Akašická kronika

Akašická kronika

 

Co je Akašická kronika?

Akaša je slovo ze sanskrtu a znamená něco jako „éter“ nebo také „prasubstance“.

Vztahují s k ní nejrůznější názvy, jako např. kniha života, kosmický Duch, univerzální Duch, kolektivní nevědomí, kolektivní podvědomí a záznamy duše.

Je to minulé, současné a budoucí vědění o všech věcech.

Je to univerzální záznamový systém, ve kterém jsou zaznamenány všechny myšlenky, slova a činy. Je to úschovna všech lidských zkušeností, kronika všech událostí. Někdo říká, že se Akašická kronika trochu podobá záznamu kosmického nebo kolektivního vědomí. Jsou to záznamy všech talentů a všeho vědění. Nejedná se o skutečně knihy nebo svitky, i když je mnozí lidé takto vidí, když se do nich jdou podívat, avšak skutečně se zde jedná o energetické vibrace. Jsou to energetické vibrace, které se překládají do obrazů, tvarů, symbolů a řeči, kterým náš Duch rozumí. Každý člověk si smí přečíst vlastní záznamy. Přístup k záznamům ostatních získáváme spojením s Vyšším Já druhé osoby nebo tak, že Vyšší Já obdrží přístup k vyšší duchovní úrovni (se svolením té osoby).

Ať již máš jakákoliv očekávání…

Akašická kronika se velmi podobá tomu, co si jako první namaluješ, čím má být.

 

Jak se do kroniky dostaneš?

Je mnoho cest do Akašické kroniky. Někteří lidé se odeberou do podvědomého stavu, aby si mohli záznamy přečíst, jako zemřelý americký mystik Edgar Cayce. Pan Cayce prováděl svá čtení během spánku nebo v transu. Také využíval pomoci ducha, anglického lékaře, který Edgarovi Cayce u mnoha jeho známých „léčebných prostředků“ pomáhal. Následně jsou vyjmenovány jiné možnosti, jak může získat individuum přístup ke svým záznamům:
meditace
kreativní vizualizace
regrese do minulých životů
prožitek snu

V tomto kurzu použijeme více technik, včetně zasvěcení (s použitím krystalu nebo bez jeho použití) a meditace.

V Akašické kronice jsme všichni JEDNOTOU.

 

Co je cílem čtení v Akašické kronice?

Čtení v Akašické kronice dodá hodnotné informace, abys mohl/a vést lepší a šťastnější život. Tyto informace ti mohou pomoci zlepšit jak tvůj osobní, tak také tvůj duchovní vývoj. Čtení v Akašické kronice může dodat potřebné vedení, které ve svém životě potřebuješ při zpracovávání současných problémů, může ti dodat příležitosti, které potřebuješ pro růst, směr své cesty, kreativitu a radost a čtení v Akašické kronice může přinést mír a pochopení současných nemocí, starostí a utrpení. Čtení v Akašické kronice ti může pomoci řešit obtížné nebo větší změny ve tvém životě. Může přinést jasno do tvých myšlenek nebo ti pomoci vidět problémy z jiného úhlu, který jsi dosud nezohledňoval/a.

Když se dostaneš k záznamům, vidíš normálně události, které mají okolo sebe hodně energie. Jsou to věci, které mají být zpracovány nejdříve. Zvolíš si a měl/a by ses zabývat tou první myšlenkou, která se ti objeví, pracovat s ní a pozorovat, jak se rozvíjí. Po sezení si ponech chvíli času na integraci informací, které jsi obdržel/a.

 

Počet zasvěcení: 1
Předpoklad: pro předávání dál jakýkoli mistrovský stupeň
Cena: 2.500,- Kč