Atlantský léč. systém

Atlantský léčebný systém – Atlantis-Healing-System

 

Arolo-Tifar© je starší pojmenování pro Atlantis Healing System (Atlantský léčebný systém), přičemž Arolo představuje stupeň 1, 2 a Tifar stupeň mistrovský.
Jméno Arolo-Tifar je chráněno autorskými právy (copyright). Jméno Atlantis-Healing-System nemá žádná autorská práva a je volně k použití.
Pokuď jsi zasvěcen/a do Atlantis Healing System, používej, prosím, také jen toto jméno.
Díky!

Symboly nejsou v tomto manuálu zobrazeny a ani uvedeny, jsou předávány zvlášť.

 

 Dějiny Arolo

Franz Eckard Strohm znovuobjevil AROLO v roce 1993 – 1994, když o něm našel informace v Akašické kronice. Franz Eckard Strohm je velice známý léčitel, medium a jasnovidný muž, který založil R.A.I. (hlavní sídlo je v Kolíně, Německo)

 Co je AROLO?

Podle atlantské abecedy znamená AROLO:

A = božskou harmonii
R = božskou energii
O = nevinu, čistotu, neposkvrněnost
L = božské světlo
O = nevinu, čistotu, neposkvrněnost

 

Definice AROLO 

AROLO je jemný, subtilní druh diagnostiky a energetického léčení, který udává skutečnou příčinu onemocnění a může ukázat správný způsob léčení.

Co znamená AROLO?

AROLO

• je druh učení, jak se stát opět čistým, nevinným dítětem, pomocí božské energie, harmonie a Světla,
• je cesta znovuobjevení krásy a pravdy v nás samých,
• je způsob, jak se zdokonalit,
• je cesta harmonie mezi vnitřními a vnějšími myšlenkami a slovem, Bohem a člověkem,
• je cesta, na které může člověk znovu objevit svou vlastní duši, svou vlastní božskou bytost,
• je cesta k Bohu, návrat k víře,
• je cesta, jak se můžeme znovu spojit s Univerzem,
• je cesta, jak v sobě znovu objevit božství.

 

ATLANTIS-AROLO-TIFAR systém

AROLO systém je částí energetického terapeutického systému, který byl používán starými atlantskými mistry, známý jako ATLANTIS-AROLO-TIFAR.
Tento systém je znázorňován ve formě pyramidy, která je rozdělená na tři složky (ve zkutečnosti je systém rozdělen do pěti složek).

Prvním krokem je reiki (zahrnuje tradiční i netradiční systémy, jak byly před nedávnou dobou objeveny). Tento první krok byl znám, naučen a byl všemi lidmi používán. Po nějaké neurčité době (záleželo na každém jednotlivci), během níž zasvěcenec přijal energii, pracoval s ní, věděl co s ní může dělat, si otevřel nové horizonty představ, aby porozuměl lépe sám sobě, druhým a univerzu.

Potom byli ti, kteří se o to nejvíce zajímali a zrovna tak ti, kteří byli nejvíce vyvinutí, pozváni k atlantskému chrámu a byli vyvoleni k dokončení svého tréninku. To je AROLO-TIFAR.
TIFAR je stupněm mistra těch, kteří jsou v harmonii s vesmírem. Jen oni měli možnost, vyučovat nově příchozí.

 

Počet zasvěcení: 4
Předpoklady: I.-XII. st. Kundalini-reiki, New Usui Reiki nebo Shamballa 1024 nebo Usui+Karuna+Imara
Cena: Kč 3.000,-