pro tu část Boha, kterou jste vy. Mějte soucit s dětmi Země, ačkoliv můžete říct, že to nesouvisí s tím, co nyní potřebujete, stejně to dělejte. Nerozumíte, co dělá tato nová energie úžasně tvůrčí síly, že soucit, který tvoříte vypráví celý příběh Vyššímu Já a otevírají se kanály pro komunikaci.

 

Soucit je šifra Třetí Řeči, a když jste schopni užívat soucit ve svých modlitbách a meditacích a vizualizacích, odpovědi a řešení přijdou. Soucítění tvoří synchronicitu. Tvoří vaši realitu. Tvoří uzdravování ve vašem těle. Skrz celou historii všichni mistři, kteří k vám kdy mluvili, chtěli mít soucit. Podívali jste se do jejich očí? Viděli jste ho? „Kryone,“ můžete říct, „jak jsem to mohl udělat? Jsou to historické postavy.“ Oh, stvoření linearity, nerozumíte vašemu původu? Ve skutečnosti jste se dívali do jejich očí, jako to dokonce můžete udělat v tento okamžik. Všechny minulé i přítomné avatary planety můžete kdykoli navštívit ve vašem reálném 4D čase. Věděli jste to, že? Podívejte se do jejich očí. První věc, kterou uvidíte, je trvalý a pokračující soucit. To je jejich jazyk!

 

Jeden z avatarů, který je nyní na planetě – muž, kterého nazýváte Sai Baba, upevňuje a kotví soucit pro lidstvo. Soucit proudí skrz něj…Všichni avataři, od Eliáše dále, měli soucitnou duši. Podívejte se na záznamy jejich slov a na to, co dělali. Právě jako oni, máte dar pro rozvoj a tvoření. Je to Třetí Jazyk. Je nevysvětlitelný. Je božský.

 

Energie vašich Andělských průvodců a učitelů
Drahá interdimenzionální Lidská Bytosti, přejeme si říci ti něco, o čem jsme zatím nediskutovali. Něco o tvém vnímání interdimenzionálních průvodců, andělů a učitelů – kdykoliv je voláš, vnímáš jakoby božskou energii. Nikdy předtím jsme neotvírali téma tohoto druhu, protože je to interdimenzionální informace a něčemu byste dřív ještě nevěřili.

 

Lidé, zatímco jste ještě na druhé straně závoje, vidím vás jako božské části celku. Vím, kdo jste. My víme, kdo jste. Jste důležitou částí v celistvém plánu. Chtěli byste vědět, jaké je vaše spirituální jméno? Nemohu vám ho říct. Jak bych mohl? Je interdimenzionální, neviděné a neslyšené, stejně jako „doprovod“ kolem vás (svita bytostí a energií, která vás doprovází).

 

Je to důkaz vaší linearity, když mi chcete představit své průvodce. Chcete je umístit do vaší vlastní lineární časové konstrukce a chcete jim dát tváře a křídla. Je pro vás vhodné to udělat, pomáhá vám to brát je osobně do vaší vlastní reality. Ale není to nic, co by jim bylo podobné.

 

Před mnoha lety, ve staré energii, jsme vám řekli, že jsou nejméně tři průvodci pro každou Lidskou Bytost. Kolik z vás vědělo, že jsme k vám mluvili v metaforách? Mnohé z toho, co jsme vám předávali v písmu a v channelinzích v minulých letech, bylo tohoto druhu. Abyste s tím mohli pracovat, museli jsme personalizovat interdimenzionální informace – byla to jediná cesta.

 

Přáli jsme si vám dát správné informace o posvátnosti energií vašich průvodců/andělů. Dali jsme vám číslo 3 jako metaforu… akční číslo. Řekli jsme vám o mateřské/otcovské energii ve stejný čas jako o energii syna/dítěte. Také jsme vám dali informaci o energii Ducha Svatého. Toto je interdimenzionální trojice, neboli Nejsvětější Trojice, kterou jste byli schopni přijmout. Otec, Syn a Duch Svatý jako metafora pro Boha, který je ve vás. V budoucnu vám dáme více informací, ale základem je číslo 3.

 

Jsou tři průvodci nebo víc? Nemohu vám to říct. Neboť jsou nespočítatelní. Jak chcete spočítat energii? Jděte k oceánu a dívejte se na vodu. Zeptejte se sami sebe: „Kolik je tu vody?“ (smích) Je to energie. Je to Božská energie, která vás obklopuje až do 27 stop!

 

Dovolte mi říci vám něco velmi speciálního o hustotě průvodcovské energie a o soucitu, této energetické polévce, ve které voláte své pomocníky a učitele. Jsou tři odlišné osobní zdroje energie kolem vás: (1) energie členů Lidské rodiny, kteří zemřeli na této Zemi, ale kteří jsou stále s vámi, (2) energie těch, kteří vám byli přiděleni při vašem narození (toto se mění s vaším osvícením, jak rostete), a (3) atribut vás samotných, což je váš vlastní průvodce! Jak jinak si myslíte, že by planeta měla tak skvělý plán pro vaši synchronicitu a spolutvoření? Už jsme vám to řekli: Dílky a části božství, jste na mnoha místech ve stejný čas. Tudíž, jak tu sedíte, můžete si myslet, že nejste kompletní; nicméně tyto části jsou stále s vámi a také na jiném místě. Je to způsob interdimenzionality. Dočasně to přerušuje 4D, která vyžaduje místo a čas, což je absolutní měření ve vaší realitě.

 

Ani vám nemohu vysvětlit energii průvodce, když žijete v jedné dimenzi. Mohu vám jenom říct, že tato polévka, hustota energie, kterou nazýváte průvodci/andělé/učitelé, je silně kolem vás a má tři části. A pokud chcete vědět, jaký je hlavní atribut – je to „soucit“. Interdimenzionálně je s vámi stále. Někdo z vás řekne, že to nikdy necítil. Opravdu? A co tehdy, když jste „cítili“ ty členy rodiny, kteří již zemřeli? Myslíte, že to byla jen vaše představa? A co právě teď? Jsou pryč nebo ne? Nikdy jste to zcela nepochopili! Kdyby ano, pak byste se z toho těšili a oslavili to.

 

Také musíte pochopit, že tato podpůrná energie musí být aktivována skrz váš záměr/rozhodnutí. Milióny z vás přišli a odešli, aniž by kdy pochopili svoji sílu –  bez uvědomění si, že mohou aktivovat svoji sílu „3“. Toto bylo vždy Kryonovo učení, ale nyní můžete plně a pevně uchopit to, co to znamená. Jaké shledání (znovusjednocení)!

 

Přejete si aktivovat skupinu kolem vás? Zkuste soucit. Tento doprovod je stejný u každé Lidské Bytosti. Ačkoliv obsahuje individuální energie, vždy je v něm i hlavní atribut jednoty, která patří všem. Je to část, kterou jde těžko popsat. Jak můžete být na mnoho místech ve stejném čase? Jak mohou být průvodci a andělé jednotliví a přitom pohromadě? Vyžaduje to, abyste plně porozuměli nejméně 11 dimenzím v centru vaší fyziky. Neviděné je normální. Zvykněte si na to!

 

Přezkoumání informace změny průvodce
Šamani, před 11 lety jsme vám dali informaci, že může být změněn průvodce, jestliže dáte vědomý souhlas pro včlenění čistoty zaměřené na proces vzestupu. Tato metafora znamená „změnu energie“, která vás doprovází. Tato energie nejprve přichází jako neutrální, jakmile se stane změna – doslova je stvořeno nové plavidlo energie, které může obsahovat vaši novou sílu. Před 90 dny jsme vám řekli, co může následovat, když si dáte záměr být v lásce Boha. Mnozí, kteří to udělali, byli ohromeni darem soucitu, pamatujete? Prožívali náhlý příval empatie pro ostatní lidi, zvířata a pro Zemi. Bylo to probuzení nové části jich samých. S tímto uvědoměním přichází ještě větší dar – tvoření vlastní reality. 90dní? Skutečně to bylo tolik, ale zároveň šlo o metaforu dokončení.

 

„Kryone, jak to myslíš, že už nemohu spočítat své průvodce? Já je cítím. Absolutně vím, jací andělé jsou kolem mě. Vnímám Gabriela a Michaela a Rafaela. Co na to říkáš?“ Drazí, energie je neomezená, ale vy ji chcete udělat určitou. Můžete spočítat energii na prstech? Můžete to udělat, jestliže se pro to rozhodnete, ale možná je čas si přiznat, že ti, které cítíte, jsou všichni nekoneční. Je to velkolepější a větší, než si myslíte. Zvyšují vaše vibrace, více čistí váš záměr, zvyšují energii. Jak to chcete spočítat? Jak jen tomu můžete dávat jména? Právě jméno Michael prozrazuje energii zástupu… Kryon je jednou částí té skupiny. Ale stejně tak můžete vnímat výjimečnost/jedinečnost, protože to skrývá oceán aktivity.

 

Proč vám o tom říkáme? Protože chceme, abyste porozuměli, že soucit, který jako Lidské Bytosti máte, je základem překladu Třetí Řeči, kterou komunikujete s průvodci. Zajišťuje spolutvoření, synchronicitu a některé další věci, o kterých se vám právě chystáme říct. Tvoří se energie, která je daleko za hranicí toho, co potřebujete pro sebe. Přejeme si vám říct, co tato nová informace pro vás znamená v globálním rozsahu – změnu celkové představy reality na Zemi.

 

Pomoc planetě
Poslouchejte mě: Jsou věci, které právě přicházejí na Zemi, které potřebují soucit. Volají na vás, abyste jim věnovali energii a soucit – prostředek změny reality. Pokaždé, když sedíte se svými vlastními problémy, chceme, abyste do nich okamžitě ve stejný čas promítali soucit. Protože soucit, který cítíte k dětem, k umírajícím a ke zmatku, je změněn v moudrost Boha. Je to katalyzátor, který také tvoří synchronicitu a aktuální realitu kamkoliv se zaměříte. Tvoří světlo pro ty, kteří si vybrali novou cestu. Tvoří světlo pro ty, kteří potřebují nové postupy a invence. Máte silnou energii, když ji užíváte s ostatními lidmi. Nyní se vás ptám, jak probudit soucit u dalších členů vaší rodiny.

 

Pamatujte, my víme, co bude následovat. Duch Svatý není prázdnota/vakuum týkající se vás, vašeho života nebo Země. Právě teď, a po několik příštích let, musí být rozhodnutí tvořena skrze soucit s tím, co nazýváte Středním Východem. Kryon tam bude, skrze channelera, jehož právě čtete či slyšíte – v říjnu 2000. Chceme, abyste na to pohlédli se soucitem. Až příště budete meditovat, přejeme si, abyste měli soucit pro ta rozhodnutí tam. Vizte neřešitelné vyřešeno. Představujte si, že se to stalo. Nepokoušejte se o tom dělat závěry. A jak si budete vizualizovat tyto zázraky, řekneme vám, že váš vlastní život se stejně tak posune a změní. Je to všechno spojeno v celek. Budete se cítit plni míru, jak to žádáte ve svém srdci. Je to cesta opravdové práce.

 

V místnosti plném Lidských andělů v takovém počtu (mluví asi o 250 lidech, kteří sedí před Leem), kde všichni máte čistý soucit soustředěný na jednu věc, musíte být ohromeni tím, co můžete udělat. Jaká obrovská energie to je a jak pracuje. Jak si myslíte, že tvoříte novou realitu planety v r. 2000? Co zastavilo vyskytující se proroctví konce světa? Dostatek soucitu Lidských Bytostí na Zemi mezi r. 1963 a 1987, lidskost zvrátila věci k lepšímu. Sedím před mnohými z vás, kteří to udělali. Je tady obrovská láska! Kolem židlí, kde sedíte – oslavujeme Lidské Bytosti! Oslavujeme tuto rodinu!

 

Je tu ještě něco dalšího. Na Zemi jsou země, které potřebují váš soucit a vaši pozornost. Budeme o nich mluvit jindy, znova a znova. Říkali jsme vám o planetární energii – něčem, co zveme „Nový Jeruzalém“. Týká se planetárního atributu a planetárního potenciálu, není to místo v Izraeli. Je to metafora, a to jméno je plné slibu a míru pro planetu. Drazí, ale vyžaduje to, že celá Země bude spojená, nejen ti z kontinentu, kde sedíte (mluví o Americe).
Je tu jeden celý kontinent, který nedostal šanci k plnému probuzení, zatímco čtete tuto stránku. Jsou také zapojeni ve válečných konfliktech a starých kmenových záležitostech. Jsou zapojeni do strachu a nenávisti. Jsou zapojeni do denního přežití, což dokonce považují za duchovní cestu. Ironií je, že představují kolébku zrození Člověka, který je nyní na planetě a přitom mají potíže.

 

To není politická záležitost, protože do toho Duch Svatý nezasahuje. Ne, je to rodinná záležitost. Příště si sedněte, soucitní, tvořte energii soucitu a posílejte ji do všech zemí a všech kmenů Lidské rodiny na kontinentě, který nazýváte Afrika. Před 11 lety jsme vám řekli, že určité procento lidí odejde, aby usnadnilo změnu na konci doby (Kryon Kniha První). To vidíte teď. Nicméně, jste zároveň v nové energii, kterou jste stvořili, a začínáte si uvědomovat, že to můžete změnit. Chcete to změnit?

 

Oh, členové rodiny, narození v duchovním blahobytu v porovnání s jinými v jiných zemích, obraťte svůj soucit na Afriku, protože tato energie se musí změnit pro celou Zemi, aby mohlo dojít k Posunu. Dívejte se na rodinu v Africe jako na bohatou, s hojností jídla a dobrým zdravím. Nepřemýšlejte nad tím, jak se to stane! Místo toho si to představujte, jako by to bylo. Spatřujte řešení pro každého z nich. Představujte si, jak se stávají moudří a harmoničtí. Vizualizujte mír!

 

Další předané potenciály
Před 11 lety jsme vám dali potenciál, který se týkal r. 99. Viděli jste ho v bílé knize Konec Času. Naznačili jsme, že je diktátor, který může na Zemi v r. 99 tvořit chaos, a on to udělal. (Mluví se o potenciálu na str.23 Kryonovy Knihy Konec Časů, což se ukázalo být Kosovo). Vytvořený chaos byl o genocidě. Bylo to poprvé na Zemi, kdy nepravděpodobné seskupení volného pásma řeklo hlavě země: „Nezáleží na nezávislosti vašich hranic – žádná osoba nebo země se nemůže dopustit genocidy na svých lidech.“

 

Tenkrát jsme vám řekli o této možnosti. Potenciál byl tak silný, že se to stalo přesně podle časového plánu a teď je tu jiný takový potenciál. V r. 2002 je tu nový potenciál pro jiný soulad tohoto druhu. Je to potenciál souladu v soucitu, kdy se lidé na Zemi spojí, aby vytvořili změnu bez násilí nebo války a bez zabíjení Lidských Bytostí. Je to obrovský potenciál a představuje Lidskou evoluci. Je to Duchovní vědomí v praxi. Ale máte výběr v časové linii. Uvidíme, co s tím uděláte, drazí.

 

Nejprve se postarejte o sebe
Chcete pomoci těm v Africe žít místo toho, aby umírali? Přejete si pomoc tvořit řešení pro Střední Východ? Jestliže ano, musíte začít u sebe. Nazýváme to „sedět na zlaté židli“. Učili jsme vás to znovu a znovu. Až teď, interdimenzionální Lidé, s touto silou lásky a soucitu kolem sebe, možná rozumíte? Vytvořením vlastního majáku budete ve skutečnosti pomáhat směrovat ostatní členy rodiny do bezpečného přístavu na zeměkouli. Jak zářivé je vaše světlo? Nemůžete udělat pro zbytek rodiny, která směřuje na skály, víc než rozzářit své vlastní světlo!

 

Co takhle soucit pro vás samotné? Co takhle zmenšit veškerou zlost směrem k těm, kteří s vámi nebudou mluvit? Co takhle odpustit těm, kteří ve vašem životě vykonali neodpustitelné, a tak vás značně poznamenali? Jak je to se soucitem pro vás? Je čas vidět to dítě (ve vás i v nich), které je anděl. Dáme vám více později, ale teď vám obrazně říkáme, že jestliže stojíte mimo všechny ty věci, které byli lidské a jste schopni „vidět“ anděla uvnitř, bude mít tvář dítěte. Mělo by mít nevinnost a bezpodmínečnou lásku vašeho nitra. Vy si tak často děti asociujete s posvátností. Nyní víte proč.

 

Je čas mít soucit k sobě samým. Sedět na zlaté židli. Cítit zázraky, které jsou tu dnes pro vás. Čtenáři a posluchači, dovolte, abychom vám řekli, že tu v prostoru kolem vás je energie, která je vzácná a která naléhavě prosí o přijetí. Jestliže jste ochotní cítit teď soucit, budete ohromeni odezvou našeho soucitu. Protože je zde kolem vás a vašich židlích doprovod, který vás chce obejmout a vzít do náručí.

 

Dnes v noci jsme vám předali tajemství. Zveme mnoho z vás, abyste se zvedli z místa, kde teď jste, a až bude čas, opustili tento prostor jiní než jste sem přišli. Oh, šamani, lékaři, duchovní, viděli jsme vás ve vašich minulých životech a slyšeli jsme sliby, které padly tuto noc! Dali jsme vám tajnou informaci, která je stejně stará jako vy sami – umožnění změny reality soucitem. To vám umožní modlit se a meditovat jinak. Pomůže vám to dát věci do pořádku.

 

Nemůžete spočítat Boha. Jsme jednotliví a přece nekoneční. Jsme písek času, který se děje „v nekonečném okamžiku“. Jsme centrum fyziky. Jsme Bůh. Jsme rodina. Také jsme do vás zamilovaní. To je ta zpráva. Máme nějaký program? Oh, ano. Je to být s vámi se soucitem. Je to energie partnerství s Bohem, jak jsme říkali od chvíle, kdy jsme začali s tímto učením. V této polévce, kterou nazýváte energií kolem vás, je řešení vašich nejsilnějších životních volání.

 

Drazí, jak pozvedáme misky našich slz radosti z umývání vašich chodidel, cítíme hluboký soucit. Dnes to byl návrat domů. Mnozí pocítili dotek Ducha Svatého předaný jako hluboké potvrzení, že to není jen mluvící muž, kterého slyšíte a čtete. Ne, je to skutečná návštěva Ducha Svatého.

 

Nejtěžší věc, kterou děláme, je odchod. I teď váháme, přejeme si zůstat a jednoduše vás v tichosti obejmout. Ale je pravý čas – je vhodné se nyní vzdálit. Nikdy dříve v historii lidstva nebyl takový čas, kdy bychom měli víc duchovního spojení s anděly tvářícími se, že jsou lidmi. Je to div, že si nyní přejeme zůstat?

 

Odejděte odsud se svatyní vlastního tvoření ve svém životě. Obklopte se láskou Boha. Vytvářejte dlouhotrvající duchovní světlo, které může změnit samotnou Zemi! Vězte, že je to vesmírné světlo a patří všem. A je to tak, že vám dnes byla předána tajemství. A také věda vám dnes byla doručena. A tak to je, že vše, co jsme vám dnes řekli, je pravdivé a známé na buněčné úrovni celého lidstva.

A tak to je, drahá rodino, že vás opět uvidíme.
Kryon

 

Informace zde uvedené jsou volné a dostupné k tisku, kopii
a rozesílání dle vašeho přání. Autorské právo nicméně
zakazuje prodej jakoukoliv formou kromě vydavatele.
 Zdroj: www.kryon.com
 Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila
Jani (www.vedomisvetla.webnode.cz).  Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat
a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena
celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Přeloženo 11.11.2012

zpět