8-2009 Kryon

Dejiny DNA a Ľudskej Rasy

Přijal Lee Carroll 29.8.2009 v Portlandu, Oregon

 

Pozdravujem vás, moji drahí, Ja som Kryon z Magnetickej Služby.

 

Dali by sme čokoľvek aby sme anulovali pravidlá slobodnej vôle aby sme sa ukázali takým spôsobom ktorý by umožnil dokázať že sme naozaj tu. Ale na tejto planéte slobodnej vôle ste to vy kto musí nám otvoriť dvere. Stojíme ako anjeli sme vo vašich životov kráčajúc neustále s vami. V bode kedy sa narodíte na tejto planéte anjeli obklopia miesto vášho narodenia a potom s vami zostanú do vášho posledného dychu. V tých počiatočného týždňoch môžete vidieť nemluvňa ako sa nemluvňa doširoka otvorenými očami skutočne pozerá na anjelov! Dieťatko na nich ukáže a usmeje sa na nich, ešte aj keď je dva alebo tri týždne staré, pretože dieťa nás poznáva. Každý z vás to robil, vskutku, v tých skorých dňoch je tak veľa zmien a na tak veľa si treba zvykať tak čerstvo vonku z lona, sú anjeli útechou pre bábätko. Pamätáte sa? [Kryon sa smeje] Potom sa vám pomaly tá realita vytratí. Pomaly. Al mnohí z vás to videli keď sa dieťa pozerá ako vy hovoríte do prázdna a je potešené tým čo vidí.

 

Toto sú tí istí anjeli, ktorí sú s vami teraz. Oni nestarnú, viete? Ale vy áno. Boli s vami počas všetkých vašich životov; kráčajú vedľa vás; vchádzajú s vami; odídu s vami. A ak ku nim nikdy neprehovoríte, oni nič nepovedia. Pretože taká je dohoda. Ale oh, Ľudské Bytosti, ak nám venujete len malý priestor v zámere, a poviete, „Drahý Bože, ukáž mi že som milovaný,“ otvoríte povodňové stavidlo. Pretože vtedy vstúpime do vašich životov v takej miere ako nám dovolíte. Vtedy vám dáme to čo žiadate, začne synchronicita, vyučovanie, držanie ruky a skončí sa pocit osamelosti. Vtedy vás naplníme do takej miery, že sa vás nebudete týkať choroba alebo vek alebo dráma. A budete vidieť len ubezpečenie toho kto ste. Vždy to tak bolo odo dňa kedy sme začali, pretože našou prácou je poskytnúť vám vedomie že ste našou súčasťou.

 

Správa je svätá (poselství je svaté)
Stále sú takí, ktorí sa divia tomuto procesu channelingu (duchovného spojenia). Funguje najlepšie keď je kontaktér čistý. Funguje to keď je predpojatosť bytia oddeleným Človekom odstavená nabok. To je spôsob ako to funguje a vždy to tak bolo. Všetke Písma Sväté na planéte napísali Ľudia. Pozri sa na to ako to funguje, Ľudská Bytosť, pretože len vy sami ste zodpovední za všetky proroctvá a všetky dobré veci ktoré v nájdete v tých slovách, ktoré vás utešujú, a o ktorých vravíte že sú od Boha. A tak je to znova, že predstupujeme pred vás s informáciou, ktorá je odovzdaná týmto svätým, starodávnym spôsobom.

 

Informácia odovzdávaná tento večer tým, ktorí sú v miestnosti je odovzdávaná, ako by ste to nazvali vy, v reálnom čase. Tí, ktorí počúvajú a počujú vo vašej budúcnosti, ako to títo čo tu sedia nazývajú, vedia ako to funguje. Avšak tento lineárny pohyb času nie je naša realita. My sme kvantum, preto môžeme vidieť potenciál toho kto sa pozerá na túto stránku, dokonca aj keď sa to pre tých čo sedia predo mnou ešte nestalo. Znamená to, že správa, hoci je celá o minulosti, je stále osobná a my vás pozývame aby ste cítili jej starobylú pravdu, pretože my vieme koho oči spočívajú na tejto stránke.

 

Všetky údaje ktoré vám teraz dám už vám boli odovzdané niekedy za posledných 20 rokov v rámci channelingov Kryona. Ale nikdy sme vám nedali tento prehľad, pretože začíname sumarizovať témy kvôli jednoduchosti, jasnosti, aby začali byť menej obmedzené a viac prítomné vo vašej realite. Jednoduchá reč a jednoduché slová je to čo vám môže jasný channeling priniesť.

 

Informácia o dnešnom vyučovaní
Je to pre nás dar, že budete sedieť a dovolíte nám omyť vaše nohy. A zatiaľ čo vám môj spoločník poskytne informácie, bude vo všetkých srdcia ktoré sú tu prítomný tretí jazyk. Niektorí z tých, ktorí počúvajú a čítajú vo vašej budúcnosti budú tiež dotknutí. Pretože my vieme kto ste keď vaše uši načúvajú týmto slovám, pretože my vás tam vidíme. Vidíme vaše tváre a vidíme aj svetlo ktoré máte. Nie je to náhoda že ste sa slobodne rozhodli vstúpiť do tejto komunikácie v tento deň.

 

Nech je informácia poskytnutá dnes odovzdaná mnohým. Táto informácia, ktorú teraz dávame je o pôvode DNA.. od vzniku DNA do súčasnosti. Budeme hovoriť o spôsobe ako sa objavila na planéte, o spôsobe ako funguje, o spôsobe ako sa zmenila a o veciach ktoré potrebujete o nej vedieť v tejto novej energii aby ste sa dostali na miesto kde ju budete môcť začať používať tak ako bola navrhnutá.

 

V tomto vyučovaní musíme začať tam kde môj spoločník začal dnes aj vo svojej sérii prednášok. Pretože mnoho z toho čo vyučoval počas týchto posledných hodín bude pokryté aj tu. Avšak pre tých, ktorí sa ku nám práve pridávajú prostredníctvom prepisu, začneme na začiatku… taký je spôsob ktorým žijete v lineárnom svete. Začneme dejinami DNA a ľudstva.

 

O čo ide pri DNA?
Bola položená otázka, „Kryon, prečo tak veľa hovoríš o DNA? Je to biologická charakteristika Ľudského tela. Je to plán pre Ľudský genóm. Zapisuje chémiu pre všetky gény, vyše 30.000 génov. Ale prečo by si mal o tom hovoriť? Nehovoríš o molekulárnych látkach alebo chémii, tak prečo by si mal hovoriť o DNA? Radšej nám namiesto toho rozprávaj o duchovných záležitostiach.“

 

Táto kritika bola vyslovená mnohými. Títo silne duchovne hľadajú, ale sú sklamaní a nechápu prečo hovoríme o DNA, zdanlivo fyzickej charakteristike Človeka. Tak mi to dovoľte, moji drahí, konečne vysvetliť, ak patríte medzi tých, pre ktorých nastal čas odhaliť čo je to DNA.

 

DNA je základné jadro toho kto ste, fyzicky rovnako ako duchovne. Ak by ste si mali zvoliť miesto kde zotrváva Vyššie Ja, je to vo vašej DNA. Akášický Záznam, ten dokument všetkého čo ste kedy boli, je v DNA. Všetky životy, celý váš duchovný rast, všetky vaše talenty počas vekov vašich životov sú tam. Karma s ktorou ste prišli a ktorú mnohí z vás rozpustili je tam. Záznam toho osvieteného činu je tam.

 

Vaša Ľudská duchovná minulosť je tam, zapísaná v kvantových časticiach. Niektorí z vás to chápu do miery že vedia že boli Lemurania. Ak to takto cítite, poznáte neuveriteľnú hlbokú znalosť toho čo je vo vás. To je dôvod prečo hovoríme o týchto veciach. Pre Človeka je veľmi ťažké tomu uveriť, pretože to znamená, že mnoho z toho čo ste cítili akoby to bolo „mimo vás“ je vlastne vnútri. Ale to zodpovedá učeniu Majstrov, a Kryona, že ste stvoriteľom, a že procesy majstrovstva sú vo vás.

 

Veda o DNA
Uplynulo len pár rokov odkedy vám veda poskytla dôkaz toho o čom budeme teraz hovoriť. Zmienili sme sa o tom v minulosti a teraz to povieme rovno aby nebolo pochýb o tom z čoho veda robí záhadu: Vaša DNA má vyše 3 miliardy chemikálií. Každá molekula DNA, ktorá je slučkou, má v sebe vyše 3 miliardy chemikálií. Je to molekula tak malá, že potrebujete elektrónový mikroskop aby ste ju videli.

 

Projekt Ľudského Genómu, vedecká snaha, odhalila záhadu: Len 3% chémie DNA niečo robia! Hovoríme o častiach DNA kódujúcich bielkoviny. Tá samotná vytvára vyše 30,000 Ľudských génov. Tieto gény sú plánom pre život, ktoré ste hľadali. Ale len 3% z DNA tvoria celý scenár vytvárania génov. Tri percentá to celé robia, všetko čo projekt hľadal. Vyše 90% chémie skúmanej DNA je preto záhadou, pretože sa zdá že nemá žiadny zrejmý význam. Neexistuje pozorovateľný systém, symetria alebo biologický účel v rámci 90% chémie. Nemá chemické kódy ako časti kódujúce bielkoviny. Zdá sa že jeho povaha je náhodná a niektorí ju dokonca nazvali „odpadová DNA“.

 

Niektorí biológovia sú presvedčení, že táto časť DNA je zvyšok po chémii z evolučného procesu a ďalej sa Ľudskou Bytosťou nevyužíva. Nie je tam žiadny kód a zdá sa že nič nerobí. Preto existuje sklon nevšímať si ju. Je zbytočná.

 
Skupina starších urobila ohromujúci objav: Cestovateľ v čase nechal na pláži úžasný bezdrôtový stereo systém. Malé výkonné reproduktory peckujú najúžasnejšie rytmy a ľudia sú nimi fascinovaní. Neodvážia sa ho dotknúť, ale sedia a tešia sa z hudby, nechápu ako je vytváraná ani čokoľvek o lesklom zariadení pred nimi.

 

Po mnohých dňoch sa začnú pozerať hlbšie do tejto zdanlivej mágie. Sú zvedaví, pretože zvedavosť je hlavná črta Ľudskej Bytosti. Začnú to analyzovať. Prehliadajú si ho znova, neodvážia sa ho dotknúť, a starší konečne všetkým oznámia že tomu prišli na kĺb.

 

Vidia CD prehrávač, hlavné zosilňovače a jednotky ktoré držia reproduktory… veľa prístrojov. Avšak reproduktory sú miestom odkiaľ zvuk vychádza a preto sú to reproduktory, ktoré zdanlivo vykonávajú celú prácu.

 

Kmeň sa zíde a oni ohlásia svoje objavy: Pokročilé vesmírne bytosti pristáli a zanechali tu svoje prístroje. Múdri muži kmeňa nevedia zistiť na čo to všetko je, ale dve malé časti sú zodpovedné za hudbu, ktorú počujú. Zbytok zariadenia je záhada, a musí to byť jednoducho vesmírny odpad, ktorý nemá nič spoločné s hudbou.

 

Prirovnanie hovorí samo za seba. To čo nebolo pochopené ako „časť celku“ je odmietnuté kvôli nevedomosti. V tomto príklade sa skrýva ešte viac ako by ste si mohli myslieť. To čo nevidia nie je len ohromná technológia na prehrávanie hudby. A čo tvorenie a komponovanie hudby? Čo tí, ktorí ju nahrali a ohromné zdroje ktoré ešte boli vynaložené na to aby sa dostala do CD prehrávača? A čo dejiny hudby samotnej a vývoj rytmov počas storočí? V piesku sa pred nimi skrýva obrovské duševné tajomstvo a oni vidia len reproduktory, pretože to je jediná vec ktorá „robí hluk“.

 

Evolúcia a to čo nazývate Matka Príroda (Gaia) pracujú spolu a sú veľmi hospodárne keď príde na Ľudskú biológiu a život všeobecne. Či už to je objavenie sa fotosyntézy na planéte v pravej chvíli, alebo spôsob ktorým sa vyvíjal Ľudský genóm, systém zahadzuje veci, ktoré nie sú potrebné. 90% DNA, ktorá nie je pochopená, nie je odpad. To ťažko! Práve naopak, je to procesor a inštrukcie, ktoré riadia časť, ktorá je pochopená. Je to spracovanie hudby, ktoré prehrávajú tie 3%.

 

Poviem vám presne čo to je a chcem aby ste počas odhalenia uvažovali čo by to mohlo znamenať pre vás osobne. Deväťdesiat percent vašej DNA je doslovne kvantový plán vašej božskosti. Je to dokument vášho Akáš. Je to záznam všetkých životov, všetkých vecí ktoré ste vykonali, celého rastu, každého zjavenia Pána a všetkých zlyhaní. Pre tých z vás, ktorí sa nazvali Lemuriánmi to predstavuje nesmierne množstvo skúseností na planéte po celú cestu od začiatku o ktorej budeme rozprávať.

 

Veci v kvantovom stave nie sú logické v 3D. Kvantová fyzika dáva veľmi malý zmysel lineárnemu mysliteľovi a vy ste lineárni. Preto „predsudok“ ktorý nesiete je samotný fakt: Že vaša realita je založená len na niekoľkých dimenziách, z tých ktoré využíva Vesmír. Pokiaľ sa odhalí „zbytok obrázku“ budete najpravdepodobnejšie napriek vašim vedeckým skúmaniam vidieť len obmedzenú realitu v ktorej zotrvávate. Veci mimo 3D zostanú záhadou, zdanlivo náhodné a chaotické namiesto logických a systematických. Vaša DNA v sebe nesie duchovný plán a všetky inštrukcie pre to kto ste. Všetko toto je v 90%, ktoré sú kvantové.

 

Preto diskusia o DNA je diskusia o vašom stvorení, vašich Akášických záznamoch a vašom duchovnom pôvode. To je dôvod prečo sa na ňu sústredíme.

 

Ľudské vedomie… 3D?
Je na čase prepojiť tieto veci a rozmýšľať o väčšom obraze: V tých 90% kvantovej DNA je Ľudské vedomie. Vedomie ľudstva nie je merateľné kódmi a génmi. Je mimo dosah chémie a ostáva byť niečím čo veda vidí ako záhadný výsledok toho ako sa spája dohromady biológia… znova, neexistuje pochopenie toho čo vytvára „celého Človeka“. V Ľudskom vedomí je vaša schopnosť hovoriť ku DNA, ovládať ju, pracovať s ňou a stať sa jej časťou. To je to čo sme učili od začiatku. Preto jedným z najväčších tajomstiev vašej vlastnej reality je vaša schopnosť veliť svojmu vlastnému telu a jeho základným funkciám.

 

A teraz, podľa novej vedy, dokonca aj niektoré procesy planéty samotnej sú chápané ako ovplyvnené Ľudskou myšlienkou. Začínate získavať obraz? 90% vašej DNA môže byť v skutočnosti časťou niečoho väčšieho ako vaša vlastná osobná biológia.

 

Jedna z prvých vecí, ktoré sme vám kedy povedali, že vedomie hýbe Zem. Vedomie je zodpovedné za vibrácie planéty, a vy ste boli vždy schopní zmeniť to o čom ste si mysleli že s vami nesúvisí… skutočnosť toho čo sa deje na vašej planéte. Keď začnete chápať túto pravdu, úplne pochopíte že Gaia na VÁS reaguje!

 

Takže takto to funguje, jasne povedané. Len vďaka vývoju Ľudského genómu a objavu jeho 90% ktoré zdanlivo nič nerobia, môžeme hovoriť o tom čo naozaj robí. V určitom bode času to začne dávať vede zmysel. Nápoveda: Keď sa pozrú na tých 90% a začnú ich študovať ako nekódované engramy, začnú chápať, že najväčšia časť DNA sú vlastne modifikátory signálov pre tie 3%, ktoré sú motorom ktorý poháňa biológiu Ľudského tela.

 

Hlavolam slabostí Ľudského tela
Pred mesiacom sme hovorili o tejto záležitosti: Nachádzate sa tu na vrchole rebríčka DNA na planéte Zem, a máte systém ktorý je slabý.. oveľa slabší ako by ste očakávali. Nasleduje prehľad.

 

Vaša bunečná štruktúra nepredstavuje to čo vám bolo pôvodne dané. Skôr než by sa vyvíjala, sa kvantová časť DNA previedla ako odozva na Ľudské vedomie (ovládač vašej reality). Skutočnosť je, že váš imunitný systém nepracuje moc dobre! Mnoho hlavných vírov na planéte ho náležite obíde. Všimli ste si to? Neviete zastaviť dokonca ani bežné nachladnutie.

 

Mohli by ste povedať, tu je nejaký problém, a naozaj je! Pretože 90% vašej DNA, o ktorej sa predpokladá že bude kvantová je účinných len na 30%. Dali sme vám túto informáciu pred nejakým časom, ale pre túto lekciu vám ju dám znova aby logika tohto vyučovania bola súvislá.

 

Stručne, poviem toto: Aký pocit vo vás vyvolá poznanie že môžete mať vo svojom systéme rakovinu a vaše telo vám to nikdy nepovie? Musíte ísť k medicínskemu odborníkovi a podstúpiť technický test na to aby ste zistili čo robí vaše telo! Čo to je za systém? Samo diagnostika, ktorá bola zabudovaná do Ľudskej Bytosti jednoducho nepracuje správne. Rakovina je výsledok neschopnosti Ľudského tela vyrovnať sa s modernou potravou. Výsledok vytvorí podnety ktoré nezodpovedajú predpokladu ako sa má telo pracovať… vyvážené delenie buniek spôsobom ktorý je vyvážený s chémiou toho čo prijíma ako potravu. Namiesto toho telo vytvára nenormálny rast… nádory ktoré nakoniec pohltia celý organizmus.

 

Rakovina nie je vírus, a nie je nákazlivá. Je to skôr nerovnováha…alergia na modernú spoločnosť. Imunitný systém vôbec nie je zapojený, pretože rakovina pripadá všetkým obranám tela ako normálna činnosť buniek akú stále vykonávajú. Nie sú normálne, pretože sú výslovne rakovinotvorné, ale „naučili sa“ ako sa skryť v bunkovej štruktúre. Kvantové vedomie vytvára systém „poznania“, ktorý upozorní telo na nerovnováhu. Výsledok je že by ste hneď mali vedieť že nastal problém, ale vy to neviete, keďže systém nepracuje tak ako bol navrhnutý.

 

Ďalšou vlastnosťou správneho správania kvantovej DNA je vytvorenie oveľa oveľa dlhšieho obdobia Ľudského života. Telo nechce starnúť! Chce žiť! To je základné prežívanie, takže je schopné, prostredníctvom intuitívneho procesu, vytvoriť inteligentný scenár pokiaľ ide o delenie buniek. Bez kvantového rozšírenia bunkové hodiny tela jednoducho počítajú dni a sledujú cyklus Mesiaca. Nič lepšie nevedia. Nefunguje to tak ako to bolo navrhnuté.

 

Niektorí starší (predkovia) vskutku žili životy dva alebo tri-krát dlhšie ako vaše. Záviselo to na tom kde boli a ako veľa kvantovosti stratili. Vedzte že: Prípadné úspešné procesy predĺženia života vyvinuté na tejto planéte budú mať všetky jednu vec spoločnú… zosilnené podnety pre DNA aby sa vrátila do viac kvantového stavu. Vy to nazývate „aktivácia DNA“.

 

Kvantové vedomie je to, ktoré je „zajedno so všetkým“ a bude rozhodne vedieť či bunky zdivočeli a neprimeraný rast ohrozuje zdravie. Ale váš imunitný systém vás neupozorní. Niečo je pokazené, ale by ste vyrástli v tejto realite, takže logika toho čo vám hovorím vám uniká. Keď strávite dosť času visiac dole hlavou, čoskoro bude vaše telo protestovať proti chodeniu alebo celkovo tej myšlienke (chodenia). Chodenie je niečo čo môžu robiť len majstri, alebo tak nejako sa tá myšlienka vyvinie. Preto nikto nechodí. To je jednoducho spôsob ktorým sa po čase Ľudská realita vyvíja, a to je to čo s čím zápasíme denne v tejto novej energii.

 

Keď sa poškodia nervy vo vašej chrbtici, existuje chémia, ktoré sa ponáhľa do tej oblasti a zabráni im aby sa spolu zrástli. Vedeli ste to? Samotný proces je známy vede a dokonca má aj meno! Je to presný opak toho čo chcete a zdá sa že protirečí tomu ako by telo malo pracovať. Niečo je pokazené.

 

Hviezdici dokáže narásť znova rameno ale vám nie. Aký to je pocit byť na vrchole vývojové rebríka? To všetko kvôli tomu, že „plán“ ktorý vytvára gény nefunguje tak ako bol navrhnutý.

 

Ale kedysi fungoval…

Dovoľte aby som vás zobral späť na začiatok.

 

Stvorenie vašej kvantovosti…stvoriteľ vo vás
Tu to je, vyložené tak aby to ktokoľvek mohol vidieť a počuť všetky tie časti ktoré potrebujete počuť, v jednoduchom jazyku. Pred stotisíc rokmi bolo vo vývoji 17 druhov Ľudských Bytostí. Rovnako ako rozmanitosť po ktorej by príroda volala ohľadne iných živočíchov a cicavcov, bola zabudovaná rozmanitosť ktorú Gaia poskytuje pre prežitie druhov. Rovnako ako existujú tucty druhov opíc a obrovská rozmanitosť toľkých zvierat na planéte, bola vo vývoji aj rozmanitosť ľudí. Ale ak ste si všimli, existuje dnes len jeden druh Človeka. Oh, existujú rôzne farby a rozmanitosť rysov tváre, ale len jeden druh. V prírode nenájdete typický druh rozdielov. Nemáte druhy s chvostami a iné bez nich. Nemáte super maličké chlpaté druhy na jednom kontinente a ďalšie super vysoké škvrnité na druhom. Niečo sa stalo.

 

Vráťte sa so mnou 100,000 rokov a uvidíte to zdokumentované vedou ktorá objavila túto anomáliu v poslednom desaťročí. Vidia tú istú vec. Napriek očakávanému pôsobeniu všetkých biologických evolučných síl, niečo sa stalo, že bol vytvorený len jeden druh Ľudskej Bytosti a stalo sa to pred nejakými 100,000 rokmi.

 

Teraz sa pripravte, pretože niektorým z vás sa to čo budete počuť a čítať nebude páčiť. Bola to dnešná lekcia môjho spoločníka, a ja vám ju dám znova, pre tých, ktorých oči spočívajú na tejto stránke alebo uši načúvajú tomuto prepisu. Počúvajte: Stala sa krásna vec..nádherná! Niečo sa stalo podľa návrhu, a vy ste na to čakali so mnou, keď ste vytvárali planétu, drahí. Keď ste boli so mnou a sledovali sme ako sa ochladzuje, vedeli ste že sa toto stane. Prebiehal božský plán.

 

Vo vašej vlastnej galaxii zvanej Mliečna Dráha, máte zhluk hviezd nazývaný Sedem Sestier. Predstavuje sedem hviezd, s ktorých jedna má okolo seba planetárnu zostavu. Nazvali ste túto zostavu a tých ktorí prichádzajú z tejto slnečnej sústavy Plejáďania. To sú tí, ktorí navštívili Zem pred 100,000 rokmi, a netrvalo im príliš dlho aby sa dostali.

 

Táto Humanoidná rasa je semi-kvantová (čiastočne-kvantová) rovnako ako vy. To znamená že v ich vedomí existuje zmes 3D a kvanta. Neexistuje čas; neexistuje priestor; neexistuje vzdialenosť. Chceli tu byť a objavili sa. Je to pokročilá rasa, ktorá je duchovná a je svojou povahou duchovne pokročilá. Toto vám nebude dávať zmysel, keďže je to mimo duchovného systému, ktorý považujete za skutočný. Takže povedzme len že ich duchovnosť je zrelá, nádherná a úplne primeraná. Dorazili včas, podľa návrhu a zámerne.

 

Prišli pestovať semená kvanta, božskú DNA v jednom zo 17 typov Ľudskej Bytosti ktoré boli vo vývoji na Zemi. Zostali tak dlho ako to bolo potrebné. Mali by ste vedieť, že to trvalo vyše 100,000 rokov a oni zostali. Pomaly sa všetky ostatné typy Ľudských Bytostí vytratili, a zostal len jeden… druh zo semenami stvoriteľa. Druh, ktorý existuje dnes.

 

Toto je pôvodný a božský príbeh stvorenia daný vám zámerne krásnym spôsobom od Ducha. Bola to pomazaná doba a Ja by som vám rád povedal, dušiam ktoré sú tu, že dávno pred Lemúriou, keď ste sa pozereli na tento prípadný scenár, vedeli ste že je dobrý. Intuitívne, cítite to a viete to, pretože ste pevne spriaznení s tými v inom hviezdnom systéme, ktorí vám dali tento veľký dar.

 

Plejádski bratia a sestry vypadajú ako vy. Nemajú jašterie kože; nemajú čudné ruky a nohy, smiešne oči alebo veľké hlavy. Nemajú program a neovládajú Ľudské myšlienky. Sú trocha vyšší, ale vypadajú ako vy! Príde deň, keď to bude vhodné, správne a primerané, keď sa ukážu. Nebude to počas vášho života, pretože čakajú na určitú vibráciu na planéte. Ale keď dorazia uvítať vás, vyjdu zo svojich plavidiel a budú vypadať presne ako vy! Potom budete vedieť, že to čo tu hovorím je presné a pravdivé, pretože oni sledujú zatiaľ čo vám odovzdávam túto správu, a usmievajú sa nad náležitosťou jej doručenia tým, ktorí to potrebujú počuť týmto spôsobom.

 

Počúvajte ma: Nie je tu žiadne sprisahanie. Nikto neurobil nič Zemi alebo ľudstvu čo by ste neplánovali. Nie je tu žiadny problém ovládania a nič sa neskrýva. Podľa návrhu a účelne im Duch dovolil, pozval ich, aby prišli a dali vám tento dar. Jediná planéta slobodnej vôle sa presunula z Plejádskeho systému do tejto slnečnej sústavy a presne na Zem. Biologické bytosti pomaly získali svoju kvantovú DNA a zrodila sa duchovnosť. S Bohom sa nič nedeje rýchlo, všimli ste si to? Boh je pomalý a Zem je trpezlivá. Ale Ľudia majú problém s „pomalým“ pojatím. Chcú aby sa duchovné veci diali rýchlo, a mytológia to ukazuje.

 

Je to diskutabilné, táto informácia, a tí čo teraz počúvajú a čítajú jej nemusia veriť. Táto informácia nie je rozhodujúca na to aby ste mohli vyžarovať svoje svetlo na Zem. Ak to vašej duši neznie pravdivo, nechajte ju tak. Ale pochopte, že nejako je Boh vo vás. Snáď pre vás nie nutné vedieť ako, ale cíťte Stvoriteľa pri práci vo vašej DNA.

 

Polemika bude vyčíňať, a nemalo by to byť nútené nikomu. Nie je to evanjelické, a je to len aby ste to videli ako súčasť veľkého obrazu. Ale odtiaľ pochádza vaša pôvodná biológia a práve som vám povedal pravdu.

 

Dosť zvláštne, stále budú takí, ktorí si prajú nasledovať mytológiu, že Boh prišiel na Zem rýchlo v rozsahu niekoľkých dní predstavil planéte celý duchovný systém. Naozaj nechcú ani pomyslieť že by mal príbeh o vesmírnych cudzincoch prichádzajúcich na Zem, z ktorého sa prevracajú oči, mal čokoľvek spoločné s Bohom alebo duchovnou podstatou Ľudskej Bytosti. Je im to na smiech! Ako vraví môj spoločník, „Majú radi svoj príbeh s rozprávajúcim hadom.“ Potom je to to čo majú mať, pretože skryté dejiny by nemali byť niečo čo by bránilo Človeku v jeho viere alebo mu vzalo jeho presvedčenie.

 

Lemúria
Pomaly sa na planéte zrodila prvá civilizácia a bola nazvaná Lemúria.Vedzte že: To nebola pokročilá civilizácia v zmysle ako vy uvažujete o „pokročilej“. Ale mali niečo o čom by ste mali vedieť. Ich kvantová DNA bola na 90%, nie na 30% ako vaša dnes. Všetka kvantovosť v ich DNA bola aktivovaná, pretože to je to čo im Plejáďania odovzdali. Lemúria bola najstaršia civilizácia na planéte, tá ktorá trvala najdlhšie, ktorá nikdy nevidela vojnu.

 

Nakoniec zanikla len preto, že oceány a moria vzostúpili. Ako som vám už predtým popísal, stali sa moreplavcami a rozptýlili sa do mnohých častí Zeme. Ironicky, niektorí sa dostali na vzdialené kontinenty a veda ich vidí akoby tam začali, a nie že pricestovali od inakadiaľ.

 

Lemurania boli pôvodná Ľudská spoločnosť na planéte a nachádzali sa tam kde Plejáďania pôvodne pristáli na vrchole najvyššej hory na Svete, keď je meraná od úpätia až po vrchol… v súčasnosti najväčšom ostrove na Havaji, kde sú pochované Lemuriánske „kanoe“. Havajskí starší vám dnes povedia že toto je pôvod Havaja, že Plejáďania tam prišli, pretože to učia od počiatku ľudstva.

 

Lemurania mali kvantové chápanie života, a vedeli vo svojej DNA všetko o slnečnej sústave. Kvantová DNA pracujúca na 90% vytvára vedomie, ktoré je zajedno s vesmírom. Jedna z najstarších duchovných vier na planéte vás žiada aby ste boli zajedno so všetkým. Nie je to náhoda. Dostanem sa k tomu ochvíľu.

 

Ostatky Lemúrie sa stratili, dávno zahalené vodou. Nebudete mať o tomto dôkaz, pretože príroda ich úplne pochovala a je ju možné teraz cítit len na tých miestach kde Lemúria nikdy nebola zakrytá vodou. A ak tam niekto z vás pôjde s čistým úmyslom, predkovia ku vám prídu a povedia, „Vítaj doma.“

 

A tu je historická rada: Nedávajte tak veľa pozornosti Atlantíde. Atlantída bola oveľa, oveľa neskôr a v skutočnosti boli tri a je mnoho zmätku ohľadom toho čo tam bolo a čo sa tam stalo. O ktorej sa chcete rozprávať? Atlantída nehrala ani zďaleka takú roľu akú by jej tí v metafyzických a ezoterických učeniach radi priradili. Oh, bola dôležitá, ale jedna z nich nie je vôbec starodávna! Bola tak nedávno, mimo Gréckych ostrovov, a bola dokonca ohlásená v dejinách ktoré dnes poznáte od Grékov. Ľudia majú dramatický záujem o civilizácie, ktoré boli rýchlo zničené. Vytvára to ďalšiu mytológiu, vytváranie úvah že Atlantída bola jedna z najpokročilejších civilizácií. Nebola. Lemúria bola, ale len vo vedomí.

 

Lemúria nebola pokročilá technická spoločnosť, pretože nemala vôbec žiadne technické schopnosti. A predsa vedeli ako liečiť magnetizmom. Bolo to v ich DNA, viete? Bola to intuitívna informácia. Kvantová DNA vytvára kvalitnú intuitívnu informáciu. Keďže boli zajedno z Vesmírom, vedeli všetko o DNA. Nevie to každý? [Kryon sa smeje] Dokonca poznali aj jej tvar.. všetko bez mikroskopu. To je to čo robí kvantová DNA.

 

Starí (predkovia) vedeli
Lemurania vedeli veľa vďaka kvantovej DNA ktorú niesli, vďaka Plejáďanom. Vedeli všetko o slnečnej sústave, a o galaxii vo všeobecnosti. Pozerali na hviezdy a chápali čo tam bolo. Toto vytvorilo zdanlivo pokročilú spoločnosť, ale bez technických vymožeností aké máte vy teraz.

 

Dlho potom ako sa Lemurania pominuli, o tisíce rokov neskôr, existuje obsiahle svedectvo že starí stále mali toto poznanie. Súčasná moderná verzia ľudských dejín neuznáva dôveryhodnosť 30,000 pokročilého ľudstva ktorým boli Lemurania. Sotva vidíte Ľudí existujúcich pred 10,000 rokmi. To sa zmení s novými objavmi a časom.

 

Avšak to čo vidíte je že len pred 4,000 až 5,000 rokmi starí stále mali poznanie hviezd… oveľa väčšie ako si uvedomujete. Väčšina starovekých civilizácií na Zemi vedela o Galaktickom Zoradení, ktoré prichádza v „dobe 2012“. My sme vám povedali, že toto Galaktické Zoradenie sa už začalo. Vy ho vidíte ako 2012 a my ho vidíme ako 1998. Vykonajte matematiku s modernými počítačmi a ďalekohľadmi a uvidíte, že 2012 je len hrubý odhad od kultúr bez vašej technológie. Takže keď si to uvedomíte zistíte, že sedíte v energii Galaktického Zoradenia práve keď rozprávame.

 

Toto zoradenie je 26,000 ročný cyklus o ktorom starí vedeli! Mohli by ste sa spýtať, „Ako je to možné?“ Pretože keď sa vrátite v dejinách len o pár stoviek rokov, nájdete „modernú vedu“ ako úplne stratila toto poznanie! Zem bola plochá, slnko obiehalo okolo Zeme, a takmer všetko intuitívne poznanie o tom ako pracuje telo bolo úplne stratené.

 

Starí mali DNA, ktorá pracovala kvantovým spôsobom, ako ju zdedili z Lemúrie, bez ďalekohľadov alebo počítačov. Oni vedeli. Vedeli o slnečnej sústave, rovnodennostiach, zatmeniach, a pohybe planét. Dokonca vedeli že ste vo väčšej skupine nazývanej galaxia. Tak sa vás pýtam, čo sa stalo? Odhaľujeme zrejmé, že ste skĺzli späť veľmi závažným spôsobom, a nie len nedávno.

 

Keď hovoríme týmto spôsobom, sú stále tí, ktorí chcú veriť, že nejaká sila iná ako ľudstvo bola zodpovedná za „odňatie vášho poznania“ zanechajúc vás zranených. Toto je Ľudská Bytosť popierajúca, že oni (ľudia) ovládajú vibrácie Zeme. Duch si váži slobodnú vôľu a celý úmysel prečo ste tu je zistiť kam táto planéta pôjde v závislosti na tom čo Ľudia robia. Rozdelenie Lemúrie a roztrieštenie Ľudskej spoločnosti vytvorilo mnoho spôsobov pre stratu kolektívneho vedomia. Kým mali spoločnosti kvantovú komunitu existovalo splývanie porozumenia. Keď sa rozdelili, pomaly, po čase, najintuitívnejšie poznanie prijímané po storočia jednoducho umrelo. Ak o tom pochybujete, ako potom vysvetlíte, že starí vedeli to čo vám dala až „moderná astronómia“ počas posledných málo rokov?

 

Toto je proces v ktorom bola DNA ktorá bola používaná na úrovni 90% postupne obmedzená na 30%. Naozaj, to je to čo máte dnes. Doslova ste začali odznova. Stratili ste kvantové intuitívne poznanie, tú intuíciu, úplne pochopenie toho aký je váš pôvod, ako pracuje telo, a Plejádska skúsenosť sa stratila…zmizla.

 

Ľudia zabudli základnú astronómiu, a nevedeli ani že Zem je glóbus. Všetka táto úžasná intuícia sa pominula o fungovaní Vesmíru a Ľudskej DNA. Teraz máte posun na dosah ruky a vy sa pomaly vyťahujete hore odtiaľ kde ste dnes. Ja vám poviem čo je dnes iné a ým sme takmer skončili.

 

Veľký posun
Pôvod a dejiny DNA začali od vzácneho stvorenia, ktoré bolo vhodné, v celistvosti s anjelskou ríšou a pomazané svätým zámerom. Prostredníctvom slobodnej vôle sa rozpadla keď Ľudia prijali nižší stav vedomia. Mytológia je plná dramatických príbehov o „páde ľudstva“ ale nepodieľali sa na nej žiadny diabli, len proces slobodnej vôle v rámci ľudstva.

 

Spočívate na posune. Spočívate vo veku, ktorý nazývate Nový Vek, ale on nie je nový. Naopak je to rozpomenutie sa na starodávne poznanie a spôsoby Lemúrie. Je to preto návrat do Lemuriánskeho stavu a je to o čase. Toto je to čo nazývate nová energia, a blíži sa ku vám posun ktorý umožní darom začať pomalé a účelné rozširovanie vedomia na tejto planéte. Ale ako sem hovorili, musí sa to začať vo vašej DNA.

 

Oh, Ľudská Bytosť, počúvaj ma: Toto je ťažisko problému prečo ste tu. Je to to čo vyučujeme v tento deň, že DNA, kvantová posvätná časť vás, tam leží pripravená na to aby bola rozšírená vašim čistým zámerom. Celá tá Kryonom poskytnutá magnetická služba pre vás bolo slúžiť tejto planéte spôsobom, ktorým by sa magnetizmus mohol zmeniť a komunikovať s vašou DNA. Táto nová komunikácia je výsledkom Harmonickej Konvergencie v roku 1987 a kombináciou pohybu do energie novej Gaie ktorú vytvára Galaktické Zarovnanie. Dáva to príležitosti pre návrat do stavu, ktorý si zaslúžite… Lemuriánskeho stavu vedomia, stavu kde vojna nie je možnosťou a zdravie je intuitívne. Mayovia o tom hovorili! Toto je najvyššia vibrácia akú kedy Gaia videla, a vy spočívate pri vstupe do toho všetkého. Toto bola ich informácia o 2012 a takýmto spôsobom o nej neuvažujú mnohí.

 

Zaobstarajte aby Ľudské vedomie zodpovedalo tej vibrácii a vaša DNA začne zvyšovať svoju účinnosť. Začne byť znova kvantová. Začnete to vidieť mnohými spôsobmi a o tom sme tiež hovorili. Hľadajte znamenia že Ľudia sa vyvíjajú. Tento vývojový proces sa začína tým čo ste nazvali Indigové deti. Tieto deti nového vedomia sú veľmi odlišné, všimli ste si to? Je to všetko o tom koľko kvantovej DNA používajú, v protiklade k tomu akí ste lineárni! Zrážka medzi kvantovým a lineárnym sa práve len začala! Ak si myslíte, že máte teraz problémy s novými deťmi, len počkajte kým budú mať oni svoje deti! Ľudia sa menia.

 

V rámci tohto „Nového Veku“ prípadne prinášate späť pôvodnú energiu, pomaly, to bolo navrhnuté pre dnešok. Nastal čas, aby ste sa vrátili do kvantového stavu, čo je duchovný stav, ktorý vám dali Plejáďania a začína sa to teraz.

 

V tejto chvíli bojujete na Zemi v bitve medzi starou a novou energiou a nová energia vyhráva. Nemýlte sa že stará energia s vami po nejaký čas ostane. Tá naďalej vytvára záležitosti, ktoré vy vidíte ako problémy, ale v skutočnosti sú „kvantovým čistením“. Keď vyčistíte svoju ekonomiku, a neskončíte, uvidíte cesty novej paradigmy bytia, štruktúrovania, ale potrvá to nejaký čas. Nebojte sa čo to spraví, pretože sa to vynorí presne tak ako ste vedeli že sa to vynorí…jeden z najsilnejších na Zemi, naplnený celistvosťou. Bude potencionálne predstavovať novú paradigmu ktorá dáva zmysel pre nový vek. S tým počítajte, a Indigo dospelý vám ho pomôžu navrhnúť. Nové predstavy vyskočia pred existujúce myšlienky, a prinesú revolúciu v spôsobe akým môže byť život na planéte.

 

Všetko toto je súčasťou Ľudského vývoja vo vedomí, ktorý môžete vidieť vo svojej DNA. „Kryon je to vedecký pochod ktorý je možné vložiť pod mikroskop a vidieť ho?“ Nie. Nezávisle na tom čo vám bolo povedané, neuvidia zmenu v DNA. Súčasný mikroskop je 3D. Takže poviem vedcom toto: Keď vyviniete kvantovú šošovku, uvidíte to, pretože skutočne uvidíte chémiu v 90% náhodných oblastiach. Bude žiariť pod vplyvom kvantovosti a budete vedieť, že mám pravdu. Potom bude meniť farby s aktiváciami ktoré vytvárate a vy budete schopný to vidieť a sledovať. Ale v tejto chvíli nemáte kvantovú šošovku. Nie je žiadne zariadenie na meranie kvantovosti Vesmíru ktoré by existovalo na planéte, ale blížite sa mu. A keď ho nájdete, prvé odhalenie je možné nájsť vo vašej vlastnej biológii. Tu je ďalšia nápoveda. Pokračujte v skúmaní vecí v zamotanom stave, pretože toto je začiatok pravého kvantového stavu, ktorý môžete zmeniť 3D technológiou.

 

Sú veci, ktoré vám chceme dnes predniesť a toto sú veci pre výuku na deň. Týmto všetkým vás objímame. Prečo vám prinášame tieto veci? Prečo nám na tom záleží? Pretože ako rodina, začínate objavovať veľké tajomstvo… že samotné vaše duše sú spojené s Vesmírom, a že vaše Vyššie Ja sú anjelské a večné. Ľudstvo začína uzatvárať kruh. Veľmi pomaly a počas nasledujúcich troch životov môžete naozaj vytvoriť Novú Zem. Toto sú možnosti, o ktorých sme vám hovorili asi pred 20 rokmi.

 

Toto Ti neujde, drahá Ľudská Bytosť. Kvôli tomu toto čítaš. Si časťou nastolenia mieru na Zemi. Poznám Ťa. Bude určité percento tých, ktorí čítajú a počúvajú, ktorí ma prídu v týchto nasledujúcich rokoch navštíviť. Nastane premena, ktorý pre vás nie je nový. Je to premena života ktorá je vhodná a krásna. Pre starú dušu je to niečo čo už robila mnohokrát, tak veľakrát, že to už neviete ani spočítať. A potom sa vrátite na planétu, a potom sa znova vrátite, pretože to nechcete zmeškať! Strávil som veky prácou na tejto planéte a vy toto neprepasiete.

 

Toto je posun o ktorý ste žiadali, na ktorý ste čakali a za ktorý ste sa modlili. Mnohí v tejto miestnosti prežijú svoje normálne životy, ale vracajú s vyššou účinnosťou DNA s akou odišli. Opakujeme znova. Ak si prajete vidieť Ľudskú evolúciu, sledujte tieto Indigové deti. Pretože ony sa vyvinú do ešte frustrujúcejšej skupiny ako sú teraz! A niektorí z VÁS budete NIMI, keď sa vrátite.

 

[Kryon úsmev]

Nehovoril by som tieto veci, keby neboli presné a pravdivé. Pozrite sa dnes na jasnosť môjho prostredníka. Precíťte svoj vlastný vrodený zmysel pre pravdu toho všetkého. Uvedomujte si, že ste vrúcne milovaní. Je to dôvod prečo sme tu.

 

Metaforicky zbierame misy sĺz ktoré roníme z radosti keď umývame vaše nohy. Pozývame vás do miestnosti spolu s nami aby ste niesli ďalej túto energiu Ducha. Dovoľte aby sme sa vami chvíľu posedeli skôr ako vstanete a odídete. Nech vyjde na známosť, že v tento deň tu naozaj bol Duch… stretnúť brata a sestru, omyť vaše nohy s uznaním, že ste nám umožníte vykonať takúto vec.. byť s vami počas jednej hodiny a milovať vás ako vás milujeme.

 

A teraz poznáte naše tajomstvo. Celé toto stretnutie bolo dohodnuté tak aby sme s vami len sedieť, a my sme sedeli.

A tak to je.

Kryon.

 

 

Informácia je slobodná a dostupná pre tlač a kopírovanie
a rozširovanie ako si prajete. Jej Copyright však zakazuje
jej predaj v akejkoľvek forme okrem vydavateľa.
Lee Caroll
Preklad: SiR

 

zpět