8-2021 Kryon

Kruh dvanácti vysvětlen – 2

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Kansas City Missouri 9. srpna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Následující sdělení vám chci poskytnout jako dodatek k předchozímu večeru, a možná i jako jeho zopakování. Důvodem pro to je, že chci, aby tato skupina slyšela naživo to samé, co jsem říkal včera večer. Málokdy se stává, že bychom opakovali sdělení v této podobě, ale když už to uděláme, tak víte, že je to důležité. A to sdělení je následující – brzy tu bude existovat něco, čemu se říká Kruh dvanácti, a já vám ho chci vysvětlit co nejlepším způsobem. Co by to tak mohlo být? Jaké jsou metafory související s „dvanáctkou“ a s „kruhem“?

 

Ano, bude tu existovat kruh, a ano, bude tu i dvanáctka, ale je toho víc. Je to začátek energie, až přijde čas. Před 31 lety, když jsem se zapojil do předávání zpráv, šlo o pomalý proces s mým partnerem. Před 31 lety nebyla celá podstata toho, proč tady jsem – účel, energie, zaměření – známa ani mému partnerovi. Ale v průběhu let jsem mu říkal, že se něco blíží.

 

První kniha, která byla kdy napsána – channelingy… první channelingy, které byly poskytnuty v knižní podobě, hovořily o skutečnosti, že doba se mění na rozdíl od všech vašich proroctví, že nebude Armageddon, a že se věci začínají hýbat jiným směrem. A ten jiný směr se stal proroctvím časů, kdy lidstvo přežije léta, na která mu byl předpověděn zánik. Propluli jste bez přestávky rokem 2000 až do roku 2012, a drazí, řeknu vám, že žádná z vašich posvátných knih vám toto nepředpovídala. Žádná z nich. I podle Nostradamových slov jste to neměli zvládnout. Z mnoha channelingů bylo přesně vidět, že to nezvládnete. Neznamená to, že to byly nesprávné předpovědi o tom, že to nezvládnete, spíše to hodně vypovídá o energii, která tehdy existovala. A téměř na poslední chvíli jste se z toho dostali.

 

Mým cílem zde během všech těch let bylo dovést vás k tomuto bodu, a poté, až se tam dostanete, vám sdělit více o tom, co to je ten nový „normál“, nová lidská bytost, a všechny věci, které můžete prozkoumat v sérii Kryonových zpráv, které jsem vám za tu dobu poskytl. Vždy jsem byl milující, vždy jsem byl soucitný, nikdy jsem vás nežádal, abyste dělali něco, co by bylo nevhodné, nikdy jsem vám nevštěpoval doktríny, jen jste se měli dívat do očí Stvořitele a vidět sami sebe – to je celé, co jsem kdy dělal.

 

A toto se nezmění. Bude to rozsáhlejší, a způsob a místo se změní tak, aby bylo srovnatelné se vším v této budově, se vším v tomto kampusu, v této vesnici, protože jsem dal svému partnerovi pokyny, aby začal měnit to, co dělá, aby předával zprávy o posunu. Dostaneme se až tam, kam to nikdo nečekal.

 

Drazí, nemáte ani tušení – nebo téměř ne – co ve vás je. Pokud byste byli dítětem Stvořitele, co by mohlo existovat po překročení 3D? Co by to mohlo být, o čemž vám nikdy nikdo neřekl, že jste schopni udělat? Každá lidská bytost je multidimenzionální bytostí na této planetě, která sem byla záměrně umístěna – my známe vaše jména. Prošli jste za tuto hranici, a já vám to řeknu – díky tomu došlo ke galaktickému posunu. Ti, kteří jsou tam někde, vědí, co jste udělali. Oni na to čekali. Je to ozvěnou toho, co mnozí z nich udělali; ano, všude tam někde jsou vám podobní, děti Boha. Jednou nastane den, kdy se s touto rodinou setkáte a poznáte je. Stejně jako vy budou mít stejný příběh o lásce, a laskavosti, a soucitu, a o tom, čím prošli a čím prošly jejich planety, a o době jejich přeměny, a jejich válkách. Posadí se a budou vyprávět, a jak je budete poslouchat, otevře se před vámi celý nový svět, a vy to sami uvidíte. Už se to blíží.

 

Avšak během celé své historie jste slyšeli příběh za příběhem o zázracích, které se udály. Mistři přicházeli na tuto planetu a zjevně křísili mrtvé; zjevně docházelo k všelijakým uzdravením a zázrakům; udály se zázračné věci, a vy se na to jen podíváte a řeknete – tento Mistr byl velmi mocný. Přemýšlíte o tom, aniž byste rozuměli jen na okamžik tomu, že Mistr udělal to, že nastavil energii, aby daná lidská bytost mohla tu práci vykonat. Mistr nevytvořil uzdravení jako takové, Mistr vytvořil energii umožňující uzdravení. Existuje mnoho příběhů o těch, kteří odešli na druhou stranu a vrátili se očividně vzkříšení z mrtvých. A toto je také vaše schopnost – vrátit se z pokraje temnoty i poté, co jste prohlášeni za mrtvé, protože vy ji máte, drazí, vždycky jste ji měli – volbu, svobodnou volbu, svobodnou volbu. Není to volba předků, je to vaše volba. Vždy jste měli v sobě tuto jiskru, a můžete jí říkat, jak chcete. Nikdy nebyla pojmenována, protože byla vždy přisuzována těm, kteří se zdáli být důležitější než vy. Vy jste ani nepoznali, že to jste VY, ale vždy tomu tak bylo.

 

Pokud se chystáte zabývat vývojem vědomí; pokud budete dostatečně vyzrálí, abyste porozuměli mnohem více sobě, svojí duši a svému spojení se vším, čím ona je; pokud se chystáte vyrazit k tomu místu, drazí, musíte pochopit, že tam nedoplujete se starou energií. Nebudete mít vedle sebe jen tu stejnou starou energii, budou existovat nové energie, které se musí rozvíjet a budou rozvíjeny – uvědomění si, která předtím neexistovala – uvědomění si, že jste silní; uvědomění si, že toho existuje víc, než jste tušili. Aby to bylo možné, musí existovat energie svolení, která vytvoří souhlas s tím, na jaké místo můžete jít, poznat tamní energii, a vyjít z toho se slovy – nikdy jsem si neuvědomil, že toto je to, co jsem měl udělat JÁ; nikdy jsem si neuvědomil, že já sám se svojí velkolepostí bych to dokázal.

 

Toto bude brzy vytvořeno. Nejsem jediný, kdo to vytvoří, drazí. Říkáme tomu Kruh dvanácti a brzy k tomu dojde poprvé. Řekl jsem svému partnerovi, aby ho pomalu vytvořil a vysvětlil. Já vám to neumím vysvětlit, ale mohu se pokusit. Pokud jste někdy mluvili s kýmkoli, u něhož došlo k spontánní remisi, je to považováno za zázrak, že? Že je to tak? Každá buňka v těle s něčím rezonuje a téměř mění čas. Je to skoro tak, jako by vše šlo zpět v čase, do doby před nemocí. Spontánní remise, tak to zní… spontánní. Není to nic jako – hele, teď se trochu uzdravím. Je to tak, že nemoc úplně odejde, někdy rychle, někdy přes noc, někdy velmi rychle. Může to být jen zázrak… ledaže by to nebyl. 

 

Co kdyby to byla lidská duše, jeden tvůrce, který by začal být multidimenzionální, a ve skutečnosti by řídil chemii těla, vyhnal by tu nemoc a vytvořil jen na určitý moment v čase imunitní systém, který je silnější než kterýkoli systém, jaký jste kdy viděli, a nemoc by kapitulovala před silou lidské bytosti v celé její velkoleposti, v její božské energiiVezměte nyní tuto energii, zesilte ji a vložte do místnosti. Do místnosti, kam můžete vstoupit a cítit ji; do místnosti, kde můžete cítit zhmotnění své budoucnosti; do místnosti, která by uměla léčit úzkost a strach, a mohla by dokonce změnit Akášu. Mohla by i odebrat věci, jako je zrada – vím, kdo mě teď poslouchá… A zatímco byste se ráno vzbudili a cítili zármutek ze zrady a nemohli tomu uvěřit, což aktivuje tu zdánlivě temnou část vašeho života a nemůžete se toho zbavit, představte si, že se zmenší tak, že už si to ani nepamatujete. To je uzdravení. Představte si, že máte takovou kontrolu nad svou buněčnou strukturou, že cítíte, jak vám přibývají léta vašeho života (která jsou před vámi), když se vyhříváte v tom zeleném světle velkoleposti. Představte si, že poprvé pochopíte – vždy jsem tohle v sobě měl, jen to nebylo uvolněno, vždy to ve mně bylo, vždyExistuje mnoho druhů uzdravení. Uzdravení těla, vyléčení strachu, vyléčení úzkosti, uzdravení Akáši.

 

Řekl jsem svému partnerovi, aby vytvořil tento prostor, a také jsem mu řekl, aby řekl těm, kteří se k němu přiblíží, aby nechodili dovnitř. Ani nepomýšlejte na to, že byste šli dovnitř, pokud to nemyslíte vážněNechoďte dovnitř se porozhlédnout, protože by se toho moc nestalo, tak silné to je. Řekl jsem svému partnerovi, aby to místo vytvářel každý, každičký týden tak, aby ho mohlo zažít mnoho lidí. Řekl jsem svému partnerovi, aby poskytl 25% z každého setkání zadarmo, a zbytek by zafinancoval celý systém, aby se každý mohl někdy účastnit na určité úrovni. To je Kruh dvanácti, drazí, a příslušnou barvou bude zelená. Taková zelená, která předčí všechny druhy zelené, které jste kdy viděli. Prostupuje každou buňkou.

 

Kruh dvanácti se blíží a budou tací, kteří přijdou, setkají se s ním, a řeknou – hm, nic jsem necítil. Je to proto, že toto vše je poháněno svobodnou volbou. Připravte se na nové paradigmaTen model, ze kterého vycházíte, říká, že pomoc zvenčí je jediný způsob, jak přežít. A tak chodíte do budov, hlásíte se, poklekáte a modlíte se, děláte tohle a děláte tamto, a voláte: pomoc, pomoc, pomoc. A prostě očekáváte, že ten obyčejný člověk – tím vám říkají, že jste – obdrží něco seshora, a nechápete, že to VY  VLASTNÍTE nebe; nechápete, že tomu vždycky tak bylo… vždy to tak bylo! Zázraky nepřichází z vnějších zdrojů, drazí, PŘICHÁZEJÍ ZEVNITŘ. To je to poselství, že?

 

Můj partner se na to připraví a já ho tím provedu. A bude to pro něj nové – vytvářet tento druh energie, snažit se ji vysvětlit a nasměrovat vás do ní. V multidimenzionalitě je každá duše všude ve stejnou dobu. A to znamená, že to vše lze provést na dálku, a přesto tam budete. To je předpoklad pro existenci multidimenzionality jako reality, a vy víte, že to funguje. Ne příliš daleko odsud existuje věž jako symbol tiché jednoty. A již více než sto let vytvářejí mezinárodní mezigalaktickou multidimenzionální energii modlitby a vědí, že postupuje všude naráz daleko nad rámec Země. Je to jako maják, který je viditelný mnoha lidem, protože je inspirován bohy, a představuje lidské bytosti vědomé si toho, co dokáže modlitbaEnergie úmyslu, soucitu a laskavosti, která se začíná koupat ve světle velkolepého uzdravení, a proto byla tak úspěšná. Nemusíte chodit k té věži nebo klečet, abyste obdrželi to, co vám bude vysíláno jako pomocná ruka. A řeknou vám, že to, co má modlitba za následek, není oběť nebi nebo Stvořiteli, není to prosba, není to žadonění, je to energie, která jde přímo k lidské bytosti v nesnázích a říká, že jste velkolepí. Vstaňte a buďte uzdraveni!

 

To je Kruh dvanácti. Chtěl jsem vám povědět, co to je, abyste to věděli a těm, kteří teď poslouchají, aby to věděli, aby totiž nedošlo k omylu o smyslu toho, co má přijít. Je čas na tyto druhy změn. Nebudu jediný, budou i další, kteří budou poskytovat to samé. To je to, co jsem vám chtěl v tento den, v této chvíli, a v tomto čase říci. Až odejdete, vezměte toto místo do svého srdce. Na vašich modlitbách záleží! Modlete se za toto místo a za ty, kteří jej provozují; za ty, kteří se v něm dobrovolně angažují; a za to, aby tato úžasná linie pokračovala dál a dál.

A tak to je.

Kryon

 

zdroj: www. kryon.com – The Circle of Twelve Explained-1 –  MP3 -  18:25 min.

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hana A. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět