Huna Reiki

Havajské duchovní léčení, známé jako Huna, je energetický systém, který klade důraz na spojení duchovního, tělesného a emocí. Huna nabádá a učí oslavu života, ke sloučení a spojení v soulad záležitostí ducha, fyzična a emocí.

 

Tato starověká tradice věří, že klíčem k životu je v probuzení a integraci podvědomého neboli nižšího já, středního já a vyššího já. Tím se nabízí hluboká a krásná filozofie, život v hlubokém středu, kdy můžete milovat lidstvo, přírodu a sebe jako součást harmonického vesmírného společenství. Huna je mnohem více než filozofie, je to cesta života, dává praktické návody velmi jednoduché, přesto hluboce transformační.

 

Huna, na Havaji ve své nejčistší formě je uměním spojení člověka s jeho vnitřní moudrostí. Porozumění jejím principům dává možnosti využití archetypů, neboli sedmi principů Huny. Je to způsob léčení a harmonie skrze sílu mysli. Toto léčitelské umění a spojení přírodních věd dává koncepci začlenění mysli, ducha a těla. Pomáhá poznávat a využít naše vlastní vnitřní schopnosti.

 

Sedm principů Huny:

Ike – svět je to, co si myslíme, že je
Kala – nejsou limity, vše je možné
MAKIA – Energie teče tam, kam jde pozornost
MAnaWa – v přítomnosti je síla
ALOHA – láska je být šťastný
MAna – všechna síla pochází zevnitř
PONO – míra účinnosti je pravda

 

Co je Huna reiki?

Huna Reiki učí nás oslavě života na materiální rovině, sloučení záležitostí ducha a hmoty, duch převyšuje hmotu. Huna Reiki zasvěcení je program k otevření se energiím, esenci duchovního světla, duchovní světlo samé na rovině hmoty

Techniky jsou navržené k podpoře vyššího uvědomění a duchovního růstu, k souladu s jednotou a k usnadnění pochopení a prožití, že vše je jedno.

Huna Reiki vám dá nástroje ke chtění a vůli pracovat s Hunou v dnešní moderní době. Není magickým lékem a neučí všechny stránky Huny

 

Zasvěcení obsahuje tři symboly:

Symbol Huna srdce

Toto je symbol spojení vašeho záměru a manifestace, přinese naše sny spolu s magnetizací a mírem na zemi.

HUNA Reiki – posvátný symbol světla. Je to oznámení nového věku duchovního vzestupu, vzestup energie do nové oktávy, drží čisté vibrace lásky, světla, harmonie a míru, které vyzařuje ke všemu.

Manifestační symbol

Jedná se o techniku programování cílů , vytvoření hmotných věcí a uskutečnění pozitivních myšlenek

 

Techniky v manuálu

* Aktivace vnitřního světla
* Technika světelného spínače
* Manifestace
* technika kruhu

Motto: „ŽIJTE ŽIVOT TAK, ABY BYL UŽITEČNÝ A OPROŠTĚN OD ZRANĚNÍ „.

HUNA znamená „tajemství“, Vy nyní znáte tajemství, jak dostat to, co potřebujete a po čem toužíte.“

Velmi silná touha po požadovaném výsledku prudce zvyšuje energii. Jestliže jste nedůslední a nezainteresovaní na dosažení výsledků, je menší naděje, že vytčeného cíle dosáhnete …………

 

Předpoklady: jakýkoliv mistr

Počet zasvěcení: 1

Cena: Kč 1.500,-