8-2021 Kryon

Atributy změny – 3

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrolem v rámci Healing Wednesday, 18. srpna 2021

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

opravdu jste jako třpytivé perly. To je metafora vaší hodnoty, metafora vašeho zářícího světla. Všechny tyto věci oslavujeme.

 

Pokud jste to ještě nikdy neslyšeli, přicházím k vám v této době se zprávou, která oslavuje skutečnost, že jste zde v nové energii. Celý tento měsíc vám předáváme poselství na téma Změna. Začali jsme tím, že jsme vám řekli, že tyto změny byly předpovězeny. Poskytli jsme vám informace o tom, jaké ty předpovědi byly a z jakých zdrojů pocházely. Některé z těchto zdrojů jste znali, jiné ne.

 

Jen zdůrazním, že na všech těch věcech, které můžete očekávat, se shodli duchovní vůdci a šamani po celém světěOslavují to, co se duchovně děje na planetě. Dokonce i domorodci mluví o cyklech. A cykly se zakončují, aby buď začaly znovu, nebo aby se dramaticky změnily. A teď tu jste. Někteří se zeptají: Má s tím vším něco společného covid?

 

Samozřejmě, drazí, že má. Neexistují žádné náhody. Už jsme o tom mluvili. Možná bych to mohl nazvat „reset“, někteří to označují jako „restart“. Už jsme mluvili o tolika lidech, kteří během této doby opustili planetu, protože se brzy vrátí. Drazí, vše, co se dosud stalo, co byste označili jako neobvyklé, je součástí této změny. Některé změny jsou silné, některé zas mírné, jemné a některým nebudete věřit. Jednu z těch, kterým je těžko uvěřit, vám dnes ukážu.

 

Ve druhém channelingu jsem mluvil o jiné změně. Povídali jsme o věcech, které považujete za samozřejmé, o kterých si myslíte, že vždycky zůstanou stejné. Hovořili jsme o tom, jak se historie opakuje a ona se opakuje. Mluvili jsme o systému toho všeho a řekli jsme vám, že se systém změnil.

 

Řekli jsme vám, abyste v budoucnu neočekávali totéž, co se stalo v minulostii když za tím stojí věda. Vždy se najdou tací, kteří říkají, že se to stejně vrátí na určitou úroveň, včetně války. Válka plodí válku a ta zas plodí další válkuAle to se právě mění a změnilo.

 

Tady je další příklad. Dnešní téma je kontroverzní. Je kontroverzní, protože určité věci, kterým věříte, jsou absolutní jen proto, že takové vždy byly. Používám jeden příklad absolutní věci ve výuce, v channelingu. Uvedl jsem jej už mnohokrát v minulosti. Jedním z mých oblíbených příkladů je gravitaceGravitace je absolutní. Gravitace je energie. To je fyzika. Říkali jsme vám dokonce, že gravitace může být také proměnlivá, variabilní a závisí na hmotnosti. Pro vás však není proměnlivá, je pořád stejná. Vyrůstáte v ní, učíte se s ní pracovat, proto o ní nikdy nepřemýšlíte. Kdybych vám teď najednou řekl, že se gravitace změní, bylo by to k smíchu. A teď se najdou tací, kteří řeknou: „No ovšem, to je celý Kryon, zas mluví o něčem, co vůbec není možné.“

 

Avšak, drazí, to, co teď bude následovat, bude velmi podobné tomu, co jsem vám právě řekl. Pokud jste psycholog, psychiatr, pokud profesně pomáháte lidem s jejich duševním stavem, jak se vypořádávat s problémy kolem sebe, budete si chtít kvůli těmto věcem sjednat konzultaci u psychologa. Nebyli byste sami a opravdu je tolik věcí, se kterými se lidé snaží vypořádat, uchopit své vlastní problémy a starosti.

 

Na těchto akcích je tolik léčitelů, kteří všechny tyto věci definují a ukazují cesty, jak se dostat z úzkostí, ze strachu, jak zacházet se vztahy a tak podobně. Když jste studovali psychologii, pokud jste psychiatři, víte, že musí existovat určitá výchozí nebo základní linie (baseline), jež je potřeba k tomu, abyste mohli lidem pomáhat. A tato výchozí linie popisuje, jak lidé jednají s ostatními lidmi normálním způsobem. Pomáhá vám pochopit abnormální chování – co jej způsobuje, co s ním udělat, jak se vrátit do základní linie. Co když vám řeknu, že se právě tato základní (výchozí) linie  mění? To by samozřejmě anulovalo to, čím jste procházeli při vašem výcviku, přinejmenším by to hodně změnilo. Přesto existují psychologové a psychiatři, kteří už jasně říkají, že právě tato základní (výchozí) linie se začíná měnit. Co myslím tou základní (výchozí) linií? Podívejme se na několik příkladůDva muži – jeden z nich je naštvaný, nespokojený nebo zklamaný. A teď nastává to, že se energie rozproudí kvůli tomu muži, který je naštvaný a začíná na toho druhého zvyšovat hlas, možná mu i nadávat. Co ten druhý udělá? V 99 % také zvýší hlas a možná začne také nadávat. A pak se ve zlém rozejdou. A pak hodně dlouho trvá, než se k sobě zas vrátí, zejména pokud to byli opravdoví přátelé. Méně času to zabere, pokud jsou to členové rodiny, protože to takhle běžně dělají. (Kryon se směje.)

 

Jak se tomu říká? Této výchozí (základní) linii se také říká lidská přirozenost, lidská povaha. Existuje samozřejmě velmi mnoho aspektů lidské povahy, ale výchozí (základní) linie popisuje, jak se lidé chovají v běžné situaci, tedy tak, co se považuje za průměrné, normální nebo očekávané chování. To je ta výchozí nebo základní linie (baseline lze též přeložit jako výchozí hodnota, výchozí hladina, výchozí stav, výchozí nebo základní úroveň – pozn. Překl.).  Tohle studuje psychologie. Bylo napsáno mnoho knih o tom, co je lidská přirozenost, jak pracovat s lidskou povahou, zda je lidskou přirozeností chamtivost, zda je lidskou přirozeností očekávat určité věci. Jsou mnozí, kteří řeknou: Ovšemže ano. Moc korumpuje lidskou povahu. A je to absolutní. Je tolik frází, které jsou založené na tom, čemu říkáte lidská přirozenost, lidská povaha.

 

Někteří z vás dokonce tvrdí, že dojde k další válce. A vy řeknete: „Proč? Proč by měla být další válka? Co by k ní mohlo vést? Už jsme mluvili o cyklech v historii, ale tohle je něco jiného.“ A pak někdo jiný řekne: „Ano, ale stejně to tak nakonec skončí.“ A vy se zeptáte: „Proč?“ A druhý odpoví: „Protože je to lidská přirozenost.“

 

Tak se lidé chovají. A to se pak stává zdrojem, výchozí linií pro ty, kteří chtějí lidem pomáhat se všemi těmito věcmi. Co kdybych řekl, že lidská přirozenost se právě teď mění? Je možné, že by se tato výchozí (základní) linie mohla změnit?

 

A najdou se tací, kteří řeknou: „Kryon se mýlí. Člověk je prostě jen člověk. A člověk byl vždycky jen člověkem po stovky či tisíce let a vždy se choval stejně. A znovu a znovu, přesně to se děje a opakuje. A tak to bylo popsáno v mnoha knihách. Tak to prostě je. Říká se tomu být člověkem.“ A pak dodají: „Nemůže se to jen tak změnit. Nemůžeš jen tak říct, že se lidská přirozenost vyvíjí, posouvá.“ Ale ano, budu to říkat.

 

Dva muži – jeden z nich se začne hádat. Jeden z nich je zklamaný a začne na druhého zvyšovat hlas. Ale ten druhý na to vůbec nereagujeVe skutečnosti si nenechá mačkat svá „tlačítka“, ta, která by ho naváděla: „Teď se musím rozzlobit, můj obličej by měl zrudnout, můj tep by se měl zvýšit.“ Místo toho tam jen sedí, sleduje to a dívá se na druhého muže jen takto: „Je mi to líto, ale vypadá to, že můj přítel má dnes špatný den.“ Jinými slovy, nijak nereaguje.

 

Řekněte mi, je tohle typické pro lidskou povahu? A vy odpovíte: „Ne, samozřejmě, že ne. Protože tohle je Mistrovství. (Kryon se směje) Tohle očekáváme od Mistrů, protože jak nám bylo řečeno, ti se nikdy nezlobí nebo nedělají to či ono.“ Co kdyby to byl začátek nové lidské přirozenosti? Můžete to nazvat vývojem v lidské interakci.

 

Vývoj v mezilidské interakci. Očekávejte to a začnete to vidět – jste připraveni? – u mladých lidí. Ve skutečnosti začnou naslouchat, místo aby se naštvali. Říkám mladí lidé a samozřejmě nemám na mysli čtyřleté, ani desetileté děti. Mám na mysli mladé lidi kolem dvaceti, možná třiceti let. Začnou tyto typy problémů řešit naprosto odlišným způsobem, než kdy jste to dělali vy nebo vaši rodiče. Pokud jste si toho nevšimli, už je to tady.

 

Je toho tolik, o čem bych vám mohl vyprávět, jak to může ovlivnit vše kolem vás. Korporace si vzájemně konkurují a někdy to dělají velmi negativním způsobem. Řekli jsme vám, že přijde doba, kdy vědomí bude ke konkurenci laskavé. A pak se objeví lidé, kteří budou soutěžit o prodej tak, že se vlastně dají dohromady a umožní každému, aby viděl, co mohou nabídnout. Půjde o svobodnou volbu namísto kritizování jiného produktu a řečí typu „naše konkurence není moc dobrá, my jsme lepší.“ A teď vám řeknu proč. Namítnete: „Ale lidská povaha je prostě taková.“ A co když ne? Co kdyby to probíhalo takto: „Tady je můj konkurent a vyrábí stejný produkt jako my. No tak, konkurente, pojď, pojďme si pohovořit před kamerou.“ A oba budou povídat o tom, co nabízejí. „Tady je to, co mám,“ řekne jeden. „A tady je to, co mám já,“ řekne druhý. Pak si podají ruce a řeknou: „Děkujeme vám, že jste se dívali. Teď jste na řadě vy, vyberte si.“ (Kryon se od srdce směje) Na to řeknete: „Kryone, ty ses zbláznil. Tohle nikdy neudělají.“ Ale ano, udělají.

 

Před posledními volbami jsem vám vyprávěl o situaci, kterou všichni považovali za naprosto neudržitelnou a směšnou. Řekl jsem vám, že v budoucnu bude debata s prezidentskými kandidáty probíhat tak, že na začátku debaty kandidáti nejprve vstanou, vzájemně si poblahopřejí a sdělí, v čem je ten druhý dobrý a co už dokázal(Kryon se srdečně směje) Tohle by byla podmínka, jinými slovy by na svém soupeři měli najít dobré věci. Vždy se najde někdo, kdo se uchází o vyšší úřad, o němž lze říct něco dobrého, co udělal, nebo jaké má nápady, co chce realizovat, aby pomohl zemi. Nikdy jste něco takového neslyšeli.  Slýcháte jen o jejich minulosti, o tom, co kdo udělal špatně nebo co kdo dělal, když mu bylo osmnáct. Víte, o čem mluvím.

 

Co když přijde čas, kdy veřejnost bude sledovat, kdo je z nich nejopravdovější, aby tomu druhému pogratuloval. A bude hledat skutečnou osobnost, která dokáže pracovat s lidmi, pracovat s lidmi ve vládě, která bude schopná řešit problémy, aby měla většinovou podporu od všech stran. A byla by to zralost, jakou jste nikdy předtím neviděli. A možná už jsou tací i ve vaší vládě. Teď řeknete: „To je naprosto vyloučené.“ Možná to začne ve vládách jiných zemí, než to zaznamenáte v té vaší.

 

Drazí, tohle jsou všechny věci, na které se můžete těšit. Odpovědí na otázky „proč“ nebo „jak“ je změna v lidské přirozenosti. Právě teď se rozvíjí. Přijde den, kdy to uvidíte. A bude se tak naprosto odlišné od všeho, co jste očekávali. Pak řeknete: „Kryon o tom mluvil, že to přijde. A tady to je.“ A od té chvíle budete moct zhluboka nadechnout a ze srdce říct: „Děkuji ti, Duchu, za to, že se lidé rozvíjejí, sice pomalu, možná ne dost rychle, ale je to lepší, než to bylo. A možná už nikdy nepůjdou znovu do války.“

 

Proto jsem tady, abych vnesl světlo do něčeho, co jste nečekali, a sdělil vám, že změny jsou na spadnutí.

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Attributes of Change – part 3 – MP3 -  min. 17:07

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět