Fairy Light Ray Key

Fairy Light Ray Key

 

Stefanie Brail byla v červnu 2005 inspirována vílami, aby vytvořila tento systém. Víly samy by Vám tímto systémem chtěly zprostředkovat, že je důležité věřit v jejich existenci, jinak k nim ztratíte přístup. Ztratíte svůj klíč k otevření těchto dveří. S vílím Světlem Ray Key by vám chtěly víly poděkovat a chtěly by se pokusit, abyste je brali vážně. Zkoušejí se s vámi zkontaktovat a hravým způsobem vás v budoucnu podporovat.

Je to druh práce s energií, která je inspirována reiki a vílami. Není to tradiční reiki, i když může být použita stejným způsobem.

Víly tento systém chtěly nazvat „Ray Key“, protože byly toho mínění, že s tímto druhem energie pociťujeme radost a myslely si, že to je obohacením na naší cestě životem. Využijte tuto vzrůstající sílu pro sebe, rozvíjejte svůj život s věděním o svých talentech a nespokojte se s polovičatostmi.

 

Fairy Light Ray Key pomáhá získat z přirozené kapacity naší duše radost a štěstí! Pokud jste mrzutí, temní a velmi pracujete nebo jste k sobě tvrdí, potom potřebujete vílí Světlo Ray Key.

Fairy Light Ray Key může být použito pro sebeošetření nebo ještě pro podporu při ošetření ostatních. Ošetření s Fairy Light Ray Key pomáhá individuu vidět nahoru, dostává se více do kontaktu se svou hravou přirozeností, vnitřním dítětem. Podporuje poskytování svému životu smysl pro dobrodružství a zvědavost, místo povinnosti, závazků a strachu.

 

Fairy Light Ray Key pomáhá vidět, že věci, který nás dříve vlastně porážely, nejsou takové, že nejsou tak důležité, jak je vidíme.

Fairy Light Ray Key je také vynikající nástroj k manifestaci. Ukazuje nám, že v našem životě jednoduše příliš mnoho chceme, a to nás příliš zatěžuje.

 

Počet zasvěcení: 1
Předpoklady: pro předávání dál jakýkoliv mistrovský stupeň
Cena: Kč 1.000,-