Colours of Angels

Colours of Angels – Barvy andělů

 

nabízí sedm spojení se sedmi archanděly a jejich paprsků. Těchto sedm propojení je nabízeno v jednom jediném zasvěcení na dálku, které tě spojí s každým jednotlivým archandělem a jsi potom schopen/schopna zavolat jednoho nebo všechny archanděly, kdykoliv jen budeš chtít. Andělé tě nikdy neopouští nebo ignorují a vždy a kdykoliv ti naslouchají, lhostejno zda ve dne či v noci.

 

Když jsi propojen/a s každým jednotlivým archandělem, jsi také spojen/a s každým paprskem, který mají archandělé na starosti a s jeho barvou. Tím, že jednoduše vizualizuješ barvu každého archanděla, se kterým jsi spojen/a,  je spojení pociťováno silněji. Je to ideální pro ty, kteří mají těžkosti s vizualizací obrazů. Vizualizovat barvu je jednodušší, a to je také vše, čeho je zapotřebí.

 

Počet zasvěcení: 1
Předpoklad:
pro předávání dál jakýkoli mistrovský stupeň
Cena: Kč 3.500,-