9-2020 Kryon

Žádné tlačítko „delete“

.

Tento 1. channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci akce Emotional Tools for Our Time (Emoční nástroje pro naši dobu), 27. září 2020

 

.

Na pomoc čtenářům byl tento channeling upraven Leem a Kryonem (některé informace byly doplněny nebo zhuštěny), aby poskytl jasnější porozumění. Často se stává, že živý channeling má v sobě energii nesoucí druh komunikace, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

.

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnešní krátké poselství je na uvítanou pro všechny účastníky tohoto setkání. Mnozí z vás se ptají: „Jaké to vlastně je, co skutečně vidí druhá strana závoje, když se dívá na lidstvo? Co vlastně vidí, když se dívá na jednotlivce?“ Drazí, je to, jako kdybyste se dívali na nádherné dítě. Vidíme uvnitř vás krásné dítě, vidíme čistotu. Ale také vidíme, že jste zaneseni věcmi, včetně těch temných, které si sami vytváříte. Jsou to věci, které jste vytvořili a které vás brzdí. A proto vám v těchto dnech předáváme toto konkrétní poselství.

 

Než však budu pokračovat, rád bych vám teď něco odhalil. Jste hluboce milováni, mnohem více, než si myslíte, Stvořitelem, který pro vás cítí jen lásku a soucit s vaší duší. Opatruje vás, váží si vás a za nic vás nesoudí. Drazí, chci vám v tomto poselství sdělit toto: Zasloužíte si být tady. Není náhoda, že jste na této planetě. Není to ani náhoda, že posloucháte (a čtete) toto poselství. Rád bych, abyste si vizualizovali a vnímali kolem sebe objímající ruce milujícího Boha, který vám šeptá do ucha: „Je čas zjistit větší pravdu. Proto jsi tady.“

 

Větší pravda

Existuje mnohem větší pravda o vás a vašem vztahu k tomu, čemu říkáte Stvořitel. Tato větší pravda to má velmi těžké, aby prolomila to, co jste si sami pro sebe vytvořili. Protože vaše přežití závisí na určitých druzích jednání, které v životě děláte, vytváříte v procesu svého bytí na této planetě mnoho falešných realit. Chci vám ukázat, jak to funguje, a dát vám vizualizaci „místnosti vašeho vědomí“ a toho, co se s vámi a většinou lidstva bude dít dál.

 

Jak tady kráčíte ve svém 3D těle, jste lineární, avšak vaše vědomí není. Vaše vědomí je velkolepé a mocné a NENÍ LINEÁRNÍ. To vytváří problém pro mnohé, kteří s ním zacházejí lineárně.

 

Místnost vědomí

Pojďte si se mnou, drazí, vizualizovat místnost, jedinou místnost, která bude představovat celý váš život. Celý svůj život žijete v této místnosti, která reprezentuje všechny vaše myšlenky, skutečnosti, školení, nápady a představy. V lineární existenci byste tuto místnost čistili od různých věcí. Když žijete v jedné místnosti, vzniká pochopitelně odpad, jak ve svém každodenním životě používáte různé věci. Pokud by tato místnost byla lineární (a to není), pravidelně byste místnost uklízeli a čistili. Věci se hromadí. Když žijete v této místnosti, vzniká různý odpad. Věci, které už nepotřebujete, vytřídíte a vyhazujete. Ale v místnosti vědomí neexistuje žádný odpadkový koš. Čtěte mezi řádkyNeexistuje žádné tlačítko delete jako je na počítači nebo v lineární situaci, kdy můžete jednoduše stisknout klávesu, a věci se odstraní. Místo toho zůstávají v místnosti.

 

Co tedy s těmi věcmi uděláte? Obvykle je odložíte někam do kouta své podvědomé mysli (kde se věci hromadí a často se stávají nebezpečnými). A co ty věci, které vám v dětství říkali? Co se s těmi věcmi stalo? Někteří možná řeknete: „No, to bylo v době, kdy jsem ještě byl dítě, teď to vím lépe. Odhodil jsem je pryč.“ Opravdu? Kam jste je dali?

 

V lineární místnosti byste otevřeli dveře a vymetli je ven jako smetí. Řekli byste: „To bylo, když jsem byl ještě dítě, ale teď mohu myslet sám za sebe.“ To si možná myslíte, drazí, avšak s vědomím to udělat nemůžete, všechno v něm zůstává, protože ve vašem mozku neexistuje žádné tlačítko delete.

 

Otec: „Nejsi chytrý a ničím se nestaneš, pokud nebudeš zodpovědný a neuklidíš si pokoj. Tví bratři jsou mnohem chytřejší než ty!“ Pokud jste to slyšeli, uvědomujete si, že to tam stále je?

 

„Nejsi nejhezčí dívka v téhle čtvrti, víš. Kdo by se o tebe zajímal?“ Pokud jste to jako mladá dívka slyšela, uvědomujete si, že to tam pořád je? Nejen, že to tam stále je, ale tyto věci jsou víc než slova. Jsou permanentním emočním otiskem ve vaší mysli.

 

Co je důležité a reálné, a co ne

Takže přemýšlejte se mnou. Musí přece existovat systém, kde můžete uložit věci na správné místo a rozpoznat, co je smysluplné, a co není – co je skutečné, a co není – co je přesné a pravdivé a co není. Ano, takový systém existuje.

 

Kolik z vás je členem nějaké politické strany, protože váš otec a matka v ní byli? Rozumíte tomu, i když si můžete myslet, že všechny ty myšlenky pocházejí z vás samotných, ve skutečnosti byly vštípeny (vtištěny) do vašeho vědomí ve vašem raném věku. Kolik z toho, čemu věříte, že je pravda, pochází z vaší absolutní svobodné volby a kolik z toho, že jste vyrůstali doma s rodiči? Většina z vás si nevzpomíná, že by se skutečně rozhodla sama. A co vaše vnímání Boha? Všechno je to ještě tady, všechno společně v jedné „hromadě od autorit“, protože ve vašem mozku neexistuje tlačítko deleteV zásadě jste to všechno mohli prostě vstřebat a přijmout jako „svou pravdu“.

 

V našich channelinzích jsme opakovaně mluvili o „loupání cibule“. Tato fráze je metaforou pro odloupávání věcí, které jste se naučili, které nebyly přesné, ale pevně ulpěly v mozku kvůli tomu všemu, co bylo kolem nich. Viděli jste někdy skupinu dospělých dělat určité věci a měli jste pocit, že když v tom byli zapojeni a byli dospělí, že to musí být v pořádku? Možná jste si kvůli tomu osvojili špatné zdravotní návyky? Sledováním svých rodičů jste zachytili fráze a způsoby jednání s ostatními? Uvědomujete si, že to tady stále je?

 

Popišme si tu cibuli. Je zářivě bílá (jak by měla být), avšak věci, které jste po cestě nashromáždili a které vás ovlivňují a poznamenávají, které nejsou ve skutečnosti z vašeho vědomí, jsou zbarvené do tmava. „Cibule života“ se tak často začíná špinit, stává se ošklivou a dokonce může zčernat. Pokud byste začali tuto cibuli loupat, vrstvu po vrstvě, mohli byste si začít uvědomovat, co jste opravdu vy a co je jen to, co vám bylo řečeno.

 

Velká lidská lež

Co vám bylo řečeno o vás samotných z duchovního hlediska? Jste hodni nebo ne? Co vám bylo řečeno o Tvořivém zdroji, o tom nádherném Tvořivém zdroji, který stvořil vaši duši v soucitu, lásce a kráse? Bylo vám řečeno, že Bůh, milující Tvořivý zdroj, vás vidí jako nečisté? Bylo vám řečeno, že jste se „narodili špinaví, hříšní“ a že si nic nezasloužíte? Bylo vám řečeno, že nemůžete mluvit s Bohem přímo, protože si to nezasloužíte? Analyzovali jste si to někdy, nebo jste prostě následovali všechny ty dospělé ve zvláštních úborech pro určité příležitosti, kteří měli velké tlusté knihy, jež napsali jiní lidé v historii a které vyprávěly stejný příběh?

 

Co vám bylo řečeno o tom, jak to na planetě funguje? Když se rozhlížíte v režimu přežití, jak se můžete prosadit nebo uspět? Bylo vám řečeno, že čím rozhodnější, tvrdší a silnější budete v různých situacích, tím více lidí se přikrčí strachem a vy budete moct postupovat kupředu? Bylo vám řečeno, že je to nutné a že se musíte snažit se prosadit, abyste mohli existovat v „lidské džungli“ života na Zemi?

 

Cibule stále víc černá a černá, jak negativní strašné věci začínají plnit vaše podvědomí, a vaše místnost se začíná plnit věcmi, které zatemňují a zakrývají světlo. Vaše místnost se brzy zaplní smetím, tím vším, co jste se naučili v dětství nebo instrukcemi pro přežití od vašich učitelů a přátel během dospívání. To všechno s nízkou dysfunkční energií bez soucituA stále tam ještě zůstává jako frustrace, i když se začnete probouzet k pravdě tohoto poselství, drazí. Možná teď právě říkáte: „Drahý Duchu, tolik chci, abych se nebál. Tolik chci, abych neměl kolem sebe ty věci, které ve mně vyvolávají strach. Chci se od toho osvobodit. Chci ve svém životě zázrak a chci být schopen nahlas zpívat, i když mám problémy. Dívám se však do budoucnosti a obávám se jí, protože jí nerozumím, a nevím, co přijde dál.“

 

Drazí, tohle právě teď prohlašuje mnoho pracovníků světla, kteří to teď poslouchají (nebo čtou). Je to, jako byste seděli na židli v té místnosti a v ní by světlo osvětlovalo židli. Takže víte, že je tu přítomen Bůh, ale nevíte, co udělat, abyste ty ošklivé věci odklidili. Víte, ve vašem mozku neexistuje žádné tlačítko delete.

 

Loupání cibule vědomí

Už jsme vám řekli, že jste multidimenzionální, a to opravdu jste. Vaše duše je multidimenzionální, láska je multidimenzionální a dokonce i vaše biologie je multidimenzionální. Myslíte si, že je to jen fantazírování? Pokud ano, tak proč existují „kvantoví biologové“? POSLOUCHEJTE: Lidský duch není lineární, a to je klíč, protože když začnete vystupovat z toho, co vám bylo řečeno, do multidimenzionální realizace, nikoli víry, pak začnete používat celou sadu duchovních nástrojů, které vám umožní odloupnout nepravdivé věci a spatřit nerealizované potenciály. Začnete si uvědomovat: „Aha, mohu to odloupat, mohu se dostat k jádru!“ A začnete si klást zásadní otázky: „Co kdybych mohl oloupat tu cibuli do té míry, že bych se mohl vrátit ke svému vlastnímu začátku, bez jakékoli agendy z mé historie? Co kdybych ji mohl oloupat tak, abych byl tak čistý, že by mě neovlivňovalo nic z toho, co mi kdy bylo řečeno? Co kdybych mohl vytvořit život, kde sice zůstávají tyto podvědomé věci, ale jejich význam by byl něčím, co bych mohl zkoumat a porovnávat? Co kdybych teď dokázal jasně vycítit, co je důležité a co ne – co je pravda a co se jen jako pravda předává?“ Ano, můžete.

 

Velké probuzení

Nemyslíte, že by vám k tomu byly tyto nástroje dány? Ve veškeré lásce od Tvořivého zdroje, který čeká, až to uvidíte, tady je pravda: Tyto nástroje lze vidět pouze ve světle. Abyste je mohli začít používat, stačí, abyste se probudili k větší pravdě a možnosti, že jste vždy stáli ve světle své velkoleposti a že ti všichni kolem vás pozvolna definovali vaši duši a říkali vám, kým máte být, a ta čistá cibule, kterou jste byli, ztemněla a znehodnotila se dezinformacemi a negativní energií.

 

V této vizualizaci je zajímavé, jak začnete se sebezkoumáním, že se nepravdivé věci začnou stále víc zmenšovat a místnost se naopak začne stále víc zvětšovat, světlo začne jasněji svítit a ozáří celou místnost.  Co se děje? V této metafoře se vaše místnost zvětšuje, protože skryté pravdy o tom, kým skutečně jste, se začnou rozšiřovat.

 

Je tu ještě další „pravidlo“, o kterém jsem se zmínil už dříve. Jakmile odhalíte, jak světlo funguje, stane se výrazně větším, než kolik jste ho sami vytvořili ve svém hledání (pátrání). 

 

Je to skoro jako by samotné buňky vašeho těla čekaly, až vaše vědomí „rozsvítí světlo“. Pak vám začne přicházet pomoc, kterou jste nikdy předtím neměli, než jste se rozhodli oloupat cibuli. Toto je multidimenzionální tajná odpověď na to, proč ve vašem mozku není „žádné tlačítko delete“. Máte totiž něco lepšího.

 

Všechny tyto věci jsou možné, drazí. Věděli jste, že když se rozsvítí světlo, strach zmizí? Věděli jste, že pravda bude vyzařovat tak jasné světlo, že v porovnání s ním vyblednou všechny věci, kterých jste se báli? Je to proto, že pravda ukáže, že jsou nepravdivé.

 

Dnes vám proto říkám: Ať pravda zazáří tak jasně, abyste ji mohli hned vidět. Nechte nepravdivé věci, ať se scvrkávají a mizí z vašich myšlenek. Nechte svou místnost rozšířit se za hranice, o kterých jste si mysleli, že jste „vy“. Spatřete svou velkolepost, jak ji vidíme my.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – No Delete Key – MP3 – 11:45 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět