8-2006 Kryon

Nová energie léčení

 

Tento živý channeling byl přijat v Aucklandu, Nový Zéland, 19. srpna 2006

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

 

Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby.
Nejsem v temnotě, víte? Vím přesně, kdo je tady a znám i důvody, proč jste tady. Vím, kdo to čte. Existují lidé, kteří mají pochyby o tom, že anděl by mohl vstoupit do lidské bytosti a mluvit tímto způsobem. Pochybují o tom a přesto, když se jich zeptám: „Věříš v lásku?“ řeknou: „Samozřejmě že ano, cítím ji kolem sebe.“ Pak věř tomuto, můj příteli, protože to, co vidíš, je proces lásky – vesmírné lásky.

 

To, co zažíváš, je součástí velkého systému, je to láska přesahující fyziku. Dokonce i kvantový hologram v každém z vás reaguje, když Kryon vstoupí. Je to záležitost vztahu, který popsala a ukázala učitelka Peggy na obrazovce. (Hovoří se o Peggy Phoenix Dubro, která právě prezentovala pojetí vztahů mezi člověkem a Bohem.) Je to hluboké. Teď vás požádám, abyste to nastolili mezi vámi a mnou. Co myslíte, máme vztah? Je to pro vás důležité? Dobrá, dovolte mi, abych vám dovyprávěl zbytek příběhu. Myslíte si, že jste dnes přišli vyslechnout něco možná zvláštního… channeling na podiu? Řeknu vám, že pokud otevřete třeba jen trochu své srdce tomu učení, které vám bylo dnes předáno, a uvidíte kosmické struny, které nás propojují, vzpomenete si na mne, protože já jsem ten, kdo vám dává sbohem na druhé straně závoje těsně předtím, než se do vás opře vítr zrození a než přijdete na tuto planetu. To jsem byl já! Byl jsem poslední energií, kterou jste cítili, než jste překročili závoj a ocitli jste se tam, kde jste teď. Budu také první, koho uvidíte, až opustíte tuto planetu a vrátíte se do Síně slávy a Jeskyně Stvoření. Víte, energie Kryona patří ke Gaie, a je součástí rodiny Archanděla Michaela. Je andělská, stejně jako vy! Všichni si mne na určité úrovni pamatujete, a ti, kteří vezmou mé knihy, je mohou pročíst a říci: „To se mnou rezonuje, z nějakého důvodu vím, o co jde, cítím to.“ A já odpovím – to proto, že si mě pamatuješ! A já si pamatuji tebe. Proto jsem tady. Toto jsou ty kosmické struny mezi námi. Jaká to doba!

 

Byly časy na této planetě, kdy toho nemohlo být dosaženo… myšlenky, že by lidská bytost mohla splynout s Duchem před ostatními a oni by to přijali. V minulosti to lidé museli dělat za zavřenými dveřmi, takoví jedinci byli pronásledováni, nevěřilo se na takové věci. Existuje stále mnoho lidí, kteří mají tendenci říct, že channeling je dílem ďábla ‒ tmářství, řekli by. A právě tento postoj je vzdaluje od Boží lásky. Málo se ví, že Bůh, kterého ctíte, je obrovský, mnohem větší, než vám řekli.

 

Teď jste tady a já se vás ptám, pamatujete si mne? V nejtemnějších z temných dob vždy existovaly dveře, na které jste mohli zatlačit a energie anděla, kterou představuji, se k vám v ten moment přihrnula spolu se všemi pomocníky a dalšími energiemi, které vám byly přislíbeny. Vím, že existuje technika, jak na ty dveře zatlačit, a vím, že existují určité fáze učení. Ale řeknu vám, že to všechno se scvrkává na jednu jedinou věc: Nakolik věříte, že si mne a zbytek rodiny pamatujete? Pokud si na mne vzpomínáte, pak si pravděpodobně pamatujete i na sebe ‒ a to je klíč!

 

Kdo jste? Dokážete si vzpomenout na kvalitu Kryona ve vás samých? Vzpomenete si, že jste mocným andělem? Možná se vám to zdá přehnané, ale říkám vám, že to tak je. Kryon je skupinová entita, stejně jako vy. Byli jste součástí kosmické inteligence všech věcí. Pamatujete? Když si začnete vzpomínat a skládat tato vlákna k sobě, začnete si uvědomovat, kdo jste. A tehdy je vám k dispozici mistrovství, drazí. Máte dokonce vrstvu ve své DNA, která vám pomůže vzpomenout si. Věděli jste to? Tato posvátná část vaší vlastní rodové linie se aktivuje, když řeknete: „Drahý Duchu, řekni mi, co potřebuji vědět. Jsem připraven se rozpomenout.“ Pak to bude účinkovat.

 

To je hloubka posvátného systému, který se točí kolem vaší svobodné volby. Ó, mohli byste celý život ustrnout v názoru: „Jsem docela spokojený se svým životem. Mám rád svůj systém víry, i když někteří lidé věří něčemu jinému, já měnit nechci, pro mne je to OK.“ A pak vám řeknu, že andělská říše vám sedí na ramenou a miluje vás i tak. Nezáleží na tom, jak moc se ve svých myšlenkách vzdálíte pravdě. Pokud jste uznali Stvořitele a víc nejste schopni udělat, andělská říše je s vámi, a miluje vás úplně stejně. Ale je toho mnohem víc, pokud budete chtít… mnohem větší zlepšení života! Dovolte mi, abych vám to připomněl. Chci se s vámi na chvilku vrátit zpět k vaší pradávné znalosti způsobů, jakými věci opravdu fungují.

 

Skvělý systém Gaii má série energetických fází, které jsou delší než 1000 let. Jedna taková se právě chýlí ke konci a druhá se otevře v roce 2012. (Přenos je z roku 2006 ‒ pozn. překladatelky.) Už starověké civilizace to ve svých observatořích zjistili, přesto se to neučí správně. Ale bude. Pokud byste se ponořili do mayských fází, najdete tam oscilaci Gaii. Je to skutečný vibrační posun po tisících letech, kdy se znovu nastaví potenciály věků a všeho, co je na planetě. A my jsme vám o tom už dříve vyprávěli – 2012 je konec velmi dlouhé fáze… delší než 1000 let. Představuje pohyb k něčemu, co Mayové, Aztékové a Toltékové nazývali „nové slunce“. To je čas příslibu a naděje, kdy Gaia začíná vibrovat úplně jinak a reaguje na lidi na této planetě.

 

Teď chvíli přemýšlejte, co vám vlastně přinesla Harmonická konvergence v roce 1987. Mířili jste k Armagedonu, ale tato zcela zvláštní energie odešla, Armagedon se konat nebude. Konec lidstva byl blízko, ale vaší svobodnou volbou jste ho obešli. Překročili jste ho. Změnili jste to. A my oslavujeme tuto změnu pro všechny časy. Neoslavujeme, že jste neprošli Armagedonem. Ne. Místo toho oslavujeme, že jste tolik milovali planetu, že jste se rozhodli posunout vpřed k energii přechodu roku 2012 a žít na lepší Gaie. Slavíme numerologii 11:11, protože představuje čisté osvícení.

 

Zde je esoterická otázka: „Drahý Kryone, pokud by k Armagedonu došlo, konec světa se konal a lidstvo by přestalo existovat, co by se stalo v roce 2012? Byly by zde vysoké vibrace i bez člověka?“ Řeknu vám, hodiny Gaii jsou hodiny Gaii. Tyto „hodiny“ energie věků by pokračovaly. Jsou spojené s hvězdami a planetami kolem vás a vašeho slunce. Svobodná volba lidstva je od těchto hodin oddělená, ale existuje zde spojení, když jsou zde lidé. Experiment by možná mohl pokračovat i se znovuzrozením lidstva. Ale to je spekulace, že? Protože tak to nebude, že ne! Ne. Místo toho tady budete a budete součástí milníku, který začíná postupnou změnu kolem roku 2012.

 

Někteří říkají: „Milník roku 2012 se posunul, nyní se odehraje v roce 2007.“ Neodehraje, protože hodiny jsou hodiny. Jsou součástí chování sluneční soustavy a reagují na dlouhotrvající kosmické cykly. Nicméně tato myšlenka je o tom, že určité části lidstva jsou připraveny na energie roku 2012 už v příštím roce (2007 ‒ pozn. překladatelky)! Je to o tom, jak reagujete na přicházející změny, že?

 

Krystalická mřížka je přímá linka mezi vámi a Gaiou a bude vibrovat výše, protože je ovlivněna těmi, kdo kráčí po této planetě v osvícení. Ó, čeká vás tolik odhalení věcí, kterým ještě nerozumíte. Ale dovolte mi odhalit toto: Všichni, kdo žijí právě teď na Zemi, na určité hluboké úrovni vědí o této cestě. Všichni to vědí, ale jen část jednoho procenta s tím pracuje. Půl procenta bude stačit na splynutí s Krystalickou mřížkou. Máme tu staré duše v místnosti a další čtou tento text, proto se vás ptám: Cítíte lemurijské energie? Já vím, že ano. Jsou tu!

 

Ó, můžete popřít, že tato rasa vůbec existovala a někteří přesně to udělají. Ale stejně to řeknu: „Jaký je to pocit být jedním z nich?“ „Já ne, Kryone, já to nejsem.“ Ale ano, drahý. Když vstoupíš do svého nitra, vzpomeneš si. Jste staré duše s probouzejícím se interdimenzionálním smyslem, které změní tuto planetu. Proto jste sem přišli. Proto sedíte v této místnosti, posloucháte (nebo čtete) toho „divného chlapíka“ [tak sám sobě říká Lee]. Protože to všechno víte, že? Co jiného by vás sem zavolalo? Jaký je hlavní důvod, proč jste sem přišli nebo jste otevřeli tuto knihu? Nezáleží ani na tom, kolik vám je let. Vím, kdo tu je.

 

Vím, že někteří z vás lamentují, když se podívají do zrcadla. Slyším, jak vaše mysl říká: „Proč já? Proč vypadám takhle? Proč jsem takový? Proč jsem v tomhle věku? Bylo by mnohem lepší jiné načasování. Mohl bych dokázat mnohem víc, kdybych byl mladší a vypadal jsem jinak. Měl bych lepší vliv na planetu, kdybych byl mladší a znovu plný života.“

 

[Pauza]

 

Chci vás na chvíli zastavit, abych vám mohl říct o 10.000 andělech, kteří vás milují, právě teď, přesně takové, jací jste, na správném místě, ve správném čase. Existuje pro to důvod… pro to všechno. Můžete pracovat tak, jak jste, ve svém věku, s vaší vizáží. Tato planeta vás potřebuje přesně takové, protože tak můžete poslat světlo tam, kde je ho nejvíc zapotřebí. Nerozhodujte za Boha, když si myslíte, že byste byli nejefektivnější v „oddělení Světla“. Vraťte se v myšlenkách 20 let zpátky. Jste stejnou osobou? Naučili jste se od té doby něco? Někteří z vás se dokonce smějí tomu, jací byli tehdy. Ne! Nyní jste moudřejší a mnohem připravenější poslat toto posvátné světlo.

 

Pošlete ho zapomenutému kontinentu ‒ Africe. Tam ho právě teď potřebují. Právě teď. Pošlete ho do Palestiny [což je velký prostor přejmenovaný na Libanon, Izrael, části Jordánska a Egypta]! Toto můžete dělat, protože jste majáky světla, a my potřebujeme vaši moudrost. Možná dokonce potřebujeme vaši velikost! Poslouchejte mne. Pro všechno existuje důvod. Bůh vás zná a miluje vás takové, jací jste. Pamatujete si mě ještě? Říkal jsem vám o tom, že se to může stát, když jste přišli [když jste se narodili]. „Koukni na tu časovou osu,“ řekl jsem. „Podívej se na své sklony k tomu, co bys mohl udělat. Podívej se, čím se můžeš stát. Je to velkolepé.“ A ty tady sedíš a říkáš: „Co se stalo? To ale není velkolepé…“ A my říkáme: „Ó, je to velmi velkolepé!“ Nevidíte to jako my. My se díváme skrze kvantový hologram na to, kdo jste a jaký vliv máte na Krystalickou mřížku.

 

V této době existují menší výjimky, které chceme rozdělit po 25 letech. Říkáte tomu jedna generace. Není to dvanáctková energie, jako je tomu u mnoha starých kalendářů, ale je to energie sedmičky. V generacích je posvátnost. Podívejte se. Mezi lety 1987 a 2012 je 25 let (rovná se jedné generaci ‒ pozn. překladatelky). Nyní přičtěte dalších 25 let k 2012 a zjistíte, že to bude rok jedenáctky. Existují důvody pro všechny tyto věci, je to posvátný systém. [Leeova poznámka: Je zřejmé, že rok 2037 není numerologicky 11, takže Kryon zde mluví o energii 11 (stejně jako u 11:11) a ne o číselné hodnotě. Toto jsou věci, se kterými pracovali Mayové… energie fází času. Nicméně je zajímavé vidět, že 2037 je vlastně 12 a tudíž nějak zapadá do scénáře založeného na dvanáctce.]

 

Dovolte mi, pohovořit trochu o úlevách, kterými procházíte… úleva od Armagedonu vám a vaší kultuře.

 

Dovolte, abych vám řekl o zřízení, ve kterém se nacházíte… zřízení Armagedonu pro ty ve vaší kultuře. Až do roku 1987 probíhalo léčení druhu, o který jste žádali, nedostatečně a s velkými prodlevami.  Jistěže i předtím kráčeli po Zemi Mistři a byli to samozřejmě i léčitelé. Ale když to porovnáte s tím, co je k dispozici dnes, přijde vám to minulé léčení skoro jako v temném středověku. Mluvím teď o 60., 70. a 80. letech. Předěl nastal s energií 11:11 roku 1987 (číslo 25 či sedmička v numerologii). Harmonická Konvergence všechno změnila. Byl to milník svolení, kdy lidstvo dalo svolení k obrovskému pokroku a zrychlení ve znalostech, vědomí a energii. Tohle jste zažívali, ačkoli někteří z vás očekávali nirvánu! Místo toho jste dostali školu!

 

Zeptejte se učitelky Peggy. Ví toho o škole hodně. Podívejte se, čím prošla, aby se dostala na místo, kde jí mohly být předány informace. A když procházela očistou, byla připravená se ustálit a uvidět struny [odkazuje na kosmické struny energie, které nás všechny spojují dohromady]. Tehdy to k ní začalo přicházet, do té doby nebyla připravena učit. Silné dávky energií jsou jen začátkem výuky. Tento konkrétní věk, ve kterém se nacházíte – od roku ’87 do roku 2012 – je jen odrazovým můstkem pro dobu „po roce 2012″. Tehdy máte vytvořit rozdíl. Předpokládá se, že pak nastolíte mír na Zemi.

 

Někteří říkají: „No, my neodvádíme moc dobrou práci.“ Nechtěli byste se přestat soudit a místo toho se rozhlédnout kolem? Kdo v posledních letech odhalil temnotu na planetě? Byli jste to vy a vám podobní! Kdo jsou ti bojovníci modliteb, kteří posílají světlo, i když jsou věci temné? Jste to vy! Kdo odhalil nepřítele v těchto časech…tu starou, velmi starou energii na planetě, která vás chce držet zpátky? Byli jste to vy. Je to svobodná volba v těch lidech, kteří nastavují tuto bitvu mezi temnotou a světlem… stará energie proti nové. Jste to vy! Ano, dojde k bitvě, ale neboj se jí, protože pro ni ses narodil.

 

Majáky Světla, když tato bitva začíná, říkáte: „Už je to tady. Čas rozsvítit Světlo.“ Maják je ten, který říká: „Jsem stvořen pro bouři. Tady je. Vzhůru do práce!“ Maják se neběží schovat do skříně a nebojí se bouřky, pro kterou byl postaven. A nemusí jít o bitvu, kterou čekáte – člověka s člověkem, s meči a krví. Může to být zcela jiná bitva. Může být metaforická. Dokonce jsme ji nazvali „Most mečů“ *.

 

Od roku 1989, kdy jsme sem přišli a začali channelovat /předávat poselství z vnitřních rovin/, jsme mluvili o této bitvě, a tady je! Jste v ní, jste její součástí. Máte dvacet pět let mezi lety 1987 a 2012, abyste začali generaci vašeho světla. A v té době jsme slíbili navýšit energii planety a umožnit, aby se ukázaly struny, zvýšila se vaše síla a vaše schopnost dosáhnout vašeho cíle. Dalo by se dokonce říci, že je to partnerství s Bohem, které vám umožní vytvořit mír na Zemi.

 

Tato energie dokonce změnila i způsob, jakým funguje léčení, a někteří z vás vědí, o čem mluvím. V minulosti přišli ti, kteří chtěli léčení, za léčitelem a řekli: „Onemocněl jsem a chci, abyste mne uzdravil.“ A léčitel mohl začít svoji nejlepší práci s touto nemocí. Dnes by měl léčitel říct: „No, nejdřív je třeba vytvořit ´rovnováhu celého těla´, protože je to mistrovství ve vás, které musí vyléčit vaši nemoc.“ A nemocný může říci: „Ne, díky, jen uzdravte tu nemoc, prosím.“ Ale tak už to nebude fungovat. Ti, kteří chtějí pouze „vyléčit nemoc“, zahynou. Je to věk zodpovědnosti, a ti, kteří se probudí k mistrovství ve svém nitru, přežijí. To je nové paradigma léčení na této planetě a zároveň nový způsob přežití.

 

Věci se již začaly pohybovat pryč ze staré energie, pryč od starých zvyků, víte? Nemůžete mít rachotinu na dvorku a očekávat, že nové pneumatiky z ní udělají závodní auto. A takto vás to učíme. Je to prožitek celého těla, ne jen nový způsob práce se starým člověkem. Je to v souladu s tím, jak Země začíná vibrovat výše a všechny věci kolem, všechny dosud neaktivní systémy, se začínají pomalu aktivovat. Vznikne něco jiného, než jste čekali. Léčení nebude stejné. Už si někdo z vás všiml, že vaše nemocnice jsou jedním z nejnebezpečnějších míst pro vaše zdraví? Dává to smysl? Možná je něco jiného, co byste měli udělat, a co je mnohem bezpečnější? Co takhle studium léčitele ve vašem nitru?

 

Někteří řeknou: „Chci hodně energie. Chci jít k léčiteli a získat spoustu energie.“ Ale dnešní léčitel jim odpoví, že nejprve musí vyvážit sebe ve všech směrech, aby bylo možné dostat energii, po které touží. Ale oni řeknou: „Ne, děkuji, prosím jen energii, to je všechno, co chci.“ Začínáte vidět tu změnu? Systém se mění od „prosím, pomoz mi“ na „prosím, pomoz mi, abych si pomohl pomoci sám“. Největší změna u metafyzických lidí na planetě bude od „Já chudák“ k „Já Mistr“ Proto jsou hluboké vyrovnávací systémy, které jsme vás dnes učili, pouze několik let staré. Přišly teprve poté, co jste překročili milník Harmonické Konvergence. Možná máte pocit, že je to všechno náhoda?

 

Existují lidé, kteří se potýkají s myslí a říkají léčiteli: „Jsem plný strachu. Byl jsem u psychologů, a přesto se bojím. Kdybych se tak mohl přestat bát a být šťastný.“ A léčitel by měl říci: „Dobrá, postarejme se o to. Začněme proces, ve kterém se dozvíte víc o sobě a dokážete se o vše postarat.“ A oni na to: „Ne, děkuji, chci se jen zbavit strachu. Všechno ostatní je v pořádku.“  No, všechno ostatní není v pořádku, jinak by tu nebyl strach! Stejné je to s hněvem, víte? „Můžete něco udělat s hněvem, prosím? Máte na to pilulku, doktore? Jenom na vztek, na nic jiného. Pak budu v pohodě, víte?“ Tak právě tento druh minulého škatulkování už nefunguje.

 

Je to velkolepé a je to zkušenost celého těla. Existují lidé, kteří přijdou a sdělí vám: „Jsem tak unavený z duality. Nevím, co mám dělat. Na Zemi je tolik temnoty. Mám tolik problémů, když sleduji zprávy, deprimuje mě to. Kéž bych v mém životě mohl cítit radost. Mohl byste mi dát kousek radosti? Máte pilulku na radost, doktore?“ A odpověď je ‒ ne, tak už to nefunguje. Uvidíte to stále častěji, tuto zkušenost celého těla. Stejné je to se spiritualitou. Vědomosti už nedokáží nasytit hlad duše. Mnozí lidé budou přicházet a říkat: „Chci zvýšit svou zbožnost. Chci víc vědomí. Můžeš mi dát více znalostí, abych byl vědomější? Pak vše zaklapne na své místo.“ Už to nejde. Ti, kteří měli vše postaveno pouze na „znalosti věcí“, už nebudou prožívat zkušenost celého těla pouze prostřednictvím vědění. To vytváří částečné vědomí bez rovnováhy.

 

Víte, co by se stalo, kdybyste byli schopni někoho vyléčit, aby zůstal „beze strachu?“ Vytvořili byste nebojácnou lidskou bytost s potenciálem běsnícího monstra…arogantního ve všech směrech. Vidíte, skutečný člověk beze strachu se nebojí, protože mu to říká intuice v jeho DNA, ne že by se o tom někde dočetl. Duch už neposkytuje léčení tímto způsobem. Energie se změnila.

 

Opravdový Pracovník světla ‒ příklad

Chci vás někam vzít a s někým vás seznámit. Je to Pracovník světla. Tento Pracovník světla zůstane bezejmenný, ale řekněme, že je to žena. Chystám se vám jí představit, abych definoval léčení celého těla.

 

Nejprve, jak se k ní přiblížíte, cítíte se dobře. Jeden člověk s druhým, cítíte se dobře. Nevíte proč, ale cítíte se dobře. Ještě jste se fyzicky nesetkali, jen jste s ní spojil v mysli. „Je to dobrý člověk, líbí se mi, nemůžu se dočkat, až se s ní setkám.“ Vyzařuje Boží lásku. Je důležité, abyste si toho všimli.  Nic nehlásá. Dokonce ani nemusí vypadat duchovně. Nenosí žádný náboženský oděv. Je jemná. Připomíná vám něco, co nedokážete specifikovat, a nevíte, co to je. Je to mateřská energie? Nevíte. Ale já vám to prozradím. Vzpomínáte si na Boží lásku! Protože její struny jsou natažené, víte? [Opět je to odkaz na kvantové struny, které máme všichni mezi sebou, ale které ještě všichni necítí nebo nepoužívají. Je to duchovní atribut, který je třeba rozvíjet a zdokonalovat.]

 

Když se dostanete do jejího energetického pole, pak to cítíte. Její struny jsou natažené, vidíte? Tato Pracovnice světla je vyrovnaná. Je ve svém středu. Naslouchá. Má o vás zájem. Způsobuje, že se cítíte dobře. Nemá žádný program, a nemáte pocit, že vám chce vnutit nějaký příběh nebo něco takového. Je zcela otevřená. Že prostě milujete bytí v její přítomnosti? Co je to za přitažlivost?

 

Pro některé z vás je to matka, jakou jste vždy chtěli. Pro jiné je to matka, kterou jste měli. Co je to za pocit? Co je to? Řeknu vám to, drazí. Její struny se vás dotýkají a jsou láskou Boží. Ani ty nejsou evangelistické. Jsou to soucitné, zvoucí struny, které promlouvají k vaší DNA. Ona je intuitivní a vyvážená. Ví, kdo jsi. Ví, co potřebuješ. Ví toho tolik, protože její struny jsou natažené.

 

Její DNA je aktivovaná a zvučí. Je na této Zemi, ale zdá se, jako by jednou nohou byla v jedné dimenzi a druhou nohou v jiné. Dokonce i buňky jejího těla to vědí. Všechny to vědí. Má své struny natažené. Intuitivně ví, kam poslat světlo. A můžete říci: „Jak by mohl kterýkoli člověk tolik vědět? A kam poslat světlo? Je toho tolik, o co tu jde! Zná ty, kterým posílá Světlo jménem? Komu to poslat a kam?“ Ne, drahý. Místo toho rozumí něčemu, o čem budeme jednoho dne mluvit více. Ví všechno o kosmické inteligenci. Je to zdroj, bazén energie, do kterého se můžete ponořit a být jeho součástí, síla, která ví všechno o všem. Nemusíte znát podrobnosti.

 

„Kryone, je to pro mě těžké. Musím znát detaily, abych dělal věci správně.“ Opravdu? Po tomto channelingu půjdeš k autu a budeš se chtít najíst. Říkáš mi, že budeš potřebovat manuál k motoru, aby ses někam dostal? To si nemyslím. Prostě chceš jet, tak pojedeš, ne? Kosmická inteligence je motorem vesmíru a nemusíte o ní přemýšlet. Mistři už vědí, jak používat motor vesmírné inteligence. Prostřednictvím intuice. Ta jim pomáhá odbočit vlevo a vpravo, vědět, komu poslat modlitby, kdy sestavit skupinu a modlit se a kdy ne. Mluví k nim, když je co říct, a když ne, nemluví vůbec. Kosmická inteligence. Je napojena na plán mistrovství prostřednictvím strun.

 

Ona zvládla svoji dualitu už dávno a odložila ji na zadní sedadlo. Tak to provedla. Bude s ní po celý život, víš? Polarita člověka versus božství tu je navždycky. Ale v jejím případě se polarita veze na zadním sedadle, a každý den jí provokuje! Ale nikdy nemá čelní místo. Když budou ostatní plní strachu, ona pozná, odkud to přichází. To místo nazýváme druhý mozek. Nevychází to z hlavy, ale z žaludku, z nižších energií. Tady začíná strach a ona ho zachytí… a umístí na zadní sedadlo. Ví o dualitě všechno. Je vyrovnaná, víte?

 

Tato Pracovnice světla nemá zlost! Řeknete: „To není možné! Všichni lidé se někdy zlobí. To je přece charakteristická lidská vlastnost.“ S tím, drazí, budu souhlasit… velmi lidská. Nicméně surový hněv není součástí Pracovníků světla, protože Pracovníci světla jsou vylepšení lidé. Hněv není součástí osobnosti osvíceného Mistra. Přemýšlejte o tom. Pokaždé, když se objeví surový hněv a vy jednáte podle něho, co chcete říct, že to bylo nevhodné chování, že? Přemýšlejte o tom. Hněv je vaše dualita. „Je mi to líto,“ říkáte. „Nějak vyklouzl ven ze zadního sedadla mně rovnou na klín!“ Tato Pracovnice světla má hněv vždy na zadním sedadle. Jí neproklouzne. Nebude se zlobit, ale může být zklamaná. Má soucit. No, nechcete prostě jen být s ní? Nechcete kráčet vedle ní, bok po boku? To jsou atributy, které měli Mistři na Zemi. Vraťte se zpět a studujte historii. Všechny děti chtěly být s nimi. Dospělí je také prostě milovali. „Ach, jen být vedle této osoby!“ řekli by a položili by si ruku na srdce. Takovou energii měli všichni pozemští Mistři, a já dodávám, lidská bytosti, že k této energii míříš, a je to tvůj příslib.

 

Nyní mi dovolte, abych vám řekl, co se děje uvnitř jejího těla. Probíhá nemoc. Ne, nebojte se. Je tam, ale vy vidíte, že se nemá čeho chytit. Není součástí jejího programu, protože ona má své struny natažené. Mluví ke svým buněčné struktuře, a ta poslouchá šéfku – ona JE šéfka. Kolik z vás v poslední době mluvilo se svými buňkami? Pochopili jste, kde je vaše osvícení? Je ve vašem palci u nohy, vašem lokti, v paži, ve vašem mozku? Je všude, kde jsou vaše buňky, nejen ve vědomí nebo v mysli. Je to osvícení celého těla. Uvědomujete si, že kdybyste promlouvali k vašim buňkám pravidelně a ony by pochopily, kdo to k nim mluví, nemoc by se vás nedotkla? Chápete to? Přesně tohle je mistrovství. Neříkali bychom vám to, pokud by tomu tak nebylo.

 

Ještě poslední sdělení. Ona ví, kdo je, protože si vzpomíná. Někdo by mohl říci: „Řekni mi o této osobě víc. Má druha? Má partnera?“ Řeknu vám to. Myslíte konkrétně tuhle pracovnici? Tak to ne. Odpovíte: „No, to je smutné.“ Řeknu vám o ní ještě něco, víte, ona si pamatuje, kdo je, a říká si každý den: „Jsem dostatečná a úplná. Pro mou duši je to dobré. Jestli mám „být sama“, vykonám svou práci sama. Děkuji Bohu. Já jsem, kdo jsem.“ Má ve svém životě lásku Boha, takže není sama.

 

Není ani osamělá. Ó, užívá si lidi, kteří k ní přicházejí a obohacují její život, ale na intimitu, kterou by si mohla užít ve vztahu, nemyslí. Na konci dne, když přijde sama domů, pokaždé učiní ve dveřích prohlášení. „Já jsem, kdo jsem. A potřebuji jen to, co jsem.“ Dává svolení a svobodnou vůli, aby se stalo cokoli, ale není osamělá, není zoufalá ani skleslá, protože si pamatuje kosmický pocit lásky s Bohem. Je to stejné, když se zamilujete do lidské rasy. A Pracovník světla je zamilován do lidstva.

 

Kdo jste? Jste Pracovníci světla? Pokud ne, chcete jimi být? To je naše poselství. To je všechno, co vám chceme sdělit. Mohlo by to být poselství na samém konci našeho času… dokud nebudou k dispozici další zprávy. Ó, budou mnozí, kteří ponesou Kryona dlouho poté, co můj partner bude opět se mnou. Jejich poselství bude stejné jako toto. Bude o mistrovství a oslavě toho, jak jste vytvořili mír na Zemi… a já vám právě otevřel dveře, abyste se mohli podívat do budoucnosti – budoucnosti, kterou si nyní ještě neuvědomujete kvůli tomu, co se děje na planetě. Ale řeknu vám, že slunce opět vyjde. Ale nestane se to, dokud se všichni, kteří toto čtou a slyší, nepřipojí k této bitvě o lidské přežití. Kdy jste naposledy poslali své světlo těm, kteří nejsou tak šťastní jako vy – těm, kteří jsou v módu přežití, kteří nemají jídlo na stole nebo se dnes v noci bojí o své životy? Je jich mnoho a vás je tak málo. Je to snad mandát, se kterým jste sem přišli? Ano.

 

Majáky, konejte svou práci!

 

A tak to je.
Kryon

 

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

Toto téma, Moste mečů,  vysvětlil Kryon ve stejnojmenném poselství, které předal později, v r. 2012 (29.9.) – ZDE

 

 

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Oldřiška V.
(pro www.transformace.info,  www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět