8-2013 Kryon

“JAK FUNGUJE SYNCHRONICITA”

 

Přijato živě v Asheville v Severní Karolíně, 24. srpna 2013

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.
Můj partner opět poodstoupil stranou. Již dříve jsme popsali channeling jako proces, který vzdává čest Lidským Bytostem. Používá multidimenzionální, biologický portál, který se jmenuje šišinka a umožňuje rozšíření tvořivého zdroje ve vás. To je channeling. Je dostupný lidstvu a vždy byl, ale v této nové energii je dostupný pro ty nejnovější informace, myšlenky a procesy, které k vám přicházejí.

 

Než se pustíme do poselství nebo do čehokoliv z toho, co vás chceme naučit, chci vám položit otázku: Je možné, že ve vašem Vesmíru, vaší galaxii je nějaký inteligentní zdroj, který připravil to, co dnes vidíte? Je možné, že existuje plán, který je laskavý k Lidským Bytostem, protože jsou součástí tvořivého zdroje? Je možné, že nikdy nejste sami? Je možné, že rodina je něco jiného, než si myslíte – že je možná větší, než si myslíte? Je možné, že celé poselství, které vám za chvíli předám, je přesné, pravdivé, skutečné a ze zdroje, který leží mimo vaše tělo a mimo vaší realitu?

 

Mému partnerovi (Leeovi) trvalo dlouho, než pochopil, že v tom není žádný trik. Trvalo mu to dlouho, protože myslí vytvořená krabice „reality“, ze které vystoupil, předpokládala, že je to falešné a že ho čekají negativní následky za to, co dělal. „Bůh s lidmi takovým způsobem nemluví,“ říkali mnozí. „Je to trik z temnoty planety a chce napadnout a ovládnout tvou duši,“ říkali jiní. Brzy se však naučil, že pokaždé, když otevřel svou šišinku, stal se bránou pro Boží lásku. A to je vše, co na začátku dostal. Bylo to čisté – to nejčistší, co kdy zažil – a bylo to důsledné, pokaždé stejné. Nikdy se to neposkvrnilo, nezkreslilo a nikdy to neříkalo lidem, aby dělali něco, co je mimo jejich mravní integritu. Bylo to vždy blahopřejné, shovívavé a představovalo to skutečnou duchovní rodinu. Během 23 let se to nikdy nezměnilo.

 

A tak by to i mělo být, moji drazí, a pokud potřebujete nějaký důkaz, že je to skutečné, možná, jen možná, byste mohli otevřít tu část svého srdce, kterou dokážete otevřít a učinit prohlášení: „Rád bych něco cítil. Chtěl bych ve svých buňkách cítit potvrzení, že je to správné a pravdivé.“ Tehdy byste mohli pocítit mrazení, které se dostaví jen tehdy, když víte, že je vám odhalena pravda. Pravda je prostá: znám vás; znám vaše mnohé životy; vím, čím procházíte, staré duše. Jste pro mě známí. Vidím vás.
Udělali jsme toho společně tolik, přesto jste nikdy nespatřili mou tvář ani mé skutečné jméno. Jsem po celou dobu s vámi v doprovodu, který můžete počítat na bilióny. Jsme s vámi v nejtěžších časech, v slzách, bolesti a ano, také když oslavujete okamžiky, ve kterých si připíjíte na vítězství. Někdy je tím vítězstvím zdraví a někdy řešení problémů, které si nesete celý život. My víme, kdo jste. Nikdy nejste sami.

 

Systém
Existuje systém, který můj partner vyučoval na těchto setkáních celá léta. Je to systém, který jsme zmínili v nesčetných poselstvích, ale opravdu nikdy jsme mu nevěnovali celý channeling tak jako to děláme dnes. Je to systém, který už mnozí z vás umíte používat, a někteří jej dokonce používáte celou dobu. Jenom nevíte, kdy jej používáte, protože to není vědomé.

 

Toto poselství se bude týkat toho, jak funguje synchronicita a dáme tomu podtitul „Zánik Gaussovy křivky*“! (Kryon se směje). Když se vám stane něco, co je dobré, vaši přátelé, kteří jsou kolem, možná řeknou: „Ty jsi ale šťastný člověk! Jaká byla pravděpodobnost, že se to stane?“ Když se dostanete do obtížné situace, v něčem, co je pro lidstvo společné, např. operace, a vy přijdete s výsledky, které jsou nad očekávání příznivé, vaši přátelé mohou opět zvolat: „Ty máš ale štěstí!“ A potom už tak nějak pokračujete znovu a znovu v tom, že máte „štěstí“.

 

Možná někam jdete a náhodou potkáte právě toho správného člověka, který zná někoho jiného, který má právě ty správné informace, které hledáte. To vás vede k tomu, že dostanete přesně to, co chcete. Jaké jsou šance, že se to stane? Vaši přátelé jsou udiveni! „Ty jsi ale neuvěřitelně šťastný člověk!“ to je vše, co dokážou říci, protože v jejich realitě jednoduše neexistuje žádné jiné vysvětlení. Nenapadne je, že právě ohýbáte zvonovitou Gaussovu křivku průměru a náhodou využíváte nějaký dostupný systém.

 

Lidé nevidí strukturu synchronicity. Není to součást systémů, které používají. Věří, že je to prostě náhoda. Používají pouze formulace cílů, plánování a na budoucnost zaměřené systémy. Věří, že pouze ty jim mohou pomoci kontrolovat jejich životy. A opravdu, je to jediný způsob, jakým můžete dosáhnout toho, že věci dospějí k předem stanovenému cíli – jediný lineární způsob. V tomto lineárním systému, bez ohledu na to, jaký druh procesu jste studovali a který vás dostane z bodu A do bodu B, musí existovat nějaký cíl. Někteří z vás si tyto cíle lepí na ledničku, aby je měli na očích každý den. Toto je lineární proces pro lineární Lidskou Bytost a je dobře známý.

 

Co kdybych vám řekl, že existuje proces, který není lineární a má pouze abstraktní cíle? Abstraktní cíl je takový, který říká: „Drahý Bože, pošli mě na správné místo, i když nevím, kde to je. Drahý Bože, když to uděláš, udělej to pro mě pohodlné a pomoz mi, abych viděl smysl. Udělej to snadné a přines mi správné situace a synchronicity, aby mě přivedly na to místo, o kterém nevím.“ Co tomu říkáte?“

 

Kdybyste řekli toto prohlášení někomu z ulice, řekl by: “Ty musíš být New Age!” Vidí vás jako hloupé a proplouvající bezcílně kolem, kteří doufají, že jim Vesmír nějak ukáže cestu. Smějí se vám. Ale člověk, který začíná využívat synchronicitu jako svou životní cestu, jednoduše mění rámec víry, aby zahrnul něco, co je dostupné všem, ale ne ve 3D. Ve skutečnosti někteří z vás používají tento proces velmi dlouhou dobu, jen si to prostě neuvědomujete.

 

Pravda o síle synchronicity
Takže dnešní channeling je o síle synchronicity a pravdě o ní.  Teď už víte, co to je, takže budeme mluvit o tom, odkud pochází, kdo je do ní zahrnut a co můžete udělat pro to, aby k ní u vás docházelo. Lidská Bytost vytváří synchronicitu se záměrem a vírou. Tak to začíná.

 

Následující bod přichází od mého partnera, který rád mluví o „parkovacím andělovi“ (smích). Používá tento příklad, proto použijeme ten samý. Mnoho Pracovníků Světla k tomu rádo používá nějakého konkrétního anděla, který má moc vidět celé obrovské parkoviště, aby viděl, kdo z něj vyjíždí a kde. Vysvětluje se to tak, že člověk požádá parkovacího anděla, aby mu pomohl řídit auto směrem k dobrému parkovacímu místu. To není plánování předem, že? To je jiný koncept – koncept, který vás nebo anděla, který se stává vašima očima, umisťuje vysoko nad parkoviště, abyste viděli jeho parametry a měli přehled o tom, co se na něm děje. Kdyby to bylo možné, potom byste mohli ve 3D nasměrovat svůj automobil tak, abyste dorazili právě ve chvíli, kdy někdo odjíždí, a ono to funguje! Opravdu to funguje. Znovu a znovu to funguje. To proto, že to je definice synchronicity. Není zde žádné plánování předem, je to koncept, který jste stanovili a věříte, že vyžaduje celkový pohled na situaci, který nemůžete vypracovat ve 3D. Mnoho lidí jen krouží po parkovišti a čeká na náhodu.

 

Nemůžu ale uzavřít diskuzi o parkovacím andělu, aniž bych vám dopověděl zbytek toho příběhu, jak to po mně chce můj partner. Žádný parkovací anděl neexistuje! Jste to vy! Svou moc připisujete mytologické bytosti, která stojí na vašem autě s velkým P na hrudi. (Smích.)

 

Lidé jsou v tom velmi dobří. Nevěří, že to můžou udělat, ale věří, že to dokáže andělská moc. Proto předávají svou moc vyšší bytosti. Avšak jste to vy, kdo to dělá, moji drazí! To vy jste nalezli to parkovací místo, pouze tomu nevěříte.

 

Teď nám dovolte dát celý ten příklad do širších souvislostí, které jsou měřítkem života a bytí. Nalézáte se v situaci, že si přejete zlepšit se v oblasti, o které nevíte. Chcete jen zaparkovat. Parkování je metafora pro umístění Lidské Bytosti na místo, které je vhodné pro váš život, ať je to kdekoliv. Dostane vás to tam, abyste pak mohli pokračovat v tom, proč jste přišli. To je ta metafora.

 

Lidé mají nějakou představu, kde by to mělo být. Je pro vás přirozené stanovovat si cíle a očekávání. Lidé říkají: „Chci napsat knihu; chci vytvořit léčebné centrum; mám toto, a chci mít tamto.“ To je naprosto normální. Takže vám položím další otázku: „Je pro vás v pořádku, pokud nedostanete to, co si představujete? Je OK, když je to lepší? Je to OK, jestliže to odpovídá Akáše, pro kterou jste přišli nebo talentu, který máte možná si ho ani neuvědomujete?“ To je první krok – mít záměr vytvořit synchronicitu ve svém životě, aby vás zavedla na místo, které odpovídá neviděné schopnosti.

 

Když použijete parkovacího anděla, určíte přesné místo pro své auto? Ne. Řeknete: “Kdekoliv!” Takže váš cíl je abstraktní, ne konkrétní. A o tom to celé je.

 

Jak to funguje ve 3D
A takto synchronicita funguje: Přijdete na nějaké setkání jako je toto a někoho poprvé potkáte. Možná se s ním setkáte na nějakém místě v zákulisí nebo na chodbě. Dáte se spolu do řeči a zjistíte, že máte společné zájmy. Často má informace, které potřebujete nebo vy máte něco, co potřebuje on, a oba odcházíte se spojením, které jste nečekali. A toto spojení pak vede k někomu dalšímu, protože on zná lidi, které vy ne, a naopak. Později jim můžete zavolat nebo je navštívit. A pak najednou začnete pracovat v oblasti, kde jste to nečekali – mimo to, o čem jste původně přemýšleli. A tato práce naplňuje mnoho věcí, které jste původně chtěli.

 

Někdy přijedete bez jakéhokoliv očekávání, ale setkáte se s partnerem svého života! To se znovu a znovu stává mnoha lidem, protože se rozhodli přijít tam, kde je rodina. Lidské Bytosti stále znovu rezignují na to, že budou v životě sami. Potom přijdou na setkání podobně smýšlejících a najdou někoho, kdo se k nim skvěle hodí. Život se mění a někdy přijde romance a synchronicita. Neplánovali jste to! Vidíte ten rozdíl?

 

Co dělá člověk, který vyjde ze dveří a vydá se na toto setkání? Přijde a cítí se dobře, ale po celou dobu se otevírá synchronicitě. „Drahý Duchu, jestliže se mám s někým setkat, potom mi dej znamení prostřednictvím mé intuice, abych se na něj alespoň podíval.“ Vidíte ten rozdíl? Synchronicita je plánování pro koncepty, které nemůžete definovat.

 

Sedím před starými dušemi a nejméně čtvrtina z vás přesně ví, o čem mluvím. Jste tady kvůli tomu; někdo vám ukázal něco, co vás možná přimělo dívat se na věci jinak. Nepřineslo vám to nějaké učení, že? Jen vás to přimělo podívat se. Můžete na to dát cenovku? Přimělo vás to podívat se na místo, které vám ukázalo, že jste stvoření Bohem, a že biologie má v sobě možná něco víc – něco, čemu říkáme „innate**“. „Innate“ je inteligence těla a ta ví, kdo jste. Pracuje s Lidskou Bytostí, kdykoliv je o to požádána. Je to vědomí ve vědomí a napojuje vás na synchronicitu. Dělá to daleko za hranicemi průměru a daleko za Gaussovou křivkou. Proto jsem vám právě předal scénář, ke kterému může docházet stále znovu na setkáních, jako je toto. Na malých i velkých setkáních. A teď nám dovolte promluvit o tom, jak to funguje. Jsou to věci, o kterých mluvíme jen zřídka a nikdy ne při channelingu jako je tento. Nejprve však musíme říci něco o velkoleposti Lidské Bytosti.

 

Není to tak dlouho, co jsme vám předali channeling s názvem „Devět aspektů Lidské Bytosti“. Je to něco, co chci, aby můj partner začal brzy učit. Je to esoterické, komplexní a nastal na to čas. Těchto devět atributů obsahuje koncepční části, které přesahují to, co je Lidská Bytost zvyklá slyšet a tady je jedna z nich.

 

Člověk je součástí tvořivého zdroje Vesmíru
Pokud je pravda, moji drazí, že jste součástí tvořivého zdroje, chápete potom logicky, že vaše duše je ohromná a že ve vaší 3D biologii je jen jedna její malá část? Kdyby byla ve vašem těle celá tato energie, zmizeli byste! Změnili byste se ve světlo, které by samo mělo větší moc než všichni Mistři lidstva. Měli byste to, co Eliáš, který jako jediný člověk vzestoupil, zatímco ho někdo jiný sledoval a zapsal to. Eliáš se vypařil, protože Božská moc nemůže žit v Lidské Bytosti v plné síle. Chápete? Pokud jste to pochopili, budete rozumět, že zažíváte pouze malý kousek Boha ve vás, Stvořitele ve vašem těle. A to si žádá další otázku: Kde je zbytek vašeho duchovního já? Je u mě, moji drazí. Je na druhé straně závoje jako část tvořivého zdroje. Nikdy neodchází.

 

A teď přichází něco, co je ve 3D těžké přijmout. Jste nositeli hmotné identity, která je individuální. Už dříve jsme řekli, že vůbec nejste individuální. Naopak, jste částí velké skupiny, která je Bůh. Když se dostanete na Zem, kousek vás se oddělí a stane se hmotným. Má jedno tělo s jednou tváří a tak věci i vidíte. Ale zbytek vás – který je stále vámi – zůstává s Bohem.

 

Teď mi dovolte, abych vám řekl toto: Jste multidimenzionální bytosti a vaše část je na druhé straně závoje. Zvykněte si na to. Vaše duše není oddělená, ale ve 3D to tak vypadá. Na druhé straně závoje není duše s vaším obličejem, která by nervózně čekala na to, až se váš zbytek vrátí domů. Jste stále spolu.

 

Jsou ale lidé, kteří věří v toto rozdělení, protože vše umí jen promítat svou oddělenost do Božího majestátu. Už jsme o tom také mluvili. Zvykněte si na skutečnost, že existuje kvantový Bůh a lineární Lidská Bytost a vy je ve své mysli neumíte snadno spojit dohromady. Pravda je, že jste částí posvátné Boží polévky a ty posvátné části se dívají dolů na vás a jsou vždy k dispozici, vždy dostupné. Tak jako parkovací anděl – části vaší duše vidí všechno. Představte si to! Vaše část je vám k dispozici na druhé straně závoje. Dovolte, abychom to vložili do vaší 3D perspektivy: Na nebi je špeh, který neustále všechno sleduje. Ví, kdo jste, a ví o vás všechno, protože je vaší součástí. Vysílá vám informace, které dostáváte skrze intuici. Jste zde, rozumíte tomu? Předává vám informaci, abyste vstali a někam šli, pokud právě posloucháte.

 

Je to Boží systém v celém lidstvu
Zde je to, co potřebujete vědět: má to tak každá Lidská Bytost na planetě, protože každý člověk je částí celku. Rozumíte tomu? Co by se stalo, kdyby probíhalo vysílání, ale 90 procent lidí by nemělo rádio? Co kdyby 90 procent lidí toto vysílání nikdy neslyšelo? Vysílání probíhá neustále, nese jejich jméno, ale oni nemají rádio, protože tomu nevěří.

 

A teď přicházíte vy. Někteří z vás dostali své metaforické rádio před dlouhou dobou a někteří jej dostávají právě teď. Aktivuje ho vaše víra v něj. Tím „rádiem“ je šišinka mozková, která se otevírá do multidimenzionální brány, která se vylaďuje přesně na to, co jste vy. Pro Lidskou Bytost je těžké to pochopit. Když uslyšíte toto vysílání od „multidimenzionálního já“, vede vás to vlevo a vpravo; ví, kdo jste; je chápavé; je částí Boha; je částí mne. Je těžké to vysvětlit. Proto je to tak krásné, moji drazí. Divili jste se někdy, proč se při silných poselstvích a meditacích cítíte tak dobře? Jste to vy s vámi! Je to nádherné! Pokud jste součástí tvořivé síly, jste kvantoví a multidimenzionální, znamená to, že tato intuitivní poselství mají vaši tvář a nikdy by vás nepřivedla na nějaké místo z jiných než dobrotivých důvodů. To je ten systém.

 

Proč jste na tomto shromáždění?
Teď se vraťme zpět k bodu, kdy jste se rozhodli přijít na toto setkání. Někteří z vás tu dnes sedí, i když o něm do poslední minuty nevěděli. Chci vám říci, že jste naladěni. Vaše rádio funguje, protože k vám vaše intuice promluvila právě včas, abyste se rozhlédli, někam šli a zjistili, že se koná toto shromáždění.

 

Položím vám otázku: s kým v této místnosti jste se ještě nepotkali? To je těžká otázka, protože jste se nemohli setkat s každým, že ne? Takže teď se dostáváme do procesu synchronicity – procesu, který je řízený prostřednictvím intuitivních myšlenek. Je to něco, co byste nazvali vrozenou inteligencí těla, která vám umožňuje být ve správný okamžik na správném místě a hovořit se správnými lidmi. To byste nedokázali předem naplánovat, viďte? Naopak, musíte být vyladěni a někteří z vás zde dnes možná objeví věci, které způsobí změnu v jejich životě. Možná potkáte další lidi s podobnými zájmy? A o tom to je.

 

Takže když vám někdo řekne: “Ty musíš být New Age,” jen se usmějte a přikývněte. Používáte intuici a nasloucháte jí, jak jen to jde, aby vás přivedla ve správný čas na správné místo. To by mělo zároveň rozptýlit představy o tom, že New Age člověk jen tak sedí doma a nic nedělá – jen medituje a čeká, až s ním Bůh začne mluvit. Tak to nefunguje. Naopak! Vy chodíte ven, na místa, kam vám vás vede vaše intuice. A pak se rozhodujete: bylo to správné – nebylo to správné? Jak se cítíte, když je to správné, a jak, když to správné není? Spojte si to vše dohromady a velice brzy to pro vás začne pracovat lépe – jako když svaly, když pravidelně cvičíte.

 

Innate (vrozená inteligence těla) s vámi pracuje, abyste si ji dobře vyladili. Ví, co se snažíte dělat a pomáhá vám v tom. Někdy se na někoho podíváte a on se podívá zpět a najednou to vypadá, že můžete říci: “Zdravím tě, starý příteli! Rád tě zase vidím.” Mohli byste jej obejmout nebo si potřást rukama, to záleží na tom, z jaké jste kultury, a věděli byste, že jste se opět setkali s nejlepším přítelem. Možná má něco pro vás nebo možná taky ne. Možná, že se na okamžik kvantovým způsobem sblížíte a potvrdíte si skutečnost, že jste staré duše. A to docela stačí.

 

Těžké koncepty
Pro člověka je nejtěžší to, co vám předložím teď. Ten proces je jiný než si myslíte. Zaprvé, řekli jsme, že to není lineární. Je to abstraktní atribut, který nemůžete naplánovat. Neznáte načasování, takže na lednici nemůžete přilepit cíl, o kterém nevíte. Naopak – tento systém vyžaduje, abyste měli víru a nedívali se na hodiny. To je číslo jedna.

 

Pak jsme uvedli, že informace přichází od vaší části, která je na druhé straně závoje, protože vaše fyzické tělo nemůže obsáhnout veškeré vaše mistrovství. Jste součástí tvořivého zdroje a vždy budete. Vaše část je na mé straně závoje – ta část, která s vámi intuitivně hovoří a říká: “Běž vlevo, běž vpravo, sedni si, běž tamhle a setkej se s tamtou osobou.”

 

Další je ten nejtěžší koncept ze všech. Jak jej popíšeme? Na planetě existuje sedm miliard duší a všechny mají stejné atributy jako vy – úplně všechny. Všechny jsou na druhé straně závoje stejně tak jako na této, zrovna tak jako vy. Všechny jejich části na druhé straně mluví a vysílají zprávy stejně jako ta vaše. Zprávy, které vysílají, používají stejnou “mysl Boha” jako vy, protože jsou také na mé straně závoje. Božské části lidí jsou stále božské – bez ohledu na to, v co věří nebo co dělají jejich hmotné a intelektuální části. Rozumíte tomu?

 

Takže i když mají na Zemi své hmotné já, které je kompletní, naprosto nevědomé a nemá žádné rádio pro příjem, nic se tím na věci nemění. Stále vysílají potenciály a milující intuitivní zprávy. Tyto zprávy jsou laskavé a určená pro celé lidstvo To znamená, že je můžete také poslouchat a že i oni jsou vyladění na vaši frekvenci, protože ta frekvence není patentovaná. A výsledek? Sdělí vám věci, které jim pomohou pracovat se svými fyzickými protějšky a intuitivně vás vést. Toto je těžké pochopit. Přemýšlejte o tom takto: Božské části lidí, které jste nikdy nepotkali, vědí, že posloucháte. Tudíž tím, že pro vás vysílají, pomáhají svým vlastním protějškům, protože vy jednáte soucitně a pracujete na vytvoření míru na Zemi.

 

Ve vaší 3D singularitě jste připoutáni k jedné duši – vaší – je to tak? A na mé straně závoje? Ne. Na mé straně, jste propojeni se všemi. A tak dokonce i kousky a části duší naprostých bezvěrců stále vysílají informace, které budou pomáhat lidstvu. Je to složitý koncept. Přemýšlejte o tom jako o kolektivní, intuitivní síle.

 

„Páni!” říkají lidé. „Podívejte se, jaké jste unikli tragédii. Proč jste opustili budovu před tím, než se zřítila?” Mohli byste říci: “Nevím. Něco mi to řeklo a já jsem to udělal.” Stává se to stále znovu, moji drazí, a teď už víte, jak to funguje. Je možné, že je lidská duše propojena takovým způsobem, že hovoří ke všem najednou? Odpověď zní ano.

 

Když sedí intuitivní léčitel před naprosto nechápavým a zarytým nevěřícím, dostává přesto poselství, které pomáhá léčit tuto osobu? Ano! Intuitivní vrozená inteligence těla – „innate“ – každé Lidské Bytosti pracuje bez ohledu na to, zda má tento člověk schopnost ji “slyšet” nebo ne. Je to vysílání pro léčitele! Je to vysílání pro všechny. To by vám mělo ukázat, že intuice nepochází z mozkových závitů, ale z portálu šišinky.

 

Co byste měli udělat s těmito informacemi? No, už jsme to částečně probrali. Za prvé – pochopte ten proces a věřte mu. Nebuďte zklamaní, že vaše plánování nefunguje. Nemůžete mít obojí, moji drazí. Nemůžete čekat, že vaše plány budou sedět někde v koutku a čekat, jestli na ně přijde řada. Synchronicita nebude fungovat, jestliže se budete stále snažit plánovat. Chápete?

 

Za druhé – pochopení této synchronicity vás může přivést na místo, které jste neplánovali. Je to OK? Staré duše budou sedět na židli a říkat: “Samozřejmě. Ano, je to v pořádku. Všechno je dobré.“ Opravdu? Opravdu? Lidé mají rádi, když je po jejich. Můžete být tlačeni a taženi do nepříjemných situací a na místa, která byste si, kdyby to záleželo na vás, nikdy nevybrali. Dokážete to ocenit? Dokážete říci: „Já jsem v pohodě. Vím, že tu mám být, protože mě sem přivedla synchronicita.“? Vnímejte tu vlnu Boží lásky ve svém srdci a ve všech buňkách svého těla. Potom řekněte: „Děkuji ti Bože za to, že jsi mě přivedl ve správnou chvíli na správné místo.“ Může to chvíli trvat, než pochopíte všechna „proč“ ohledně toho všeho, ale nakonec to uvidíte jasně a uvědomíte si, že byste to nikdy nedokázali naplánovat a že je to dokonalé.

 

Dovolte, abych vám něco řekl: možná, že nikdy nedosáhnete svého 3D cíle. Je to tak v pořádku? Místo abyste dosáhli konečného cíle, budete stále v pohybu. Stále. Je to v pořádku?  Stále zde bude existovat žebřík, na který bude třeba vylézt – v oblasti vědění, uvědomování si i v energii. Budou k vám přicházet stále nové věci. Bude tomu tak až do chvíle, kdy naposledy vydechnete. Budete mít pocit, že jste “nikdy nedospěli” ke svému cíli, ale to není pravda, protože se to děje každý den. Je to způsob uvažování – a ani to se vám nelíbí, že? Vy naopak chcete dorazit do cíle a říci: “Dokázal jsem to!” A pak si chcete koupit nějaké tričko, které by to potvrzovalo. (Smích.)

 

Synchronicita vás může přivést na místa, která jsou nádherná. Může vám zachránit život, a často tomu tak i je. Ruší všechny karmické atributy, které vás stále vlečou sem a tam. Mění způsob, jakým o vás lidé přemýšlejí, protože se měníte. Mění se způsob, jakým přemýšlíte o druhých, protože jste vedeni na místa, na kterých si uvědomíte, kdo jste. Synchronicita znovu uspořádává to, čemu věříte, protože si začínáte být jistější při svém jednání, a víte, že to funguje. Můžete se postavit zpříma a říct druhým, že nemáte tušení o tom, kam jdete a že jste na to hrdí! Přesto jste zdravější než oni, šťastnější než oni, a milujete lidi, které oni nemilují. Rozumíte tomu, co říkám?

 

Je to změna ve vnímání života. Mění to všechno, co byly Lidské Bytosti učeny ve 3D, a není to žádné “Nechat být a předat Bohu”. Je to jako partnerství – nové uspořádání, které je koncepční a vyžaduje práci z vaší strany. Vyžaduje ji.

 

Očekávejte synchronicitu, ale jestliže nepřijde tehdy, kdy se domníváte, že by měla přijít, nebuďte zklamaní. Prostě to takto nemělo být! Lidé jsou zábavní. Podívejte se jen na fráze, které mnozí ve vaší kultuře používají. Oni to vědí! “No, myslím, že se to tak mělo stát.” Nemají vůbec tušení! Ano!! (Kryon se směje.) Nebo: “Vesmír má pro mě poselství.” Netuší, že je to přesně tak! Přesně tak.

 

Takže jsem vám právě předal mechanismus, který je nádherný a je určen právě vám. Laskavé, užitečné informace jsou vysílány neustále, dokonce i od duší nevěřících. Jejich “Božská část” je aktivní a ví, že vy ji slyšíte. To pomáhá starým duším dostat se z bodu A do bodu B. A víc než to – pomáhá vám to nalézt procesy, principy a lidi, kteří mohou změnit planetu. To je nové.

 

Nastává začátek „manželství“, které pomůže lidi navigovat nejen v tom, co se děje teď, ale i v tom, co přichází. V Akáše nastaví to, co se bude dít, až sem přijdete příště. Co jsme vám říkali minule? Probírali jsme akášické dědictví. To, co se naučíte tentokrát, si přinesete příště s sebou, takže nastavení, která provedete v tomto životě, si přinesete v budoucnosti. Budete si je pamatovat a budete pokračovat dál. Dnešní synchronicita je zítřejší budoucnost. Je důležité, staré duše, abyste se začaly učit, jak ji používat a nést. Učte se, jak ji očekávat, jak v ní věřit a jak měnit způsob, jak pro vás věci fungují. Jako součást tohoto nového učení vám říkáme, že je načase upustit od Gaussovy 3D křivky, která vám vypráví o průměrnosti a možnostech vašeho života. Vše, co musíte udělat, je trochu šťouchnout do této křivky svou multidimenzionální energií, které se říká synchronicita, a navrhnout svou vlastní křivku. Synchronicita je naučit se uznat své Vyšší Já a skutečnost, že Bůh je ve vás. Představuje ochotu poslouchat takovým způsobem, jakým jste nikdy dříve neposlouchali, zdroj, který je osobní, milující, laskavý a nádherný – energii, která se nikdy nemění.

 

A tak to je.
KRYON

* Gaussova křivka – křivka zobrazující pravděpodobnost výskytu náhodných výsledků, když přibližně kolem 60% výsledků se bude vyskytovat kolem tzv. střední hodnoty. Více zde.
** Innate . je vrozená moudrost těla, lidské bytosti a Kryon o ní podává sdělení ve více svých poselstvích, šířeji např. v poselství „Tři části“ z 26. 2. 2011.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – Synchronicity – The Way it works

 

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro
www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět