9-2010 Kryon

Akášický systém

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Syracuse, New York 11. září 2010

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou, a proto byl tento text následně rozšířen. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické Služby. Mistři mají přísloví: „Je-li to dobré pro mne, je to dobré pro moji duši.“ Říkají to také v těžkých časech, v časech frustrujících či před smrtí. A to proto, že se zaměřují na jednu věc a na jednu skutečnost – že láska k Bohu uvnitř vytváří lásku k sobě (sebelásku). Již jsme o tom mnohokrát mluvili v dřívějších channelinzích. Říkali jsme, že se jedná o tajemství mistrovství. Dostat se do bodu, kde jsi spokojen s tím, co je uvnitř tebe, což je Bůh, a nechat všechny další věci okolo tebe, aby se pomalu rozvíjely přiměřeně tomu, jak se učíš, co dělat se svým životem. Nerozhoduj se dopředu, kam kráčíš nebo co budeš dělat.

.

Krátce – předáme vám channeling, který načrtne rozdíly mezi energií pradávné minulosti, relativní minulosti a energií Posunu. Předáme vám atributy toho, jak si Pracovníci Světla poradí s různými specifiky a jak se věci mění. Přichází to (předáno v Buffalo v New Yorku), ale ještě ne dnes.

.

Dnes bych se rád zabýval Akášickým systémem, kterým je Gaia a lidstvo. Rád bych vysvětlil váš vztah k systému, který, jak se zdá, je komplexní a esoterický a který doslova určuje váš vztah se Zemí. Jako již často předtím, také tento channeling neobsahuje zprávu, kterou je možné jakkoli dokázat. Nejedná se o vědu, ale místo toho o duchovno. Jedná se o vás.

.

Je možné, že hlavním účelem Gaii je podporovat lidstvo? Je možné, že Lidské Bytosti nejsou jen dalšími savci na planetě kroužící kolem Slunce? Je možné, že vibrační úroveň planety se zakládá na tom, co lidstvo dělá, a ve skutečnosti ovlivní celý vesmír? Odpověď na všechny předešlé otázky zní ano. V tomto případě nás tedy zajímá systém, který takovou věc umožňuje. A tím se budeme nyní krátce zabývat.

.

Energie planety a Akáša

Nyní mluvme o Gaie a Akáše. Možná jste slyšeli, že Gaia je energií planety Země; Gaia je cítící (vědomá); Gaia má vrozenou inteligenci; Gaia proto má inteligentní vědomí, které o vás „ví“. Gaia je schopná konverzovat a mluvit stejně jako to dělá Kryon. Jestli jste to slyšeli, je to pravda.

.

Energie Gaii hovoří mnoha způsoby a jeden z nich lze rozpoznat nahlédnutím do Akáši. Pokud se zeptáte Gaii, co to je, popsala by to jako „živoucí sílu planety“. Zahrnuje vše živé včetně věcí, které za živé nepovažujete. Koncept Akáši Gaii je ohromný a velkolepý. Ale dnes bych rád hovořil hlavně o Akáše Lidských Bytostí ve vztahu k Zemi. Mluvíme o spolupráci Gaii v oblasti lidské duchovní zkušenosti a o tom, že se v podstatě vše točí kolem člověka, dokonce i účel planety.

.

Začneme-li jednoduchou definicí, řekneme, že se jedná o systém zachování otisků toho, kdo je na planetě. Nyní byste si mohli myslet: „Duch nepotřebuje žádný systém,“ a měli byste pravdu. Ale Gaia ho potřebuje a existují k tomu důvody. Každá jednotlivá lidská duše, která přichází na toto místo zvané Země, přináší odlišnou a unikátní energii, která ve skutečnosti modifikuje živoucí sílu Gaii. Když duše přichází, Gaia vytváří záznam, a ještě mnohem více. Nyní se zaměříme na další podrobnosti.

.

Jeskyně Stvoření

Již mnohokrát jsem hovořil o konceptu, který budu znovu prezentovat. Hluboko uvnitř Země se nachází interdimenzionální jeskyně, která nebude nikdy nalezena. Má 3D realitu, kterou je propojena s realitou Země, ale je také multidimenzionální. Je těžké vám to vysvětlit, pokud vnímáte pouze realitu v jedné dimenzi. Tedy mohu vysvětlit cokoli, ale moje vysvětlení se bude míjet s vaším porozuměním. Je to jako bych s vámi mluvil vaším jazykem a najednou bych ho změnil a mluvil jazykem, který jste nikdy neslyšeli, kde jsou slova míchána, tam a zpět, všechna jsou znovu uspořádávána v nelineární podobě. Nejen, že byste nerozuměli sdělení, ale onen jazyk sám byl velmi rušivým pro vaše uši. Takto se vám zjevují multidimenzionální věci – jako chaotické. Ale pokusím se vám dát co nejlepší informaci, jakou můžu, abyste poznali alespoň „co“, když už ne „jak“.

.

Jeskyně Stvoření je jediným fyzickým objektem na planetě, který je dimenzionálním hybridem. Má třídimenzionální realitu, kterou byste zcela viděli a porozuměli jí, kdyby byla viditelná, ale není, protože nemůže být nikdy nalezena a viděna. Uvnitř tohoto multidimenzionálního místa je záznam o tom, kdo jste. Znovu, říká se jí Jeskyně Stvoření.

.

Když přicházíte na planetu, je to první místo, které navštívíte, ještě dříve než porodní kanál. Když planetu opouštíte, je to také poslední místo, než odejdete domů. Proto je zde depozitář záznamů lidstva – všechny životy, které lidstvo žilo a jádro esence duše každého z vás. Je to Akášický záznam.

.

Každá duše v Jeskyni Stvoření je unikátní. Vezměme např. vaši. Jaké je vaše spirituální jméno? Nejedná se o jméno, které lze vyslovit, drazí, ale spíše o energii. Tohle energetické jméno je částí Boha a je zaznamenáno v Jeskyni Stvoření v metaforické formě jako proužek v krystalické struktuře. Krystalická struktura, jak by se dalo říci, si pamatuje vibrace, kterými jste byli. Když přicházíte na planetu poprvé, je zde krystalická struktura, která na vás čeká (protože potenciál vašeho příchodu je znám). Jakmile žiješ na planetě Zemi, Gaia a celý systém ví, kdo jsi. Pak přejdete na druhou stranu závoje. Když odcházíte, navštívíte Jeskyni znovu a doplníte krystalickou strukturu o energii všeho, co jste udělali. Zemi opustíte, ale krystalická struktura s vaší informací zůstává.

.

Nyní řekněme, že se vrátíš znovu na Zemi a chystáš se prožít další život a mít další pozemské jméno. Předtím než přijdeš do porodního kanálu, další proužek je přidán do krystalické struktury. Poznámka: jedná se o stejnou duši, ale nyní má proužek číslo dvě. Poněvadž se vyvíjí na planetě, Jeskyně ví, že pokaždé, když se vrátíš, proužek aktivuješ a probudíš. Proto máš jednu krystalickou strukturu pro každou duši, ne pro každý život. Některé z duší zde zastoupené mají tisíce proužků! Tak jste snad porozuměli tomu, že existuje o mnoho méně krystalických záznamů duší, než jste si mysleli. Jeden pro každou duši, nikoli pro každý život.

.

Teď bych ještě rád řekl jedno: Velmi Staré Duše jsou v této místnosti a čtou tento článek. To jste vy. Dokonce i ti z vás, kteří si nejste zcela jisti programem setkání, ale přišli jste jako doprovod někoho jiného. Nemusíte vědět mnoho o spirituálních věcech, abyste byli Starou Duší. Mnozí chodí po Zemi, aniž by se probouzeli a vzpomínali na to, kým jsou. Je to jejich svobodná volba. Ale fakt je, že lidé, kteří často přicházejí na setkání tohoto rázu, jsou ti, kteří cítí volání stát se součástí přerodu planety, kde konec jednoho věku vystřídá začátek druhého. To jsou ti, jejichž oči jsou nyní na této stránce.

.

Tajemné funkce Jeskyně

Jeskyně Stvoření se stala záznamem Gaii o tom, kdo tu je a kdo tu byl. Jedná se o fyzickou část. Dále bych se chtěl zmínit o interdimenzionální části, která může být pro Lidskou Bytost matoucí. Jeskyně je statická ve 3D a přeci dynamická v multi-D; ve 3D nejsou nikdy žádné krystaly přidávány nebo odebírány. To znamená, že již existuje krystalická struktura pro každou potenciální Lidskou Bytost, která kdy na planetě bude moci žít. Nyní si řeknete: „To nedává smysl. To zní jako předurčení. Duch zná každého, kdo přijde?“ Ne nezná, to není předurčení. Místo toho má Jeskyně predispozice být kvantovým způsobem kompletní v každém momentu. Kvantová energie se zabývá možnostmi a ne empirickými (absolutními) atributy. Proto, jak se věci na planetě mění, Jeskyně se mění kvantově nikoli fyzicky. Počty krystalických struktur se nemění. Nemohu vám to vysvětlit jinak, než že řeknu, že se jedná o kvantovou událost. Jeskyně je vždy kompletní. Vždy v sobě zahrnuje celé lidstvo. Je spojená s minulostí, přítomností i budoucností.

.

Vím, že je to pro vás matoucí, ale znamená to, že ve skutečnosti na sebe vzájemně působíte i s těmi, kdo tu ještě nejsou. Znovu to nemohu vysvětlit lépe než tak, že vaše třídimenzionální mysl není ještě připravena vyrazit na tuto cestu. Ale vězte následující.

.

Jeskyně je kompletní.

To je posvátné.

Je to zapečetěno navždy.

Krystaly duše si pamatují vaše životy a energii vašich životů.

Energie duší uvnitř krystalů na sebe vzájemně působí.

Životy, které žijete, modifikují energii Jeskyně a proto i Gaiu.

Gaia existuje, dokud Jeskyně sídlí interdimenzionálně uvnitř Gaii.

.

Shrneme-li výše uvedené, Jeskyně je záznamem duší, jejich mnoha životů a energie, kterou vytváří. Nyní mně poslouchejte, protože toto je smysl celé této zprávy. Cokoli na planetě uděláte, jakoukoli vibrační energii na planetě vytvoříte, vše je naplněno do těchto krystalických substancí. Záznam životní energie zůstává v doprovodu odpovídající vibrace na planetě navždy – uvnitř krystalu.

.

Mary a George

Řekněme, že dnes v noci jste Mary. Hovořím k vám. Mary, když přecházíš na druhou stranu, Jeskyně je tím místem, kam jdeš. Je to cesta dlouhá tři pozemské dny. Mary, Stará Duše, byla jsi tam již předtím. Právě proto, že jsi tam byla již předtím, jdeš tam s radostí. Pamatuješ si to! Víš, kam jdeš a pamatuješ si, co to znamená. Jdeš domů. Ve smrti není žádná palčivá bolest, a ačkoli tam může být dočasná mlha interdimenzionálního spojení, pamatuješ si ten radostný pocit! Můžeme ti slíbit, že my všichni té vezmeme za ruku a budeš to cítit. Smrt Lidské Bytosti je přechodovou energií nikoli energií ukončení. Není žádný konec, ale spíše cesta za energií, na kterou se člověk rozvzpomněl v momentu posledního dechu.

.

Řekněme, že Mary byla léčitelka. Řekněme, že Mary povýšila vibraci této planety tím, jak velmi přítomně kráčela po Zemi. Řekněme, že Země si pamatuje na Maryiny kroky, protože Gaia ví, kým Mary byla. Řekněme, že Mary je v kontaktu se svým Vyšším Já. Řekněme, že Mary díky tomu vytvářela mini portál všude tam, kam přišla, a nyní odchází.

.

Je shromáždění lidí a hodně smutku. Je jim líto, že Mary odchází, protože byla úžasnou přítomností, báječnou matkou a milující Lidskou Bytostí. Pláčou a je zde mnoho slz a truchlení. Nuže, toto je metafyzická pravda: Mary jde do Jeskyně Stvoření a všechno, čím byla a portál, který vytvořila jako člověk, je naplněn do krystalické struktury duše. Tento portál zůstává, poněvadž Mary zde byla! Zkušenosti úžasné přítomnosti, báječné matky a milujícího člověka nejsou promarněny. Jsou vloženy do Gaie samotné skrze proces uvnitř Jeskyně Stvoření a energie vzpomínek nikdy neodejde. Nikdy neodejde! Stane se součástí vědomí pozemské živoucí síly již navždy.

.

Ona se potom znovu vrátí jako George. [Smích.]

Nesmějte se, protože zde ukazuji skutečný proces a krásu celého systému. Připraveni? Když George vstoupí, vyzvedne si Maryin záznam! Pak oba, George a Mary, jdou do nové oblasti Akášického učení, tj. do druhé části nauky ze čtyř, kterou se učíme dnes. Systém pokračuje.

.

Akáša uvnitř vaší DNA

Vše, co je zastoupeno v krystalu Jeskyně Stvoření, včetně krystalického jádra vaší duše, je převedeno do vaší DNA při porodu. Je to převedeno díky Jeskyni Stvoření. To je důvod, proč tam jdete. Každý život, který jste žili, se stane vaším osobním Akášickým záznamem. Vše, co jste udělali, je ve vaší DNA. Jak už jsme o tom mluvili dříve, tento Akášický záznam sídlí v každé dvojité šroubovici multidimenzionálním způsobem a je zastoupen miliardami chemických látek v 90% DNA, kterou věda vidí jako zbytečnou! Věda na věc pohlíží očima 3D a zdá se jí to být ohromně komplexní, ale bez jakékoli symetrie či uspořádání. Ve skutečnosti je to uspořádané na maximum, ale v multidimenzionálním měřítku. Je to celý nádherný systém! Již jsme o tom dříve mluvili. Ale možná vám nedošly všechny důsledky, které to má?

.

Myslete. Georgi, ty máš nyní George a Mary ve své DNA, ale je zde pouze Georgeovo tělo. Co se tedy chystá George dělat s životem Mary ve své DNA? Dám vám odpověď. Vše, co se Mary naučila, je nyní dostupné i Georgovi. Vzpomeňte si na to, že Mary a George jsou stejná duše, která na sebe pouze vzala různou formu v různém okamžiku. Krása systému je taková: Vyšší Já je opět to samé, poněvadž reprezentuje energii jádra duše. Proto se George nemusí znovu učit to, co se již naučila Mary! Je to v jeho DNA. Dokonce i soucitná matka je v něm. Maryina duchovní cesta je v něm a to na úrovni, která se příliš nestará o druh pohlaví. Je v něm láska Boha, která byla vytvořena pozemskou cestou lidské duše.

.

Poslouchejte mě. Přišli jste do tohoto života, sedíte na židli a posloucháte a čtete toto – a učíte se dnes duchovní věci. Možná si myslíte, že vaše učení vykazuje prudkou křivku a že proto toho tak mnoho víte? Možná je tohle vše nové a vy jste ohromeni všemi těmi informacemi a pocity, které s tím přicházejí? Já vám ale řeknu, Staré Duše, že jednoduše probouzíte něco, co jste již věděli. Když si dáte tento záměr, vzpomenete si na to!

.

Co když jste Starou Duší na této planetě? To znamená, že budete mít pradávnou moudrost ve své DNA již nyní. Znamená to, že u každé stránky, kterou jste přečetli v Kryonově knize, můžete říci: „Na tohle si vzpomínám, je to pravda. Není to nic nového. Je ale hezké to vidět napsané.“
[Kryon se směje.]

.

Podívejme se na první dva atributy Akáši lidstva. (1) Jeskyně Stvoření je záznamem toho, kdo přichází a odchází. Jejich energie zůstává na Zemi a napomáhá vibracím planety ke změnám. Proto život člověka upravuje vibraci planety. (2) DNA každého člověka obsahuje individuální záznam jedné duše a pomáhá příští inkarnaci (vyjádřené na Zemi formou člověka), aby se stala více vědomou, je-li to její volba.

.

Podívejme se v této lekci na první atribut: Má vztah ke Gaie. Jeskyně je v Gaie. Je hluboko v zemi a reprezentuje mnoho krystalických struktur. Jste „pro Zemi známí“. Jste Zemí milovaní. Ti, kteří mají blízký vztah k pozemským věcem, jako je příroda, zvířata, studium krajiny, to cítí. Když jdete na určitá místa, cítíte to. Inteligence, kterou Gaia je, k vám mluví. Je to souběh energií, které se obalí okolo vás a řeknou: „Znám tě. Patříš sem. Je to v pořádku, že kráčíš po planetě.“ Ó, Lidská Bytosti, to, co zde uděláš, nakonec změní vesmír. Můžeš to cítit? Kolik z vás kdy kráčelo do lesa o samotě a cítilo společnost stromů? Je to skutečné!

.

Zvířata

Mluvím o drahocenných zvířatech celou tu dobu a o tom, jak jsou zde a zcela slouží lidstvu. Již jsem mluvil o tom, jak některá z nich jsou zde proto, aby byla snědena. Mnozí z vás to neradi slyší, ale pochopte, že sama zvířata tomu kolektivně rozumí. Musejí být součástí lidského potravního řetězce, poněvadž lidstvo nemá schopnost věci pěstovat a potraviny distribuovat dostatečně rychle. Je to tedy služba, vidíte? Ti z vás, kteří jsou vegani mohou říci: „Nikdy bych je nejedl!“ To je volba každého a týká se zdraví. Je to v pořádku, ale neodpovídá to zcela pravdě pro přežití lidské rasy, zvířata jsou potřebnou součástí lidské potravy a jsou v současnosti nezbytná pro přežití.

.

Nyní se trochu odkloňme, rád bych předal cennou informaci o lidské konzumaci života zvířete. Mnoho lidí je potřebuje jíst, ale neuvědomuje si, že zvíře o tom vědělo, když sem přicházelo. Zní to pro vás příliš strašidelně? Lidé, kteří znají duše zvířat, vidí, že se zvířata obětují a že je to zcela přiměřené. Bylo to známo již ve starých dobách. Ale zůstává zde otázka, drazí lidé: Jak je o ně pečováno? S vědomím jejich účelu na této planetě, jak je o ně pečováno předtím, než se stanou lidskou potravou? Jak o ně bylo pečováno ve starých dobách? Je to těžká otázka, že? Dovolte mi říci pravdu. Věděli jste, že čím lépe je o ně pečováno, tím více živin přejde do vašeho těla? „Kryone, prosím tě, nemluv o tom. Nechceme o tom přemýšlet.“ Moji drazí, když ne já, tak kdo? Poslouchejte, jestliže tato zvířata jsou ochotná přijít a být součástí životní síly této planety a pomáhat zvyšovat její vibrace, tím že vás udrží na živu, abyste mohli provádět své volby, nezaslouží si větší respekt a komfort, zatímco vyrůstají? V konečném důsledku to bude lepší také pro vaše zdraví. Nechme vědce, aby našli způsob, jak některé srovnávací studie prokážou nutriční hodnoty a jejich dramatické zvýšení, zatímco jsou zvířata respektována během svého života. Dávní lidé to věděli a uctívali každé zvíře, než se stalo součástí jejich životní síly.

.

Pro zvířata neexistuje žádná Jeskyně Stvoření. Jsou zde, aby podporovala lidstvo. Některá z nich jsou zde, aby vás milovala, a vy to víte. Mluvím o těch ve vašich domovech. Jsou zde, aby vás milovala – další velká služba lidem. Podíváte se do jejich očí a ona se podívají zpět. Vidí uvnitř vás Starou Duši, věděli jste to? Znají ten systém. Ale nežijí příliš dlouho, že? Někdy to bolí u srdce, když odejdou. Ale mám i dobrou zprávu! Mohou se reinkarnovat! Mají volbu, že mohou pokračovat v milostné aféře s vámi! Nevím, kolik z vás v této místnosti si je vědomo tohoto systému a chtěl bych to více rozvinout, aby o tom milovníci zvířat věděli. Když jejich milované zvíře zemře, mohou pokračovat v milostném vztahu, pokud chtějí – tím, že se porozhlédnou kolem, najdou vracející se duši a mohou znovu navázat tento vztah. V místnosti je někdo, kdo to potřebuje slyšet, a také si tuto informaci přečte někdo, kdo ji potřebuje. Existuje systém pro návrat jádra duší!

.

Určitým způsobem mnoho zvířat duši, ale ty nejsou v Jeskyni Stvoření. Nemají důmyslný systém ovlivňující planetární změny jako lidé, kteří vědomě ovlivňují růst sebe sama prostřednictvím svobodné volby. Člověk je jedinou bytostí na Zemi, která to může dělat, protože člověk má božství ve své DNA. Byla sem implantována, s plnou láskou, přibližně před 100.000 lety, z jiného hvězdného systému.

.

Dali jsme vám toto vše již dříve. Lidé na této planetě přijali svá spirituální semena od Plejáďanů a to velmi krásnou cestou, posvátnou cestou, dokonalou cestou. Tehdy nebyly žádné války či spiknutí a tyto krásné hvězdné duše jsou stále zde. Jsou vašimi bratry, sestrami a jsou také částmi vás samých. Jste s nimi v kvantovém stavu. Nemohu to již více vysvětlit. Ale někteří z vás to mohou cítit. Někteří z vás to mohou vidět. Je to krásné a nikoli nepatřičné, divné či děsivé. Namísto toho se jedná o skutečný příběh stvoření na planetě a může být nalezen v písmech domorodých obyvatel všude po planetě. Podívejte se třeba na zmínku o sedmi sestrách a příběhu o stvoření.

.

Ve vaší DNA vzplane vše, čím jste kdy byli, Staré Duše, a my jsme vám v mnoha channelinzích popsali, jak je možné to udělat. Tento přístup není pouze spirituální informací, ale také schopností získat některé lidské atributy, které jste měli v minulosti. Esence energie, kterou jste bývávali, je ve vaší DNA. Proto má tato Akášická informace schopnost komunikovat s předlohou buněk. Vzpomeňte, vše je uvnitř stejné struktury dvojité šroubovice, která obsahuje část zašifrovanou z proteinů, vaše geny! Rozumíte tomu? Vaše DNA je tak rozsáhlým systémem, že by tomu lékařské autority jen stěží uvěřili. Je to interdimenzionální systém, který má schopnost upravovat sám sebe, a to kdykoli. To vysvětluje případy spontánního vyléčení. Spontánní vyléčení pochází od rozhodnutí Lidské Bytosti, že je s nemocí již hotova, a spočívá ve vyzvednutí energie z minulého života, kdy nikdy nemocna nebyla. Mnoho lidí se zbavilo různých závažných nemocí, jaké kdy člověk znal. Najednou se pročistili a zůstali beze stopy po nemoci – spontánní vyléčení. Obávaná nemoc prostě odešla. Řeknu vám drazí, nejedná se o zázrak řízený seshora. Je to zázrak zevnitř.

.

Krystalická mřížka – třetí (téma) ze čtyř

Povídejme si nyní o třetím tématu. Existuje přiměřená mřížka, která je v dnešní energii aktivována, jako tomu nebylo nikdy dříve. Je to esoterická mřížka, která je ve své přirozenosti spirituální a nemůžete ji vidět. Má jméno, jež prozrazuje, co dělá. Jmenuje se Krystalická mřížka. Krystalická se jí říká, abyste pochopili, že jde o skladovací atribut Gaii a že ukládá informace o síle života. Je podobná Jeskyni Stvoření, co se týče účelu – ukládání informací.

.

Pro ujasnění uhladíme nyní definici zmíněnou výše. Krystalická mřížka Gaii je mřížkou Země, která je esoterická (spirituální) a ukládá energii živoucí síly lidstva, energii vás. Nyní je vidět rozdíl od Jeskyně Stvoření. Jeskyně je záznamem toho, kdo jste a co jste udělali. Energie vašeho příspěvku pro Zemi (ať už je jakýkoli) jde do Jeskyně, stane se součástí Země, a zůstává tam. Avšak Krystalická mřížka je nad Zemí; představte si, že leží na Zemi. Mřížka je v exteriéru. Nemůžete ji vidět, ale je tam.

.

Tato Krystalická mřížka obsahuje otisky vaší energie a má specifické umístění. Pokusím se dát nejlepší příklad. Když cestujete na některá místa v Evropě, můžete cítit, co se tam stalo. Jsou zde vrstvy a vrstvy válek. Někteří na těch místech meditují a zažívají těžké časy. Je obtížné vyčistit krajinu od toho, co se na ní stalo, že? Krystalická mřížka obsahuje vše, co se kdy stalo a kde se to stalo. Vidíte? Takže je to místně-specifická mřížka uložení lidské energie. Je součástí Gaii? Ano, zcela. Leží na Gaie jako deka energie lidského vědomí.

.

Všimli jste si již, že když cestujete na určité místo planety, kde se nestalo téměř nic významného v lidské historii, místo je čisté a medituje se na něm lépe? Chci se vás na něco zeptat. Myslíte si, že má vliv, odkud spiritualisté v této nové době pocházejí? Podívejte se, odkud všichni, kdo provádějí channeling v posledních 25 až 30 letech, pocházejí. Pocházejí z krajiny, která nikdy nezažila nějakou velkou válku (hodně z nich ze západní části USA). Všimli jste si toho někdy? Podívejte. Děje se to proto, že pro Lidskou Bytost je zde snazší spojit se s původní esencí Gaii. Vytváří to daleko silnější spojení se Zemí. Proč se Zemí? Poněvadž Gaia je částí celého měřícího systému, vibračně měřícího systému. Přijde den, kdy bude měřena vibrace Země -  budou měřeny její atributy vytvořené lidmi. Kolektivně celá lidská zkušenost leží nad a uvnitř planety a tvoří vibrační úroveň, která je měřitelná Duchem. To je Krystalická mřížka.

.

Před nedávnem jsme vám předali znaky této Krystalické mřížky, které jste možná ani nečekali. Je to v nedávném channelingu (Berkeley Springs, West Virginia – Energetické Vědomí, již přeloženo). Pokud si ho přečtete, můžete porozumět její energii ještě lépe. Dokonce se zabývá i duchy. Krystalická mřížka obsahuje kvantové otisky tak silně, že dokonce i když původní lidé místo opustili, otisky toho, co zde prováděli, se znovu přehrávají jako magnetofonová páska. Jestli se o to zajímáte, najděte si tuto informaci. Jaký nesmírný vliv má lidstvo na Gaiu.

.

Shrnutí

To jsou tedy zajímavé informace, že? Jsou tři místa, kde lidská energie existuje současně. (1) Jeskyně zrození – drží záznamy toho, kým jste, když přicházíte a odcházíte, a naplňuje vaši životní zkušenost do vibrací planety, dokonce i když jste již pryč. Je to multidimenzionální systém, který udržuje lidskou zkušenost pro Gaiu a zůstává s Gaiou. (2) DNA v lidském těle, která vám pomáhá, zatímco jste naživu, drží informaci a energii toho, čím jste kdy byli, ve dvojité šroubovici. Pokud jste žili tisíce životů, tak jsou v ní uloženy tisíce životů. Jsou všechny přístupné. Nikdy se nemusíte znovu učit cokoli spirituálního, poněvadž je to kumulativní – zůstává to s vámi od života k životu. Vše, co musíte udělat, je otevřít tu nádobu, vzpomenout si na její obsah a vyjde ven moudrost dávných věků. Zde musím něco dodat. Všichni z vás jste svými vlastními předky. Mysleli jste někdy na to? (3) Krystalická mřížka – spirituální mřížka, která leží na povrchu planety a pamatuje si vše, co lidé udělali na místech, kde byli. Tato mřížka je reaktivována, jak se blížíme k roku 2012, aby se stala kvantovější – aby se Gaie skrze tuto mřížku přenášelo, co děláte, okamžitě. Znamená to, že lidská energie bude ovlivňovat vibrační úroveň planety ve skutečném, reálném čase, namísto čekání na okamžik, kdy projdete Jeskyní Stvoření (po smrti). To vám také vytváří pocit, že čas ubíhá rychleji.

.

Podívejme se nyní na moudrost předků. Co byla první věc, když zahajovali své spirituální obřady? Uctili své předky! Intuitivně věděli, že jejich předkové jsou stále s nimi. Bylo to vždy tím prvním v jejich řádu uctění. Předtím než udělali nějaké rozhodnutí, vždy šli za svými předky a žádali o jejich moudrost. Domorodí obyvatelé vědí, jak těžit z Akáši, a vždy to věděli, poněvadž si byli vědomi kruhu života, který obsahuje přístupné informace. Věděli, že jsou uvnitř nich samých. Znali také Gaiu a považovali ji za svého partnera životní síly – partnera jejich duševního života. Ó drazí, když budete studovat dávné doby, najdete tam vše, co vám dnes předávám. Oni to již znali. Znali to intuitivně.

.

Zálohový systém je živý

Nakonec bych zde rád hovořil o něčem, o čem jsme zatím mluvili jen dvakrát. Před mnoha lety jsme vám předali informaci, kterou bych nyní rád dokončil. Možná bude pro vás obtížné následujícímu porozumět, ale ty tři systémy, o kterých jsem hovořil výše, jsou převážně spojené s Gaiou. Dokonce i lidská DNA je součástí systému Gaii, poněvadž reprezentuje biologický vývoj lidstva na planetě od doby, kdy byla Země pouhým prachem. Existuje záloha toho všeho, nejedná se ale o zálohu v lineárním slova smyslu, o jakousi nadbytečnost, jak byste o ní mohli přemýšlet, ale o zálohu, která se využije, když něco ztratíte. Tento zálohový systém napomáhá celou dobu všem dalším systémům. Informace o třech kombinovaných Akášických systémech jsou uloženy v žijících savcích této planety. Musí to být provedeno tímto způsobem, neboť se jedná o poslední vrstvu, která vás důmyslně spojuje nejen s Gaiou, ale také se zbytkem života na Zemi. Tento systém je uložen v velrybách (Kryon má na mysli nejen velryby, ale i delfíny, jen je shrnuje pod jeden pojem).

.

Řekněme nyní něco o velrybách. Milujete je, že je to tak? Mimochodem, zeptejte se biologů na delfíny – delfín je také velryba, jen trochu menší. Věděli jste to? Milujete delfíny, že? Věděli jste, že velryby jsou jedinými savci na planetě chráněnými dohodami mezi téměř všemi zeměmi, dokonce i zeměmi bez přístupu k oceánu? Jaká to náhoda? Existuje intuitivní úroveň celého lidstva, bez ohledu na systém vládnutí či místo působiště, která ví, že nelze eliminovat velryby, poněvadž by to vedlo ke změně rovnováhy životní síly na Zemi. Ony udržují záznamy. Je to cyklus. Velryby jsou v Gaie; jsou pod vodou. Jsou savci jako vy. Obsahují informace. Akášický cyklus je tak úplný. Většina vody Země také nese vše, co jste učinili, kdo jste a kým byste mohli být.

.

Vidíte hloubku celého systému? Podívejte se na to, o čem to vše je: Je to o vás. Všechno. Proč by měla být Země navržena tak inteligentně uchovávajíc vaše otisky, aby vás uctila, aby věděla, kdo jste a znala vaše duchovní jméno? Proč by to tak mělo být, pokud nejste důležití, pokud nejste součástí mistrovského plánu, pokud nemáte něco společného s budoucností vesmíru? Přemýšlejte o tom. Je to systém. Nebudu jediný, kdo vám bude channelovat tuto informaci. Budou další, kteří nikdy nečetli tento text a kteří vám řeknou stejnou věc. Dokonce se můžete zeptat i Gaii a ta vám řekne totéž.

.

Gaia existuje pro posvátné Lidské Bytosti, které se na planetě učí své lekce. Předávám vám tuto informaci zcela s láskou. Rád bych, abyste o něčem přemýšleli. Všude, kam kráčíte, jste Zemí rozpoznáváni. Jaký je to systém! A proč vám to dnes předávám? Protože chci, abyste se cítili milováni, abyste cítili, že je o vás pečováno. Proto, abyste věděli, že existuje pomocná ruka mezi Duchem a vámi a Gaiou, pokud chcete. Je tu pro vás tolik věcí, pokud je chcete. Staré Duše, sedíte tu kvůli nějakému účelu. Možná jste to dnes potřebovali slyšet. Jste důležití, jste vzácní a jste Mistry. Nyní jděte a potvrzujte to. Žijte dlouho. Buďte radostní ve vašem procesu. Netvořte ve své mysli domněnky, co se stane. Nejhorší věc, kterou můžete udělat, je předpokládat, co pro vás Bůh připravil, na základě toho, co se teď děje. Místo toho relaxujte, radujte se ze všech věcí a zamilujte se sami do sebe.

.

Opusťte toto místo jiní než jste sem přišli.

Jsem Kryon, milovník lidstva – z dobrého důvodu.

.

A tak to je.

KRYON

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu vč. poznámky: http://www.kryon.com/.

.

Do češtiny přeložila pro http://www.transformace.info/ Petra V. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.